Docstoc

SUSE Linux Enterprise Desktop 10 - Download as DOC

Document Sample
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 - Download as DOC Powered By Docstoc
					SUSE Linux Enterprise Desktop 10
SUSE Linux Enterprise Desktop 10 е новата версия на настолната Linux система, създадена с всеобхватен диапазон, адресирана най-вече към корпоративните клиенти. Разработена и поддържана от Novell тя предлага лесно използване и интеграция със съществуващи корпоративни мрежи както, и множество основни офис приложения. Създадена за използване от всякакъв тип клиент, тя е подходяща както, за киоски и касови апарати, така и за работни станции от висок клас подходящи за инженерни задачи.

Key Benefits
SLED включва тясно интегрирани офис приложения необходими на всяко работно място, като: ● OpenOffice.org, Novell Edition ● Mozilla Firefox Web browser ● Novell Evolution collaboration suite ● Gaim instant messenger SLED увеличава продуктивността на клиента. Създаденият интуитивен графичен интерфейс улеснява максимално прехода към Linux. ● Intuitive user interface ● Integrated desktop Search ● 3D graphical enhancements SLES се интегрира гъвкаво със съществуващите ИТ системи, позволявайки запазване на съществуващите инвестиции. ● OpenDocument in OpenOffice.org ● Microsoft file formats in OpenOffice.org ● Plug-n-play hardware for USB and Bluetooth devices ● Printing and file protocols ● Wireless networking ● Connectivity to Novell Groupwise and Microsoft Exchange Novell поддържа едни от най-големите екипи в отрасъла за доставка на новости в Linux десктоп приложенията. Интегрираните приложения с отворен код включват: ● Beagle – Integrated Desktop Search ● Helix Banshee – Music Management application ● F-Spot – Photo Library Management application ● Xgl – 3D graphical environment and desktop effects (compiz) SLED предлага драстично намаляване на разходите с разнообразни настройки, за всякакъв тип клиенти или съвместно използване на работни станции. ● Automated Installation System, AutoYaST ● Easy Remote Administration - Novell ZENworks Linux Management ● Novell Customer Center Лицензиране SUSE Linux Enterprise Desktop subscriptions are sold on a per-device basis. Тъй като за продуктите с отворен код не се плаща за нови или ъпгрейд лицензи, то subscriptions могат да се добавят към всяка версия на Open-source продукт, но трябва да се закупи за всичките инсталирани версии на софтуера.  За SUSE Linux Products (Open Platform Services) се предлагат 3 типа Subscription:

Basic – Updates, fixes and installation assistance through the forums, plus 30 days of standard support Standard – 12 x 5 unlimited electronic and telephone support (4-hour response time) Priority – 24 x 7 unlimited electronic and telephone support (electronic: 4-hour response time, telephone: 1-hour response time)

Product Subscription SUSE Linux Enterprise Desktop 10 1-Device 1-Year Subscription SUSE Linux Enterprise Desktop 10 1-Device 3-Year Subscription SUSE Linux Enterprise Desktop 1-Device 1-Year Standard Subscription SUSE Linux Enterprise Desktop 1-Device 3-Year Standard Subscription SUSE Linux Enterprise Desktop 1-Device 1-Year Priority Subscription SUSE Linux Enterprise Desktop 1-Device 3-Year Priority Subscription Product Upgrades

Price €42.00 €112.00 €100.00 €269.00 €183.00 €490.00

Current Novell Linux Desktop subscribers are entitled to SUSE Linux Enterprise Desktop through the duration of their subscriptions. No amortizations based on price differences.


				
DOCUMENT INFO