; Intel Nehalem _______ CPU ___ Intel ____________
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Intel Nehalem _______ CPU ___ Intel ____________

VIEWS: 167 PAGES: 8

  • pg 1
									Intel Nehalem โฉมใหม่ CPU ของ Intel

จากงาน IDF 2008 Taipei งานนี้มีการเปิดเผยรายละเอียดของ Nehalem หรือชื่ออย่างเป็นทางการว่า Core i7 ที่กาลังจะวางตลาด (ส่งมอบให้กับผู้ผลิต) ในเดือนหน้า มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ สาหรับ CPU Core i7 เปิดตัวด้วยกันสามรุ่น คือ 1. Core i7 965 Extreme Edition 3.2GHz 2. Core i7 940 2.93 GHz 3. Core i7 920 2.6 GHz Nehalem เป็นชื่อของ Micro-Architecture ใหม่จากอินเทลที่ต่อมาจาก Core Micro-Architecture เดิม โดยการออกแบบในรอบนี้อินเทลเน้นความเป็นโมดูลของสถาปัตยกรรมไว้แต่แรก ทาให้สามารถปรับตัวซีพียูให้เหมาะกับแต่ละงานได้ตามความเหมาะสมในอนาคต ความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดคงเป็นเรื่อง ของการรวมชุดควบคุมหน่วยความจาเข้าไว้ในซีพียู (Integrated Memory Controller - IMC) เพื่อลดระยะเวลาในการเข้าถึงหน่วยความจา ส่วนนี้เป็นส่วนที่อินเทลเสียเปรียบเอเอ็มดีสมัย Opteron รุ่งเรื่องค่อนข้างชัด โดยเฉพาะในงานที่ต้องการใช้หน่วยความจามากๆ เช่นการทาฐานข้อมูลในหน่วยความจา ความเร็วในส่วนนี้จะมีผลมากขึ้นอย่างชัดเจน นอกจากประเด็นที่ว่า มันเร็วแล้ว เรามาดูกันต่อที่ เทคโนโลยี ต้นเหตุแห่งความเร็วกัน

- QuickPath Interconnection (QPI) เป็นส่วนที่อินเทลนมาใช้โต้กับ HyperTransport ของทางเอเอ็มดี โดยตัว QPI นั้นจะเป็นการต่อแบบจุดต่อจุดแทนที่จะเป็นบัสเช่น HyperTransport ข้อดีคือความเร็วในการอ้างถึงหน่วยความจาจากซีพียูอื่นๆ โดยที่เป็นตัวเชื่อมระหว่าง CPU กับหน่วยความจา ที่จะทาหน้าที่แทน FSB อันส่งผลให้อัตราการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง CPU กับหน่วยความจาสูงขึ้นอย่างมาก รวมถึง การใช้หน่วยความจาจากเดิม Dual Channel เป็น Tripple Channel QPI เป็นส่วนที่มาเติมเต็มให้กับ IMC ได้เป็นอย่างดีเพราะปัญหาของการใช้ต่อหน่วยความจาไว้กับซีพียูคือเมื่อมีการอ้างถึงหน่วยความจา ในซีพียูอื่นๆ แล้วความเร็วจะตกลงอย่างชัดเจน แต่ QPI จะเข้ามาแก้ปัญหาด้วยการสร้างช่องทางความเร็วสูงที่ให้แต่ละซีพียูข้ามไปใช้หน่วยความจาของซีพี

ยูตัวอื่นๆ ได้โดยความเร็วไม่ตกลงมากนัก งานนี้อินเทลโชว์ว่าความเร็วแทบจะเท่ากับ latency ของ Xeon ตัวปัจจุบัน ส่วนการอ้างหน่วยความจาในที่ติดกับซีพียูนั้นจะเร็วขึ้นร้อยละ 40 ข้อสงสัยข้อหนึ่งของ QPI คือแม้ความเร็วจะไม่ค่อยลดลงเมื่อมีการเพิ่มจานวนซ็อกเก็ตในเครื่อง แต่นั่นก็หมายความว่าแต่ละซีพียูต้องมีโมดูล QPI เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในส่วนนี้ยังมีข้อสงสัยว่าถ้าซีพียู 8 ซ็อกเก็ตนี่ก็ต้องมี QPI อยู่ 8 ชุด มันจะสมเหตุสมผลแค่ไหนในการผลิต?

