MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN Jawatan Kosong by klutzfu63

VIEWS: 6,411 PAGES: 18

									               MAJLIS PERBANDARAN SEREMBAN

                         Jawatan Kosong


     Permohonan adalah dipelawa daripada warganegara Malaysia keutamaan kepada rakyat Negeri
     Sembilan yang berkelayakan bagi mengisi kekosongan jawatan berikut :-                    Taraf
    Nama Jawatan      Gred        Kumpulan    Klasifikasi       Jadual Gaji
                    Jawatan


1.  Pegawai Perancang Bandar           Pengurusan  Perkhidmatan  P1T1 2,088.25 - P1T23 4,721.03
   Dan Desa          J41   Tetap      &    Kejuruteraan  P2T1 2,184.26 - P2T23 5,015.88
   (1 kekosongan)                Profesional          P3T1 2,284.45 - P3T23 5,306.79


                          Pengurusan          P1T1 1,702.81 - P1T27 4,688.95
2.  Pegawai Penilaian                      Perkhidmatan  P2T1 1,798.82 - P2T27 4,968.61
                W41  Kontrak     &
   (1 kekosongan)                        Kewangan
                          Profesional          P3T1 1,899.01 - P3T27 5,255.39

                                    e
3.  Akauntan          W41   Tetap   Pengurusan  Perkhidmatan  P1T1 1,702.81 - P1T27 4,688.95
   (1 kekosongan)                   &     Kewangan    P2T1 1,798.82 - P2T27 4,968.61
                          Profesional  rkhidmatan   P3T1 1,899.01 - P3T27 5,255.39
                                 Kewangan
                                   Pe
4. Penolong Pegawai       J29   Tetap    Sokongan   Perkhidmatan  P1T1 1,549.40 - P1T21 3,046.80
  Perancang Bandar Dan Desa                   Kejuruteraan  P2T1 1,620.49 - P2T21 3,241.91
  (1 kekosongan)                         rkhidmatan   P3T1 1,694.60 - P3T23 3,430.90
                                 Kejuruteraan
                                    rk
5. Penolong Juruukur Bahan   J29   Tetap    Sokongan   Perkhidmatan  P1T1 1,549.40 - P1T21 3,046.80
  (1 kekosongan)                        Kejuruteraan  P2T1 1,620.49 - P2T21 3,241.91
                                  hidmatan   P3T1 1,694.60 - P3T23 3,430.90
                                 Kejuruteraan
                                   Pe
6. Penolong Jurutera (Awam)   J29   Tetap    Sokongan   Perkhidmatan  P1T1 1,549.40 - P1T21 3,046.80
  (2 kekosongan)                        Kejuruteraan  P2T1 1,620.49 - P2T21 3,241.91
                                 rkhidmatan   P3T1 1,694.60 - P3T23 3,430.90
                                 Kejuruteraan

7. Penolong Pegawai       F29   Tetap    Sokongan   Perkhidmatan  P1T1 1,544.86 - P1T21 3,034.66
  Teknologi/                            Sistem    P2T1 1,615.95 - P2T21 3,237.37
  Sistem Maklumat                        Maklumat    P3T1 1,690.06 - P3T21 3,415.79
  (2 kekosongan)


8  Pembantu Undang-Undang   L29   Tetap    Sokongan   Perkhidmatan  P1T1 1,472.26 - P1T22 3,028.61
   (2 kekosongan)                       Perundangan &  P2T1 1,543.35 - P2T22 3,226.80
                                  Kehakiman   P3T1 1,617.46 - P3T22 3,406.73
                   Taraf
    Nama Jawatan     Gred       Kumpulan  Klasifikasi        Jadual Gaji
                   Jawatan

9.  Penolong Akauntan    W27   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1 1,209.09 - P1T26 3,031.64
   (1 kekosongan)                    Kewangan    P2T1 1,278.67 - P2T26 3,217.79
                                     P3T1 1,351.27 - P3T26 3,409.80


10. Penolong Pegawai     W27  Tetap/  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1 1,209.09 - P1T26 3,031.64
  Penilaian            Kontrak        Kewangan    P2T1 1,278.67 - P2T26 3,217.79
  (3 kekosongan)                            P3T1 1,351.27 - P3T26 3,409.80


