ATUR CARA MAJLIS SEMINAR ANTARABANGSA BAHASA MELAYU DALAM KOMUNIKASI by cometjunkie58

VIEWS: 0 PAGES: 5

									                                  ACM/SUU

              ATUR CARA MAJLIS

SEMINAR ANTARABANGSA BAHASA MELAYU DALAM KOMUNIKASI ERA GLOBALISASI

 Isnin: 1 Disember 2008

 8.00 pagi      -  Pendaftaran Peserta
             Foyer Auditorium Mahyuddin,
             Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, UMT

 9.00 pagi      -  Ucap Utama 1
 Pengucap Utama   -  Profesor Madya Dr. Arndt Graf
 Skop Tajuk     -  Pengantarabangsaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmiah

 10.00 pagi     -  Ucap Utama 2
 Pengucap Utama   -  Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan
 Skop Tajuk     -  Bahasa Melayu Dalam Komunikasi Silang Budaya

 11.00 pagi     -  Kudapan

 11.30 pagi     -  Sesi Selari 1

 12.30 tengah hari  -  Makan Tengah Hari/Solat/Rehat

 2.30 petang     -  Sesi Selari 2

 3.30 petang     -  Minum Petang

 4.00 petang     -  Sesi Selari 3

 5.00 petang     -  Bersurai

 8.45 malam     -  Persembahan Teater: Rebab Berbisik
             Dewan Teater,
             Perpustakaan Awam Negeri Terengganu


 Selasa: 2 Disember 2008

 8.30 pagi      -  Ucap Utama 3
 Pengucap Utama   -  Profesor Datin Dr. Juriah Long
 Skop Tajuk     -  Penyelidikan dalam Bidang Pendidikan Bahasa Melayu
             dalam Era Globalisasi

 9.30 pagi      -  Kudapan


                                     1
                                   ACM/SUU

9.45 pagi      -  Ketibaan Jemputan dan Pegawai Utama UMT

9.50 pagi      -  Ketibaan Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Sulaiman Md. Yassin
            Naib Canselor UMT

10.00 pagi     -  Ketibaan Y.B. Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim
            Menteri Luar Negeri Malaysia

          -  Bacaan Doa

          -  Majlis Perasmian
            •   Ucapan Alu-aluan Naib Canselor UMT
               Y. Bhg Profesor Dato’ Dr. Sulaiman Md. Yassin

            •   Ucapan Perdana dan Perasmian
               Y.B. Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim
               (Menteri Luar Negeri Malaysia)

               Tajuk Ucapan Perdana:
               Isu dan Cabaran Pelestarian Bahasa Melayu
               dalam Era Globalisasi

            •   Penyampaian Cenderamata

          -  Sidang Media


11.45 pagi     -  Ucap Utama 4
Pengucap Utama   -  Dr. Bibi Jan Md Ayub
Skop Tajuk     -  Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Di Republik Singapura

12.45 tengah hari  -  Makan Tengah Hari/Solat/Rehat

2.30 petang     -  Sesi Selari 4

3.30 petang     -  Minum Petang

4.00 petang     -  Sesi Selari 5

5.00 petang     -  Lawatan ke Taman Tamadun Islam
            dan Masjis Kristal, Pulau Wan Man
                                        2
                                  ACM/SUU

Rabu: 3 Disember 2008

9.00 pagi      -  Kudapan

9.30 pagi      -  Forum
            `Melestarikan Keunggulan Bahasa Melayu
             dalam Komunikasi Era Globalisasi’

11.45 pagi     -  Ketibaan Y. Bhg. Prof. Dato’ Dr. Sulaiman Md. Yassin
            Naib Canselor UMT

11.50 pagi     -  Ketibaan Y.Bhg. En Kamarul Zaman Shaharudin
            (Timbalan Ketua Pengarah DBP)

12.00 tengah hari  -  Majlis Penutupan
             • Ucapan Alu-aluan Naib Canselor UMT
               Y. Bhg Profesor Dato’ Dr Sulaiman Md. Yassin

              •  Ucapan Penutupan
                Y.Bhg. En Kamarul Zaman Shaharudin
                (Timbalan Ketua Pengarah DBP)

