PAROCHIE KONINGSBOSCH week 27 10 by fjzhxb

VIEWS: 275 PAGES: 14

									De WINGERD
PAROCHIE KONINGSBOSCH week 49: 7 december 2008 (Jrg `53 nr. 18) Pastoor: Bert Mom: 481428; Joseph Loete: 302066 of 06-51094052; e-mail: jloete@freeler.nl; Koster G. Jorissen: 300878 Postbank kerkbestuur: nr. 1034512 Rabo-bank: kerkbijdragen: nr. 126200173 overige zaken: nr. 126210950

Advent
Advent is wachten; wachten en verlangen, totdat het eindelijk gebeuren gaat wat werd voorspeld in de profetenzangen: Wachten tot God het woord vervult in daad. Advent is luist„ren; luist‟ren en verlangen, totdat de hemel lichtend opengaat en je omspoeld wordt door engelengezangen: luist‟ren, totdat je hart méézingen gaat.

Advent is komen; komen met verlangen naar Bethlehem, waar God vlak bij ons staat en onze mond vervult met nieuwe zangen en waar geloof verandert in woord en daad. Advent is bidden; bidden vol verlangen, opdat Gods rijk van vrede komen gaat en Hij ons op de nieuwe aarde zal ontvangen, waar ons verlangen in aanbidding overgaat. (tekst: Verrijzenisparochie Hilversum)

Het allerkostbaarste kan niet worden gezocht; het moet worden afgewacht…

1

KERKDIENSTEN
Zaterdag 6-12, 19.15 u.: Hoogmis Intenties: Maria Laumen-Coox als zeswekendienst; Chr‟tien Ramaekers, Margaretha Ramaekers-Claassen en zoon René als jaardienst; Fita van Kruchten-Peulen als jaardienst en Hans van Kruchten, Jacob Peulen en overledenen van de familie Peulen-Evers; Jo Schroeder als zesde jaardienst; Helena Lennartz als jaardienst; Leo Willems als jaardienst; Henriëtte KatzenbauerGielen als jaardienst; Andreas van Lumig als jaardienst en Mia van Lumig-Paulissen; Christina Linssen als jaardienst; Piet Pubben als jaardienst, Christien PubbenLoete en overleden familieleden; Sef Hoffmanns; Mia Wackers-Reijans; Jo Herffs; Hubertina Hilgers; voor de genezing van een zieke;

Zondag 7-12: Tweede zondag van de Advent 9.30 u.: HOOGMIS Intenties: Pastoor Joseph Linssen; overleden echtgenoten HeijthuijzenPeulen; Willem Paulissen; voor de vrede in de wereld; voor een voorspoedig herstel; voor alle zieken van de parochie;

Maandag 8-12: Hoogfeest van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen, patrones van onze parochie 14.00 u.: Rozenkransgebed voor de vrede in de wereld 19.00 u.: H. Mis: Ter ere van O. L. Vr. Onbevlekt Ontvangen, voor het behoud van het geloof; Albert Wetemans; tot bijzondere intentie;

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ MISDIENAARSBEURTEN Zaterdag: Danny v. Kruchten, Lars von Cleef, Servie Kromhof, Roger v.Lumig Zondag: Nando en Nikita Snijders Maandag: Frank Peusen Ben je verhinderd, zorg dan, indien mogelijk, liefst zelf voor een vervanger. @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

2

PAROCHIEBERICHTEN Spreekuren
Pastoor Bert Mom: Dinsdag 9-12: Spreekuur van 20-21 u. in pastorie Peij (481428) Joseph Loete (pastorie Koningsbosch, tel. 301215; gsm: 06-51094052) Elke maandag van 11.00 tot 12.30 u.; elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 u.. *****************************************************************************************

Opgeven misintenties en overige zaken
Misintenties: In de pastorie kunt U misintenties opgeven op maandag en vrijdag van 10 tot 12 u., en op zaterdag van 11-12 u., en in de winkel van Tilda Muijsers-Geurts tijdens de openingstijden. Overige zaken (aangifte doopsels en huwelijken, vooruitbetaalde diensten/ stichtingen, grafrechten, kerkbijdragen etc.): maandag van 11.00-12.00 u. en zaterdag van 11.00-12.00 u. in de pastorie óf na afspraak met Joseph Loete (302066 of 06-51094052), dan wel per e-mail: jloete@freeler.nl. *****************************************************************************************

