JAWATAN KOSONG MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR by klutzfu62

VIEWS: 0 PAGES: 12

									                     8
              JAWATAN KOSONG


        MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Rakyat negeri Johor Darul Ta’zim atau warganegara Malaysia yang telah
menduduki negeri Johor tidak kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut dan berumur
tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan ditutup adalah dipelawa memohon
jawatan-jawatan sebagaimana berikut ;-

1.   SKIM PERKHIDMATAN    : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
                 SISWAZAH (GURU TAHFIZ)
    KLASIFIKASI       : Perkhidmatan Pendidikan
    KUMPULAN        : Pengurusan dan Professional
    PERKHIDMATAN
    TARAF JAWATAN      : Kontrak
    GRED GAJI        : DG41
    JADUAL GAJI       : P1T1 : RM1,695.85 – P1T27 : RM4,645.85
                 P2T1 : RM1,790.47 – P2T27 : RM4,924.12
                 P3T1 : RM1,889.27 – P3T27 : RM5,226.19
    IMBUHAN TETAP      : RM300.00 sebulan
    KHIDMAT AWAM
    IMBUHAN TETAP      : RM250.00 sebulan
    PERUMAHANSYARAT LANTIKAN :

1.1.  Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

    (a)    ijazah Sarjana Muda dalam bidang Al-Quran dan Qiraat yang
         diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
         tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang
         diiktiraf setaraf dengannya ;

DAN (b)     kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada
         peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
         setaraf dengannya oleh kerajaan.                     1
2.   SKIM PERKHIDMATAN         : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
                      SISWAZAH
    KLASIFIKASI            : Perkhidmatan Pendidikan
    KUMPULAN PERKHIDMATAN       : Pengurusan dan Professional
    TARAF JAWATAN           : Kontrak
    GRED GAJI             : DG41
    JADUAL GAJI            : P1T1 : RM1,695.85 – P1T27 : RM4,645.85
                      P2T1 : RM1,790.47 – P2T27 : RM4,924.12
                      P3T1 : RM1,889.27 – P3T27 : RM5,226.19
    IMBUHAN TETAP KHIDMAT       : RM300.00 sebulan
    AWAM
    IMBUHAN TETAP PERUMAHAN      : RM250.00 sebulan
    LOKASI              : Maahad Pontian dan Sekolah Menengah
                      Agama Parit Raja, Batu Pahat


SYARAT LANTIKAN :

2.1.  Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

    (a)   (i) ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
          institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta Diploma
          Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;
          atau

        (ii) ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang berkaitan yang
          diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi
          tempatan serta Diploma Pendidikan atau kelayakan yang
          diiktiraf setaraf dengannya ;

          (Gaji permulaan ialah pada Gred DG41 : P1T4); atau

       (iii) ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan
          daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan serta
          Diploma Pendidikan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
          dengannya (gaji permulaan ialah pada gred DG41 : P1T10,
          bagi ijazah Sarjana Muda Perakaunan serta menjadi Ahli Penuh
          Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan :
          P1T11 dan Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia (P1T12) ;


DAN (b)   kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat
       Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
       oleh kerajaan.                      2
3.   SKIM PERKHIDMATAN       : PENOLONG AKAUNTAN
    KLASIFIKASI          : Perkhidmatan dan Kewangan
    KUMPULAN PERKHIDMATAN     : Sokongan
    TARAF JAWATAN         : Kontrak
    GRED GAJI           : W27
    JADUAL GAJI          : P1T1 : RM1,209.09 – P1T26 : RM3,031.64
                    P2T1 : RM1,209.09 – P2T26 : RM3,031.64
                    P3T1 : RM1,351.27 – P3T26 : RM3,409.80
    IMBUHAN TETAP KHIDMAT     : RM160.00 sebulan
    AWAM
    IMBUHAN TETAP PERUMAHAN    : RM180.00 sebulan
    LOKASI             : Bahagian Kewangan (Ibu Pejabat)
    BANTUAN SARA HIDUP       : RM300.00 sebulanSYARAT LANTIKAN :


3.1.  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

    (a) diploma dalam bidang pengajian perdagangan, pengajian bank
      atau pengajian perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada
      institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
      diiktiraf setaraf dengannya.
      (Gaji permulaan ialah pada gred W27 P1T5) ;

    (b) Licentiate of Chartered of Secretaries and Administrators of United
      Kingdom dalam bidang kewangan yang diiktiraf oleh kerajaan atau
      kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
      (Gaji permulaan ialah pada gred W27 P1T8) ; ATAU


