The Spanish a is pronounced like by fjzhxb

VIEWS: 753 PAGES: 62

									Hiszpańskie „a" jest wymawiane jak „a" w wyrazie "father." Hiszpańskie „e" jest najczęściej wymawiane jak „a" w wyrazie "date," oprócz tych, których jest krótszy i słabszy. Hiszpańskie „i" jest wymawiane jak „ee" w wyrazie "see," z wyjątkiem tych, których dźwięk jest krótszy. Hiszpańskie „o" jest wymawiane jak „o" w wyrazie "no," z wyjątkiem tych, których dźwięk jest krótszy. Hiszpańskie “u” jest wymawiane jak „ue" w wyrazie "due," z wyjątkiem tych, których dźwięk jest krótszy. Hiszpańskie „d" ma dwa oddzielne dźwięki, twardy i miękki. Na początku wyrazu i po "n" lub "l", twarde hiszpańskie „d" jest podobne do „d" w wyrazie "dog." Różnica jest taka, że gdy wymawiamy twarde hiszpańskie „d", język dotyka tyłu przednich zębów (raczej niż grzbietu dziąseł, jak w Angielskim). W drugim przypadku (zwłaszcza pomiędzy samogłoskami) „d" jest miększe, podobne do dźwięku „th" w wyrazie "this." Hiszpańskie „r" ma dwa oddzielne brzmienia, zależne od on jest pierwszą literą w wyrazie. Ani jeden z tych dźwięków nie jest ani trochę podobny do angielskiego dźwięku "r". Gdy „r" jest pierwszą literą w wyrazie, drga jak „rr", które jest objęte kolejną lekcją. Poza tym, „r" brzmi raczej jak „dd" w wyrazie "ladder." (To nie jest dokładnie to samo, ale jest bliższe do tego dźwięku "dd" niż do angielskiego dźwięku "r".) Hiszpańskie „rr" jest wibrujące. Pojedyncze "r" jest również wymawiane w ten sposób gdy jest pierwszą literą w wyrazie. "Akcent" dotyczy głośności sylaby. W Hiszpańskim, jedna sylaba wyrazu zazwyczaj jest głośniejsza niż inne. Akcent jest ważny ponieważ może całkowicie zmienić znaczenie wyrazu. Poniższe wyrazy są identyczne, oprócz umiejscowienia sylaby akcentowanej: papá – father - ojciec compró - he bought - kupił papa – potato - ziemniak compro - I buy - kupuję "Intonacja" odnosi się do pochylenia, lub falowania jednej ze zgłosek. Intonacja jest ważna ponieważ może zmienić znaczenie wypowiedzi. W Hiszpańskim, zwykłe twierdzenia kończą się opadająco. W Hiszpańskim, pytania które wybiera informację kończą się opadająco. Jest to ten sam model jak w zwykłych twierdzeniach, ale pytania informacyjne nigdy nie są związane z intonacją. W Hiszpańskim, proste pytania o tak czy nie kończą się wznosząco, przenosząc znaczenie niepewności. Gdy pytanie wybiera odpowiedź, która jest wyborem między dwoma albo więcej alternatywami, intonacja wzrasta wraz z każdym wyborem, a opada z końcową opcją. W mówionym Hiszpańskim, gdy ostatnia litera pierwszego wyrazu jest taka sama jak pierwsza litera następnego wyrazu, są wymawiane jak jeden dźwięk. W mówionym Hiszpańskim, gdy wyraz, który kończy się na samogłoskę poprzedza wyraz, który zaczyna się samogłoską, samogłoski te "łączą się" w jedną sylabę, nawet jeśli są różne. W mówionym Hiszpańskim, gdy wyraz, który kończy się na spółgłoskę poprzedza wyraz, który zaczyna się samogłoską, końcowa spółgłoska "łączy się" z początkowym dźwiękiem samogłoski. Hiszpańskie „b" (be larga) i "v" (be corta) są wymawiane zupełnie tak samo. Litery te mają dwa oddzielne brzmienia, miękkie I twarde. Na początku wyrazu i po "m" or "n", twarde Hiszpańskie „b/v" przypomina „b" w wyrazie "boy," ale wargi są trzymane w napięciu. W innym przypadku, „b/v" jest wymawiane jak angielskie "b" w którym wargi nie pozwalają się zetknąć. (Jest to dźwięk nieistniejący w Angielskim.) Hiszpańskie „c" ma dwa oddzielne dźwięki, twardy i miękki. Gdy pojawiają się w kombinacjach "ca", "co" i "cu", twarde Hiszpańskie „c" jest podobne angielskiemu dźwiękowi "k". Różnica jest taka, że wymowa twardego hiszpańskiego „c" nie ma wydmuchu powietrza, jak w angielskim "k". Gdy pojawia się w połączeniach "ce" i "ci", „c" jest miększe. Hiszpanie wymawiają je jak „z", chociaż Latynoamerykanie wymawiają je jak „s". Hiszpańskie „ch" jest wymawiane jak „ch" w wyrazie "chief." Dwugłoski występują, gdy nieakcentowane "i", "u", lub "końcowe y " pojawiają się po innej spółgłosce w tej samej sylabie. Ich samogłoskowe brzmienia się nie zmieniają, ale mieszają się razem na kształt pojedynczej sylaby. Pewna taka kombinacja samogłosek, "ai" (albo końcówka "ay"), jest wymawiane jak angielski wyraz "eye," ale jest raczej krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Hiszpańskie „f" jest wymawiane jak „f" w wyrazie "fire." Pewna taka kombinacja samogłosek, "ei" (albo końcówka "ey"), jest wymawiane jak „ay" w angielskim wyrazie "say," ale jest raczej krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Hiszpańskie „g" ma trzy oddzielne brzmienia: twarde, miękkie i brzmiące "h". Po pauzie I gdy po nim są "a", "o", "u", i gdy następna jest "n", twarde hiszpańskie „g" bardzo podobne do „g" w wyrazie "got." Miękki dźwięk "g" nie jest jak żaden angielski dźwięk I będzie wymagał dużej praktyki. Dźwięk ten normalnie występuje między samogłoskami. Ostatecznie, gdy "g" jest przed "e" lub "i", brzmi jak „h" w wyrazie "hot", ale jest "zgrzytliwszy." Pewna taka kombinacja samogłosek, "oi" (lub końcówka "oy"), jest wymawiane jak „oy" w angielskim wyrazie "boy," ale jest raczej krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Jak „h" w angielskim wyrazie "hour," hiszpańskie „h" jest zawsze nieme. Pewna taka kombinacja samogłosek, "ui" (lub końcówka "uy"), jest wymawiane jak angielski wyraz "we," ale jest raczej krótszym dźwiękiem. Hiszpańskie „j" jest wymawiane jak „h" w wyrazie "hot," ale jest "bardziej szorstkie." Pewna taka kombinacja samogłosek, "au", jest wymawiane jak „ow" w angielskim wyrazie "owl," ale jest raczej krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "u", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. W Hiszpańskim, litery "k" i "w" znajdują się tylko w obcych wyrazach. „k" jest wymawiane jak angielskie "k" bez wypuszczania powietrza. „w" jest wymawiane jak „b/v" gdy występuje między samogłoskami.

Pewna taka kombinacja samogłosek, "eu", nie ma angielskiego odpowiednika. Brzmi to jak kombinacja „ay" w wyrazie "say" i „oo" w wyrazie "boot." Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "u", jak w wyrazie "transeúnte," dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Hiszpańskie „l" podobne, ale nie dokładnie takie jak „l" w wyrazie "call." Wymowa hiszpańskiego „ll" może bardzo różnić się zależnie od regionu. Zazwyczaj, jest wymawiane jak „y" w wyrazie "yes," albo jak „lli" w wyrazie "million." Pewna taka kombinacja samogłosek, "ia", jest wymawiane jak „eo" w angielskim wyrazie "neon," ale jest raczej krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Hiszpańskie „m" jest wymawiane jak „m" w wyrazie "mob." Pewna taka kombinacja samogłosek, "ie", jest wymawiana raczej jak angielski wyraz "yea," ale dźwięki są krótsze. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "e", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Hiszpańskie „n" jest zazwyczaj wymawiane jak „n" w wyrazie "not." Hiszpańskie „ñ" jest wymawiane jak „ny" w wyrazie "canyon." Pewna taka kombinacja samogłosek, "io", jest wymawiane jak „eo" w angielskim wyrazie "video," ale jest raczej krótszym dźwiękiem. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "i", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Hiszpańskie „p" jest wymawiane jak „p" w angielskim wyrazie "spot," ale bez wydmuchu powietrza. Pewna taka kombinacja samogłosek, "iu", jest podobna do angielskiego wyrazu "you," ale jest raczej krótszym dźwiękiem. Hiszpańskie „q" – które zawsze pojawia się w połączeniu z literą "u" - jest wymawiane jak „k" w wyrazie "kid," ale bez wydmuchiwania powietrza. Pewna taka kombinacja samogłosek, "ua", nie ma rzeczywistego angielskiego odpowiednika, ale może być odtworzona przez kombinację „oo" wyrazu "boot" z „a" wyrazu "papa." Bądź pewny kombinacji tych dwóch dźwięków w jeden. Zauważ, że gdy zapisany jest akcent nad literą "u", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Hiszpańskie „s" jest wymawiane jak „s" w wyrazie "salt," ale jest trochę krótsze. Pewna taka kombinacja samogłosek, "ue", nie ma rzeczywistego angielskiego odpowiednika, ale może być odtworzona przez kombinację „oo" wyrazu "boot" z „a" wyrazu "paper." Bądź pewny kombinacji tych dwóch dźwięków w jeden. Zauważ, że gdy istnieje przegłos (umlaut) nad literą "u", dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Gdy tworzy się dźwięk „t" w Angielskim, język dotyka tylnej krawędzi dziąsła nad przednimi zębami. Hiszpańskie „t" jest tworzone zupełnie inaczej, z językiem właściwie dotykającym tyłu przednich zębów i bez wypuszczania powietrza, które charakteryzuje angielskie "t". Pewna taka kombinacja samogłosek, "uo", nie ma rzeczywistego angielskiego odpowiednika, ale może być odtworzona przez kombinację „oo" wyrazu "boot" z „o" wyrazu "note." Bądź pewny kombinacji tych dwóch dźwięków w jeden. Zauważ, że gdy nad literą "u" jest akcent, jak w "dúo," dwugłoska jest "rozbita" i dwie samogłoski są wymawiane oddzielnie. Hiszpańskie „x" ma trzy oddzielne brzmienia. pierwsze jak „ks" w wyrazie "talks" (examen). Drugie jest wymawiane jak angielska litera "h" i zarezerwowane dla pewnych rzeczowników własnych i wyrazów, które pochodzą od nich (México, mexicano). Trzecie jest wymawiane jak angielskie "ch" i to, także jest zarezerwowane dla pewnych rzeczowników własnych (Xitle, Xela). Hiszpańskie „y" pełni funkcję zarówno spółgłoski jak i samogłoski. Powyżej przy dwugłoskach dyskutowaliśmy jak brzmi „y" jako samogłoska. Teraz skupmy się na "y" jako spółgłosce. Jako spółgłoska, hiszpańskie „y" ma dwa wspólne brzmienia. Zależnie od regionu, „y" może brzmieć jak angielskie "y" w wyrazie "yes" lub „j" w angielskim wyrazie "joy." Hiszpańskie „z" jest wymawiane inaczej w Hiszpanii I Ameryce Łacińskiej. Dźwięk Hiszpański, jest wymawiany jak „th" w angielskim wyrazie "think." W Latyno Amerykańskim, jest wymawiane jak litera "s". Rzeczownik jest wyrazem używanym do określenia osoby, miejsca, rzeczy, lub pojęcia. W Hiszpańskim, wszystkie rzeczowniki są albo męskie albo żeńskie. Męski Żeński el chico - boy - chłopiec la chica - girl - dziewczyna el jardín - garden - ogród la universidad - university - uniwersytet el libro - book - książka la revista - magazine - magazyn el miedo - fear - obawa la libertad - liberty - wolność Pojęcie tych rzeczowników mają rodzaj raczej taki sam z naturalnym, gdy rzeczownik oznacza istotę żywą. Jest tak ponieważ w Angielskim, istoty żywe często mają różne nazwy, zależnie od tego czy są męskie czy żeńskie. Męski Żeński Man - mężczyzna Woman - kobieta Tiger - tygrys Tigress - tygrysica awiator - lotnik aviatrix - lotniczka Poniższe hiszpańskie rzeczowniki wszystkie oznaczają żywe stworzenia. el gato male cat - kot la gata female cat - kotka el perro male dog - pies la perra female dog - suka el cicho boy - chłopiec la chica girl - dziewczyna el abuelo grandfather - dziadek la abuela grandmother - babcia "El" i "la" obydwa znaczą "the." el chico (the boy) la chica (the girl) el perro (the male dog) la gata (the female cat) Rzeczowniki, które kończą się na -o są zazwyczaj męskie. Rzeczowniki, które kończą się na -a są zazwyczaj żeńskie. Zauważ wyraz "zazwyczaj!" Istnieją wyjątki od tych dwóch reguł. Nikt nie możne przewidzieć rodzaju rzeczownika, który odnosi się do martwej rzeczy.

Nikt nie możne przewidzieć rodzaju rzeczownika, oprócz przypadku istot żywych. Nie próbuj analizować natury przedmiotu, patrząc dla pewnych wrodzonych cech męskich lub żeńskich. Nie zadziała! Weźmy zadanie. Jak myślisz hiszpański wyraz "suknia" jest męska czy żeńska? Mógłbyś się spodziewać rodzaju żeńskiego, ponieważ suknia jest artykułem odzieży noszonym przez kobiety. Faktycznie, wyraz "suknia" jest wyrazem męskim: el vestido Weźmy inne zadanie. Czy uważasz hiszpański wyraz "krawat" jest żeński czy męski? Mógłbyś się spodziewać rodzaju męskiego, ponieważ krawat jest artykułem odzieży noszonym przez mężczyzn. Faktycznie, wyraz "krawat" jest wyrazem żeńskim: la corbata Gdy uczysz się nowego rzeczownika, powinieneś również uczyć się jego rodzajnika określonego (el, la). Istnieją różne ku temu powody:  Ponieważ nie możesz przewidzieć rodzaju dla wielu rzeczowników.  Ponieważ nie każdy rzeczownik, który kończy się na -o jest męski, i nie każdy kończący się na -a jest żeński.  Ponieważ wiele rzeczowników kończy się na litery inne niż o lub a.  Ponieważ rodzajniki określone (el, la) są dla ciebie wskazówkami czy rzeczownik jest męski czy żeński. Dlaczego dbać o to czy rzeczownik jest męski czy żeński? Dobre pytanie! Jak zobaczysz w kolejnych lekcjach, Hiszpański umieszcza wiele większy nacisk na rodzaj niż to robi Angielski. Rzeczowniki męskie które kończą się na spółgłoskę często mają odpowiednie formy żeńskie, które kończą się na -a. el profesor la profesora el doctor la doctora el señor la señora Niektóre rzeczowniki, które odnoszą się do ludzi używają tej samej formy dla obydwu rodzajów. Rzeczowniki te wskazują rodzaj przez rodzajnik (el lub la). el estudiante la estudiante el pianista la pianista el artista la artista Rzeczowniki, które kończą się na -sión, -ción, -dad, -tad, -tud, -umbre są rodzaju żeńskiego. la televisión la decisión la conversación la habitación la ciudad la universidad la dificultad la libertad la actitud la gratitud la certidumbre la muchedumbre Niektóre rzeczowniki, które kończą się na -a są rodzaju żeńskiego. el problema el telegrama el programa el mapa el sistema el poema el día el tema el clima el idioma el sofá el planeta Wiele rzeczowników, które kończą się na -ma są męskie. Zauważ, że osiem z 12 rzeczowników wypisanych powyżej ma końcówkę -ma. el telegrama el programa el problema el sistema el poema el idioma el clima el tema
Uwaga: Kilka rzeczowników, które kończą się na -ma jest rodzaju żeńskiego, tak jak la cama i la pluma.

Cztery rzeczowniki, które kończą się na -a są po prostu wyjątkami i muszą być zapamiętane. el día el mapa el planeta el sofá Kilka rzeczowników, które kończą się na -o są rodzaju żeńskiego. la mano la radio Teraz wiesz najwięcej reguł dla określenia rodzaju rzeczownika. Istnieje tylko kilka więcej rzeczy do poznania, będą podjęte później. Liczebniki 1-10: 1. uno 2. dos 3. tres 4. cuatro 5. cinco 6. seis 7. siete 8. ocho 9. nueve 10. diez Liczebnik "jeden" zmienia się z "uno" na "un" przed rzeczownikami męskimi. un libro un perro un hombre one book – jedna książka one dog (male) – jeden pies one man – jeden mężczyzna Liczebnik "jeden" zmienia się z "uno" na "una" przed rzeczownikami żeńskimi. una pluma una gata una chica one pen – jedno pióro one cat (female) – jedna kotka one girl – jedna dziewczyna Gdy liczysz ogólnie (jeden, dwa, trzy ...) używaj "uno" ale gdy liczysz szczególnie (jeden kot, jeden pies), używaj "un" lub "una." un libro - one book – jedna książka una pluma - one pen – jedno pióro uno, dos, tres - jeden, dwa, trzy Jeśli rzeczownik kończy się na samogłoskę, tworzy się liczbę mnogą przez dodanie -s. libro: libros pluma: plumas chico: chicos señora: señoras (libro + s) (pluma + s) (chico + s) (señora + s) Rodzajniki określone (el, la) również zmieniają się na liczbę mnogą. Tworzą "los" i "las." el libro: los libros la pluma: las plumas el chico: los chicos la señora: las señoras Jeśli rzeczownik kończy się na spółgłoskę, tworzy się liczbę mnoga przez dodanie -es. el borrador: los borradores (borrador + es) el profesor: los profesores (profesor + es) la universidad: las universidades (universidad + es) la ciudad: las ciudades (ciudad + es) Jeśli rzeczownik kończy się na -ión, dodaj -es i opuść zapis akcentu. el avión: los aviones la sección: las secciones la conversación: las conversaciones la televisión: las televisiones
Możesz być zdziwiony dlaczego "avión" nie jest żeński. Zauważ, że on nie kwalifikuje się do naszej reguły, która mówi, że wszystkie rzeczowniki kończące się na -ción i sión są żeńskie.

Jeśli rzeczownik kończy się na -z, dodaj -es i zmień z w c. el lápiz: los lápices la voz: las voces el tapiz: los tapices la actriz: las actrices Gdy liczba mnoga dotyczy dwóch lub więcej rzeczowników o różnych rodzajach, używa się rodzaju męskiego. 2 perros + 6 perras = 8 perros (nie perras) 1 gato + 8 gatas = 9 gatos (nie gatas)

Kilka rzeczowników jest "rzeczownikami złożonymi," które są tworzone przez kombinację dwuch wyrazów w jeden. (Przykład: abre + latas = abrelatas / otwierać + puszki= otwieracz do konserw) Te rzeczowniki złożone są zawsze rodzaju męskiego, a forma liczby mnogiej jest tworzona przez zmianę „el" na "los." el abrelatas los abrelatas el paraguas los paraguas Różnica między rodzajnikami określonymi I nieokreślonymi może być obserwowana w poniższych zdaniach: Wyobraź sobie talerz pełen ciastek. Są tam ciastka orzechowe, cukrowe, pierniki i czekoladowe. Pierwsze zdanie mówi o szczególnym (lub określonym) ciastku: Give me the chocolate chip cookie. Daj mi ciastko czekoladowe. Drugie zdanie mówi o jakimkolwiek z ciastek (lub nieokreślonym ciastku): Give me a cookie, please. Daj mi ciastko, proszę. Różnica między rodzajnikiem określonym i nieokreślonym jest różnicą między mową o konkretnym ciastku, lub jakimkolwiek ciastku z grupy. the cookie a cookie W angielskim, określonym rodzajnikiem jest "the" niezależnie od tego czy rzeczownik jest wprowadzony w liczbie pojedynczej czy mnogiej. the cookie the cookies W Hiszpańskim, rodzajniki określone mają 4 formy, zależne od tego czy rzeczownik jest męski, żeński, pojedynczy czy mnogi. el gato los gatos la gata las gatas
Męskie rodzajniki w liczbie mnogiej (los, unos) są również używane do oznaczenia grupy mieszanych płci. W ten sposób, "los gatos" powinno odnosić się do grupy 10 kotów, ale może również odnosić się do 9 kotów i jednej kotki.

W Angielskim, rodzajnikami nieokreślonymi są wyrazy "a," "an," lub "some." a cookie an apple some books W Hiszpańskim, rodzajnik nieokreślony ma 4 formy, zależnie od tego czy rzeczownik jest męski, żeński, pojedynczy czy mnogi. un gato unos gatos una gata unas gatas
Pamiętaj, tak długo jak grupa istot ma co najmniej jednego osobnika męskiego, używa się rodzajnika męskiego.

"Un" i "una" mogą znaczyć "one," "a," lub "an." un libro una pluma one book, a book – jedna książka one pen, a pen – jedno pióro

una manzana one apple, an apple – 1 jabłko

Forma czasownika "Hay"
Forma czasownika "hay" ma dwa znaczenia: there is – jest, istnieje there are – są, istnieją Hay muchos libros en la biblioteca. Hay un libro encima de la mesa. There are many books in the library. There is a book on the table. W bibliotece jest wiele książek. Na stole jest książka Más ejemplos: Hay dos baños en mi casa. Hay un libro y una pluma en la mesa. There are two baths in my house. There is one book and one pen on the table. W moim domu jest dwóch braci. Na stole jest jedna książka I jedno pióro. Hay cuatro océanos en el mundo. lub: There are 4 oceans in the world. There is a book and a pen on the table. Na świecie są 4 oceany. Na stole jest książka i pióro. Gdy używa się go w pytaniach, "hay" ma dwa różne znaczenia: Czy jest? Czy są? ¿Hay un hotel en el centro? ¿Hay algunos libros por aquí? Is there a hotel downtown? Czy w centrum jest hotel? Are there any books around here? Są tu jakieś książki? Más ejemplos: ¿Hay muchos estudiantes en la clase? Are there lots of students in the class? Czy w klasie jest wielu studentów? ¿Hay cuatro sillas en el cuarto? ¿Hay una chica o dos? Are there 4 chairs in the room? Czy są 4 krzesła w pokoju? Is there one girl or two? Czy tam jest jedna dziewczyna czy dwie? Forma czasownika "hay" może być użyta w odpowiedzi. ¿Hay un hotel en el centro? ¿Hay algunos libros por aquí? Is there a hotel downtown? Czy w centrum jest hotel? Are there any books around here? Są tu jakieś książki? Sí. Sí hay. No. No hay. Yes. Yes there is. – Tak, jest. No. No there aren't. – Nie, nie ma.

Zaimki osobowe
Bezokolicznik jest czystą formą czasownika. Bezokolicznik jest jak kawał gliny który musi być uformowany aby dopasować podmiot zdania: I speak – ja mówię, you speak – ty mówisz, he/she speaks – on/ona mówi, we speak – my mówimy, you-all* speak –wy mówicie, they speak - oni mówią. Co do formy "you-all" – użycie to nie jest rozważane w standardowym Angielskim. W powszechnym Angielskim, ten sam wyraz jest używany do obydwu pojedynczego ty i mnogiego wy. W ten sposób każde z poniższych zdań jest prawidłowe: You have a tail light out, ma’am. You (kids) have soccer practice at four. Wy (dzieci) macie zajęcia z piłki nożnej o czwartej. W pierwszym zdaniu, "you" odnosi się do pojedynczego "ma’am." W drugim zdaniu, "you" odnosi się do mnogiego "kids." Aby uniknąć zamieszania pomiędzy ty wy, użyjemy niestandardowego użycia angielskiego "you-all" do wskazania wy. Będzie użyteczne dla was wszystkich, zwłaszcza na początku waszej nauki.

Wyrazy "I" "you" "he" "she" "we" "you-all" i "they" są zwane zaimkami osobowymi. Hiszpański ma odpowiednie zaimki osobowe. Oto lista angielskich zaimków osobowych oraz ich Hiszpańskich odpowiedników: yo - I – ja usted - you – ty él - he – on ella - she - ona nosotros - we – my ustedes - you-all – wy ellos - they - oni Hiszpańskie zaimki osobowe są zarówno podobne jak i różne od odpowiadających im zaimków angielskich. Sprawdźmy pewne różnice. Przyjrzyjmy się bliżej angielskiemu wyrazowi "you." Widziałeś tylko, że może być tłumaczony na Hiszpański jako "usted." Ale jest jeszcze drugi sposób w jaki można go przetłumaczyć. Są dwa sposoby wyrażenia "you", które mogą wyrażać w Hiszpańskim: Usted - you – Pan, Pani tú - you - ty Hiszpański ma formalną i nieformalną formę wyrazu "you." "Usted" jest bardziej formalne i jest głównie używane do wyrażenia respektu. "Tú" jest raczej potoczne i jest używane pośród przyjaciół, współpracowników, krewnych lub gdy adresatem jest dziecko. Mówiąc do swojego szefa: usted usted Mówiąc do swojej córki: tú you formal – ty formalnie Mówiąc do swego nauczyciela: usted tú Mówiąc do swego przyjaciela: tú you informal (familiar) – ty potocznie Ta sama różnica ze względu na stopień formalności zachodzi również w liczbie mnogiej. Gdy odnosimy się do "you-all," w Hiszpańskim mamy do wyboru: Ustedes - you-all formal – Panowie, Panie, Państwo vosotros - you-all familiar - wy Jakkolwiek, forma vosotros jest używana głównie w Hiszpanii. W Ameryce Łacińskiej, "ustedes" jest zasadniczo używane zarówno w sytuacjach formalnych jak i nieformalnych do wyrażenia "you-all." Mówiąc do grupy dzieci Mówiąc do grupy obcych (w Hiszpanii): vosotros (w Hiszpanii): ustedes (w Ameryce Łacińskiej): ustedes (w Ameryce Łacińskiej): ustedes
Uwaga: usted może być skracane do Ud. lub Vd. ; ustedes może być skracane do Uds. lub Vds.

Na wiele sposobów Hiszpański jest bardziej wyraźny pod względem rodzaju niż Angielski. Znajdujemy dowód na to w zaimkach osobowych. Po pierwsze, spójrz na wyraz "nosotros." Znaczy "we - my" w sensie grupy zawierającej co najmniej jednego mężczyznę. Jeśli grupa zawiera tylko kobiety, użyty jest wyraz "nosotras". Więc, w Hiszpańskim, istnieją dwa sposobu powiedzenia "my": Nosotros - my (mężczyźni lub grupa mieszana) nosotras - my (kobiety) To samo pojęcie stosowane jest do angielskiego wyrazu "they - oni": Ellos - oni (mężczyźni lub grupa mieszana) ellas - one (kobiety) To samo pojęcie stosowane jest do formy „vosotros": Vosotros - wy (mężczyźni lub grupa mieszana) vosotras - wy (kobiety)
Uwaga: Formy te są używane głównie w Hiszpanii, a nie Ameryce Łacińskiej.

Ostatecznie, nie ma zamieszania między mówieniem do grupy lub mówieniem o grupie. Rozpatrz poniższe stwierdzenia, które powinny stworzone przez twojego nauczyciela Hiszpańskiego, podczas gdy staje przed klasą: "Potrzebujecie studiować swój Hiszpański. Studenci w innych klasach nie potrzebują studiować Hiszpańskiego. Oni studiują Francuski. Możecie praktykować Hiszpański w Hiszpanii. Oni mogą praktykować Francuski we Francji." Nauczyciel mówi do hiszpańskich studentów i o francuskich studentach. Mówiąc do grupy, użyj "you-all - wy wszyscy": Mówiąc o grupie, użyj "oni": ustedes vosotros vosotras ellos ellas

Czasowniki regularne
Wszystkie hiszpańskie czasowniki są albo "regularne" albo "nieregularne." Przyjrzymy się tutaj czasownikom regularnym: hablar (to speak - mówić) comer (to eat - jeść) vivir (to live - żyć) Zwróć uwagę na dwie ostatnie litery w czasownikach. hablar comer vivir Istnieją tu trzy rodzaje czasowników: -ar (jak hablar) -er (jak comer) -ir (jak vivir) Wszystkie trzy są bezokolicznikami. Będziesz pamiętał z poprzedniej lekcji, że bezokoliczniki są bazową formą czasownika, odpowiadającym angielskim: to speak, to eat, to live, itd. W Hiszpańskim, wszystkie bezokoliczniki kończą się na -ar, -er, lub -ir. Nauczysz się tu odmiany naszych wzorcowych czasowników przez przypadki. yo hablo yo como yo vivo I speak - ja mówię I eat – ja jem I live – ja żyję usted habla usted come usted vive you speak – ty mówisz you eat – ty jesz you live – ty żyjesz nosotros/as hablamos nosotros/as comemos nosotros/as vivimos we speak – my mówimy we eat – my jemy we live – my żyjemy ustedes hablan ustedes comen ustedes viven you-all speak – wy mówicie you-all eat – wy jecie you-all live – wy żyjecie Spójrz na wzór formy yo. yo hablo yo como yo vivo Jeśli podmiotem jest ja (yo), odmienia się przez opuszczenie końcówki i dodanie -o. yo hablo (hablar - ar + o = hablo) yo como (comer - er + o = como) yo vivo (vivir - ir + o = vivo) Spójrz na wzór użytych form. usted habla usted come usted vive

Jeśli podmiotem jest ty (usted) odrzuć końcówkę i dodaj albo -a albo -e. Jeśli czasownik jest czasownikiem -ar, dodaj -a. Jeśli jest czasownikiem -er lub -ir, dodaj -e. usted habla (hablar - ar + a = habla) usted come (comer - er + e = come) usted vive (vivir - ir + e = vive) Spójrz na wzór formy nosotros/as. nosotros/as hablamos nosotros/as comemos nosotros/as vivimos Jeśli podmiotem jest my (nosotros/as), odmieniaj przez odrzucenie końcówki i dodanie -amos, -emos, lub -imos. Zauważ, że końcówka bezokolicznika określa, który jest używany: -ar dodaj -amos, -er dodaj -emos, -ir dodaj -imos. nosotros/as hablamos nosotros/as comemos nosotros/as vivimos (hablar - ar + amos = hablamos) (comer - er + emos = comemos) (vivir - ir + imos = vivimos) Spójrz na wzór formy ustedes. ustedes hablan ustedes comen ustedes viven Jeśli podmiotem jest wy (ustedes), odmieniaj przez odrzucenie końcówki i dodanie -an lub -en. Jeśli jest to czasownik -ar, dodaj -an. Jeśli -er lub an -ir, dodaj -en. ustedes hablan ustedes comen ustedes viven (hablar - ar + an = hablan) (comer - er + en = comen) (vivir - ir + en = viven) Czas teraźniejszy (wskazujący) w Hiszpańskim oznacza trzy rzeczy. Yo hablo inglés: Yo como pan: Yo vivo en Buenos Aires: I speak English. I eat bread. I live in Buenos Aires. I do speak English. I do eat bread. I do live in Buenos Aires. I am speaking English. I am eating bread. I am living in Buenos Aires. Mówię po Angielsku Jem chleb. Mieszkam w Buenos Aires. Pamiętaj, wszystkie czasowniki hiszpańskie są albo "regularne" albo "nieregularne." Kontynuujemy tutaj przegląd trzech wzorcowych czasowników, które są całkowicie regularne: hablar, comer, vivir A więc zapamiętaj, istnieją trzy kategorie czasowników: czasowniki -ar (jak hablar) czasowniki -er (jak comer) czasowniki -ir (jak vivir) Tutaj nauczysz się odmieniać czasowniki regularne dla następujących form: ty, on, ona, wy, oni i one. Hablar tú hablas ella habla ellos/ellas hablan you (familiar) speak – ty mówisz she speaks – ona mówi they speak – oni/one mówią él habla vosotros/as habláis he speaks – on mówi you-all (familiar) speak – wy mówicie Comer tú comes ella come ellos/ellas comen you (familiar) eat – ty jesz she eats – ona je they eat – oni/one jedzą él come vosotros/as coméis he eats – on je you-all (familiar) eat – wy jecie Vivir tú vives ella vive ellos/ellas viven you (familiar) live – ty żyjesz she lives – ona żyje they live – oni/one żyją él vive vosotros/as vivís he lives – on żyje you-all (familiar) live – wy żyjecie Spójrz na wzór formy tú. tú hablas tú comes tú vives Jeśli podmiotem jest ty (potocznie), odmienia się przez porzucenie końcówki i dodanie -as lub -es. Jeśli czasownik jest na -ar, dodaj -as. Jeśli jest na -er lub -ir, dodaj es. tú hablas (hablar - ar + as = hablas) tú comes (comer - er + es = comes) tú vives (vivir - ir + es = vives) Spójrz na wzór formy él. él habla él come él vive Jeśli podmiotem jest on (él) odrzuć końcówkę i dodaj albo -a albo -e. Jeśli czasownik jest na -ar, dodaj -a. Jeśli na -er lub -ir, dodaj -e. él habla (hablar - ar + a = habla) él come (comer - er + e = come) él vive (vivir - ir + e = vive) Spójrz na wzór formy ella. ella habla ella come ella vive Jeśli podmiotem jest ona (ella), odmieniaj w ten sam sposób, co w przypadku z (él). Dzieję się tak, przez porzucenie końcówki i dodanie -a lub -e, zależnie od tego czy czasownik jest na -ar, -er czy -ir. ella habla (hablar - ar + a = habla) ella come (comer - er + e = come) ella vive (vivir - ir + e = vive)
Uwaga: w tym punkcie, możesz zauważyć, że the odmiana dla él/ella jest taka sama jak dla usted (usted habla, usted come, usted vive).

Spójrz na wzór formy vosotros/as. vosotros/as habláis vosotros/as coméis vosotros/as vivís Jeśli podmiotem jest wy (vosotros/as), odmieniaj przez porzucenie końcówki i dodanie -áis, -éis lub -ís. Ponownie, zdecyduj, którą końcówkę użyć przy odpowiedniej kategorii bezokolicznika (-ar, -er, -ir). vosotros/as habláis (hablar - ar + áis = habláis) vosotros/as coméis (comer - er + éis = coméis) vosotros/as vivís (vivir - ir + ís = vivís) Spójrz na wzór formy ellos. ellos hablan ellos comen ellos viven Jeśli podmiotem jest oni (ellos) odrzuć końcówkę i dodaj albo -an albo -en. Jeśli jest to czasownik -ar, dodaj -an. Jeśli -er lub -ir, dodaj -en. ellos hablan (hablar - ar + an = hablan) ellos comen (comer - er + en = comen) ellos viven (vivir - ir + en = viven)

Spójrz na wzór formy ellas. ellas hablan ellas comen ellas viven Jeśli podmiotem jest one (ellas), odmieniaj dokładnie tak samo jak formę męską (ellos). To jest, przez odrzucenie końcówki i dodanie -an lub -en, zależnie od tego czy czasownik jest -ar, -er czy -ir. ellas hablan (hablar - ar + an = hablan); ellas comen (comer - er + en = comen); ellas viven (vivir - ir + en = viven)
Uwaga: W tym miejscu, możesz zauważyć, że odmiany dla ellos/ellas są takie same jak dla ustedes (ustedes hablan, ustedes comen, ustedes viven).

