Installatie VMWare ESX Server Installatie VMWare ESX Server

Document Sample
Installatie VMWare ESX Server Installatie VMWare ESX Server Powered By Docstoc
					thema migreren thema

Isalte ntlai vnen a e VWr EXSre Mae S evr
Het zal iedere beheerder wel gebeuren. De testser ver die je hebt staan is dankzij het enthousiasme van de testers maar gelijk in productie genomen. Je wilt echter ook nog graag die nieuw uitgekomen patches testen voordat je dat op je productiemachine doet. Of je bent nieuwsgierig naar de nieuwe f u n c t i o n a l i t e i t e n d i e i n d e b è t a - v e r s i e v a n d a t n i e u w e O S z i t t e n . Ve e l m e n s e n g e b r u i k e n v o o r d i t w e r k p r o g r a m m a ’s a l s V i r t u a l P C ( s i n d s k o r t v a n M i c r o s o f t ) o f V M Wa r e W o r k s t a t i o n . D i t l a a t s t e p r o g r a m m a h e e f t e c h t e r n o g t w e e g r o t e r e b r o e r s : d e G S X e n E S X s e r v e r. Wa a r d e G S X S e r v e r n o g e e n o n d e r l i g g e n d O S n o d i g h e e f t ( W i n d o w s o f L i n u x ) d r a a i t V M Wa r e E S X rechtstreeks op de hardware. In dit ar tikel bespreekt Frank Korpershoek de mogelijkheden van deze laatste versie en laat hij in vogelvlucht de installatie van dit product en een vir tuele machine zien. Frank Korpershoek W a t i s v i r t u a l i s a t i e Het basisprincipe van virtualisatie is vrij simpel. De VMWare virtualisatielaag zit tussen de virtuele en de fysieke machine. Wanneer een virtuele machine (VM) de processor of het geheugen aanspreekt, wordt dit door deze tussenlaag in goede banen geleid. Er vindt geen emulatie plaats, maar tegelijkertijd is de VM ook niet in staat de hardware rechtstreeks aan te spreken. Voor wat betreft de processor worden non-privileged instructies rechtstreeks door de processor uitgevoerd, terwijl dit voor privileged instructies veilig door de virtualisatielaag worden gedaan. Omdat de VM niet rechtreeks de hardware benadert, bepaalt de virtualisatielaag wat deze VM ziet. En dat is voor alle smaken VMWare precies hetzelfde, ongeacht de fysieke machine waar deze op draait. Zo kan een complete VM van HP naar IBM hardware verhuizen zonder dat er nieuwe drivers geladen hoeven te worden,of kan een diskimage van VMWare workstation in principe direct draaien op een GSX/ESX server. Een image? Inderdaad, in principe is de schijf waarvan je de VM opstart een virtuele schijf. De virtualisatielaag maakt gebruik van een file die net zo groot is als de schijf die je aan je VM beschikbaar wilt stellen. Deze file staat in het geval van ESX Server op een speciale partitie met een eigen bestandssysteem: VMFS. Dit bestandssysteem is geoptimaliseerd om met zeer grote bestanden om te gaan.

20

LanVision

februari

2004

thema thema

De VMWare virtualisatielaag zit tussen het guest OS en de fysieke hardware. D e i n s t a l l a t i e De installatie van VMWare ESX server is zowaar een eitje. De software staat op een bootable cd-rom, maar hierop staan ook diskette images indien het niet mogelijk zou zijn vanaf de cd-rom te booten. In mijn geval heb ik VMWare ESX server geïnstalleerd op een HP Proliant ML350 G3, dual processor met 3 GB aan geheugen. Deze server staat niet op de supported serverlijst, maar diverse broertjes ervan wel, dus ik waag het er maar op. De eerste vraag die ik na het opstarten voor mijn kiezen krijg, is of ik losse driverdisks wil gebruiken of dat ik gewoon wil doorgaan. Het laatste lijkt me wel aardig, en gelukkig werkt die optie voor mij naar wens. De vragen over de partitionering van de beschikbare schijven laat ik aan de installatieprocedure over. Mijn enige inbreng beperk ik in dit stadium tot het juiste IP-adres en masker, default gateway, een DNS server, de tijdzone, het root wachtwoord en een gebruiker. Het werk vanaf de server console is hiermee gedaan. Het is tijd voor een eerste reboot waarna ik met een browser verbinding maak met het eerder door mij opgegeven IP-adres. Gelukkig werkt deze browser based console niet alleen goed onder Internet Explorer,