11. Penolong Pegawai Tadbir  N27   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1 1,204.55 - P1T26 3,027.10
  (1 kekosongan)                    Pentadbiran &  P2T1 1,274.13 - P2T26 3,213.25
                              Sokongan    P3T1 1,346.73 - P3T26 3,405.26


12 Penolong Pegawai      U29   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1 1,160.69 - P1T27 3,057.39
  Kesihatan Persekitaran                 Perubatan &   P2T1 1,231.78 - P2T27 3,279.74
  (4 kekosongan)                     Kesihatan   P3T1 1,305.89 - P3T27 3,476.28


13. Juruteknik Perancang   J17   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1  843.06 - P1T26 2,325.37
   Bandar Dan Desa                   Kejuruteraan  P2T1  896.00 - P2T26 2,452.46
  (1 kekosongan)                            P3T1  950.45 - P3T26 2,583.95


14. Juruteknik Ukur Bahan   J17   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1  843.06 - P1T26 2,325.37
  (1 kekosongan)                    Kejuruteraan  P2T1  896.00 - P2T26 2,452.46
                                     P3T1  950.45 - P3T26 2,583.95


15. Juruteknik Elektrik    J17   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1  843.06 - P1T26 2,325.37
  (Power/Kuasa)                     Kejuruteraan  P2T1  896.00 - P2T26 2,452.46
  (1 kekosongan)                            P3T1  950.45 - P3T26 2,583.95


16 Juruteknik Landskap    J17   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1  843.06 - P1T26 2,325.37
  (1 kekosongan)                    Kejuruteraan  P2T1  896.00 - P2T26 2,452.46
                                     P3T1  950.45 - P3T26 2,583.95


17. Juruteknik (Awam)     J17   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1  843.06 - P1T26 2,325.37
  (2 kekosongan)                    Kejuruteraan  P2T1  896.00 - P2T26 2,452.46
                                     P3T1  950.45 - P3T26 2,583.95


18. Pembantu Penguatkuasa   N17   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1  820.38 - P1T24 2,151.35
  (6 kekosongan)                    Pentadbiran &  P2T1  871.81 - P2T24 2,272.50
                              Sokongan    P3T1  924.75 - P3T24 2,397.95


19 Pembantu Tadbir      N17   Tetap  Sokongan  Perkhidmatan  P1T1  820.38 - P1T24 2,151.35
  (Perkeranian/Operasi)                 Pentadbiran &  P2T1  871.81 - P2T24 2,272.50
  (6 kekosongan)                     Sokongan    P3T1  924.75 - P3T24 2,397.95
                     Taraf
    Nama Jawatan       Gred        Kumpulan    Klasifikasi        Jadual Gaji
                    Jawatan

20. Pengawal Keselamatan     KP11   Tetap   Sokongan   Keselamatan   P1T1  740.62 - P1T21 1,714.26
  (7 kekosongan)                        dan Pertahanan  P2T1  783.09 - P2T21 1,802.40
                                   Awam     P3T1  827.19 - P3T21 1,892.17


21. Tukang K3           R9   Tetap   Sokongan   Perkhidmatan  P1T1  721.02 - P1T21 1,626.04
  (Tukang Simen)                        Mahir/Separuh  P2T1  763.49 - P2T21 1,709.28
  (1 kekosongan)                         Mahir/Tidak  P3T1  807.59 - P3T21 1,794.23
                                   Mahir


22. Tukang K3           R9   Tetap   Sokongan   Perkhidmatan  P1T1  721.02 - P1T21 1,626.04
  (Tukang Cat)                         Mahir/Separuh  P2T1  763.49 - P2T21 1,709.28
  (2 kekosongan)                         Mahir/Tidak  P3T1  807.59 - P3T21 1,794.23
                                   Mahir


23. Penghantar Notis       N3  Sambilan  Sokongan   Perkhidmatan  P1T1  709.59 - P1T18 1,534.57
  ( 6 kekosongan)                        Pentadbiran &  P2T1  752.06 - P2T18 1,617.82
                                  Sokongan    P3T1  796.16 - P3T18 1,702.70

24. Pemandu Kenderaan                          Pe
  (3 kekosongan)        R3   Tetap   Sokongan   Perkhidmatan  P1T1  701.42 - P1T17 1,354.86
                                 Mahir/Separuh  P2T1  743.89 - P2T17 1,423.41
                                  Mahir/Tidak  P3T1  787.99 - P3T17 1,493.59
                                   Mahir
                                  rkhidmata