Tutaj jest kompletna lista hiszpańskich zaimków osobowych. Pojedyncza Mnoga yo tú nosotros/as vosotros/as usted él ella ustedes ellos ellas Aby odmienić czasowniki -ar, odrzuć końcówkę i dodaj: Aby odmienić czasowniki -er, odrzuć końcówkę i dodaj: -o -as -a -amos -áis -an -o -es -e -emos -éis -en Aby odmienić czasowniki -ir, odrzuć końcówkę i dodaj: -o -es -e -imos -ís -en Odniesiesz dużą korzyść przez szybkie zapamiętanie trzech form czasowników. hablar yo hablo yo como yo vivo comer tú hablas tú comes tú vives vivir él, ella, Ud. habla él, ella, Ud. come él, ella, Ud. vive nosotros/as hablamos nosotros/as comemos nosotros/as vivimos vosotros/as habláis vosotros/as coméis vosotros/as vivís ellos, ellas, Uds. Hablan ellos, ellas, Uds. Comen ellos, ellas, Uds. viven W Hiszpańskim zaimki osobowe nie są zawsze wymagane. Jest tak, ponieważ końcówki czasowników mogą wskazywać kto jest wykonawcą czynności. Hablo español. Comemos carne. Vives en México. I speak Spanish. Mówię po Hiszpańsku. We eat meat. Jemy mięso. You live in Mexico. Mieszkasz w Meksyku Zaimki osobowe są często używane do wyjaśnienia. Na przykład, forma czasownika habla jest dwuznaczna. Ud. Habla él habla ella habla Dlatego, aby odróżnić "you speak – ty mówisz," "he speaks – on mówi," i "she speaks – ona mówi," może być konieczne użycie zaimka osobowego. Często, rozmowa sugeruje podmiot czasownika. W takich przypadkach zaimek osobowy może być opuszczony. Zaimki osobowe są często używane w celu podkreślenia. - Ella habla español y yo hablo inglés. Nie ma tu żadnej dwuznaczności w użyciu hablo. Zaimek podmiotowy jest po prostu dodany do podkreślenia: She speaks Spanish and I speak English. Ona mówi po Hiszpańsku, a ja mówię po Angielsku. Inny przypadek użycia zaimków osobowych zwiększenia nacisku. Yo como pan y tú comes arroz. Jeszcze raz aby nie było dwuznaczności. Zaimek podkreśla różnicę. I eat bread and you eat rice. Ja jem chleb, a ty jesz ryż. Jest możliwe użycie dwóch czasowników po sobie. Jak w angielskim, pierwszy czasownik jest odmienny, podczas gdy drugi czasownik pozostaje w formie bezokolicznika. Necesito hablar con Alfredo. Necesito + hablar + con Alfredo. I need to speak with Alfredo. Potrzebuję rozmawiać z Alfredo. I need + to speak + with Alfredo. (necesitar, hablar) Inny przykład dla dwóch czasowników użytych razem: Deseas vivir en España. Deseas + vivir + en España. You wish to live in Spain. Chcesz mieszkać w Hiszpanii You wish + to live + in Spain. (desear, vivir) Chcesz + mieszkać + w Hiszpanii Poniżej przedstawiono kilka czasowników regularnych -ar, -er, i -ir: -ar alquilar - to rent - wynajmować entrar (en) - to enter (into) – wchodzić (do) necesitar - to need - potrzebować amar - to love - kochać enviar - to send - wysyłać olvidar - to forget - zapominać andar - to walk - chodzić escuchar - to listen to - słuchać pagar - to pay for - zapłacić esperar - to hope, to wait for – mieć nadzieję, czekać ayudar - to help - pomagać practicar - to practice - praktykować bailar - to dance - tańczyć estudiar - to study - studiować preguntar - to ask - pytać buscar - to look for - szukać firmar - to sign - znaczyć preparar - to prepare - przygotować caminar - to walk - chodzić ganar- to win, earn – pozyskiwać, zdobywać regresar - to return - wracać cantar - to sing - śpiewać gastar - to spend money – wydawać (pieniądze) saludar - to greet - witać cocinar - to cook - gotować hablar - to speak, to talk – rozmawiać, mówić tocar - to touch, to play an instrument comprar - to buy - kupować lavar - to wash - myć tomar - to take, to drink – brać, pić contestar - to answer - odpowiadać llegar - to arrive - przyjeżdżać trabajar - to work - pracować dejar - to allow, to leave llevar - to wear, to carry viajar - to travel - podróżować desear - to desire - pragnąć mandar - to order - porządkować visitar - to visit - odwiedzać enseñar - to teach - uczyć mirar - to watch, to look at - oglądać -er aprender - to learn – uczyć się creer - to believe - wierzyć poseer - to possess, to own - posiadać deber - to have to, to owe - musieć, być winnym beber - to drink - pić prometer - to promise - obiecać comer - to eat - jeść esconder - to hide - ukryć romper - to break - łamać comprender-to understand - rozumieć leer - to read - czytać temer - to fear – bać się correr - to run - biegać meter en - to put into – przetłumaczyć na vender - to sell - sprzedawać

-ir abrir - to open - otwierać admitir - to admit - wpuszczać asistir a - to attend - uczęszczać cubrir - to cover - przykrywać decidir - to decide - decydować describir - to describe - opisywać

descubrir - to discover - odkrywać discutir - to discuss - dyskutować escribir - to write - pisać existir - to exist - istnieć omitir - to omit - pominąć partir - to divide - dzielić

permitir - to permit - pozwalać recibir - to receive – odbierać, otrzymywać subir - to climb, to go up – wznosić się sufrir - to suffer – ponieść, cierpieć, znosić unir - to unite - łączyć vivir - to live - żyć

Przymiotniki
Przymiotniki są często opisowe. Najczęściej przymiotniki są używane do opisu rzeczownika lub wyróżnienia rzeczownika z grupy podobnych obiektów. Na przykład, przymiotnik może opisywać kolor obiektu. the red pen – czerwone pióro the blue pen – niebieskie pióro W Hiszpańskim, przymiotniki najczęściej zmieniają formę, zależnie od tego czy wyraz, który modyfikują jest męski czy żeński. Zauważ różnicę między "the tall boy – wysoki chłopiec" i "the tall girl – wysoka dziewczyna." el chico alto la chica alta Przymiotniki również zmieniają formę zależnie od tego czy modyfikowany wyraz jest pojedynczy czy mnogi. Zauważ różnice między "the tall boy – wysoki chłopak" i "the tall boys – wysocy chłopcy" ; "the tall girl – wysoka dziewczyna" i "the tall girls - wysokie dziewczyny." el chico alto los chicos altos la chica alta las chicas altas Wiele pospolitych przymiotników kończy się na -o. Przymiotniki te mają cztery formy. Poniższe wyrazy znaczą wszystkie "tall - wysoki": Alto wysoki alta wysoka altos wysocy altas wysokie Prawidłowa forma przymiotnika zależy od rzeczownika który modyfikuje. Czy rzeczownik jest męski czy żeński? Pojedynczy czy mnogi? libro rojo - red book – czerwona książka libros rojos - red books – czerwone książki pluma roja - red pen – czerwone pióro plumas rojas - red pens – czerwone pióra Zobacz jak końcówki rzeczowników i przymiotników są podobne. libro rojo pluma roja libros rojos plumas rojas Przymiotniki, które kończą się na -e również zmieniają formę dla liczby pojedynczej lub mnogiej. Dla formy mnogiej, po prostu dodaj -s. la chica inteligente las chicas inteligentes Przymiotniki, które kończą się na -e nie zmieniają jednak formy dla rodzaju męskiego lub żeńskiego. la chica inteligente las chicas inteligentes el chico inteligente los chicos inteligentes Podobnie, wiele przymiotników, które kończą się na zgłoskę do zmieniają formę dla liczby pojedynczej i mnogiej ale nie zmieniają jej dla rodzaju męskiego lub żeńskiego. Aby stworzyć liczbę mnogą dodaj -es. la chica popular las chicas populares el chico popular los chicos populares Wiele przymiotników dotyczących obywatelstwa kończy się na -o. Przymiotniki te mają te same reguły, co inne przymiotniki kończące się na -o. A więc, mają cztery formy. el muchacho mexicano los muchachos mexicanos la muchacha mexicana las muchachas mexicanas Wiele innych przymiotników narodowościowych kończy się na spółgłoskę. Przymiotniki te nie mają raczej tych samych reguł, co inne przymiotniki kończące się na spółgłoskę, mają wyrazistą formę żeńską kończącą się na -a. el muchacho español los muchachos españoles la muchacha española las muchachas españolas Istnieje inna grupa przymiotników, które nie trzymają się zwykłych reguł. Przymiotniki kończące się na -or, -án, -ón albo ín również mają żeńskie formy. el chico hablador el hombre trabajador la chica habladora la mujer trabajadora los chicos habladores los hombres trabajadores las chicas habladoras las mujeres trabajadoras
Uwaga: Przymiotniki kończące się na "-erior" nie mają formy żeńskiej.

Przymiotniki, które są opisowe zazwyczaj stoją za rzeczownikiem, który opisują. el chico alto la chica alta los libros pequeños las plumas rojas Przymiotniki ilościowe prawie zawsze stoją przed rzeczownikiem. Takie przymiotniki mówią jak wiele. pocos libros mucha energía mucho trabajo pocas casas Czasem, przymiotniki opisowe mogą poprzedzać rzeczownik. Jeśli przymiotnik jest opisowy ale mówi o własności, która jest wrodzona i zazwyczaj przyznana z nadania, przymiotnik stoi pierwszy. la blanca nieve los altos picos the white snow (śnieg jest naturalnie biały) biały śnieg the tall peaks (szczyty są naturalnie wysokie) wysokie szczyty W krajach mówiących po Hiszpańsku, tydzień zaczyna się od poniedziałku. lunes - Monday - poniedziałek martes - Tuesday - wtorek jueves - Thursday - czwartek sábado - Saturday - sobota miércoles - Wednesday - środa viernes - Friday - piątek domingo - Sunday - niedziela Zauważ, że dni tygodnia nie są pisane wielką literą jak w Angielskim. lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo Dni tygodnia są wszystkie męskie. el lunes el martes el miércoles el jueves el viernes el sábado el domingo

Gdy używasz dni tygodnia, rodzajnik określony ma specjalne znaczenie "on - w." No trabajo el lunes. Hay una fiesta el miércoles. I don't work on Monday. Nie pracuję w poniedziałek. There is a party on Wednesday. Jest impreza w środę. No trabajo los martes. Hay muchas fiestas los viernes. I don't work on Tuesdays. Nie pracuję we wtorki. There are many parties on Fridays. Jest wiele imprez w piątek. Dni tygodnia kończące się na -s nie zmieniają formy w liczbie mnogiej. Zmienia się tylko rodzajnik. el lunes el miércoles el viernes el domingo los lunes los miércoles los viernes los domingos el martes el jueves el sábado los martes los jueves los sábados Używaj czasownika ser do wyrażenia dnia. Wkrótce więcej o tym czasowniku. Teraz, zrozum tylko, że wyraz "es" jest odmianą tego czasownika i jest właściwym czasownikiem w tym użyciu. ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes. Mañana es martes. What day is today? Jaki jest dziś dzień? Today is Monday. Dziś jest poniedziałek Tomorrow is Tuesday. Jutro jest wtorek. Zauważ, że poniższe czynności nie zdarzają się w teraźniejszości ale raczej w niedalekiej przyszłości. Salimos el lunes. Mañana es domingo. We leave on Monday. Odchodzimy w poniedziałek. Tomorrow is Sunday. Jutro jest niedziela. W Hiszpańskim, czas teraźniejszy trybu oznajmującego jest czasem używany do wyrażenia bliskiej przyszłości. Angielski czyni to samo. Salimos el lunes. Mañana es domingo. We (will) leave on Monday. Odejdziemy w poniedziałek. Tomorrow (will be) is Sunday. Jutro (będzie) jest niedziela. Liczebniki 11-20: 11. once 12. doce 13. trece 14. catorce 15. quince 16. dieciséis 17. diecisiete 18. dieciocho 19. diecinueve 20. veinte Liczebniki 21-30: 21. veintiuno 22. veintidós 23. veintitrés 24. veinticuatro 25. veinticinco 26. veintiséis 27. veintisiete 28. veintiocho 29. veintinueve 30. treinta

Ser i Estar
Ser i estar mogą być obydwa tłumaczone jako "to be - być." Zauważ, że te dwa zdania mogą mieć w Angielskim różne znaczenia. The apple is green. Jabłko jest zielone The apple is green. (Oznacza, że jabłko nie jest dojrzałe.) (Oznacza, że kolor jabłka jest zielony.) W pierwszym przypadku, nasz przykład mówi o stanie jabłka. Jabłko jest zielone ponieważ jeszcze nie dojrzało. Gdy stan jabłka się zmieni, to wtedy będzie dojrzałe, nie będzie więcej zielone, będzie dojrzałe. W drugim przypadku, nasz przykład mówi o istotnych właściwościach jabłka. Jabłko ma zielony kolor. To szczególne jabłko pozostaje zielone nawet po tym jak dojrzeje. W Angielskim, czasownik "to be - być" może być użyty do powiedzenia jakie coś jest (stan) i czym coś jest (esencja). How is the apple? Jakie jest to jabłko? What color is the apple? Jakiego koloru jest to jabłko? It is unripe. Ono jest niedojrzałe. It is green. ono jest zielone. W Hiszpańskim, różne czasowniki są używane do wyrażenia "być" zależnie od tego czy mówiący zamierza podać wartość stanu czy istoty. La manzana está verde. La manzana es verde. The apple is green. Jabłko jest zielone(stan) The apple is green. Jabłko jest zielone(istota) Zauważ, że przymiotnik "verde" faktycznie zmienia znaczenie, zależnie od tego czy jest użyty z ser czy estar. La manzana está verde. La manzana es verde. (stan: verde = niedojrzały) (istotna właściwość: verde = kolor zielony) Aby wyrazić stan, użyj estar. Estar jest czasownikiem nieregularnym. Nie postępuje on według zwykłej reguły odmiany dla czasowników regularnych -ar. Dlatego, musisz to zapamiętać. Estar estoy estás está estamos estáis están Aby wyrazić istotne własność, użyj ser. Ser jest również nieregularny i musi być zapamiętany. Ser soy eres es somos sois son Jeśli mówisz o czymś czym jest, używaj ser; jeśli mówisz o czymś jakie jest, użyj estar. What is she like? Jaka ona jest? How is she acting? Jaka ona jest? She is quiet. Ona jest cicha. She is being quiet. Ona jest cicha. Użyj ser: Ella es callada. Użyj estar: Ella está callada. W praktyce, ser i estar nie są zawsze używane z przymiotnikami, też nie są zawsze proste dla obcokrajowców do wyboru między dwoma czasownikami. Dlatego, it is niezwykle przydatne, aby nauczyć się pewnych konkretnych zasad dla wyboru, kiedy użyć ser lub estar. Ser jest używane do wyrażenia godziny, dnia i daty. ¿Qué hora es? Hoy es lunes. What time is it? Która godzina? Today's Monday. Dziś jest poniedziałek. Son las dos. ¿Qué fecha es hoy? It's two o'clock. Jest druga. What's the date today? Jaka jest dziś data? ¿Qué día es hoy? Es el cinco de mayo. What day is today? Jaki dziś dzień? It's May fifth. Piąty maja. Ser jest używane do wyrażenia miejsca pochodzenia. ¿De dónde eres tú? Soy de Colombia. Where are you from? Skąd jesteś? I'm from Colombia. Jestem z Kolumbii.

Ser jest używane do wyrażenia zawodów. ¿Cuál es tu trabajo? Soy carpintero What do you do? Jaki jest twój zawód? I'm a carpenter. Jestem cieślą. Ser jest używane do wyrażenia narodowości. ¿Es ella puertorriqueña? No, es guatemalteca. Is she Puerto Rican? Czy ona jest Portorykanką? No, she's Guatemalan. Nie ona jest Gwatemalką. Ser jest używane do wyrażenia przynależności religijnej lub politycznej. ¿Son los García bautistas? ¿Es el gobierno socialista? Are the Garcias Baptists? Czy Garsijowie są baptystami? Is the government socialist? Czy rząd jest socjalistyczny? No, son católicos. No, es comunista. No, they're Catholics. Nie, oni są katolikami. No, it's communist. Nie on jest komunistyczny. Ser jest używane do wyrażenia, że jakiś materiał jest z czegoś wykonany. ¿De qué material es la mesa? Es de madera. What's the table made of? Z jakiego materiału jest ten stół? It's made of wood. On jest z drewna. Ser jest używane do wyrażenia posiadania. ¿De quién es la pluma? Es de Emilio. Whose pen is it? Czyje to pióro? It's Emilio's. Ono jest Emilia. Ser jest używane do wyrażenia zależności jednej osoby do drugiej. ¿Quién es Rogelio? Es el esposo de Marta. Who is Roger? Kim jest Roger? He's Martha's husband. On jest mężem Marty. Ser jest używane z pewnymi wyrażeniami bezosobowymi. Es importante practicar cada día. Es necesario hablar mucho. It's important to practice every day. Ważne jest, aby It's necessary to speak a lot. Ważne jest, aby dużo mówić. codziennie praktykować. Ser jest używane do powiedzenia gdzie zdarzenie ma miejsce. La película es en el cine. La fiesta es en el club Fantástico. The movie is at the theatre. Film jest w teatrze. The party is in the Fantastic Club. Impreza jest w klubie Fantastico. Ser jest używane z przymiotnikami do wyrażenia naturalnych lub istotnych cech. Miguel es un hombre sincero. También es guapo. Mike is a sincere man. Michał jest szczerym człowiekiem. He's also handsome. On jest również przystojny. Estar jest używane do wyrażenia położenia geograficznego lub fizycznego. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Chile? Where are you? Gdzie jesteś? Where's Chile? Gdzie jest Chile? Estoy en el laboratorio. Chile está en América del Sur. I'm in the laboratory. Jestem w laboratorium. Chile is in South America. Chile jest w Ameryce Południowej.
Uwaga: Wyjątkiem od tej reguły jest to, że ser jest używane aby powiedzieć, gdzie zdarzenie ma miejsce. (La fiesta es en mi casa.)

Estar jest używane z przymiotnikami do wyrażenia stanu lub warunku ("jakie" coś jest). ¿Cómo está la sopa? ¿Cómo estás tú? How's the soup? Jaka jest zupa? How are you? Jak się masz? La sopa está fría. Estoy muy bien, gracias. The soup is cold. Zupa jest zimna. I am very well, thanks. Dziękuję, bardzo dobrze. Estar jest używane z wieloma wyrażeniami idiomatycznymi. Oto kilka z nich. estar de acuerdo estar en camino to be in agreement – być w zgodzie to be on the way – być w drodze estar de pie estar en las nubes to be standing to daydream - marzyć Estar jest używane do czasu ciągłego. Nauczysz się o tym użyciu dalej. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo arroz y frijoles. What are you eating? Co jesz? I am eating rice and beans. Jem ryż i fasolę. Gdy czasownik "to be - być" stoi przed rzeczownikiem, jest zawsze używany czasownik ser. W tym przypadku, mogłoby być pomocne pomyśleć o czasowniku jak o równoważniku dla znaku "równości", tak jak a = b. Ten typ zdań jest zawsze odnoszony do istotnych właściwości, ponieważ czasownik jest "łącznikiem" tego, co stoi przed czasownikiem z tym, co stoi po czasowniku. John is a doctor. Jan jest lekarzem John - Jan = doctor - lekarz. Juan es médico. Gdy czasownik "być" jest poprzedzany przymiotnikiem, użycie czasownika jest zależne od znaczenia. Gdy odnosi się do istotnych właściwości, użyj ser. Gdy odnosi się do stanu lub warunku, użyj estar. La sopa está fría. Los elefantes son grandes. The soup is cold. Zupa jest zimna. The elephants are big. Słonie są duże. Gdy czasownik "być" występuje przed przymiotnikiem, może faktycznie zmienić znaczenie przymiotnika. El profesor está aburrido. El profesor es aburrido. The professor is bored. Profesor jest znudzony. The professor is boring. Profesor jest nudny. Różnice między początkiem, położeniem i "zajęciem miejsca." Aby opisać początek lub z skąd coś pochodzi, użyj ser. Aby opisać położenie lub gdzie się coś w danej chwili znajduje, użyj estar. Aby powiedzieć gdzie zdarzenie ma miejsce, użyj ser. Mónica es de España. (pochodzenie) Mónica está en Venezuela. (położenie) La fiesta es en la casa de Mónica. (zajęcie miejsca)

Przeczenie
Poprzednio nauczyłeś się jak tworzyć proste zdania twierdzące. Ella habla inglés. She speaks English. Ona mówi po Angielsku. Él es profesor. He is a professor. On jest profesorem. Aby stworzyć zdanie przeczące, umieść wyraz "no" przed czasownikiem. Ella no habla inglés. Él no es profesor. She doesn't speak English. Ona nie mówi po Angielsku. He is not a professor. On nie jest profesorem. Gdy odpowiedź na pytanie jest przecząca, potrzebne są dwa wyrazy przeczące. ¿Habla Ud. español? (Do you speak Spanish? czy mówisz po Hiszpańsku?) No. No hablo español. (No. I don't speak Spanish. Nie. nie mówię po Hiszpańsku.) ¿ Está Gerardo en la clase? (Is Gerardo in the class? Czy gerardo jest w klasie?) No. Gerardo no está en la clase. (No. Gerardo is not in the class. Nie. Gerarda nie ma w klasie.) ¿Siempre estudias? (Do you always study? Czy zawsze studiujesz?) No, nunca estudio. (No, I never study. Nie, nigdy nie studiuję.) Naucz się poniższej listy twierdzących i odpowiadających im przeczących wyrazów: algo (something - coś) siempre (always - zawsze) nada (nothing - nic) nunca (never) jamás (never, ever - nigdy) alguien (somebody - ktoś) también (also - również) nadie (nobody - nikt) tampoco (neither, not either – też nie) algún (-o, -a, -os, -as) (some, something - coś) o ... o (either ... or – albo ... albo) ningún (-o, -a, -os, -as) (no, none - nic) ni ... ni (neither ... nor – ani ... ani) Wyrazy przeczące mogą być używane samodzielnie, poprzedzając czasownik. Nadie habla. Nobody speaks. Nikt nie mówi. Él nunca come. He never eats. On nigdy nie je. Alfredo tampoco baila. Alfredo doesn't dance either. Alfredo też nie będzie tańczył. Przeczenia mogą być również używane z wyrazem "no," idąc za czasownik. Zauważ, że inaczej niż w Angielskim, w Hiszpańskim są akceptowane podwójne przeczenia. No habla nadie. Nobody speaks. Nikt nie mówi. Él no come nunca. He never eats. On nigdy nie je. Alfredo no baila tampoco. Alfredo doesn't dance either. Alfredo też nie będzie tańczył. Czasem, zdarzają się trzy wyrazy przeczące w jednym zdaniu. No compro nada nunca. Él no compra nada tampoco. I never buy anything. Nigdy nic nie kupię. He doesn't buy anything either. On też nic nie kupuje. Możesz również spotkać cztery przeczenia w jednym zdaniu. Yo no veo nunca a nadie tampoco. I never see anybody either. Też nigdy nikogo nie widziałem. Inaczej niż Angielski, Hiszpański zwykle nie łączy negacji i wyrazów twierdzących. Angielski Hiszpański Maria doesn't need anything. Maria nic nie potrzebuje María no necesita nada. NIE Maria doesn't need nothing. NIE María no necesita algo. Alguno i ninguno porzucają -o przed rzeczownikiem męskim w liczbie pojedynczej. ¿Tienes algún libro? No, no tengo ningún libro. Ninguno(-a) jest zwykle używane w liczbie pojedynczej. ¿Tienes algunas revistas? ¿Tienes algunos libros? No, no tengo ninguna. No, no tengo ninguno. Liczba mnoga od ninguno(-a) jest używana tylko, gdy rzeczownik, który modyfikujesz, istnieje tylko w liczbie mnogiej. Ningunas vacaciones a Alaska son completas sin una excursión a Mt. McKinley. No vacation to Alaska is complete without a trip to Mt. McKinley. Wakacje na Alasce są niczym bez wycieczki na górę McKinley. W tym przykładzie "ningunas" jest używane, ponieważ "vacaciones" istnieje tylko w liczbie mnogiej.

Pytania
W Hiszpańskim, mogą istnieć różne sposoby na zadanie pytania. Zauważ, że odwrócony znak zapytania rozpoczyna każde pytanie. Poniższe pytania znaczą dokładnie to samo: Does María speak Spanish? Czy Maria mówi po Hiszpańsku? ¿Habla María español? ¿María habla español? ¿Habla español María? Możliwymi odpowiedziami mogą być: Sí, María habla español. No, María no habla español. Innym sposobem tworzenia pytań jest dodanie pytania wyróżniającego na końcu stwierdzenia. María habla español, ¿no? María habla español, ¿verdad? Maria speaks Spanish, doesn't she? Maria speaks Spanish, right? Maria mówi po Hiszpańsku. Czyż nie? Maria mówi po Hiszpańsku. Prawda? Pospolite wyrazy są używane do wprowadzania innych pytań: ¿Adónde?, ¿Dónde?, ¿De dónde?, ¿Cómo?, ¿Cuál (-es)?, ¿Cuándo?, ¿Cuánto (-a)?, ¿Cuántos (-as)?, ¿Qué?, ¿De qué? ¿Quién (-es)?, ¿A quién (-es)?, ¿Con quién (-es)?, ¿De quién (-es)?, ¿Por qué?, ¿Para qué?
Każdy z nich ma znak akcentu.

Zauważ jak podmiot i czasowniki są zamieniane. Oto podmiot stoi po czasowniku. ¿Qué estudia Pilar? ¿Dónde está mi coche? What does Pilar study? Co studiuje Pilar? Where is my car? Gdzie jest mój samochód? ¿Cuándo comen ustedes? ¿Cuánto cuesta la corbata? When do you-all eat? Kiedy jecie? How much does the tie cost? Ile kosztuje krawat?

¿Dónde? znaczy "Gdzie?" ¿Adónde? znaczy "Dokąd?" A zatem, dónde pyta o położenie, podczas gdy adónde pyta o miejsce przeznaczenia. ¿Dónde está la biblioteca? ¿Adónde va Raúl? Where is the library? Gdzie jest biblioteka? Where is Raul going? Dokąd idzie Raul? ¿De dónde? znaczy "Skąd?" ¿De dónde es Gerardo? Where is Gerardo from? Skąd pochodzi Gerardo? ¿Cómo? znaczy "Jak?" ¿Cómo está usted? How are you? Jak się Pan miewa? ¿Cuál? i ¿Cuáles? znaczy "What - jaki?" lub "Which - który?" ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuáles son tus libros favoritos? What is your name? Jak się nazywasz? What (Which) are your favorite books? Które książki są twoje ulubione? ¿Cuándo? znaczy "Kiedy?" ¿Cuándo van a ir ustedes? When are you-all going to go? Kiedy zamierzacie iść? ¿Cuánto(-a)? znaczy "Ile? - niepoliczalne" ¿Cuánto dinero gana Eduardo? How much money does Eduardo earn? Ile pieniędzy zarabia Eduardo? ¿Cuántos(-as)? znaczy "Ile?" ¿Cuántas chicas hay en la clase? How many girls are there in the class? Ile dziewcząt znajduje się w klasie? ¿Qué? znaczy "Co?" ¿Qué es la libertad? ¿Qué estudias? What is liberty? Co to jest wolność? What do you study? Co studiujesz? ¿De qué? znaczy "O czym?" or "Z czego?" ¿De qué material es la pluma? ¿De qué hablan ustedes? What is the pen made of? Z jakiego materiału jest pióro? What are you-all talking about? O czym wy mówicie? ¿Quién(-es)? znaczy "Kto?" ¿Quién es Gregorio? ¿Quiénes son esos chicos? Who is Gregorio? Kto to jest? Who are those boys? Kim są ci chłopcy? ¿A quién(-es)? znaczy "Whom – kogo, komu?" ¿A quién buscas? ¿A quiénes vas a dar tantos libros? To whom are you going to give so many books? Komu zamierzacie dać tyle książek? For whom are you looking? Kogo szukasz? ¿Con quién(-es)? znaczy "With whom – z kim?" ¿Con quién hablo? ¿Con quiénes estudia Mario? With whom am I speaking? Z kim rozmawiam? With whom does Mario study? Z kim uczy się Mario? ¿De quién(-es)? znaczy "Whose - czyj?" ¿De quién es aquel sombrero? ¿De quiénes son estas monedas? Whose hat is that? Czyj to jest kapelusz? Whose coins are these? Czyje to monety? ¿Por qué? znaczy "Why - dlaczego? (z jakiego powodu)" ¿Por qué estudias español? For what reason do you study Spanish? Z jakiego powodu studiujesz Hiszpański? Możliwa odpowiedź: Porque es un requisito. Because it's required. Ponieważ jest to potrzebne. ¿Para qué? znaczy "Why – po co? (w jakim celu)" ¿Para qué estudias español? For what purpose do you study Spanish? W jakim celu studiujesz Hiszpański? Możliwa odpowiedź: Para ser profesor de español. In order to become a Spanish teacher. Aby zostać nauczycielem Hiszpańskiego. Mimo, że używane z czasownikiem ser, cuál i qué mogą obydwa znaczyć "what - co," nie są zamienne. Cuál jest bardziej pospolite i jest używane do wskazywania selekcji albo wyboru możliwości. Qué jest używane do wyboru definicji lub objaśnienia. ¿Cuál es la capital de España? ¿Qué es la capital? What is the capital of Spain? Co jest stolicą Hiszpanii? What is the (z definicji) capital? Co jest stolicą?

Przymiotniki dzierżawcze
Przymiotniki dzierżawcze są używane do pokazania własności. mi libro tu pluma my book – moja książka your pen – twoje pióro Oto pięć przymiotników dzierżawczych. Mi tu su nuestro vuestro Trzy przymiotniki dzierżawcze (mi, tu, su) mają tylko dwie formy, pojedynczą i mnogą. Mi mis tu tus su sus Przymiotniki dzierżawcze zgadzają się z rzeczownikiem, który modyfikują. W ten sposób, zgadzają się z posiadaną rzeczą, a nie posiadaczem. mi libro tu pluma my book – moja książka your pen – twoje pióro mis libros tus plumas my books – moje książki your pens – twoje pióra

Mi, tu i su nie mają form męskiej i żeńskiej. Są takie same, niezależnie od rodzaju rzeczownika, który modyfikują. mi amigo tus hermanos su libro mi amiga tus hermanas sus plumas Mi znaczy "mój" ; tu znaczy "twój." Mi casa es tu casa. My house is your house. Mój dom jest twoim domem. Su, jak tu, może znaczyć "twój." Różnica między twój (tu) i twój (su) leży w stopniu formalności mówiącego, który chce przekazać. Mi casa es tu casa. Mi casa es su casa. (mówiąc do kogoś powinieneś zwracać się "tú") (mówiąc do kogoś powinieneś zwracać się "usted")
Uwaga: Dwa wyrazy "tu" i "tú" są wymawiane tak samo. Tú (z zapisanym akcentem) jest zaimkiem celu znaczącym "you - ty" (nieformalnie). Tu (bez zapisanego akcentu) jest przymiotnikiem dzierżawczym znaczącym "your - twój" (nieformalnie).

Su ma cztery znaczenia: his - jego, her - jej, their - ich i your – Pana, Pani, Państwa. María busca a su hermana. Ellos buscan a su hermana. María is looking for her sister. Maria szuka swojej siostry. They are looking for their sister. Oni szukają swojej siostry. Juan busca a su hermana. Su madre busca a su hermana. Your mother is looking for your sister. Twa matka szuka twej siostry. Juan is looking for his sister. Juan szuka swojej siostry. Jeśli znaczenie su nie jest jasne dzięki kontekstowi zdania, zwrot przyimkowy jest używany w miejsce su. María busca a la hermana de él. María busca el cuaderno de Juan. María looks for his sister. Maria szuka jego siostry. María looks for Juan's notebook. Maria szuka notbuka Jana. El hombre busca las llaves de ella. El hombre busca las llaves de Samanta. The man looks for Samanta's keys. Mężczyzna szuka kluczy Samanty. The man looks for her keys. Mężczyzna szuka jej kluczy. Dwa przymiotniki dzierżawcze (nuestro i vuestro) mają cztery formy. nuestro nuestros vuestro vuestros nuestra nuestras vuestra vuestras Nuestro znaczy "our - nasz." nuestro hermano nuestra hermana nuestros hermanos nuestras hermanas our brother – nasz brat our sister – nasza siostra our brothers – nasi bracia our sisters - nasze siostry Vuestro znaczy "your - wasz". Tak jak vosotros, vuestro jest zasadniczo używane w Hiszpanii. vuestro libro vuestra pluma vuestros libros vuestras plumas your book – wasza książka your pen – wasze pióro your books – wasze książki your pens – wasze pióra Oto wszystkie przymiotniki dzierżawcze: mi(s) - my – mój tu(s) - your (fam. sing.) – twój su(s) - his, her, your (formal), their – jego, jej, Pana, Pani, Państwa, ich nuestro(-a, -os, -as) - our – nasz vuestro(-a, -os, -as) - your (fam. pl.) - wasz Zauważ, że te przymiotniki dzierżawcze nie są używane z rodzajnikami odzieży lub części ciała. Raczej są używane rodzajniki określone. Me gusta el vestido nuevo. I like my new dress. Lubię moją nową sukienkę. Me duele el brazo. My arm hurts. Moje ramię boli.

Czasowniki nieregularne: "Tener" i "Venir"
"Tener" i "venir" są obydwa czasownikami nieregularnymi. Ponieważ są nieregularne, musisz zapamiętać ich odmianę. Przedstawiamy te dwa czasowniki razem, ponieważ są bardzo podobne w sposobie w jakim są odmieniane: tener venir to hale - mieć to come – przychodzić, pochodzić tengo / vengo tenemos / venimos tienes / vienes tenéis / venís tiene / viene tienen / vienen

"Tener que, Hay que"
Tener que + bezokolicznik jest jedynym sposobem na wyrażenie obowiązku lub konieczności. Wyrażenie to może być tłumaczone jako "someone has to do something – ktoś musi coś zrobić." Tener jest odmieniane zgodnie z podmiotem zdania. Tengo que comer las verduras. I have to eat the vegetables. Muszę jeść warzywa. Ángel tiene que leer el periódico. Ellos tienen que comprar una revista. Ángel has to read the newspaper. Angel musi przeczytać gazetę. They have to buy a magazine. Oni muszą kupić magazyn. Hay que + bezokolicznik jest używane do wyrażenia pojęcia "ktoś musi coś zrobić" lub "należy coś zrobić." Jest to bardziej ogólne wyrażenie i ponieważ nie ma podmiotu, jest zawsze używana forma czasownika hay. Hay que tomar un taxi. Hay que estudiar mucho. It is necessary to take a taxi. Należy wziąć taksówkę. One must study a lot. On musi dużo się uczyć. Przykłady te ilustrują kontrastowe użycia tych dwóch wyrażeń: María tiene un examen el lunes. Ella tiene que estudiar. María has a test on Monday. She has to study. Maria ma test w poniedziałek. Ona musi się uczyć. No es fácil aprender el español. Hay que practicar mucho.
It isn't easy to learn Spanish. It is necessary to practice a lot. Nie jest łatwo uczyć się Hiszpańskiego. Ważne jest dużo praktykować.

Wyrażenia idiomatyczne z "Tener"
Idiom jest wyrażeniem, które nie może być bezpośrednio zrozumiane poprzez analizę jego dosłownego znaczenia. Kilka przykładów angielskich idiomów: to be "on the go" to "play the field" to "jump the gun"

Hiszpański ma również wiele wyrażeń idiomatycznych. Chociaż ich dosłowne tłumaczenia brzmią dziwnie dla angielskiego rozmówcy, brzmią całkiem naturalnie dla krajowca. Oto jeden z przykładów: Idiom: Hace mucho frío Dosłownie: It makes much cold Rzeczywiste znaczenie: It is very cold – jest bardzo zimno Jest wiele wyrażeń idiomatycznych używających czasownika tener. To wyraża wiek: Idiom: tener ____ años Dosłownie: to have ____ years – mieć ____ lat Rzeczywiste znaczenie: to be ____ years old Wiele innych wyrażeń używając tener wyraża fizyczne odczucia tener frío tener hambre tener sueño to be cold – być zimno to be hungry – być głodnym to be sleepy – być śpiącym tener calor tener sed tener dolor de to be hot – być gorąco to be thirsty – być spragnionym to hurt, be sore – być rannym, itd. Istnieje również wiele idiomatycznych wyrażeń z tener, które wyrażają odczucia bardziej psychologiczne w naturze: tener prisa to be in a hurry – spieszyć się tener miedo a/de + rzeczownik tener celos tener cuidado to be afraid of something – bać się o to be jealous – być zazdrosnym to be careful - uważać tener miedo a/de + bezokolicznik tener confianza tener vergüenza to be afraid to do something – bać się zrobić to be confident – być zaufanym to be ashamed – wstydzić się Istnieją inne idiomatyczne wyrażenia, z tener: tener razón - to be right - mieć rację tener éxito tener suerte tener ganas de to be successful – być udanym to be lucky – być szczęśliwym to feel like – przypominać w dotyku tener la culpa tener lugar tener en cuenta to be guilty – być winnym to take place – mieć miejsce to take into account – brać pod uwagę Gdy używasz tych idiomatycznych wyrażeń, odmieniaj czasownik (tener) według podmiotu zdania. Yo tengo cinco años. Tú tienes ocho años. Pablo tiene dos años. Zauważ, że wyrażenia łączą czasownik tener z rzeczownikiem: el año los celos el frío la confianza el calor el cuidado la hambre la vergüenza la sed la razón el sueño el éxito el dolor la culpa la prisa la suerte el miedo el lugar Ponieważ wyrażenia z tener używają rzeczowników, są modyfikowane przymiotnikami, nie przysłówkami. Tengo frío. Tengo mucho frío. (nie muy)

Wyrażenia pogody
Inne idiomatyczne wyrażenia po Angielsku: to "drive someone crazy" to "lose it" to be "raining cats and dogs" W Hiszpańskim, jest parę idiomatycznych wyrażeń, które używają czasownika hacer (dosłowne znaczenie: robić lub czynić) i są używane do opisu pogody. ¿Qué tiempo hace? Hace sol. What's the weather like? Jaka jest pogoda? It's sunny. jest słonecznie. Hace frío. Hace buen tiempo. It's cold. Jest zimno. The weather is good. Pogoda jest dobra. Hace calor. Hace mal tiempo. It's hot. Jest gorąco. The weather is bad. Pogoda jest zła. Hace viento. Hace fresco. It's windy. Jest wietrznie. It's brisk. Jest rześko. Tak jak idiomy, które używają tener, idiomy te również zawierają rzeczownik. el frío el calor el viento el sol el tiempo Ponieważ idiomy używają rzeczowników, które są modyfikowane przez przymiotniki, nie przysłówki. Hace mucho frío. It's very cold. Jest bardzo zimno. To są również określenia pogody, które używają czasownika hay: Hay niebla. It's foggy. Jest mgliście. Hay neblina. It's misty. Jest zamglenie. Hay sol. Hay humedad. Hay un vendaval. The sun is shining. Słońce świeci. It's humid. Jest wilgotno. There's a windstorm. Hay luna. Hay nubes. Hay granizo. The moon is out. It's cloudy. Jest pochmurnie. It's hailing. Pada grad. Hay relámpagos. Hay lluvias torrenciales. Hay lloviznas. It's lightning. Błyska. It's pouring. Leje. It's sprinkling. Jest dżdżyście. Inne określenia pogody używają czasownika estar z przymiotnikiem: Está oscuro. It's dark. Jest ciemno. Está nublado. Está lloviendo. It's cloudy. Jest pochmurnie. It's raining. Pada.

