PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA IKLAN JAWATAN KOSONG by klutzfu63

VIEWS: 7,781 PAGES: 3

									    PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA
             IKLAN JAWATAN KOSONG

 Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang
 berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
 jawatan untuk mengisi jawatan berikut :-

 1. Jawatan dan Kekosongan :

 Skim Perkhidmatan        :   Ketua Pegawai Eksekutif
 Kekosongan           :   1 Kekosongan
 Klasifikasi Perkhidmatan    :   Pengurusan Tertinggi
 Kumpulan Perkhidmatan      :   Pengurusan dan Profesional
 Gred              :   VU7 (JUSA C)
 Taraf jawatan          :   Kontrak
 Kem./Jab.            :   Perbadanan Bioteknologi Melaka
                    Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka

 Jadual Gaji           :   RM 12,000.00 (Pukal)

 Syarat Lantikan


 1.1  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

    a)   Warganegara Malaysia;

    b)   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

    c)   Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang Sains (Penyelidikan
        Bioteknologi) daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan
        atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

dan   d)   kepujian dalam Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
        peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
        Kerajaan.
    PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI MELAKA
             IKLAN JAWATAN KOSONG

 Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang
 berkelayakan dan berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan
 jawatan untuk mengisi jawatan berikut :-

 2. Jawatan dan Kekosongan :

 Skim Perkhidmatan        :   Ketua Pegawai Eksekutif
 Kekosongan           :   1 Kekosongan
 Kumpulan Perkhidmatan      :   Pengurusan dan Profesional
 Gred              :   N54 (Terbuka)
 Taraf jawatan          :   Kontrak
 Kem./Jab.            :   Melaka ICT Holding Sdn. Bhd (MITCH)
                    Pentadbiran Kerajaan Negeri Melaka

 Jadual Gaji           :   P1T1 RM5160.68  -   P1T8 RM6716.36
                    P2T1 RM5617.09  -   P2T8 RM7331.39

 Syarat Lantikan


 2.1  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :-

    a)   Warganegara Malaysia;

    c)   berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

    c)   Ijazah Sarjana atau Ijazah Sarjana Muda dalam pelbagai bidang
        daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau
        kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;

dan   d)   kepujian dalam Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
        peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
        Kerajaan.
Permohonan


a) Resume yang lengkap berserta sijil-sijil yang diakui sah seperti mana syarat-
  syarat yang ditetapkan hendaklah dihantar ke alamat berikut:-

        Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri
        Jabatan Ketua Menteri Melaka
        Seri Negeri, Hang Tuah Jaya,
        75460 Ayer Keroh, Melaka
        (u.p.: Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)

c) Tarikh tutup permohonan ialah pada 20 Mei 2009

c) Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas
  6 bulan dari tarikh tutup iklan jawatan, hendaklah menganggap
  permohonan mereka tidak berjaya.

d) Permohonan yang berikut akan ditolak:

  i)     Resume yang tidak lengkap

  ii)     Tidak disertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan;

  iii)    Tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam
        iklan;

  iv)     Tidak ditandatangani dan tiada pengesahan dokumen-dokumen
        yang diperlukan.


Catatan Am


     i) Keutamaan akan diberi kepada anak kelahiran Negeri Melaka.

     ii) Hanya calon-calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil
       temu duga.

								
To top