Biro Teknologi Maklumat

Document Sample
Biro Teknologi Maklumat Powered By Docstoc
					ASPEK TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Carta Organisasi
                 Pengerusi                         - Pengerusi Unit ICT Kok Pasir
                         - Webmaster laman Kokpasir.com
                         - Webmaster laman pesisir.net
                         - webmaster smkberangan.com
                         - AJK Medan Infodesa Kok Pasir


                Ediramle Ismail
              ediramle@kokpasir.com
                 Setiausaha
                        -
                Mastura bt Mustapa
             fantasia_gloria@yahoo.com
           Fasilitator Schoolnet (SMK Berangan)
                - (UKM- Akaunting)


               Ahli Jawatankuasa
Azizi bin Zainudin      Norlila bt Jaafar     Ku Zaid Raja Muhamad
azizi@pesisir.net                     kuzaid@pesisir.net
- Pembantu Farmasi      Juruteknik Komputer    - Pelakon Teater
               -SK Kok Pasir      - AJK MID Kok Pasir
Siti Nurhayati bt Hashim     Nurasyiqqin bt Muhammed Salleh
sitinurhayati.hashim@gmail.com
Fasilitator Schoolnet      (Pelajar kejuruteraan Meknikal
                 Pembuatan , Politeknik Port Dickson)
-UNITAR - ICT