Artikelen en advertenties voor De Wingerd
van volgende week kunt U vóór zaterdag 6-12, 17.00 u. opgeven in de winkel van Tilda Muijsers-Geurts, of vóór maandag 8-12, 12.00 u. doormailen naar: jloete@freeler.nl ***************************************************************************************** Hartelijk dank -voor de (contante) giften voor de renovatie van de plankenvloer in onze parochiekerk (36.00 euro), die wij deze week weer mochten ontvangen! ***************************************************************************************** Gerarduskalenders Deze bekende “scheurkalenders” met voor elke dag een mop, een leuk verhaaltje, een tip of een wetenswaardigheid zijn voor slechts 5.00 euro (inclusief gratis schild) te koop in de pastorie en in de winkel van Tilda Muijsers-Geurts. Beslist de moeite waard, en u steunt er een goed doel mee, want een deel van de opbrengst is bestemd voor de “missie”. ***************************************************************************************** Vieringen rond Kerstmis (kort overzicht) Zondag 21-12, 19.00 u.: kerstconcert Maandag 22-12, 19.00 u.: H. Mis en boeteviering Woensdag 24-12: Kerstavond 17.00 u.: Gezinsviering met de Jeugdharmonie 19.00 u.: Hoogmis met het kerkkoor en “Mes Amis” Donderdag 25-12, 9.30 u.: H. Mis met harmonie St. Cecilia Vrijdag 26-12, 9.00 u.: H. Mis met fluit- en trommelcorps St Joseph 11.00 u.: H. Mis met mannenkoor St Caecilia

3

Kunnen wij U van dienst zijn….? Maandag 8 december a.s. kunt U van 11.00 uur – 12.30 uur weer in de pastorie terecht voor het bestellen van missen en andere parochiezaken, maar ook voor alle informatie op het gebied van zorg en welzijn. Tijdens dit spreekuur zijn John Schreurs van Stichting Welzijn Echt en Joseph Loete vanwege de parochie aanwezig. Wij kunnen U helpen met het invullen van aanvraagformulieren voor voorzieningen e.d., contacten leggen met zorginstellingen en gemeentelijke instanties, en informatie geven over regelingen van de gemeente. Als Stichting Welzijn Echt en als parochie voelen wij ons verplicht om vooral op te komen voor mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. En uw privacy is gewaarborgd, want de gesprekken vinden altijd onder vier ogen” plaats. Heeft U liever een bezoek aan huis, dan kunt U/kun jij hiervoor ook altijd een afspraak maken met Joseph Loete (tel. 06-51094052). ***************************************************************************************** Euregionaal Alzheimercafé te Echt Thema: Tijd: Locatie: Praktische zaken in de zorg bij een dementerende thuis. Donderdag 11 december 2008 om 19.30 uur De grote zaal in Zorgcentrum de Egthe te Echt.

Dementie brengt ook praktische problemen met zich mee. Alles wordt anders, niets is meer zoals het was. De dementerende vraagt steeds meer aandacht, kan niet meer alleen gelaten worden. En hoe verder de dementering voortschrijdt, des te meer zorg er nodig is. Er moeten voorzieningen aangevraagd worden, hulp ingeroepen worden van professionele organisaties als de Thuiszorg, Riagg etc. Onze gastsprekers: Mariëlle Deckers van Orbis Thuiszorg en Valerie Janssen, medewerkster Dagbehandeling de Egthe, willen graag uw vragen beantwoorden! Tot ziens in het Euregionaal Alzheimercafé: met elkaar, voor elkaar! *****************************************************************************************

VERENIGINGSNIEUWS
Zijactief Programma Woensdag 10-12: KIENEN Woensdag 17-12: KERSTAVOND AANVANG 19.30 UUR. ****************************************************************************************

4

Programma Conventus’03 Donderdag 4 dec. SVC f3-Conventus’03 f2 18.30 Zaterdag 6 dec Conventus’03 c1-Vesta c1 13.45 Zondag 7 dec Obbicht 1 –Conventus’03 1 14.30 St.Joost 2 –Conventus’03 2 11.30 Born 3 - Conventus’03 3 10.30 EVV4 - Conventus’03 4 10.30

