IKLAN JAWATAN KOSONG DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU by klutzfu62

VIEWS: 6,217 PAGES: 8

									               IKLAN JAWATAN KOSONG
       DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU

WARGANEGARA MALAYSIA lelaki dan wanita yang berasal dari SABAH dan
BERKELAYAKAN, MATANG serta BERWIBAWA adalah dipelawa memohon jawatan di Dewan
Bandaraya Kota Kinabalu seperti berikut:-


 JAWATAN DAN SYARAT LANTIKAN

1.  JAWATAN         :    PEGAWAI PENILAIAN GRED W41

   Klasifikasi       :    Perkhidmatan Kewangan

   Kumpulan Perkhidmatan :     Pengurusan dan Profesional

   Taraf Jawatan      :    Sementara

   Jabatan Penempatan      :  Jabatan Penilaian, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

   Bilangan Kekosongan   :    Satu (1)

   Jadual Gaji       :    Gred W41
                    P1T1 RM1702.81     -    P1T27 RM4688.95
                    P2T1 RM1798.82     -    P2T27 RM4968.61
                    P3T1 RM1899.01     -    P3T27 RM5255.39


   SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

   Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a) Ijazah Sarjana Muda Sains (Pengurusan Harta Tanah) yang diiktiraf oleh kerajaan
     daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
     dengannya; DAN

   (b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
     Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
                                                  1
2.  JAWATAN         :    ARKITEK LANDSKAP GRED J41

   Klasifikasi       :    Perkhidmatan Kejuruteraan

   Kumpulan Perkhidmatan :     Pengurusan dan Profesional

   Taraf Jawatan      :    Sementara

   Jabatan Penempatan    :    Jabatan Landskap, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

   Bilangan Kekosongan   :    Dua (2)

   Jadual Gaji       :    Gred J41
                   P1T1 RM2088.25      -  P1T23 RM4721.03
                   P2T1 RM2184.26      -  P2T23 RM5015.88
                   P3T1 RM2284.45      -  P3T23 RM5306.79

   SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

   Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a) Ijazah Sarjana Muda Seni Bina Landskap yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-
     institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN

   (b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
     Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


3.  JAWATAN         :    PEGAWAI PERTANIAN GRED G41

   Klasifikasi       :    Perkhidmatan Pertanian

   Kumpulan Perkhidmatan :     Pengurusan dan Profesional

   Taraf Jawatan      :    Sementara

   Jabatan Penempatan      :  Jabatan Landskap, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

   Bilangan Kekosongan   :    Satu (1)

   Jadual Gaji       :    Gred G41
                   P1T1 RM1694.46      -  P1T27 RM4644.46
                   P2T1 RM1789.08      -  P2T27 RM4922.73
                   P3T1 RM1887.88      -  P3T27 RM5224.80

   SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

   Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-


                                                2
    a) (i)   Ijazah Sarjana Muda Sains Pertanian atau Sains Hortikultur yang diiktiraf oleh
          kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang
          diiktiraf setaraf dengannya; ATAU

      (ii)  Ijazah Sarjana Muda Sains Kepujian dalam bidang kimia atau biokimia yang diiktiraf
          oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan
          yang diiktiraf setaraf dengannya; ATAU

      (iii)  Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan
          daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf
          setaraf dengannya; DAN

    (b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
      Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Calon-calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Sains Holtikultur adalah diberikan keutamaan).