Inne określenia pogody używają po prostu pojedynczego czasownika: Llueve. Truena. It is raining. lub It rains. Pada. It is thundering. or It thunders. – Grzmi. Od czasownika llover (to rain - padać) Z czasownika tronar (to thunder - grzmieć) Nieva. Llovizna. It is snowing. lub It snows. Pada śnieg. It is drizzling. or It drizzles. - Mży. Od czasownika nevar (to snow – sypać śniegiem) Z czasownika lloviznar (to drizzle - mżyć) Oto kilka zwykłych sposobów zapytania o pogodę: ¿Qué tiempo hace? ¿Qué clima hace? ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima en ...? ¿Cómo está el clima hoy?

Osobowe "a"
Dopełnienie bliższe jest rzeczownikiem lub zaimkiem, który odbiera działanie czasownika. W poniższych zdaniach, dopełnienia bliższe są podkreślone. Mike hit the ball. Michał uderza piłkę. George calls Mary. Grzegorz woła Marię. He calls her. On woła ją. W Hiszpańskim, gdy dopełnienie bliższe jest osobą, jest poprzedzany przez przyimek "a." Wyraz ten nie ma angielskiego tłumaczenia. Jorge llama a María. Jorge calls María. Jorge woła Marię. Z perspektywy angielskiego rozmówcy, osobowe "a" pojawia się jako dodatkowy wyraz. Z perspektywy hiszpańskiego rozmówcy, osobowe "a" jest potrzebne i jego nie używanie jest poważnym błędem.. Jorge llama a María. Osobowe "a" może również być używane jeśli dopełnienie bliższe jest zwierzęciem domowym, szczególnie pupilkiem, pod warunkiem, że rozmówca przyłącza pewien rodzaj osobistych odczuć wobec zwierzęcia. La mujer acaricia a su perro. (acariciar) El perro persigue a la gata. (perseguir) The woman pets her dog. Kobieta lubi swojego psa. The dog chases the cat. Pies goni kota. Osobowe "a" nie jest używane, gdy dopełnienie bliższe nie jest osobą lub jest zwierzęciem, dla którego brak osobistych uczuć. Bebo la leche. (beber) I drink the milk. Piję mleko – mleko jest ani osoby ani zwierzęcia Miro la jirafa. (mirar) I look at the giraffe. Patrzę na żyrafę. – brak osobistych odczuć are felt wobec żyrafy Osobowe "a" nie jest używane po czasowniku tener lub formie czasownika hay. Prawdą jest to nawet jeśli dopełnienie bliższe jest osobą. Tengo dos hermanos. (tener) Hay cinco chicas. I have two brothers. Mam dwóch braci. There are five girls. Jest pięć dziewcząt. Jeśli dopełnienie bliższe jest osobą nieokreśloną, osobowe "a" nie jest używane. Wynikiem jest to, że osoba przestaje być "osobą." Necesito médico. I need (any) doctor. (or) I need medical assistance. Potrzebuję lekarza. (albo) Potrzebuję pomocy medycznej. Necesito jardinero. I need (any) gardener.(or) I need someone to tend my garden. Potrzebuję ogrodnika. (albo) Potrzebuję kogoś do opieki nad moim ogrodem. Ponieważ te hiszpańskie struktury gramatyczne nie mają odpowiednika w Angielskim, jest normalne spodziewać się, że uczeń zapomni użyć tego według wzoru. Pamiętaj, nie używaj osobistego "a" błędnie, a staraj się próbować zapamiętać właściwe użycie.

Skrócenia
Gdy a lub de poprzedza rodzajnik określony el, dwa wyrazy łączą się w formę skróconą. a + el = al de + el = del A + el jest zawsze skracane. Nieprawidłowo: ¿Llevas a el hermano de Raúl? Prawidłowo: ¿Llevas al hermano de Raúl? De + el jest zawsze skracane. Nieprawidłowo: ¿El libro es de el profesor? Prawidłowo: ¿El libro es del profesor? De + la, de + las, de + los, a + la, a + las i a + los nigdy nie są skracane. ¿Llevas al hermano de Raúl? Are you taking Raul's brother? Czy rozmawiasz z bratem Raula? No, llevo a las hermanas de Pilar. No, I'm taking Pilar's sisters. Nie, rozmawiam z siostrą Pilar. ¿El libro es del profesor? Is the book the profesor's? Czy ta książka jest profesora? No, el libro es de la profesora. No, the book is the profesor's. Nie, książka jest profesorki. Zapamiętaj różnicę między el i él. Zaimek (él) ma zapisany akcent i oznacza "on." Rodzajnik określony (el) nie ma akcentu i znaczy to samo co angielskie "the." el libro / the book - książka él come / he eats – on je Tylko rodzajnik określony (el) jest zwężony. Zaimek (él) nie jest. La Casa Blanca es la casa del presidente. The White House is the president's house. Biały dom jest domem prezydenta. Es la casa de él. A él no le gusta fumar. It's his house. To jest jego dom. He doesn't like to smoke. On nie lubi palić.

Zmiana rdzenia w czasownikach: o:ue
Z czasownikami regularnymi, rdzeń pozostaje ten sam, a końcówka zmienia się, gdy są odmieniane. Z kilkoma wyrazami, rdzeń się również zmienia, gdy go odmieniasz. W czasie teraźniejszym, istnieją trzy grupy czasowników o zmiennym rdzeniu: o:ue e:ie e:i W pierwszej grupie czasowników o zmiennym rdzeniu, litera o zmienia się w rdzeniu na ue we wszystkich formach oprócz nosotros i vosotros. contar cuento cuentas cuenta contamos contáis cuentan Oto inny czasownik zmieniający rdzeń o:ue. Porównaj go do czasownika regularnego comer. Zauważ, że końcówki są takie same dla czasowników regularnych i zmieniających rdzeń. mueves movemos mueven mover (o:ue) comes comemos comen comer (czasownik regularny -er) muevo mueve movéis como come coméis Oto inny czasownik zmieniający rdzeń o:ue. Zauważ, jak rdzeń się nie zmienia w formach nosotros i vosotros. dormir (o:ue) duermo duermes duerme dormimos dormís duermen Oto lista pospolitych czasowników zmieniających rdzeń o:ue. acordar - to agree, decide – zgadzać się, decydować się morir - to die - umierać acostar - to put to bed – położyć do łóżka mostrar - to show - pokazywać almorzar - to eat lunch – jeść obiad mover - to move - ruszać aprobar - to approve - aprobować poder - to be able to - móc colgar - to hang - powiesić probar - to prove, test, sample, taste - próbować contar - to count, to tell – liczyć, opowiadać recordar - to remember - pamiętać costar - to cost - kosztować resolver - to solve - rozwiązywać demostrar - to demonstrate, prove – dowodzić, udowadniać rogar - to beg, pray – błagać devolver - to return - oddawać soler - to be in the habit of – mieć zwyczaj dormir - to sleep - spać sonar - to sound, ring – brzmieć, dzwonić encontrar - to find – znaleźć, spotkać soñar (con) - to dream (about) –śnić (o) envolver - to wrap - zawijać tostar - to toast - opiekać forzar - to force - zmuszać volar - to fly - latać morder - to bite - gryźć volver - to return - wracać

Zmiana rdzenia w czasownikach: e:ie
Z drugą grupą czasowników zmieniających rdzeń, litera e zmienia się w rdzeniu na ie we wszystkich formach oprócz nosotros i vosotros. cerrar cierro cierras cierra cerramos cerráis cierran Oto inny czasownik zmieniający rdzeń e:ie. Porównaj go z czasownikiem regularnym comer. Zauważ, że końcówki są takie same dla czasowników regularnych i zmieniających rdzeń. comes entendéis entender (e:ie) entiende coméis comer (regularny czasownik -er) entiendo come entienden como entendemos comen entiendes comemos Oto inny czasownik zmieniający rdzeń e:ie. Zauważ jak rdzeń sienie zmienia w formach nosotros i vosotros. mentir (e:ie) miento mientes miente mentimos mentís mienten Oto lista pospolitych czasowników zmieniających rdzeń e:ie. acertar - to guess, get right fregar - to scrub, wash dishes – zmywać naczynia advertir - to advise, warn – radzić, ostrzegać herir - to injure - zranić atender - to attend - uczestniczyć hervir - to boil – gotować się atravesar - to cross – przecinać, krzyżować mentir - to lie calentar - to heat - grzać merendar - to have lunch – jeść obiad cerrar - to close, shut - zamykać negar - to deny - zaprzeczać comenzar - to begin - zaczynać pensar (en) - to think about – myśleć o confesar - to confess - wyznać perder - to lose - tracić consentir - to consent – zgadzać się preferir - to prefer - woleć convertir - to convert - przekształcać querer - to want – pragnąć, chcieć defender - to defend - bronić regar - to water - podlewać despertar - to wake up – budzić się sugerir - to suggest - sugerować divertir - to amuse - bawić temblar - to tremble – trząść się empezar - to begin - zaczynać tender - to spread over encender - to light, kindle – zapalać, rozpalać tropezar - to stumble on entender - to understand rozumieć verter - to spill - rozlewać enterrar - to bury - zakopać

Zmiana rdzenia w czasownikach: e:i
W trzeciej grupie czasowników zmieniających rdzeń, litera e zmienia się w rdzeniu na i we wszystkich formach oprócz nosotros i vosotros. repetir repito repites repite repetimos repetís repiten

Oto inny czasownik zmieniający rdzeń e:i. Porównaj go z czasownikiem regularnym comer. Zauważ, że końcówki są takie same dla czasowników regularnych i zmieniających rdzeń. vives competís competir (e:i) compite vivís vivir (czasownik regularny-ir) compito vive compiten vivo competimos viven compites vivimos Oto inny czasownik zmieniający rdzeń e:i. Zauważ jak rdzeń nie zmienia się w formach nosotros i vosotros. pedir (e:i) pido pides pide pedimos pedís piden Oto lista powszechnych czasowników zmieniających rdzeń e:i. bendecir (*) - to bless - błogosławić maldecir (*) - to curse - przeklinać colegir - to deduce - dedukować medir - to measure - mierzyć competir - to compete - konkurować pedir - to ask for, to order – prosić, żądać concebir - to conceive – mieć pomysł perseguir - to pursue, to persecute - ścigać, prześladować conseguir - to get, obtain - otrzymać reír - to laugh – śmiać się corregir - to correct - korygować reñir - to scold, quarrel – łajać, besztać, kłócić się decir (*) - to say, tell - powiedzieć repetir - to repeat - powtarzać despedir - to dismiss, fire – żegnać, zwalniać seguir - to follow, continue – naśladować, iść za, kontynuować elegir - to elect - wybierać servir - to serve – służyć, serwować freír - to fry - smażyć sonreír - to smile – uśmiechać się gemir - to groan, moan - jęczeć teñir - to color, dye, stain – kolorować, barwić impedir - to impede - przeszkadzać vestir - to dress - ozdabiać
* Uwaga: Czasownik "decir" i jego pochodne formy są nieregularne w pierwszej osobie: yo digo, itd.

Czasowniki nieregularne: Estar, Ir, Dar
Powinieneś zawsze pamiętać jak odmieniać czasownik estar. estoy estás está estamos estáis están Zauważ, że ir i dar używają tego samego wzorca co estar; są nieregularne w pierwszej osobie l.poj. (yo). estar (to be - być) ir (to go - iść) dar (to give - dawać) estoy voy doy estás vas das está va da estamos vamos damos estáis vais dais están van dan Ponieważ czasowniki te są nieregularne, odmiana ich musi być zapamiętana. Zdaje się, że istnieją dwie opcje, gdy należy się nauczyć czasowników nieregularnych. Pierwszą jest pokazanie ich jako złożone i trudne, w tym przypadku będziesz walczyć, załamując ręce w konsternacji i nigdy się ich naprawdę ie nauczysz. Nie postąpimy tak jednak.

Czasowniki nieregularne
Czasowniki które kończą się na -uir (nie guir) dodają y przed o, e i a. atribuyo atribuir excluir atribuyes concluir fluir atribuye constituir huir construir incluir atribuimos contribuir influir atribuís atribuyen distribuir instruir destruir sustituir disminuir Czasowniki które kończą się na -iar lub -uar mają akcent dodany nad i lub u oprócz form nosotros i vosotros. acentúo acentuar fiar acentúas continuar graduar acentúa actuar habituar ampliar liar acentuamos confiar situar acentuáis acentúan criar valuar enviar variar espiar

Ir a + bezokolicznik
W Hiszpańskim, wiele użytecznych wyrażeń jest tworzonych przez kombinację dwóch czasowników. Gdy tak się dzieje, pierwszy czasownik jest odmieniany, a drugi zachowuje formę bezokolicznika. ir, viajar saber, nadar Yo voy a viajar a España. Zamierzam pojechać do Hiszpanii. Juan sabe nadar. Juan wie jak pływać. I am going to travel to Spain. Juan knows how to swim. acabar, comer volver, leer Tú acabas de comer. Właśnie zjadłeś. María vuelve a leer el libro. Maria czyta książkę ponownie. You have just eaten. María reads the book again. Każde z tych wyrażeń łączy czasownik ir (odmienny) z bezokolicznikiem. Przyimek "a" jest zawsze używany.

ir a + bezokolicznik = to be going to do something - zamierzać coś zrobić (w najbliższej przyszłości) Voy a llevar a mi hermana a su casa. I am going to take my sister to her house. Zamierzam zabrać moją siostrę do jej domu. Vas a invitar a muchas muchachas. You are going to invite lots of girls. Zamierzasz zaprosić dużo dziewcząt. Cristina va a conversar con mi mamá. Christina is going to talk with my mom. Krystyna zamierza pomówić z moją mamą. Eduardo va a leer el libro. Edward is going to read the book. Edward zamierza przeczytać książkę. Zapamiętaj z poprzedniej lekcji jak odmieniać czasownik ir: voy vas va vamos vais van Tutaj jest kilka użytecznych wyrazów i wyrażeń do dokładnego ustalenia gdy zamierzasz coś zrobić. hoy - today - dziś mañana - tomorrow - jutro el año que viene - next year – następny rok más tarde - later - później esta noche - tonight – tej nocy esta tarde - this afternoon – tego popołudnia mañana por la mañana - tomorrow morning – jutro rano la semana que viene - next week - następny tydzień mañana por la tarde - tomorrow afternoon – jutro po południu el mes que viene - next month – następny miesiąc mañana por la noche - tomorrow night – jutro w nocy

Acabar de + bezokolicznik
Każde z tych wyrażeń łączy czasownik acabar (odmienny) z bezokolicznikiem. Przyimek "de" jest zawsze używane. acabar de + bezokolicznik = to have just done something właśnie coś zrobione (w bardzo niedawnej przeszłości) Acabo de llevar a mi hermana a su casa. Nosotros acabamos de leer el libro. I just took my sister to her house. We just read the book. Właśnie zabrałem moją siostrę do jej domu. Właśnie przeczytałem książkę. Acabas de invitar a muchas muchachas. Vosotros acabáis de escribir unas cartas. You have just invited many girls. You-all have just written some letters. Właśnie zaprosiłeś wiele dziewcząt. Dopiero co napisaliście kilka listów. Cristina acaba de conversar con mi mamá. Ellos acaban de nadar en el mar. Christina has just spoken with my mom. They have just swum in the ocean. Krystyna właśnie rozmawiała z moją mamą. Dopiero co pływali w oceanie.

Volver a + bezokolicznik
Juan no puede comer. Juan can't eat. Jaś nie może jeść. Każde z tych wyrażeń łączy czasownik volver (odmieniane) z bezokolicznikiem. Przyimek "a" jest zawsze używany. volver a + bezokolicznik = to do something again zrobić coś ponownie Vuelvo a leer el libro. I read the book again. Czytam książkę ponownie. Cristina vuelve a conversar con mi mamá. Christina speaks with my mom again. Krystyna rozmawia znowu z moją mamą. Pamiętaj, volver jest czasownikiem o zmiennym rdzeniu o:ue. vuelvo vuelves vuelve volvemos volvéis vuelven

Liczebniki porządkowe
Liczebniki porządkowe od pierwszego do dziesiątego: primero - first - pierwszy sexto - sixth - szósty segundo - second - drugi séptimo - seventh - siódmy tercero - third - trzeci octavo - eighth - ósmy cuarto - fourth - czwarty noveno - ninth - dziewiąty quinto - fifth - piąty décimo - tenth - dziesiąty Jak wiele innych przymiotników, liczebniki porządkowe mają formę męską i żeńską. primero - primera sexto - sexta segundo - segunda séptimo - séptima tercero - tercera octavo - octava cuarto - cuarta noveno - novena quinto - quinta décimo - décima Mają również liczbę pojedynczą i mnogą. primero - primeros sexto - sextos segundo - segundos séptimo - séptimos tercero - terceros octavo - octavos cuarto - cuartos noveno - novenos quinto - quintos décimo - décimos W ten sposób liczebniki porządkowe mają cztery formy, zupełnie tak jak inne przymiotniki kończące się na -o. primero primeros primera primeras Primero i tercero porzucają -o w męskiej liczbie pojedynczej formy przymiotnikowej. el primer día el tercer año Liczebniki porządkowe zwykle poprzedzają rzeczownik. Jakkolwiek, jeśli rzeczownik, do którego się odnosi jest rodziną królewską, papieżem, lub ulicą, stoją po rzeczowniku. Carlos Quinto ("Quinto" stoi po "Carlos" – rodzina królewska) la Calle Sexta ("sexta" stoi po "calle" - ulica) el quinto libro ("quinto" stoi przed "libro") la sexta pluma ("sexta" stoi przed "pluma")

Liczebniki porządkowe nie są zwykle używane powyżej 10. la Calle Dieciséis Sixteenth Street – Szesnasta Ulica

el siglo diecinueve the nineteenth century – dziewiętnasty wiek

Miesiące, pory roku i daty
Miesiące w Hiszpańskim. Zauważ, że tak jak dni tygodnia, nie są pisane dużą literą. enero - January - styczeń julio - July - lipiec febrero - February - luty agosto - August - sierpień marzo - March - marzec septiembre - September - wrzesień abril - April - kwiecień octubre - October - październik mayo - May - maj noviembre - November - listopad junio - June - czerwiec diciembre - December - grudzień Aby wyrazić "w jakimś miesiącu," użyj przyimka "en." Vamos a México en enero. Las clases empiezan en el mes de septiembre. We are going to Mexico in January. Classes begin in September. W styczniu jedziemy do Meksyku. Klasa zaczyna we wrześniu. Cztery pory roku. Las estaciones del año la primavera - spring - wiosna el otoño - autumn - jesień el verano - summer - lato el invierno - winter - zima Zauważ, że rodzajniki są zwykle używane wraz z porami roku. En América del Norte, la primavera empieza en marzo. In North America, spring begins in March. W Północnej Ameryce wiosna zaczyna się w marcu. En América del Sur, la primavera empieza en septiembre. In South America, spring begins in September. W Południowej Ameryce wiosna zaczyna się we wrześniu.
Uwaga: Pory roku są odwrócone na południe od równika.

Oto kilka sposobów zadania pytania o datę. ¿Cuál es la fecha de hoy? ¿A cuántos estamos hoy? ¿Qué día es hoy? ¿A cuántos estamos? Jeśli mówisz o pierwszym dniu miesiąca, użyj wyrażenia "el primer día" lub tylko "el primero." ¿Qué día es hoy? Hoy es lunes, el primero de mayo. Hoy es lunes, el primer día de mayo. Today is Monday, May 1. Dziś jest poniedziałek 1 Maja. Dla wszystkich innych dni miesiąca, używaj liczebników głównych. ¿Cuál es la fecha de hoy? (wtorek, 25. marrzec) ¿A cuántos estamos hoy? (Niedziela, 3. czerwiec) Hoy es martes, el veinticinco de marzo. Estamos al domingo, el tres de junio. Hiszpańskim sposobem zapisu jest dzień + miesiąc + rok. Inaczej niż w amerykańskim zapisie (miesiąc + dzień + rok). el 29 de febrero de 1996 - February 29, 1996 29.2.96 - 2/29/96

Porównania nierówności
Gdy dwie rzeczy nie są sobie równe: We are not the same height. Nie jesteśmy tego samego wzrostu. You are taller than I. Jesteś wyższy niż ja. The two items do not cost the same. Te dwa elementy nie kosztują tyle samo. The camera is more expensive than the television. Aparat fotograficzny jest droższy niż telewizja. W Hiszpańskim, nierówność jest wyrażana przez użycie jednej z poniższych formuł: más (menos) + przymiotnik + que más (menos) + przysłówek + que más (menos) + rzeczownik + que Oto kilka przykładów: Tú eres más alto que yo. Mónica habla más lentamente que Carmen. Monica speaks more slowly than Carmen. Monika mówi wolniej niż Karmen. You are taller than I. Jesteś wyższy niż ja. Tengo menos libros que Arsenio. I have fewer books than Arsenio. Mam mniej książek niż Arsenio. Jeśli stopień wyższy stoi przed liczbą, użyj raczej de niż que. Hay menos de veinte alumnos en la clase. Él tiene más de noventa años. There are less than twenty students in the class. He is more than ninety years old. Są mniejsi niż dwudziestu studentów w klasie. On ma więcej niż 19 lat. (Dosłownie: He has more than ninety years.) Zauważ, że gdy zdanie jest przeczące, que jest używane równo z liczbami, aby przekazać "tylko" znaczenie. Tengo más de cinco dólares. Hay más de veinte estudiantes en la clase. I have more than five dollars. There are more than twenty students in the class. Mam więcej niż 5 dolarów. Jest więcej niż 20 studentów w klasie. ale ale No tengo más que cinco dólares. No hay más que veinte estudiantes en la clase. I only have five dollars. There are only twenty students in the class. Jamam tylko 5 dolarów. Jest tylko 20 studentów w klasie.

Porównania równości
Gdy rzeczy będące porównywanymi mają jednakowe cechy, jest używane porównanie równorzędne. Aby stworzyć porównania równości użycie przymiotnika lub przysłówka, użyj poniższego wzoru: tan + przymiotnik (przysłówek) + como El libro es tan bueno como la película. El chico es tan alto como la chica.
The book is as good as the movie. Książka jest tak dobra jak film.

The boy is as tall as the girl. Chłopiec jest tak wysoki jak dziewczynka.

Aby stworzyć porównania równości z rzeczownikami, użyj poniższych formuł: tanto(-a,-os,-as) + rzeczownik + como Juan tiene tanto dinero como María. Tiene tantos libros como ella. (as much money as – tak wiele pieniędzy jak) (as many books as – tak wiele książek jak) Él tiene tanta paciencia como ella. Tiene tantas plumas como ella. (as much patience as – tak wiele cierpliwości jak) (as many pens as – tak wiele piór jak) Wybór form tanto zgodnych z rzeczownikiem modyfikującym go. tanto dinero tantos libros tanta paciencia tantas plumas Gdy czynności (nie rzeczy) są porównywane i nie ma przymiotnika, użyj poniższego wzoru: czasownik + tanto + como Sus estudiantes aprenden tanto como mis estudiantes. (learn as much as – uczą się tyle samo co) Rosario cocina tanto como Josefina. (cooks as much as – gotuje tak samo jak) Las naranjas cuestan tanto como las manzanas. (cost as much as – kosztują tyle samo co) Gdy czynności (nie rzeczy) są porównywane i jest przymiotnik, użyj poniższego wzoru: czasownik + tan + przymiotnik (męski) + como Aquí se trabaja tan duro como ahí. (work as hard as – pracuje tak ciężko jak) El niño juega tan poco como la niña. Ellos duermen tan poco como ella. (plays as little as – gra tak mało jak) (sleep as little as – śpi tak mało jak)

Stopień najwyższy przymiotnika
Istnieją dwa rodzaje stopnia najwyższego: względny i bezwzględny. Względny: John is the smartest boy in the class. Jasiu jest najmądrzejszym chłopcem w klasie. Bezwzględny: John is very smart. Jasiu jest bardzo mądry. Stopień najwyższy względny opisuje rzeczownik w granicach kontekstu pewnej większej grupy. John is the smartest boy in the class. Jan jest najmądrzejszym chłopcem w klasie. Mary is the youngest person in the room. Maria jest najmłodszą osobą w pokoju. Of the three, Moe is the meanest. Z trzech, Moe jest najbardziej średni. Stopień najwyższy zupełny nie opisuje rzeczownika w kontekście większej grupy. John is very smart. Jan jest bardzo mądry. The book is extremely expensive. Książka jest niezwykle droga. The food is indescribably tasty. Jedzenie jest nieopisanie smaczne. W Angielskim, stopień najwyższy względny jest tworzony przez użycie wyrazu "most" lub końcówki "-est." John is the most intelligent boy in the class. Jan jest najinteligentniejszym chłopcem w klasie. Mary is the smartest girl in the class. Maria jest najmądrzejszą dziewczyną w klasie W Hiszpańskim, konstrukcja stopnia najwyższego względnego jest podobna do stopnia wyższego. Rodzajnik określony + rzeczownik + más (menos) + przymiotnik + de Oto kilka przykładów stopnia najwyższego. Juan es el chico más inteligente de la clase. Bill Gates es el hombre más rico de los EEUU. John is the smartest boy in the class. Bill Gates is the richest man in the U.S. Jan jest najmądrzejszym chłopcem w klasie. Bill Gates jest najbogatszym człowiekiem w USA. Tak jak w Angielskim, rzeczownik może być pominięty. Wszystkie poniższe zdania są prawidłowe. María es la chica más delgada de la clase. María es la más delgada de la clase. Mary is the thinnest girl in the class. Mary is the thinnest in the class. Maria jest najszczuplejszą dziewczyną w klasie. Maria jest najszczuplejsza w klasie. Stopień najwyższy zupełny dla przymiotników ma trzy możliwe formy. muy + przymiotnik sumamente + przymiotnik przymiotnik + ísimo (-a, -os, -as) Poniższe tłumaczenia są raczej dowolne. Każde stwierdzenie w stopniu najwyższym jest trochę mocniejsze niż te, które je poprzedzają. muy guapo very handsome – bardzo przystojny sumamente guapo guapísimo extremely handsome – nadzwyczaj przystojny indescribably handsome – nieopisanie przystojny

Zaimki jako dopełnienia przyimków
Zaimek jest wyrazem, który jest używany zamiast nazwy osoby lub rzeczy. Juan - he, him – on, go, jego, jemu María - she, her – ona, jej, ją María and Juan - they, them, oni, im, ich, itd. Uczyłeś się już poprzednio jednego z użyć zaimków, zwanych zaimkami osobowymi. yo nosotros/as tú vosotros/as él, ella, usted ellos, ellas, ustedes

Zaimki osobowe są zaimkami używanymi jako podmiot w zdaniu. Juan come mucho. Juan y María hablan español. Él come mucho. Ellos hablan español. Gdy zaimek pełni funkcję dopełnienia przyimka, używane są inne formy zaimków. Zaimki osobowe Zaimki jako dopełnienia przyimków yo mí tú ti él él ella ella usted usted nosotros/as nosotros/as vosotros/as vosotros/as ellos/as ellos/as ustedes ustedes
Tylko mí i ti są inne niż zaimki osobowe.

Używaj tego drugiego zestawu zaimków do zastępowania rzeczownika, który stoi bezpośrednio po przyimku. Juan habla de mí. Hablo con ellos. Juan speaks of me. Juan mówi mi. I speak with them. Rozmawiam z nimi. Pablo compró un anillo para ella. Pablo bought a ring for her. Pablo kupił jej pierścionek. Ilekroć mí występuje po przyimku con, dwa wyrazy łączą się w formę conmigo. ¿Por qué no vienes conmigo? Why don't you come with me? Dlaczego nie idziesz (pójdziesz) ze mną? Ilekroć ti występuje po przyimku con, dwa wyrazy łączą się w formę contigo. No voy contigo, voy con ellos. I'm not going with you, I'm going with them. Nie idę z tobą. Idę z nimi. Ilekroć chcesz powiedzieć "z nim, z nią, z tobą (formalnie), z nimi, z wami (formalnie)" masz dwie możliwości. Jeśli zaimek jest związany z podmiotem zdania, użyj consigo. Jeśli zaimek nie ma powiązania z podmiotem zdania, użyj con + odpowiedni zaimek. Zaimek odnosi się do podmiotu He took the pens with him(self). On wziął ze sobą pióra. Él llevó las plumas consigo. Why don't you take a book with you(rself)? Dlaczego nie bierzesz ze sobą książki? ¿Por qué no lleva un libro consigo? Zaimek nie odnosi się do podmiotu They live with him. Oni mieszkają z nim. I don't want to talk to you. Nie chcę z tobą rozmawiać. Ellos viven con él. No quiero hablar con usted. Sześć specjalnych przyimków, które stoją przed zaimkami osobowymi raczej niż dopełnieniowymi. entre - between - pomiędzy excepto - except – oprócz, z wyjątkiem incluso - including – łącznie z menos - except - oprócz, z wyjątkiem según - według – zgodnie z salvo - except - oprócz, z wyjątkiem Entre tú y yo, esta comida es horrible. Todos beben agua, incluso yo. Según tú, la chica es bonita.

Zaimki dopełnienia bliższego:
Dopełnienie, które bezpośrednio odbiera akcję czasownika jest zwane dopełnieniem bliższym. Bill hit the ball. Bill uderza piłkę. "Ball - piłka" odbiera akcję czasownika "hit - uderzać." Sherry reads the book. Sherry czyta książkę. "Book - książka" odbiera akcję czasownika "reads - czyta." Dopełnieniem bliższym może również być osoba. Sherry hit Bill. (DB=Bill) Sherry uderza Billa. Dopełnienie bliższe odpowiada na pytanie "what - co?" lub "whom - kogo?" w odniesieniu do tego co robi podmiot zdania. Bill hit the ball. – Bill uderza piłkę - Bill hit what? – Bil uderza co? - Bill hit the ball. – Bil uderza piłkę Sherry hit Bill. – Sherry uderza Billa - Sherry hit whom? – Shery uderza kogo? - Sherry hit Bill. Często, pożądane jest zastąpienie nazwy dopełnienia bliższego zaimkiem. Paul bought the flowers. He took the flowers home and gave the flowers to his wife. Paul kupił kwiaty. On zabrał kwiaty do domu i dał kwiaty swojej żonie. Paul bought the flowers. He took them home and gave them to his wife. Paul kupił kwiaty. On zabrał je do domu i dał je swojej żonie. Gdy zaimek wymienia nazwę dopełnienia bliższego, używaj następujących zaimków: me (me - mnie) nos (us - nas) te (you-familiar - ciebie) os (you-all-familiar - was) lo, la (him, her, it, you-formal – go, ją, to, Pana, Panią) los, las (them, you-all-formal, ich, je, Państwa) W zdaniu twierdzącym z jednym czasownikiem, zaimek dopełnienia bliższego stoi bezpośrednio przed odmienianym czasownikiem. Tengo = I have = mam - Tengo la pluma. = I have the pen. = Mam pióro. - La tengo. = I have it. = Mam to. Zaimek (la) stoi bezpośrednio przed czasownikiem (tengo).

Zauważ, że jeśli podmiot w zdaniu się zmienia, nie wywiera to wpływu na zaimki dopełnienia bliższego. Juan la tiene. María la tiene. Juan tiene = John has. Jan ma. María tiene = Mary has. Maria ma. Juan tiene la pluma. = John has the pen. Jan ma pióro. María tiene la pluma.= Mary has the pen. Maria ma pióro. Juan la tiene. = John has it. Jan ma to. María la tiene. = Mary has it. Maria ma to. Jakkolwiek, jeśli dopełnienie bliższe zdania zmienia się w rzeczownik męski, musi być użyty zaimek męski. Juan lo tiene. Juan la tiene. Juan tiene el libro. = John has the book. Jan ma książkę. Juan tiene la pluma. = John has the pen. Jan ma pióro. Juan lo tiene. = John has it. Jan ma ją. Juan la tiene. = John has it. Jan ma to. Podobnie, Jeśli dopełnienie bliższe zdania zmienia formę pojedynczą na mnogą, musi być użyty zaimek mnogi. Juan lo tiene. María los tiene. Juan tiene el libro. = John has the book. Jan ma książkę. María tiene los libros. = Mary has the books. Juan lo tiene. = John has it. Jan ma ją. María los tiene. = Mary has them. Maria ma je. Jeśli chcesz dokładnie przetłumaczyć z Angielskiego na Hiszpański, czasem jest to proste: John eats the soup. John eats the = Juan come la John = Juan John eats the soup = Juan come la sopa. John eats = Juan come Innym razem, bezpośrednie tłumaczenie nie zadziała: I eat the soup. Jem zupę Ja jem = Yo como Ja = Yo Ja jem zupę = Yo como la sopa. Ponieważ "como" znaczy "jem," wyraz "yo" jest zbędny. Lepszym tłumaczeniem może być: I eat the soup. Como la sopa. Jem zupę Czasem, gdy próbujesz dokładnie przetłumaczyć, wpadasz w większy problem: I eat it. Jem to. (zupę - la sopa) Ja jem to. = Yo como la. Tak jest całkowicie niepoprawnie! Ja = Yo Ja jem = Yo como Prawidłowym tłumaczeniem będzie: I eat it. (zupę) La como. Ją jem. Jak możesz zobaczyć, bezpośrednie tłumaczenie zdań z zaimkami dopełnienia bliższego nie działa, więc...nie rób tego! Jest lepszy, prostszy sposób. Naucz się raczej tłumaczyć grupy słów, niż pojedyncze wyrazy. Pierwszym krokiem jest nauka poglądowa dwóch hiszpańskich wyrazów jako pojedynczego zdania. Spróbuj pomyśleć o każdej linii jak o pojedynczym zdaniu, a nie dwóch oddzielnych wyrazach. la como - I eat it – jem ją lo como - I eat it – jem go la leo - I read it – czytam ją la tengo - I have it – mam ją lo leo - I read it – czytam go lo tengo - I have it – mam go la veo - I see it – widzę ją la compro - I buy it – kupuję ją lo veo - I see it – widzę go lo compro - I buy it – kupuję go W poprzednich przykładach jasne jest, że podmiotem zdań jest "I-ja" ponieważ czasowniki są wszystkie odmienione z formą „yo". Z innymi formami czasowników, jest często użyteczne dodać wyraz do wyjaśnienia podmiotu. Juan la come. (la comida) Juan eats it. Juan je ją. María lo tiene. (el libro) La chica lo ve. (el edificio) María has it. Maria mago. The girl sees it. Dziewczynki go widzą. El chico la compra. (la pluma) Ustedes lo leen. (el periódico) The boy buys it. Chłopiec ją kupuje. You-all read it. Czytacie go. Teraz kilka przykładów liczby mnogiej. Juan come dos sándwiches. La chica ve dos coches. Los come. lub Juan los come. Los ve. lub La chica los ve. María tiene tres libros. Ella compra dos televisiones. Los tiene. lub María los tiene. Las compra. lub Ella las compra. El chico compra dos revistas. Tenemos dos mesas. Las compra. lub El chico las compra. Las tenemos. lub Nosotros las tenemos. Teraz kilka przykładów gdzie dopełnieniem bliższym jest osoba. I know you. Znam cię. Juan sees her. Juan widzi ją. Te conozco. Juan la ve. She loves him. Ona go kocha. They call us. Oni nas wołają. Ella lo ama. Ellos nos llaman. She loves me. Ona mnie kocha. We call them. My ich wołamy. Ella me ama. Los llamamos. Właśnie tak jak nikt nie nauczył się jeździć na rowerze czytając o tym, nikt nie nauczy się używać zaimków dopełnienia dalszego po prostu przez czytanie lekcji. Kluczem do sukcesu, jak zawsze, jest praktyka, praktyka i jeszcze raz praktyka. Gdy zaimek zastępuje nazwę dopełnienia bliższego, używaj poniższych zaimków: me (me - mnie) nos (us - nas) te (you-familiar - ciebie) os (you-all-familiar - was) lo, la (him, her, it, you-formal – jego, ją, to, Pana, Panią) los, las (them, you-all-formal – ich, je, Państwa) W zdaniach przeczących z jednym czasownikiem, zaimek dopełnienia bliższego mieści się pomiędzy słowem przeczącym i odmienianym czasownikiem.