***************************************************************************************** Fluit- en Trommelcorps Sint Joseph – Oud papier Zaterdag 6 december a.s. kunt U tussen 9.00 en 12.00 u. weer uw oud papier naar het Koningsplein brengen. Leden van ons corps zullen U graag een handje helpen. In verband met mogelijke overlast verzoeken wij U vriendelijk om buiten genoemde uren geen papier bij de containers te plaatsen. Met dank voor uw medewerking en steun: het fluit- en trommelcorps ***************************************************************************************** De Zonnebloem afdeling Koningsbosch Kerstviering De traditionele kerstviering vindt plaats op dinsdag 16 december in Oos Heem. De middag begint om 14.30 uur met een viering. Aansluitend aan de viering volgt dan de koffietafel met het gezellige samenzijn. Na afloop ontvangen de gasten een kleine kerstattentie. De kosten voor deze middag bedragen 4,50 Euro per persoon. Opgave voor de kerstmiddag is mogelijk tot en met zaterdag 13 december bij de secretaris, Lei Dycks. Telefoon 302025. ***************************************************************************************** Jubilarissen Harmonie “St. Cecilia” Koningsbosch Op zaterdag 29 november vierde Harmonie “St. Cecilia” haar jaarlijkse Ceciliafeest. In de parochiekerk luisterde de harmonie de plechtige H. Mis op en daarna begaf het gezelschap zich naar zaal van Pol. Tijdens de gezellige en drukke feestavond kregen vier jubilarissen door beschermheer Wiet Monsieur het insigne opgespeld en wethouder Jo Verheesen reikte de bijbehorende oorkondes uit. Bestuurslid Wim Peulen was 12,5 jaar lid; Daniëlle Royakkers-von Krüchten ontving het zilveren insigne voor haar 25 jarig lidmaatschap, en de heren Thei Kleeff en John Hendrikx werden gehuldigd als gouden jubilaris. Namens Harmonie “St. Cecilia” van harte gefeliciteerd!! *****************************************************************************************

5

Bejaardenvereniging – Kienmiddag Dinsdag 9 december is weer een gezellige kienmiddag in Oos Heem. Aanvang 14.00 u.. Wij hopen dan op een goede opkomst . Het bestuur ***************************************************************************************** Schaakclub De volgende bijeenkomst voor volwassenen/gevorderde schakers is op vrijdag 12-12 om 19.00 u. in de pastorie. Naast de mensen die zich al hebben opgegeven, zijn ook andere belangstellenden van harte welkom! Op zondag 14-12 om 15.00 u., zijn kinderen/jeugdigen beginners van harte welkom, eveneens in de pastorie. De kinderen van de basisschool ontvangen hierover nog nader bericht. Bent U/ ben jij geïnteresseerd in de schaakclub, neem dan contact op met: Frank Peusen (302130) of Joseph Loete (06-51094052). ***************************************************************************************** Damescomité Harmonie St. Cecilia – Kaarsenactie Haal de kerstsfeer in huis….. De dames van het damescomité zullen dit jaar mooie, lekker ruikende geurkaarsjes in een glazen houdertje huis-aan-huis te koop aanbieden. Leuk om cadeau te geven, of om uzelf op te trakteren! De rondgang zal plaatsvinden op 18, 19 en 20 december. Middels uw bijdrage steunt u de activiteiten van Harmonie St. Cecilia, waarbij naast de muzikale presentaties in en rondom onze gemeenschap ook veel aandacht wordt geschonken aan het opleiden en begeleiden van onze jeugdleden. We hopen dat u ons ook dit jaar weer wilt steunen en danken u reeds bij voorbaat voor uw bijdrage! Stichting Damescomité en Ondersteuning Aktiviteiten Harmonie St. Cecilia ***************************************************************************************** Geslaagde cursisten muziekopleiding Kreato Koningsbosch In de afgelopen week slaagden acht (!!) cursisten, tevens leden van Harmonie “St. Cecilia” voor hun muziekexamen. Na een gedegen voorbereiding kwam voor de volgende leerlingen een positieve uitslag uit de bus van hun praktijkexamen A: Ilona Baaten, sax alt; Milou Cuijpers, slagwerk; Ankie Herfs, klarinet; Louise Heurter, klarinet en Sabrina Jutten klarinet. Voor diploma B slaagden: Thara van der Borgh, klarinet; Tom Coenen, tuba en Kira Wijnen, trompet. De geslaagden voor diploma A maken nu ook deel uit van de “grote” harmonie. Proficiat!! *****************************************************************************************

