ACTIVITATEA DE CREDITARE ÎN RELAŢII DE CORPORATE BANKING

Document Sample
ACTIVITATEA DE CREDITARE ÎN RELAŢII DE CORPORATE BANKING Powered By Docstoc
					              ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREŞTI
                 BIBLIOTECA CENTRALĂ ASE
               BIROUL DE REFERINŢE BIBLIOGRAFICE
                  Str. Căderea Bastiliei, et. II, cam. 0202,
                     Tel. 402-319.19.00/166
                    referinte@biblioteca.ase.ro
                 www.biblioteca.ase.ro/servicii/referinte
ACTIVITATEA DE CREDITARE ÎN RELAŢII DE CORPORATE BANKING

               - bibliografie orientativă -


1. Ardelean, Alexandru. Băncile oferă credite relaxate. În: Biz, nr. 146, 2007, p. 50-
  53;

2. Baidoc, Monica. Analiza şi clasificarea portofoliului de credite. În : Finanţe, bănci,
  asigurări : publicaţie pentru agenţii economici, v. 7, nr. 10, octombrie 2004, p. 53-
  55;

3. Basno, Cezar; Dardac, Nicolae. Management bancar. Bucureşti: Editura
  Economică, 2002;

4. Berea, Aurel Octavian ; Stoica, Emilia Cornelia. Creditul bancar : coordonate
  actuale şi perspective. Bucureşti: Expert, 2003;

5. Bercean, Radu. Sistemul garantiilor bancare in procesul de creditare. În : Revista
  Finante Publice si Contabilitate, v. 18, nr. 6, 2007, p. 39-45;

6. Bonciu, Diana Raluca ; Cornescu, Viorel, cond. şt. Creditul şi instrumentele de
  credit : componente ale politicii macroeconomice: teză de doctorat. Bucureşti : ASE,
  2000;

7. Brendea, Cosmin ; Ghita, Paul Tanase, cond. st. Interesele economice si
  rationalitatea creditului bancar : teză de doctorat. Bucureşti : ASE, 2004 sau
  http://www.biblioteca.ase.ro/resurse/resurse_electronice/teza_capitole.php?tid=168&q
  s=q%3Dbrendea%26sort%3Dtitlu%26dir%3Dup%26pagina%3D1;

8. Brendea, Cosmin ; Daeanu, Valentin Eugen. Riscul şi performanţa creditului
  bancar în România. Bucureşti: Coresi, 2001;

9. Costică, Ionela ; Lăzărescu, Sorin. Politici şi tehnici bancare. Bucureşti : Editura
  ASE, 2004;

10. Cristea, Mirela. Creditarea bancara . În : Revista finante publice si contabilitate,
  v. 15, nr. 10, p. 15-18, octombrie 2004;
11. Daeanu, Valentin Eugen ; Ciucur, Dumitru, cond. şt. Gestiunea creditului în
  economia actuală a României : teză de doctorat. Bucureşti : ASE, 2003;

12. Dardac, Nicolae; Vascu, Teodora. Monedă - credit : vol. 2. Bucureşti : Editura ASE,
  2002 sau http://www.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=99&idb=6 ;

13. Dragan, Anda. Servicii bancare pentru toata lumea. În : Biz, nr. 149, 2007, p. 62-66;

14. Folcuţ, Gabriela. Creditele ipotecare continuă să crească şi în 2007. În : Bilanţ, nr.
  32, 2007, p. 71-77;

15. Hoanta, Nicolae. Bani si banci. Bucuresti: Editura Economica, 2001;

16. Hurduc, Natalita. Procese structurale în lumea bancară contemporană. Bucureşti :
  Expert, 2005;

17. Iuga, Iulia ; Hinescu, Arcadie. Piaţa bancară din România spre apogeul
  maturizării sale. În : Revista de comerţ, v. 7, nr. 12, 2006, p. 16-18;

18. Lăzărescu, Vasile. Băncile comerciale în economia de piaţă din România. Bacău:
  Agora,1998;

19. Marinescu, Iulian ; Topciu, Constantin, cond. şt. Contribuţii la perfecţionarea
  asigurării creditelor în România. Bucureşti : ASE, 2005;

20. Predescu, Iuliana. Activitatea bancară între performanţa şi risc. Bucureşti : Expert,
  2005;

21. Sandu, Luiza ; Taudor, Alice. Băncile româneşti în faţa provocărilor viitorului. În
  : e-Finance, ianuarie 2004, v. 4, nr. 41, p. 18-20;

22. Stoica, Ovidiu, coord. ; Capraru, Bogdan. Efecte ale integrării europene asupra
  sistemului bancar românesc. Iaşi : Editura Universitatii " Al. I. Cuza", 2005;

23. Toma, Silviu Bogdan ; Ciucur, Dumitru, cond. şt. Performanţe bancare în
  economia României : teză de doctorat. Bucureşti : ASE, 2004 sau
  http://www.biblioteca.ase.ro/resurse/resurse_electronice/teza_capitole.php?tid=197&q
  s=q%3Dtoma%26sort%3Dtitlu%26dir%3Dup%26pagina%3D1 ;

24. Tinteanu-Moldoveanu, Gabriela. Topul celor mai bune bănci de credit. În :
  Capital, nr. 17, 2007, p. 1, 49-56;

25. Tudorache, Dumitru ; Ivan, Mihail V. Monedă şi credit : operaţiuni, tehnici,
  produse bancare, elemente de asigurări. Bucureşti: Expert, 2003;
                                            2