; FISA PREZENTARE – entiti ITT - DOC
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

FISA PREZENTARE – entiti ITT - DOC

VIEWS: 61 PAGES: 5

  • pg 1
									FISA PREZENTARE – entităţi ITT
Denumire UCD Denumire entitate ITT Tip entitate (PST, ITA, CTT, CIT) Director entitate Date contact (tel., fax, e-mail) INSTITUTUL DE CERCETARI ELECTROTEHNICE-ICPE SA CENTRUL DE INFORMARE TEHNOLOGICA-TARGURI SI EXPOZITII ICPE (CIT-TE ICPE) CIT TUDORACHE Florin Tel.: 0740.114.104; 021 589.33.32; fax: 021 589.34.76; tudorache@citicpe.ro

Prezentare generală a activităţii specifice 1. RELEVANTA ENTITATII PENTRU CDI SI MEDIUL ECONOMIC SI SOCIAL Prin Decizia Presedintelui ANCS nr. 9056/24.02.2006 si Certificatul nr. 9/01.03.2006, CIT-TE ICPE-departament cu autonomie financiara in structura organizatorica a Institutului de Cercetari Electrotehnice – ICPE SA - este acreditat ca centru de informare tehnologica pentru domeniile: ENERGIE, TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATII, INGINERIA ELECTRICA. Domeniul ENERGIE este prioritar in cadrul Programului PARTENERIATE din PNCDI-2, precum si in cadrul Programului CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE din Planul National de Dezvoltare care sta la baza finantarii din fondurile structurale. Domeniul TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI COMUNICATIILE este prioritar in cadrul Programului PARTENERIATE din PNCDI - 2, precum si in cadrul Programului CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE din Planul National de Dezvoltare care sta la baza finantarii din fondurile structurale. Domeniul INGINERIE ELECTRICA, ca domeniu orizontal se incadreaza in prioritatile ENERGIE, MEDIU, TRANSPORTURI din cadrul Programului PARTENERIATE din PNCDI-2, si din Programele CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE, INFRASTRUCTURA IN TRANSPORTURI SI INFRASTRUCTURA DE MEDIU din Planul National de Dezvoltare care sta la baza finantarii din fondurile structurale. 2. GRADUL DE COMPETITIVITATE AL ENTITATII DE ITT A. Capacitatea de productie a CIT-TE ICPE a fost asigurata, de la ultima evaluare in cadrul competitiei pe anul 2007 (septembrie 2007), si pana in prezent, prin: ► continuarea urmatoarelor contracte aflate in derulare: - Servicii tehnologice pentru ingineria electrică, tehnologia informaţiei şi comunicaţii, energie (termen final decembrie 2007)-INFRATECH- Director proiect Florin TUDORACHE (www.citicpe.ro); - Obiectiv 3% - Instrumente si masuri (termen final iunie 2008) – CEEX - Responsabil contract Florin TUDORACHE (http://www.ictcm.ro/ceex2005/3procente); - Sistem Telematic Distribuit pentru Managementul si Evaluarea Inovarii Tehnologice (termen final aprilie 2008) – CEEX - Director proiect Florin TUDORACHE (http://backup.cst.ro/stdmeit); - Modele matematice si solutii de proiectare integrata a masinilor electrice in scopul utilizarii rationale a resurselor naturale si artificiale/PROMEDIU (termen final noiembrie 2008) – CEEX - Director proiect Prof.dr.ing. VASILE Nicolae; - Organizarea si realizarea Expoziţiei realizărilor cercetării româneşti – «SALONUL CERCETĂRII–2007», şi a celei de-a XI-a ediţii a Salonului Naţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi - «INVENTIKA-2007» cu participare internaţională, care au avut loc în perioada 2-6 octombrie 2007, la Complexul Expoziţional ROMEXPO din Bucureşti; - Contract nr.8801/2006-cota participare la realizarea proiectului Crearea unui mecanism suport de determinare a indicatorilor stiintifici pentru evaluarea si atestarea institutiilor romanesti de CDI, nu cele academice si universitare, in perspectiva aderarii la ERA=M-ERA=” (termen final noiembrie 2008) – CEEX - Director proiect Prof.dr.ing. VASILE Nicolae; - Contract nr.8804/2006- cota participare la realizarea proiectului Racordarea principiilor romanesti de evaluare si atestare a institutiilor de CDI la criteriile ERA (termen final noiembrie 2008) - CEEX - Director proiect Prof.dr.ing. VASILE Nicolae. ► castigarea unor noi licitatii, organizate de ANCS si CNMP pentru: - Organizare si realizare Standul României sub egida MEdCT-ANCS la a 56-a editie a Concursului International Bruxelles-EUREKA dedicat inventicii, organizat in cadrul Salonului INNOVA ENERGY care a avut loc în perioada 2225 Noiembrie 2007 la Bruxelles, BELGIA; - Organizare si realizare Standul României, sub egida MEdCT-ANCS, la Salonul European al Cercetarii si Inovării care a avut loc în perioada 05-7 iulie 2008, la Paris, FRANTA; - Organizarea si realizarea, sub egida ANCS, a Expoziţiei realizărilor cercetării româneşti - «SALONUL CERCETĂRII – 2008», şi a celei de-a XII-a ediţii a Salonului Naţional de Invenţii, Cercetare Ştiinţifică şi Tehnologii Noi «INVENTIKA-2008» cu participare internaţională, care se va desfasura in perioada 7-11 octombrie 2008, la Complexul Expoziţional ROMEXPO din Bucureşti; - Realizare proiect CERCETARI PRIVIND METODE DE CONSOLIDARE ECONOMICA A IMM-URILOR DIN DOMENIUL ELECTROTEHNIC PRIN DEZVOLTAREA CULTURII ORGANIZATIONALE SI APLICAREA MANAGEMENTULUI INOVARII, PNCDI II, Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanista, Director proiect Prof.dr.ing. VASILE Nicolae, Perioada 2008-2010 (28 luni), Valoare totala:

1

2.000.000 lei, Parteneri: CO- ICPE SA prin CIT-TE ICPE, CCIB prin Centrul de Transfer Tehnologic, Comitetul Electrotehnic Roman-CER, INCDIE ICPE-CA prin Centrul de Transfer Tehnologic, ASE prin Catedra de Management, Institutul Roman de Cercetari Economice si Sondaje-IRECSON prin Centrul de Informare Tehnologica - in curs de contractare (http://www.cnmp.ro:8083/pncdi2/program4/documente/rez_finale2/rezultate_finale_d9.pdf-pozitia 58). ► contracte de servicii cu terti: - Contract nr.8012/2008 - Realizare servicii tehnologice: diseminarea de informatii, organizarea de manifestari, asistenta si consultata in domeniul legislativ specific inovarii si transferului tehnologic, studii si anchete statistice - beneficiar DICPE Incercarea si Certificarea Produselor Electrice (ICPE); - Contract nr.8016/2008 - organizare atelier de lucru, diseminare informatii - beneficiar SERVO - Servomotoare (ICPE); - Contract nr.8020/2008 - Realizare servicii tehnologice: diseminarea de informatii, organizarea de manifestari stiintifice, asistenta si consultata in domeniul legislativ specific inovarii si transferului tehnologic, studii si anchete statistice - beneficiar SERVO Servomotoare (ICPE); - Contract nr.8021/2008 - Realizare servicii tehnologice: diseminarea de informatii, organizarea de manifestari stiintifice, asistenta si consultata in domeniul legislativ specific inovarii si transferului tehnologic, studii si anchete statistice - beneficiar MESSICO - Masini electrice speciale (ICPE); - Contract nr.8022/2008 – Multiplicare mat., servicii tehnologice, executie postere etc – beneficiar: centrele ICPE; - Contract nr.8025/2008-Multiplicare, servicii tehnologice, postere, etc beneficiar centrele finantate din regia generala ICPE; - Contract nr.8012/2008 - Elaborare documentatie si editare indrumar de proiectare - beneficiar Servo SERVOMOTOARE (ICPE). B. Centrul a colaborat cu urmatoarele institutii economice in cadrul activitatii desfasurate: Academia Romana-Institutul de Economie Nationala, Univ. Aurel Vlaicu-Arad, INCD pentru Masini si Instalatii destinate Agriculturii si Industriei Alimentare-INMA Bucuresti, Institutul Roman de Cercetari Economice si Sondaje-IRECSON Bucuresti, Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini-ICTCM Bucuresti, Fundatia “Profesor Constantin Popovici” Bucuresti, CornerSoft Tech (CST) SRL Bucuresti, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Comitetul Electrotehnic Roman-CER, Formenerg Bucuresti, INCD pentru Inginerie Electrica-INCDIE ICPE-CA Bucuresti. C. Baza materiala, organizarea si personalul centrului asigura capacitate si competitivitate, ridicate, pentru executia serviciilor specifice, astfel: Baza materiala • spatii functionale generoase (suprafata totala: 300 mp.), amenajate modern: birouri, sala de conferinţe şi cursuri (40 locuri), spaţiu producţie, atelier, office, spatiu destinat activ. pentru expozitii, grup sanitar; • maşini, echipamente, utilaje, mijloace de transport: tipar digital color Docu Color 3535 Xerox, plotter color HPQ1252V , staţii grafice Best, sisteme PC Best, sisteme PC Core2 Duo 6400, Server