SIRAH STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH SAW by olliegoblue30

VIEWS: 5,135 PAGES: 2

									       STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH SAW DI MEKAH

                  Strategi Dakwah Rasulullah saw di Mekah

             Strategi dakwah Rasulullah terbahagi kepada beberapa peringkat:


1 Berdakwah secara rahsia:                                  Sebab- sebab Rasulullah
                                              berdakwah secara rahsia (sulit)
       Menyeru orang perseorangan daripada kalangan keluarga yg
        terdekat dan sahabat-sahabat yg rapat.                   Bilangan penganut Islam masih sedikit
                                              Untuk mengelakkan penentangan
       Kebanyakan pengahut Islam pada peringkat ini dari              terbuka dari kafir Quraisy
        kalangan hamba dan orang miskin                      Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah
                                              bertentangan dengan amalan biasa
       Rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam dijadikan sebagai              masy Arab pada masa itu
        Pusat penyeruan Islam & mempelajari Islam secara sulit           Dakwah secara sulit selaras dgn
                                              strategi dakwah yg berhikmah
       Strategi dakwah secara sulit ini berjalan selama 3 tahun

       Orang yang mula menerima Islam antaranya:                       Hikmah dakwah
        Kalangan wanita – Khadijah Al Khuwailid (isteri Rasulullah)              secara Rahsia
        Kalangan lelaki - Abu Bakar As Siddiq di ikuti sahabat lain
                 spt Uthman b Affan Abd Rahman b. Auf dll          Ajaran Islam dapat sampaikan dan
        Kalangan kanak-kanak – Ali bin Abi Talib                   diterima tanpa gangguan
        Kalangan hamba – Bilal bin Rabbah                      Dapat menghindari penentangan
                                              terbuka dari kafir Quraisy
                                              Mengelakkan kejutan kepada masy
                                               Arab yang mengamalkan
2. Berdakwah secara Terus terang kepada kaum kerabat:
                                               kepercayaan dan amalan tradisi
                                               nenek moyang mereka
      Cara ini dilaksanakan setelah menerima perintah Allah
       melalui firman Allah  ‫ وأنذ رعشيزتك االقزبين‬bermaksud :
       Dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat

      Setelah turun ayat ini, Rasulullah saw telah mengadakan                  Hikmah dakwah
       jamuan di rumah Ali bin Abi Talib . Semua kaum keluarga                secara terus terang
      dijemput & Rasulullah menerangkan tentang dasar-dasar
      ag. Islam .Sebahagian menerima & sebahagian lagi menentangnya..         Umat Islam berani menegakkan
                                               kebenaran
                                               Penganut Aqidah umat Islam
3. Berdakwah secara Terus Terang kepada orang ramai ( umum)                 bertambah mantap
                                               Umat Islam bebas menyebarkan
                                               dakwah Islam dalam masyarakat
      Pkt ini dijalankan oleh Rasulullah setelah turun perintah Allah dim:       Agama Islam tersebar luas
       surah al hijr ayat 94 :
       bermaksud : Sampaikanlah secara berterus terang apa yang
      diperintahkan kepada kamu (wahai Muhammad) dan jangan
      engkau hiraukan bantahan dan tentangan kaum musyrikin

      Apabila turun ayat ini Rasulullah terus menjemput kaum Quraisy serta pembesar-pembesar Quraisy
      menghadiri perjumpaan (rapat umum) di kaki bukit Safa dan menyeru mereka kepada agama Islam
      dan menyembah Allah swt.

      Dakwah pada peringkat ini menerima tentangan yang hebat dari kafir Quraisy .Penganut Islam
      khususnya golongan hamba dan orang miskin menerima pelbagai penyeksaan .

      Selepas peringkat ini ajaran Islam terus tersebar luas dan pengikut Islam semakin bertambah meliputi
      penduduk Mekah dan luar.
               
            
         
           
             
                 

     Bermaksud : Serulah kejalan Tuhamnu (wahai Muhammad) dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat yang
     baik dan berbahaslah dengan mereka ( yang engkar seruan itu ) dengan cara yang lebih baik
                                            ( Surah an-Nahl , ayat 125 )

                   1. Berhikmah atau Bijaksana


                   Iaitu menggunakan pendekatan yang sesuai dengan penerima atau
                    kumpulan sasarannya
                   Baginda menjalankan dakwahnya kpd masy dari peringkat hamba
                    sehingga peringkat pemimpin / cerdik pandai dengan menggunakan
      Teknik /          pendekatan yang berbeza ( mengikut kesesuaian )
     Pendekatan         2. Contoh Teladan dan Pengajaran yang Baik
      Dakwah
     Rasulullah
                   Rasulullah telah menunjukkan sifat peribadi yang unggul dan contoh
                    teladan yang baik,yang amat dikagumi oleh masy ketika itu seperti
                    berakhlak mulia, berlapang dada, pemaaf, amanah, pemurah dll
                   Akhlak dan kemuliaan peribadian baginda adalah faktor terpenting
                    kejayaan baginda dalam usaha menyebarkan agama Islam.

                    3.  Berhujah dan Berbahas secara baik dan rasional


                       Rasulullah sangat petah dlm percakapan. Setiap hujahnya
                       bernas,jelas dan tepat berlandaskan petunjuk Allah. Setiap hujah
                       disertai contoh yang mudah difahami dan mudah diterima..               Faktor-Faktor Penentangan terhadap dakwah Rasulullah saw

Faktor-Faktor                           Penerangan
penentangan
Agama           Islam akan menghapuskan amalan tradisi menyembah berhala yang diwarisi daripada
              nenek moyang mereka
Sosial           Islam menganjurkan persamaan hak sedangkan amalan hidup berpuak-puak & berkasta-
              kasta sudah menjadi amalan mereka yang teguh
Politik          Kaum Quraisy bimbang kedudukan pemimpin Quraisy tergugat dengan kedatangan
              Islam.
Ekonomi          Islam menghapusksn punca pendapatan berbentuk penindasan dan maksiat spt amalan
              riba dan penjualan patung. Ini akan mengamcam pendapatan mereka yang banyak
              bergantung kepada perniagaan patung berhala dan amalan riba'

                         SOALAN LATIHAN

         1.  Nyatakan 2 rintangan yang dihadapi oleh Rasulullah ketika berdakwah di Mekah
         2.  Jelaskan kebaikan Rasulullah berdakwah secara rahsia di Mekah
         3.  Terangkan 3 faktor utama Rasulullah s.a.w. berjaya dalam misi dakwahnya di Mekah
         4.  Jelaskan strategi dakwah Rasulullah ketika di Mekah
         5.  Terangkan langkah yang sepatutnya anda ambil untuk mengajak rakan-rakan anda
            menunaikan solat

								
To top