6

Beste inwoners van Koningsbosch, Het seizoen 2009 komt er aan !!!! Wij starten dit seizoen met 13 verschillende modellen elektrische fietsen van 5 verschillende merken. (koga-miyata, gazelle, batavus,giant, cortina) Prijzen beginnen bij 1199,- euro; het grootste voordeel vindt U bij het merk Giant 1499,- (in Nederland 1699,-) Ook nog enkele voorjaarsmodellen met 10 tot 30% korting!! Tot ziens bij Fahrradshop Esther Widdershoven (maandags gesloten) *************************************************************************************

Goertz Assurantiën en SNS RegioBank.
Keuzedeposito 1 jaar vast: 5,1 %. Maxisparen: Spaar minimaal € 50,- en maximaal € 500,- automatisch per maand en ontvang 4,75 % rente. Tegoed onbeperkt opvraagbaar zonder kosten. Rente per 2 december 2008. Rentewijzigingen voorbehouden.

Goertz Assurantiën en SNS Regiobank. 0475-301341.
**************************************************************************************

Jeanny Meijs-Louvenberg, Voetreflex- Triggerpoint en Massage
Triggerpoints zijn microverkrampingen in spieren die ontstaan door ongunstig gebruik. Ze zorgen vaak voor pijn en stijfheid die elders gelegen zijn dan waar de verkramping zich bevindt. Nu op locatie: ‘Pastorie Koningsbosch’ wekelijks, op iedere woensdag de mogelijkheid voor behandeling op afspraak. De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed. Raadpleeg uw ziektekostenpolis. Voor info of afspraak: Tel. 0475-482424 of gsm 0622378271 Vuurdoornstraat 4, Echt www.mutatio-reflexzone.nl

7

Fleischerei Vossen GmbH
Heerstr. 17, Selfkant-Höngen 0049-2456-1297 www.fleischerei-vossen.de

geöffnet: Mo 8.00 – 12.30 Di-Fr 7.30 – 12.30 + 14.00 – 18.30 Sa 7.00 – 13.00

Unsere Empfehlungen vom 9.12. bis 13.12.08

Gehacktes, gemischt und gewürzt…………………………………Kg 5,95 Suppenfleisch, Brust, flache Rippe, Beinscheibe..……….….Kg 4,50 Rumpsteaks ‚Wintertraum*, zarte Steaks in würziger Marinade…………………..-……………..100 g 2,58 Ganzes Schweinefilet, aus eigener Schlachtung, gefroren.. Kg 14,95 Vossen’s Trüffelleberwurst, im Glas, eine besondere Delikatesse…………….………………..Stück 3,50 Schinkenwurst, prämiert mit Gold, ca. 300 g..…….…….Stück 2,95
-----------------------------------------------

Fix und fertig für Sie gekocht: nur noch erwärmen 9.+10.12. Currywurst mit Bratkartoffel………………....400 g Schale 2,99 11.+12.12. Rinderrouladen mit Spätzle………...….…….400 g-Schale 4,50

****************************************************************************************

SNELLE BESLISSERS ONTVANGEN EXTRA 25,- EURO PER PERSOON !     Geldig voor ALLE zon- en verre zomervakanties geboekt van 1 t/m 31 december 2008 uit de Holland International gidsen zomer 2009 Geldig bovenop de allerhoogste vroegboek- en turbovroegboekkortingen oplopend tot wel 350, - per boeking. Maar ook bovenop onze toch al scherpe prijzen en voordelen, zoals seniorenkortingen, voordeelkamers, prijstoppers etc. Deze korting is geldig voor het HELE zomerseizoen, óók met vertrek in de meivakantie en het hoogseizoen! Geen uitzonderingen dus! De korting is per persoon! Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de kinderen! Voor een gezin met 2 kinderen kan dit al snel oplopen tot 100, - per boeking! Geldig bovenop onze al zeer hoge kinderkortingen. Jeanny Franssen – Loete Mobiel Reisadviseur T. 06-40774022 E. Jeanny@travelcounsellors.nl W. www.travelcounsellors.nl/jeanny



