Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Vysledky - Fakulta telesnej vych by peirongw

VIEWS: 34 PAGES: 12

									FRISBEE ULTIMATE
LAFRANCONI
7. 12. 2008

6. ROČNÍK TURNAJA ŠTUDENTOV FTVŠ UK
V RÁMCI VYUČOVANIA PREDMETOV FRISBEE I, FRISBEE II

www.fsport.uniba.sk

Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského Vás pozýva na šiesty ročník turnaja Frisbee ultimate Lafranconi 2008 Faculty of Physical Education and Sport invites you on the tournament „Frisbee ultimate Lafranconi 2008“
DÁTUM KONANIA Date of tournament MIESTO KONANIA Place of tournament 7. 12. 2008 (nedeľa) 7.12.2008 (Sunday) Hala Fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava, L. Svobodu č. 9, Bratislava Sports hall of the Faculty of Physical and education in Batislava, L. Svobodu n.9 www.fsport.uniba.sk www.fsport.uniba.sk Na turnaj sa moţno prihlásiť od 1. 11. 2008 do 30. 11. 2008 e-mailom na adrese: argaj@fsport.uniba.sk It is possible to registrate from 1. 11. 2008 to 30. 11. 2008 on the email adress: argaj@fsport.uniba.sk 7. 12. 2008 o 9. 00 hod. v športovej hale FTVŠ 7.12.2008 at 9:00 am in the Sports hall of the Faculty of physical education and sport 7. 12. 2008 pribliţne o 17. 00 hod. (podľa počtu prihlásených druţstiev) 7.12.2008 approximately at 5:00 pm (according to the number of registrated teams) Druţstvá štartujú na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť. Štartovný poplatok za jedno druţstvo je 150.- Sk (5 €) Teams start on their own expenses and responsibility. Starting fee is 150 Sk for 1 team. (5 €)

INFORMÁCIE O TURNAJI Tournament information PRIHLÁŠKY NA TURNAJ

Tournament applications

ZAHÁJENIE Opening of the tournament UKONČENIE Tournament termination

PODMIENKY ÚČASTI

Attendance conditions

SÚŤAŢNÝ PORIADOK

Timetable of competition

Na turnaji môţu štartovať študenti vyskokých škôl a pozvané druţstvá Hrá sa podľa pravidiel ultimate frisbee ako sú uvedené na adrese: www.frisbee.sk Hrá sa v hale na ihrisku s rozmermi 40 x 20 m, hrajú 4 hráči (1 ţena), druţstvo tvorí 8 hráčov (2 ţeny) Hrací systém sa určí na porade druţstiev po zahájení turnaja University students and invitated teams are allowed to start the tournament. The tournament will be played according to the rules of frisbee

ultimate introduced on the internet address www.frisbee.sk. Measurement of the playground 40 x 20 m, number of players – 4 (1 woman), team consisted of 8 players (2 women). Playing system will be consultated after opening of the tournament. CENY Prizes Prvé tri druţstvá získavajú vecné ceny a diplomy First three teams will win material things and dimplomas

SPONZORI TURNAJA

VÝSLEDKY TURNAJA Na turnaji sa zúčastnilo 9 družstiev:
FC UFO
Vančo Hraško Machálek Žila Škorvánková Szabová Guldan Hlina

MAKAKY
Igor Balasov Michal Kmotorka Miro Nezbeda Ján Bician Martin Jankovič Roman Dubovský Alice Palušová Eva Janíková

HEINEKEN
Andrea Vargová Zuzana Bartošová Ján Holeczy Richard Kucsa Sergej Sedláček Juraj Kosač Peter Mikolás Jana Smolejová

Skupina „A“

HORY LESY
Jozef Vančo Marek Hroch Martin Kalník Anna Šimeková Petra Morávková Mišo Marčan Jakub Lukáč

LESNÉ VÍLY
Andrej Wiebauer Marián Lojek Peter Dragúň Lenka Krišková Peter Šefčík Peter Gašparík Roman Schwarz

