folder-postwhipl by methyae

VIEWS: 6 PAGES: 9

									Revalidatie na een whiplash

1

Inhoud
Wat is een whiplash? Herstel Wanneer is revalidatie zinvol? Factoren die invloed hebben op herstel Waarom revalidatiebehandeling? Wat houdt revalidatiebehandeling in? Aanmeldingsprocedure Meer weten? 3 3 4 4 5 6 7 8

2

Wat is een whiplash?
Het woord whiplash betekent letterlijk 'zweepslag'. Een whiplash is een plotselinge slingerbeweging van het hoofd en de nek ten opzichte van de romp. Hierbij kunnen beschadigingen optreden aan de spieren, banden en gewrichten in de nekstreek. Dit kan verschillende lichamelijke en mentale klachten tot gevolg hebben. Deze gevolgen noemen we het ‘whiplashletsel’. In de meeste gevallen wordt whiplashletsel veroorzaakt door een aanrijding, en dan met name door een kopstaartbotsing (aanrijding van achteren). Whiplashletsel kan ook ontstaan door sportongelukken, bedrijfsongevallen, misdrijven of door een ongelukje thuis. Als een aanrijding de oorzaak is, kunnen er ook rugklachten ontstaan, door de klap waarmee de romp in de autogordel wordt opgevangen. Botletsel treedt slechts in zeldzame gevallen op.

Herstel
Het is vooraf onduidelijk hoe het klachtenpatroon zich zal ontwikkelen. De klachten kunnen al na enige dagen over zijn, maar het kan ook langer duren, van enkele weken tot een aantal maanden of nog langer. De meeste mensen hebben maar korte tijd last van de klachten, maar helaas geldt dit niet voor iedereen. Bij een aantal mensen blijven

3

er ook op langere termijn klachten bestaan, vaak ondanks diverse vormen van behandeling. Het kan ook zijn dat er na verloop van tijd andere klachten naar voren komen, zoals slaapstoornissen en chronische vermoeidheid. Ook kunnen problemen met zien en horen voorkomen (vaag zien, moeite met hard geluid). Maar ook beperkingen in het denken komen voor, zoals geheugenen concentratieproblemen.

Wanneer is revalidatie zinvol?
Wanneer het na 3 tot 4 maanden niet lukt om in het dagelijks leven de gebruikelijke bezigheden weer op te pakken (zoals werk, hobby, sociale contacten), kan het zinvol zijn een doorverwijzing naar een revalidatiearts te overwegen. U kunt dit bespreken met uw huisarts of specialist.

Factoren die invloed hebben op herstel
Het klachtenbeeld is vaak per individu verschillend. Ook het herstel verloopt niet bij iedereen hetzelfde. Dit heeft te maken met verschillende factoren. De oorzaak en de aard van het letsel verschilt natuurlijk. Maar ook de lichamelijke en emotionele impact van het ongeval speelt hierbij een rol. Daarnaast is de manier waarop mensen met hun klachten omgaan van invloed. Verder kunnen eisen die

4

door de omgeving gesteld worden extra druk geven. Denk bijvoorbeeld aan een druk gezin met kleine kinderen of een veeleisende baan.

Waarom revalidatiebehandeling?
Het langdurig bestaan van klachten kan gevolgen hebben op meerdere gebieden: zowel op lichamelijk als op geestelijk en sociaal gebied. In de revalidatie worden de klachten vanuit verschillende vakgebieden behandeld, elk met hun eigen specifieke inbreng. Door deze multidisciplinaire benadering worden de klachten in samenhang aangepakt, afgestemd op uw individuele situatie. U wordt behandeld door een team, onder leiding van een revalidatiearts. De volgende vakgebieden kunnen daarbij betrokken zijn: Fysiotherapie Ergotherapie Maatschappelijk werk Psychologie Verpleging Sport- en bewegingstherapie Activiteitentherapie

5

Wat houdt revalidatiebehandeling in?
De multidisciplinaire behandeling wordt afgestemd op uw specifieke klachten en hulpvragen. U stelt samen met de revalidatiearts de doelen op waar u aan wilt werken. We verwachten van u dat u actief deelneemt aan het revalidatieproces. Alle behandelaars hebben frequent gezamenlijk overleg om hun behandelingen optimaal op elkaar af te kunnen stemmen. Op deze wijze werken we gericht samen aan uw revalidatiedoelen. De mensen uit uw directe omgeving worden ook bij uw revalidatie betrokken. Het is belangrijk dat zij een beeld hebben van waar u tijdens uw revalidatie aan werkt, zodat ze u daarbij tot steun kunnen zijn. Tijdens de behandeling komt u 2 à 3 dagdelen per week naar De Hoogstraat. De duur van het traject verschilt per persoon en is afhankelijk van de aard van uw klachten. Gemiddeld duurt een revalidatieperiode 3 maanden. Revalidatiecentrum De Hoogstraat heeft de behandeling van een whiplashletsel beschreven in een protocol.

6

Aanmeldingsprocedure
Voor een eerste afspraak bij de revalidatiearts is een verwijzing nodig van de huisarts of de specialist uit het ziekenhuis. In het eerste contact met de revalidatiearts bepaalt u samen of behandeling in het revalidatiecentrum echt iets voor u is. In deze fase kan de revalidatiearts een onderzoek vragen aan de psycholoog of de maatschappelijk werker en eventueel ook aan de fysiotherapeut en de ergotherapeut. Dit kan meer duidelijkheid geven bij het maken van de juiste keuze. Het kan ook zijn dat een ander traject (buiten het revalidatiecentrum) meer van toepassing blijkt te zijn. Hiervoor zal dan een verwijzing plaatsvinden. Wanneer u kiest voor behandeling bij De Hoogstraat, zal de behandeling zo snel mogelijk opgestart worden. Helaas hebben wij soms te maken met een wachtlijst. Het kan dus zijn dat u niet direct met de behandeling kunt beginnen. De maximale wachttijd is 6 weken.

7

Meer weten?
Als u naar aanleiding van deze folder nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het medisch secretariaat via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Telefoon E-mail 030 256 1294 m.braakman@dehoogstraat.nl

Colofon Tekst: Datum: Marieke Bosgoed, Meta van Enckevort, José van Lieshout (team Brouwers) januari 2009

Heeft u wijzigingen of aanvullingen op deze folder? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling kwaliteitszorg en revalidantenvoorlichting, 030 256 1391 of voorlichting@dehoogstraat.nl. Deze folder is verkrijgbaar bij de bibliotheek, via bibliotheek@dehoogstraat.nl of te downloaden van www.dehoogstraat.nl.

8

Medisch secretariaat Telefoon: 030 256 1294 E-mail: m.braakman@dehoogstraat.nl

REVALIDATIE NA EEN WHIPLASH JAN 2009


								
To top