8

*****************************************************************************************

K.O. Reizen organiseren op vrijdag 12 december a.s. een informatiemiddag over de geplande reizen 2009. Door middel van een foto/dia show met uitleg geven wij u een indruk, hoe een reis bij K.O. Reizen verloopt. U krijgt informatie over de hotels, excursies, dagindelingen, enz…..! Dit alles vindt plaats in het Gemeenschapshuis te Koningsbosch (OOS HEEM), Kapelaan Verdonschotstraat 5 (achter de kerk) Deze informatiemiddag is voor iedereen gratis toegankelijk. Aanvang 14.00 u.. Natuurlijk staat de koffie/thee voor u klaar. U bent van harte welkom!! K.O. Reizen is gespecialiseerd in busreizen met Senioren, ook voor verenigingen. K.O.Reizen Tel.: 0475 302212 Karel Habets Prinsenbaan 183d 6014 BE Koningsbosch *****************************************************************************************

9

BOERDERIJWINKEL P. VON CLEEF – DAGELIJKS VERS!!! Hét adres voor alle soorten groente en fruit, aardappelen en scharreleieren Fruitschalen in alle soorten en maten (liefst daags tevoren bestellen) Openingstijden: maandag van 13-18 u.; dinsdag gesloten woensdag en donderdag van 13-18 u. vrijdag: 9-18 u; zaterdag: 9-16 u.; Boerderijwinkel P. von Cleef, Spaanshuisken 4, tel. 301963 ***************************************************************************************** BAKKERIJ MARTENS (’T MÖLDERKE) – AANBIEDINGEN

Elke woensdag: 3 HELE BRODEN NAAR KEUS: Elke zaterdag: 10 HARDE WITTE BROODJES: Weekendreclame: ABRIKOZENVLAAI: Doordenkers

5.95 euro 2.50 euro 7.70 euro

*****************************************************************************************

 Kapitalisten zijn in staat je de strop te verkopen, waarmee ze je zullen ophangen (Lenin)  Hoe meer kennissen men heeft, des te minder kent men de mensen (Chinese wijsheid)

10

Tandartsenpraktijk ”Clinique du Commerce”
Ook behandelingen op zaterdag en in de avonduren
Halfjaarlijkse controles en alle tandheelkundige behandelingen zoals vullingen saneren naar wit, cosmetische tandheelkunde, kronen en bruggen, ook vol keramisch en eveneens gebitsprotheses, op implantaten. Reparaties van uw kunststof gebitsprotheses en rebasingen/opvullen/aanpassen of uitbreiden van de gebitsprotheses klaar terwijl u wacht

U hebt angst voor de tandarts of een behandeling ?
Neem de moeite en bel ons, kwel u niet onnodig, er is een oplossing en wij helpen u graag en met geduld uw angst te overwinnen. Ook uw verzekeraar werkt mee aan het vinden van de juiste oplossing en wij werken voor alle ziektekostenverzekeraars in Nederland. Betalingsregeling steeds mogelijk.

Nieuwe patiënten zijn van harte welkom,
bel ons wel steeds alvorens de praktijk te bezoeken, u voorkomt daarmee onnodig lang te moeten wachten.

Behandeling:
steeds na telefonische afspraak, bel dan van maandag – zaterdag 08.00 – 20.00 uur 0475 48 56 63 U vindt ons tegenover het NS-Station 20 meter de Julianastraat in aan uw linkerhand

Du Commerce 4

6101 DB Echt

www.ducommerce.praktijkinfo.nl

11

12

Op vrijdag 12 december en vrijdag 19 december vanaf 20.30 u.. Mooie prijzen te winnen!!!

Maandag 22 en dinsdag 23-12: café en cafetaria geopend vanaf 16 u Woensdag 24 en donderdag 25-12: café en cafetaria gesloten Vrijdag 26-12: cafetaria gesloten; café geopend van 10-14 u Maandag 29 en dinsdag 30-12: café en cafetaria geopend vanaf 16 u Woensdag 31-12: café en cafetaria geopend tot 19 u Donderdag 1-1 (2009): cafetaria gesloten; café geopend vanaf 16 u

13

14


								
To top