Zdanie twierdzące Zdanie przeczące I buy the books. Kupuję książki I don't buy the books. Nie kupuję książek. Compro los libros. No compro los libros. Los compro. (I buy them. Kupuję je) No los compro. (I don't buy them. Nie kupuję ich) Porównaj poniższe zdania twierdzące z ich negatywnymi odpowiednikami. Los compras. No los compras. Guadalupe siempre lo estudia. Ellos nos conocen. Guadalupe nunca lo estudia. Ellos no nos conocen. Pamiętaj, nie próbuj tłumaczyć słowo w słowo. Zamiast tego, pomyśl o warunkach wyrażeń lub pojęć. Na przykład, zdanie "No los compras" obejmuje dwa pojęcia: 1. los compras (you buy them – kup ich) 2. no (sprawia całe zdanie negatywnym) Gdy zdanie ma dwa czasowniki, pierwszy czasownik jest odmieniany, a drugi pozostaje w formie bezokolicznika. poder - to be able - móc preferir - to prefer - woleć pagar - to pay - płacić hablar - to speak - mówić Puedo pagar diez pesos. Elena prefiere hablar español. I am able to pay 10 pesos. Mogę zapłacić 10 pesos. Elena prefers to speak Spanish. Elena woli mówić po Hiszpańsku. W zdaniach z dwoma czasownikami, istnieją dwie opcje co do umiejscowienia zaimka dopełnienia bliższego. Oto przykłady zaimka dopełnienia bliższego umieszczonego przed odmienianym czasownikiem: Lo quiero ver. María nos debe visitar. I want to see it. Chcę to zobaczyć. Mary should visit us. Maria powinna nas odwiedzić. Lo debemos comprar. Juan lo necesita lavar. We should buy it. Powinniśmy to kupić. John needs to wash it. Jan potrzebuje to umyć. Oto przykłady zaimka dopełnienia bliższego przyłączonego bezpośrednio do bezokolicznika: Quiero verlo. María debe visitarnos. I want to see it. Chcę to zobaczyć. Mary should visit us. Maria powinna nas odwiedzić. Debemos comprarlo. Juan necesita lavarlo. We should buy it. Powinniśmy to kupić. John needs to wash it. Jan potrzebuje to umyć. Oto dwie metody, jedna po drugiej. Żadna metoda nie jest "lepsza" niż inna. Lo quiero ver. María nos debe visitar. Quiero verlo. María debe visitarnos. I want to see it. Chcę go zobaczyć Mary should visit us. Maria powinna nas odwiedzić. Lo debemos comprar. Juan lo necesita lavar. Debemos comprarlo. Juan necesita lavarlo. We should buy it. Powinniśmy to kupić. John needs to wash it. Jan potrzebuje to umyć. Te same zasady stosuje się dla pytań i zdań przeczących. ¿Lo debemos comprar? Juan no lo necesita lavar. ¿Debemos comprarlo? Juan no necesita lavarlo. Should we buy it? Powinniśmy to kupić? John doesn't need to wash it. Jan nie potrzebuje tego myć.

Zaimki dopełnienia dalszego
Dopełnienie dalsze (DD) mówi nam gdzie dopełnienie bliższe (DB) się znajduje. He gives the book to María. On daje książkę Marii. He gives María the book. On daje Marii książkę. DB=Book - książka DB=Book Where is the book going? Dokąd zmierza książka? Where is the book going? Dokąd zmierza książka? To María. Do Marii. To María. Do Marii. DD=María DD =María Dopełnienie dalsze odpowiada na pytanie "To whom? Komu?" albo "For whom? Dla kogo?" działanie czasownika jest wykonywane. He gives María the book. On daje książkę Marii. He buys me flowers. On kupuje mi kwiaty. To whom does he give the book? Komu daje kwiaty? For whom does he buy the flowers? Dla kogo kupuje kwiaty? To María. Marii. For me. Dla mnie. DD =María DD =me - mnie Zdania, które mają dopełnienie dalsze zazwyczaj również mają dopełnienie bliższe. Pamiętaj, DD mówi nam, gdzie stoi DB. Zauważ jak zdania poniżej po prostu nie mogłyby funkcjonować bez dopełnienia bliższego. He gives María...Ona daje Marii... He buys me ... On kupuje mi ... książkę, pióro, diament, itd. kwiaty, cukierki, deskę do prasowania, itd. Czasami dopełnienie bliższe nie jest określone; rzadziej jest to sugerowane lub zrozumiane. My mother writes me every week. Moja mama pisze do mnie co tydzień. She told him. Powiedziała mu. DB=letter – list (ma się rozumieć) DB=it - to (ma się rozumieć) DD =me - mi DD =him - jemu (My mother writes me a letter every week. Moja mama pisze mi co tydzień list) (She told it to him. Powiedziała to jemu.) Aby zidentyfikować dopełnienie dalsze użyj naszych dwóch wytycznych: 1. DD mówi nam dokąd zmierza DB. 2. DD odpowiada na pytanie "to whom - komu?" lub "for whom – dla kogo?" wykonując działanie czasownika. Gdy zaimek zajmuje miejsce nazwy dopełnienia dalszego, używaj następujących zaimków:

me (me - mi) nos (us - nam) te (you-familiar - tobie) os (you-all-familiar - wam) le (him - jemu, her - jej, you-formal – Panu, Pani) les (them - im, you-all-formal - Państwu) W twierdzeniu z czasownikiem, zaimek dopełnienia dalszego stoi bezpośrednio przed odmienianym czasownikiem. Juan me compra un regalo. Juan nos compra un regalo. John buys me a gift. Jan kupuje mi prezent. John buys us a gift. Jan kupuje nam prezent. John buys a gift for me. Jan kupuje prezent dla mnie. John buys a gift for us. Jan kupuje prezent dla nas. Juan te compra un regalo. Juan os compra un regalo. John buys you a gift. Jan kupuje ci prezent. John buys you-all (familiar) a gift. Jan kupuje wam prezent. John buys a gift for you. Jan kupuje prezent dla ciebie. John buys a gift for you-all. Jan kupuje prezent dla was. Juan le compra un regalo. Juan les compra un regalo. John buys her a gift. Jan kupuje jej prezent. John buys them a gift. Jan kupuje im prezent. John buys a gift for her. Jan kupuje prezent dla niej. John buys a gift for them. Jan kupuje prezent dla nich. Teraz, wyjaśnienie części poprzednich przykładów: Juan me compra un regalo. Juan nos compra un regalo. John buys (for) me a gift. Jan kupuje mi prezent. John buys (for) us a gift. Jan kupuje nam prezent. Juan te compra un regalo. Juan os compra un regalo. John buys (for) you a gift. Jan kupuje ci prezent. John buys (for) you-all a gift. Jan kupuje wam prezent. Juan le compra un regalo. Juan les compra un regalo. John buys (for) her a gift. Jan kupuje jej prezent. John buys (for) them a gift. Jan kupuje im prezent. Zbadajmy frazy DD i jego angielskie odpowiedniki: me compra - buys (for) me – kupuje mi nos compra - buys (for) us – kupuje nam te compra - buys (for) you – kupuje ci os compra - buys (for) you-all – kupuje wam le compra - buys (for) her – kupuje jej les compra - buys (for) them – kupuje im Zupełnie like z dopełnieniem bliższym, dopełnienie dalsze przedstawia problem, jeśli ktoś próbuje tłumaczyć słowo w słowo: Juan me compra un regalo. John for me he buys a gift. Jan mi kupuje prezent. Klucz do nauki użycia zaimków dopełnienia dalszego jest taki sam, jak klucz dla zaimka dopełnienia bliższego. Musisz nauczyć się myśleć frazami, nie po wyrazie. Wyrażenia składają się z zaimka i odmienionego czasownika. W poniższych przykładach, zauważ, że DD pozostaje to samo, podczas gdy podmiot wyrażenia się zmienia. me compra - he buys me - on kupuje mi; me compran - they buy me - oni kupują mi; me compras - you buy me - ty kupujesz mi Zaimki DD le i les sprawiają specjalny problem, ponieważ są dwuznaczne. Mogą oznaczać różne rzeczy. le les to (for) him – jemu, dla niego to (for) them – im, dla nich to (for) her – jej, dla niej to (for) you-all-formal – Państwu, dla Państwa to (for) you-formal – Panu, Pani, dla Pana, dla Pani Poniższe zdania, chociaż prawidłowe gramatycznie, są dwuznaczne: Ella le escribe una carta. Ella les escribe una carta. Bez kontekstu, nie ma sposobu, abyśmy mogli poznać znaczenie. Ella le escribe una carta. Ella les escribe una carta. She writes him a letter. Ona pisze mu list. She writes them a letter. Ona pisze im list. She writes her a letter. Ona pisze jej list. She writes you-all (formal) a letter. Ona pisze Państwu list. She writes you (formal) a letter. Ona pisze Panu list. Ponieważ le i les może oznaczać więcej niż jedną rzecz, zwrot przyimkowy jest często dodawany do usunięcia dwuznaczność. Ella le escribe a Juan una carta. Ella les escribe a sus padres una carta. Ella le escribe a su hermana una carta. Ella les escribe a ustedes una carta. Ella le escribe a usted una carta. Czasami zwrot przyimkowy jest dodawany nie dla wyjaśnienia, ale raczej dla nacisku. Juan me da a mí el dinero. John gives me the money. Jan daje mi pieniądze. (nacisk, że pieniądze są dawane mi i nikomu innemu) Juan te da a ti el dinero. John gives you the money. (nacisk na ty) Jan daje ci pieniądze. Nie ma dwuznaczności w poniższych zdaniach. To może oznaczać tylko jedną rzecz. Juan me da el dinero. John gives me the money. Jan daje mi pieniądze. Dodanie zwrotu przyimkowego po prostu dodaje nacisk. Juan me da a mí el dinero. John gives me the money. Jan daje mi pieniądze. W stwierdzeniu przeczącym z jednym czasownikiem, zaimek dopełnienia dalszego stoi między wyrazem przeczącym i odmienionym czasownikiem. Él no me compra nada. No le mando a él la cuenta. He doesn't buy me anything. On nic mi nie kupił. I don't send him the bill. Nie wysyłam im rachunku. He doesn't buy anything for me. On nic dla mnie nie kupił. I don't send the bill to him. Nie wysłałem do nich rachunku. Ella no te trae el desayuno. Ellos no nos compran ningún regalo. She doesn't bring you breakfast. Nie przyniosła ci śniadania. They don't buy us any gifts. Nie kupili nam żadnego prezentu. She doesn't bring breakfast for you. Nie przyniosła dla ciebie... They don't buy any gifts for us. Nie kupili dla nas...

Porównaj twierdzenie z jego przeczącymi odpowiednikami. Él me compra algo. Le mando a él la cuenta. Él no me compra nada. No le mando a él la cuenta. Ella te trae el desayuno. Ellos nos compran regalos. Ella no te trae el desayuno. Ellos no nos compran ningún regalo. Pamiętaj, nie tłumacz słowo w słowo. Zamiast tego, myśl kategoriami zwrotów, pojęć. "Ellos no nos compran ningún regalo" obejmuje 3 pojęcia: 1. ellos nos compran (they buy us - oni kupili nam) 2. regalo (gift - prezent) 3. no, ningún (tworzy negatywne zdanie) Klucz do nauki użycia zaimków dopełnienia dalszego jest taki sam jak klucz dla zaimków dopełnienia bliższego. Musisz nauczyć się myśleć frazami, nie po wyrazie. Wyrażenie składa się z zaimka i odmienionego czasownika. W poniższych wyrażeniach, zauważ, że DD pozostaje takie samo, chociaż podmiot wyrażenia się zmienia. no me compra no me compras he doesn't buy (for) me – nie kupił mi you don't buy (for) me - nie kupiliście mi Poniższe zdania, chociaż prawidłowe gramatycznie, są niejednoznaczne: Ella no le escribe una carta. Ella no les escribe una carta. Bez kontekstu, nie ma sposobu, abyśmy mogli poznać znaczenie. Ella no le escribe una carta. Ella no les escribe una carta. She doesn't write him a letter. Ona nie pisze mu list. She doesn't write them a letter. Ona nie pisze im list. She doesn't write her a letter. Ona nie pisze jej list. She doesn't write you-all a letter. Ona nie pisze Państwu list. She doesn't write you a letter. Ona nie pisze Panu list. Ponieważ le i les może oznaczać więcej niż jedną rzecz, zwrot przyimkowy jest często dodawany do usunięcia dwuznaczność. Ella no le escribe a Juan una carta. Ella no les escribe a sus padres una carta. Ella no le escribe a su hermana una carta. Ella no les escribe a ustedes una carta. Ella no le escribe a usted una carta. Czasem zwrot przyimkowy jest dodawany nie dla wyjaśnienia, ale raczej dla nacisku. Juan no me da a mí el dinero. John doesn't give me the money. Jan nie daje mi pieniędzy. (uwypuklenie, że pieniądze nie są dane mi, ale raczej komuś innemu) Juan no te da a ti el dinero. John doesn't give you the money. Jan nie daje ci pieniędzy (nacisk na ci) Nie ma dwuznaczności w poniższych zdaniach. Może to oznaczać tylko jedno. Juan no me da el dinero. John doesn't give me the money. Jan nie daje mi pieniędzy. Dodanie zwrotu przyimkowego po prostu dodaje nacisk. Juan no me da a mí el dinero. John doesn't give me the money. Jan nie daje mi pieniędzy. Gdy zdanie ma dwa czasowniki, pierwszy czasownik jest odmieniany a drugi pozostaje w formie bezokolicznika. poder - to be able – móc, potrafić preferir - to prefer - woleć pagar - to pay - płacić hablar - to speak - mówić Puedo pagar diez pesos. Elena prefiere hablar español. I am able to pay 10 pesos. Mogę zapłacić 10 pesos. Elena prefers to speak Spanish. Ela woli mówić po Hiszpańsku. W zdaniach z dwoma czasownikami, istnieją dwie możliwości co do umiejscowienia zaimka dopełnienia dalszego. 1. Umieść go bezpośrednio przed odmienionym czasownikiem 2. Przyłączyć go bezpośrednio do bezokolicznika Oto przykłady zaimka dopełnienia dalszego umiejscowionego przed odmienionym czasownikiem: Me necesitas dar un regalo. Juan nos debe prestar el dinero. You need to give me a gift. Musicie dać mi prezent. Juan must lend us the money. Juan musi pożyczyć nam pieniądze. Te necesito comprar un sombrero. María le quiere alquilar a Juan el apartamento. María wants to rent the apartment to Juan. Maria chce zarezerwować apartament dla Juana. I need to buy you a hat. Muszę kupić ci kapelusz. Oto przykłady zaimka dopełnienia dalszego przyłączonego bezpośrednio do bezokolicznika: Necesitas darme un regalo. Juan debe prestarnos el dinero. You need to give me a gift. Musicie dać mi prezent. Juan must lend us the money. Juan musi pożyczyć nam pieniądze. Necesito comprarte un sombrero. María quiere alquilarle a Juan el apartamento. María wants to rent the apartment to Juan. Maria chce zarezerwować apartament dla Juana. I need to buy you a hat. Muszę kupić ci kapelusz. Oto dwie metody jedna po drugiej. Żadna metoda nie jest "lepsza" niż inna. Me necesitas dar un regalo. Juan nos debe prestar el dinero. Necesitas darme un regalo. Juan debe prestarnos el dinero. Te necesito comprar un sombrero. María le quiere alquilar a Juan el apartamento. Necesito comprarte un sombrero. María quiere alquilarle a Juan el apartamento. Gdy czytasz lub słyszysz zdania takie jak te, musisz nauczyć się rozpoznawać raczej całe grupy wyrazów, niż kontrolować każdy wyraz oddzielnie. Me necesitas dar un regalo. Te necesito comprar un sombrero. Me necesitas dar = Musisz mi dać Te necesito comprar = I need to buy you – muszę ci kupić Necesitas darme un regalo. Necesito comprarte un sombrero. Necesitas darme = Musisz mi dać Necesito comprarte = muszę ci kupić

Twoje powodzenie w możliwości rozpoznawania tych grup jest w dużej mierze zależne od przerobionego wcześniej materiału - mianowicie odmiana czasownika. Musisz potrafić szybko rozpoznać odmieniony czasownik i bezokolicznik. Musisz automatycznie rozpoznawać "necesito comprar" jako "muszę kupić." Jeśli potrafisz to zrobić, jest tylko mały krok abyś rozpoznawał "te necesito comprar" jako "muszę kupić dla ciebie." Stąd, ostatni krok jest prosty: "Te necesito comprar un regalo."

Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego używane razem
Oto zaimki dopełnienia bliższego i dalszego obok siebie: Zaimki DB Zaimki DD Odpowiednik angielski me me me - mi te te you (familiar) - tobie lo, la le him, her, it, you (formal) - jemu, jej, Panu, Pani nos nos us - nam os os you-all (familiar) - wam los, las les them, you-all (formal) – im, Państwu Gdy masz zarówno zaimek dopełnienia bliższego i dalszego w tym samym zdaniu, zaimek dopełnienia dalszego stoi pierwszy. Ellos me los dan. Ella te la vende. They give them to me. Oni dają ich mi. She sells it to you. Ona sprzedaje to tobie. Zaimek DD: me Zaimek DB: los Zaimek DD: te Zaimek DB: la Ilekroć obydwa zaimki zaczynają się na literę "l" zmień pierwszy zaimek na "se." le lo = se lo le la = se la le los = se los le las = se las les lo = se lo les la = se la les los = se los les las = se las Powód zmiany "le lo" na "se lo" jest prosty, aby zapobiec efektowi zaplątania się języka przez dwa krótkie kolejne wyrazy, które zaczynają się na literę "l". Aby przedstawić to, najpierw szybko powiedz "les las" i następnie szybko "se las." Widzisz o ile prościej jest powiedzieć "se las?" W zdaniach przeczących, wyrazy przeczące stoją dokładnie przed pierwszym zaimkiem. No se lo tengo. Nunca se los compro. I don't have it for you. Nie trzymam go dla ciebie. I never buy them for her. Nigdy ich dla niej nie kupię. Ponieważ zaimek se może mieć tak wiele znaczeń, jest często pomocne, aby wyjaśnić to przez użycie zwrotu przyimkowego. Él se lo dice. Él se lo dice a María. Dwuznacznie. He tells it to (whom - komu?) On mówi to. He tells it to her. (Marii) On mówi to jej. Él se lo dice a Juan. Él se lo dice a ella. He tells it to him. (Juanowi) On mówi to jemu. He tells it to her. On jej to mówi. W zdaniach z dwoma czasownikami, istnieją dwie opcje, co do umieszczenia zaimków. Umieszczenia ich bezpośrednio przed odmienionym czasownikiem lub przyłączenia ich bezpośrednio do bezokolicznika. She should explain it to me. Powinna wyjaśnić to mi. Ella me lo debe explicar. Ella debe explicármelo. I want to tell it to you. Chcę to tobie powiedzieć. You need to send it to them. Musisz wysłać to im. Te lo quiero decir. Se la necesitas enviar a ellos. Quiero decírtelo. Necesitas enviársela a ellos. Zauważ, że gdy przyłącza się zaimki do bezokolicznika, zapisanie akcentu jest również dodane do ostatniej sylaby bezokolicznika. Zapobiega to brzmieniu bezokolicznika. Gdy zaimki są przyłączone do bezokolicznika, utwórz zdanie przeczące przez umiejscowienie wyrazu przeczącego dokładnie przed odmienionym czasownikiem. Ella debe explicármelo. Ella no debe explicármelo. Quiero decírtelo. Necesitas enviársela a ellos. No quiero decírtelo. No necesitas enviársela a ellos. Gdy zaimki stoi przed odmienionym czasownikiem, utwórz zdanie przeczące przez umieszczenie wyrazu przeczącego dokładnie przed zaimkami. Ella me lo debe explicar. Ella no me lo debe explicar. Te lo quiero decir. Se la necesitas enviar a ellos. No te lo quiero decir. No se la necesitas enviar a ellos.

Czasowniki jak Gustar
Nadszedł czas na omówienie czasownika "gustar", ponieważ użycie to wymaga użycia zaimków DD. Me gusta el cuarto. Nos gustan los libros. I like the room. Lubię pokój. We like the books. Lubimy książki. W Angielskim, poniższe zdania są prawidłowe. Zbadajmy te same zdania bliżej. I like the room. Lubię pokój. We like the books. Lubimy książki. I - ja= podmiot zdania We - my= podmiot zdania like - lubię= czasownik like - lubimy= czasownik the room – pokój = dopełnienie bliższe the books - książki= dopełnienie bliższe

W Angielskim, prawidłowo jest budować zdanie, które ma podmiot "podobny do" dopełnienia bliższego. W Hiszpańskim, takie coś nigdy nie zachodzi. W Hiszpańskim, używana jest inna konstrukcja. Angielski: I like the room. Lubię pokój. Angielski: We like the books. Lubimy książki. Hiszpański: The room is pleasing to me. Hiszpański: The books are pleasing to us. Pierwszą rzeczą, którą musisz zanotować jest to, że obydwie wersje rzeczywiście znaczą tą samą rzecz. Są po prostu różnymi wyrażeniami tej samej myśli. Myśl: Moje uczucia w odniesieniu do książki są pozytywne. Sposób angielski: I like the book. Lubię książkę. Sposób hiszpański: The book is pleasing to me. Książka jest miła dla mnie. Drugą rzeczą do zanotowania jest to, że w Angielskim, podmiotem zdania jest osoba (I, we) podczas gdy w Hiszpańskim podmiotem zdania jest dopełnienie (room, books). The room is pleasing to me. Pokój jest miły dla mnie. I like the room. Lubię pokój. Podmiot: The room Podmiot: I Ostatecznie zauważ, że chociaż angielskie zdanie ma dopełnienie bliższe, hiszpańskie zdanie ma dopełnienie dalsze. The room is pleasing to me. I like the room. me = dopełnienie dalsze room = dopełnienie bliższe Przestudiujmy poniższy przykład: Me gustan los libros. Dosłowne tłumaczenie: To me are pleasing the books. Dla mnie książki są miłe. Rzeczywiste tłumaczenie: I like the books. Lubię książki. Zauważ, że gustar jest odmieniane jako "gustan" nie "gusto." Pospolitym błędem jest powiedzenie "Me gusto los libros." Jest to nieprawidłowe, ponieważ podmiotem zdania jest "los libros", chociażby nawet stał na końcu. Pamiętaj, czasownik jest odmieniany zgodnie z podmiotem zdania. Me gustan los libros. (I like the books – lubię książki.) Zauważ, że odmiana gustar zmienia się na "gusta", gdy podmiot zdania jest pojedynczy. Me gusta el libro. (I like the book – lubię książkę.) Ponieważ podmiot zdania musi być albo pojedynczy (book) albo mnogi (books), jedynymi formami gustar, które użyjesz, są "gusta" i "gustan." Jest to prawdą niezależnie od tego, jaki zaimek DD pojawia się w zdaniu. Me gusta el libro. Me gustan los libros. I like the book. Ja lubię książkę. I like the books. Ja lubię książki. Te gusta el libro. Te gustan los libros. You like the book. Ty lubisz książkę. You like the books. Ty lubisz książki. Nos gusta el libro. Nos gustan los libros. We like the book. My lubimy książkę. We like the books. My lubimy książki. Pamiętaj, gustar staje się albo gusta albo gustan, zależnie od tego czy podmiot zdania jest pojedynczy czy mnogi. Nie musi nic robić z zaimkiem DD, który jest użyty. Podmiot jest pojedynczy - użyj gusta Podmiot jest mnogi - użyj gustan Me gusta el libro. Me gustan los libros. Te gusta el libro. Te gustan los libros. Pamiętaj, zaimek DD nie jest podmiotem zdania! Nos gustamos ... nieprawidłowo! Te gustas ... nieprawidłowo! Oto kilka przykładów prawidłowego użycia gustar. Zauważ, że jedynymi formami gustar, które się pojawiają, są gusta i gustan, chociażby nawet był używany każdy z zaimków DD. Podmiot pojedynczy Podmiot mnogi Me gusta la casa. Me gustan las casas. Te gusta el cuarto. Te gustan los cuartos. Le gusta la silla. Le gustan las sillas. Nos gusta el hotel. Nos gustan los hoteles. Os gusta la comida. Os gustan las comidas. Les gusta el reloj. Les gustan los relojes. Przyjrzyjmy się bliżej w jednym przykładzie: Le gusta la silla. Nie możliwe jest, aby powiedzieć czy to oznacza: 1. He likes the chair. On lubi krzesło. 2. She likes the chair. Ona lubi krzesło. 3. You (usted) like the chair. Ty lubisz krzesło. W celu wyjaśnienia, zdanie będzie często zaczynać się zwrotem przyimkowym, który wyjaśnia jedynie, kto odnosi się do zaimka DD. A él le gusta la silla. He likes the chair. On lubi krzesło. A Juan le gusta la silla. A María le gusta la silla. John likes the chair. Jan lubi krzesło. Mary likes the chair. Maria lubi krzesło. A ella le gusta la silla. A usted le gusta la silla. She likes the chair. Ona lubi krzesło. You (formal) like the chair. Ty lubisz krzesło. Jak możesz zobaczyć, przez dodanie zwrotu przyimkowego, usunęliśmy dwuznaczność formy „le". Możesz również użyć zwrotu przyimkowego do dodania nacisku, jeśli nawet nie ma dwuznaczności. 1. A Juan le gusta el café. 2. A mí me gusta el té. John likes coffee. Jan lubi kawę. I like tea. Lubię herbatę.

W pierwszym przykładzie, "a Juan" wyjaśnia dwuznaczny zaimek "le." W drugim przykładzie, nie ma dwuznaczności. "Me gusta el té" może znaczyć tylko "I like tea – lubię herbatę." W tym przypadku, "a mí" dodaje nacisk, kieruje uwagę na fakt, że herbata jest tym, co ja lubię (jako kontrast do tego co lubi Jan). Innym spojrzeniem na to jest: John likes coffee. Me, I like tea. Jan lubi kawę. Ja. Ja lubię herbatę. A Juan le gusta el café. A mí me gusta el té. No to teraz wiesz, jak prawidłowo użyć czasownik gustar, oto lista czasowników, które opierają się na tym samym stylu: aburrir - to bore - nudzić fascinar - to be fascinating to – być fascynującym bastar - to be sufficient – wystarczyć importar - to be important to – być ważnym caer bien (mal) - to (not) suit, (nie) pasować interesar - to be interesting to – być interesującym dar asco - to be loathsome – być znienawidzonym molestar - to be a bother – być zmartwionym disgustar - to hate something – nienawidzić czegoś parecer - to appear to be – wydawać się doler (o:ue) - to be painful – być bolesnym picar - to itch - swędzić encantar - to "love" something – kochać coś quedar - to be left over, remain - pozostawać faltar - to be lacking something – brakować czegoś volver (o:ue) loco - to be crazy about – zwariować na punkcie

Czas teraźniejszy ciągły
Czas teraźniejszy ciągły jest tworzony przez kombinację czasownika "to be" z imiesłowem współczesnym czynnym. (Jest on po prostu formą „-ing" czasownika.) I am studying. Studiuję I am studying with María. Studiuję z Marią. W angielskim, czas teraźniejszy ciągły może być użyty do opisu tego co się dzieje teraz, lub co będzie się działo w przyszłości. I am studying now. Studiuję teraz I am studying with María tonight. Dziś w nocy studiuję z Marią. W Hiszpańskim, czas teraźniejszy ciągły jest używany tylko do opisu akcji, która jest w trakcie omawiania miejsca. Nie jest to używane dla przyszłych działań. I am studying now. Właśnie się uczę. uczę się z Marią. (nie używaj czasu teraźniejszego ciągłego) (użyj czasu teraźniejszego ciągłego) I am studying with María tonight. Tej nocy Do tworzenia w Hiszpańskim czasu teraźniejszego ciągłego połącz formę "estar" z imiesłowem współczesnym czynnym. Estoy hablando. I am speaking. Mówię. Juan está comiendo. María está escribiendo una carta. John is eating. Jan je. Mary is writing a letter. Maria pisze list. Aby stworzyć czas teraźniejszy ciągły, musisz wiedzieć jak odmieniać czasownik estar i jak tworzyć imiesłów współczesny czynny. Wcześniej dowiedziałeś się jak odmieniać czasownik estar: estar estoy estás está estamos estáis están Aby stworzyć imiesłów współczesny czynny czasowników regularnych -ar, dodaj -ando do rdzenia czasownika. hablar: hablando (hablar - ar + ando) trabajar: trabajando estudiar: estudiando (trabajar - ar + ando) (estudiar - ar + ando) Aby stworzyć imiesłów współczesny czynny czasowników regularnych -er i -ir, dodaj -iendo do rdzenia czasownika. comer: comiendo vivir: viviendo (comer - er + iendo) (vivir - ir + iendo) hacer: haciendo escribir: escribiendo (hacer - er + iendo) (escribir - ir + iendo) Aby stworzyć imiesłów współczesny czynny czasowników o zmiennym rdzeniu -ir, zmień e:i i o:u w rdzeniu i następnie dodaj -iendo do rdzenia czasownika. servir: sirviendo dormir: durmiendo pedir: pidiendo morir: muriendo decir: diciendo poder: pudiendo Czasem, gdy tworzysz imiesłów współczesny czynny, wymagana jest zmiana pisowni wyrazu tak, aby zgadzała się ze sposobem wymowy. Nazywamy to zmianą "ortograficzną". Oto kilka prostych przykładów: caer: cayendo oír: oyendo creer: creyendo traer: trayendo huir: huyendo leer: leyendo ir: yendo seguir: siguiendo influir: influyendo Poniższe przykłady przedstawiają wyniki tworzenia imiesłowu współczesnego czynnego. hablar: hablando (-ar) dormir: durmiendo (o:u) comer: comiendo (-er) leer: leyendo (ortograficznie) vivir: viviendo (-ir) seguir: siguiendo (ortograficznie) decir: diciendo (e:i) Do tworzenia czasu teraźniejszego ciągłego, po prostu odmieniaj czasownik estar zgodnie z podmiotem zdania i połącz go z imiesłowem współczesnym czynnym. Juan está comiendo pan. María y Carmen están hablando con nosotros. John is eating bread. Jan je chleb. Mary and Carmen are speaking with us. Maria i Karmen rozmawiają z nami.

Pamiętaj, używaj czasu teraźniejszego ciągłego tylko dla czynności, które są "w toku." Porównaj użycia czasu teraźniejszego wskazującego z użyciem czasu teraźniejszego ciągłego. Estudio español. (czas teraźniejszy wskazujący) I am studying Spanish (tego dnia). Studiuję Hiszpański. I study Spanish. Studiuję Hiszpański. I do study Spanish. Robię studia z Hiszpańskiego. Estoy estudiando español. (czas teraźniejszy ciągły) I am studying (teraz, w tym momencie) Spanish. Właśnie studiuję Hiszpański. Ważne jest aby zapamiętać, że nigdy nie powinieneś używać czasu teraźniejszego ciągłego do powiedzenia czegoś w rodzaju "We are going to Spain this summer.-Tego lata Jedziemy do Hiszpanii"

Czasowniki z nieregularną pierwszą osobą
Poniższe czasowniki mają formy nieregularne dla pierwszej osoby liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym: caber (to fit - dopasować) yo quepo salir (to leave - zostawiać) yo salgo caer (to fall - spadać) yo caigo traer (to bring - przynosić) yo traigo hacer (to do, to make - robić) yo hago valer (to be worth – być wartym) yo valgo poner (to put, to place - kłaść) yo pongo ver (to see - widzieć) yo veo saber (to know something - a fact - wiedzieć) yo sé Oprócz tego zapamiętania powyższych czasowników, powinieneś się zaznajomić z poniższymi trzema zasadami: 1. Dla czasowników, które kończą się na -cer i -cir, zmień c na zc dla formy yo: conocer (to know - znać) yo conozco traducir (to translate - tłumaczyć) yo traduzco conducir (to drive - kierować) yo conduzco establecer (to establish - ustalić) yo establezco crecer (to grow - rosnąć) yo crezco producir (to produce - wytwarzać) yo produzco conduzco conducir compadecer deducir crecer conduces deslucir desaparecer conduce inducir establecer conducimos introducir merecer conducís lucir nacer conducen producir obedecer reducir ofrecer reproducir parecer traducir pertenecer conocer placer agradecer reconocer aparecer yacer carecer Albo na z: convenzo coercer convencer convences ejercer convence esparcir convencemos mecer* convencéis remecer* convencen vencer zurcir *mecer i remecer odmieniają się według tego wzoru, chociażby nawet kończyły się na samogłoskę + -cer 2. Dla czasowników, które kończą się na -ger i -gir, zmień g na j dla formy yo: escoger (to choose - wybierać) yo escojo emerger (to emerge – wyłaniać się) yo emerjo dirigir (to direct - kierować) yo dirijo fingir (to pretend - udawać) yo finjo cojo coger exigir colegir (e:i) fingir coges corregir (e:i) proteger coge dirigir recoger cogemos elegir (e:i) sumergir cogéis escoger surgir cogen 3. Dla czasowników, które kończą się na -guir, zmień gu na g dla formy yo: seguir (to follow – naśladować, iść za) yo sigo conseguir (to get - otrzymywać) yo consigo distinguir (to distinguish - odróżniać) yo distingo consigo conseguir (e:i) distinguir consigues erguir (e:i) consigue extinguir conseguimos perseguir (e:i) conseguís seguir (e:i) consiguen

Saber a Conocer / Pedir a Preguntar
W Hiszpańskim, istnieją dwa czasowniki, które wyrażają znaczenie "to know." Czasowniki te to "saber" i "conocer." Czasownik, który wybierasz zależy od kontekstu w jakim jest używany. Czasowniki te nie są wymienne. Aby wyrazić wiedzę lub ignorancję faktu lub informacji o czymś, używaj "saber."

Juan sabe donde está María. Yo no sé tu número de teléfono. Juan knows where Maria is. Juan wie gdzie jest Maria. I don't know your telephone number. Nie znam twego numeru telefonu. Aby powiedzieć, że ktoś zna lub nie zna osobę, a place lub dopełnienie, użyj conocer. Yo no conozco a María. Alberto y Alfredo conocen Madrid. I donn't know Maria. Nie znam Marii. Alberto and Alfredo know Madrid. Alberto i Alfredo znają Madryt. Aby wyrazić wiedzę lub ignorancję tematu lub dyscypliny wiedzy, użyj saber lub conocer, zależnie od kontekstu. Juan no sabe nada de inglés. Juan doesn't know any English. Juan nie zna w ogóle Angielskiego. Él sabe matemáticas. Juan conoce la literatura española. He knows mathematics. On zna matematykę. Juan is familiar with Spanish literature. Juan zna dobrze hiszpańską literaturę. Aby wyrazić znajomość lub ignorancję umiejętności, albo jak coś zrobić, użyj saber + bezokolicznik. María sabe conducir. No sé nadar muy bien. Maria knows how to drive. Maria wie jak prowadzić. I don't know how to swim very well. Nie wiem jak bardzo dobrze pływać. Aby powiedzieć, że znasz coś na pamięć, użyj saber. María sabe los verbos irregulares. Ella no sabe la letra de esa canción. Maria knows the irregular verbs (by heart). She doesn't know the words to that song. Maria zna czasowniki nieregularne (na pamięć). Ona nie zna słów tej piosenki. Sytuacja z odniesieniem do poprawnego użycia saber i conocer może być streszczona tak jak poniżej: saber aby znać fakt, aby znać coś dokładnie, aby wiedzieć jak coś zrobić conocer aby znać jakąś osobę, miejsce lub rzecz Pewien rodzaj sytuacji istnieje z uwzględnieniem dwóch hiszpańskich czasowników pedir i preguntar. obydwa znaczą "to ask – pytać, prosić" ale nie są wymienne. Na szczęście, zasady ich użycia są troszkę bardziej bezpośrednie: pedir – aby prosić o przedmiot, usługę lub wzgląd Pido más carne. Pedimos ahora. I ask for more meat. Proszę o więcej mięsa. We order now (prośba o obsługę) Już zamawiamy. preguntar - aby zadać pytanie lub prosić o informację Pregunto qué hora es. Preguntamos a qué hora sirven la cena. I ask what time it is. Pytam, która godzina. We ask what time they serve dinner. Pytamy, o której podają obiad. Kolejnym krokiem jest nauka liczebników dziesiątkami do 100: 10. diez 20. veinte 30. treinta 40. cuarenta 50. cincuenta 60. sesenta 70. setenta 80. ochenta 90. noventa 100. cien Teraz, teraz zobaczmy jak prosto jest uzupełnić luki: 31. treinta y uno 32. treinta y dos 33. treinta y tres 34. treinta y cuatro 35. treinta y cinco 36. treinta y seis 37. treinta y siete 38. treinta y ocho 39. treinta y nueve 40. cuarenta 41. cuarenta y uno 42. cuarenta y dos itd. Wzór ten można kontynuować aż do 100: 53. cincuenta y tres 54. cincuenta y cuatro 65. sesenta y cinco 66. sesenta y seis 78. setenta y ocho 88. ochenta y ocho 99. noventa y nueve itd. Do 101-199, używaj "ciento": ciento uno ciento dos Zauważ, że "y" jest używane tylko dla liczb 31-99 (i 131-199, 231-299, 331-399, itd.), a nie jest używane do oddzielenia setek od dziesiątek. Prawidłowo: Nieprawidłowo: ciento ochenta y nueve ciento y ochenta y nueve Aby dojść do 1000, wszystkie zasady, których się nauczyłeś, możesz dalej stosować. Wszystko czego teraz potrzebujesz, to jest nauczyć się liczyć setkami aż do 1000, a jest to całkiem proste: 100. cien 200. doscientos 300. trescientos 400. cuatrocientos 500. quinientos 600. seiscientos 700. setecientos 800. ochocientos 900. novecientos 1000. mil Oto kilka więcej przykładów: 142. ciento cuarenta y dos 907. novecientos siete 375. trescientos setenta y cinco 999. novecientos noventa y nueve 612. seiscientos doce Zapamiętaj z poprzedniej lekcji, Istnieją męskie i żeńskie formy dla liczby jeden: un libro una pluma one book – jedna książka one pen – jedno pióro Jest to również słuszne dla liczb 200, 300, 400, itd. doscientos libros cuatrocientos señores doscientas plumas cuatrocientas señoras Gdy jest dokładnie 100 czegoś i liczba jest używana z rzeczownikiem, użyj skróconej formy "cien." cien dólares cien gatas cien perros cien pesetas Ostatecznie, w Hiszpańskim kropka jest używana dla zaznaczenia tysięcy, a przecinek jest używany do ułamków dziesiętnych. Hiszpański 1,543.67 Angielski 1.543,67

Określenia czasu
Czasownik ser jest używany do wyrażenia pory dnia. Użyj es, gdy określasz "one o'clock - pierwszą", a son, gdy określasz wszystkie inne godziny.

