MİCROSOFT WORD Uygulama Soruları

Document Sample
MİCROSOFT WORD Uygulama Soruları Powered By Docstoc
					myagci@gazi.edu.tr

MİCROSOFT WORD Uygulama Soruları

İstiklal Marşının ilk kıt’asını yazınız ve “Milli Marş” ismi ile doğum tarihinizi (Örnek 1983) parola
olarak belirleyip kaydediniz.
Yeni boş bir belge açarak 1. sayfaya en az 5 satır olacak şekilde özgeçmişinizi, 2. sayfayada en az 4
satırlık türkü sözü yazınız ve “Özgeçmişim” isimi ile kaydediniz.

1. “Mili Marş” ve “Özgeçmiş” adındaki word dosyalarını açınız.
2. Özgeçmiş dosyasındaki adınızı göbek adınız ile değiştiriniz. (Menü ve komutlar ile)
3. “adınızı” buldurunuz.
4. Açık olan dosyaların hepsinin ekranda gösteriniz.
5. Açık olan dosyayı ekranda 2’ye bölünüz.
6. Açtığınız “Milli Marş” dosyasını “Kopya Milli Marş” adıyla kaydederek bir kopyasını alınız.
7. Alt bilgiye “Bu dosya ……..(adınız) tarafından yazılmıştır”, üstbilgiye “Word uygulamaları”
  cümlesini giriniz.
8. Bağlantılı Sayfa görünümüne geçiniz.
9. Basılamayan karakterleri veya yazıcıdan çıkmayan karakterleri görünür hale getiriniz.
10. Baskı önizleme durumunda 2 sayfayı aynı anda görüntüleyiniz.
11. Özgeçmişim dosyasının 1.sayfasındaki metnin bir kopyasını 3. sayfaya alınız. 2. sayfasındaki
  metnin tamamını da 4. sayfaya taşıyınız.
12. Özgeçmişim dosyasının 5. sayfasına bir “metin kutusu” oluşturunuz ve içine Bölümünüzü /
  Adınızı ve Soyadınızı yazınız.
13. Mili Marş dosyasındaki ilk satırın altını çift çizgili hale getiriniz 3. satırdaki metnin üstünü
  kırmızı rekte çift çizgili yapınız.
14. Mili Marş dosyasına verdiğiniz şifreyi değiştiriniz (Örnek 28121983).
15. 3. satırın altını dalgalı çizgili hale getiriniz.
16. Milli Marş dosyasının 1. sayfasının son satırına “Özgeçmiş” ifadesini yazarak bu ifadenin
  Özgeçmişim dosyası ile bağlantısını sağlayınız.
17. Menü çubuğunda Yardım menüsünün sağına “Sayfa sonu”, “Sayfa numaraları ekle”, “Üst
  simge” ve alt simge düğmelerini ekleyiniz..
18. Klavye tuşları ile belgenin sonuna – başına, satırın sonuna – başına, bir sonraki ve bir önceki
  sayfaya geçiş yapınız.
19. Milli Marş dosyasındaki metnin tamamını kopyalayarak 3. sayfaya sadece içeriğini yapıştırınız.
  (Biçim özellikleri verilmemiş hali ile)
20. 1.satırdaki ilk karakteri 3 satırlık yükseklikte olacak şekilde büyültünüz.
21. Mili Marş dosyasındaki 1. satırın biçim özelliklerini siliniz (İçerik değişmeyecek).
22. Mili Marş dosyasındaki 2. satırın içeriğini siliniz. (Biçim özellikleri kalacak).
23. Özgeçmişim dosyasının 1. sayfasındaki metnin tümünü büyük harfe dönüştürün.
24. Milli Marş dosyasının 4. sayfasına standart araç çubuğunda bulunan “Yeni – Aç – Kaydet –
  Yazdır” butonlarını sırası ile resim olarak yerleştiriniz.
25. Bir kelimeyi silme yollarından üçünü gösteriniz.
26. Bir oval şekil çizip içine Kırşehir MYO yazınız.
27. Bir paragraflık yazıyı başka bir dosyaya kopyalayınız?
28. Yeni dosyayı deneme ismi ile kaydediniz.
29. Milli Marş dosyasını “İngilizce” sözlüğe göre yazım denetimi yapınız.
30. Özgeçmişim dosyasının 1. sayfasının 1.paragrafını sağa, 2. paragrafını sola 3. paragrafını iki
  yana yaslayınız?
31. Mili Marş dosyasındaki 1. sayfayı 2 sütunlu yazı haline getirerek 2. kıt’ayı 2. sütuna aktarınız.
32. Bir sayfanın tümünü ekranda görünebilecek boyuta getiriniz.
33. Mili Marş dosyasının son kelimesine dipnot düşerek “Şair Mehmet Akif Ersoy” ifadesini
  düşünüz.
34. Çizim araç çubuğunu görünür/görünmez hale getiriniz.
35. Dosyada bulunan yazıların hepsini seçiniz.
36. Dosyada imlecin bulunduğun konumu söyleyiniz. (Sayfa, satır, sütun, bölüm numaraları)
                                                   1
myagci@gazi.edu.tr