25. Pekerja Awam Khas       R3   Tetap   Sokongan   Perkhidmatan  P1T1  701.42 - P1T17 1,354.86
  (Pembiak Tumbuhan)                      Mahir/Separuh  P2T1  743.89 - P2T17 1,423.41
  (1 kekosongan)                         Mahir/Tidak  P3T1  787.99 - P3T17 1,493.59
                                   Mahir


26. Pembantu Am Pejabat      N1   Tetap   Sokongan   Perkhidmatan  P1T1  649.15 - P1T22 1,506.79
  (2 kekosongan)                        Pentadbiran &  P2T1  691.62 - P2T22 1,583.49
                                  Sokongan    P3T1  735.72 - P3T22 1,661.82


27. Pekerja Awam         R1   Tetap   Sokongan   Perkhidmatan  P1T1  647.51 - P1T14 1,178.43
  (151 kekosongan)osongan)                   Mahir/Separuh  P2T1  689.98 - P2T14 1,242.09
                                  Mahir/Tidak  P3T1  734.08 - P3T14 1,307.38
                                   Mahir


    2.   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

        (a)   i)   Warganegara Malaysia;

            ii)   Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

            iii)  Pegawai yang sedang berkhidmat untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
                mestilah berumur kurang 54 tahun pada tarikh lantikan.


    3.   Syarat-Syarat Lantikan    :
Jawatan 1


Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Gred J41

LANTIKAN        1.  (i)   Ijazah Sarjana Muda Perancang Bandar dan Wilayah (dengan
TERUS                keputusan CGPA 3.00 ke atas) yang diiktiraf oleh kerajaan
                   daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
                   kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau

            dan  (ii)  Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
                   Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Jawatan 2


Pegawai Penilaian Gred W41

LANTIKAN        1.  (i)   Ijazah Sarjana Muda Sains [(Pengurusan Harta Tanah)
TERUS                (dengan keputusan CGPA 2.80 ke atas)] yang diiktiraf oleh
                   Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan
                   atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;

            dan  (ii)  Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk Ujian
                   Lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Jawatan 3


Akauntan Gred W41

LANTIKAN        1.  (i)   Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (dengan keputusan CGPA
TERUS                2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-
                   institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
                   diiktiraf setaraf dengannya;

                   (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T8);

               (ii)  Ahli Penuh Badan-Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf
                   oleh Kerajaan.

                   (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T8);

               (iii)  Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (dengan keputusan CGPA
                   2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh Kerajaan serta menjadi Ahli
                   Penuh Badan-Badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh
                   Kerajaan.

                   (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T9);

               (iv)  Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.

                   (Gaji permulaan ialah pada Gred W41 : P1T10);
            dan  (v)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
                   Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan 4


Penolong Pegawai Perancang Bandar Dan Desa Gred J29
LANTIKAN        1.   (i)  Diploma dalam bidang Perancang Bandar dan Wilayah
TERUS                (dengan keputusan CGPA 2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh
                   kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan
                   atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

            dan  (ii)  Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk Ujian
                   Lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN    2.  Pegawai sedang    berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik
PANGKAT SECARA        Perancang Bandar dan Desa adalah   layak dipertimbang oleh
LANTIKAN           pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat
               secara lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Perancang Bandar
               dan Desa Gred J29, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
               dan :-

               (i)   Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (i) dan (ii) di atas; atau

               (ii)  Lulus Peperiksaan Khas; dan

               (iii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


Jawatan 5


Penolong Juruukur Bahan Gred J29

LANTIKAN        1.   (i)  Diploma dalam bidang Ukur Bahan (dengan keputusan CGPA
TERUS                2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-
                   institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
                   diiktiraf setaraf dengannya;

                   (Gaji permulaan ialah pada Gred J29 : P1T2);

            dan  (ii)  Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
                   Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN    2.  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik bidang
PANGKAT SECARA        Ukur Bahan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa
LANTIKAN           Melantik berkenaan untuk kenaikan pengkat secara lantikan ke
               jawatan Penolong Juruukur Bahan Gred J29, tertakluk kepada
               kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
               dan :-

