MS OFFICE (MICROSOFT WORD, EXCEL,POWERPOINT) - DOC by po9383

VIEWS: 0 PAGES: 11

									MS Office


MS   OFFICE  (MICROSOFT                     WORD,
EXCEL,POWERPOINT)
(PRE TEST)
   Nama  : ______________________________  Tarikh : ________________ PERATUS
                                   JUMLAH
                                    MARKAH

   Kelas  : _____________________
                                      100
                                   50 Markah1. Fungsi utama aplikasi Microsoft Word adalah
   untuk:
a)  Pemprosesan perkataan seperti menulis surat,
   laporan dan dokumen berbentuk teks.
b)  Menghasilkan filem animasi.
c)  Membuat pengiraan akaun syarikat.
d)  Menyimpan senarai nama pelanggan.

2. Tujuan penggunaan Spelling and Grammar
  a)secara manual akan memeriksa kesalahan
tatabahasa dan ejaan dokumen
  b) menyenaraikan menu-menu yang boleh didapati
  berserta dengan senarai arahan setiap menu.
 c) secara automatik akan memeriksa kesalahan
tatabahasa dan ejaan dalam dokumen
  d) menunjukkan butang-butang sebagai jalan pintas
    bagi menformat teks dan perenggan.

Test
                                         1
                                        ASAS
                                       Pre-Test
MS Office3. Bagaimanakah cara untuk anda memasukkan Table
  yang baru ke dalam Microsoft Word?

  a) Klik File, Klik Open
  b) Klik Table, Klik Delete, Klik Table
  c) Klik Insert, Klik Break
  d) Klik Table, Klik Insert, Klik Table

4. Dalam Microsoft Word, arahan seperti Open, Save,
  Save As, Close, Exit terdapat dalam Menu:

   a)  File.       c)  View.
   b)  Edit.       d)  Insert.

5. Dalam Microsoft Word, anda boleh mencari
  sesuatu perkataan dengan pantas mengggunakan
  arahan:

 a)   Insert.       c)Find.
   b)Save.        d)Edit.
Test
                         2
                         ASAS
                        Pre-Test
MS Office
6. Fungsi utama aplikasi Microsoft Excel adalah
  untuk:
  a)  Pemprosesan perkataan seperti menulis surat,
    laporan dan dokumen berbentuk teks.
  b)  Membuat pengiraan dan menganalisa data.
  c)  Membuat lukisan dan grafik.
  d)  Menyimpan lagu-lagu kegemaran.


7. Toolbar yang manakah di dalam Microsoft Excel
  yang anda gunakan untuk untuk mengformat jadual
  anda.

a) AutoFormatting Toolbar
b) Drawing Toolbar
c) Formatting Toolbar
d) Standard Toolbar


8. Arahan yang manakah yang digunakan untuk
  menutup program Microsoft Excel?

a) Klik File, Klik Close
b) Klik Format, Klik Exit
 c) Klik File, Klik Print
 d) Klik File, Klik Exit

Test
                          3
                         ASAS
                         Pre-Test
MS Office9. Fail yang dibangunkan didalam Microsoft Excel
  dipanggil:

 a) Workbook (BUKU
 KERJA)      b) File.
 c) Dokumen.   d ) Table.
10. Microsoft Excel mengenali data sebagai :Test
                        4
                       ASAS
                       Pre-Test
UJIAN ICT  a) Label dan Nilai.
  b) Pictures.
  c) Fonts.
  d) Image.


11.Toolbar yang manakah di dalam Microsoft
PowerPoint yang anda gunakan untuk melukis

    a) Menu Bar     b) Formatting Toolbar
    c) Title Bar    d) Drawing Toolbar


12.Aplikasi Microsoft Power Point boleh melakukan
tugas berikut kecuali:
  a)  Persembahan pada skrin komputer.
  b)  Mencetak slaid persembahan.
  c)  Menghasilkan nota dan lampiran.
  d)  Membuat pengiraan dengan formula.


13. Slaid persembahan dibuat dalam powerpoint
boleh dicetak di atas kertas:

  a) Boleh.            b) Tidak boleh.
UJIAN ICT
14. Nyatakan apakah tujuan penggunaan Office
Assistant

  a) Membantu untuk menyiapkan dokumen
   b) Membantu mencari fail-fail hilang
   c) Membantu memadamkan dokumen
  d) Membantu dalam penggunaan Microsoft Office

15. Apakah tujuan penggunaan Clip Art

  a) Memaparkan imej ke dalam slide
   b) Menyemak imej ke dalam slide
  c) Mencetak imej ke dalam slide
  d) Semua pernyataan di atas

16. Halaman web disambungkan antara satu sama
lain melalui..?

  a) hyperlink      c) teks
  b) Newbie        d) animasi
UJIAN ICT17. Langkah pertama yang perlu diambil untuk
mencipta / membangunkan satu laman
  web (website) ialah mengumpul bahan.

    a) BENAR            b) SALAH

18. Antara berikut apakah perisian yang digunakan
untuk membangunkan laman web (website)?

    a)  Adobe Photoshop
    b)  Microsoft Excel
    c)  Microsoft PowerPoint
    d)  Microsoft FrontPage

19. Antara fungsi sesebuah laman web ialah untuk
memasarkan sesuatu produk atau perkhidmatan.

   a) BENAR           b) SALAH

20. Cara untuk mencipta tajuk (Title) laman web
ialah dengan klik pada

   a) Menu View         c) Menu File
   b) Menu bar         d) Menu Format
UJIAN ICT21.Siapakah pembekal utama perkhidmatan internet
di Malaysia?

  a) TNB        c) TMNet
  b) Maxis       d) Celcom
PART A: ANSWER ALL QUESTION.
UJIAN ICT1. List down three types topology?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________

2. List down two benefit computer network.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________

3. List down two programming language.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________

4. State two search engine.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________

5. State two advantages internet.
UJIAN ICT___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________

PART B : PRACTICAL QUESTION.

       1-   MICROSOFT ACCESS
       2-   INTERNET
       3-   WEBSITE

       4-   MICROSOFT EXCEL

 Bina Jadual seperti
 di bawah.

 PURATA UJIAN
 BULANAN

 Subjek/Bulan     JAN    FEB MAC
 Bahasa Melayu        80   76  92
 Bahasa Inggeris       60   52  65
 Matematik          75   65  67
 Sejarah           57   70  84
 Geografi          62   64  52
 Sains            54   58  58
 Pendidikan Islam      90   94  95
UJIAN ICT Lukisan         65   76    78

 ARAHAN:

 1. Berdasarkan maklumat di atas
 bina graf jenis BAR/COLUMN
 2. Langkah-langkah
 :
  ● Select terlebih dahulu
 maklumat di atas.
  ● Klik Insert-Chart
  ● Apabila Chart wizard muncul.Buat pilihan sama ada
 menggunakan Standard Type atau Custom Type.
  ● Ikut
 arahan/panduan
 yang diberikan.
  ● Klik Finish.
 3.Namakan lembaran anda sebagai Ujian Bulanan da
 buku kerja anda sebagai Graf.

								
To top