maar doet hij het ook goed onder mijn favoriete FireBird. Ik ben nooit zo’n fan geworden van al die browser based interfaces, maar ik moet zeggen: deze werkt goed, zit logisch in elkaar en ziet er strak uit! Na het inloggen word ik door de System Configuration Wizard geleid. Na de license agreement en de benodigde serienummers kom ik terecht in het opstartprofiel van de server. Hier moet ik aangeven hoeveel geheugen ik voor de service console wil reserveren. Ik zou hier kunnen kiezen voor 512 MB om meer dan 32 VM’s te bedienen, maar kies hier voor 192 MB wat genoeg zou moeten zijn om tot 8 VM’s te gaan. Verder geef ik hier aan welke storage en Ethernet controllers door VMs of Service Console gebruikt mogen worden. Na de volgende reboot kan ik nog aanpassingen doen aan de diskpartitioneringen, SWAP file en netwerkkaartinstellingen. De laatste stap in de setup zijn de security settings. Standaard staat deze op high, maar ik kies ervoor om deze aan te passen. Ik wil straks via FTP een aantal iso’s van installatie cd’s op de server kunnen zetten. Inmiddels ben ik nog geen kwartierje bezig, of de server is up en running! Dat wil zeggen, de VMWare server dan. Nu nog VM’s!

In de statusmonitor is een overzicht te zien van de gebruikte resources en de draaiende Virtual Machines. Tevens kan hier een nieuwe VM aangemaakt worden.

LanVision

februari

2004

21

thema thema migreren
Ik log in met de eerder door mij aangemaakte ‘normale’ gebruiker. Op deze manier kan je het beheer van de VMs en de ESX server gescheiden houden. Het is zelfs mogelijk verschillende groepen aan te maken, bijvoorbeeld de NetWare beheerders en de Windows beheerders die enkel hun eigen systemen zien. Het beheer van deze groepen is naar mijn mening nog niet helemaal af, want daar komt nog enig handwerk vanaf de prompt bij kijken. Bij het aanmaken van een VM moet gekozen worden welk guest OS erin komt te draaien en welke naam er aan gegeven wordt. Iedere VM moet een eigen unieke naam en bijbehorende directory krijgen. In deze directory komen de configuratiebestanden te staan. Indien ik meer dan één CPU in de ESX Server zou hebben en de bijbehorende Virtual SMP licentie, dan kan ik kiezen om aan de VM twee virtuele processoren toe te wijzen. Naast de hoeveelheid geheugen moet ik ook een diskfile aan de VM toewijzen. Ik kies een nieuwe lege disk, maar je kunt ook kiezen om een bestaande diskfile te gebruiken of een fysieke schijf/SAN disk te gebruiken. Bij het aanmaken specificeer ik de naam, de grootte en op welk VMFS-volume deze schijf aangemaakt wordt. Andere opties die ik voor een virtuele disk kan instellen hebben te maken met hoe om te gaan met wijzigingen. Er zijn een aantal mogelijkheden: wijzigingen direct door te voeren; in een log te zetten; na het uitzetten van de VM wijzigingen ongedaan te maken; of te vragen wat er met de wijzigingen moet gebeuren. Deze diskfile neemt direct de gewenste grootte in, in tegenstelling tot de Workstation en GSX versie waar de virtuele disk groeit. Dit was gelukkig de laatste vraag, de virtuele machine kan nu aangezet worden. Hiervoor start ik de VMWare remote console op en druk simpelweg op de ‘aan’ knop.

Na het aanzetten van de VM komt na het booten de melding ‘Operating system not found’, wat juist is, want ik heb nog geen OS geïnstalleerd. Ik moet er dus voor zorgen dat ik vanaf cd-rom kan starten door dit aan te zetten in de BIOS van deze VM. Hier kom je in terecht door tijdens het booten op F2 te drukken. Ik verander in het BIOS de bootvolgorde en geef in de VM settings aan dat ik als cd-rom device een image wil gebruiken welke ik via FTP op de ESX server heb gezet. Nu boot de VM inderdaad vanaf de door mij gewenste setup cd-rom. Het is wel handig de Guest OS installation guide erbij te pakken, want ieder OS heeft zijn eigen trucs om de installatie soepel te laten verlopen. Zo is het voor Windows noodzakelijk een driverdiskette (kan uiteraard ook als image) bij de hand te hebben voor de virtuele SCSI controller en zijn er voor DOS of NetWare CPU idler programma’s beschikbaar om te voorkomen dat deze alle processortijd gebruiken. De installatie van een guest OS is verder niet anders dan op een fysieke machine. W a a r d r a a i t V M W a r e E S X S e r v e r o p ? Op bovenstaande wijze kunnen meerdere VM’s aangemaakt worden, tot in totaal 80 virtuele processoren. VMware ESX server stelt behoorlijke eisen aan de hardware, niet alleen vanwege de benodigde resources voor meerdere VM’s, maar ook vanwege de drivers die geschikt moeten zijn voor je server. Op http://www.vmware.com/support/esx2 is de

Met de Remote Console applicatie is de console van een Virtual Machine over te nemen, kan deze aangezet worden of kunnen instellingen gewijzigd worden.