               (i)   Mempunyai kelayakan di perenggan 1(i) di atas;
                   atau

               (ii)  Lulus Peperiksaan Khas; dan

               (iii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


Jawatan 6


Penolong Jurutera (Awam) Gred J29

LANTIKAN        1.  (i)  Diploma dalam bidang Kejuruteraan Awam (dengan
TERUS                keputusan CGPA 2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh Kerajaan
                   daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
                   kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;

                   (Gaji permulaan ialah pada Gred J29 : P1T2);

            dan  (ii)  Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
                   Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN    2.  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik bidang
PANGKAT SECARA        kejuruteraan dan Pemeriksa Kereta Motor adalah layak
LANTIKAN           dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk
               kenaikan pengkat secara lantikan ke jawatan Penolong Jurutera
               (Awam) Gred J29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila
               telah disahkan dalam perkhidmatan dan :-

               (i)   Mempunyai kelayakan di perenggan 1(i) di atas:
                   atau

               (ii)  Lulus Peperiksaan Khas; dan

               (iii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.Jawatan 7


Penolong Pegawai Teknologi/Sistem Maklumat Gred F29

LANTIKAN        1.  (i)  Diploma dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi
TERUS                Maklumat (dengan keputusan CGPA 2.80 ke atas)yang
                   diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                   tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
                   dengannya.

                   (Gaji permulaan ialah pada Gred F29 : P1T1); atau

            dan  (ii)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian
                   lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                   yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
SYARAT KENAIKAN      2.   Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Juruteknik
PANGKAT SECARA          Komputer adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa
LANTIKAN             Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke
                 jawatan Penolong Pegawai Teknologi/Sistem Maklumat Gred F29
                 tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam
                 perkhidmatan dan :-

                    (i)   Mempunyai kelayakan di perenggan 1 (i) di atas; dan

                 (ii)     Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


Jawatan 8


Pembantu Undang-Undang Gred L29

LANTIKAN       1.    (i)      Diploma dalam bidang Undang-Undang (dengan keputusan
TERUS                    CGPA 2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
                       institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
                       diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

                       (Gaji permulaan ialah Gred L29: P1T4);


          dan    (ii)     Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
                       Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                       yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


SYARAT KENAIKAN   2.    Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir
PANGKAT SECARA         (Undang-Undang) dan Jurubahasa adalah layak dipertimbang oleh
LANTIKAN            pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara
                lantikan ke jawatan Pembantu Undang-Undang Gred L29, apabila
                telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

                (i)      Mempunyai kelayakan perenggan 1 (i) di atas; atau

                (ii)     Lulus Peperiksaan Khas; dan

                (iii)     Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


Jawatan 9


Penolong Akauntan Gred W27

LANTIKAN       1.    (i)      Diploma dalam bidang      Pengajian Perakaunan (dengan
TERUS                    keputusan CGPA 2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh Kerajaan
                       daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
                       kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya;
                      (Gaji permulaan ialah Gred W27: P1T5); atau


           dan   (ii)     Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
                      Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                      yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Jawatan 10


Penolong Pegawai Penilaian Gred W27

LANTIKAN        1.     (i)   Diploma dalam bidang Pengurusan Harta Tanah atau
TERUS                    Pengurusan Harta Benda (dengan keputusan CGPA 2.80 ke
                       atas) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi
                       pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
                       dengannya.

                       (Gaji permulaan ialah Gred W27: P1T6);

            dan     (ii)   Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian
                       Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                       yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN     2.   Pegawai sedang    berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu
PANGKAT SECARA         Penilaian adalak layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik
LANTIKAN            berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan
                Penolong Pegawai Penilaian Gred W27, apabila telah disahkan
                dalam perkhdimatan dan ;-

                  (i)   Mempunyai kelayakan perenggan 1 (i) dan (ii) di atas; atau

                  (ii)   Lulus Peperiksaan Khas; dan

                (iii)    Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.Jawatan 11


Penolong Pegawai Tadbir Gred N27

LANTIKAN        1.     (i)   Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang
TERUS                    diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