              •  Penyampaian Cenderamata
              •  Bacaan Doa

12.30 tengah hari  -  Makan Tengah Hari
            Bersurai
                                        3
                                 ACM/SUU
SEMINAR ANTARABANGSA BAHASA MELAYU DALAM KOMUNIKASI ERA GLOBALISASI
         SLOT UCAP UTAMA dan SKOP TAJUK

              SLOT UCAP UTAMA

1 Disember 2008 (Isnin)

9.00 pagi    -  Ucap Utama 1
Pengucap Utama  -  Profesor Madya Dr. Arndt Graf
Skop Tajuk    -  Pengantarabangsaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmiah
Pengerusi    -  Profesor Dr. Nik Hashim Nik Mustapha

10.00 pagi    -  Ucap Utama 2
Pengucap Utama  -  Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan
Skop Tajuk    -  Bahasa Melayu Dalam Komunikasi Silang Budaya
Pengerusi    -  Prof. Dr. Shamsul Nahar Abdullah

2 Disember 2008 (Selasa)

8.30 pagi    -  Ucap Utama 3
Pengucap Utama  -  Profesor Datin Dr. Juriah Long
Skop Tajuk    -  Penyelidikan dalam Bidang Pendidikan Bahasa Melayu
           dalam Era Globalisasi
Pengerusi    -  Dr. Noor Rohana Mansor

10.00 pagi    -  Ucapan Perdana dan Perasmian
Pengucap Utama  -  Y.B. Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim
Skop Tajuk    -  Isu & Cabaran Pelestarian Bahasa Melayu Dalam Era Globalisasi

11.45 pagi    -  Ucap Utama 4
Pengucap Utama  -  Dr. Bibi Jan Md Ayub
Skop Tajuk    -  Bahasa Melayu Dalam Pendidikan Di Republik Singapura
Pengerusi    -  Dr. Nizaita Omar


3 Disember 2008 (Rabu)

9.30 pagi    -  Forum
           `Melestarikan Keunggulan Bahasa Melayu
           dalam Komunikasi Era Globalisasi’
                                    4
                                   ACM/SUU

Ucap Utama/Forum

  Ucap Utama
  1. Y.B. Datuk Seri Utama Dr Rais Yatim
   (Menteri Luar Negeri Malaysia)
  2. Profesor Madya Dr. Arndt Graf
   (USM - Sarjana German - Bahasa dan Budaya Austronesia/Pengajian Asia
   Tenggara)
  3. Profesor Emeritus Dr. Abdullah Hassan
   (Pengarah Institut Peradaban Melayu, Universiti Pendidikan Sultan Idris)
  4. Prpfesor Datin Dr. Juriah Long
   (Pensyarah Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia)
  5. Dr. Bibi Jan Md Ayub
   (Presiden Kesatuan Guru-Guru Melayu Singapura)


  Forum
  1. Y. Bhg. Dato’ Haji A. Aziz Deraman
   (Mantan Ketua Pengarah DBP)
  2. Profesor A. Chaedar Alwasilah
   (Universitas Pendidikan Indonesia)
  3. Prof Madya Dr. Worawit Baru @ Haji Ahmad Idris
   (Universiti of Songkhla University, Thailand)
  4. Dr Mataim Bin Bakar
   (Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka, Brunei Darussalam)
  5. Profesor Dr. Shukery Mohamed - PENGERUSI FORUM
   (Dekan FPE)

Tema
`Melestarikan Keunggulan Bahasa Melayu dalam Komunikasi Era Globalisasi’

Subtema
 1.  Isu dan cabaran pelestarian bahasa Melayu dalam era globalisasi.
 2.  Bahasa-bahasa etnik dan pribumi.
 3.  Sumbangan bahasa antarabangsa dalam pelestarian bahasa Melayu.
 4.  Dialek dan variasi bahasa.
 5.  Bahasa Melayu dalam komunikasi silang budaya.
 6.  Penyelidikan dalam bidang bahasa Melayu serantau.
 7.  Bahasa, budaya dan masyarakat Melayu.
 8.  Bahasa Melayu dalam pendidikan.
 9.  Bahasa Melayu dan Sains Pertuturan.
 10.  Pengantarabangsaan bahasa Melayu.
                                         5

								
To top