DAN (b)  Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
      Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
      oleh kerajaan.
                     3
4.   SKIM PERKHIDMATAN        : PENOLONG PEGAWAI PENAKSIR
                     (lelaki sahaja)
    KLASIFIKASI           : Perkhidmatan dan Kewangan
    KUMPULAN PERKHIDMATAN      : Sokongan
    TARAF JAWATAN          : Kontrak
    GRED GAJI            : W27
    JADUAL GAJI           : P1T1 : RM1,209.09 – P1T26 : RM3,031.64
                     P2T1 : RM1,209.09 – P2T26 : RM3,031.64
                     P3T1 : RM1,351.27 – P3T26 : RM3,409.80
    IMBUHAN TETAP KHIDMAT      : RM160.00 sebulan
    AWAM
    IMBUHAN TETAP PERUMAHAN     : RM180.00 sebulan
    LOKASI             : Majlis Agama Islam Daerah Ledang
    BANTUAN SARA HIDUP       : RM200.00
SYARAT LANTIKAN :


4.1.  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

    (a) Diploma Pentadbiran Awam dari Institut Teknologi MARA atau
      kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
      (Gaji permulaan ialah pada gred W27 P1T5) ;

DAN (b)   Lulus Bahasa Malaysia (termasuk lulus ujian lisan) pada peringkat Sijil
      Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
      oleh kerajaan.


   4.2. (i) Keutamaan diberi kepada calon yang memiliki Diploma Perakaunan.

    (ii) Keutamaan diberi kepada calon yang mempunyai Sijil Darjah Khas
       Sekolah Agama Kerajaan Johor atau lulus Darjah Enam.
                     4
5.   SKIM PERKHIDMATAN        : PEMBANTU AKAUNTAN
    KLASIFIKASI           : Perkhidmatan Kewangan
    KUMPULAN PERKHIDMATAN      : Sokongan
    TARAF JAWATAN          : Kontrak
    GRED GAJI            : W17
    JADUAL GAJI           : P1T1 : RM821.89 – P1T24 : RM2,152.86
                     P2T1 : RM873.32 – P2T24 : RM2,274.00
                     P3T1 : RM926.26 – P3T24 : RM2,399.46
    IMBUHAN TETAP KHIDMAT      : RM115.00 sebulan
    AWAM
    IMBUHAN TETAP PERUMAHAN     : RM180.00 sebulan
    LOKASI             : Majlis Agama Islam Daerah Ledang
    BANTUAN SARA HIDUP       : RM200.00SYARAT LANTIKAN :


5.1.  Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

    (a)   (i) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia
          peringkat pertengahan (Simpan Kira-kira) atau kelayakan yang
          diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan ; atau

       (ii) Sijil Pelajaran Malaysia serta Sijil Perdagangan Malaysia
          peringkat tertinggi (Perakaunan) atau kelayakan yang diiktiraf
          setaraf dengannya oleh kerajaan ; atau

       (iii) Sijil dalam bidang pengurusan perniagaan atau penyimpan
          kira-kira yang diiktiraf oleh kerajaan di politeknik-politeknik
          tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya ;

DAN (b)   Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
       pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
       setaraf dengannya oleh Kerajaan.


5.2.  Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai Sijil Darjah Khas
    Sekolah Agama Kerajaan Johor @ lulus Darjah Enam.
                     5
6.    SKIM PERKHIDMATAN       : PEMBANTU HAL EHWAL ISLAM
                     (lelaki sahaja)
     KLASIFIKASI          : Perkhidmatan Sosial
     KUMPULAN PERKHIDMATAN     : Sokongan
     TARAF JAWATAN         : Kontrak
     GRED GAJI           : S17
     JADUAL GAJI          : P1T1 : RM820.38  – P1T24 : RM2,151.35
                     P2T1 : RM871.81  – P2T24 : RM2,272.50
                     P3T1 : RM924.75  – P3T24 : RM2,397.95
     IMBUHAN TETAP KHIDMAT     : RM115.00 sebulan
     AWAM
     IMBUHAN TETAP PERUMAHAN    : RM180.00 sebulanBidang Tugas :

    (A) Pembantu Hal Ehwal Islam
    (i) Mengurus dan membuat siasatan permohonan bantuan sarahidup,
      pelajaran, perubatan dan lain-lain ;
    (ii) Mengurus dan merekod tanah-tanah wakaf dan baitulmal serta lain-
      lain yang berkaitan ;
    (iii) Lain-lain tugas yang diarah dari masa ke semasa.


