CURSOS ON LINE CURSOS ON LINE by happo7

VIEWS: 43 PAGES: 1

									       CONCELLO DE VALGA                                                                    (PONTEVEDRA)
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       Avda. Coruña, 14 – 36645 VALGA
       986 55 94 56 - 986 55 92 44 Fax. 986 55 94 55
       concello.valga@eidolocal.es   www.valga.es
              ALCALDE-
  JOSE Mª BELLO MANEIRO, ALCALDE-PRESIDENTE DO
         CONCELLO DE VALGA

INFORMA

               CURSOS ON LINE
BIC CALICIA, convoca os seguinte cursos, e que en caso de estar
interesados , pódense realizar dende a AULA ABERTA.


   Xestión empresarial/Finanzas I
   Xestión empresarial/Finanzas II
   Xestión Empresarial/Finanzas III
   Xestión empresarial/Marketing I
   Xestión empresarial/Marketing II
   Xestión empresarial/Marketing III
   Comunicación na empresa
   O proceso de negociación
   Elementos básicos de comercio exterior
   Habilidades directivas
   A protección de datos de carácter persoal
   Loxística
   Normativa básica medioambiental


INFORMACIÓN

   SERVIZO DE FORMACIÓN ORIENTACIÓN E EMPREGO
   OMIX
   AUDITORIO. TLF.986556769


Valga 5 de marzo de 2009

								
To top