Es la una. Son las dos. It's one o'clock. Jest pierwsza. It's two o'clock. Jest druga Używany jest żeński rodzajnik (la, las) przed godziną, ponieważ odnosi się do "la hora." Minuty mogą bydodane do godziny przy użyciu słowa y (i). Es la una y cinco. Son las tres y doce. It's five minutes past one. Jest pierwsza pięć. It's twelve minutes past three. Jest dwanaście po trzeciej. Minuty mogą być odjęte od godziny przy użyciu słowa menos (less - mniej). Es la una menos cinco. Son las tres menos doce. It's five minutes till one. Za pięć pierwsza. It's twelve minutes till three. Za dwanaście trzecia. Możesz również użyć wyrazów media (half - pół) i cuarto (quarter - kwadrans). Es la una y media. It's half past one. Jest trzydzieści po pierwszej. Son las dos y cuarto. Son las tres menos cuarto. It's quarter past two. Jest kwadrans po drugiej. It's quarter till three. Za kwadrans trzecia. Aby powiedzieć coś co się wydażyło w określonym czasie, użyj wzoru a + la(s) + czas. La fiesta empieza a las nueve. El banco abre a las ocho y media. The party begins at nine o'clock. Impreza zaczyna się o 9. The bank opens at half past eight. Bank otwierają o 8:30. Aby odróżnić a.m. – rano i p.m. – po południu użyj wyrażeń de la mañana, de la tarde i de la noche. Son las dos de la tarde. It's two in the afternoon. Jest druga po południu. Son las dos de la mañana. Son las diez de la noche. It's two in the morning. Jest druga rano It's ten in the evening. Jest 10 wieczorem. Gdy mówi się o nieokreślonym czasie, użyj wyrażeń por la mañana, por la tarde, por la noche. Siempre leo el periódico por las mañanas. I always read the newspaper in the morning. Zawsze rano czytam gazetę. Oto kilka użytecznych określeń czasu: por la mañana la noche anterior, anteanoche - the night before last el lunes que viene - next Monday – następnego in the morning (bez określonego czasu) rano de la mañana poniedziałku la semana que viene - next week – następnego tygodnia in the morning (określony czas) rano por la tarde el año que viene - next year – następnego roku el lunes pasado - last Monday – ostatniego poniedziałku in the afternoon (bez określonego czasu) po południu de la tarde la semana pasada - last week – ostatniego tygodnia el año pasado - last year – ostatniego roku in the afternoon (określony czas) po południu por la noche wieczorem lub nocą al mediodía - at noon – w południe a la medianoche - at midnight – o północy in the evening or night (bez określonego czasu) de la noche alrededor de - around - około in the evening or night (określony czas) wieczorem lub nocą de día – days - dnia mañana – tomorrow, morning – jutro, rano durante el día - during the day – w czasie dnia mañana por la mañana - tomorrow morning – jutro rano a tiempo - on time - punktualnie pasado mañana - the day after tomorrow - pojutrze en punto - exactly, on-the-dot – dokładnie, punkt ayer – yesterday - wczoraj tarde - late - późno anoche - last night – ostatniej nocy temprano - early - wcześnie

Por y para
"Por" i "para" mają różne znaczenia i są często mylone ponieważ mogą być tłumaczone jako "for - dla." Gracias por la información. Este regalo es para Juan. Thanks for the information. Dziękuję za informację. This gift is for Juan. Ten dar jest dla Jana. Aby nauczyć się prawidłowego użycia "por" i "para", potrzebujesz dwóch wiadomości: 1. Ucz się reguł jak por i para są używane. 2. Zapamiętaj wzory zdań. "Por" ma wiele użyć. Reguła: do wyrażenia wdzięczności lub przeprosin Wzór: Gracias por la ayuda. (Thanks for the help. Dziękuję za pomoc.) Reguła: do mnożenia i dzielenia Wzór: Dos por dos son cuatro. (Two times two equals four. Dwa razy dwa równa się cztery.) Reguła: dla prędkości, częstości i proporcji Wzór: Voy al restaurante cinco veces por semana. (I go to the restaurant five times per week. Chodzę do restauracji pięć razy w tygodniu.) Reguła: w znaczeniu "through - przez," "along – wzdłuż," "by - przez" lub "in the area of - w obszarze" Wzór: Andamos por el parque. (We walk through the park. Spacerujemy przez park.) Reguła: gdy mówi się o zmianie, włączając sprzedaż Wzór: Él me dio diez dólares por el libro. (He gave me ten dollars for the book. Dał mi 10 dolarów za książkę) Reguła: do oznaczenia "on behalf of – w imieniu" lub "in favor of – na korzyść," Wzór: No voté por nadie. (I didn't vote for anyone. Nie głosowałem za nikim) Reguła: do wyrażenia długości czasu Wzór: Yo estudié por dos horas. (I studied for two hours. Uczyłem się przez dwie godziny.) Reguła: do wyrażenia nieokreślonego lub ogólnego czasu, w znaczeniu "during - podczas" Wzór: Se puede ver las estrellas por la noche. (One can see the stars during the night. Każdy może zobaczyć gwiazdy w czasie nocy.) Reguła: dla zaznaczenia komunikacji lub transportu Wzór: Prefiero viajar por tren y hablar por teléfono.

(I prefer to travel by train and speak by phone. Wolę podróżować pociągiem i rozmawiać przez telefon) Reguła: w przypadkach błędnej identyfikacji lub w znaczeniu "to be seen as – być widzianym jako" Wzór: Me tienen por loco. (They take me for crazy. Doprowadzają mnie do szału.) Reguła: do pokazania powodu errand (z ir, venir, pasar, mandar, volver i preguntar) Wzór: Paso por ti a las ocho. (I'll come by for you at eight o'clock. Przyjdę przez ciebie o ósmej.) Reguła: gdy jest wprowadzany przez bezokolicznik, aby wyrazić działanie, które pozostaje do zakończenia, używając por + bezokolicznika Wzór: La cena está por cocinar. (Dinner has yet to be cooked. Obiad musi być jeszcze gotowany.) Reguła: do wyrażenia przyczyny lub powodu Wzór: El hombre murió por falta de agua. (The man died for lack of water. Człowiek umarł z braku wody.) Reguła: "estar por" znaczy być w nastroju lub skłonnym do czegoś Wzór: Estoy por tomar café. (I'm in the mood for drinking coffee. Jestem w nastroju na napicie się kawy.) Reguła: w konstrukcjach biernych Wzór: El libro fue escrito por Octavio Paz. (The book was written by Octavio Paz. Książka została napisana przez Octavio Paz.) "Por" również pojawia się w wielu wyrażeniach idiomatycznych: por adelantado - in advance – z góry por lo visto - apparently - widocznie por ahora - for now - teraz por medio de - by means of – za pomocą por allí - around there; that way por lo menos - at least – co najmniej por amor de Dios - for the love of God - na miłość boską por lo tanto – consequently – wskutek tego por aquí - around here; this way por mi parte - as for me – jak dla mnie por casualidad - by chance - przypadkiem por ningún lado – nowhere - nigdzie por ciento - percent - procent por otra parte - on the other hand – z drugiej strony por cierto - certainly – na pewno palabra por palabra - word for word – słowo w słowo por completo - completely - całkowicie por primera vez - for the first time – po raz pierwszy por dentro - inside - wewnątrz por separado – separately - oddzielnie por desgracia - unfortunately - niestety por supuesto - of course - oczywiście por ejemplo - for example – na przykład por suerte – fortunately – na szczęście por eso - therefore - dlatego por todas partes - everywhere - wszędzie por favor - please - proszę por todos lados - on all sides – na wszystkie strony por fin - finally – w końcu por último – finally - ostatecznie por lo general – generally - zwykle "Para" - inaczej, ma względnie rzadkie użycie. Reguła: do wskazania adresata Wzór: El hombre salió para Madrid. (The man left for Madrid. Mężczyzna wyjechał do Madrytu.) Reguła: do wskazania użycia lub celu rzeczy Wzór: El vaso es para agua. (The glass is for water. Szklanka jest na wodę.) Reguła: do oznaczenia "in order to - aby" lub "for the purpose of – w celu" Wzór: Para hacer una paella, primero dore las carnes. (To make a paella, first sauté the meats. Aby zrobić paella, najpierw mięsa saute.) Reguła: aby wskazać odbiorcę Wzór: Este regalo es para ti. (This gift is for you. Ten prezent jest dla ciebie.) Reguła: aby wyrazić ostateczny termin określonego czasu Wzór: Necesito el vestido para el lunes. (I need the dress by Monday. Potrzebuję sukni na poniedziałek.) Reguła: aby określić kontrast do tego co jest oczekiwane Wzór: Para un niño lee muy bien. (For a child, he reads very well. On czyta bardzo dobrze od dziecka.) Reguła: "estar para" aby wyrazić czynność, która w wkrótce będzie zakończona Wzór: El tren está para salir. (Pociąg zamierza odjechać.) Jest dość ważne, aby nauczyć się używać tych dwóch przyimków prawidłowo, ponieważ jeśli przypadkowo zamienisz jeden drugim, możesz ostatecznie powiedzieć coś zupełnie inaczej niż zamierzałeś. Zbadaj dwa przykłady: Juan compró el regalo para María. Juan compró el regalo por María. Juan bought the gift for Maria. Juan kupił prezent Marii. Juan bought the gift for Maria. Juan kupił prezent Marii. (on kupił go, aby jej dać) (on kupił go, ponieważ ona by nie mogła) "Por" i "para" mogą również być użyte w pytaniach. "¿Por qué?" znaczy "Why? Dlaczego?" (z jakiego powodu), a "¿Para qué?" znaczy "Why? Dlaczego?" (w jakim celu). ¿Por qué estudias español? ¿Para qué estudias español? For what reason do you study Spanish? For what purpose do you study Spanish? Z jakiego powodu studiujesz Hiszpański? W jakim celu studiujesz Hiszpański? Możliwa odpowiedź: Możliwa odpowiedź: Porque es un requisito. Para ser profesor de español. In order to become a Spanish Because it's required. Ponieważ jest to potrzebne. teacher. Aby zostać nauczycielem Hiszpańskiego.

Nieregularny stopień wyższy
Zapamiętaj z poprzednich lekcji kilka przykładów stopnia wyższego i najwyższego: Tú eres más alto que yo. Juan es el chico más inteligente de la clase. John is the You are taller than I. Jesteś wyższy niż ja. smartest boy in the class. Jan jest najmądrzejszym chłopcem w klasie. Poniższe przymiotniki mają nieregularne formy w stopniu wyższym i najwyższym:

Przymiotnik: bueno (good - dobry) Przymiotnik: malo (bad - zły) Wyższy: mejor (better - lepszy) Wyższy: peor (worse - gorszy) Najwyższy: el/la mejor (best - najlepszy) Najwyższy: el/la peor (the worst - najgorszy) Zauważ, że wyrazy más i menos nie są używane z nieregularnymi stopniami wyższymi. Prawidłowo: Prawidłowo: Este libro es bueno, pero ese libro es mejor. Esta película es mala, pero esa película es peor. Z nieregularnymi stopniami najwyższymi, używane są rodzajniki określone. Este libro es bueno. This book is good. Ta książka jest dobra. Ese libro es mejor. Aquel libro es el mejor. That book is better. Tamta książka jest lepsza. That book over there is the best. Tamta książka tam jest najlepsza. Oto o dwa więcej przymiotniki z nieregularnym stopniem wyższym i najwyższym: Przymiotnik: grande (big - duży) Przymiotnik: pequeño (small - mały) Wyższy: mayor (older; greater - starszy, większy) Wyższy: menor (younger; less – młodszy, mniejszy) Najwyższy: el/la mayor Najwyższy: el/la menor (the oldest-najstarszy; the greatest - największy) (youngest - najmłodszy; least - najmniejszy) Zauważ, że gdy odnoszą się do rozmiaru, grande i pequeño postępują według zwykłych zasad dla form w stopniu wyższym i najwyższym. Nie używają nie regularnych form menor i mayor. Esta casa es grande. This house is big. Ten dom jest duży. Esa casa es más grande. Aquella casa es la más grande. That house is bigger. Tamten dom jest większy. That house over there is the biggest. Tamten dom, tam jest największy. Gdy odnoszą się do wieku, używaj nieregularnych form mayor i menor. Juan es menor que María. María es la mayor de la familia. Juan is younger than Maria. Juan jest młodszy niż Maria. Maria is the oldest of the family. Maria jest najstarsza z rodziny. Gdy odnoszą się do pojęcia "less" lub "greater", użyj nieregularnych form mayor i menor. El agua es de mayor importancia que la comida. Water is more important than food. Woda jest ważniejsza niż jedzenie. La comida es de menor importancia que el agua. Food is less important than water. Jedzenie jest mniej ważne niż woda. Wyrazy joven i viejo są używane do nie wyższego opisu wieku. El niño es joven. El abuelo es viejo. The boy is young. Chłopczyk jest młody. The grandfather is old. Dziadek jest stary.

Zaimki i przymiotniki wskazujące
Przedyskutujemy tutaj przymiotniki i zaimki wskazujące. Pierwszym krokiem do jasnego zrozumienia tego tematu jest omówić różnicę między "przymiotnikiem" i "zaimkiem." przymiotnik zaimek opisuje rzeczownik zajmuje miejsce rzeczownika W poniższych zdaniach, pogrubione wyrazy wszystkie są przymiotnikami, ponieważ wszystkie opisują rzeczownik "book - książka." Give me the red book. Daj mi czerwoną książkę. Give me that book. Daj mi tamtą książkę. Give me the big book. Daj mi dużą książkę. Give me this book. Daj mi tą książkę. Zauważ, że przymiotniki odpowiadają na pytanie "Jaki?" w stosunku do rzeczowników, które modyfikują. (Which book? Jaka książka? The red book. The big book. That book. This book.) W poniższych zdaniach, pogrubione wyrazy wszystkie są zaimkami, ponieważ wszystkie zajmują miejsce rzeczownika.
Maria is next; give her the ball. Maria jest następna; daj jej piłkę. Juan is here; say hello to him. Juan jest tu; powiedz mu cześć. That pencil is yours; this is mine. Ołówek jest twój; ten jest mój. This book is mine; that is yours. Książka jest moja; tamta jest twoja.

Zauważ, że zaimki wymieniają rzeczownik. ("her" wymienia "Maria" - "him" wymienia "Juan" - "this" wymienia "pencil" "that" wymienia "book") Jak już zauważyłeś, wyrazy "this - ten" i "that - tamten" mogą funkcjonować zarówno jako przymiotniki jak i zaimki. This book is mine. Ta książka jest moja. (przymiotnik) That book is yours. Tamta książka jest twoja. (przymiotnik) This is mine. To jest moje. (zaimek) That is yours. Tamta jest twoja. (zaimek) W Hiszpańskim, jedyna różnica między zaimkami i przymiotnikami wskazującymi jest taka, że zaimki wskazujące mają zapisany akcent. Juan reads this book. (przym.) Jan czyta tą książkę. That statue is Greek. Tamta satua jest grecka. Juan lee este libro. Esa estatua es griega. Juan reads this. (zaim.) Jan czyta tą. That is American. Tamta jest Amerykanką. Juan lee éste. Ésa es americana. Hiszpański ma trzy wyrazy, a Angielski ma tylko dwa. W Angielskim, mówimy "this" lub "that" zależnie od tego czy dopełnienie jest nam bliskie czy nie. W Hiszpańskim, również mówimy "this - ten" i "that - tamten," ale istnieje różnica, oddzielny wyraz używa znaczenia "that one over there – ten tam dalej." Forma ta jest używana, gdy dopełnienie jest w nie dalekiej odległości, na przykład, po drugiej stronie pokoju. Oto trzy formy dla "this" "that" i "that one over there." este – this – ten ese – that – tamten aquel - that one over there – ten tam dalej Pamiętaj, zaimki wskazujące są takie same jak przymiotniki wskazujące, oprócz akcentu zapisanego nad zaimkami. this that that one over there este (adjective - przymiotnik) ese (adjective - przymiotnik) aquel (adjective - przymiotnik) éste (pronoun - zaimek) ése (pronoun - zaimek) aquél (pronoun - zaimek)

Również pamiętaj, że w Hiszpańskim przymiotniki mają 4 formy: męską pojedynczą, męską mnogą, żeńską pojedynczą, żeńską mnogą. Na przykład przymiotnik "short-krótki" ma w Hiszpańskim cztery formy: bajo, bajos, baja, bajas. el chico bajo la chica baja los chicos bajos las chicas bajas Przymiotniki wskazujące również mają 4 formy: este libro (this book – ta książka) esa pluma (that pen – tamto pióro) estos libros (these books – te książki) esas plumas (those pens – tamte pióra) esta pluma (this pen – to pióro) aquel libro (that book over there – tamta książka, tam dalej) estas plumas (these pens – te pióra) aquellos libros (those books over there – tamte książki, tam dalej) ese libro (that book - tamta książka) aquella pluma (that pen over there – tamto pióro, tam dalej) esos libros (those books – tamte książki) aquellas plumas (those pens over there – tamte pióra, tam dalej) Oto odpowiadające im zaimki wskazujące: éste (this one – masculine - ten) ésa (that one – feminine - tamta) éstos (these ones – masculine - ci) ésas (those ones – feminine - tamte) ésta (this one – feminine - ta) aquél (that one over there – tamten, tam dalej) éstas (these ones – feminine - te) aquéllos (those ones over there –tamci, tam dalej) ése (that one – masculine - tamten) aquélla (that one over there – tamta, tam dalej) ésos (those ones – masculine - tamci) aquéllas (those ones over there – tamte, tam dalej) Każdy zaimek wskazujący ma również formę nijaką. Nie zmieniają się w licznie i rodzaju, nie mają zapisanego akcentu i są używane w odniesieniu do pojęć abstrakcyjnych lub do nieznanego dopełnienia. esto (this matter, this thing – ta rzecz) eso (that matter, that thing – tamta rzecz) aquello (that matter/thing over there – tamta rzecz, tam dalej)

Wyrażenia czasowe z Hacer
Czasownik "hacer" może być używany na wiele sposobów do wskazania długości czasu zachodzącej akcji. Pierwszy sposób używa wzoru: Hace + czas + que + forma czasu teraźniejszego czasownika Hace un año que estudio español. Hace dos años que ellas estudian inglés. I have been studying Spanish for one year. They have been studying English for two years. Od roku studiuję Hiszpański. Od dwóch lat studiują Angielski. Aby stworzyć przeczenie takiego wyrażenia, wystarczy dodać wyraz "no" przed czasownikiem, tak jak poniżej: Hace + czas + que + no + forma czasu teraźniejszego czasownika Hace un año que no estudio español. Hace dos años que ellas no estudian inglés. I haven't studied Spanish for a year. They haven't studied English for two years. Od roku nie studiuję Hiszpańskiego. Od dwóch lat nie studiują Angielskiego. Innym sposobem, na użycie czasownika "hacer" do wyrażenia jak długo coś miało miejsce, jest użycie poniższego wzoru: Forma czasu teraźniejszego czasownika + desde hace + czas Estudio español desde hace un año. Ellas estudian inglés desde hace dos años. I have been studying Spanish for one year. They have been studying English for two years. Studiuję Hiszpański od roku. Oni studiują Angielski od dwóch lat. Aby stworzyć przeczenie takiego wyrażenia, ponownie po prostu dodaj wyraz "no" przed czasownik, tak jak poniżej: No + forma czasu teraźniejszego czasownika + desde hace + czas No estudio español desde hace un año. Ellas no estudian inglés desde hace dos años. I haven't studied Spanish for a year. They haven't studied English for two years. Nie studiuję Hiszpańskiego od roku. Oni nie studiują Angielskiego od dwóch lat.

Zaimki dzierżawcze
My book is large. Moja książka jest duża My jest przymiotnikiem ponieważ modyfikuje albo opisuje rzeczownik "książka." W dodatku, jest to zaimek "dzierżawczy", ponieważ mówi kto posiada książkę. Yours is small. Twoja jest mała Twoja jest zaimkiem, ponieważ zastępuje lub zabiera miejsce rzeczownika. W tym przypadku, pierwsze zdanie mówi nam, że "twoja" zastępuje rzeczownik "książka." W dodatku, jest to zaimek "dzierżawczy", ponieważ mówi kto posiada zastępowany rzeczownik Your car is green. Twój samochód jest zielony Twój jest przymiotnikiem, ponieważ modyfikuje rzeczownik "samochód." Nadto, jest to zaimek "dzierżawczy", ponieważ mówi kto posiada samochód. Mine is red. Mój jest czerwony Mój jest zaimkiem, ponieważ zastępuje lub zabiera miejsce rzeczownika. W tym przypadku, pierwsze zdanie mówi nam, że "mój" zastępuje rzeczownik "samochód." W dodatku, jest to zaimek "dzierżawczy", ponieważ mówi kto posiada zastępowany rzeczownik. Zapamiętaj, że poprzednio, już się nauczyłeś o przymiotnikach dzierżawczych. mi(s) my - mój mi libro mis plumas tu(s) his, her, your, their - jego, jej, Pana, Pani, ich your - twój su libro tu libro sus plumas nuestro(-a, -os, -as) tus plumas su(s) our - nasz

nuestro libro your (fam. pl.) - Państwa nuestras plumas vuestro libro vuestro(-a, -os, -as) vuestras plumas Zaimki dzierżawcze są podobne do przymiotników dzierżawczych, ale są zwykle używane z rodzajnikiem określonym. mine – mój (zamiast uprzednio wymienionego rzeczownika) ours - nasz el mío / la mía el nuestro / la nuestra los míos / las mías los nuestros / las nuestras yours (familiar) - twój yours (familiar) - wasz el tuyo / la tuya el vuestro / la vuestra los tuyos / las tuyas los vuestros / las vuestras yours (formal), his, hers - Pana, Pani, jej, jego yours (formal), theirs – Państwa, ich el suyo / la suya el suyo / la suya los suyos / las suyas los suyos / las suyas Teraz przetłumaczmy nasze zdania wzorcowe: Mi libro es grande. Tu carro es verde. My book is large. Moja książka jest duża. Your car is green. Twój samochód jest zielony. El tuyo es pequeño. El mío es rojo. Yours is small. Twoja jest mała. Mine is red. Mój jest czerwony. Poprzednie tłumaczenia zakładają, że mówisz do przyjaciela lub kogoś kto dobrze cię zna i używają nieformalnej formy "tú" w mowie. Ale zapamiętaj, Hiszpański również ma więcej formalnych form mówionych. Zauważ jak te same zdania zmieniają się, jeśli założymy, że mówisz do kogoś posiadającego autorytet, używając bardziej formalnej formy "usted" w mowie. Mi libro es grande. (bez zmian) Su carro es verde. (formalnie) My book is large. Moja książka jest duża. Your car is green. Pana samochód jest zielony. El suyo es pequeño. (formalnie) El mío es rojo. (bez zmian) Yours is small. Pana jest mała. Mine is red. Mój jest czerwony. Rodzajnik określony zazwyczaj pomijamy, gdy zaimek dzierżawczy stoi po czasowniku ser: El carro grande es mío. El carro pequeño es suyo. The big car is mine. Duży samochód jest mój. The small car is hers. Mały samochód jest jej. Zauważ poniższe dwuznaczności: El carro grande es suyo. El carro grande es suyo. The big car is his. Duży samochód jest jego. The big car is hers. Duży samochód jest jej. El suyo, la suya, los suyos, las suyas mogą być wyjaśnione tak jak poniżej: El carro grande es suyo. Los carros grandes son suyos. The big car is his. (niewyjaśniony) Duży samochód jest jego. The big cars are theirs. (niewyjaśniony) Duże samochody są ich. Los carros grandes son de ellas. El carro grande es de él. The big cars are theirs. (wyjaśniony) Duże samochody są ich. The big car is his. (wyjaśniony) Duży samochód jest jego. Las casas pequeñas son suyas. La casa pequeña es suya. The small houses are theirs. (niewyjaśniony) Małe domy są ich. The small house is hers. (niewyjaśniony) Mały dom jest jej. Las casas pequeñas son de ellos. La casa pequeña es de ella. The small houses are theirs. (wyjaśniony) Małe domy są ich. The small house is hers. (wyjaśniony) Mały dom jest jej.
Uwaga: de + el są skrócone do formy "del," jakkolwiek, de + él nie są skracane.

Czasowniki zwrotne
Czasownik jest zwrotny gdy podmiot i dopełnienie są te same. I wash myself. Myję się podmiot: I czasownik: wash dopełnienie: myself Ponieważ podmiot i dopełnienie są te same, czasownik jest zwrotny. I wash the car. Myję samochód podmiot: I czasownik: wash dopełnienie: car Ponieważ podmiot i dopełnienie są różne, czasownik nie jest zwrotny. Oto inny przykład tego, jak czasownik może być albo zwrotny albo nie-zwrotny. I scratch myself. Drapię się podmiot: I czasownik: scratch dopełnienie: myself Ponieważ podmiot i dopełnienie są te same, czasownik jest zwrotny. I scratch the dog. Drapię psa podmiot: I czasownik: scratch dopełnienie: dog Ponieważ podmiot i dopełnienie są różne, czasownik nie jest zwrotny. Gdy czasownik jest zwrotny, bezokolicznik kończy się na "se." lavar rascar to wash (nie-zwrotny) myć to scratch - drapać (nie-zwrotny) lavarse rascarse to wash oneself (zwrotny) myć się to scratch oneself – drapać się (zwrotny) Istnieje czasownik zwrotny, który używałeś podczas rozpoczynania nauki Hiszpańskiego. llamarse - to call oneself – nazywać się ¿Cómo se llama usted? Me llamo Juan. What do you call yourself? Jak się nazywasz? I call myself Juan. Nazywam się Juan.
Uwaga: Bardziej "naturalnymi" tłumaczeniami powinny być "What is your name?" i "My name is Juan."

Gdy uczysz się odmiany czasowników regularnych, musisz się uczyć wprowadzenia zaimków zwanych "zaimkami osobowymi." lavar él, ella, usted lava yo lavo nosotros/as lavamos tú lavas

vosotros/as laváis ellos, ellas, ustedes lavan Aby nauczyć się odmieniać czasowniki zwrotne, musisz nauczyć się inaczej wprowadzać zaimki zwane "zaimkami zwrotnymi." Zaimki te są umieszczone przed czasownikiem, podczas gdy końcówka "se" jest odrzucana i czasownik jest odmieniany normalnie. lavarse yo me lavo nosotras nos lavamos I wash (myself) ja się myję we wash (ourselves) (żeński) my się myjemy tú te lavas vosotros os laváis – wy się myjecie you wash (yourself) (nieformalnie) ty się myjesz you-all wash (yourselves) (nieformalnie) él se lava vosotras os laváis – wy się myjecie he washes (himself) on się myje you-all wash (yourselves) (nieformalnie, żeński) ella se lava ustedes se lavan she washes (herself) ona się myje you-all wash (yourselves) Państwo się myją usted se lava ellos se lavan you wash (yourself) (formalnie) Pan się myje they wash (themselves) oni się myją nosotros nos lavamos ellas se lavan we wash (ourselves) my się myjemy they wash (themselves) one się myją Zaimki zwrotne nie są zaimkami osobowymi; raczej są zaimkami celu. Wszystkie oznaczają „się”. Celem zwrotnych zaimków celu jest pokazanie, że czynność czasownika pozostaje z podmiotem. Juan se lava la cara. Juan lava su carro. (nie-zwrotny) Juan washes his face. (zwrotny) Juan myje sobie twarz. Juan washes his car. Juan myje swój samochód.
Uwaga: Gdy odnosi się do części ciała, użyj rodzajnika określonego, a zatem "la cara" nie "su cara."

Zauważ, że wiele czasowników może być budowanych jako zwrotne. Wszystkie one oznaczają, gdy czasownik jest zwrotny, że czynność pozostaje z podmiotem. wash the dog – umyj psa (nie-zwrotny) put the baby to bed - połóż dziecko do lóżka(nie-zwrotny) wash your face - umyj sobie twarz (zwrotny) go to bed – połóż się do łóżka (zwrotny) raise the book – podnieść książkę (nie-zwrotny) wake up your son - obudź syna (nie-zwrotny) raise your arm - podnieś swe ramię (zwrotny) wake up yourself – obudź się (zwrotny) Zaimek można umieścić: przed odmienionym czasownikiem lub przyłączony do końcówki bezokolicznika. I want to see it. (querer, ver) Chcę to zobaczyć. Lo quiero ver. Quiero verlo. Lo debemos comprar. Debemos comprarlo. We should buy it. Powinniśmy go kupić. María nos debe visitar. María debe visitarnos. Mary should visit us. Maria powinna nas odwiedzić. Juan lo necesita lavar. Juan necesita lavarlo. John needs to wash it. Jan potrzebuje go umyć. To samo jest prawdą co do zaimków zwrotnych. Gdy zdanie ma dwa czasowniki, zaimek może być umiejscowiony zaraz przed odmienianym czasownikiem albo przyczepiony na końcu bezokolicznika. I want to see myself. Chcę się zobaczyć. Maria can wash her face now. Maria może teraz umyć sobie twarz. Me quiero ver. Ahora María se puede lavar la cara. Quiero verme. Ahora María puede lavarse la cara. John needs to wash his hair. Jan musi umyć sobie włosy. I have just gone to bed. Poszedłem po prostu się położyć. Juan se necesita lavar el pelo. Acabo de acostarme. Juan necesita lavarse el pelo. Me acabo de acostar. We prefer to wash with scented soap. Wolimy myć mydłem zapachowym. Preferimos lavarnos con jabón perfumado. Nos preferimos lavar con jabón perfumado. Ilekroć czasownik bezpośrednio idzie za przyimkiem, pozostaje w formie bezokolicznika. Dla czasowników zwrotnych, końcówka -se zmienia się zgodnie z podmiotem. Zaobserwuj różnice w poniższych zdaniach, wszyscy z nich zamierzają liczyć burros zanim zasną. Antes de dormirme, yo cuento burros. Antes de dormirnos, nosotros contamos burros. Antes de dormirte, tú cuentas burros. Antes de dormiros, vosotros contáis burros. Antes de dormirse, la chica cuenta burros. Antes de dormirse, los chicos cuentan burros. W Angielskim, wiele czasowników może być użytych jako przechodnie (z dopełnieniem bliższym) lub nieprzechodnie (bez dopełnienia bliższego). The sun dried the clothes. (przechodni) Słońce osuszyło ubranie. The clothes dried in the sun. (nieprzechodni) Ubrania wyschły w słońcu. W Hiszpańskim, te nieprzechodnie konstrukcje często używają formy zwrotnej. The sun dried the clothes. (przechodni) El sol secó la ropa. The clothes dried in the sun. (nieprzechodni) La ropa se secó al sol. Czasem, konstrukcja zwrotna jest używana po prostu do uwydatnienia kto jest wykonawcą czynność zdania. The cake? Maria ate it. Ciastko? Maria je je. ¿La torta? María se la comió. Dla niektórych czasowników, zmienia się znaczenie, gdy są używane jako zwrotne. aburrir - to bore – nudzić się despedirse de - to say goodbye – powiedzieć żegnaj aburrirse - to be bored - być znudzonym dormir - to sleep - spać acordar - to agree – zgadzać się dormirse - to fall asleep - zasnąć acordarse de - to remember - pamiętać ir - to go - iść acostar - to put to bed – położyć do łóżka irse - to go away, to leave – odjechać, odejść acostarse - to go to bed – iść do łóżka morir - to die - umrzeć (nagle, w wypadku, wojnie, itd.) casar - to perform a marriage ceremony – dokonać zaślubin morirse-to die-umrzeć (z przyczyn naturalnych; przenośnie) casarse con – stać się zaślubionym komuś negar - to deny - zaprzeczać despedir - to fire – wyrzucić z pracy negarse a - to refuse - odrzucać

parecer - to seem – zdawać się, okazywać się parecerse a - to resemble - przypominać poner - to put - umieszczać ponerse - to put on – wkładać, włączać Kilka czasowników jest zawsze używanych jako zwrotne. arrepentirse (e:ie) - to repent – powtarzać się atreverse a - to dare – ośmielać się darse cuenta de - to realize – realizować, spełniać się

probar - to try, to taste – próbować, smakować probarse - to try on - przymierzać quitar - to take away - zabrać quitarse - to take off - zdejmować jactarse de - to boast – chwalić się quejarse de - to complain about – skarżyć się o suicidarse - to commit suicide - popełnić samobójstwo

Rodzajnik określony
Jesteś raczej już zaznajomiony z rodzajnikami określonymi: El la los las Jesteście prawdopodobnie zaznajomieni ze zwykłym użyciem rodzajników określonych. El chico es alto. La chica es guapa. Los hombres comen mucho. Las mujeres charlan. Tutaj, nauczycie się pewnych dodatkowych zasad, aby pomóc wam użyć prawidłowo rodzajnik określony. Na przykład, żeński pojedynczy rzeczownik, który zaczyna się na głoskę a lub ha używa męskiej formy rodzajnika. el agua el hacha el hambre el águila Zasada ta odnosi się tylko do formy pojedynczej rzeczownika. Forma mnoga używa rodzajnika żeńskiego. el agua las aguas el hacha las hachas el hambre las hambres el águila las águilas
Uwaga: Powodem użycia przez formę pojedynczą rodzajnika męskiego jest to, że gdy pierwsza sylabą jest a lub ha, rodzajnik la skłania się do łączenia się razem z pierwszą sylabą wyrazu, gdy jest wymawiana. Nie dzieje się to z rodzajnikiem las.

Rodzajnik określony jest używany z niektórymi krajami i miastami, a z innymi nie. Oto kilka przykładów, gdzie jest to używane: la Argentina, el Brasil, el Canadá, el Ecuador, la Florida, la Habana, la India, el Japón, el Paraguay, el Perú, el Salvador, el Uruguay Nie ma wygodnej reguły na powiedzenie ci, kiedy używać rodzajnika określonego. Po prostu musisz zapamiętać co masz robić. Rodzajnik określony jest zawsze używany z złożonymi nazwami geograficznymi. la América Central los Estados Unidos la América del Sur la Gran Bretaña Rodzajnik określony jest używany, gdy mówi się o osobie ale nie jest używany, gdy mówimy bezpośrednio do osoby. El señor Gómez es profesor. La señorita está muy bonita. Señor Gómez, ¿es usted profesor? ¡Señorita! Usted está muy bonita esta noche. Rodzajnik określony jest używany, gdy czasowniki zwrotne stoją przed częściami ciała, ubraniami lub innymi bardzo osobistych własności. María se lava la cara. Él se pone el traje. Rodzajnik określony jest często używany w miejsce przymiotnika dzierżawczego, gdy mówi się o częściach ciała lub własności, która może być rozważana "indywidualnie." Na przykład, w Angielskim można by całkiem pospolicie powiedzieć: Joseph washes his clothes. Józef płucze swe ubrania. Aby przekazać to samo znaczenie w Hiszpańskim, należy to prawidłowo wymawiać: Jose lava la ropa. (nie "su" ropa)

Czas przeszły dokonany i niedokonany
Hiszpański ma dwa czasy przeszłe: dokonany i niedokonany. Większość czasowników może być użyta do każdego czasu, zależnie od znaczenia. Tutaj, nauczysz się odmieniać czasowniki regularne -ar w czasie przeszłym dokonanym i niedokonanym. Nauczysz się również podstawowych różnic między czasem przeszłym dokonanym i niedokonanym, tak żebyś mógł zacząć używać ich prawidłowo. Aby odmieniać czasowniki regularne -ar w czasie przeszłym dokonanym, po prostu odrzuć końcówki (-ar) i dodaj jedną z poniższych: é aste ó amos asteis aron Aby odmieniać czasowniki regularne -ar w czasie przeszłym niedokonanym, po prostu odrzuć końcówki (-ar) i dodaj jedną z poniższych: aba abas aba ábamos abais aban Porównaj czasownik "hablar" odmieniony w czasie przeszłym dokonanym i niedokonanym. Dokonany Niedokonany hablé hablaba hablaste hablabas habló hablaba hablamos hablábamos hablasteis hablabais hablaron hablaban Ogólnie mówiąc, czas przeszły dokonany jest używany dla czynności w przeszłości, które są rozpatrywane jako zakończone. Użycie czasu przeszłego dokonanego sugeruje, że przeszłe działanie ma określony początek i koniec. Juan habló de la una hasta las dos. Juan spoke from one until two o'clock. Juan rozmawiał od pierwszej aż do drugiej. (jasno określony początek i koniec) Jest ważne, aby sobie uświadomić, że początek i koniec może nie być zawsze jasno określony. Juan habló dos horas. Juan habló con la estudiante. Juan spoke for two hours. Juan rozmawiał przez dwie godziny. Juan spoke with the student. Juan rozmawiał ze studentem. (sugerowany początek i koniec) (sugerowany początek i koniec)

Ogólnie mówiąc, czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności w przeszłości, które nie są rozpatrywane jako zakończone. Użycie czasu przeszłego niedokonanego sugeruje, że przeszłe działanie nie ma określonego początku lub końca. Las chicas hablaban en inglés. The girls used to speak in English. Dziewczyny zwykły mówić po Angielsku. (nieokreślony początek i koniec) Nauczysz się teraz podstawowych różnic między czasem przeszłym dokonanym i niedokonanym: Czas przeszły dokonany mówi nam właściwie, kiedy czynność miała miejsce. Czas przeszły niedokonany mówi nam na ogół, kiedy czynność miała miejsce.
Uwaga: Chociaż różnice te mogą pojawiać się pojedynczo, jest to właściwie dla złożonego tematu.