                       (Gaji permulaan ialah Gred N27: P1T1); atau

                  (ii)   Diploma dalam bidang Pentadbiran Awam (dengan keputusan
                       CGPA 2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada
                       institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
                       yang diiktiraf setaraf dengannya.
                  (Gaji permulaan ialah Gred N27: P1T5); atau
SYARAT KENAIKAN     2.  Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan :
PANGKAT SECARA
LANTIKAN
               Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Tadbir
               (Perkeranian/Operasi),  Pembantu  Tadbir  (Kesetiausahaan),
               Pembantu Tadbir (Kewangan), Pengurus Stesen, Pemeriksa Cap
               Jari dan Penyelia Jurupakaian adalah layak dipertimbang oleh
               Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara
               lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27, tertakluk
               kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam
               perkhidmatan dan ;

               (i)  (a)  Mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau

                   (b)  Lulus Peperiksaan Khas; dan

               (ii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.Jawatan 12


Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29

LANTIKAN        1.  (i)  Diploma Kesihatan Persekitaran daripada institusi-institusi
TERUS                latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (dengan keputusan
                  CGPA 2.80 ke atas) yang diiktiraf oleh   kerajaan atau
                  kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

                  (Gaji permulaan ialah Gred U 29: P1T6);

               (ii)  lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian
                  Lisan )pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                  yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN     2.  Pegawai sedang    berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu
PANGKAT SECARA        Kesihatan Awam adalah layak dipertimbangkan oleh pihak Berkuasa
LANTIKAN           Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke
               jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran Gred U29
               apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;

               (i)  Mempunyai kelayakan perenggan 1 (i) dan (ii) di atas; dan

               (ii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Jawatan 13


Juruteknik Perancang Bandar Dan Desa Gred J17

LANTIKAN         1.  (i)   Sijil dalam bidang Perancangan Bandar dan Wilayah yang
TERUS                 diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian
                    tinggi atau politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang
                    diiktiraf setaraf dengannya.

                    (Gaji permulaan ialah pada Gred J17 : P1T9);

             dan  (ii)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian
                    lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                    yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.Jawatan 14


Juruteknik (Ukur Bahan) Gred J17

LANTIKAN         1.  (i)   Sijil dalam bidang berkaitan (Ukur Bahan) yang diiktiraf oleh
TERUS                 Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau
                    kelayakan yang diiktiraf dengannya.

                    (Gaji permulaan ialah pada Gred J17 : P1T9;

                (ii)  Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk Ujian
                    Lisan pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                    yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


Jawatan 15


Juruteknik Elektrik (Power) Gred J17

LANTIKAN         1.  (i)   Sijil dalam bidang Elektrik (Power) yang diiktiraf oleh Kerajaan
TERUS                 daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelayakan yang
                    diiktiraf setaraf dengannya.

                    (Gaji permulaan ialah pada Gred J17 : P1T9);

             dan  (ii)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian
                    lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                    yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Jawatan 16


Juruteknik Landskap Gred J17

LANTIKAN        1.   (i)  Sijil dalam bidang Senibina Landskap yang diiktiraf oleh
TERUS                 Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau
                    kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

                    (Gaji permulaan ialah pada Gred J17 : P1T9);

            dan   (ii)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian
                    lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                    yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
Jawatan 17Juruteknik (Awam) Gred J17

LANTIKAN        1.   (i)   Sijil dalam bidang Juruteknik Awam yang diiktiraf oleh
TERUS                 Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau
                    kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.

                    (Gaji permulaan ialah pada Gred J17 : P1T9);

            dan   (iii)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian
                    lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan
                    yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan 18


Pembantu Penguatkuasa Gred N17

LANTIKAN        1.   (i)   Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
TERUS                 dengannya oleh Kerajaan.

                (ii)  Kelayakan SPM mengikut sistem terbuka untuk lantikan ke
                    Perkhidmatan Awam :-

                    (a)  Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu,
                       dengan dua daripada pelajaran adalah di peringkat
                       Kepujian dan selebihnya peringkat Lulus dalam satu
                       peperiksaan; atau

                    (b)  Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu,
                       dengan dua mata pelajaran adalah di peringkat
                       Kepujian dan selebihnya peringkat lulus yang
                       dikumpulkan dalam dua peperiksaan dalam tempoh tiga
                      tahun berturut-turut; dan
                  (c)  Memenuhi syarat Bahasa Melayu, samada Kepujian
                      atau lulus, dan subjek-subjek tertentu sepertimana
                      disyaratkan dalam skim perkhidmatan.

               iii)  Calon-calon yang tidak memiliki keputusan kelayakan SPM
                  mengikut Sistem Terbuka adalah tidak layak dipertimbangkan
                  untuk maksud lantikan ke jawatan-jawatan yang mensyaratkan
                  kelulusan SPM atau kelayakan yang diiktiraf dengannya oleh
                  Kerajaan.

