DOA SEMPENA MAJLIS SOLAT HAJAT by klutzfu58

VIEWS: 1,507 PAGES: 1

									DOA SEMPENA MAJLIS SOLAT HAJAT ‫ِ ْن هلل َ َن َ ْن‬ ِ ‫بس ِ ا ِ الزحْو ِ الزحِي‬ ‫ْن َع ء له‬ ِ ِ‫الْـ َو ُ ِ ال ِيْ بِنعْوَ ِ ِ تَت ّ ُال َاِـ َا ُ ، َالّص َة ُ َالسال ُ َلَى ر ُوْلِ َا األهِي َ و َلَى َأ‬ ‫ح ْد هلل ذ ِ ته ِن ّص ل ح ت و َال و َ َم ع َس ن‬ . َ ‫َأص َاب ِ أجْـوعِي‬ ‫و ْح ه َ ْن‬ Ya Allah Ya Tuhan Kami Sesungguhnya pada ketika ini kami berkumpul kerana-Mu Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredhaan-Mu Sesungguhnya ketentuan dan takdir-Mu itu telah mengalahkan kami, dan ikatan nafsu syahwat telah menawan diri kami, maka jadilah Engkau ya Allah penolong kami, sehingga menolong kami melawan hawa nafsu kami, dan menolong sahabat kami terhadap musuh-musuh mereka , dan kayakanlah kami dengan kurnia-Mu sehingga kami merasa puas dan kaya dengan Engkau daripada meminta-minta daripada selain Engkau . Ya Allah , Ya Karim Ya Wadud , Berkatilah usaha-usaha kami , mudah-mudahan (dengan usaha-usaha kami ini) anak-anak remaja Islam akan menjadi remaja yang cemerlang, terbilang , remaja yang disegani dan dihormati, samada dalam aspek akademik mahupun keperibadian. Ya Rahman Ya Rahim Ya Rabbal’alamin , Sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami rahsiakan dan yang kami nyatakan, Semoga Engkau terima keuzuran kami, Engkau mengetahui hajat kami, Semoga Engkau kabulkan permohonan kami, Engkau mengetahui dosa yang ada dalam diri kami,justeru itu kami mohon keampunan-Mu Ya Ghaffar, Ya Allah Antalghaniyyu wa nahnulfuqara’ Ya Allah kurniakanlah Kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah-lembut, dan muliakanlah kami dengan ketaqwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan dan kesejahteraan. ‫ا ٍَّم ْ َ َ ْع ٌر َ ْ َ ح ْم َ َس َـ م َ دي َس ا َ ص ْم َال ت ْ َ ٍَّم ف َال‬ َ َ ‫َلّل ُ َ اجعلْ جم َىَا َ َا جمعًا مسْ ُُ ًا ، َتَف ُقَىَا ِهْ بعْ ِ ِ تَف ُقً معْ ُُ ًا ، َ َ َجعلِ الّل ُ َ ِيْىَا‬ ‫م َىَا َ َ َهْ َتْب ُ َا شَ ِ ًا َ َ مط َُْ ًا َ َ َح َُمًا .الّل ُ َ اجعلْ َيسَ َع َا ِ َا َاخ ُ ُ َ َيسَ َع َاِىَا‬ ‫َع َال م ي َعى قي َال َ ْس د َال م ْس ْ ٍَّم ْ َ خ ْ أ ْم زو ء ِسي َخ ْ أ ْم ل‬ ْ‫َ َات ُ ُ َ َيسَ أ َا ِىَا َُْ َ ألْ َا َ ِيًِْ الّل ُ َ اغْفسَىَا ُ ُُْ َىَا َ ِخْ َا ِىَا اَ ِيْهَ َبَ ُُْوَا بِا ِيمَا ِ َ َ َجعلْ فِي‬ َ ْ ‫إل ْ ن َال ت‬ ‫خُ ِمً َخ ْ ي م ي م ق ك ف ٍَّم ِ ْل ذو ب َإل ُ و لر س ق‬ ‫قـُُْ ِىَا غ ً لَ ِيْهَ َا َ ُُْا َ َ َاإولَ ز َُ ٌ َ ِيّْمٌ َ َ َا َا ِىَا فِي ال ُوْيَا ح َىَت ً َفِي األخ َ ِ ح َىَت ً َ ِىَا‬ ‫ِسة َس َق‬ َ ‫د َس‬ ‫ُّل ب ِّال ِّلر ء مى زبى َ َء ْف زح زبى ء ت‬ ‫عر ب ى َ َّل هلل َ م َمد َ َّل ء ً َص ً َ َّل َ َ ُِّل زب ع َم ه‬ َ ْ‫َ َا َ ال َاز ِ َصَى ا ُ عّلَى ُح َ ٍ َعَى َالِ ِ َ َحْبِ ِ َسَّمَ ، َالْحمْدلًَِ َ ِ ال َال ِي‬


								
To top