SYARAT LANTIKAN :


6.1.   Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

    (a)   (i) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
          dengannya oleh kerajaan serta kepujian dalam matapelajaran
          Agama Islam dan Lulus Bahasa Arab; atau

        (ii) Sijil IV Thanawi atau Sijil Tinggi Agama daripada Sekolah Agama
          Bantuan Penuh Kerajaan.

DAN (b)    Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
       pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
       setaraf dengannya oleh Kerajaan.
                     6
7.   SKIM PERKHIDMATAN      : PEMBANTU MAKMAL
                   (lelaki sahaja)
    KLASIFIKASI         : Perkhidmatan Sains
    KUMPULAN          : Sokongan
    PERKHIDMATAN
    TARAF JAWATAN        : Kontrak
    GRED GAJI          : C17
    JADUAL GAJI         : P1T1 : RM820.38  – P1T24 : RM2,151.35
                   P2T1 : RM871.81  – P2T24 : RM2,272.50
                   P3T1 : RM924.75  – P3T24 : RM2,397.95
    IMBUHAN TETAP KHIDMAT    : RM115.00 sebulan
    AWAM
    IMBUHAN TETAP        : RM180.00 sebulan
    PERUMAHAN
    LOKASI           : Maahad Pontian
    BANTUAN SARA HIDUP     : RM100.00SYARAT LANTIKAN :


7.1.  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

    (a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
      dengannya oleh kerajaan serta lulus dalam matapelajaran
      matematik atau salah satu daripada matapelajaran sains pada
      peringkat peperiksaan tersebut ;

DAN (b)  Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus ujian lisan)
      pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau keluluskan yang diiktiraf
      setaraf dengannya oleh kerajaan.


7.2.  Keutamaan diberikan kepada calon yang mempunyai Sijil Darjah Khas
    Sekolah Agama Kerajaan Johor @ lulus Darjah Enam.
                    7
8.   SKIM PERKHIDMATAN     : PENYELIA ASRAMA (perempuan sahaja)
    KLASIFIKASI        : Perkhidmatan Pentadbiran
    KUMPULAN         : Sokongan
    PERKHIDMATAN
    TARAF JAWATAN       : Kontrak
    GRED GAJI         : N17
    JADUAL GAJI        : P1T1 : RM820.38  – P1T24 : RM2,151.35
                  P2T1 : RM871.81  – P2T24 : RM2,272.50
                  P3T1 : RM924.75  – P3T24 : RM2,397.95
    IMBUHAN TETAP       : RM80.00
    KHIDMAT AWAM
    IMBUHAN TETAP       : RM180.00
    PERUMAHAN
    LOKASI          : Maahad Pontian
    BANTUAN SARA HIDUP    : RM100.00SYARAT LANTIKAN :


8.1.  Calon-calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

    (a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
      oleh kerajaan.

DAN (b)   Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan)
      pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf
      setaraf dengannya oleh Kerajaan.
                     8
9.       Cara-cara Memohon :

1)      Permohonan hendaklah menggunakan BORANG PERMOHONAN JAWATAN
       (ASAL) MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR yang boleh didapati di
       Pejabat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tingkat 5, Blok `B’, Pusat Islam
       iskandar Johor, Johor Bahru atau Pejabat-pejabat Agama Daerah @ melalui
       laman web : www.maij.gov.my

2)      Permohonan borang jawatan kosong melalui pos hendaklah dicatitkan
       dengan perkataan ‘MEMOHON BORANG PERMOHONAN JAWATAN MAJLIS
       AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR’ dan disertakan sekali satu sampul surat
       berukuran 22cm x 12cm yang beralamat sendiri dan bersetem 30 sen.

3)      (a) Borang yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan dengan
         dokumen-dokumen berikut ;-
         (i)  Gambar berukuran pasport ;
         (ii) Salinan sijil Kelahiran pemohon ;
         (iii) Salinan Kad Pengenalan ;
         (iv) Salinan Sijil Keputusan SPM, Diploma, Ijazah dan transkripnya ;
         (v) Dan lain-lain sijil yang berkaitan.

       (b) Semua salinan sijil dan dokumen hendaklah dicop “DIAKUI SALINAN
         SAH” dengan dakwat berwarna biru serta ditandatangani oleh
         pegawai kumpulan Pengurusan Profesional @ yang setaraf
         dengannya.

4)      Sila catit nama jawatan yang dipohon dan tarikh iklan ditutup di penjuru kiri
       atas setiap sampul surat.

5)      Borang permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK.

