; Vrz osnova na Odluka na Odborot
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Vrz osnova na Odluka na Odborot

VIEWS: 14 PAGES: 2

  • pg 1
									Vrz osnova na Odluka na Odborot na doveriteli na ste~ajniot dol`nik AD"@ITO BITOLA" vo ste~aj, Bitola, od 30.03.2009 godina, ste~ajniot upravnik objavuva: O G L A S Za proda`ba na dvi`en imot, po pat na javno pribirawe na zatvoreni ponudi Predmet na proda`ba e: R.B OPIS 1 Fri`ider 250l R.K sanduk neis. 2 Fri`ider 250l R.K sanduk 3 Fri`ider 250l R.K sanduk 4 Fri`ider 500l sanduk neis. 5 Fri`ider 410 l Frinko sanduk 6 Fri`ider 250l R.K sanduk 7 Fri`ider 400l Frinko sanduk 8 Fri`ider 250lFrinko sanduk neis. 9 Fri`ider 170l R K. obi~.neis 10 Fri`ider 230l R.K sanduk neis. 11 Fri`ider 320l Gorewe sanduk 12 Fri`ider250l R.K sanduk neis. 13 Fri`ider 500 L.TH sanduk neis. 14 Fri`ider 250l Frinko sanduk neis. 15 Fri`ider 750l Kon~ar vert. 16 Fri`ider 750lFrinko ver. neis. 17 Fri`ider 704 lFrinko ver.neis. 18 Fri`ider 700lFrinko vertik. 19 Topol stol za burek 60 H 50 20 Topol stol za burek 60 H 50 21 Topol stol za burek 60 H 50 22 Vitrina Erxelik 2m 23 Vitrina 4m 24 Vitrina 2,5m 25 fri`ider frinko 650l 26 Fri`ider Vitrina 2m 27 Vitrina fri`ider 2,5 750l 28 Vitrina fri`ider Erxelik 2,2m 29 Vitrina 1m 30 sanduk R kon~ar 250l 31 Sanduk R kon~ar 300l 32 Sanduk r Kon~ar 300l 33 Sanduk R,Kon~ar300l 34 fri`ider 270l 35 Fri`ider 200l 36 Fri`ider kon~ar 650l 37 fri`ider frinko 650l 38 Fri`ider kon~ar 650l 39 Fri`ider kon~ar 650l 40 Fri`ider Kon~ar 190

GOD.proiz. 2002 1992 1992 1996 1997 1992 1996 2002 1998 1984 1997 2002 1996 1984 1997 1997 1984 1997 1997 1997 1997

PROCENKA 3.075,00 6.150,00 6.150,00 4.305,00 6.765,00 4.920,00 7.380,00 4.305,00 4.244,00 2.460,00 4.920,00 3.690,00 4.305,00 2.460,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 9.225,00 3.690,00 3.075,00 3.690,00 12.300,00 18.450,00 9.225,00 6.150,00 12.300,00 12.300,00 15.375,00 3.075,00 4.613,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 1.845,00 1.845,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 1.845,00

41 fri`ider frinko 650l 42 Sanduk fri`ider 210l 43 fri`ider frinko 650l 44 Fri`ider Vitrina 400l 45 Sanduk Frinko 300l 46 {kafovi za ali[ta 10p 47 Vitrina Fri`ider Frinko 2m 48 Laminator Gostol neisp 49 fri`ider frinko 650l ver. 50 Mikser Gostol SMF 50 51 Vitrina Frinko 1,5m 52 Vitrina Frinko 1,5m 53 fri`ider frinko 650l ver. 54 fri`ider frinko 650l 55 Fri`ider san duk300l 56 Vitrina Frinko 1,5m 57 vitrina Frinko 2m 58 Vitrina Frinko 1,5m 59 Pe~ka Pons10,6 kv.2 60 Pat.voz Ford Eskort BT-481-VR Zaklu~no so reden broj 60.

1993

1980 1998

6.150,00 3.075,00 6.150,00 3.690,00 4.920,00 615,00 12.300,00 18.450,00 12.300,00 61.500,00 6.150,00 6.150,00 12.300,00 6.150,00 4.920,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 61.500,00 161.807,00

Site danoci (DDV-to se presmetuva-dodava na postignata cena) i drugite tro{oci okolu proda`bata i upisot vo javnite knigi gi snosi kupuva~ot. Zainteresiranite kupuva~i mo`at da go razgledaat imotot-predmet na proda`bata sekoj raboten den od 10-14 ~asot od denot na objavata, so predhodna najava na telefon 047/233-404 Proda`bata na imotot }e se vr{i po principot videno-kupeno, bez pravo na dopolnitelni prigovori za nedostatoci. Pravo na u~estvo imaat site zainteresirani pravni i fizi~ki lica koi }e uplatat 20% od po~etnata proda`na cena na `.s-ka broj 500-000000548077 pri Stopanska Banka AD Bitola so cel na doznaka: depozit za u~estvo, ili direktno na blagajnata. Pismenite ponudi da se dostavuvaat vo zatvoren plik, so naznaka stavena na plikot: "PONUDA PO OGLAS", zaklu~no so 16.04.2009 godina do 10:00 ~asot, po po{ta ili vo arhivata kaj dol`nikot AD "@ito Bitola"-vo ste~aj, na ul. Ivo Lola Ribar br 36, Bitola. Vo Ponudite da se nazna~i za koj predmet se dava ponudata (reden broj, opis na predmetot i ponudenata cena). Po`elno e pokraj adresata na ponuduva~ot da ima telefonski broj i lice za kontakt. Otvaraweto na ponudite }e bide den 16.04.2009 godina (^etvrtok) vo 10:00 ~asot vo prostoriite na AD "@ito Bitola"-vo ste~aj, na ul. Ivo Lola Ribar br 36, Bitola vo prisustvo na ponuduva~ite i ~lenovite na komisijata. Komisijata }e gi razgleda predlo`enite ponudi i vo rok od 5 dena }e gi izvesti pismeno site ponuduva~i za rezultatite od proda`bata, pri {to odborot go zadr`uva pravoto da ne prifati niedna ponuda doko lku ne odgovara cenata. Na u~esnicite na koi nema da im e prifatena ponudata, uplateniot depozit }e im bide vraten vo rok od tri dena od denot na donesuvaweto na odlukata. AD "@itoBitola"-vo ste~aj Ste~aen upravnik


								
To top