4.   JAWATAN          :    JURUTERA GRED J41

    Klasifikasi        :    Perkhidmatan Kejuruteraan

    Kumpulan Perkhidmatan :      Pengurusan dan Profesional

    Taraf Jawatan       :    Sementara

    Jabatan Penempatan     :    Jabatan Kejuruteraan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

    Bilangan Kekosongan    :    Satu (1)

    Jadual Gaji        :    Gred J41
                     P1T1 RM2088.25      -    P1T23 RM4721.03
                     P2T1 RM2184.26      -    P2T23 RM5015.88
                     P3T1 RM2284.45      -    P3T23 RM5306.79

    SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

    Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

    (a) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
      pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN

    (b) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
      Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Calon-calon yang memiliki Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam dan mempunyai
pengalaman kerja sekurang-kurangnya Tiga (3) tahun adalah diberikan keutamaan).
                                                     3
5.  JAWATAN     :    PENOLONG PEGAWAI PERTANIAN GRED G27

   Klasifikasi       :   Perkhidmatan Pertanian

   Kumpulan Perkhidmatan :     Sokongan

   Taraf Jawatan      :   Sementara

   Jabatan Penempatan    :   Jabatan Landskap, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

   Bilangan Kekosongan   :   Empat (4)

   Jadual Gaji       :   Gred G27
                   P1T1 RM1206.06      -   P1T26 RM3028.61
                   P2T1 RM1275.64      -   P2T26 RM3214.76
                   P3T1 RM1348.24      -   P3T26 RM3406.77   SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

   Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a) Diploma dalam bidang pertanian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi
     pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN

   (b) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
     Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.


6.  JAWATAN         :    PEMBANTU TEKNIK GRED J29

   Klasifikasi       :   Perkhidmatan Kejuruteraan

   Kumpulan Perkhidmatan :     Sokongan

   Taraf Jawatan      :   Sementara

   Jabatan Penempatan    :   Jabatan Landskap, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
                   Jabatan Perancangan Bandaraya, Dewan Bandaraya KK
                   Jabatan Kejuruteraan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

   Bilangan Kekosongan   :   Sembilan (9)

   Jadual Gaji       :   Gred J29
                   P1T1 RM1549.40      -   P1T21 RM3046.80
                   P2T1 RM1620.49      -   P2T21 RM3241.91
                   P3T1 RM1694.60      -   P3T21 RM3430.90                                                4
   SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

   Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a) Diploma dalam bidang kejuruteraan, seni bina atau ukur bahan yang diiktiraf oleh kerajaan
     daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
     dengannya; DAN

   (b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
     Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Calon-calon yang memiliki Diploma dalam bidang Rekabentuk Landskap, Juruukur Bangunan,
Perancang Bandar dan Desa, Kejuruteraan Awam dan Elektrikal adalah diberikan keutamaan).


7.  JAWATAN          :    PEMBANTU PERTANIAN GRED G17

   Klasifikasi        :   Perkhidmatan Pertanian

   Kumpulan Perkhidmatan :      Sokongan

   Taraf Jawatan       :   Sementara

   Jabatan Penempatan     :   Jabatan Landskap, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

   Bilangan Kekosongan    :   Dua (2)

   Jadual Gaji        :   Gred G17
                    P1T1 RM824.91      -    P1T24 RM2155.88
                    P2T1 RM876.34      -    P2T24 RM2277.03
                    P3T1 RM929.28      -    P3T24 RM2402.48


   SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

   Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

   (a) (i)    Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
          kerajaan; ATAU

     (ii)   Sijil Institut Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh
          kerajaan; DAN

   (b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
     Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
                                                  5
8.   JAWATAN         :    JURUTEKNIK GRED J17

    Klasifikasi       :   Perkhidmatan Kejuruteraan

    Kumpulan Perkhidmatan :     Sokongan

    Taraf Jawatan      :   Sementara

    Jabatan Penempatan    :   Jabatan Landskap, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
                    Jabatan Perancangan Bandaraya, Dewan Bandaraya KK

    Bilangan Kekosongan   :   Lapan (8)

    Jadual Gaji       :   Gred J17
                    P1T1 RM843.06      -   P1T26 RM2325.37
                    P2T1 RM896.00      -   P2T26 RM2452.46
                    P3T1 RM950.45      -   P3T26 RM2583.95

    SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

    Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

    (a) Sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada politeknik-politeknik
      tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; DAN

    (b) Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
      Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

(Calon-calon yang memiliki Sijil dalam bidang Kejuruteraan Awam, Binaan Bangunan, Seni Bina
dan Perancang Bandar dan Desa adalah diberikan keutamaan).


