Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Zavrena humanitarna akcija 'Pomo

VIEWS: 39 PAGES: 4

									NAZIV A. N. A. d.o.o. A. S. - PROFIT d.o.o. A. Z. M. d.o.o. ABC H – TURIZAM d.o.o. ALVEUS d.o.o. ARĐENT d.o.o. AURUM ADRIA d.o.o. AUTOMEHANIKA –BUTORAC AUTOPRIJEVOZNIK DAMIR FABAC B. L. CONSULTIG d.o.o. BIOS – VITA d.o.o. BLUE STAR d.o.o. BONACA, ZAJEDNIĈKA BRAVARSKOINSTALATERSKA RADNJA BRGULJAN d.o.o. BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o. CENTAR ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA NOVSKE DEJHALLA TRADE d.o.o. DJEĈJI VRTIĆ MALIK DND DOM ZDRAVLJA DOMINAT d.o.o. DRINKOMATIC d.o.o. DUŠANKA KOPAJTIĆ - BOROVĈAK DIPL. INŢ. PH. LJEKARNA ELEKTRO - STORJARSKA MONTAŢA d.o.o. ELEKTRO – TEAM ELEKTROINSTALATERSKA RADIONICA EMPORION d.o.o. ENERGO-TERMOENERGETIKA d.o.o. FORTUNA COMMERCE d.o.o. FRIŠ d.o.o. FURDI vl. Kristijan Furdi GPG ADRIA GRADNJA d.o.o. GRAD OPATIJA DJEĈJI VRTIĆ OPATIJA Gradska knjiţnica Rab GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŢA

ADRESA Nautiĉka 3 Uţarska 17 IV Šetalište Joakima Rakovca 23 a Tometići bb Kvaternikova 62 b Trg Luke IlićaOriovĉanina 21 Uţarska 17 IV Marinići 143 Moĉile 52 Slaviše Vajnera Ĉiĉe 4 Remigija Pichovicha 3a Bregi 77 Palit 280 Zdravka Kuĉića 3 Riva 16 Osjeĉka 17 Dolac 5 Široli 1 Maršala Tita 227 Matije Gupca 10 Put Boţe Felkera 45 b Juraši 34 Tizianova 5 c Put Uroša Radeta 15 Stjepana Ferića 5 Mihanovićeva obala 15 Bartola Kašića 10 Marijana Cvetkovića bb Sokol-Kula 5 Koprivniĉka 43 Gibaniĉna 22 Riva Boduli 1 Maršala Tita 140 Gornja ulica 21 Aleksandra Ugalje 3

GRAD 51222 Bakar 51000 Rijeka 51000 Rijeka 51215 Rubeši 51000 Rijeka 44330 Novska 51000 Rijeka 51216 Marinići 51329 Moĉile 51000 Rijeka 51000 Rijeka 51211 Bregi 51280 Palit 51000 Rijeka 51000 Rijeka 44330 Novska 51000 Rijeka 51216 Viškovo 51410 Opatija 34000 Poţega 51000 Rijeka 51216 Viškovo 51000 Rijeka 51211 Matulji 34000 Vidovci 44000 Sisak 51000 Rijeka 44000 Sisak 51000 Rijeka 48260 Kriţevci 48000 Koprivnica 51000 Rijeka 51410 Opatija 51280 Rab 51280 Rab

RAB GRATIT GRADNJA d.o.o. GTI d.o.o. HAAS DOM d.o.o. HAMAX d.o.o. IDEA d.o.o. IGMA d.o.o. IN - VISO d.o.o. ISTRAVINO d.d. J&S Kamen-Ingrad d.d. KERA - KAM d.o.o. KK RI CROATIA KLANA GRADNJA d.o.o. KOMUNALAC d.o.o. KOMUNALAC PETRINJA d.o.o. KOVAĈ GRADNJA d.o.o. KUTAG d.o.o. KVARNER - MONT d.o.o. L. D. KLIMA d.o.o. LA TRANS d.o.o. LABOR d.o.o. LAMINATOR d.o.o. LJEKARNA ANA PANTELIĆ LJEKARNA NIVES MILOŠ LJEKARNA RIJEKA LJEKARNE KOPRIVNICA M. E. L. A. d.o.o. M. R. NOVA d.o.o. MAGNATA d.o.o. MANŠPED d.o.o. MAR - BIRO d.o.o. MARCON d.o.o. MD - GRADNJA d.o.o. MD BIRO d.o.o. METALAC d.o.o. METALLA d.o.o. MI GRAD d.o.o. MODERN LINE d.o.o. MONDOMIX d.o.o. MR. PH. NEVENKA ŠAMUGA, PRIVATNA LJEKARNA MT-COMMERCE d.o.o.