               (iv)  Mempunyai syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera
                  seperti berikut :-

                  (a)  Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan 1.53m
                      bagi wanita tanpa bersepatu;

                  (b)  Berat badan sekurang-kurangnya 48 kg bagi lelaki dan
                      46 kg bagi wanita;

                  (c)  Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-
                      kurangnya 79sm dan semasa menarik nagas 84sm
                      (lelaki sahaja)

                  (d)  Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan
                      yang diuji dengan ketetapan V/6/9 tanpa menggunakan
                      cermin mata;

                  (e)  Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat;
                      dan

                   (f)  Diakui sihat dan sesuai oleh Pegawai Perubatan
                      Kerajaan.


               (v)  Calon yang memiliki kelayakan di perenggan 1(i) di atas
                  hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk
                  Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
                  kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Jawatan 19


Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17

LANTIKAN        1.  (i)  Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
TERUS                dengannya oleh Kerajaan;

               (ii)  Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu (termasuk lulus
                  Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau
                  kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

                  (Keutamaan   diberi kepada calon yang berkebolehan
                  mengendalikan komputer dan/atau mengambil trengkas).

             2  Kelayakan SPM mengikut sistem terbuka untuk lantikan ke
               Perkhidmatan Awam :-
               (i)  Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan
                  dua daripada pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan
                  selebihnya peringkat Lulus dalam satu peperiksaan; atau

               (ii)  Lulus enam mata pelajaran termasuk Bahasa Melayu, dengan
                  dua mata pelajaran adalah di peringkat Kepujian dan
                  selebihnya peringkat lulus yang dikumpulkan dalam dua
                  peperiksaan dalam tempoh tiga tahun berturut-turut; dan

              (iii)  Memenuhi syarat Bahasa Melayu, samada Kepujian atau
                  lulus, dan subjek-subjek tertentu sepertimana disyaratkan
                  dalam skim perkhidmatan.

            3.  Calon-calon yang tidak memiliki keputusan kelayakan SPM
              mengikut Sistem Terbuka adalah tidak layak dipertimbangkan
              untuk maksud lantikan ke jawatan-jawatan yang mensyaratkan
              kelulusan SPM atau kelayakan yang diiktiraf dengannya oleh
              Kerajaan.


SYARAT KENAIKAN    4.  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Bentara Parlimen
PANGKAT SECARA       adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Tempatan Melantik
LANTIKAN          berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan
              Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi) Gred N17 tertakluk kepada
              kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
              dan :-

               (i)  (a)   Mempunyai kelayakan di perenggan 1 di atas; atau

                  (b)   Lulus Peperiksaan Khas; dan

               (ii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Jawatan 20

Pengawal Keselamatan Gred KP11
LANTIKAN       1.  (i)   Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran atau
TERUS                kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

           atau  (ii)  Bekas Konstabel Polis Diraja Malaysia atau Prebet Angkatan
                  Tentera Malaysia yang telah disahkan dalam jawatan tersebut
                  serta mempunyai rekod perkhidmatan yang baik serta
                  berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
                  Malaysia dengan memuaskan;

              (iii)  Mempunyai syarat-syarat ukuran badan dan pancaindera
                  seperti berikut :-

                   (a)   Tinggi sekurang-kurangnya 1.57m bagi lelaki dan
                        1.53m bagi wanita tanpa bersepatu;

                   (b)   Berat badan sekurang-kurangnya 48 kg bagi lelaki
                        dan 46 kg bagi wanita;
                    (c)   Mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-
                        kurangnya 79 sm, semasa menarik nafas 84 sm
                        (lelaki sahaja);

                    (d)   Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan
                        kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan
                        V/6/9 tanpa menggunakan cermin mata;

                    (e)   Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak
                        cacat; dan

               iv)   Calon-calon yang memiliki kelayakan di para 1 (c) (i)
                   hendaklah lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu pada
                   peringkat Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran
                   atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

SYARAT KENAIKAN    2.  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Am
PANGKAT SECARA        Pejabat adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik
LANTIKAN           berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan ke jawatan
               Pengawal Keselamatan Gred KP11, tertakluk kepada kekosongan
               jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan :-
               (i)   (a)   Mempunyai kelayakan di perenggan (i) di atas; atau

                    (b)   Lulus Peperiksaan Khas; dan

               (ii)   Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.