Pamiętaj, Hiszpański ma dwa czasy przeszłe: dokonany i niedokonany. Każdy czasownik może być w stawiony do każdego czasu, zależnie od znaczenia. Czas przeszły dokonany mówi nam właściwie, kiedy czynność ma miejsce. Czas przeszły niedokonany mówi nam w ogóle, kiedy czynność ma miejsce. Niektóre wyrazy i zwroty wskazują specyficzne ramy czasowe i dlatego sygnalizują użycie czasu przeszłego dokonanego. ayer (wczoraj) esta mañana (tego ranka) anteayer (przed wczoraj) esta tarde (tego popołudnia) anoche (ostatnia noc) la semana pasada (ostatniego tygodnia) desde el primer momento (od pierwszej chwili) el mes pasado (ostatniego miesiąca) durante dos siglos (przez dwa wieki) el año pasado (ostatniego roku) el otro día (drugi dzień) hace dos días, años (two days, years ago-dwa dni, lata temu) en ese momento (w tym momencie) el lunes por la noche (Monday night – poniedziałkową nocą) entonces (następnie) ayer por la mañana (yesterday morning – wczoraj rano) después (później) ayer por la tarde (yesterday afternoon – wczoraj po południu) Inne wyrazy i zwroty wskazują powtarzalne, mętne lub nieokreślone ramy czasowe i dlatego sygnalizują użycie czasu przeszłego niedokonanego. a menudo (często) de vez en cuando (od czasu do czasu) por un rato (chwilowo) a veces (czasami) en aquella época (w tym czasie) siempre (zawsze) cada día (codziennie) frecuentemente (często) tantas veces (tak wiele razy) cada semana (co tydzień) generalmente (zazwyczaj) todas las semanas (każdego tygodnia) cada mes (co miesiąc) muchas veces (wiele razy) todos los días (każdego dnia) cada año (każdego roku) mucho (dużo) todo el tiempo (cały czas) con frecuencia (często) nunca (nigdy) varias veces (kilka razy) Niektóre z nich są bardziej oczywiste niż inne. Nauczyłeś się już, że czas przeszły dokonany i niedokonany są używane w innych sytuacjach. Czas przeszły dokonany jest używany dla czynności, które są pokazane jako zakończone, podczas gdy czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności, które nie miały określonego początku lub końca. Estudié dos horas. Yo estudiaba antes de los exámenes. I studied two hours. Uczyłem się dwie godziny. I used to study before the tests. Zwykłem uczyć się przed testem. (czynność zakończona) (nieokreślony początek i koniec) Niektóre czasowniki faktycznie zmieniają znaczenie, zależnie od tego czy są używane w czasie przeszłym dokonanym czy niedokonanym. Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ różnice w znaczeniu mogą być kopiowane do innych sposobów, w których te dwa czasy przeszłe są używane. conocer Conocí a Juan hace cinco años. En aquella época conocíamos muy bien la ciudad. I met Juan five years ago. At that time we knew the city very well. Spotkałem Juana pięć lat temu. W tamtych czasach znaliśmy to miasto bardzo dobrze. (czynność zakończona) (nieokreślony początek i koniec) querer María quiso comprar la casa. Juan quería comprar la casa. Maria tried to buy the house. Maria próbowała kupić dom. Juan wanted to buy the house. Juan chciał kupić dom. (czynność zakończona) (nieokreślony początek i koniec) no querer María no quiso comprar la casa. Juan no quería comprar la casa. Maria refused to buy the house. Juan did not want to buy the house. Maria odrzuciła kupno domu. Juan nie chciał kupić domu. (czynność zakończona) (nieokreślony początek i koniec) saber María lo supo ayer. Juan sabía que María venía. Maria found out yesterday. Juan knew that Maria was coming. Maria zorientowała się wczoraj. Juan wiedział, że Maria przyszła. (czynność zakończona) (nieokreślony początek i koniec) poder María pudo levantar la mesa. Juan podía participar en la manifestación. Maria succeeded in lifting the table. Juan was able to participate in the demonstration. Marii udało się podnieść stół. Juan potrafił uczestniczyć w demonstracji. (czynność zakończona) (nieokreślony początek i koniec) tener

María tuvo una carta de su mamá. Maria received a letter from her mom. Maria otrzymała list od mamy. (czynność zakończona)

Juan tenía un coche nuevo. Juan used to have a new car. Juan był przyzwyczajony mieć nowy samochód. (nieokreślony początek i koniec)

Czas przeszły dokonany
Tutaj, nauczysz się jak odmieniać czasowniki -er i –ir oraz zapoznasz się z użyciami czasu przeszłego dokonanego. Aby odmieniać czasowniki regularne -er i -ir w czasie przeszłym dokonanym, po prostu odrzuć końcówki (-er lub -ir) i dodaj poniższe: í iste ió imos isteis ieron Oto wszystkie trzy formy czasowników razem w czasie przeszłym dokonanym: hablar comer vivir hablé comí viví hablaste comiste viviste habló comió vivió hablamos comimos vivimos hablasteis comisteis vivisteis hablaron comieron vivieron
Uwaga: Formy nosotros dla czasowników -ar i -ir są takie same zarówno w czasie przeszłym dokonanym i czasie teraźniejszym: hablamos, vivimos.

Czas przeszły dokonany jest używany do czynności, które mogą być pokazane jako pojedyncze zdarzenia. Ella caminó por el parque. She walked through the park. Spacerowała przez park. Ellos llegaron a las ocho. They arrived at eight o'clock. Przyjechali o 8. Czas przeszły dokonany jest używany do czynności, które były powtarzane pewną ilość razy lub nastąpiły w specyficznym zakresie czasu. Ayer escribí tres cartas. Yesterday I wrote three letters. Wczoraj napisałem trzy listy. Vivimos allí por cuatro años. We lived there for four years. Mieszkaliśmy tam przez 4 lata. Czas przeszły dokonany jest używany do czynności, które były częścią łańcucha zdarzeń. Ella se levantó, se vistió, y salió de la casa. She got up, dressed, and left the house. Wstała, ubrała się i opuściła dom. Czas przeszły dokonany jest używany dla stanu początkowego lub końcowego akcji. Empezó a nevar a las ocho de la mañana. It began to snow at eight in the morning. Zaczęło padać o 8 rano. Powyższe przykłady wszystkie zgadzają się z naszą główną regułą dla użycia czasu przeszłego dokonanego: Czas przeszły dokonany jest używany dla czynności przeszłych, które są rozpatrywane jako zakończone. Tutaj nauczysz się odmieniać cztery ważne czasowniki w czasie przeszłym dokonanym: ser, ir, dar i hacer. Te cztery czasowniki są nieregularne; musisz je zapamiętać: ser ir fui fui fuiste fuiste fue fue fuimos fuimos fuisteis fuisteis fueron fueron dar hacer di hice diste hiciste dio hizo dimos hicimos disteis hicisteis dieron hicieron
Uwaga: Nie jest to typowe; ser i ir nie mają identycznej odmiany w czasie przeszłym dokonanym!

Czasowniki -ar i –er, które zmieniają swój rdzeń w czasie teraźniejszym nie zmieniają go w czasie przeszłym dokonanym. Są odmieniane dokładnie tak, jak inne czasowniki regularne w czasie przeszłym dokonanym. Teraźniejszy Przeszły dokonany entender entender entiendo entendí entiendes entendiste entiende entendió entendemos entendimos entendéis entendisteis entienden entendieron Teraźniejszy Przeszły dokonany cerrar cerrar cierro cerré cierras cerraste

cierra cerró cerramos cerramos cerráis cerrasteis cierran cerraron Czasowniki -ir, które zmieniają swój rdzeń w czasie teraźniejszym nie zmieniają go w czasie przeszłym dokonanym, ale robią to w inny sposób. Zmieniają e:i i o:u w trzeciej osobie, pojedynczej i mnogiej. Teraźniejszy Przeszły dokonany preferir preferir prefiero preferí prefieres preferiste prefiere prefirió preferimos preferimos preferís preferisteis prefieren prefirieron Teraźniejszy Przeszły dokonany dormir dormir duermo dormí duermes dormiste duerme durmió dormimos dormimos dormís dormisteis duermen durmieron Aby zachować brzmienie bezokolicznika, wiele czasowników zmienia ortografię (pisownię) w czasie przeszłym dokonanym. Poniższe zmiany następują tylko w formie „yo": Czasowniki które kończą się na -gar zmieniają g na gu Czasowniki które kończą się na -car zmieniają c na qu Czasowniki które kończą się na -zar zmieniają z na c Oto trzy przykłady: yo jugué (jugar) yo busqué (buscar) yo almorcé (almorzar) Niektóre pospolite czasowniki o ortograficznej odmianie dla czasu przeszłego dokonanego tego rodzaju: -gar -car -zar cegar aparcar almorzar colgar buscar autorizar jugar clarificar cazar llegar clasificar comenzar pagar destacar cruzar plegar empacar empezar regar justificar forzar rogar practicar organizar tragar sacar simbolizar vagar tocar tropezarse Dla czasowników, które kończą się na -aer, -eer, -oír i -oer, formy él/ella/usted używają końcówki "yó" (rzadziej niż ió) i trzecia osoba liczby mnogiej używa końcówki "yeron" (rzadziej niż ieron). Pozostałe formy zyskują zapisany akcent nad literą "i." creer creí creíste creyó creímos creísteis creyeron Innymi czasownikami jak creer są: caer leer oír poseer proveer roer Wyjątkiem od tej reguły są: traer atraer distraer Czasowniki które kończą się na -uir zmieniają się w ten sam sposób, ale zapis akcentu nad literą "i" występuje tylko w formie yo. huir huí huiste huyó huimos huisteis huyeron Innymi czasownikami jak huir są: Construir contribuir destruir fluir incluir influir Poniższe czasowniki są nieregularne w czasie przeszłym dokonanym i muszą być zapamiętane: decir traer ver dije traje vi dijiste trajiste viste dijo trajo vio dijimos trajimos vimos dijisteis trajisteis visteis dijeron trajeron vieron Tak samo jak traer: Atraer detraer distraer extraer maltraer retraer sustraer Czasowniki które kończą się na -ucir są nieregularne i odmieniają się jak poniżej: producir

produje produjiste produjo produjimos produjisteis produjeron Inne czasowniki obejmujące ten rodzaj: aducir conducir coproducir deducir inducir introducir reducir traducir Wiele czasowników, które są nieregularne w czasie przeszłym dokonanym postępują według szczególnego wzoru. Chociaż ich rdzeń się zmienia, wszystkie przyjmują poniższe końcówki: -e -iste -o -imos -isteis -ieron Oto czasowniki, równolegle z ich odpowiednimi odmiennymi rdzeniami: Bezokolicznik Zmiana rdzenia andar anduvestar estuvtener tuvcaber cuphaber hubpoder pudponer pussaber suphacer hicquerer quisvenir vinOto dwa przykłady jak stosować ten wzór: estar (estuv-) saber (sup-) estuve supe estuviste supiste estuvo supo estuvimos supimos estuvisteis supisteis estuvieron supieron
Uwaga: Jedynym wyjątkiem jest trzecia osoba liczby pojedynczej hacer. Jak dowiedziałeś się wcześniej, c zmienia się na z w formę "hizo."

Czas przeszły dokonany jest używany w odniesieniu do czynności, które nastąpiły w ustalonym punkcie czasu. I called at 1:00. Zadzwoniłem o pierwszej. Llamé a la una. Czas przeszły dokonany jest również używany odnośnie do czynności w przeszłości, które były wykonane określoną liczbę razy. I called you twice. Wołałem cię dwa razy. Te llamé dos veces. Czas przeszły dokonany jest również używany odnośnie do czynności, które nastąpiły podczas wyraźnie zamkniętego okresu czasu. He lived there for 5 years. On mieszkał tam przez 5 lat. Él vivió allí por cinco años. Czas przeszły dokonany jest również używany dla czynności, które są częścią łańcucha zdarzeń. I bought a hat, sat down on a bench and fell asleep. Kupiłem kapelusz, usiadł na ławce i zasnął. Compré un sombrero, me senté en un banco y me dormí. Czas przeszły dokonany jest również używany dla nagłych zmian nastroju, uczuć lub opinii. At that moment, I was not afraid. W tym momencie, się nie bałem. Jeśli działanie zachodzi w przeszłości i możesz określić precyzyjnie kiedy się wydarzyło lub jak dawno temu się wydarzyło, wtedy powinieneś użyć czasu przeszłego dokonanego.

Czas przeszły niedokonany
Dowiedziałeś się już, że czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności przeszłych, które nie są rozpatrywane jako zakończone. Użycie czasu przeszłego niedokonanego sugeruje, że przeszła czynność nie ma zdefiniowanego początku albo końca. Uczyłeś się również, jak odmieniać czasowniki regularne -ar. Tutaj, nauczysz się, jak odmieniać czasowniki -er i –ir i zaznajomisz się z użyciem czasu przeszłego niedokonanego. Aby odmienić czasowniki regularne -ar w czasie przeszłym niedokonanym, po prostu odrzuć końcówkę (-ar) i dodaj jedną z poniższych: Aba abas aba ábamos abais aban Aby odmienić czasowniki regularne -er i -ir w czasie przeszłym niedokonanym, po prostu odrzuć końcówkę (-er or -ir) i dodaj jedną z poniższych: ía ías ía íamos íais ían Oto wszystkie trzy formy regularne czasowników w czasie przeszłym niedokonanym razem: hablar comer vivir hablaba comía vivía hablabas comías vivías hablaba comía vivía hablábamos comíamos vivíamos hablabais comíais vivíais hablaban comían vivían Czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności, które były nałogowo powtarzane. Almorzábamos juntos todos los días. We would lunch together every day. Jedlibyśmy codziennie razem lancz. Las señoras siempre charlaban por las mañanas. The ladies would always chat in the mornings. Panie rozmawiałyby zawsze z rana. Czas przeszły niedokonany jest używany dla czynności, które "wprowadzają scenę" dla innej czynności.

Yo leía cuando entró mi papá. (zauważ, że "entered - wszedł" jest w czasie przeszłym dokonanym) I was reading when my papa entered. Czytałem, gdy mój tata wszedł. Czas przeszły niedokonany jest używany dla czasu opowiadania i czasu jednych wyrażeń. Eran las siete de la noche. La niña tenía cinco años. It was seven o'clock at night. Była siódma w nocy. The little girl was five years old. Mała dziewczynka miała 5 lat. Powyższe przykłady wszystkie mieszczą się w granicach naszej ogólnej zasady dla użycia czasu przeszłego niedokonanego: Czas przeszły niedokonany jest używany do czynności przeszłych, które nie są rozumiane jako zakończone. Użycie czasu przeszłego niedokonanego sugeruje, że przeszłe działanie nie ma określonego początku albo kończą. Czas przeszły niedokonany mówi kiedy – na ogół, czynność się wydarzyła. Istnieją tylko trzy czasowniki nieregularne w czasie przeszłym niedokonanym. Musisz po prostu je zapamiętać. ser ir ver era iba veía eras ibas veías era iba veía éramos íbamos veíamos erais ibais veíais eran iban veían Jedynym sposobem określenia, jeśli czasownik jest faktycznie czasu przeszłego niedokonanego, jest spróbować zastąpić go następującymi wyrażeniami: was/were ...ing; used to ...; would (w znaczeniu used to) ... Poniższe przykłady pokazują, jak używać to kryterium podstawienia dla czasu przeszłego niedokonanego: I worked in the agency during the day. I was working in the agency during the day. Pracowałem w agencji w czasie dnia. I visited my grandmother every day. I used to visit my grandmother every day. Odwiedzałem mojego dziadka codziennie. Every afternoon I took a nap. Every afternoon I would take a nap. Każdego popołudnia brałem drzemkę. Nikt zwykle nie przypuszcza ogólnego stanu umysłu albo fizycznych odczuć jako mających określony początek albo koniec i w ten sposób są zazwyczaj wyrażone w czasie przeszłym niedokonanym. Ramón tenía miedo de hablar en público. Ramón was afraid to speak in public. Ramon bał się mówić publicznie. Yo creía que Juan podía hacerlo. Me gustaba el coche. I thought that Juan could do it. Myślałem, że Juan potrafiłby to zrobić. I liked the car. Lubię samochód. Czas przeszły niedokonany jest używany do opisu jakie były rzeczy. Używaj czasu przeszłego niedokonanego, gdy opisujesz cechy ludzi, rzeczy lub stanów. Era un muchacho muy inteligente. Las ventanas estaban abiertas. He was a very intelligent boy. Był bardzo inteligentnym chłopcem. The windows were open. Okna były otwarte. Era una señorita muy guapa. La casa era blanca. She was a beautiful young lady. Była piękną panną. The house was white. Dom był biały. Czas przeszły niedokonany jest używany w odniesieniu do czynności w przeszłości, które nastąpiły wielokrotnie. Yo caminaba cada día. I used to walk every day. Zwykłem spacerować codziennie. Czas przeszły niedokonany jest używany również w odniesieniu do czynności w przeszłości, które nastąpiły przez długi okres czasu. I used to eat paella frequently. Zwykłem często jadać paella. Yo comía frecuentemente paella. Czas przeszły niedokonany jest używany również do "wprowadza scenę" dla zdarzenia, które nastąpiło w przeszłości. We were coming home when we saw Juan. Wracaliśmy do domu, gdy zobaczyliśmy Juana. Veníamos para casa cuando vimos a Juan. Czynności, które nie są fizyczne, ale są odczuwane i są czynnościami umysłowymi, zazwyczaj używają czasu przeszłego niedokonanego. Juan was feeling sick. Juan czuł się chory. Juan estaba enfermo.

"Hace ..." znaczy "ago – przed, temu"
Dowiedziałeś się wcześniej jak używać czasownika hacer w czasie teraźniejszym czasownika do wskazania długości czasu działania, które miało miejsce: Hace + czas + que + forma czasu teraźniejszego czasownika Hace un año que estudio español. I have been studying Spanish for one year. Uczyłem się Hiszpańskiego przez jeden rok. Gdy czasownik jest w czasie przeszłym dokonanym, jest przekazane inne znaczenie: Hace + czas + que + forma czasu przeszłego dokonanego czasownika Hace un año que estudié español. I studied Spanish one year ago. Uczyłem się Hiszpańskiego rok temu. Jest inny sposób na przekazanie tego samego pojęcia: Forma czasu przeszłego dokonanego czasownika + hace + czas Estudié español hace un año. I studied Spanish one year ago. Rok temu uczyłem się Hiszpańskiego. Zanotuj różnice i podobieństwa: Hace un año que estudio español. I have been studying Spanish for one year. Uczyłem się Hiszpańskiego przez jeden rok

Hace un año que estudié español. I studied Spanish one year ago. Rok temu uczyłem się Hiszpańskiego.

Estudié español hace un año. I studied Spanish one year ago. Uczyłem się Hiszpańskiego rok temu.

Tworzenie przysłówków
Przysłówki są wyrazami które opisują lub modyfikują czasowniki, przymiotniki lub inne przysłówki. He ran quickly. On biegnie szybko ("quickly - szybko" opisuje jak on "ran - biegnie") She spoke more slowly than he. Ona mówiła bardziej powoli niż on. ("slowly - powoli" opisuje jak ona "spoke - mówiła") ("more - bardziej" modyfikuje "slowly - powoli") Najwięcej hiszpańskich przysłówków jest tworzonych przez dodanie -mente żeńskiej, pojedynczej formy przymiotnika. Końcówka ta odpowiada -ly w Angielskim. Przymiotnik Forma żeńska Przysłówek claro clara claramente constante constante constantemente difícil difícil difícilmente
Uwaga: Gdy przymiotnik ma zapisany akcent, przysłówek go zachowuje.

Innym sposobem na stworzenie przysłówka jest użycie przyimka con + pojedyncza sorma rzeczownika. cuidadoso (carefully - starannie) cuidadosamente lub con cuidado perfecto (perfectly - doskonale) cariñoso (uczuciowo) perfectamente lub con perfección cariñosamente lub con cariño Niektóre przysłówki nie mają żadnego wzoru wyjściowego i muszą po prostu być zapamiętane. Oto lista kilku z nich: bastante - quite - całkiem mucho - a lot - dużo peor - worse - gorzej demasiado - too - zbyt muy - very - bardzo poco - little - trochę mal - badly - mocno nunca - never - nigdy siempre - always - zawsze Gdy dwa przysłówki modyfikują ten sam czasownik, tylko drugi używa końcówki -mente. Zauważ, że pierwszy przysłówek jest taki sam jak pojedyncza, żeńska forma przymiotnika. Juan trabaja lenta y cuidadosamente. Juan works slowly and carefully. Juan pracuje powoli i starannie. El chico le habló clara y cortésmente. El autor escribió rápida y fácilmente. The boy spoke to him clearly and courteously. The author wrote quickly and easily. Chłopiec mówił do niego wyraźnie i grzecznie. Autor pisał szybko i lekko.

Tryb przypuszczający
Tryb przypuszczający nie jest czasem; raczej, jest to tryb. Czas odnosi się do tego, kiedy czynność ma miejsce (przeszły, teraźniejszy, przyszły), podczas gdy tryb po prostu odzwierciedla, jak mówiący odczuwa czynności. Tryb przypuszczający jest rzadko używany w Angielskim, ale jest powszechny w Hiszpańskim. Oto kilka przykładów trybu przypuszczającego używanego w Angielskim: The doctor recommends that he take the pills with food. Lekarz zaleca, aby brał pigułki razem z posiłkiem. Odmiana trybu przypuszczającego: he take The law requires that you be 18 years old to vote. If I were a rich man, I wouldn't have to work hard. Prawo wymaga, abyś miał 18 lat przy głosowaniu. Gdybym był bogaty, nie musiałbym ciężko pracować. Odmiana trybu przypuszczającego: you be Odmiana trybu przypuszczającego: I were Jak dotąd, uczyłeś się czasów czasowników w trybie oznajmującym. Tryb oznajmujący jest używany do wyrażenia informacji opartych na faktach, pewność i obiektywność. Usted va al Perú en diciembre. You are going to Peru in December. Zamierzacie jechać do Peru w grudniu. Powyższe zdanie po prostu zawiadamia o fakcie, który zamierzacie do Peru w grudniu, więc jest używany tryb oznajmujący. Zmieńmy nieznacznie powyższy przykład: No dudo que usted va al Perú en diciembre. I don't doubt that you are going to Peru in December. Nie wątpię, że zamierzasz jechać do Peru w grudniu. W powyższym zdaniu, klauzula "no dudo" wprowadza cechę pewności, - mówiący nie ma wątpliwości, więc tryb oznajmujący jest używany w drugim zdaniu (va) zarówno jak i w pierwszym (no dudo). Zróbmy inną małą zmianę w naszym przykładzie: Dudo que usted vaya al Perú en diciembre. I doubt that you are going to Peru in December. Wątpię, że pojedziesz do Peru w grudniu. W powyższym zdaniu, klauzula "dudo" wprowadza cechę niepewności, - mówiący ma wątpliwość, więc tu tryb przypuszczający jest użyty w drugim zdaniu prostym (vaya). Tryb przypuszczający jest używany do wyrażenia wszystkiego oprócz pewność i obiektywność: rzeczy jak wątpliwość, niepewność, subiektywność, itd. Yo dudo que usted vaya al Perú en diciembre. I doubt that you are going to Peru in December. Wątpię, że pojedziesz do Peru w grudniu. Ponieważ powyższe stwierdzenie nie wyraża pewności, tryb przypuszczający (vaya) jest potrzebny w drugim zdaniu. Różnica między trybem oznajmującym i przypuszczającym jest różnicą między pewnością/obiektywnością (tryb oznajmujący) i możliwością/subiektywnością (tryb przypuszczający).

Tryb oznajmujący
John goes to the store. Jan idzie do sklepu. (Zdanie to po prostu wyraża pewien obiektywny fakt, że Jan idzie do sklepu.) I know that John goes to the store. Wiem że Jan idzie do sklepu.

(Zdanie "wiem" mówi nam, że mówiący czuje, że jest to pewien, obiektywny fakt, że Jan idzie do sklepu.) There is no doubt that John goes to the store. Nie ma wątpliwości, że Jan idzie do sklepu. (Zdanie "nie ma wątpliwości" mówi nam, że mówiący czuje, że jest to pewien, obiektywny fakt, że Jan idzie do sklepu.)

Tryb przypuszczający
I want John to go to the store. Chcę, aby Jan poszedł do sklepu. (Zdanie proste "I want - chcę" mówi nam, że mówiący mówi, że istnieje niepewność co do tego, czy Jan idzie do sklepu.) I hope that John goes to the store. Mam nadzieję, że Jan idzie do sklepu. (Zdanie proste "I hope- mam nadzieję" mówi nam, że mówiący mówi, że istnieje niepewność co do tego, czy Jan idzie do sklepu.) It is possible that John will go to the store. Jest możliwe, że Jan pójdzie do sklepu. (Zdanie proste "it is possible – jest możliwe" mówi nam, że mówiący czuje, że istnieje niepewność co do tego, czy Jan idzie do sklepu.) It's good that John goes to the store. Dobrze, że Jan idzie do sklepu. (Zdanie proste "it's good – jest dobrze" alarmuje nas, że mówiący zamierza wyrazić pogląd subiektywny.) It's important that John goes to the store. Jest ważne, aby Jan poszedł do sklepu. (Zdanie proste "it's important – jest ważne" alarmuje nas, że mówiący zamierza wyrazić pogląd subiektywny.) Ponieważ, musi istnieć pewna niepewność lub subiektywność, aby pozwolić na użycie trybu przypuszczającego, będziesz zazwyczaj dostrzegał to w zdaniach, które zawarte są zdaniu głównym, które wprowadza cechę niepewności lub subiektywności. I hope she will come. Mam nadzieję, że ona przyjdzie. I hope = zdanie główne I know she will come. Wiem, że ona przyjdzie. I know = zdanie główne I feel she will come. Czuję, że ona przyjdzie. I feel = zdanie główne Powyższe przykłady wszystkie mają zdania główne, ale tylko pierwszy i trzeci wprowadzają element niepewności lub subiektywności. W nauce użycia trybu przypuszczającego, jest całkiem przydatne zapamiętanie poniższych zwrotów zwykle połączonych z użyciem trybu przypuszczającego: estar contento que ...to be happy that ... być szczęśliwym, że sentir que ... to regret that ... ubolewać, że tener miedo de que ... to be afraid that ... obawiać się, że Jak możesz zobaczyć, lista jest całkiem długa, a nie jest to nawet kompletna lista! Jest nawet więcej wyrażeń, które powodują użycie trybu przypuszczającego. Zamiast próbować zapamiętać tak długa listę, dlaczego nie zaznajomić się dobrze z dużo krótszą listą wyrażeń z którymi tryb przypuszczający nie jest używany? no cabe duda que ... there's no doubt that ... nie ma tu wątpliwości, że Ponieważ wyrażenia te wyrażają cechę pewności, nie wywołują użycia trybu przypuszczającego. Jeśli spotkasz zdanie ze zdaniem głównym stojącym przed innym zdaniem, a zdanie główne wprowadza cechę pewności lub obiektywności, zdanie będzie używać trybu oznajmującego w drugim zdaniu, ponieważ zdanie będzie zawiadamiać o czymś pewnym. Jeśli spotkasz zdanie ze zdaniem głównym stojącym przed innym zdaniem, a zdanie główne nie wprowadza cechy pewności lub obiektywności, zdanie będzie zazwyczaj używać trybu przypuszczającego w drugim zdaniu, ponieważ zdanie nie będzie komunikować o czymś pewnym. Teraz zaczniemy się uczyć, jak odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym przypuszczającym. Dla największej ilości czasowników, czas teraźniejszy przypuszczający jest tworzony w poniższych krokach: 1. Zacznij od formy yo czasu teraźniejszego wskazującego. 2. Następnie odrzuć końcówkę -o. 3. Ostatecznie, dodaj poniższe końcówki: czasowniki -ar: czasowniki -er i -ir: -e, -es, -e, -emos, -éis, -en -a, -as, -a, -amos, -áis, -an Regularne czasowniki -ar jak hablar (yo hablo). hablo - o = habl habl + e = hable habl + emos = hablemos habl + es = hables habl + éis = habléis habl + e = hable habl + en = hablen Regularne czasowniki -er jak comer (yo como). como - o = com com + a = coma com + amos = comamos com + as = comas com + áis = comáis com + a = coma com + an = coman Regularne czasowniki -ir jak vivir (yo vivo). vivo - o = viv viv + amos = vivamos viv + a = viva viv + áis = viváis viv + as = vivas viv + an = vivan viv + a = viva Zasada działa również dla czasowników, które mają nieregularne formy "yo" w czasie teraźniejszym wskazującym. conocer (yo conozco) conozco - o = conozc conozc + a = conozca conozc + amos = conozcamos conozc + as = conozcas conozc + áis = conozcáis conozc + a = conozca conozc + an = conozcan

tener (yo tengo) tengo - o = teng teng + a = tenga teng + amos = tengamos teng + as = tengas teng + áis = tengáis teng + a = tenga teng + an = tengan salir (yo salgo) salgo - o = salg salg + a = salga salg + amos = salgamos salg + as = salgas salg + áis = salgáis salg + a = salga salg + an = salgan Dla czasowników -ar i -er o zmiennym rdzeniu, wzór stosuje oprócz tego brak zmiany rdzenia w formach nosotros i vosotros. pensar (yo pienso) pienso - o = piens piens + e = piense pens + emos = pensemos piens + es = pienses pens + éis = penséis piens + e = piense piens + en = piensen perder (yo pierdo) pierdo - o = pierd pierd + a = pierda perd + amos = perdamos pierd + as = pierdas perd + áis = perdáis pierd + a = pierda pierd + an = pierdan contar (yo cuento) cuento - o = cuent cuent + e = cuente cont + emos = contemos cuent + es = cuentes cont + éis = contéis cuent + e = cuente cuent + en = cuenten volver (yo vuelvo) vuelvo - o = vuelv vuelv + a = vuelva volv + amos = volvamos vuelv + as = vuelvas volv + áis = volváis vuelv + a = vuelva vuelv + an = vuelvan Dla czasownika zmieniającego rdzeń -ir, wzór stosuje oprócz tego zmianę rdzenia w formach nosotros i vosotros postępując według wzoru: czasowniki o:ue zmieniają o na u; czasowniki e:ie zmieniają e na i; czasowniki e:i zmieniają e na i. dormir (yo duermo) duermo - o = duerm duerm + a = duerma durm + amos = durmamos duerm + as = duermas durm + áis = durmáis duerm + a = duerma duerm + an = duerman sentir (yo siento) siento - o = sient sient + a = sienta sint + amos = sintamos sient + as = sientas sint + áis = sintáis sient + a = sienta sient + an = sientan pedir (yo pido) pido - o = pid pid + a = pida pid + amos = pidamos pid + as = pidas pid + áis = pidáis pid + a = pida pid + an = pidan Tutaj nauczysz się, jak odmieniać czasowniki w czasie teraźniejszym przypuszczającym, który zmienia się ortograficznie. Pamiętaj stare pytanie: What came first, the chicken or the egg – co było pierwsze, jajko czy kura? Oto trudna odpowiedź. Oto inne pytanie, odnoszące się do nauki Hiszpańskiego, na które jest o wiele łatwiej odpowiedzieć. Zapis hiszpański jest prawie całkiem fonetyczny. A więc, jeśli możesz coś wymówić, możesz to zapisać, a jesli coś widzisz zapisane, możesz to wymówić. Możesz zawsze się zapytać, "Co było pierwsze, wymowa czy zapis?" To jest o wiele prostsze pytanie do odpowiedzenia niż pytanie „kura czy jajko". Odpowiedź jest taka, że wymowa była pierwsza. Potem, rozwinął się alfabet, aby przedstawić wymowę na papierze. Na szczęście, gdy zasady alfabetyczne były rozwinięte, były proste i bezpośrednie. Oto, dlaczego w Hiszpańskim możesz zapisać każdy wyraz, który możesz wymówić i możesz wymówić każdy wyraz, który widzisz zapisany. Wraz z regularną odmianą czasownika, te ścisłe zasady zapisu często prowadziły do czegoś nazwanego zmianami "ortograficznymi". Istnieją zmiany w pisowni, zmiany te są stworzone dla jednego celu – zabezpieczać brzmienie bezokolicznika. Wszystkie z czasowników, które tutaj omówiliśmy, mają zmiany ortograficzne. Wszystkie te zmiany ortograficzne następują z jednego tylko powodu. Jeśli będziemy po prostu stosować zasady wyuczone poprzednio, wtedy moglibyśmy zagubić brzmienie bezokolicznika. Te zmiany w pisowni zapewniają to, że właściwości wymowy odzwierciedlają sposób właściwej wymowy tych wyrazów. Oto reguły zmian w pisowni w czasie teraźniejszym przypuszczającym: Dla czasowników, które kończą się na -zar, z zmienia się na c, gdy stoi przed literą e.