Best, laptop-uri Toshiba Satellite Pro M30-852, videoproiector CPX430 Hitachi, copiator Laser Digital A3 Canon, fax Copiator Laser tiparire Canon, imprimanta laser color HP LaserJet 5550dn, imprimantă laser A3 Lexmark, studiophile M-Audio, videocameră JVC R D73EG, aparat foto digital Sony DCS T7, receiver JVC , DVD Recorder Sony RDR-HX 920S, TV set 32 JVC, tabla de prezentare Smartboard SB580-electronica, display Digital AverEpack330, Wireless Acces Point, software de operare si specializat, centrala telefonica Siemens HiPath 1120, masina de brosat Lamibind Superbind 380, ghilotina Ideal 4810-95, laminator 7030A3 Office, masina de legat format A3, arc metalic sau PVC, Microbuz MERCEDES VITO - 8 locuri, etc. Organizare si personal: centrul are in structura organizatorica 5 colective: informare tehnologica, analize si strategii, targuri si expozitii, proprietate intelectuala, productie. Personalul colectivelor de lucru are calificare, experienta si este specializat pentru executia serviciilor specifice. Personalul centrului a participat la cursuri si schimburi de bune practici, in vederea cresterii gradului de competitivitate:  Participare la cursul Program de pregatire a “managerilor de inovare”, desfasurat in perioada 08-12 octombrie 2007, la sediul UGIR 1903, si organizat de SC AGPITT INVENT, – Bucuresti - participant Florin Tudorache;  Participarea delegatiei CIT-TE ICPE in cadrul misiunii Delegatiei Romanesti ICT in Germania si Austria, sub patronajul MEdCT-ANCS, in perioada 18-25.11.2007;  Absolvirea cursurilor de masterat on-line cu durata de 1,5 ani (lucrare disertatie iunie 2008), la Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative la specializarile: Managementul proiectelor – 1 persoana; Management si Comunicare in Afaceri – 1 persoana. Pentru realizarea de servicii tehnologice, care necesita consultanta tehnica de specialitate, sau in cazul unor situatii de supraincarcare a centrului, colectivele/specialistii institutului ICPE SA, in cadrul careia s-a constituit centrul, au competente tehnico economice pentru a asigura serviciile solicitate, dispunand de un personal (total: 460 pers.) cu un grad inalt de calificare stiintifica, tehnica si economica, in diverse domenii. 3. GRADUL DE VIABILITATE AL ENTITATII DE ITT De la infiintare centrul a avut o evolutie crescatoare, avand o cifra de afaceri anuala care a asigurat dezvoltarea acestuia si motivarea personalului. Centrul isi desfasoara activitatea in urmatoarele directii de piata, care contribuie la asigurarea surselor de finantare, si anume:  Servicii tehnologice, prelucrarea si diseminarea de informatii tehnologice – reprezinta cca. 60% din activitate;  Management si diseminare pentru proiecte de CDI – reprezinta cca. 40% din activitate. Din activitatea CIT-TE ICPE, 55% reprezinta activitati finantate de la buget, iar 45% din surse nebugetare. Sursele de finantare a serviciilor specifice sunt bugetare si extrabugetare. Strategia centrului este de implicare in diverse actiuni si colaborari cu institutii importante la nivel national si regional (MEF, ANCS, CCIR, CCIB, ADRBI, ANIMMC,

