Docstoc

Broderfolkene deler - broderlig

Document Sample
Broderfolkene deler - broderlig Powered By Docstoc
					Sommerturnering hos Hjulmakerne i Fredrikstad Hjulmakerne inviterte til uhøytidelig sommerturnering 7.juni på den nye banen, som var delt i to mindre baner. Man startet kl.10 med et kurs i Association Croquet og noe Golf Croquet. Deretter var det turnering i begge grener. Det var litt utskiftninger på lagene, men det var jo greit. De var sammensatt ved at gode spillere og spillere med utviklingspotensial ble satt sammen for å danne noenlunde like lag. Dette er jo et alternativ til handikap. Ellers var det hyggelig grilling, hett sommervær og god stemning. Det var reklame både for HCC, Sommerturneringen og Norway Open i NRK2’s program Sveip 5.juni. Her ble presidenten i HCC intervjuet. Ellers ble hjemmesidene både til JCC/C-s og NCF vist. Resultater 1. Birger, HCC 2. Tom, HCC 3. Trine, HCK & Tore, JCC/Jon, BCT 4. Lasse, HCC/Odd-Erik, JCC

Broderfolkene deler - broderlig...

Den andre landskampen mellom Norge og Sverige gikk av stabelen lørdag 10.september i Borås. Konkurransearenaen lå i Majorslunden og bestod av to baner i 2/3 størrelse. Disse var av god kvalitet og inngir et håp om at man også i Norden kan anlegge baner av nesten samme kvalitet som i f.eks. England. Den første landskampen ble spilt i Moss under Jeløy Grand Tournament som en del av 1905 markeringen, men druknet nærmest i Nordisk mesterskap. Denne gangen var det en ren landskamp arrangert av Passus Croquet i samarbeid med Svenska Croquet Förbundet. Man spilte etter Davis cup systemet i tennis, to singelkamper, en dobbel og to singel igjen. Dette i de to grenene Association Croquet og Golf Croquet. Svenskene hadde tatt ut 4 spillere, 2 som spilte singel og et lag (to personer), mens det norske landslaget bestod av 2 spillere i hver gren. Alle norske spillere som var tatt ut av landslagstroppen hadde lært spillene etter april! De hadde aldri spilt på baner med så kort gress, det hadde heller ikke alle svenskene. Norge vant Golf Croquet til manges forbauselse, spesielt den svenske bestyrelsen. De vant alle singelkamper, men da de to spillerne aldri hadde spilt sammen som lag tapte de dette. Birger Stene tok forøvrig landskampens første poeng. De norske spillerne hadde en utrolig treffsikkerhet, Nils Naper traff alt og alle i sine matcher! I Association Croquet vant Sverige, men også her kom de norske spillerne seg betraktelig. I siste singelmatch fikk selv Simon Carlsson, den svenske mesteren, problem. Han vant kun med to poeng,etterat Steinar Olsen lenge ledet. Roar Michalsen vant enda sin siste match over Jan-Åke Lundberg (den første svenske spilleren som deltok i et internasjonalt mesterskap, EM). Således ble også

resultatet i Association Croquet 4-1. De svenske spillerne har spilt denne grenen i mange år, således var det hele litt av en bragd.
Her følger resultatene: GOLF CROQUET Norge - Sverige 4-1

Ulf Söderberg - Nils Naper 1-7 Jan-Åke Lundberg - Birger Stene 2-5 Jörgen Larsson / Peter Grönborg - Nils Naper /Birger Stene 7-1 Ulf Söderberg - Birger Stene 3-7 Jan-Åke Lundberg - Nils Naper 3-7 ASSOCIATION CROQUET Sverige - Norge 4-1 Jan-Åke Lundberg - Steinar Olsen 26-9 Simon Carlsson - Roar Michelsen 25-10 Janne Högrell / Thomas C Ericsson - Roar Michelsen / Steinar Olsen 14-4 Simon Carlsson - Steinar Olsen 16-14 Jan-Åke Lundberg - Roar Michelsen 10-14

Rune Johansen tredobbelt Norgesmester i croquet!

Østfold har gjort det godt i første NM i croquet Norges Croquetforbund arrangerer i år NM i croquet for første gang. Arrangementet er delt i to. Lørdag 13.august ble første del avholdt i Moss. Dette i samarbeid med Croquetselskapet og Jeløy Croquet Club. Da spilte man Association croquet og Golf croquet. 5 klubber deltok. Neste lørdag spilles det Croquet, Norsk Standard (norsk croquet) i Halden i samarbeid med Krocketfestivalen og Croquetselskapet.

NM-sjefen og lederen av Norges Croquetforbund foretar åpningen av NM i Moss

Dessverre ble arrangementet i Moss skjemmet av høyt gress. Selv om man spilte på baner 2/3 av størrelsen klarte man ikke å oppnå den dynamikk som er typisk for de to internasjonale croquetgrenene. Været var imidlertid strålende og spillerne var svært fornøyd. Jeløy Croquet Club og Croquetselskapet (begge med basis i Moss)har etter hvert gjennomført flere store arrangement og gjør det på en stadig bedre måte. Lørdag 13.august var jo årsdagen for folkeavstemningen om oppløsning av unionen i 1905. NM i Moss var en del av Fredsuka. Dette gjenspeilte seg på postkontoret NM-arrangørene hadde i Melløsparken hvor man hadde valgt Christian Michelsen som motiv på frimerkene. NM har nemlig to særstempler (ett i Moss, ett i Halden)og det selges egne særkonvolutter.

Rune Johansen gjorde en strålende innsats og vant 2.del av det første NM i croquet. Han har han således vunnet alle tre grener! 2.del ble holdt på Fredriksten Festning, Halden som en del av Krocketfestivalen lørdag 20.august. Foruten Krocketfestivalen var Croquet-selskabet medarrangør. De holdt bl.a. et postkontor åpent. 9 klubber deltok. Dessverre ble arrangementet noe skjemmet av at man ikke hadde plass nok til rådighet. Man fikk kun 4 baner, mens man trengte 5.

RESULTATER I MOSS Association Croquet 1. Rune Johansen & Steinar Olsen, Hjulmakerveien Crocketklubb, Fredrikstad 2. Tom Larsen & Roar Michalsen, Hjulmakerveien Crocketklubb, Fredrikstad 3. Edward Holmboe & Birger Stene, Hjulmakerveien Crocketklubb, Fredrikstad

Vinnerne av Association Croquet, Rune og Steinar

Golf Croquet 1. Rune Johansen, Hjulmakerveien Crocketklubb, Fredrikstad 2. Nils Naper, Brevik Croquet Team 3. Christian O.Svennungsen, Brevik Croquet Team & Jørgen Repshus, Oslo Croquet Venner RESULTATER I HALDEN Croquet, Norsk Standard 1. Rune Johansen, Hjulmakerveien Crocketklubb, Fredrikstad 2. Bård A. Høibjerg, Brevik Croquet Team 3. Tom Larsen, Hjulmakerveien Crocketklubb, Fredrikstad 4. Edward Holmboe, Hjulmakerveien Crocketklubb, Fredrikstad


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:8
posted:12/22/2009
language:Norwegian
pages:3