Jawatan 21


Tukang K3 (Tukang Simen) Gred R9

LANTIKAN        1.  (i)   Tamat Tingkatan III Sekolah Menengah Rendah bantuan
TERUS                 penuh Kerajaan ; atau

               (ii)  Pekerja-pekerja dalam perkhidmatan Pekerja Rendah Awam,
                   Pekerja Rendah Awam Khas, Pemandu Kenderaan Bermotor,
                   Operator Loji dan Pemandu/Operator Jentera Pemunggah
                   yang telah disahkan dalam perkhidmatan;

            2.  (i)   Mempunyai   Sijil  kemahiran   Malaysia  Peringkat
                   Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang
                   Ketukangan yang berkenaan atau kelayakan yang diiktiraf
                   setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau

               (ii)  Lulus Ujian Kemahiran dalam bidang Ketukangan yang
                   berkenaan (sama ada yang mempunyai atau tidak mempunyai
                   piawaian MLVK) yang dijalankan atau diperaku oleh ketua
                   perkhidmatan sebagai setaraf dengan Sijil Kemahiran
                   Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil Kemahiran malaysia
                   Tahap 2; dan

               (iii)  Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
                   Malaysia dengan memuaskan.
Jawatan 22

Tukang K3 (Tukang Cat) Gred R9

LANTIKAN          1.  (i)   Tamat Tingkatan III sekolah menengah rendah bantuan
TERUS                  penuh Kerajaan; atau

                (ii)  Pekerja-pekerja dalam perkhidmatan Pekerja Rendah Awam,
                    Pekerja Rendah Awam Khas, Pemandu Kenderaan Bermotor,
                    Operator Loji dan Pemandu/Operator Jentera Pemunggah
                    yang telah disahkan dalam perkhidmatan;

              2.  (i)   Mempunyai   Sijil  kemahiran   Malaysia  Peringkat
                    Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang
                    Ketukangan yang berkenaan atau kelayakan yang diiktiraf
                    setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau                (ii)  Lulus Ujian Kemahiran dalam bidang Ketukangan yang
                    berkenaan (sama ada yang mempunyai atau tidak mempunyai
                    piawaian MLVK) yang dijalankan atau diperaku oleh ketua
                    perkhidmatan sebagai setaraf dengan Sijil Kemahiran
                    Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil Kemahiran malaysia
                    Tahap 2; dan

                (iii)  Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
                    Malaysia dengan memuaskan.Jawatan 23

Penghantar Notis Gred N3

LANTIKAN          1.  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Am
TERUS              Pejabat, Attendan Kesihatan dan Attendan Haiwan adalah layak
                dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk
                kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Penghantar Notis
                Gred N3, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah
                disahkan dalam perkhidmatan dan ;-

                (i)   (a)  Berpelajaran di peringkat sekolah menengah rendah
                       bantuan penuh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf
                       setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau

                    (b)  Penilaian Menengah Rendah/Sijil Rendah Pelajaran
                       atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
                       Kerajaan dan lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu
                       pada peperiksaan tersebut atau kelulusan yang diiktiraf
                       setaraf dengannya oleh Kerajaan ; dan

                       (Gaji permulaan ialah pada Gred N3 : P1T2); atau
                  (c)  Lulus Peperiksaan Khas;

              (ii)  Mempunyai lesen menunggang motosikal yang sah; dan

              (iii)  Berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan


Jawatan 24


Pemandu Kenderaan Gred R3

LANTIKAN        1.  (i)   Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh Kerajaan;
TERUS
              (ii)  Memiliki lesen memandu kelas D/E/E1/E2/F/G/H/I berkenaan
                  yang dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
                  {Kecuali lesen memandu dalam tempoh percubaan (P)];

              (iii)  Berkebolehan memandu, mengendali dan menyenggara
                  kenderaan bermotor berkenaan yang diliputi oleh skim
                  perkhidmatan ini;

                  Gaji permulaan ialah pada Gred R3 :

                          Lesen D            P1T3
                          Lesen E/E1/E2         P1T4
                          Lesen F/H           P1T5
                          Lesen G/I           P1T6

           dan  (iv)  Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
                  Malaysia dengan memuaskan.Jawatan 25


Pekerja Awam Khas (Pembiak Tumbuhan) Gred R3

LANTIKAN        1.  (i)   Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh Kerajaan dan;
TERUS
              (ii)  Berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang diliputi
                  oleh skim perkhidmatan ini;

                  (Gaji permulaan ialah pada Gred R3 : P1T2) dan

           dan  (iii)  Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
                  Malaysia dengan memuaskan.