37. Dosyada yazım denetimi yapınız.
38. Milli Marş ve Özgeçmişim dosyalarına sayfa numaraları ekleyiniz (Konum: Sayfa üstü / sağda)
39. Dosyadaki kelimelerin altında kırmızı çizgi olmasının anlamı nedir?.
40. Dosyadaki sayfaların numarası 41 den başlasın.
41. Milli Marş dosyasının 2. sayfasına (2. bölüm ve tek sütun olacak) Word için bir paragraf ne
  anlama gelmektedir, yazınız.
42. Milli Marş dosyasının 3. sayfasına “içindekiler tablosunu” otomatik olarak eklenmesi için hangi
  kurallara uyulması gerektiğini yazınız.
43. Dosyanın her hangi bir yerine 2 tane resim ekleyerek bunların yan yana olmasını sağlayınız.
44. Dosyanın sayfa yapısını nasıl düzenlersiniz.
45. Dosyanın zemin rengini kırmızı yapınız.
46. Özgeçmişim dosyasının 11. sayfasında Office Panosunun hangi amaçla kullanıldığını yazınız.
47. Milli Marş dosyasını yatay olarak konumlandırınız.
48. Dosyaya  ve  özel simgelerini ekleyiniz.
49. Ekranda kenarlıklar araç çubuğunun görünmesini sağlayınız.
50. İmlecin önündeki ve arkasındaki karakterleri nasıl sileriz?.
51. Karakter seçme yollarından üçünü gösteriniz.
52. Özgeçmişim dosyasının 6. sayfasına sınıfınızdaki arkadaşlarınızdan 5 tanesinin adını alt alta
  yazarak madde işaretleri veriniz.
53. Madde imi verilmiş paragrafları numaralandırınız.
54. Milli Marş dosyasını her kağıda iki sayfa olacak şekilde düzenleyiniz. (Sayfa Yapısı)
55. Makro nasıl oluşturulur.
56. Yatay ve dikey kaydırma çubuklarını kaldırınız ve tekrar görüntüleyiniz.
57. Özgeçmişim dosyasının 7.sayfasına dosya yazdırma seçeneklerini yazınız.
58. Dosya menüsünde görüntülenen son kullanılan dosyaların sayısını 2 olarak belirleyiniz.
59. Word’ ün ölçü birimini inch yapınız.
60. Sayfanın altındaki boşluğu 1 inch yapınız.
61. Özgeçmişim tablosunun 8. sayfasına (farklı bir bölüm açarak) Tablo (6 satır 2 sütun)
  oluşturunuz
62. Tabloya 5 arkadaşınızın bilgisayar dersinden aldığı final notlarını yazınız..
63. Tablo kılavuz çizgilerini gizleyiniz.
64. Tablodaki bir satırın yüksekliğini değiştiriniz.
65. Tablodaki bir sütunun genişliğini değiştiriniz.
66. Tablodaki iki hücreyi birleştiriniz.
67. Tablodan bir satır siliniz.
68. Tablonun biçimini Klasik 1 yapınız.
69. Tablonun sonuna üç satır ekleyiniz.
70. Tabloya 2 sütun ekleyiniz
71. Tabloyu iki parçaya bölünüz.
72. Tabloyu metin haline dönüştürünüz.
73. Word’ün otomatik kurtarma bilgilerini kaydetme aralığını 5 dakika olacak şekilde değiştiriniz.
74. Özgeçmişim dosyasının 9. sayfasına aldığınız derslerin isimlerini yazınız.
75. Yazdığınız ders isimlerini tabloya dönüştürünüz (Menü ve komutlar ile).
76. Word’ ün belgeleri otomatik olarak kaydettiği disk konumunu “mlab” dizini olacak şekilde
  değiştiriniz.
77. Özgeçmişim dosyasının ilk satırına günün tarihini ve o anki saati otomatik olarak güncellenecek
  şekilde giriniz.
78. Özgeçmişim dosyasındaki her bir sayfaya uygun bir başlık vererek belgenin sonuna otomatik
  olarak içindekiler tablosunu ekleyiniz.
                                                 2