Badatelské rozhledy _BR_ – obsah by peirongw

VIEWS: 34 PAGES: 5

									Badatelské rozhledy (BR) – obsahy dosud vyšlých čísel Květen 1996 Faustův dům – 2 setkání s mimozemšťany v Čechách – podvrţená lochnesská příšera – Delvita při stavbě svého velkoskladu v Rudné zlikvidovala sídliště knovízské kultury 8 stran A4 (4 listy) – 12 Kč Červen 1996 Zasvěcenci – géniové minulých době, Saint Germain a spol . – únos do UFO v ČR – kruhy v obilí 8 stran A4 (4 listy) – 12 Kč Listopad 1996 Korekce datace pomocí C14 podle letokruhů borovice osinaté – text + graf. 2 strany A4 (1 list) – 3 Kč Červen 1998 Menhiry – vršanské koule – fotografie duchů – osídlení Ameriky – El Pital – aktuality 4 strany A5 (1 list) – 3 Kč Červenec 1998 Záhady manţelů Ritterových (interview s něm. badateli) - knihy manţelů Ritterových (Záhady mariánských zjevení, Hraniční případy - Pyramida 1988 (zpráva o setkání záhadologů) – Měsíc jako kosmická loď (rozhovor s Robertem Lesniakiewiczem) - havárie UFO v Evropě - záhady Madagaskaru a lovení duchů (rozhovor s Ivanem Mackerlem) Tajnosti roudnického zámku (pověsti a strašení ) - Hraběnčin kříţ (tajemný kříţ u Velkých Přílep) - Cestovali faraóni do Ameriky ? - nové knihy 12 stran A5 (3 listy) – 9 Kč Srpen 1998 Obraz obra v Austrálii – kamenné řady u Blatné (Bezdědovice) – podzemní chodba ze Statenic na Okoř – Země jako kolonie mimozemšťanů 8 stran A5 (2 listy) – 6 Kč Září 1998 Obří postavy (Blythe, Calif.,USA, GB, Nazca) - objevy v Čechách (písecké Avebury datováno, pylová analýza kounovských řad) - objevy ve světě (kamenná řada v Rakousku vytvořena uměle, tajemný Copán, genetický původ obyvatel Tichomoří a Jiţní Ameriky, Otzi není egyptská mumie, kámen podivného tvaru ve vraku lodi, nejstarší geologická mapa na světě, obchodní výměna v jiţní Americe, nejstarší vepř domácí, stolní hry v době kamenné) pěstování rostlin v podzemí 8 stran A5 (2 listy) – 6 Kč Říjen 1998 Záhada nereznoucího sloupu v Díllí rozřešena - klobucký menhir, UFO a kruhy v obilí – Jsou Kounovské kamenné řady česká Nazca? – Nazca stále záhadná - oblíbené knihkupectví - UFO - legenda 20. století - počítače a magie - Kniha Nosferatu 12 stran A5 (3 listy) – 9 Kč

Listopad 1998 Monotematické číslo - Mars Starší bratr Země ? - Příliš mnoho náhod - Co skrývá Mars ? - Global Mars Surveyor zklamal - Mapy Marsu - Zajímavé lokality na Marsu (abecedně) - Kanály na Marsu - Sondy směřující k Marsu (přehled) - Budoucí mise - Základní údaje o Marsu 20 stran A5 (5 listů) – 15 Kč Prosinec 1998 Elefantinský omyl a sloní kulty - Tajemné obelisky - Praţský hrad, Makotřasy - nejstarší astronomická observatoř v Evropě? 8 stran A5 (2 listy) – 6 Kč Leden 1999 Monotematické číslo – Měsíc Co se skrývá na Měsíci ? - UFO na Měsíci - Stavby a jiné stopy inteligentního ţivota na Měsíci - Světla na Měsíci - Santa Claus a Barbara na Měsíci - Anomálie na Měsíci - Voda na Měsíci - Zmizelé krátery - Plyny na Měsíci - Pokusy a zkoušky automatů o lety na Měsíc Sovětský projekt N – 1 - Americký projekt Apollo – Další ţivotní osudy dobyvatelů Měsíce – mapa Měsíce 24 stran A5 (6 listů) – 18 Kč Únor 1999 Nové objevy - nové záhady (Nazca) - Lobsang Rampa – láma nebo podvodník ? - Společné kořeny lidských kultur ? - Podzemní chodby a prostory - Prosecké katakomby - Vládní metro ? - UFO a kosmické lodi - Kosmonauti k UFO - Měsíční šachta - nic nového - Na pomoc alternativní medicíně (pijavky) - Moderní legendy Ivo Wiesnera - Objevy Jaroslava Švarce (Bezdědovice) - Také ţijete na hřbitově ? - Neviditelná Praha G. Meyrinka 12 stran A5 (3 listy) – 9 Kč Březen 1999 Baja, Calif., skály plné kreseb - Tam, kde je Paracas - Tajemství Ţelezného muţe odhaleno ! (nerezavějící sloup u Bonnu) - Tajemná Sibylla a její věštby - Zkuste sílu pyramid - Konec jedné záhady (o způsobu jednání zástupců vědy v případě zkoumání megalitů) - příloha 2x graf 12 stran A5 (3 listy) + příloha – 12 Kč Duben 1999 Ryze česká záhada ? (kruhy v asfaltu) - A rozbořeny jsou hradby jerišské - Za tajemstvím Magnetové hory - Proč vyhynul neandrtálec ? - Po stopách kapitána Nema - Otřesná svědectví pohádek (skrývá se v nich motiv únosů do UFO?) 12 stran A5 (3 listy) – 9 Kč Květen 1999 Časopis Legendary Times v Čechách - Slepičí člověk z Walddenburgu - Havraní zeď v Gíze - Tajemství praţské pyramidy - Země naslouchá - Kudy se plavil Sindibád - Zlatá zahrada 1. (četba na pokračování - po stopách rajské zahrady)12 stran A5 (3 listy) – 9 Kč