9.   JAWATAN         :    PELUKIS PELAN GRED J17


    Klasifikasi       :   Perkhidmatan Kejuruteraan

    Kumpulan Perkhidmatan :     Sokongan

    Taraf Jawatan      :   Sementara

    Jabatan Penempatan    :   Jabatan Kejuruteraan, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu

    Bilangan Kekosongan   :   Satu (1)

    Jadual Gaji       :   Gred J17
                    P1T1 RM843.06-     P1T26 RM2325.37
                    P2T1 RM896.00-     P2T26 RM2452.46
                    P3T1 RM950.45-     P3T26 RM2583.95


                                                 6
    SYARAT – SYARAT LANTIKAN :-

    Calon-calon hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:-

    (a) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan
      dengan kepujian Seni Lukis atau Lukisan Geometri pada peringkat peperiksaan tersebut;
      DAN
    (b) Lulus Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil
      Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
 UMUR ( PADA TARIKH PERMOHONAN DITUTUP )

(a) Calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

(b) Pegawai sedang berkhidmat yang layak melalui kenaikan pangkat secara lantikan hendaklah
  berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan. CARA MEMOHON


(a)  Permohonan jawatan kosong ini hendaklah menggunakan Borang Permohonan Jawatan DBKK.
   Borang permohonan tersebut boleh diperolehi di Tingkat Bawah, Bahagian Kaunter, Bangunan
   Ibu Pejabat DBKK, dengan harga RM2.00 bagi satu set.

(b)  Borang permohonan yang telah lengkap diisi mestilah disertakan dengan salinan Kad
   Pengenalan, Sijil Kelahiran, Sijil-sijil Kelayakan Akademik, Sijl-sijil berkaitan, dan sekeping
   gambar terbaru berukuran pasport.

(c)  Pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun atau Pihak Berkuasa
   Tempatan hendaklah menghantar permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan
   menyertakan salinan Laporan Penilaian Prestasi terkini dan Kenyataan Perkhidmatan yang telah
   dikemaskini.
                                                     7
 ALAMAT PERMOHONAN DAN TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Permohonan hendaklah dikemukakan kepada:-

PENGARAH
JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU
NO. 1, JALAN BANDARAN
88675 KOTA KINABALU


Atau serahan tangan ke:-

JABATAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA
DEWAN BANDARAYA KOTA KINABALU
TINGKAT 7, BANGUNAN CENTRE POINT SABAH

Tidak lewat dari tarikh 10 JUN 2008.
 CATATAN AM
(a)  Hanya calon-calon yang layak dan terpilih sahaja selepas tapisan akan dipanggil untuk Ujian
   Kecergasan, Ujian Bertulis dan Temuduga.

(b)  Borang Permohonan yang tidak lengkap, tidak melalui Ketua Jabatan masing-masing (bagi
   pegawai perkhidmatan awam) serta tidak menyertakan salinan dokumen-dokumen yang telah
   DISAHKAN BENAR akan ditolak.

(c)  Perbelanjaan untuk menghadiri Ujian Bertulis dan Temuduga bagi jawatan-jawatan ini adalah
   atas tanggungan calon sendiri.

(d)  Permohonan yang tidak menerima sebarang jawapan selepas tiga (3) bulan dari tarikh tutup
   permohonan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.

(e)  Pemohon-pemohon tidak boleh meminta sokongan daripada mana-mana pihak yang tidak
   berkaitan berhubung permohonan jawatan ini. Sesiapa yang mendapatkan sokongan secara
   bertulis atau lisan daripada mana-mana pihak yang tidak berkaitan boleh menyebabkan
   permohonan mereka tidak akan diberikan pertimbangan. Surat sokongan hanya boleh diberikan
   oleh Ketua Jabatan/majikan dimana pemohon-pemohon tersebut sedang bertugas.
                                                8

								
To top