הצעת פתרון בחינת הבגרות אנגלית 4 ו- 5 יחל by hDocs

VIEWS: 756 PAGES: 3

									‫הצעת פתרון בחינת הבגרות‬ ‫אנגלית 4 ו- 5 יח"ל‬

‫מוגשת על-ידי רשת‬
‫הפתרון נכתב על-ידי‬

,‫טלי גונן טרייסטמן, ציפי אלתר‬ ‫שושי פוגלמן, משה ליבוביץ‬
‫מצוות מורי הרשת‬
www.ankori.com www.yedtichon.co.il

-‫ניתן למצוא את הפתרון גם ב‬

‫4 יח"ל‬
Hands off? No, hands on!

‫לדבר בקול רם‬ ‫לגעת במוצגים / להוציא ידיים מהכיסים‬ ‫פירוק שלדים לחלקים והרכבתם‬ ‫להפיק את סרטיהם בסטודיו אמיתי או לחקור מודל של מכרה פחם‬ ‫מכשירי/אמצעי היי-טק אלקטרוניים‬ ‫נושאים שקוסמים לקהל הצעיר‬

.1 .1 .2 .1 .2 .2 .1 .3 .2

Six Good Reasons for Subscribing ...

4. (a) 4 i) The magazine offers many different opinions. 2 ii) The information is relevant to the readers' own lives. 1 iii) This magazine has an advantage over similar magazines. 4. (b) 1. It uses simple terms. 2. It uses eye-catching graphics. 4. (c) 1. latest news / up-to-date information. 2. scientific breakthroughs ‫ או‬the most recent (scientific discoveries). 4. (d) ... time to read.

Listening Comprehension

‫זהה לפיתרון 5 יח"ל‬

Europe's Common Language
6 (a) 6 (b) 6 (c) 7 (a) 7 (b) 7 (c) ii) They all use a foreign language to communicate. 1) hire workers 2) sell products has become a dominant language. get higher salaries / numerous jobs. She uses it every day to talk to her boss. 1. taking English courses in their countries. 2. going to work in England or Ireland.

A Doctor Learns From Experience
1. 2. 3. 4. 5. carrying My until took which 6. 7. 8. 9. 10. but have treated are caused harder ways 11. 12. 13. 14. 15. should more carefully do off

‫5 יח"ל‬
Europe's language revolution

1 (a) 1 (b) 1 (c) 2 (a)

ii) They all use a foreign language to communicate. 1. workers 2. customers ... English has become the dominant language in business. 1. They get higher salaries. 2. They can get numerous jobs more easily. 2 (b) 1. She is a well paid secretary. 2. She uses English everyday (mainly to communicate with her boss). 3 (a) It enables you to combine learning English with travel. ‫ או‬It is cheaper 2. exposure

3 (b) are flocking 3 (c) 1. grow up / grow older

Listening Comprehension
4 (a) ii) Her most recent books 4 (b) i) Listening in on strangers' conversation 4 (c) ii) journalist iv) teacher 4 (d) ii) They deal with important issues v) The situations are realistic 4 (e) iii) sad 4 (f) iii) There were problems with writing the script v) Ms Sander will write the script 4 (g) iv) To try new things

Six Good Reasons for Subscribing ...

5. (a) 4 i) The magazine offers many different opinions. 2 ii) The information is relevant to the readers' own lives. 1 iii) This magazine has an advantage over similar magazines. 5. (b) 1. By means of simple terms. 2. By means of eye-cathing graphics. 5. (c) ... have the time to read the magazine from cover to cover.

Hands off? No, Hands on!

6 (a) 1. raise their voice(s) / speak loudly 2. touch the exhibits 6 (b) new approach adopted by 6 (c) 1. using hi-tech electronic devices 2. offering exhibitions on subjects that appeal to a young audience. 6 (d) To show that the strategy has succeeded.

A Doctor Learns From Experience
1. 2. 3. 4. 5. caused However terribly / badly until / before whose 6. 7. 8. 9. 10. took look back using / carrying fashion


								
To top