Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ( FSKTM-CERT) dengan by umsymums31

VIEWS: 0 PAGES: 1

									  Memandangkan serangan virus merupakan satu ancaman kepada persekitaran komputer di
  fakulti dan juga UPM, maka Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ( FSKTM)
  dengan kerjasama   Unit Operasi dan Rangkaian Bahagian Teknologi Maklumat ( BTM )
  berganding tenaga untuk mewujudkan Sistem Pengurusan Anti Virus Office Scan sebagai
  satu mekanisme kawalan serangan virus dalam persekitaran di UPM secara menyeluruh.
  Sistem Pengurusan Anti Virus Office Scan UPM akan dilancarkan mulai 1 April 2003.


  Untuk keterangan lanjut sila lawati laman web http://vos


  Sambungan yang boleh dihubungi :-

  Syamsul Bahrim Abdul (Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat ) – 6563

  Ahri Sogok ( Fakulti Sains Komputer & Teknologi Maklumat ) – 6564

  Azman Azmi (Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat ) – 6563

  Norhayti Mustafa (Bahagian Teknologi Maklumat ) – 7049

  Zailani Abdul Latif ( Bahagian Teknologi Maklumat ) – 7022

  Karim Joned ( Bahagian Teknologi Maklumat ) – 7022

  Shahril Iskandar Amir ( Fakulti Kejuruteraan) - 6448

  Rostam Abu Bakar (Bendahari) - 6241

  Shazli Shamsuddin (Fakulti Ekonomi Pengurusan) - 7574

  Syed Izaharudden Syed Isa ( Fakulti Sains Makanan & Bioteknologi) - 8403

  Rosrizal Mohd Zain (Fakulti Sains & Pengajian Alam Sekitar ) - 6607

  Krishnan Mariappan (Fakulti Veterinar) - 8304

  Robi Saad (Taman Penyelidikan Universiti) - 7287

`

								
To top