empezar (e:ie) empiece empieces empiece empecemos empecéis empiecen Dla czasowników, które kończą się na -ger lub -gir, g zmienia się na j, gdy stoi przed literą a. escoger escoja escojas escoja escojamos escojáis escojan elegir (e:i) elija elijas elija elijamos elijáis elijan Dla czasowników, które kończą się na -guir, gu zmienia się na g, gdy stoi przed literą a. seguir (e:i) siga sigas siga sigamos sigáis sigan Dla czasowników, które kończą się na -car, c zmienia się na qu, gdy stoi przed literą e. buscar busque busques busque busquemos busquéis busquen Dla czasowników, które kończą się na -gar, g zmienia się na gu, gdy stoi przed literą e. pagar pague pagues pague paguemos paguéis paguen Dla czasowników, które kończą się na uir, dodaj literę y przed literą a. huir huya huyas huya huyamos huyáis huyan Tutaj, nauczysz się o czasownikach, które są nieregularne w czasie teraźniejszym przypuszczającym. Dobrą wiadomością jest to, że będziemy tylko rozpatrywać sześć czasowników nieregularnych. Złą wiadomością jest to, że tak jak wszystkie czasowniki nieregularne, musisz po prostu je zapamiętać. Ale zaczekaj! Więcej dobrych wieści! Oto sześć czasowników, które są nieregularne w czasie teraźniejszym przypuszczającym: dar - to give - dać dé des dé demos deis den estar - to be - być esté estés esté estemos estéis estén haber – (czasownik pomocniczy) haya hayas haya hayamos hayáis hayan ir - to go vaya vayas vaya vayamos vayáis vayan saber - to know - znać sepa sepas sepa sepamos sepáis sepan ser - to be - być sea seas sea seamos seáis sean Teraz zastosujemy jeden z wielu sposobów użycia trybu przypuszczającego: do wyrażenia pragnienia. Oto lista zwykłych wyrażeń, które wprowadzają aspekt pragnienia do zdania, a zatem wywołują użycie trybu przypuszczającego. esperar que ... to wish that ... życzyć, aby es aconsejable que... it's advisable that... jest wskazane, żeby insistir en que ... to insist that ... nalegać, żeby es necesario que... it's necessary that... jest konieczne, żeby mandar que ... to order that ... zlecać, aby pedir que ... to ask that ... pytać, czy preferir que ... to prefer that ... woleć, aby recomendar que ... to recommend that ... polecać, aby prohibir que ... to prohibit that ... zabraniać, aby rogar que ... to plead that ... błagać, aby querer que ... to want that ... chcieć, aby sugerir que ... to suggest that ... sugerować, aby Pamiętaj, są również wyrażenia, które wprowadzają użycie trybu wskazującego, ponieważ wprowadzają cechę pewności lub obiektywności. Oto częściowa lista takich wyrażeń: creer que ... to believe that ... uwierzyć, że no dudar que ... to not doubt that ... nie wątpić, że no es dudoso que...it’s not doubtful that...nie jest wątpliwe, że estar seguro que ... to be sure that ... być pewnym, że no hay duda que...there is no doubt that...nie ma wątpliwości, że Tutaj, jest po prostu użyta praktyka wielu sposobów trybu przypuszczającego: aby wyrazić ignorancję lub wątpliwość. Oto lista powszechnych wyrażeń, które wprowadzają aspekt ignorancji lub wątpliwości do zdania i dlatego powodują użycie trybu przypuszczającego. dudar que ... to doubt that ... wątpić, że no pensar que ... to not think that ... nie myśleć, że es dudoso que ... it’s doubtful that ... jest wątpliwe, że no suponer que ... es improbable que...it's unlikely that...jest nieprawdopodobne, że to not suppose that ... nie przypuszczać, że es incierto que ... it's uncertain that ... nie jest pewne, że puede ser que ... it may be that ... może być, że es posible que ... it's possible that ... jest możliwe, że negar que ... to deny that ... zaprzeczać, że no creer que ... not to believe that ... nie wierzyć, że no es verdad que... it's not true that... nie jest prawdą, że no es cierto que ... it's not certain that ... nie jest pewne, że no es cierto que... it's not certain that... nie jest pewne, że no estar convencido de que ... no imaginarse que ... to not be convinced that ... nie być przekonanym, że to not imagine that ... nie wyobrażać sobie, że no estar seguro de que ... temer que ... to fear that ... bać się, że to not be sure that ... nie być pewnym, czy no parecer que...to not seem that...nie wydawać się, że Pamiętaj, istnieją również wyrażenia, które wywołują użycie trybu oznajmującego, ponieważ wprowadzają cechę pewności. Oto częściowa lista takich wyrażeń, które dołączymy do praktycznej części tej lekcji. no dudo que ... to not doubt that ... nie ma wątpliwości, że

estar seguro de que...to be certain that...być pewnym, że no negar que ... to not deny that ... nie zaprzeczać, że creer que ... to think that ... myślę, że es verdad que ... it's true that ... prawdą jest, że Tutaj możesz po prostu poćwiczyć inne sposoby użycia trybu przypuszczającego: po pewnych wyrażeniach bezosobowych. Oto lista pospolitych wyrażeń bezosobowych, które wprowadzają aspekt niepewności lub subiektywności i dlatego powodują użycie trybu przypuszczającego. Zauważ, że istnieją pewne nałożenia na inną lekcję. Równie dobrze, możesz zobaczyć niektóre te bezosobowe wyrażenia w innych przykładach trybu przypuszczającego. conviene que ...it is advisable that ... słuszne jest, aby es mejor que ... it's better that ... jest lepiej, że es aconsejable que...it is advisable that...wskazane jest, aby es menester que ... it's necessary that ... es bueno que ... it's good that ... jest dobrze, że es necesario que ... it's necessary that ... es difícil que...it's unlikely that...jest nieprawdopodobne, aby es posible que ... it's possible that ... jest możliwe, że es dudoso que ... it's doubtful that ... jest wątpliwe, aby es preciso que ... it's necessary that ... es fácil que ... it's likely that ... istnieje możliwość, że es preferible que ... it's preferable that ... es fantástico que... it's fantastic that... jest fantastycznie, że es probable que ... es importante que ... it's important that ... jest ważne, aby it's likely that ... istnieje prawdopodobieństwo, że es imposible que...it's impossible that...jest niemożliwe, aby es raro que ... it's rare that ... jest rzadkie, że es improbable que... es ridículo que ... it's ridicuous that ... jest śmieszne, że es terrible que ... it's terrible that ... jest okropnie, że it's unlikely that...jest nieprawdopodobne, aby es incierto que ... it's uncertain that ... niewiadomo, czy más vale que ... it's better that ... jest lepiej, że es increíble que...it's incredible that...jest niewiarygodne, że ojalá que ... if only he would ... jeśli tylko zrobiłby es (una) lástima que ... it's a shame that ... jest wstyd, że puede ser que... it could be that... mogłoby być tak, żeby es malo que ... it's bad that ... jest źle, że Pamiętaj, istnieją również bezosobowe wyrażenia, które wywołują użycie trybu oznajmującego, ponieważ wprowadzają cechę pewności lub obiektywności. Oto częściowa lista takich wyrażeń, które dołączymy do praktycznej części tej lekcji. es evidente que ... it is certain that ... jest pewne, że es obvio que ... it is obvious that ... jest oczywiste, że no es dudoso que...it is not doubtful that...jest niewątpliwe, że es verdad que ... it's true that ... jest prawdą, że no hay duda que ...there is no doubt that...nie ma wątpliwości, że Tutaj możesz po prostu poćwiczyć inne sposoby użycia trybu przypuszczającego: z czynnościami, które są jeszcze niezakończone. Oto lista pospolitych wyrażeń, które mogą wskazywać, że czynność, która następuje nie została jeszcze zakończona. a menos que ... unless ... chyba, że en cuanto ... as soon as ... jak tylko antes (de) que ... before ... zanim hasta que ... until ... aż do con tal (de) que ... provided that ... pod warunkiem, że mientras que ... while ... dopóki, podczas, gdy cuando ... when ... kiedy, gdy para que ... so that ... tak, aby después (de) que ... after ... potem sin que ... without ... bez en caso de que ... in case ... w przypadku tan pronto como ... as soon as ... tak szybko, jak Ważne! Powyższe wyrażenia nie zawsze przywołują tryb przypuszczający. Czynią to tylko, gdy wskazują, że wyrażenie, które następuje jeszcze nie zostało zakończone. Pamiętaj, istnieją również wyrażenia, które wywołują użycie trybu oznajmującego, ponieważ wprowadzają cechę pewności lub obiektywności. Oto częściowa lista wyrażeń, które dołączymy do praktycznych ćwiczeń tej lekcji. es cierto que ... it is certain that ... jest pewne, że es claro que ... it is clear that ... jest jasne, że es obvio que ... it is obvious that ... jest oczywiste, że es evidente que ... it is certain that ... jest pewne, że es verdad que ... it is true that ... jest prawdą, że

Zaimki względne: que
Następnych kilka lekcji będzie obejmować temat zwany "zaimki względne." Zaimki względne są zwane "względnymi”, ponieważ są "związane" z rzeczownikiem, który był wprowadzony wcześniej. Aby zrozumieć zaimki względne należy zapamiętać, że łączą one dwa zdania, które posiadają wspólny rzeczownik. W poniższym przykładzie, wspólnym rzeczownikiem jest "mleko" lub "leche." ¿Dónde está la leche? Compraste leche. Where is the milk? Gdzie jest mleko? You bought milk. Kupiłeś mleko. ¿Dónde está la leche que compraste? Where is the milk that you bought? Gdzie jest mleko, które kupiłeś. Innym sposobem na zaimki względne jest zapamiętanie, że są używane do wprowadzenia zdania prostego, które modyfikuje rzeczownik. W poniższym przykładzie, zdanie proste "I finished last night" modyfikuje rzeczownik "book." Terminé el libro anoche. El libro es muy extenso. I finished the book last night. Ostatniej nocy skończyłem książkę. The book is very long. Książka jest bardzo długa. El libro que terminé anoche es muy extenso. The book that I finished last night is very long. Książka, którą skończyłem ostatniej nocy jest bardzo długa. Najpowszechniejszym zaimkiem względnym i jedynym używanym w powyższych dwóch przykładach jest "que". Może być on używany do powiązania dwóch osób lub rzeczy, albo jako podmiotu albo dopełnienia. "Que" jest hiszpańskim odpowiednikiem angielskich wyrazów: who - który, whom – którego, którym, któremu, which - który, i that - który. El hombre que es pobre ... (osoba, podmiot) La señorita que conocí ... (osoba, dopełnienie) The man who is poor... Mężczyzna, który jest biedny... The young lady whom I met... Panna, którą spotkałem... Los libros que son extensos ... (rzecz, podmiot) La carta que leiste ... (rzecz, dopełnienie) The books which are long... Książka, która jest długa... The letter that you read... List, który czytasz... Zaimek względny jest często pomijany w Angielskim, ale nigdy nie jest pomijany w Hiszpańskim.

La casa que compramos es nueva. The house (that) we bought is new. Dom, który kupiliśmy jest nowy.

El programa que miraba era cómico. The show (that) I was watching was comical. Program, który oglądałem był komiczny.

Zaimki względne: quien
Zaimek względny "quien" jest używany tylko odnośnie do ludzi i ma liczbę mnogą "quienes." (Niema rozróżnienia między rodzajami.) Mi tío, quien es profesor, viene a visitarme hoy día. My uncle, who is a professor, is coming to visit me today. Mój wujek, który jest profesorem, przyjeżdża, aby mnie dziś odwiedzić. La chica, con quien fui al cine, es mi novia. The girl, with whom I went to the movies, is my girlfriend. Dziewczyna, z którą poszedłem do kina, jest moją dziewczyną. Quien estudia bastante, gana buenas notas. He who studies hard earns good grades. Ten, kto ciężko studiuje dostaje dobre oceny. Gdy zaimek względny odnosi się do osoby i jest na pozycji dopełnienia bliższego, może być użyte albo "que" albo "a quien". Obydwa są prawidłowe. Zauważ, że „osobowe a" zostało użyte z "quien" ale nie jest używane z "que." La señorita que conocí anoche es la hermana de Raquel. La señorita a quien conocí anoche es la hermana de Raquel. The young lady whom I met last night is Raquel's sister. Panienka, którą spotkałem ostatniej nocy jest siostrą Raguel. Gdy zaimek względny występuje po przyimku i odnosi się do osoby, "quien" musi być użyte. Po przyimku, "que" jest używane tylko odnośnie do rzeczy. Los chicos, con quienes fuimos a la playa, son nuestros amigos. The boys, with whom we went to the beach, are our friends. Chłopcy, z którymi poszłyśmy na plażę, są naszymi przyjaciółmi. El libro en que pienso es extenso, no es corto. The book I'm thinking of is long, not short. Książka, o której myślę jest długa, a nie krótka. W Angielskim, chociaż jest to technicznie niepoprawnie, proste użycie znajduje się często koniec zdania na przyimek. Zauważ, że to nigdy sienie zdarza w Hiszpańskim. Ella es la señorita en quien estoy pensando. She is the young lady I'm thinking about. / She is the young lady about whom I'm thinking. Ona jest panienką, o której myślę. Mi padre es la persona a quien envío la carta. My father is the person I'm sending the letter to. / My father is the person to whom I'm sending the letter. Mój ojciec jest tą osobą, do której wysłałem list.

Zaimki względne: el que, la que, los que, las que, and lo que
Zaimek względny "el que" (i jego spokrewnione formy) jest używany do połączeni zarówno ludzi jak i rzeczy. Zauważ, że istnieją cztery formy do zastosowania obu rodzajów i liczb: el que, la que, los que, las que. Mi tía, la que es profesora, viene a visitarme hoy día. My aunt, the one who is a professor, is coming to visit me today. Moja ciotka, ta, która jest profesorem, przyjedzie mnie dziś odwiedzić. Las mesas, las que son de plástico, son baratas. The tables, the ones that are made of plastic, are cheap. Stoły, te, tóre są wykonane z plastiku, są tanie. Mi tío, el que es taxista, llegará pronto. My uncle, the one who is a taxi driver, will arrive soon. Mój wujek, ten, który jest kierowcą taksówki, wkrótce przyjedzie. Mis pantalones, los que son viejos, son muy cómodos. My pants, the ones that are old, are very comfortable. Moje spodnie, te, które są stare, są bardzo wygodne. Inne wprowadzenie zaimków względnych może być użyte w miejsce el que, la que, los que, i las que: el cual la cual los cuales las cuales Nie są one zwykle używane w rozmowie codziennej i są głównie zarezerwowane dla pisanego Hiszpańskiego lub przemówień publicznych. Gdy zaimek względny odnosi się do idei abstrakcyjnych, używaj "lo que." Lo que quieres no existe. That which you want does not exist. Ten, którego chcesz, nie istnieje. No comprendo lo que ocurre. I do not understand that which is happening. Nie rozumiem, tego, co się stało.

Przymiotniki względne: cuyo, cuya, cuyos, cuyas
Włączamy przymiotnik względny "cuyo" (i jego odmienne formy) do dyskusji, ponieważ odnosi posiadacza do tego, kto jest posiadany, tak jak czyni angielski wyraz "whose - którego". Zauważ, że istnieją cztery formy w obu rodzajach i liczbach: cuyo, cuya, cuyos, cuyas. La niña, cuyo padre es profesor, es muy simpática. The girl, whose father is a professor, is very nice. Dziewczyna, której ojciec jest profesorem, jest bardzo miła. El hombre, cuya madre murió, escribió su biografía. The man, whose mother died, wrote her biography. Mężczyzna, którego matka umarła, napisał jej biografię. El coche, cuyos faros no funcionan, es un peligro. The car, whose lights do not work, is a danger. Samochód, którego światła nie działają, jest niebezpieczny. Pedro, cuyas hermanas son guapas, es mi amigo. Pedro, whose sisters are beautiful, is my friend. Piotr, którego siostry są piękne, jest moim przyjacielem. Zauważ, że przymiotniki zgadzają się co do liczby i rodzaju z posiadanym przedmiotem, nie z posiadaczem: La niña, cuyo padre es profesor, es muy simpática. El hombre, cuya madre murió, escribió su biografía.

El coche, cuyos faros no funcionan, es un peligro. Pedro, cuyas hermanas son guapas, es mi amigo.

Polecenia formalne
Polecenia są używane, gdy zlecamy lub mówimy komuś, co ma zrobić. Odnosi się często do formy „rozkazującej" czasownika. Compre Ud. el anillo. Compren Uds. los libros. (You) Buy the ring. Proszę kupić pierścionek. (You-all) Buy the books. Kupcie Państwo książki. Haga Ud. la tarea. Hagan Uds. el trabajo. (You) Do the homework. Proszę zrobić pracę domową. (You-all) Do the work. Odróbcie Państwo pracę. Już znacie fakt, że Hiszpański ma dwa style wymowy formalny i nieformalny (tú / Ud.). Rozróżnienie to stosuje się do poleceń. Compre Ud. el anillo. Compra (tú) los dulces. Buy the ring. (formalnie) Kupi Pan pierścionek. Buy the candy. (potocznie) Kup słodycze. Nieformalna, lub potoczna, mowa jest używana wśród przyjaciół, współpracowników, krewnych lub gdy adresatem jest dziecko. Mowa formalna jest generalnie używana do grzeczności lub wyrażenia respektu. Z tego powodu, polecenia formalne są często przytaczane jako polecenia grzecznościowe. Polecenia formalne tworzone są w ten sam sposób, co tryb teraźniejszy warunkowy: 1. Zacznij od formy yo czasu teraźniejszego wskazującego. 2. Odrzuć końcowe -o. 3. Ostatecznie, dodaj następujące końcówki: czasowniki -ar: czasowniki -er i -ir: -e (dla Ud.), -en (dla Uds.) -a (dla Ud.), -an (dla Uds.) hablar comer decir hable Ud. no coma Ud. diga Ud. no hablen Uds. coman Uds. no digan Uds. Poniższe przykłady poleceń formalnych używają trzech czasowników regularnych: hablar, comer i escribir. Hable Ud. más lentamente. Coma Ud. la cena. Escriba Ud. la carta. Hablen Uds. más lentamente. Coman Uds. la cena. Escriban Uds. la carta. Speak more slowly. Proszę mówić wolniej. Eat the dinner. Proszę jeść obiad. Write the letter. Napisze Pan list. Pamiętaj, jeśli forma pierwszej osoby liczby pojedynczej (yo) jest nieregularna, nieregularność ta przenosi się na tworzenie polecenia formalnego. Tengan Uds. un buen viaje. (yo tengo) Have a good trip. Miłej podróży. Traiga Ud. el dinero. (yo traigo) Venga Ud. conmigo. (yo vengo) Bring the money. Niech Pan zarobi kasę. Come with me. Proszę iść ze mną. Stosuje się to również do czasowników ze zmiennym rdzeniem. Cuente Ud. sus beneficios. (yo cuento) Count your blessings. Vuelvan Uds. pronto. (yo vuelvo) Pida dinero. (yo pido) Return quickly. Wracaj szybko. Ask for money. Spytaj o pieniądze. Jak z trybem teraźniejszym warunkowym, poniższe czasowniki są nieregularne: dar dé Ud. den Uds. estar ser esté Ud. sea Ud. estén Uds. sean Uds. ir saber vaya Ud. sepa Ud. vayan Uds. sepan Uds. Zauważ, że polecenia twierdzące i przeczące używają tych samych form czasowników. Hable Ud. Coma Ud. Escriba Ud. Speak. Proszę mówić. Eat. Proszę jeść. Write. Proszę pisać. No hable Ud. No coma Ud. No escriba Ud. Don't speak. Proszę nie mówić. Don't eat. Proszę nie jeść. Don't write. Proszę nie pisać. Zauważ również, że zaimki osobowe Ud. i Uds. mogą ale nie muszą myć użyte. Ich użycie dodaje rangi formalności lub grzeczność do polecenia. Hable. Speak. Proszę mówić. Coma. Eat. Proszę jeść. Hable Ud. Speak (sir). Proszę niech Pan mówi. Coma Ud. Eat (sir). Proszę niech Pan je.

Polecenia nieformalne (tú)
Powyżej, nauczyłeś się poleceń używanych, gdy polecamy lub mówimy komuś, co ma zrobić, co z kolei odnosi się często do formy „rozkazującej" czasownika. Compra (tú) el anillo. Compra (tú) los libros. (You) Buy the ring. Kup pierścionek. (You) Buy the books. Kup książki. Escribe (tú) la tarea. Come (tú) la patata. (You) Do the homework. Zrób pracę domową. (You) Eat the potato. Zjedz ziemniaka. Twierdzące polecenia nieformalne (tú) są tworzone w ten sam sposób, co forma teraźniejsza wskazująca Ud.:

(hablar - ar + a = habla) (comer - er + e = come) (escribir - ir + e = escribe) Miej na uwadze, że polecenia z „tú" używają formy usted, nie formy tú! Poniższe przykłady poleceń używają trzech czasowników regularnych: hablar, comer i escribir. Habla (tú) más lentamente. (You) Speak more slowly. Mów wolniej. Come (tú) la cena. Escribe (tú) la carta. (You) Eat the dinner. Zjedz obiad. (You) Write the letter. Napisz list. Zauważ, że przeczące polecenia nieformalne używają formy tú teraźniejszego trybu warunkowego. No cuentes tus beneficios. No hables más lentamente. Don't count your blessings. Nie licz na pobłażliwość. Don't speak more slowly. Nie mów za wolno. Porównaj twierdzące polecenia nieformalne (tú) z przeczącymi poleceniami nieformalnymi (tú): Cuenta tus beneficios. Habla más lentamente. Count your blessings. Speak more slowly. Mów wolniej. No cuentes tus beneficios. No hables más lentamente. Don't count your blessings. Don't speak more slowly. Nie mów za wolno. Zauważ również, że zaimek osobowy tú nie jest zwykle używany z formą rozkazującą. Habla más lentamente. (You) Speak more slowly. Mów wolniej. Come la cena. Escribe la carta. (You) Eat the dinner. Jedz obiad. (You) Write the letter. Pisz list. Poniższe osiem czasowników ma nieregularne polecenia potoczne w twierdzeniach: decir - di salir - sal hacer - haz ser - sé ir - ve tener - ten poner - pon venir - ven Zauważ, że te nieregularności zdarzają się tylko z twierdzącymi poleceniami tú. Taj jak ze wszystkimi innymi czasownikami, do tworzenia przeczących poleceń nieformalnych z tymi czasownikami, używaj formy „tú" teraźniejszego trybu warunkowego. Di la verdad. (Tell the truth. Mów prawdę.) Haz tu tarea. (Do your homework. Odrobiłeś pracę domową.) No digas mentiras. (Don't tell lies. Nie kłam.) No hagas eso. (Don't do that. Nie rób tego.)

Użycie zaimków celu z poleceniami
Ze wszystkimi twierdzącymi poleceniami, zaimki celu są łączone bezpośrednio na końcu formy rozkazującej czasownika. Compre Ud. el anillo. Traiga Ud. las cartas. Buy the ring. Proszę kupić pierścionek. Bring the letters. Proszę przynieść listy. Cómprelo Ud. Tráigalas Ud. Buy it. Proszę go kupić. Bring them. Proszę je przynieść. Jeśli zarówno bliższe i dalsze zaimki dopełnieniowe są przyłączane, zaimek dalszy stoi przed zaimkiem bliższym. Cómprelo Ud. Tráigalas Ud. Buy it. Proszę go kupić. Bring them. Proszę je przynieść. Cómpremelo Ud. Tráigaselas Ud. Buy it for me. Proszę mi go kupić. Bring them to her. Proszę jej je przynieść. Zauważ, że aby zachować oryginalny nacisk czasownika, jest często potrzebne zapisanie akcentu. Jeśli polecenie ma więcej niż jedną sylabę, zapisany akcent jest potrzebny, gdy jest dodane jeden lub więcej zaimków. Polecenie: compre (dwie sylaby) cómprelos cómpremelos Jeśli polecenie ma tylko jedną sylabę, zapisanie akcentu jest potrzebne tylko wtedy gdy są dodane dwa zaimki. Polecenie: haz (jedna sylaba) hazlo (jeden zaimek, brak potrzeby akcentowania) házmelo (dwa zaimki, akcent jest wymagany) Zasada ta obowiązuje dla zastosowania akcentowania do wszystkich twierdzących form rozkazujących. Hágamelo Ud. Házmelo. Hágalo Ud. Hazlo. Ze wszystkimi poleceniami przeczącymi, zaimki celu stoją przed rozkazującą formą czasownika. No compre Ud. el anillo. No traiga Ud. las cartas. Don't buy the ring. Proszę nie kupować pierścionka. Don't bring the letters. Proszę nie przynosić listów. No lo compre. No las traiga. Don't buy it. Proszę go nie kupować. Don't bring them. Proszę ich nie przynosić. Jeśli istnieją zaimki bliższy i dalszy, dalszy stoi przed bliższym. No me lo compre. No se las traiga. Don't buy it for me. Nie kupuj tego dla mnie. Don't bring them to her. Nie przynoś ich jej. Pamiętaj regułę odnoszącą się do dwóch zaimków celu: ilekroć dwa zaimki zaczynają się literą "l" pierwszy zaimek zmienia się na "se." le lo = se lo le la = se la le los = se los le las = se las les lo = se lo les la = se la les los = se los les las = se las

Polecenia nieformalne (vosotros)
Pamiętaj, że formy czasownika „vosotros" są głównie używane w Hiszpanii, a nie są w ogóle używane w Ameryce Łacińskiej. Twierdzące polecenie vosotros jest tworzone przez proste zastąpienie końcówki "r" bezokolicznika z "d." Comprad (vosotros) el anillo. Escribid (vosotros) la tarea. (You-all) Buy the ring. Kupcie pierścionek. (You-all) Do the homework. Odróbcie pracę domową.

Comprad (vosotros) los libros. Comed (vosotros) la patata. (You-all) Buy the books. Kupcie książki. (You-all) Eat the potato. Zjedzcie ziemniaka. Jak w przypadku przeczących poleceń z "tú", negatywne polecenia z vosotros używają odpowiednich teraźniejszych form trybu warunkowego. No compréis (vosotros) el anillo. No compréis (vosotros) los libros. (You-all) Don't buy the ring. Pie kupujcie pierścionka. (You-all) Don't buy the books. Nie kupujcie książek. No escribáis (vosotros) la tarea. No comáis (vosotros) la patata. (You-all) Don't the homework. Nie odrabiajcie pracy (You-all) Don't eat the potato. Nie jedzcie ziemniaka. domowej Zaimki (vosotros, vosotras) zwykle nie są używane. Z poleceniami twierdzącymi używającymi czasownika zwrotnego, końcowe "d" formy czasownika jest odrzucane przed dodaniem zaimka "os." Sentad + os = Sentaos. Sit down. Siadajcie Jest jedno jedyne wyrażenie z czasownikiem "irse", które zachowuje końcówkę "d." ¡Idos! Go away! Odejdźcie! Czasowniki kończące się na "-ir" będą potrzebowały zapisu akcentu. Vestid + os = Vestíos. Get dressed. Ubierzcie się.

Polecenia w pierwszej osobie (nosotros)
Polecenia z nosotros są używane, gdy mówiący jest w to włączony i są używane do wyrażenia idei "let's + czasownik. róbmy" W tej formie poleceń używa się formy nosotros trybu warunkowego czasu teraźniejszego. Comamos allí. Contemos el dinero. Let's eat there. Zjedzmy tam. Let's count the money. Przeliczmy pieniądze. Dla polecenia przeczącego za wyrazem no stoi czasownik w tej samej formie (tryb warunkowy czasu teraźniejszego). No comamos allí. No contemos el dinero. Let's not eat there. Nie jedzmy tam. Let's not count the money. Nie przeliczajmy pieniędzy. Jedynym wyjątkiem jest czasownik ir(se), który używa czasu teraźniejszego wskazującego tylko dla poleceń twierdzących. Vamos ahora. No vayamos a la tienda. Let's go now. Idźmy już. Let's not go to the store. Chodźmy do sklepu. Jak w przypadku innych poleceń, zapis akcentu jest często potrzebny, gdy dodane są zaimki. Dla poleceń twierdzących, końcowe "s" formy czasownika jest odrzucane przed dodaniem zaimków "nos" lu "se." Sentemos + nos = Sentémonos. Escribamos + se + la = Escribámosela. Let's sit down. Usiądźmy. Let's write it to them. Napiszmy to do niego. But not with negative commands. Ale nie z poleceniami przeczącymi. No nos sentemos. No se la escribamos. Let's not sit down. Nie siadajmy. Let's not write it to them. Nie piszmy tego do niego. Zauważ, że "Vamos a + bezokolicznik" może również być użyty do przeniesienia znaczenia "Let's ___." Zapamiętaj dwa różne sposoby wyrażenia jakiejś rzeczy. Trabajemos juntos. Vamos a trabajar juntos. Let's work together. Pracujmy razem. Let's work together. Chodźmy pracować razem.

Polecenia pośrednie
Gdy polecenie jest podane przez stronę trzecią, używane są polecenia pośrednie. Ich forma to "que + teraźniejszy tryb warunkowy." Que entre María. Que vengan a las cuatro. Let María come in. Niech Maria wejdzie. Have them come at four o'clock. Niech przyjdą o 4. Polecenia pośrednie są również używane do wprowadzania nadziei lub życzenia. Que lo hagas tú. Que vivas para siempre. (I want) You (to) do it. (Chcę byś to zrobił). Zrobiłbyś to. May you live forever. Mógłbyś żyć wiecznie. Poniższe przykłady dotyczą poleceń pośrednich i form przeczących. Que ellos entren ahora. Que se ponga Sara el vestido negro. Let them in now. Wpuśćcie ich teraz. Have Sara put on the black dress. Sara ma włożyć czarną suknię. Que no entren ellos ahora. Que no se ponga Sara el vestido blanco. Don't have Sara put on the white dress. Sara ma nie wkładać czarnej sukni. Don't let them in now. Nie wpuszczajcie ich teraz.

Czas przyszły
Czas przyszły jest używany do powiedzenia, że coś "będzie" się działo. I will go to the beach next month. W następnym miesiącu pójdę na plażę. I shall write the letter next week. Napiszemy list w następnym tygodniu. Ale, czas przyszły nie jest używany do wyrażenia chęci zrobienia czegoś. Do tego, używa się czasownika "querer." ¿Quieres ir a la tienda? Will you go to the store? Pójdziesz do sklepu? Czas przyszły jest również używany do wyrażenia zdumienia lub prawdopodobieństwa w czasie teraźniejszym. ¿Quién será ella? Kim ona właściwie jest? Estará viajando solo. On chyba podróżuje sam. I wonder who she is? (Who could she be?) He is probably traveling alone. W przypadku akcji, która wydarzy się w niedalekiej przyszłości, używany jest zazwyczaj czas teraźniejszy. Esta noche voy al cine. Tonight I'm going to the movies. Dziś w nocy idę do kina.

Przyszłość w przyszłości, używaj czasu przyszłego. El año que viene iré a España. Next year I'm going to Spain. W następnym roku pojadę do Hiszpanii. Czasowniki regularne w czasie przyszłym są odmieniane przez dodanie następujących końcówek do bezokolicznika czasownika: -é, -ás, -á, -emos, -éis, -án. hablaré hablarás hablará hablaremos hablaréis hablarán Istnieje dwanaście pospolitych czasowników, które są nieregularne w czasie przyszłym. Ich końcówki są regularne ale ich rdzenie się zmieniają. Ponieważ rdzenie są te same, co wszystkich innych czasowników w czasie przyszłym, pokażemy tylko formę „yo" i podkreślimy nieregularny rdzeń. Pogrupowaliśmy je również według ich wzoru odmiany. caber - yo cabré poner - yo pondré decir - yo diré haber - yo habré salir - yo saldré hacer - yo haré poder - yo podré tener - yo tendré querer - yo querré valer - yo valdré saber - yo sabré venir - yo vendré Zauważ, że czasowniki złożone bazują na czasownikach nieregularnych dziedziczących tą samą nieregularność. Oto kilka przykładów: desquerer - yo desquerré resaber - yo resabré anteponer - yo antepondré mantener - yo mantendré prevaler - yo prevaldré

Imiesłów bierny
Imiesłów bierny będzie ważny w kolejnych lekcjach obejmujących tryb dokonany. Aby stworzyć imiesłów bierny, wystarczy odrzucić końcówkę bezokolicznika (-ar, -er, -ir) i dodać -ado (dla czasowników -ar) lub -ido (dla -er, -ir). hablar - ar + ado = hablado comer - er + ido = comido vivir - ir + ido = vivido Poniższe pospolite czasowniki mają nieregularne imiesłowy bierne: abrir (to open - otwierać) - abierto (open - otwarty) morir (to die - umierać) - muerto (dead - zmarły) cubrir (to cover-przykrywać)-cubierto (covered-przykryty) poner (to put - kłaść) - puesto (put - położony) decir (to say - mówić) - dicho (said - powiedziany) resolver (to resolve - rozwiązywać) - resuelto (resolved) escribir (to write - pisać) - escrito (written - napisany) romper (to break - łamać) - roto (broken - złamany) freír (to fry - smażyć) - frito (fried - usmażony) ver (to see - widzieć) - visto (seen - widziany) hacer (to do - robić) - hecho (done - zrobiony) volver (to return - wracać) - vuelto (returned - powrotny) Zauważ, że czasowniki pospolite bazują na czasownikach nieregularnych dziedzicząc tą samą nieregularność. Oto kilka przykładów: componer – compuesto describir – descrito devolver - devuelto Najwięcej imiesłowów przeszłych może być użytych jako przymiotniki. Tak jak inne przymiotniki, zgadzają się co do rodzaju i liczby z rzeczownikami, które modyfikują. La puerta está cerrada. El restaurante está abierto. The door is closed. Drzwi są zamknięte. The restaurant is open. Restauracja jest otwarta. Las puertas están cerradas. Los restaurantes están abiertos. The doors are closed. Drzwi są zamknięte. The restaurants are open. Restauracje są otwarte. Imiesłów bierny może być połączony z czasownikiem "ser" do wyrażenia strony biernej. Użyj tej konstrukcji, gdy czynność jest istotnie opisywana i wprowadza aktywne czynności z wyrazem "por." La casa fue construida por los carpinteros. The house was built by the carpenters. Dom był zbudowany przez cieśli. La tienda es abierta todos los días por el dueño. The store is opened every day by the owner. Sklep jest otwierany codziennie przez właściciela. Zauważ, że dla czasowników -er i -ir, jeśli rdzeń kończy się na samogłoskę, będzie wymagany zapis akcentu. creer – creído oír - oído Uwaga: reguła ta nie jest stosowana, a brak zapisu akcentu jest wymagany dla czasowników kończących się na -uir. (construir, seguir, influir, distinguir, itd.)

Czas teraźniejszy dokonany
Czas teraźniejszy dokonany jest tworzony przez połączenie czasownika posiłkowego "has" lub "have" z imiesłowem biernym. Ponieważ czas teraźniejszy dokonany jest czasem złożonym, wymagane są dwa czasowniki: główny i posiłkowy. I have studied. Studiuję. (główny: studied ; posiłkowy: have) He has written a letter to María. Napisałem list do Marii. We have been stranded for six days. (główny: written ; posiłkowy: has) (główny: been ; posiłkowy: have) W Hiszpańskim, czas teraźniejszy dokonany jest tworzony przez użycie czasu teraźniejszego czasownika posiłkowego "haber" z imiesłowem biernym. Haber odmienia się tak jak poniżej: he has ha hemos habéis han Poniższe przykłady wszystkie używają imiesłowu biernego czasownika "comer." (yo) He comido. (nosotros) Hemos comido. I have eaten. Zjadłem. We have eaten. Zjedliśmy. (tú) Has comido. (vosotros) Habéis comido. You have eaten. Zjadłeś. You-all have eaten. Zjedliście. (él) Ha comido. (ellos) Han comido. He has eaten. Zjadł. They have eaten. Zjedli.

Jeśli nauczyłeś się imiesłowu biernego, potrafisz używać go jako przymiotnika. Gdy używasz go jako przymiotnika, imiesłów bierny zmienia się zgodnie z rzeczownikiem, który modyfikuje. Jakkolwiek, gdy używany jest w czasie przeszłym dokonanym, imiesłów bierny nigdy się nie zmienia. Imiesłów przeszły użyty jako przymiotnik: Imiesłów przeszły użyty w czasie teraźniejszym dokonanym: La cuenta está pagada. He pagado la cuenta. The bill is paid. Rachunek jest zapłacony. I have paid the bill. Zapłaciłem rachunek. Oto dwa przykłady więcej: Imiesłów przeszły użyty jako przymiotnik: Imiesłów przeszły użyty w czasie teraźniejszym dokonanym: Las cuentas están pagadas. Juan ha pagado las cuentas. The bills are paid. Rachunki są zapłacone. Juan has paid the bills. Juan zapłacił rachunki. Zauważ, że gdy jest używany do stworzenia czas teraźniejszy dokonany, jest używana tylko podstawowa forma (pagado). Bądźmy ostrożniejsi w ostatnim przykładzie: Juan ha pagado las cuentas. Juan has paid the bills. Juan zapłacił rachunki. Zauważ, że używamy "ha" zgodnego z "Juan". Nie używamy "han" zgodnego z "cuentas." Czasownik posiłkowy jest odmieniany dla podmiotu zdania, nie dla dopełnienia. Porównaj te dwa przykłady: Juan ha pagado las cuentas. Juan y María han viajado a España. Juan has paid the bills. Juan zapłacił rachunki. Juan and Maria have traveled to Spain. Juan i Maria podróżowali do Hiszpanii. W pierwszym przykładzie, używamy "ha", ponieważ podmiotem zdania jest "Juan." W drugim przykładzie, używamy "han", ponieważ podmiotem zdania jest "Juan y María." Czas teraźniejszy dokonany jest często używany dla czynności przeszłych, które są kontynuowane obecnie lub kontynuują działanie na teraźniejszość. He estado dos semanas en Madrid. Diego ha sido mi amigo por veinte años. I have been in Madrid for two weeks. Diego has been my friend for 20 years. Byłem w Madrycie przez dwa tygodnie. Diego był moim przyjacielem przez 20 lat. Czas teraźniejszy dokonany jest często używany z przysłówkiem "ya". Ya han comido. La empleada ya ha limpiado la casa. They have already eaten. Oni już zjedli. The maid has already cleaned the house. Służąca już posprzątała dom. Czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielone. Aby stworzyć zdanie przeczące, dodaj wyraz "no" przed odmienioną formę haber. (yo) No he comido. (nosotros) No hemos comido. I have not eaten. Nie zjadłem. We have not eaten. Nie zjedliśmy. (tú) No has comido. (vosotros) No habéis comido. You have not eaten. Nie zjadłeś. You-all have not eaten. Nie zjedliście. (él) No ha comido. (ellos) No han comido. He has not eaten. Nie zjadł. They have not eaten. Nie zjedli. Ponownie, czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielone. Zaimki celu są umiejscowione bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Pablo le ha dado mucho dinero a su hermana. Pablo has given a lot of money to his sister. Pablo dawał dużo pieniędzy swojej siostrze. Aby stworzyć zdanie przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem dopełnienia dalszego (le). Pablo no le ha dado mucho dinero a su hermana. Pablo has not given a lot of money to his sister. Pablo nie dawał dużo pieniędzy swojej siostrze. Z czasownikami zwrotnymi, zaimek zwrotny mieści się bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Porównaj, jak czas teraźniejszy dokonany różnią się od czasu teraźniejszego prostego, gdy jest użyty czasownik zwrotny. Me cepillo los dientes. (teraźniejszy) Me he cepillado los dientes. (przeszły dokonany) I brush my teeth. Szczotkuję moje zęby. I have brushed my teeth. Wyszczotkowałem moje zęby. Aby zamienić to zdanie na przeczące, wyraz "no" umieść przed zaimkiem zwrotnym (me). No me he cepillado los dientes. I have not brushed my teeth. Nie wyszczotkowałem zębów. Pytania są tworzone jak poniżej. Zauważ, jak porządek wyrazów jest inny niż w angielskim odpowiedniku. ¿Han salido ya las mujeres? ¿Has probado el chocolate alguna vez? Have the women left yet? Have you ever tried chocolate? Czy kobieta jednak odeszła? Czy kiedykolwiek spróbowałeś czekolady? Oto te same zdania w formie przeczącej. Zauważ jak czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nie są oddzielane. ¿No han salido ya las mujeres? ¿No has probado el chocolate ninguna vez? Haven't the women left yet? Haven't you ever tried chocolate? Czy kobieta jednak nie odeszła? Czy nigdy nie spróbowałeś czekolady?