Ferde Rusana 11

48326 Virje 51260 Kralja Zvonimira 6 Crikvenica 48350 Kolodvorska 32 ĐurĊevac Emilija Randića 20 51000 Rijeka Dragutina Pavĉeca 18 44320 Kutina 48000 Ciglana 10 Koprivnica Bilogorska 9 51000 Rijeka Tome Striţića 8 51000 Rijeka Planĉice bb 51323 Liĉ Trg bana Josipa Jelaĉića 9 34330 Velika Ćikovići 135 B 51215 Ćikovići Omladinska 8 51000 Rijeka Klana 244 51217 Klana Stubište Lipovica 2 51410 Opatija Ivana Gundulića 14 44250 Petrinja Vrtaĉe 64 51216 Marĉelji Kutnjak 62 48317 Kutnjak Pehlin 75 51000 Rijeka Baretićevo 29 e 51000 Rijeka Šenoina 3 51000 Rijeka 48000 Obrtniĉka 2 Koprivnica Silva Milenića Lovre 35 51000 Rijeka Osjeĉka 40 51000 Rijeka Antuna Mihanovića 30 a 44330 Novska Cambierieva 11 51000 Rijeka 48000 Florijanski trg 12 Koprivnica Baćići 30 c 51000 Rijeka lip.32 51000 Rijeka Ludvetov breg 20 IV 51000 Rijeka Boţe Starca Jurićeva 31 51000 Rijeka Srdoĉi 36 51000 Rijeka Zdravka Kuĉića 13 51000 Rijeka Vrhovo 16 51000 Rijeka Korzo 30 51000 Rijeka Pletenci 31 A 51000 Rijeka Vrazov prijelaz 4 51000 Rijeka Ţuknica 7 51221 Ţuknica Škalnica bb 51217 Škalnica Kumiĉićeva 20 51000 Rijeka Matije Gupca Hudovljani 36 48260 Kriţevci 48000 Hudovljani

NOVI FORTIS d.o.o. ORTOSAN d.o.o. OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ OSNOVNA ŠKOLA PEHLIN PIRIKA d.o.o. PNP COMMERCE POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA POSLOVNE ZONE SISAK d.o.o. PRO NEKRETNINE SISAK d.o.o. PULS GRUPA d.o.o. RADIO TRSAT d.o.o. RI - KONTO d.o.o. RIVIERA DEKOR d.o.o. SALLY - TRGOVINA d.o.o. SATEN d.o.o. SEMI GRADNJA d.o.o. SLIVNICA SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o. SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC STARTRANS d.o.o. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA DR PAVLIĆ SUZY, PROIZVODNO-UGOSTITELJSKI OBRT T. K. INFO - PROJEKT d.o.o. TERMO-AKUSTIKA CINDRIĆ d.o.o. TERMONT d.o.o. TRANSACT d.o.o. TRGOSERVIS UĈENIĈKI DOM PODMURVICE RIJEKA USTANOVA ISKRA V. R. ZAHARIJA d.o.o. V.S.V. d.o.o. VENTOP d.o.o. VEXO d.o.o. VILMA, PEKARNICA SLASTICA VIVERA d.o.o. VLAŠIĆ d.o.o. VOLAK d.o.o. ZADRO d.o.o. ZANATSERVIS d.o.o. ŢELJMARK d.o.o.

Krasa 43 Lokva 1 Svilarska 12 Pehlin 34 Dramaljsko Selce 2 Miroslava Krleţe 18 Muzejski trg 1 Rimska 28 Franje Lovrića 5 Pulac 30 1 Fiorella La Guardie 13 Braće Monjaca 16 Mihelići 34 Uţarska 17 Istarska 92 Pulac 34 1 Demetrova 3 Trg svetog Jurja 6 Ante Kovaĉića bb Paškinovac 21 Dolac 3 Osjeĉka 70 Mire Ban Radune 12 Staniĉki put 19 Gornji Sroki 5 lip.45 Ţitna 1 Branka Bleĉića 3 Obrtniĉka 17 Podhum 305 3 Braće Hanţek 2 3 Ivana Gorana Kovaĉića 178 Doriĉići 30 Banjol 162 Kralja Zvonimira bb Kostrenskih Boraca 1 Rubeši 152 Ĉavalsko 4 F Mileve Sušanj 7 Dr. Ante Starĉevića 8

51250 Novi Vinodolski 51414 Lovran 48000 Koprivnica 51000 Rijeka 51265 Dramalj 48000 Koprivnica 51000 Rijeka 44000 Sisak 44000 Sisak 51000 Rijeka 51000 Rijeka 51000 Rijeka 51211 Kuĉeli 51000 Rijeka 51000 Rijeka 51000 Rijeka 51000 Rijeka 48350 ĐurĊevac 44000 Sisak 51000 Rijeka 51000 Rijeka 44330 Novska 51000 Rijeka 44250 Petrinja 51216 Sroki 51000 Rijeka 44000 Sisak 51000 Rijeka 48260 Kriţevci 51218 Podhum 44250 Petrinja 51314 Ravna Gora 51221 Doriĉići 51280 Banjol 44400 Glina 51221 Šodići 51215 Rubeši 51000 Rijeka 51410 Opatija 44000 Sisak

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u ovoj akciji te se nadamo da ćete odazvati i sudjelovati i u ostalim takvim akcijama u budućnosti!
Poslovni savjetnik mjesečnik je za managere i poduzetnike koji redovito izlazi više od 4 godine u sklopu grupacije Business Media Group (www.business-media-group). Prema nezavisnim istraživanjima agencija za istraživanje tržišta najčitaniji je poslovni mjesečnik za managere i poduzetnike. S ponosom ističemo prepoznatu kvalitetu tekstova pisanih od strane hrvatskih autora vrsnih stručnjaka s raznih područja bliskih managerima. Angažman naših novinara također je od neprocjenjive vrijednosti. Teme u časopisu prezentirane su stručno i jednostavno te je kao takav idealna pomoć u svakodnevnom radu managera i poduzetnika. Prema svojim karakteristikama i tematici Poslovni savjetnik je jedini na hrvatskom tržištu koji ne daje prolazne informacije, već savjete trajne vrijednosti kao neophodnu pomoć u svakodnevnom radu managera i poduzetnika. Krilatica Poslovnog savjetnika je: “Više niste sami-Poslovni savjetnik za vaše cjelokupno poslovanje”. To nam je i cilj-pružiti managerima i poduzetnicima potporu kroz savjetodavne članke kako bi njihovo poslovanje bilo još uspješnije. Za svoj rad certificirani smo ISO 9001 normom.


								
To top