A EMPRESA MERECE UNHA RESPOSTA DE TODOS OS TRABALLADORES

Document Sample
A EMPRESA MERECE UNHA RESPOSTA DE TODOS OS TRABALLADORES Powered By Docstoc
					           Sección Sindical CIG Telefónica

            Convenio Colectivo 2008

             Negociación Colectiva
A EMPRESA MERECE UNHA RESPOSTA
  DE TODOS OS TRABALLADORES


Os sindicatos que formamos a Coordinadora
de Burgos acordamos plantexarlle ó resto
dos sindicatos e ó Comité Intercentros a
necesidade de dar unha resposta a empresa
rexeitando o seu proxecto de convenio
colectivo e facendo valer as reivindicacións
dos traballadores.

Para elo enviouselles o escrito que se
adxunta.

Parece  evidente  que,  con pequenas
variacións, a empresa ten moi trazado o seu
modelo e como é unha enorme agresión os
intereses de todos os traballadores desta
empresa, faise imprescindible mobilizarse
para cambear a trayectoria da Negociación.
        www.cigtelefonica.com