SITUATIA veniturilor şi cheltuielilor prognozate pe perioada de by pharmphresh26

VIEWS: 17 PAGES: 1

									                                                       Anexa nr.8

                       SITUATIA
        veniturilor i cheltuielilor prognozate pe perioada de creditare
                       (BVC) lei -

           Indicatatori                  Perioada
                             n-1    n+1  n+2     n+3    n+4    n+5  I.  ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
 A.   Cifra de afaceri, din care:
     Venituri din activitatea de baza
     Vanzari generate de proiect
     Cheltuieli de exploatare pentru
 B.   realizarea cifrei de afaceri, din care:
     Materii prime si materiale, cost marfuri
     Cheltuieli privind activele cedate
     Cheltuieli cu personalul (inclusiv CAS)
     Alte chelt cu personalul (inclusiv CAS)
     Chirii, redevente leasing operational
     Utilitati (comb, energie, apa, gaze etc.)
     Transport
     Costuri functionare birouri
     Reclama/Publicitate
     Deplasari
     Asigurari
     Intretinere si reparatii
     Servicii profesionale
     Alte cheltuieli
     Amortizarea mijl. fixe si servicii terti
 C.   Alte venituri din exploatare
 D.   Alte cheltuieli de exploatare
 E.   Rezultat din exploatare (A-B+C-D)
 II.  ACTIVITATEA FINANCIARA
 F.   Venituri financiare total
 G.   Cheltuieli financiare, total din care:
       - Dobanzi bancare
       - Alte cheltuieli financiare
 H.   Rezultat financiar (F-G)
 III.  ACTIVITATEA EXCEPTIONALA
  I.  Venituri exceptionale
  J.  Cheltuieli exceptionale
  K.  Rezultat exceptional (I-J)
  L.  Profit brut (E+H+K)
 M.   Impozit pe profit
 N.   Profit netDIRECTOR


1) Creditul solicitat i dobânda aferent nu trebuie s dep easc fondul de dezvoltare existent, suma preliminat pentru
amortizare plus profitul net repartizat pentru finan area investi iei (pct.3 + pct. 8a) pe perioada de creditare.
2) La pctA se trec dobânzile pe termen scurt aferente creditelor de produc ie sau de investi ii existente, pe termen scurt
 i mediu.

								
To top