2

PRCP, ADER, CNR-CME, CNR-CEI, APREL, Platforma Tehnologica Nationala MANUFUTURE, etc.) si cu IMM-uri, pentru identificarea si asigurarea unui volum cat mai mare de oportunitati de atragere si crestere a fondurilor extrabugetare, pentru finantarea activitatii specifice. Prin activitatea sa curenta (contracte executate direct) centrul asigura, permanent, incarcarea pentru 7 persoane si prin activ. nepermanente (colaborari, cofinantari) asigura incarcare pentru cca. alte 14 persoane. 4. GRADUL DE VIZIBILITATE AL ENTITATII DE ITT  In anul 2008 salariatii CIT-TE ICPE au prezentat lucrari in cadrul unor manifestari stiintifice iar la altele au fost implicati in organizarea, conducerea sau moderarea acestora: - Organizare doua seminarii cu tema Constientizarea in randul IMM-urilor si a entitatilor de cercetare, a importantei si avantajelor protectiei proprietatii industriale si in special a brevetelor de inventie pentru dezvoltarea tehnologica a IMM-urilor si a entitatilor de cercetare, din domeniile ingineria electrica, tehnologia informatiei si comunicatii, energie si alte domenii, pe data de 13 si respectiv 28 noiembrie 2007 la sediul CIT-TE ICPE, moderate de expert OSIM – Fiz. Petru Ciontu si Dir. Adj OSIM – Dr.ing. Alexandru Cristian Strenc, si avandu-l ca invitat pe Francisco Arcega SOLSONA – Director Departament Inginerie Electrica, Universitatea; - Organizare, in data 14.01.2008, masă rotundă cu tema „Cercetarea-dezvoltarea şi inovarea, instrumente principale în dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere“, la care au participat directori din Patronatul Român din CercetareProiectare (PRCP), Centrul de Transfer Tehnologic în Industria Electrotehnică (CTTIE), Patronatul Român din Industria Electronică, Electrotehnică, Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (APREL), Asociaţia Inginerilor Electricieni şi Electronişti din România a Universităţii Politehnice din Bucureşti (AIEER), Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), Ministerul Economiei şi Finanţelor (MEF), Comitetul Electrotehnic Român (CER), Centrul de Transfer Tehnologic al Camerei de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti (Industria electrotehnică, resuscitată prin cercetare); - Participare la Simpozionul Eficienţa energetică, condiţie esenţială pentru o dezvoltare durabilă, Bucureşti, 20 martie 2008; organizat de MEF si ANRE-comunicare: Promovarea acordurilor pe termen lung (LTA) pentru creşterea eficienţei energiei în industrie, autor Prof. dr.ing. Nicolae VASILE (www.citicpe.ro); - Participare la Forumul deschis pentru Inovare si Transfer Tehnologic, a VII a editie, data 10.04.2008, C.C.I.R, organizat de MEdC-ANCS, CCIR, IPA SA, GTZ - comunicare:” O evaluare a companiilor romanesti implicate in ERA”, autori Prof. dr.ing. Nicolae VASILE; Florin TUDORACHE - CIT-TE ICPE, s.a. (www.citicpe.ro); - Participare la simpozionul INGINERIA SI MANAGEMENTUL DEZVOLTARII DURABILE IN AGRICULTURA, TRANSPORT SI IND. ALIMENTARA - 18.07. 