BORANG PERMOHONAN PROGRAM BANTUAN RUMAH (PBR) SKIM PEMBANGUNAN

Document Sample
BORANG PERMOHONAN PROGRAM BANTUAN RUMAH (PBR) SKIM PEMBANGUNAN Powered By Docstoc
					     BORANG PERMOHONAN PROGRAM BANTUAN RUMAH (PBR)
     SKIM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT (SPKR)A.  MAKLUMAT ASAS KIR DAN PASANGAN


1.  Nama KIR:2.  No. K/P Baru KIR :

3.  Pekerjaan KIR :

4.  Pendapatan Bulanan KIR :    RM

5.  Nama Pasangan6.  No.  Baru P
   N K/P B  Pasangan:

7.  Pekerjaan Pasangan :

8.  Pendapatan Bulanan Pasangan :    RM

9.  Alamat:
10 . Negeri   : _____________________________________________________

11 . Daerah   :_____________________________________________________

12 . Parlimen   :_____________________________________________________

13 . DUN     : _____________________________________________________

14 . Mukim    : _____________________________________________________

15 . Kampung

16 . Kampung JKKK


                BAHAGIAN PEMBASMIAN KEMISKINAN
              KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
                                      1
B.    MAKLUMAT AHLI ISI RUMAH ( AIR )


   1 . Bilangan Anak:

   2 . Bilangan Tanggungan:

   3 . Maklumat Tanggungan (Tinggal Bersama):

No.          Nama           No KP/Surat Beranak     Umur     Pekerjaan  Pendapatan
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11


C.    MAKLUMAT PERMOHONAN


1.  Pemilikan Tapak Rumah :
         p          *Ada / Tiada

2.  Status Tapak Rumah:     Sendiri/ Menumpang
   (Sekiranya status tapak rumah bukan milik sendiri, sila lengkapkan Borang Kebenaran yang dilampirkan
   atau jawab soalan 3 di bawah.)

3.  Kesanggupan berpindah sekiranya ditawarkan :       *Sanggup / Tidak Sanggup

4.  Status Rumah Sekarang :     *Sendiri / Sewa / Menumpang / Lain-lain nyatakan

5.  Jenis Bantuan Yang Dipohon :  *Bina Baru / Baik Pulih

*   Potong yang tidak berkaitan
D.    LAIN-LAIN BANTUAN DI BAWAH SPKR


1.  Program Peningkatan Pendapatan (PPP)
a)  Nyatakan :                   (contoh: Ternak lembu, kedai runcit dsbg.)
b)  Anggaran Kos Diperlukan : RM

2.  Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya (PLKK)
a)  Nyatakan :                 (contoh: Kursus Memasak, Mekanik dsbg)
b)  M kl  tP   h
   Maklumat Pemohon :

Bil. Nama                No. KP                 Hubungan dengan KIR
 1
 2
 3
Tandakan X sekiranya perlukan bantuan berkaitan
                                                        2
E.  SERTAKAN GAMBAR RUMAH SEKARANG
                   3
F.    MAKLUMAT PENDAFTARAN


1.  Nama Pembanci :
2.  No. K/P :


3.  Tarikh Pendaftaran dibuat

4.  Tandatangan

SEMAKAN DAN PENGESAHAN

5.  Nama Penyelia:7.  No. K/P :


8.  Tarikh Semakan dan Pengesahan Daftar:

9.  Tandatangan

PENGESAHAN DAN SOKONGAN

10 . Nama Pemimpin Tempatan11 . No. K/P :


12 . Tarikh Pengesahan dan Sokongan Daftar:

13 . Tandatangan


G.    REKOD DATA


1.  Senarai dalam:

         e-Kasih

         Sistem SPKR

         Cadangan daftar baru
         C d   d ft b
                       4