6)      Pegawai-pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah
       mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan dan pastikan
       Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Prestasi disertakan
       bersama.
        PERMOHONAN HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA ;
                    Setiausaha
                    Majlis Agama Islam Negeri Johor
                    Pusat Islam Iskandar Johor
                    Tingkat 5, Blok `B’
                    Jalan Masjid Abu Bakar
                    8000 Johor Bahru

        Sebelum atau pada : 26.03.2009

        CATITAN :
        (i)       Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
        (ii)      Satu borang untuk satu jawatan.

(MAIJ)1/45 Jld.
SUMAIJ/Ma/nhm…/Iklan(Mac 09)-


                               9
                      8
                JAWATAN KOSONG


          MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
Rakyat negeri Johor Darul Ta’zim atau warganegara Malaysia yang telah
menduduki negeri Johor tidak kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut dan berumur
tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh iklan ditutup adalah dipelawa memohon
jawatan-jawatan sebagaimana berikut ;-

1.    SKIM PERKHIDMATAN    : PEMBANTU AM PEJABAT
     KLASIFIKASI       : Perkhidmatan Pentadbiran dan Sokongan
     KUMPULAN         : Sokongan
     PERKHIDMATAN
     TARAF JAWATAN      : Tetap
     GRED GAJI        : N1
     JADUAL GAJI       : P1T1 : RM649.15 – P1T22 : RM1,506.79
                  P2T1 : RM691.62 – P2T22 : RM1,583.49
                  P3T1 : RM735.72 – P3T22 : RM1,661.82

     IMBUHAN TETAP      : RM95.00 (sebulan)
     KHIDMAT AWAM
     IMBUHAN TETAP      : RM180.00 (sebulan)
     PERUMAHAN
     BANTUAN SARA HIDUP    : RM300.00 sebulan
     LOKASI          : Bahagian Pentadbiran (Ibu Pejabat)

SYARAT LANTIKAN :

1.1.   Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut ;-

   (a) (i)  Berpelajaran di peringkat Sekolah Rendah Bantuan Penuh Kerajaan
        dan berkebolehan bertutur, menulis serta membaca dalam Bahasa
        Malaysia dengan memuaskan.

        (Gaji permulaan ialah pada Gred N1 : P1T2)
                      10
2.       Cara-cara Memohon :

1)      Permohonan hendaklah menggunakan BORANG PERMOHONAN JAWATAN
       (ASAL) MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR yang boleh didapati di
       Pejabat Majlis Agama Islam Negeri Johor, Tingkat 5, Blok `B’, Pusat Islam
       iskandar Johor, Johor Bahru atau Pejabat-pejabat Agama Daerah @ melalui
       laman web : www.maij.gov.my

2)      Permohonan borang jawatan kosong melalui pos hendaklah dicatitkan
       dengan perkataan ‘MEMOHON BORANG PERMOHONAN JAWATAN MAJLIS
       AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR’ dan disertakan sekali satu sampul surat
       berukuran 22cm x 12cm yang beralamat sendiri dan bersetem 30 sen.

3)      (a) Borang yang telah lengkap diisi hendaklah disertakan dengan
         dokumen-dokumen berikut ;-
         (vi) Gambar berukuran pasport ;
         (vii) Salinan sijil Kelahiran pemohon ;
         (viii) Salinan Kad Pengenalan ;
         (ix) Salinan Sijil Keputusan SRP @ PMR ;
         (x) Dan lain-lain sijil yang berkaitan.

       (b) Semua salinan sijil dan dokumen hendaklah dicop “DIAKUI SALINAN
         SAH” dengan dakwat berwarna biru serta ditandatangani oleh
         pegawai kumpulan Pengurusan Profesional @ yang setaraf
         dengannya.

4)      Sila catit nama jawatan yang dipohon dan tarikh iklan ditutup di penjuru kiri
       atas setiap sampul surat.

5)      Borang permohonan yang tidak lengkap akan DITOLAK.

6)      Pegawai-pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat hendaklah
       mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan dan pastikan
       Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini dan Laporan Prestasi disertakan
       bersama.
        PERMOHONAN HENDAKLAH DIHANTAR KEPADA ;
                    Setiausaha
                    Majlis Agama Islam Negeri Johor
                    Pusat Islam Iskandar Johor
                    Tingkat 5, Blok `B’
                    Jalan Masjid Abu Bakar
                    8000 Johor Bahru

        Sebelum atau pada : 26.03.2009

        CATITAN :
        (iii)      Hanya calon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga.
        (iv)      Satu borang untuk satu jawatan.

(MAIJ)1/45 Jld.
SUMAIJ/Ma/nhm…/Iklan(Mac 09)-
                               11
12

								
To top