SYARAT KENAIKAN    2.  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pekerja Awam
PANGKAT SECARA       dalam bidang berkaitan adalah layak dipertimbang oleh Pihak
LANTIKAN          Berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara
              Lantikan ke Pekerja Awam Khas Gred R3, tertakluk kepada
              kekosongan jawatan apabila telah disahkan dalam perkhidmatan
              dan :-

              (i)   Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh Kerajaan dan;
               (ii)    Berumur kurang 54 tahun pada tarikh lantikan.
Jawatan 26


Pembantu Am Pejabat Gred N1


LANTIKAN         1.        (i)  Berpelajaran di peringkat sekolah rendah bantuan
TERUS                      penuh kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
                         dengannya oleh Kerajaan; dan


                     (ii)  Boleh bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
                         Malaysia dengan memuaskan.

                         (Gaji permulaan ialah pada Gred N1 : P1T2)Jawatan 27


Pekerja Awam Gred R1

LANTIKAN         1.  (i)    Tamat Darjah 6 sekolah rendah bantuan penuh Kerajaan dan;
TERUS
               (ii)    Berkebolehan menjalankan bidang kerja berkaitan yang diliputi
                     oleh skim perkhidmatan ini;

                     (Gaji permulaan ialah pada Gred R1 : P1T3) dan

               (iii)   Berkebolehan bertutur, membaca dan menulis dalam Bahasa
                     Malaysia dengan memuaskan.4.  Tempoh Percubaan        :     1 hingga 3 tahun (jawatan tetap)

5.  Peperiksaan          :     Lulus Peperiksaan Perkhidmatan dan hadir dengan
                        jayanya Kursus Induksi

6.  Cara Memohon          :

   a)   Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang yang didapati dengan
       dikenakan bayaran sebanyak RM 2.00 (1 borang) di Majlis Perbandaran Seremban
       dengan mengambil sendiri atau melalui pos (wang pos RM2.00) satu borang atas
       nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Seremban dengan sampul surat alamat
       sendiri serta setem 50 sen.
        b)       Semua borang permohonan hendaklah diisi dengan lengkap dan disertakan salinan
                maklumat-maklumat yang DIAKUI SAH seperti berikut :-

                i)   salinan kad pengenalan
                ii)  salinan surat beranak
                iii)  salinan sijil-sijil kelayakan
                iv)  salinan transkrip bagi sijil yang berkenaan
                v)   gambar berukuran pasport

        c)       Pegawai-pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah dikemukakan
                melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Peraturan-Peraturan Pegawai
                Awam (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) 2005 dan
                menyertakan bersama-sama dengan Kenyataan Perkhidmatan yang kemaskini dan
                Laporan Prestasi.

        d)       Permohonan yang lewat diterima dan tidak mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan
                seperti di para (b) tidak akan dipertimbangkan dan calon-calon yang berkelayakan
                sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.

        e)       Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 6 bulan dari
                tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.


        f)       Alamat Permohonan dan Tarikh Tutup :

                Yang Dipertua,
                Majlis Perbandaran Seremban,
                Jalan Yam Tuan,
                70990 Seremban.
                (u.p. : Jabatan Pentadbiran & Personel)
                Tel : 06-7623381

                Sebelum atau pada 20 November 2009200720 Disember 2006(DATO’ HAJ
                (HAJI ALI BIN LUMAN)
                Setiausaha,
                b.p Yang Dipertua,
                Majlis Perbandaran Seremban.

I ABD HAJI ABD
LATIF)Perdaran Se
(DATO’ HAJI ABD. HALIM BIN HAJI ABD. LATIF)
Yang Dipertua,
Majlis Perbandaran Seremban...

ct/jawatan kosong/iklan ogos 2009

								
To top