MORTHENS Trnava
Roman Miezga Mikuláš Kvetan Michal Kšinant Libor Gažovič Lukáš Kvetan Veronika Dobrodenková Marcel Golej Filip Paulo

Skupina „B“

REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ
Václav Plachta Jakub Vondra Tereza Kobilková Lenka Beláňová Michal Švec Elena Krejčiříková Pavel Stračánek

STROJÁRI
Martin Zelenka Michal Púčik Tomáš Pôbiš Ľubomír Matejko Ján Kotlas Matúš Balko

OVOCNÝ SAD
Peter Legény Matúš Teplica Ján Vojtáš Adam Lukšík Ľubomír Páleník Marek Lenčeš Martina Kohlová Gabriela Olosová

Skupina „C“

VÝSLEDKY
SKUPINA „A“ MAKAKY- FC UFO 12:3 MAKAKY- HEINEKEN 14:1 FC UFO- HEINEKEN 8:9

TABUĽKA SKUPINY „A“
Poradie 1 2 3 Družstvo MAKAKY HEINEKEN FC UFO Zápasy 2 2 2 Víťazstvá 2 1 0 Prehry 0 1 2 Skóre Body 4 3 2

26:4 10:22 11:21

SKUPINA „B“ HORY LESY – MORTHENS Trnava 16:4 HORY LESY – LESNÉ VÍLY 12:5 MORTHENS Trnava – LESNÉ VÍLY 11:5

TABUĽKA SKUPINY „A“
Poradie 1 2 3 Družstvo HORY LESY MORTHENS LESNÉ VÍLY Zápasy 2 2 2 Víťazstvá 2 1 0 Prehry 0 1 2 Skóre Body 4 3 2

28:9 15:21 10:23

SKUPINA „C“ REKTÁLNE VYŠETŘENÍ – OVOCNÝ SAD 11:4 REKTÁLNE VYŠETŘENÍ – STROJÁRI 13:4 OVOCNÝ SAD – STROJÁRI 5:6

TABUĽKA SKUPINY „C“
Poradie 1 2 3 Družstvo REKTÁLKA STROJÁRI OVOCNÝ SAD Zápasy 2 2 2 Víťazstvá 2 1 0 Prehry 0 1 2 Skóre 24:8 10:18 9:17 Body 4 3 2

ZÁPASY O UMIESTNENIE SKUPINA „D“ – o 4. – 6. miesto
MORTHENS Trnava – HEINEKEN 5:10 MORTHENS Trnava - STROJÁRI 8:9 HEINEKEN – STROJÁRI 6:9

TABUĽKA SKUPINY „D“ – o umiestnenie 4. – 6. miesto
Poradie 4 5 6 Družstvo STROJÁRI HEINEKEN MORTHENS Zápasy 2 2 2 Víťazstvá 2 1 0 Prehry 0 1 2 Skóre 18:14 16:14 13:19 Body 4 3 2

SKUPINA „E“ – o 1. – 3. miesto
MAKAKY – HORY LESY 9:10 MAKAKY – REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ 9:8 HORY LESY – REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ 8:7

TABUĽKA SKUPINY „E“ – o umiestnenie 1. – 3. miesto
Poradie 1 2 3 Družstvo HORY LESY MAKAKY REKTÁLKA Zápasy 2 2 2 Víťazstvá 2 1 0 Prehry 0 1 2 Skóre 18:16 18:18 15:17 Body 4 3 2

KONEČNÉ PORADIE 1. miesto: HORY LESY 2. miesto: MAKAKY 3. miesto: REKTÁLNÍ VYŠETŘENÍ 4. miesto: STROJÁRI 5. miesto: HEINEKEN 6. miesto: MORTHENS Trnava

FOTOGALÉRIA

Takéto ceny sme mali vďaka sponzorom

Takéto obsadenie mal zapisovateľský stolík

Takto sa hralo

Makaky prekvapili s novou hráčkou

Brňáci dobrou hrou

FC UFO má perspektívu a pekné kočky

Najlepší hráč turnaja perfektnú techniku

A toto je víťaz turnaja

DOVIDENIA V ROKU 2009


								
To top