Červen 1999 Megalitické chrámy na Maltě (základní informace a potřebné kontakty) - měkčení slonoviny (zpráva z jednoho pokusu) - Čingischánův horoskop - Navštivte knihovnu (Centrální katolická knihovna v Praze - Ibiza poslední útočiště lidstva ? - Ještě ke konci světa (Nostradamus, proroctví sv. Odélie, cykly lidských dějin, sonda Cassini) - Kruhy v obilí a na asfaltu - Křinec (okr. Nymburk) Tajemství Sovích hor (nacistická tajná základna v Polsku) - Magické mohyly v Čechách (Lichoceves, Tursko, Mýto u Rokycan, Stehelčeves) - Obří hrobka Čechách (Hostišovice u Blatné) - Expedice do Novohradských hor (kamenné pyramidy u Horní Stropnice) - recenze knih A. Vašíčka - Zlatá zahrada 2. 12 stran A5 (3 listy) – 9 Kč Červenec 1999 Tajemné homole české (další postřehy) – Agharta – Léčivé světlo (biolampa Zepter) – Tajemství jemných tkanin z mikroskopických vláken ze starověku – Opět konec světa – Recenze (Hausdorf: Bílá pyramida- přehled čínských záhad, Kruml – seriál z Mladého světa kniţně – pitva mimozemšťana na CD – Zlatá zahrada 3. 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč Srpen 1999 Případ nacistického diskoplánu (L. Souček a jeho tajemství, UFO nad Prahou, přehled nacistických podzemních objektů) – Okénko léčitelů (kočičí kůţe na revma) – Letem světem záhad(krátké zprávy – kruhy v obilí, aktuality) – Zlatá zahrada 4. 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč Září 1999 Monotematické číslo – Havárie UFO Roswell – vyšetřování skončilo, zapomeňte! (rekapitulace případu) – Další havárie UFO (přehled 59 případů, filmy s mimozemšťany, dílčí poznámky – Zlatá zahrada 5. 20 stran A5 (5 listů) – 15 Kč Říjen 1999 Z vězení do UFO (případ z ČR) – Kronika UFO (12 případů světa) – kruhy v trávě v Jaroměři – Máme v Praze část Turínského plátna? – Přečetli jsme za vás (Kersten: Jeţíš ţil v Indii, Manipulace s Bohem,Gruber: Záhady boţí, Vašíček, Liška, Svoboda: Jak to by s Atlantidou) – Zlatá zahrada 6. 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč Listopad 1999 Bílá paní z Brandbergu (skalní kresby v Namibii) – Bludný Holanďan – Tajemství nacistických podzemních továren – Znali stavitelé Tiahuanaca periodickou tabulku prvků? – Vyslanci krále světa z Agharty (např. Roerich) – Je Sfinga dutá? – Zlatá zahrada 7. 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč Prosinec 1999 Akta X vojenské historie (Archimedes, řecký oheň, armády přízraků např. u Humpolce, Filadelfský experiment) – Dodatek – faktografie Filadelfského experimentu – Zlatá zahrada 8. 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč

Leden 2000 Monotematické číslo – Podivné deště Kdyţ z nebe prší ţáby – Dodatek: Přehled podivných dešťů (cca 100 případů) – Zlatá zahrada 9. 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč Únor 2000 Akta X vojenské historie (starověké tanky, atomové výbuchy) – záhadné díry v Zemi – menhiry jako energetické centrály – mariánské zjevení ve Fatimě – ztracený plukovník Fawcett – Zlatá zahrada 10. 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč Březen 2000 Akta X vojenské historie (bumerang) - Dějiny začínají na Slovensku (výzkumy a teorie Ing. Hurníka) - Odkud je Měsíc (teorie V. Zoborského - Vrahové ze záhrobí (zvýšená četnost nehod na 88. km dálnice u Humpolce, statistika Policie ČR - Z galerie strašidel (Bílá paní) Přečetli jsme za vás (Goodrick-Clarke: Okultní kořeny nacismu, Scholem: Kabala a její symbolika, Kozák: Místa působení, Jordan: Světové mýty, kol. Valčík s temnotou) - Četba na pokračování - Lenková: Spiknutí všemocných s.r.o. 20 stran A5 (5 listů) – 15 Kč Duben 2000 Nákres neznámého kruhu v obilí - Armády duchů (přízraky bitev) - Konec světa, blíţí se kometa - Kletba faraonů - Bratrstvo křišťálových lebek - Mrtví promlouvají - Přečetli jsme za vás (Däniken: Ve jménu Dia, Dopatka: Velká encyklopedie E. v. Dänikena, Messner: Yeti) Letem světem záhad (veletrh Svět knihy, Magazín 2000 shání redaktora, knihovna Strahovský klášter, vydání Kladiva na čarodějnice) - Četba na pokračování - Lenková: Spiknutí všemocných s.r.o. 20 stran A5 (5 listů) – 15 Kč Květen 2000 Monotematické číslo - Avebury Četba na pokračování - Lenková: Spiknutí všemocných s.r.o. 20 stran A5 (5 listů) – 15 Kč Červen 2000 Praga Mystica - Noviny z Kumránu (domnělý esejský klášter byl ve skutečnosti koţeluţnou, z něm. časopisu Focus, 3.4. 1999) - Letem světem záhad (kruhy v obilí a sněhu na Vyšehradě v min. st., mše na Levém Hradci, trvalá výstava strašidel na Příkopech v Praze) - Přečetli jsme za vás (Bürgin: Omyly vědy a Utajené poklady archeologie, Česal, Dvořák, Mátl: Utajené dějiny Čech, Štraub: Tajemství podzemních chodeb, Farkas: Archiv nevysvětlitelných jevů, Randlesová: Paranormální jevy) - Tajemný Vyšehrad (anotace monografie Lenkové, 20 str. A5, 16 Kč kopírné, 16 Kč. poštovné) - Četba na pokračování - Lenková: Spiknutí všemocných s.r.o. 22 stran A5 (6 listů) – 18 Kč Červenec 2000 Akta X vojenské historie: grál, nindţové, draci, biologická válka, psychotronická válka, boje s mimozemšťany – Války příštího tisíciletí 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč

Srpen 2000 Deset světových záhad: podivné „vzducholodi“ roku 1909, přestřelka na farmě u Hopkinsville 1955, Stalinovi jasnovidci, únos Hillových do UFO, Cheopsova pyramida, UFO přistálo v Rusku, Bermudský trojúhelník, telepatie, poltergeisti, zmizení vojenských jednotek 24 stran A5 (6 listů) – 18 Kč Září 2000 Ztracené město Nabada – Hrozba z vesmíru (asteroidy) – Memy kontra geny – Rudolfova štola v Praze aj. podzemní prostory – Z galerie strašidel (Vij, upíří princezny) – Ztracené světy (Plutonie, Sannikovova země aj.) – Setkání s anděly 20 stran A5 (5 listů) – 15 Kč Říjen 2000 Disk z Faistu rozluštěn? – Máme v Praze Turínské plátno? – Spiknutí všemocných? – Přečetli jsme za vás: Lammerovi: Tajné pokusy k ovládnutí světa, Hrych: Velká kniha magie a čarování, neznámý autor: Co mi dalo vězení, Krumlovská, Alexa: Léčivá pavučina – Letem světem záhad: Nemocní lidé si myslí, ţe jsoui na dálku řízeni nějakými paprsky, Plastic People na hradu Houska 20 stran A5 (5 listů) + příloha 4 str. A4 (další názory k disku z Faistu) - 21 Kč Listopad 2000 Labyrint z Chartres i v Brně – Ing. Servín: Paralelní světy (reakce na ztracenou kolébku lidstva) – Dva rozhovory s neznámým filozofem (autorem knihy Co mi dalo vězení) – Co nového na Marsu – Bible měla pravdu – Záhadný Val obrů - Letem světem záhad: Sloní tragedie v Ašramu, Bergier a Pauwels se mýlili, Hon na Marťany, Sluneční znamení na nebi, Mimozemské transfuze krve, Woodoo jako celosvětový fenomén, Zjevení svatých a hostie 16 stran A5 (4 listy) – 12 Kč Léto 2002 Tajemné stezky černých madon – Vztyčení nacistické vlajky na Elbrusu – Dírkonošci popírají Darwina – Védské kořeny moderních kulturních jevů – Řekli a napsali: dr. F. Koukolík o deprivantech – První obeplutí Afriky? – Turínské plátno není v Praze – Kdo byl předkem kukuřice – Poslední genetické výzkumy o původu člověka Přílohy:V. Zoborský: Odkud je Měsíc, V. Zoborský: Vstupenka do XXI. století, anonymní dopis o vztahu megalitů a některých hvězd, mapa Egypta k článku o obeplutí Afriky,dotaz Ing. Wiesnerovi (Nostradamův horoskop) 12 stran A5 (3 listy) – 9 Kč + 15 str. A4 – 22,50, celkem 31,50 Kč


								
To top