- HyperThread เป็นสิ่งที่อินเทลเคยพลาดไปครั้งหนึ่งเมื่อสามปีที่แล้ว เพราะการจัดการแคชที่ไม่ฉลาดพอ ทาให้เมื่อเปิด HyperThread แล้วเครื่องกลับช้าลงในบางกรณี (เจอบ่อยในซอฟต์แวร์ฐานข้อมูล) แต่งานนี้อินเทลก็โชว์ HyperThread อีกครั้ง ว่าเพิ่มประสิทธิภาพได้ร้อยละ 10-30 แน่นอนว่ารอบนี้การจัดการแคชจะฉลาดกว่าเดิม

ชุดคาสั่งที่เพิ่มขึ้นมาใน Nehalem คือ SSE4.2 มีสองส่วนที่เพิ่มเข้ามาคือ SSTNI ที่เร่งความเร็วในการจัดการกับตัวอักษร จุดมุ่งหมายหลักของชุดคาสั่งนี้คือการเร่งความเร็วในการประมวลผล XML นั่นเอง อีกส่วนหนึ่งคือ ATA ที่ใช้เร่งความเร็วในงานเฉพาะอย่าง เช่น CRC32 ที่ใช้เร่งความเร็วสาหรับพวก Network Storage ที่ต้องทา Check-sum ทั้งหลาย อีกส่วนคือ POPCNT ที่เช่นทา Pattern Recognition

- Macro Fusion เป็นส่วนที่ผมไม่แน่ใจว่ามีในซีพียูรุ่นก่อนๆ รีเปล่า แต่โดยปรกติแล้วด้วยสถาปัตยกรรมแบบ CISC ทาให้ซีพียูต้องแตกคาสั่งที่ซับซ้อนมากๆ ออกเป็นคาสั่งง่ายๆ หลายคาสั่งเพื่อเพิ่มความเร็ว แต่ในบางกรณีที่ตัวซอฟต์แวร์มีการใช้คาสั่งง่ายๆ จานวนมากๆ Macro Fusion จะรวบคาสั่งเหล่านั้นเข้าเป็นคาสั่งเดียวกันเพื่อเพิ่มความเร็วได้อีกทาง

- Virtualization มีมาตั้งแต่ Core 2 Duo ใน Nahelem ก็ออกแบบใหม่ให้สลับ Virtual Machine ได้เร็วขึ้นร้อยละ 40 ส่วนนี้ได้มาจากสองส่วนคือการสร้าง Virtual CPU ID ทาให้แต่ VM มองเห็นซีพียูเป็นคนละตัวกัน และย้ายงานการจัดการหน่วยความจาเสมือนไปอยู่ในซีพียูแทนที่จะเป็นตัวซอฟต์แวร์เหมือนแต่ก่อ น

- Turbo Boost แบ่งออกเป็นสองส่วนคือเมื่อซีพียูทางานแค่บางคอร์ เราสามารถปิดคอร์ที่ไม่ทางานแล้วไปเร่งความเร็วให้กับคอร์ที่เหลือได้ อีกส่วนหนึ่งคือเมื่อซีพียูเย็นพอ หามีการใช้งานหนักๆ ตัวซีพียูจะ Overdrive ตัวเองให้เร็วขึ้นทุกคอร์ได้เป็นเวลาสั้นๆ แล้วลดความเร็วลง กรณีแบบนี้ทาให้คอมพิวเตอร์สามารถตอบสนองได้ดีขึ้น เช่นการเรนเดอร์เว็บที่ทาแค่แป๊บเดียว แต่เราอยากให้เร็วเท่าที่จะเป็นไปได้เป็นต้น

ทิ้งท้ายเกร็ดเล็กๆน้อยๆ สาหรับ CPU Core i7 - Core i7 ผลิตจากประเทศ คอสตาริกา (ตอนแรกนึกว่าแถวๆประเทศเพื่อนบ้าน) - พริตตี้ในงานเปิดตัวของประเทศไทย ไม่ค่อยน่ารักเลย


								
To top