2008, Bucuresti, INMA,. comunicare “Managementul Inovarii si Transferului Tehnologic”, autori: Tudorache Florin si Fasui Silvica - CIT-TE ICPE, Pirna Ioan si Ganea Ioan (INMA) (http://www.inma.ro/inmateh/inmateh/cuprins.htm); - Participare la conferinta “Cercetarea de Excelenta - premiza favorabila pentru inovare”, editia 2008 perioada 27 - 29 iulie 2008, Brasov, comunicare Mathematical models and solutions for the embedded design of motors with a view to a rational use of natural and artificial resources Nicolae VASILE-CIT-TE ICPE, Mihaela CHEFNEUX-ICPE, s.a. (https://www.inovare.amcsit.ro/conferinta/2008/main/index.php?we=0eb402c338e0b54c83903cc93f4c0c54&wf=dD efault&path=3.+ENGINEERING+SCIENCES&wchk=6f1b5d64a05cf25b8f3322136fd6158d - contract nr.285/2006.  Realizarea de servicii tehnologice pentru centrele ICPE. Prestarea unor astfel de servicii pentru centrele cele mai puternice din ICPE, care au activitati importante de cercetare, servicii, productie si de export (ex. Centrele: MESSICO Masini electrice speciale; SERVO - Servomotoare; DICPE - Incercarea si Certificarea Produselor Electrice) – diseminarea de informatii, organizarea de manifestari, asistenta si consultata in domeniul legislativ specific inovarii si transferului tehnologic, studii si anchete statistice;  Elaborarea, traducerea in engleza si editarea Raportului privind sectorul de inginerie electrica - Industria de masini si aparate electrice – Evaluarea competitivitatii, realizat pentru a fi prezentat la Comisia Europeana. Raportul a fost solicitat de Ministerul Economiei si Finantelor- Directia Generala Politica Industriala, pentru a fi inaintat Comisiei Europene (www.citicpe.ro);  Publicarea in revista Market Wacth a unui articol de 2 (doua) pagini A4, color, cu o singura aparitie, de prezentare a activitatii centrului (Centrul de informare tehnologică, târguri şi expoziţii ICPE);  Printr-o activitate laborioasa de documentare, realizata in cadrul proiectelor de CDI, in care este implicat si prin participarea la diverse manifestari tehnice, stiintifice si expozitionale, CIT-TE ICPE a reusit sa indentifice diverse bune practici din domeniul inovarii si transferului tehnologic, care sunt difuzate si diseminate catre IMM-urile din domeniile pentru care a fost acreditat. 5. IMPACTUL TEHNICO-ECONOMIC SI SOCIAL AL ACTIVITATILOR REALIZATE DE ENTITATEA DE ITT Centrul de Informare Tehnologica-Targuri si Expozitii ICPE are colaborari cu institutii importante la nivel national si este implicat in conducerea unor organisme de consultanta sau evaluare din diferite domenii de activitate si anume: ► In domeniul economic a detinut in mai multe randuri, prin personal propiu (domnul Prof.dr.ing.Nicolae VASILE), presedentia Aliantei pentru Dezvoltarea Economica a Romaniei - ADER care reuneste peste 120 de organizatii reprezentative la nivel national (http://www.ccir.ro/ccirweb/menuDespreNoi/PageDespreNoi.aspx?submenu_id=4&page_id=274); ► Are reprezentanti in conducerea Camerei de Comert si Industrie Bucuresti - vicepresedinte domnul Prof.dr.ing.Nicolae VASILE (http://www.ccib.ro/bd_html.aspx?id_html=153&id_language=1; ► Patronatul Cercetarii – PRCP - vicepresedinte domnul Prof.dr.ing.Nicolae; ► Patronatul Industriei Electrotehnice si Electronice – APREL - membru in Comitetul Director domnul Prof.dr.ing. Nicolae VASILE (http://www.aprel.ro/despre.htm);