22

LanVision

februari

2004

thema a them
onderling gebundeld worden, maar kunnen ook aan individuele VM’s toegewezen worden. De service console eist in elk geval één Ethernetkaart compleet voor zichzelf op. Indien er dus VM’s verbinding met je fysieke netwerk moeten hebben, zullen er dus minimaal twee kaarten aanwezig moeten zijn. Vanwege het feit dat VMWare ESX Server direct op de hardware draait, kan er, in tegenstelling tot VMWare Workstation of VMWare GSX Server, geen gebruik gemaakt worden van een host OS. Zo heeft de ESX Server geen grafische console op de server zelf of ondersteuning voor geluidskaarten. Om de console van een VM te benaderen moet gebruik gemaakt worden van VMWare’s remote console applicatie. Deze is beschikbaar in de smaken Linux of Windows. E n v e r d e r ? Er is nog veel meer te vertellen, maar helaas laat de ruimte dat hier niet toe. Zo is het mogelijk met scripts automatisch handelingen te laten verrichten op de VM’s, kan je meerdere netwerkkaarten bundelen of kan je de door een VM te gebruiken resources zoals processorbelasting of bandbreedtegebruik afknijpen. Als aparte aanvulling heeft VMWare ook nog VirtualCenter. Hiermee kunnen verschillende parameters van meerdere VMWare servers in de gaten gehouden worden. De aardigste feature hiervan is echter VMotion: het kunnen verplaatsen van een VM van de ene server naar de andere, zonder dat de gebruikers van die VM er iets van merken. Op deze manier kan er bijvoorbeeld onderhoud gepleegd worden aan de fysieke machine of kan de belasting beter over meerdere servers verdeeld worden. Een vereiste is in dat geval wel, dat het diskimage van de VM op een SAN staat. Met betrekking tot dit laatste is het wel aardig te vermelden dat op het moment van schrijven VMWare is overgenomen door EMC. Zij zien in VMWare een duidelijke aanvulling op het virtualiseren en flexibiliseren van hun opslagproducten. Ik denk dat het concept van virtualisatie behalve voor testdoeleinden ook voor productiedoeleinden nog een belangrijke plek kan gaan krijgen. Een nadeel is op dit moment nog de prijs: zo’n 4000 euro voor ESX Server. Voor dat geld kun je natuurlijk makkelijk een tweede server neerzetten, maar wanneer je meerdere servers wilt consolideren is VMWare zeker een overweging waard. Bij de inzet van VMWare zullen namelijk allerlei kosten verschuiven. Waar aan de ene kant meer geld uitgeven zal worden aan betere en zwaardere hardware, kunnen er aan de andere kant in de serverruimte weer besparingen plaatsvinden, denk aan vloeroppervlak, stroom, koeling, etc. Het mooiste is natuurlijk dat wanneer eenmaal geïnvesteerd is in degelijke hardware met voldoende geheugen en processoren, op een later tijdstip het virtuele serverpark eenvoudig uitgebreid kan worden, zonder dat er op allerlei offerte- en inkooptrajecten ingegaan hoeft te worden. Zo kunnen ontwikkel-, test- en acceptatietrajecten flexibel en snel eindigen in een productieomgeving. Het blijft een afweging, maar ik denk dat we er in de toekomst nog veel van zullen horen. Voor wie meer wil weten, neem eens een kijkje op www.vmware.com of vraag via de Nederlandse importeur (www.sltngroup.com) een demoversie aan.

ondersteunde hardware te vinden. Het zal duidelijk zijn dat de hoeveelheid geheugen genoeg moet zijn om je VM’s te kunnen bedienen. Een inschatting voor de hoeveelheid processoren zal lastiger zijn, maar verschillende management pakketten zouden je op de hoogte moeten kunnen brengen van je huidige processorgebruik. Wel is het zo dat ESX Server het geheugen gebruik optimaliseert. Geheugen wat niet door een VM gebruikt wordt, kan bij schaarste door andere VM’s gebruikt worden. Op deze manier is er dus meer geheugen te halen uit je DIMM’s dan met conventionele servers. In de ESX server kunnen, als je hardware het toelaat, tot 64 adapters geplaatst worden. Dit kunnen HBA, SCSI of netwerkadapters zijn. De netwerkadapters kunnen

frank.korpershoek@ngn.nl 23

LanVision

februari

2004