Czas przeszły dokonany
Czas przeszły dokonany jest tworzony przez kombinację czasownika posiłkowego "had" z imiesłowem biernym. Ponieważ czas przeszły dokonany czasem złożonym, potrzebne są dwa czasowniki: główny i posiłkowy. I had studied. Studiowałem. (główny: studied ; posiłkowy: had) He had written a letter to María. Napisałem list do Marii. We had been stranded for six days. (główny: written ; posiłkowy: had) (główny: been ; posiłkowy: had) W Hiszpańskim, czas przeszły dokonany jest tworzony przez użycie czasu przeszłego niedokonanego czasownika posiłkowego "haber" z imiesłowem biernym. Haber jest odmieniane tak jak poniżej:

había habías había habíamos habíais habían Poniższe przykłady używają imiesłowu biernego dla czasownika "vivir." (yo) Había vivido. (nosotros) Habíamos vivido. I had lived. Zamieszkałem. We had lived. Zamieszkaliśmy. (tú) Habías vivido. (vosotros) Habíais vivido. You had lived. Zamieszkałeś. You-all had lived. Zamieszkaliście. (él) Había vivido. (ellos) Habían vivido. He had lived. Zamieszkał. They had lived. Zamieszkali. Gdy uczysz się imiesłowów biernych, praktycznie używasz ich jako przymiotników. Gdy używasz go jako przymiotnika, imiesłów bierny zmienia się zgodnie z modyfikowanym rzeczownikiem. Jednak, gdy używasz czasów dokonanych, imiesłów bierny nigdy się nie zmienia. Imiesłów bierny jako przymiotnik: Imiesłów bierny w czasie przeszłym dokonanym: La puerta está cerrada. Yo había cerrado la puerta. The door is closed. Drzwi są zamknięte. I had closed the door. Zamknąłem drzwi. Oto dwa przykłady więcej: Imiesłów przeszły użyty jako przymiotnik: Imiesłów przeszły użyty w czasie przeszłym dokonanym: Las puertas están abiertas. Juan había abierto las puertas. The doors are open. Drzwi są otwarte. Juan had opened the doors. Juan otworzył drzwi. Zauważ, że gdy używane jest tworzenie czasu przeszłego dokonanego, jest używana tylko forma podstawowa (abierto). Bądźmy ostrożniejsi w ostatnim przykładzie: Juan había abierto las puertas. Juan had opened the doors. Juan otworzył drzwi. Zauważ, że użyliśmy "había" zgodnie z "Juan". Nie użyliśmy "habían" zgodnie z "puertas." Czasownik posiłkowy jest odmieniany dla podmiotu zdania, a nie dopełnienia. Porównaj te dwa przykłady: Juan había abierto las puertas. Juan had opened the doors. Juan y María habían puesto mucho dinero en el banco. Juan and Maria had put a lot of money in the bank. Juan i Maria włożyli wiele pieniędzy do banku. W pierwszym zdaniu, używamy "había", ponieważ podmiotem zdania jest "Juan." W drugim zdaniu, używamy "habían", ponieważ podmiotem zdania jest "Juan y María." Czas przeszły dokonany jest używany gdy przeszłe działanie było zakończone wcześniej niż inne przeszłe działania. Wyrażenia takie jak "ya", "antes", "nunca", "todavía" i "después" będą często pojawiać się w zdaniach, gdzie jedna czynność była zakończona przed drugą. Cuando llegaron los padres, los niños ya habían comido. When the parents arrived, the children had already eaten. Gdy rodzice przyjechali, dzieci już zjadły. Yo había comido antes de llamarles. I had eaten prior to calling them. Zjadłem wcześniej niż do nich zadzwoniłem. To pojęcie przeszłej czynności zakończonej przed inną przeszłą czynnością nie zawsze potrzebuje być wyrażone; może być sugerowane. Juan había cerrado la ventana antes de salir. (wyrażone) Juan había cerrado la ventana. (sugerowane) Juan had closed the window before leaving. Juan had closed the window. Juan zamknął okno zanim wyjechał. Juan zamknął okno. Czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielone. Do stworzenia zdania przeczącego, dodaj wyraz "no" przed odmienioną formę haber. (yo) No había vivido. (nosotros) No habíamos vivido. I had not lived. Nie zamieszkałem. We had not lived. Nie zamieszkaliśmy. (tú) No habías vivido. (vosotros) No habíais vivido. You had not lived. Nie zamieszkałeś. You-all had not lived. Nie zamieszkaliście. (él) No había vivido. (ellos) No habían vivido. He had not lived. Nie zamieszkał. They had not lived. Nie zamieszkali. Ponownie, czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są oddzielane. Zaimki celu stoją bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Pablo le había dado mucho dinero a su hermana. Pablo had given a lot of money to his sister. Pablo dawał dużo pieniędzy swojej siostrze. Aby stworzyć zdanie przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem dopełnienia dalszego (le). Pablo no le había dado mucho dinero a su hermana. Pablo had not given a lot of money to his sister. Pablo nie dawał dużo pieniędzy swojej siostrze. Z czasownikami zwrotnymi, zaimek zwrotny stoi bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Porównaj, jak czas teraźniejszy dokonany różni się od czasu teraźniejszego prostego, gdy jest używany czasownik zwrotny. Me lavo las manos. (teraźniejszy) Me había lavado las manos. (przeszły dokonany) I wash my hands. Myję ręce I had washed my hands. Umyłem ręce. Aby zdanie to było przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem zwrotnym (me). No me había lavado las manos. I had not washed my hands. Nie miałem umytych rąk. Pytania są tworzone tak jak poniżej. Zauważ, jak kolejność wyrazów jest inna niż angielski odpowiednik. ¿Habían llegado ya las chicas? ¿Habías probado ya el postre? Had the girls arrived yet? Czy dziewczyny już przyjechały? Had you tried the dessert yet? Spróbowałeś już deseru? Oto te same pytania w formie przeczącej. Zauważ, jak czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nie są rozdzielone. ¿No habían llegado ya las chicas? ¿No habías probado ya el postre?
Hadn't the girls arrived yet? Czy dziewczyny już nie przyjechały? Hadn't you tried the dessert yet? Nie spróbowałeś już deseru?

Czas przyszły dokonany
Tak jak w przypadku innych czasów dokonanych, czas przyszły dokonany jest tworzony przez kombinację czasownika posiłkowego "haber" z imiesłowem biernym. W tym przypadku, "haber" jest odmieniany w czasie przyszłym. habré habrás habrá habremos habréis habrán Czas przyszły dokonany jest używany do opisania, co będzie miało się zdarzyć w przyszłości przed inną mającą miejsce czynnością lub przez określony czas. I will have studied before I take the test. He will have completed the task by six o'clock. Miałem się uczyć zanim zrobię test. Miał mieć skończone zadanie o 7. Pamiętaj, niektóre imiesłowy przeszłe są nieregularne. A więc pamiętaj, że imiesłów bierny nigdy nie zmienia formy w czasie przeszłym dokonanym. (yo) Habré escrito el libro antes del año nuevo. I will have written the book before the new year. Będę miał przed nowym rokiem napisaną książkę. (tú) ¿Habrás comprado una casa en un año? Will you have bought a house in a year? Będziesz miał kupiony dom za rok? (él) Habrá pagado todas las deudas para el dos de octubre. He will have paid all the debt by October 2. Będzie miał spłacone wszystkie długi przed 2. października. (nosotros) Habremos vuelto de España para el doce de junio. We will have returned from Spain by June 12. Wrócimy z Hiszpanii przed 12. czerwca. (vosotros) Para cuando Juan llegue, vosotros ya habréis salido. By the time Juan arrives, you-all will already have left. W czasie gdy Juan przyjechał, mieliście już wyjechać. (ellos) Para cuando María vuelva, ellos ya habrán comido. By the time Maria returns, they will have already eaten. W czasie gdy Maria wróciła, mieli już zjeść. Czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielone. Aby stworzyć zdanie przeczące, dodaj wyraz "no" przed odmienioną formę haber. (yo) No habré comido. (nosotros) No habremos aprendido nada. I will not have eaten. Mieliśmy nie jeść. We will not have learned anything. Mieliśmy się nic nie uczyć. (tú) No habrás leído el libro. (vosotros) No habréis dormido. You will not have read the book. Miałeś nie czytać książki. You-all will not have slept. Mieliście nie spać. (él) No habrá escrito la carta. (ellos) No habrán llegado. He will not have written the letter. Miał nie pisać listu. They will not have arrived. Mieli nie przyjeżdżać. Jeszcze raz, czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nigdy nie są rozdzielane. Zaimki celu stoją bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Pablo le habrá dado un regalo a su esposa. Pablo will have given a gift to his wife. Pablo miał dać prezent swojej żonie. Aby stworzyć zdanie przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem dopełnienia dalszego (le). Pablo no le habrá dado ningún regalo a su esposa. Pablo will not have given a gift to his wife. Pablo nie miał dać prezentu swojej żonie. Z czasownikami zwrotnymi, zaimek zwrotny jest umieszczony bezpośrednio przed czasownikiem posiłkowym. Porównaj, jak czas teraźniejszy dokonany różni się od czasu teraźniejszego prostego, gdy użyty jest czasownik zwrotny. Me lavo las manos. (teraźniejszy) Me habré lavado las manos. (przyszły dokonany) I wash my hands. Myję ręce. I will have washed my hands. Miałem umyć ręce. Aby zdanie to było przeczące, wyraz "no" jest umiejscowiony przed zaimkiem zwrotnym (me). No me habré lavado las manos. I will not have washed my hands. Nie będę miał umytych rąk. Pytania są tworzone tak jak poniżej. ¿Habrán llegado ya las chicas? ¿Habrás comido ya? Will the girls have arrived? Czy dziewczyny mają przyjechać? Will you have already eaten? Miałeś już zjeść? Oto te same pytania w formie przeczącej. Zauważ, jak czasownik posiłkowy i imiesłów bierny nie są rozdzielane. ¿No habrán llegado ya las chicas? ¿No habrás comido ya? Will the girls not have already arrived? Will you not have already eaten? Czy dziewczyny nie mają przyjechać? Czy już nie miałeś zjeść?

Tryb warunkowy
Często, tryb warunkowy jest używany do wyrażenia prawdopodobieństwa, możliwości, zdziwienia lub przypuszczenia i jest zazwyczaj tłumaczony jako would, could, must have lub probably. The student said that he would study one more hour. (prawdopodobieństwo, możliwość) Student powiedział, że uczyłby się jeszcze godzinę. What time could it have been? (zdziwienie, przypuszczenie) Która to mogłaby być godzina? He must have been at home. (zdziwienie, przypuszczenie) Musiałby być w domu. We were probably busy when you called. (prawdopodobieństwo, możliwość) Prawdopodobnie byliśmy zajęci, gdy dzwoniłeś. Uwaga: gdy "would" jest używane w sensie czynności powtarzanej w przeszłości, używany jest czas przeszły niedokonany. Aby odmienić czasowniki regularne -ar, -er i -ir i w trybie warunkowym, wystarczy dodać poniższe końcówki do bezokolicznika: ía ías ía íamos íais ían

Trzy odmieniane regularnie czasowniki razem: hablar comer vivir hablaría comería viviría hablarías comerías vivirías hablaría comería viviría hablaríamos comeríamos viviríamos hablaríais comeríais viviríais hablarían comerían vivirían Oto poprzednie przykłady przetłumaczone na Hiszpański. El alumno dijo que estudiaría una hora más. Estaría en su casa. The student said that he would study one more hour. He must have been at home. ¿Qué hora sería? Estaríamos ocupados cuando llamaste. What time could it have been? We were probably busy when you called. Tak samo dwanaście zwykłych czasowników, które są nieregularne w czasie przyszłym, są również nieregularne trybie warunkowym. Ich końcówki są regularne, ale zmiana ich rdzenia zmienia się w ten sam sposób, co w czasie przyszłym. Ponieważ końcówki są takie same jak wszystkich innych czasowników w trybie warunkowym, pokażemy tylko formę „yo" i podkreślimy nieregularny rdzeń. Pogrupowaliśmy je również them według ich modelu odmiany. caber - yo cabría poner - yo pondría decir - yo diría haber - yo habría salir - yo saldría hacer - yo haría poder - yo podría tener - yo tendría querer - yo querría valer - yo valdría saber - yo sabría venir - yo vendría Następnie, zobaczmy kilka specyficznych użyć trybu warunkowego. Do wyrażenia spekulacji o przeszłości: Aquél día correrían más de veinticinco kilómetros. That day they must have run more than 25 kilometers. Tego dnia musieli przebiec więcej niż 25 kilometrów. Do wyrażenia przyszłości z perspektywy przeszłości: Yo sabía que abrirían la tienda a las siete. I knew that they would open the store at seven o'clock. Wiem, że otworzyliby sklep o siódmej. Do wyrażenia hipotetycznych czynności albo zdarzeń, które mogą lub nie mogą się zdarzyć: Sería interesante estudiar chino. It would be interesting to study Chinese. Mogłoby być interesujące studiować Chiński. Do wskazania, co stałoby się gdyby nie pewne specyficzne okoliczności: Yo viajaría pero no tengo dinero. I would travel but I don't have money. Podróżowałbym ale nie mam pieniędzy. Do grzecznego użycia łagodzącego żądanie: Por favor, ¿podría decirme a qué hora abre la gasolinera? Could you please tell me what time the gas station opens? Mógłbym prosić, abyś powiedział mi, o której godzinie otwierają stację paliw? Do pytania o radę: ¿Cuál compraría Ud.? Which one would you buy? Który byś kupił? Dla przytoczeń: Juan dijo que terminaría el trabajo. Juan said that he would finish the work. Jan powiedział, że skończyłby pracę. Do wyrażenia, co byłoby zrobione w szczególnej sytuacji: ¿Hablarías inglés en España? No. Hablaría español. Would you speak English in Spain? No. I would speak Spanish. Mówiłbyś mówić po Angielsku w Hiszpanii? Nie. Musiałbym mówić po Hiszpańsku. Do wyrażenia czynności, która jest niezgodna z rzeczywistością: Si yo tuviera tiempo, iría al cine esta noche. If I had time, I would go to the movies tonight. Gdybym miał czas, poszedłbym tej nocy do kina. Uwaga: Ostatni przykład używa niedokonanego trybu przypuszczającego (tuviera). Ostatecznie, kilka wyrazów musi być omówionych, aby zwrócić uwagę na przeciwstawne użycia czasu przyszłego i okresu warunkowego. Co wcześniej stwierdzono, okres warunkowy jest używany dla przypuszczenia i do wyrażenia prawdopodobieństwa mając wzgląd na przeszłe czynności, tak jak w poniższych przykładach: ¿Qué hora sería? Serían las cinco. What time could it have been? Która mogłaby być godzina? It was probably five o'clock. Prawdopodobnie byłaby 5. Jesli, jednakże, przypuszczenie lub wyrażenie prawdopodobieństwa jest w czasie teraźniejszym, jest używany czas przyszły: ¿Qué hora será? Será las cinco. What time can it be? Która może być godzina? It is probably five o'clock. Prawdopodobnie jest piąta. Odnośnie przytoczeń, zauważ, że jeśli zdanie główne jest w czasie przeszłym, używany jest tryb warunkowy. Juan dijo que terminaría el trabajo. Juan said that he would finish the work. Juan powiedział, że skończyłby pracę. Ale jeśli zdanie główne jest w czasie teraźniejszym, używany jest czas przyszły.

Juan dice que terminará el trabajo. Juan says that he will finish the work. Juan mówi, że kończy pracę.

El baño - łazienka
la bañera - bathtub - wanna el excusado - toalet - ubikacja el lavamanos - sink - zlew el botiquín - medicine gabinet - toaletka el jabón - soap - mydło la toalla - nowel - ręcznik el cortinero - curtain rod – pręt do zasłonki el gorro de baño - shower cap – grzybek prysznicowy la ducha - shower - prysznic la jabonera - oap dish - mydelniczka la esponja - sponge - gąbka el champú - shampoo - szampon el desagüe - drain - ściek la cárcel - jail - więzienie la sospecha - suspicion - podejrzenie las esposas - handcuffs - kajdanki el policía - policeman - policjant la policía - police force - policja la pistola - pistol - pistolet el tallo - stem - pień la margarita - daisy - stokrotka el bulbo - bulb – cebulka, kolba la orquídea - orchid - storczyk la violeta - violet - fiołek la rosa - rose - róża el botón - bud - pączek

El crimen y el castigo
el juez - judge - sędzia el jurado - jury – ława przysięgłych el testigo - witness - świadek el acusador - prosecutor - oskarżyciel el abogado - attorney - adwokat el acusado - defendant – strona pozwana

Las plantas - rośliny
el árbol - tree - drzewo la flor - flower - kwiat el cactus - cactus - kaktus el arbusto - bush - krzew la enredadera - vine – roślina pnąca la hoja - leaf - liść el tulipán - tulip - tulipan

La cocina - kuchnia
el fregadero - sink - zlew la estufa - stole - kuchenka la nevera - refrigerator - lodówka el horno - oven - piec el horno microondas - microwave - mikrofalówka el gabinete - cabinet - szafka el escurridor - dish drainer la vaporera - steamer - parnik el abrelatas - can opener – otwieracz do puszek la sartén - frying pan - patelnia el destapador - bottle opener–otwieracz do butelek el colador - colander la olla - saucepan - rondel la tapa - lid - pokrywka el brillo, el estropajo - scouring pad – gąbka do szorowania la licuadora - blender - mikser el caldero - pot - garnek la cacerola - casserole dish la latería - canister la aspiradora - vacuum - podciśnienie el recogedor - dustpan - ssak los trapos - ras - szmaty la plancha - iron - żelazko

El cuarto de servicios
la lavadora - washing machine – myjka la secadora - dryer - suszarka la escoba - broom - miotła la limpiadora - mop - mop

Los animales - zwierzęta
el elefante - elephant - słoń el león - lion - lew el hipopótamo - hippopotamus - hipopotam el rinoceronte - rhinoceros - nosorożec el cuerno - antler – róg jeleni la trompa - trunk - tułów el colmillo - tusk - kieł el tigre - tiger - tygrys el alce - moose - łoś el oso - bear - niedźwiedź la llama - llama - lama la cebra - zebra - zebra el bisonte - bison - bizon el caballo - horse - koń el burro - donkey - osioł la oveja - sheep - owca el venado - deer - jeleniowate el chivo - goat - koza la jirafa - giraffe - żyrafa el cerdo - hog - wieprz la vaca - cow – krowa el perro - dog - pies el gato - cat - kot el mono- monkey - małpa el zorro - fox - lis el armadillo - armadillo -pancernik la rata - rat - szczur el ratón - mouse - mysz el conejo - rabbit - krulik la ardilla - squirrel - wiewiórka la ardillita - chipmunk

El restaurante - restauracja
la mesera, la camarera - waitress - kelnerka el cocinero - cook - kucharz la mesa - table - stół la cuenta - check - czek el menú - menu - menu

Los servicios de emergencia
el bombero - fireman - strażak

la ambulancia - ambulanse - karetka el policía - policeman - policjant el paramédico - paramedic

el carro de bomberos - fire truck – wóz strażacki la escalera - ladder - drabina el escape de incendio - fire escape – wyjście pożarowe

El taller de trabajo – narzędzia pracy
el serrucho de carpintero - carpenter's saw la sierra para metales - hacksaw – piła do metalu la sierra de calar - coping saw – piła do kamienia el formón - chisel - dłuto la escofina - rasp - tarnik la lima - file - pilnik la cinta métrica - tape measure – taśma miernicza el martillo - hammer - młotek la llave inglesa, la llave - wrench - klucz el destornillador - screwdriver - wkrętak la caja de herramientas - toolbox – skrzynka narzędziowa los alicates - pliers - kleszcze el tornillo – zacisk, imadło, wkręt - clamp, vise, screw

Las enfermedades -choroby
alta presión sanguínea - high blood pressure – wysokie ciśnienie krwi dolor de cabeza - headache – ból głowy dolor de garganta - sore throat – ból gardła dolor de estómago - stomachache – ból brzucha el dolor - ache - ból

Las prendas femeninas
el vestido - dress - suknia la blusa - blouse - bluzka la falda - skirt - spódnica los zapatos de tacón alto - high heels – wysokie obcasy el cinturón - belt - pasek las medias - stockings la carne de res - beef - wołowina el cerdo - pork - wieprzowina el cordero - lamb - jagnięcina el pollo - chicken - kurczak el pescado - fish - ryba los mariscos - shellfish - skorupiaki la carne molida - ground beef asado - roasted - prażony el bisté - steak - stek las sandalias - sandals - sandały el bolso - handbag – damska torebka la pantimedia - pantyhose - rajstopy el bustillo - camisole el refajo - slip la pantaleta - panties el chorizo - sausage - kiełbasa las chuletas - chops - kotlety el tocino - bacon - bekon el jamón - ham - szynka el pavo - turkey - indyk el pato - duck - kaczka la langosta - lobster - homar los camarones - shrimp - krewetka las almejas - clams - małże el riñón - kidney - nerka la vejiga - bladder - pęcherz la arteria - artery - tętnica la vena - vein - żyła

Las carnes, las aves y los mariscos – mięso, ptactwo, owoce morza

Los órganos internos – organy wewnętrzne
el cerebro - brain - mózg el pulmón - lung - płuco el corazón - heart - serce el hígado - liver - wątroba el estómago - stomach - żołądek

El parentesco
el esposo - husband - mąż la esposa - wife - żona el hijo - son - syn la hija - daughter - córka el hermano - brother - brat la hermana - sister - siostra el padre - father - ojciec la madre - mother - matka el abuelo - grandfather - dziadek la abuela - grandmother - babcia la tía - aunt - ciotka el tío - uncle - wójek el sobrino - nephew - bratanek la sobrina - niece - siostrzenica

El aeropuerto - lotnisko
el equipaje - baggage - bagaż la maleta - suitcase - walizka el boleto - ticket- bilet el porta ropa - garment bag el guardia - security guard - ochrona el detector de metales - metal detector – detektor metalu el bolso de mano - carry-on

El interior del auto – wnętrze auta
el volante - steering wheel - kierownica el espejo retrovisor - rearview mirror – lusterko wsteczne la palanca de velocidades - stick shift – drążek zmiany biegów el acelerador - accelerator - gaz el freno - brake - hamulec el embrague - clutch - sprzęgło el seguro - door lock – zamek do drzwi el descanso brazo, el apoyabrazos - armrest - podłokietnik la manija - door handle - klamka la visera - visor – osłona przeciwsłoneczna el medidor de gasolina - gas gauge – wskaźnik poziomu paliwa

Los colores - kolory
amarillo - yellow - żółty anaranjado - orange - pomarańczowy azul - blue - niebieski blanco - white - biały malo - bad - zły tonto - stupid - głupi furioso - furious - wściekły gris - gray - szary marrón - brown - brązowy morado - purple - purpurowy negro - black- czarny aburrido - boring - nudny perezoso - lazy - leniwy bruto - crude - niestaranny

Las características negativas – cechy negatywne

severo - strict - surowy agresivo - hostile - agresywny cobarde - cowardly - tchórzliwy

arrogante - arrogant - arogancki insoportable - intolerable - nieznośny avaro - greedy - chciwy hace calor - it's hot – jest gorąco caluroso - warm - ciepły fresco - cool - chłodno hace frío - it's cold – jest zimno helado - freezing - mroźno con neblina - foggy - mglisty con viento - windy- wietrznie la competición - competition - konkurs el campeonato - championship - mistrzostwa el campeón - champion (m) - mistrz la campeona - champion (f) - mistrzyni el récord - record - rekord ganar - to win - wygrać perder - to lose- przegrać

El tiempo - pogoda
lluvioso - rainy - deszczowy nublado - cloudy - pochmurnie nevado - snowy - śnieżnie soleado - sunny - słoneczny el termómetro - thermometer el pronóstico - forecast - prognoza la temperatura - temperature - temperatura

Los deportes - sporty
el deportista - athlete (m) - lekkoatleta la deportista - athlete (f) - lekkoatletka el deporte - sport - sport el jugador - player (m) –zawodnik la jugadora - player (f) - zawodniczka el equipo - team - drużyna el entrenamiento - training - trening el partido - game - zawody bueno - good - dobry simpático - nice - miły amable - friendly - przyjazny sensible - sensitive - czuły cariñoso - loving - kochający

Las características positivas – cechy pozytywne
alegre - cheerful - radosny listo - clever - sprytny tímido - shy – nieśmiały serio - serious - poważny correcto - polite - grzeczny puntual - punctual - punktualny activo - active - aktywny gracioso - witty - dowcipny

El cuarto del bebé
la cuna - crib – łóżeczko dziecięce el carrito - stroller - przechadzka la cuna mecedora - cradle - kołyska los bloques - blocks - klocki el chupador, el chupete - pacifier el oso de peluche - teddy bear – misio pluszowy el móvil - mobile - chód el pañal - diaper el biberón - bottle - butelka la tetilla - nipple - smoczek el babero - bib

El cuerpo humano – ciało człowieka
el pecho - chest – klatka piersiowa la espinilla - shin - goleń el codo - elbow - kolano la cabeza - head - głowa la pierna - leg - noga el brazo - arm - ramię la mano - hand - ręka el pie- foot - stopa el abdomen - abdomen - brzuch la cara - face - twarz el ojo - eye - oko la boca - mouth - usta el cuello - neck - kark el hombro - shoulder - barki la espalda - back - plecy el pezón, la mamila - nipple - sutek la cintura - waist - talia las nalgas - buttocks la cadera - hip - biodro el muslo - thigh - udo la rodilla - knee - kolano la pantorrilla- calf - łydka

El comedor
el vaso - glass - szklanka la servilleta - napkin - serwetka el cuchillo- knife - nóż el tenedor - fork - widelec la cuchara - spoon - łyżka el plato - plate - talerz la loza - china - porcelana la rueda - wheel - koło el pedal - pedal - pedał los rayos, el radio - spoke(s) – szprychy(a) los manubrios - handlebars - kierownica la cadena - chain - łańcuch la corona - sprocket – zębatka el triciclo - tricycle - trójkołowiec el casco - helmet - kask la defensa - fender – błotnik, zderzak feliz - happy - szczęśliwy la alegría - joy - radość alegrarse - to be happy – być szczęśliwym el chinero, el aparador - china cabinet – szafka na porcelanę el candil - chandelier - żyrandol la jarra - pitcher - dzban la mesa - table - stół el pimentero - pepper shaker - pieprzniczka el salero - salt shaker - solniczka el seguro - lock - blokada el sillín - seat - siodełko el freno - brake - hamulec la bomba - pump - pompka el cable - cable – kabel, linka el reflector - reflector - reflektor la válvula - valve - zawór la llanta - tire - obręcz

Las bicicletas y motocicletas – rowery i motocykle

Los sentimientos positivos – uczucia pozytywne
contento - contented - zadowolony tranquilo - calm - spokojny

el amor - love - miłość el cariño - affection - uczucie gustar - to like - lubić

tener ganas - to desire - pragnąć la felicidad - happiness - szczęście

El universo - wszechświat
el agujero negro - black hole – czarna dziura el año luz - light year – rok świetlny el asteroide - asteroid - asteroid el astronauta - astronaut (m) - astronauta la astronauta - astronaut (f) - astronautka el cometa - comet - kometa la constelación - constellation - gwiazdozbiór el cosmos - cosmos - kosmos el eclipse - eclipse - zaćmienie la estación espacial - space station – stacja kosmiczna la estrella - star - gwiazda el extraterrestre - alien - ufoludek la galaxia - galaxy - galaktyka los niños - children - dzieci la gente - people - ludzie el anciano - old man - starzec la anciana - old woman- staruszka

La gente
el hombre - man - mężczyzna la mujer - woman - kobieta el chico - boy - chłopiec la chica - girl - dziewczynka el bebé - baby - dzidzia

En la playa – na plaży
el alga - seaweed - wodorost la arena - sand - piasek el traje de baño - swimsuit – kostium ompielowy la crema bronceadora - sun cream – krem przeciwsłoneczny la duna - dune - wydma las gafas del sol - sunglasses – okulary przeciwsłoneczne el mar - sea - morze la marea - tide - pływ la marea alta - high tide - przypływ la marea baja - low tide - odpływ la sombrilla - parasol - parasol la toalla - towel – ręcznik las aletas - flippers - płetwy

Los pájaros - ptaki
el águila - eagle - orzeł el loro - parrot - papuga el búho, la lechuza - owl - sowa el cisne - swan - łabędź el pájaro carpintero - woodpecker - dzięcioł la gaviota - seagull – mewa morska la paloma - dove - gołąb el ala - wing - skrzydło el colibrí - hummingbird el cuervo - crow - kruk el pico - beak - dziób el halcón - hawk - jastrząb la pluma - feather - pióro el pájaro azul - blue jay el petirrojo - robin el gorrión - sparrow - wróbel el cardenal - cardinal

El exterior de la casa – na zewnątrz domu
el techo - roof - dach la puerta - door - drzwi la ventana - window - okno la entrada de carros - driveway - podjazd el balcón - porch - ganek la chimenea - chimney - komin el garaje - garage - garaż la asoleadera - deck - pomost la raya - stingray la trucha - trout - pstrąg la cola - tail - ogon la aleta - fin - płetwa el frasco - jar - słoik la lata - can - puszka el paquete - package - paczka el cartón - carton - karton

Los peces
el tiburón - shark - rekin el pez espada - swordfish - miecznik la anguila - eel - węgorz el salmón - salmon - łosoś

Los envases
la caja - box - pudełko la botella - bottle - butelka la bolsa - bag - worek

Los sentimientos negativos – uczucia negatwywne
triste- sad - smutny la tristeza - sadness - smutek llorar - to cry - płakać la lágrima - tear - łza la vergüenza - shame - wstyd enfadarse - to become angry – złościć się enfadado - angry - zły aburrirse - to become bored – nudzić się preocupado - worried - zmartwiony nervioso - nervous - nerwowy la envidia - envy - zazdrość envidioso - envious - zazdrozny el miedo - fear - lęk

Los insectos - owady
la abeja - bee - pszczoła la mariposa- butterfly - motyl la hormiga - ant - mrówka el mosquito - mosquito - moskit la mosca - fly - mucha la araña - spider - pająk el gusano de seda - caterpillar - gąsienica el capullo - cocoon - kokon la libélula - dragonfly - ważka el ala - wing - skrzydło el grillo - cricket

el saltamontes - grasshopper – konik polny la mantis - mantis el alacrán - scorpion - skorpion

la cucaracha - cockroach - karaluch el escarabajo - beetle - żuk

El dormitorio - sypialnia
la cama - bed - łużko el despertador - alarm clock - budzik la almohada - pillow - poduszka la cobija - blanket - koc el gavetero - chest of drawers - szuflada el espejo - mirror - lustro el gancho - clothes hanger - wieszak el joyero - jewelry box - szkatułka el peine - comb - grzebień el cepillo - brush - szczotka

Las frutas - owoce
la manzana - apple - jabółko el plátano - banana - banan el limón - lemon - cytryna las uvas - grapes - winogrona la pera - pear - gruszka la piña - pineapple - ananas el coco - coconut - kokos el mango - mango - mango la papaya - papaya - papaja la toronja, el pomelo - grapefruit - grejpfrut la naranja - orange - pomarańcza el limón - lime - limonka la fresa - strawberry - truskawka el tomate - tomato - pomidor la cereza - cherry - wiśnia

Las joyas - biżuteria
los aretes - earrings - kolczyki el anillo - ring - pierścionek el reloj de pulsera - watch - zegarek el collar - necklace - naszyjnik la pulsera - bracelet - bransoletka las mancuernas - cufflinks la cadena - chain - porcelana el prendedor - pin - szpilka los grandes almacenes - department store – dom towarowy la papelería - stationers - papierniczy la pastelería - cake shop - ciastkarnia la peluquería - hairdressers - fryzjer la pescadería - fish shop – sklep rybny

Las tiendas - sklepy
la agencia de viajes - travel agent – agencja podruży la carnicería - butcher - rzeźnik la confitería - sweet shop - cukiernia la floristería - flower shop - kwiaciarnia la tienda de fotografía - photo shop - fotograf la gasolinera - gas station – stacja benzynowa

Cuidado médico – opieka medyczna
los rayos equis - x-rays - rentgen la silla de ruedas - wheelchair – fotel na kółkach el enyesado - cast el soporte - sling - temblak el médico - doctor - lekarz el enfermero - nurse - pielęgniarz la curita - Band Aid la muleta - crutch - kule el estetoscopio - stethoscope - stetoskop

El centro - centrum
el edificio de oficinas - office building – biurowiec la esquina - corner - róg el letrero - street sign – znak drogowy el semáforo - traffic light – światła los apartamentos - apartment building - apartamentowiec la vía peatonal - crosswalk – przejście dla pieszych el edificio - building - budynek el recibidor - lobby – westybul, hall la panadería - bakery – piekarnia la oficina de correos - post office - poczta el policía de tránsito - traffic cop – policjant drogowy el cruce - intersection - skrzyżowanie el paradero de autobuses - bus stop - przystanek la banca - bench - ławka el basurero - trashcan – kosz na śmieci el ascensor - elevator - winda

La trasera del auto
las luces direccionales, los intermitentes - turn signals - kierunkowskazy las luces traseras - tail lights – światła tylne la llanta de repuesto - spare tire – koło zapasowe la defensa trasera - rear bumper – tylny zderzak la gata, el gato - jack - podnośnik la capota - trunk - bagażnik el tapón - hubcap

El trabajo doméstico – prace domowe
el ama de casa - housewife – gospodyni domiwa la basura - garbage - śmieci el basurero - garbage can – kosz na śmieci limpiar - to clean - czyścić el polvo - dust - kurz sacudir - to dust - odkurzać el paño - dustcloth – ścierka do kurzu la escoba - broom - miotła barrer - to sweep - zamiatać fregar - to scrub - szorować el fregadero - kitchen sink – zlew kuchenny arreglar - to straighten up la empleada, la muchacha - maid – służąca, pokojówka la suciedad - filth - brud la limpieza - cleanliness - zanieczyszczenie el cubo - bucket - kubeł el fregasuelos - mop - mop el cubo de basura - garbage pail – kubeł na śmieci el buzón - mailbox – skrzynka pocztowa la dirección - address - adres

La oficina de correos – urząd pocztowy
la estampilla - stamp - znaczek el sobre - envelope - koperta

el remitente - return address – adres zwrotny el cartero - letter carrier el correo - mail - poczta

la carta - letter - list la tarjeta postal - postcard – karta pocztowa

Las verduras - warzywa
la lechuga - lettuce - sałata el maíz - corn - zboże los frijoles, las alubias - beans - fasola la zanahoria - carrot - marchew la papa, la patata - potato - ziemniak la cebolla - onion - cebula el brocoli - broccoli - brokuł la col - cabbage - kapusta la espinaca - spinach – szpinak las hierbas - herbs - zioła el apio - celery - seler la alcachofa - artichoke - karczoch el tomate - tomato - pomidor el golpe - bruise - siniak la quemadura - burn – oparzenie la antena - antenna - antena el filtro - air filter – filtr powierza la banda - belt - pas el acumulador - battery - akumulator

Las heridas
el ojo morado - black eye – podbite oko la cortada - cut - przecięcie

La delantera del auto – części samochodowe
la capota - hood – maska silnika las luces delanteras - headlights - reflektory el motor - engine - silnik el parabrisas - windshield – szyba przednia la defensa delantera - front bumper – przedni zderzak

En la sala – w salonie
el sofá - sofa - sofa la mesita central - coffee table la lámpara - lamp - lampa la mesita - end table el sillón reclinable - recliner la escalera - staircase – klatka schodowa el techo - ceiling - sufit la pared - wall - ścianka la pintura - painting - obraz el jarrón - vase - wazon la repisa - mantel – obramowanie kominka

El transporte público – transport publiczny
el autobús - bus - autobus el taxi - taxi - taksówka el tren - train - pociąg el avión - airplane - samolot el tren subterráneo - subway - metro el tranvía - streetcar - tramwaj el conductor - conductor - konduktor la plataforma - platform - peron el torniquete de entrada - turnstile – kołowrót w przejściu el ingeniero - engineer - inżynier

El supermercado - supermarket
los alimentos congelados - frozen foods - mrożonki los productos lácteos - dairy products - nabiał el estante - rack – wieszak, stojak, regał la escala - scale – skala, waga la canasta de compras - shopping basket - koszyk el pasillo - aisle - przejście los productos enlatados - canned goods – towary w puszkach las bebidas - beverages - napoje los artículos de hogar - household goods - AGD el traje - suit - garnitur la camiseta - undershirt - podkoszulek el calzoncillo - under shorts - majtki el suspensorio - athletic supporter- suspensoria la pajarita - bow tie el lazo - string tie la rana - frog - żaba el cocodrilo - crocodile - krokodyl la iguana - iguana - iduana el camaleón - chameleon - kameleon

Las prendas masculinas
los pantalones - trousers - spodnie los zapatos - shoes - buty la camisa - shirt - koszula la corbata - tie - krawat el overol, el peto - overalls – kombinezon los calcetines - socks - skarpetki

Los reptiles y anfibios – gady i płazy
el caimán - alligator - aligator la víbora - snake - wąż la tortuga - turtle - żółw la lagartija - lizard - jaszczurka el renacuajo - tadpole

Ropa de exteriores – ubranie wierzchnie
los guantes - gloves - rękawiczki la gorra - cap - czapka las botas - boots - buty el abrigo - coat - płaszcz la bufanda - scarf - szalik la chaqueta - jacket - płaszcz

Uwaga jest to tłumaczenie ze strony http://www.studyspanish.com/


								
To top