3

►

Grupul de reflectie "Convergenta economica si sociala a Romaniei cu UE" al CCIR - membrii Nicolae VASILE si Silviu Fasui (http://www.ccir.ro/ccirweb/resources/menuDespreNoi/uploads_dpos/LISTA_MEMBRI_GR-2007_comisii.pdf); ► In domeniul energiei are reprezentanti in conducerea Comitetului National Roman pentru Comisia Mondiala a Energiei (CNR-CME) Preşedinte al Consiliului Ştiinţific domnul Prof.dr.ing.Nicolae VASILE (http://www.cnrcme.ro/CSC/Componenta-csc.pdf); ► In domeniul ingineriei electrice are reprezentanti in conducerea Comitetului National Roman al Comisiei Electrotehnice Internationale (CNR-CEI) - membru in comitetul director domnul Prof.dr.ing.Nicolae VASILE; ► In domeniul cercetarii are cate un reprezentant in: - Comisia de Manifestari Stiintifice si Expozitionale a Colegiului Consultativ al Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica - membru domnul Florin TUDORACHE (Componenta Comisiei pentru Manifestari Stiintifice si Expozitionale-ANCS - mai mult); - Platforma Tehnologica Nationala MANUFUTURE - presedinte al Grupului de experti, domnul Prof.dr.ing.Nicolae VASILE (http://www.manufactureofthefuture.ro/Platforma/GrupuriLucruRomania.aspx). Deasemenea exista site, inregistrat si administrat de CIT-TE ICPE, domeniul fiind http://www.manufactureofthefuture.ro. ► In domeniul transferului tehnologic este membru fondator, al Asociatiei Romane de Transfer Tehnologic (ARoTT) iar directorul centrului este membru in Consiliul Director, al asociatiei http://www.ipacv.ro/arott/index.php?action=founders; 6. GRADUL DE DISEMINARE A INFORMATIILOR DE CDI o Transmiterea, catre IMM-uri si diversi colaboratori din domeniu (cca 100), a urmatoarelor materiale tehnico-stiintifice (www.citicpe.ro): - Raport de Veghe Tehnologica 2007 pentru domeniul inginerie electrica; - Raport de Veghe Tehnologica 2007 pentru domeniul tehnologia informatiei si comunicatii; - Raport de Veghe Tehnologica 2007 pentru domeniul energie; - Studiu privind conformitatea cu directiva de joasa tensiune a produselor din domeniul electric si electronic; - Studiu privind Tehnologiile eoliene, fotovoltaice si hibride pentru aplicatii rezidentiale; - Solutii de proiectare integrata a masinilor electrice in scopul utilizarii rationale a resurselor naturale si artificiale. Indrumar de proiectare. o Participare la CARAVANA INOVARII 2008 - un proiect initiat de ANCS, avand ca scop sustinerea cresterii competititvitatii companiilor romanesti utilizand rezultatele cercetarii nationale. Participarea domnului Florin TUDORACHE director CIT-TE ICPE la manifestarile de la Pitesti 25.08.2008 (http://www.fabricadebani.ro/targuri.aspx?sid=115&camera=1) si de la Valcelele, Judetul Calarasi - 30.08.2008 (http://www.fabricadebani.ro/news.aspx?iid=13055&sid=118). Urmeaza sa participe si la celelalte activitati ce vor avea loc ulterior depunerii acestui formular. o Realizare baze de date, cu firme si institute cu activitate de C-D din domeniile inginerie electrica; tehnologia informatiei si comunicatii; energie, cod CAEN 2971, 30, 31, 32, 401, 641, 642, 643, 72, 73 (in domeniile CAEN anterioare) si implementare solutie informatica on-line, pe site-ul www.citicpe.ro; o Asistenta on-line pentru IMM-uri: s-au transmis permanent, on-line, diverse materiale de informare catre un nr. de cca. 50 IMM-uri din baza de date; o Editarea de carti tehnico-stiintifice in cadrul editurii proprii – ELECTRA o Prezentarea rezultatelor cercetarii stiintifice romanesti in cadrul Standurilor României sub egida MEdCT-ANCS, organizate si realizate de CIT-TE ICPE la targurile si expozitiile interne si internationale (Salonul Cercetarii+Inventika, Bruxelles, Hanovra, Paris). o Prezentarea rezultatelor cercetarii stiintifice romanesti in cadrul unor manifestari stiintifice organizate de centru (seminarii, mese rotunde, atelier de lucru, workshop-uri, simpozioane etc.); o Fiecare proiect de cercetare/servicii, are pagina proprie de web. 7. CUANTIFICAREA SERVICIILOR ENTITATII DE ITT ♦ Elaborare si editarea, pe suport hartie si magnetic, a urmatoarelor materiale tehnico-stiintifice (www.citicpe.ro): - Raport de Veghe Tehnologica 2007 pentru domeniul inginerie electrica - 100 exemplare; - Raport de Veghe Tehnologica 2007 pentru domeniul tehnologia informatiei si comunicatii - 100 exemplare; - Raport de Veghe Tehnologica 2007 pentru domeniul energie - 100 exemplare; - Studiu privind conformitatea cu directiva de joasa tensiune a produselor din domeniul electric si electronic, in vederea diseminarii catre IMM-urile din domeniu - 100 exemplare; - Studiu privind Tehnologiile eoliene, fotovoltaice si hibride pentru aplicatii rezidentiale - 100 exemplare; - Solutii de proiectare integrata a masinilor electrice in scopul utilizarii rationale a resurselor naturale si artificiale. Indrumar de proiectare - 75 exemplare. ♦ Diseminare rezultate ale cercetarii pentru 5 proiecte CEEX; ♦ Realizare management de proiect la 4 proiecte CEEX; ♦ Organizare si realizare standuri nationale ale cercetarii, sub egida MEdCT-ANCS, la 4 saloane interne si internationale; ♦ Organizare doua seminarii cu tema „Constientizarea in randul IMM-urilor si a entitatilor de cercetare, a importantei si avantajelor protectiei proprietatii industriale si in special a brevetelor de inventie pentru dezvoltarea tehnologica a IMMurilor si a entitatilor de cercetare, din domeniile ingineria electrica, tehnologia informatiei si comunicatii, energie si alte

4

domenii”, pe data de 13 si respectiv 28 noiembrie 2007, la sediul CIT-TE ICPE - 50 participanti; ♦ Realizare baze de date cu firme din domeniile inginerie electrica; tehnologia informatiei si comunicatii; energie, cod CAEN 2971, 30, 31, 32, 401, 641, 642, 643, 72, 73 (institute cu activitati de C-D in domeniile CAEN anterioare) - 200 firme; ♦ Management elaborare oferta, organizare consortiu si transmitere oferta proiect pentru licitia (castigata) in cadrul PNCDI II, Programul 4 - Parteneriate in domeniile prioritare, Domeniul 9 - Cercetare socio-economica si umanista, Director proiect Prof.dr.ing. VASILE Nicolae ♦ Organizare, in data de 14.01.2008, masă rotundă cu tema „Cercetarea-dezvoltarea şi inovarea, instrumente principale în dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere“ - 20 participanti, ♦ Organizare, in data de 04.09.2008, masă rotundă prilejuita de finalizarea proiectului: Crearea unui mecanism suport de determinare a indicatorilor stiintifici pentru evaluarea si atestarea institutiilor romanesti de CDI, nu cele academice si universitare, in perspectiva aderarii la ERA=M-ERA=” - 35 participanti ♦ Organizare atelier de lucru, martie 2008, la proiectul „Modele matematice si solutii de proiectare integrata a masinilor electrice in scopul utilizarii rationale a resurselor naturale si artificiale/PROMEDIU” – 30 participanti; ♦ Conceptie si realizare materiale publicitare (cataloage cca 600 buc., prospecte cca 3000 buc., fise tehnice cca 2500 buc., postere cca 340 buc., cd-uri cca 500 buc.; fluturasi cca 5000 buc., mape prezentare cca 600 buc.); ♦ Diseminarea de informatii pentru proiecte si organizare de evenimente pentru patru centre de profit din ICPE; ♦ Editare carti tehnico-stiintifice – 16 titluri x 150 ex. = 2400 ex. CRITERII DE ELIGIBILITATE 1 1. entitatea este acreditata (CIT,CTT,ITA) /autorizata in cazul PST: CIT-TE ICPE este acreditat, prin Decizia Preşedintelui ANCS nr. 9056 din 24.02.2006 (certificat ANCS nr. 9/01.03.2006) 2. entitatea este prezentată pe pagină Web: www.citicpe.ro CRITERII DE EVALUARE 1. relevanta entitatii pentru CDI si mediul economic si social 2 2. gradul de competitivitate al entităţii de ITT3 3. gradul de viabilitate al entităţii de ITT4 4. gradul de vizibilitate al entităţii de ITT5 5. impactul tehnico-economic si social al activităţilor realizate de entitatea de ITT 6. gradul de diseminare a informatiilor de CDI 7. cuantificarea serviciilor entitatii de ITT
NOTĂ: 1. Pe pagina Web a entităţii trebuie să fie prezentate informaţiile necesare evaluării în conformitate cu criteriile de evaluare menţionate. 2. Comisia de evaluare poate solicita verificarea informaţiilor furnizate, şi/sau informaţii suplimentare.

DIRECTOR CIT-TE ICPE Florin TUDORACHE

CUANTIFICÁ vb. I. tr. 1. A determina cantitatea a ceva. 2. A stabili valorile discontinue pe care le poate lua o anumită valoare fizică; a impune astfel de condiţii unei mărimi fizice încât valorile acesteia să varieze discontinuu; a cuantiza. [Pron. cuan-. / cf. fr. quantifier]. CUANTIFICÁ vb. tr. 1. (log.) a atribui o cantitate unui termen. 2. a determina cantitatea a ceva. ♢ a preciza cantitatea predicatului în raport cu subiectul. 3. a stabili valorile discontinue pe care le poate lua o anumită mărime fizică; a impune unei mărimi fizice o variaţie discontinuă, prin cuantă. (după fr. quantifier)
1 2

daca unul dintre criteriile de eligibilitate nu este indeplinit, PROPUNEREA nu este calificata pentru evaluare in vederea premierii; domenii acoperite, incadrarea in prioritatile din strategia nationala de dezvoltare; 3 capacitate productie asigurata, numar IMM-uri inovative incubate fizic si virtual (ITA si PST), capacitate de informare tehnologica si de asistenta la transferul de tehnologie, competente tehnico-economice ale colectivelor entitatii sau ale unitatii in cadrul careia s-au constituit, existenta unui raspuns din partea industriei pentru servicile entitatii , etc. 4 identificarea surselor de finantare a serviciilor specifice si a investitiilor tehnologice, existenta unei piete potentiale de desfacere (nivel regional, national, international), alte oportunitati, gradul de atragere a fondurilor extrabugetare; 5 lucrari prezentate in cadrul seminariilor si conferintelor, lucrari publicate in reviste, prezentarea exponatelor in cadrul t argurilor si expozitiilor daca au fost rezultatul unui transfer tehnologic, numar de servicii realizate, nr. proiecte de servicii tehnologice contractate, identificarea si prezentarea de bune practici etc.

5


								
To top
;