Docstoc

Glasbene umetnosti - Ministrstvo

Document Sample
Glasbene umetnosti - Ministrstvo Powered By Docstoc
					šifra: Datum:

403-935/2005 21.4.2006

Na podlagi prvega odstavka 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 15. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva ali razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja minister za kulturo v zadevi Javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti in knjige, ki jih bo v letu 2006 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, projektni razpis 7, oznaka JPR7-UK-2006 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 95-96, z dne 28.10.2005), prijaviteljem na razpis, naslednjo

odločbo
I. V letu 2006 se sprejme v financiranje naslednje kulturne projekte s področja glasbene umetnosti: PRIJAVITELJ RADYOYO, Teslova 3, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6 1000 LJUBLJANA FAMILIJA, Preradovičeva 6, 1000 LJUBLJANA ICENTRAL DIGITALNA PRODUKCIJA SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČINA VOGELNIK BRINA, Štefanova 1, 1000 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA PROJEKT Izdaja zgoščenke: Mixmash vol. 02 Izdaja zgoščenke: Res nullius Izdaja zgoščenke: Hic et nunc Izdaja zgoščenke: Fashion victim Izdaja zgoščenke: Turist Izdaja zgoščenke: O čem govorimo, ko govorimo o ljubezni Izdaja zgoščenke: Anhedonia Izdaja zgoščenke: Kresnice Izdaja zgoščenke: Miro Brajnik tenor Izdaja zgoščenke: Ladko Korošec – bas Izdaja zgoščenke: Trio Lorenz ob 50. letnici Izdaja zgoščenke: Tomaţ Petrač s SIT 200.000 300.000 300.000 200.000 300.000 300.000 400.000

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9.

250.000 250.000

10.

250.000

11.

250.000

12.

250.000

1

13.

14.

15.

16.

17.

18.

KASET IN PLOŠČ Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA ZDRUŢENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE, Valvasorjeva 26, 2000 MARIBOR LUNDER IGOR, Tomačevo 39d, 1000 LJUBLJANA SUBKULTURNI AZIL MARIBOR, Meljska cesta 9, 2000 MARIBOR ZALOŢBA SANJE ROK ZAVRTANIK s.p., Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA ZALOŢBA SANJE ROK ZAVRTANIK s.p., Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA ZOLTAN PETER, Kidričeva ul. 2, 8210 TREBNJE KOBAL CVETO, Rusjanov trg 2, 1000 LJUBLJANA GLASBENO DRUŠTVO MEFISTO, Marohovih 16, 2000 MARIBOR CENTER ZA MLADE RUŠE, Trg vstaje 3, 2342 RUŠE MORDOR d.o.o., Ulica bratov Učakar 86, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO SPEKTRUM, Trubarjeva 10, 1000 LJUBLJANA MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KONTRABANT, Miklošičeva 2d, 1230 DOMŢALE SERUM, Trubarjeva 26, 3270 LAŠKO KULTURNO DRUŠTVO ANSAMBEL ZA SODOBNO GLASBO MD7, Melikova 10, 1000 LJUBLJANA ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ

simfoniki Izdaja zgoščenke Zorana Škrinjarja Izdaja zgoščenke: Vinko Globokar Izdaja zgoščenke: Ţiga Stanič – skladatelj Izdaja zgoščenke: Vilma Bukovec – sopran Izdaja zgoščenke: Abnormen Izdaja zgoščenke: Igor with Reeds feat. Zagreb Saxophone Quartet + guests Izdaja zgoščenke: Prvi člen ustave Izdaja zgoščenke: Continents Izdaja zgoščenke: Kosovel vibrato tišine Izdaja zgoščenke: Con passione Izdaja zgoščenke: Potret Cveta Kobala Izdaja zgoščenke: Po slovensko Izdaja zgoščenke: 4. festival KANTfest Izdaja zgoščenke: Count my numbers Izdaja zgoščenke Volodje Balţalorsky Live Kolekcija 5-6 Izdaja zgoščenke: Rokerji pojejo pesnike VI Izdaja zgoščenke: Trends are changing Izdaja zgoščenke: Godec in planina Izdaja zgoščenke: Cona Izdaja zgoščenke ansambla MD7 Notna izdaja Urška Pompe Speivaj nama Katica 250.000

250.000

250.000

250.000

200.000

250.000

19. 20.

200.000 250.000

21.

400.000

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

200.000 200.000 200.000 300.000 200.000 150.000 150.000 100.000 200.000

31. 32.

300.000 200.000

33.

50.000

2

34. 35. 36.

37.

38.

39.

40.

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50. 51.

52. 53.

54.

ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU MUZIKOLOŠKI INŠTITUT, Novi trg 2, 1001 LJUBLJANA ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU MUZIKOLOŠKI INŠTITUT, Novi trg 2, 1001 LJUBLJANA FUNDACIJA LUCIJANA MARIJE ŠKERJANCA, Rozmanova 9, 1000 LJUBLJANA GLASBENO DRUŠTVO SAKSOFONIJA, Gestrinova 2, 1000 LJUBLJANA ZAVOD PLAVAJOČE GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Karlovška 20, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR JZ KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA OB SOTLI CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ, Osojnikova cesta 9, 2250 PTUJ KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CHANNEL ZERO, Metelkova 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC, Francetova 5, 2380 SLOVENJ GRADEC DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZID NA MEJI, Kozjak pri Ceršaku 9, 2215 CERŠAK ZALOŢBA SANJE ROK ZAVRTANIK s.p., Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA

Notna izdaja Andrej Misson Jubilate Deo Notna izdaja Ambroţ Čopi - V snopu sončnih vej Notna izdaja MAMS zvezek 51 (G. Gorzanis, Napolitane)

100.000 80.000 700.000

Notna izdaja MAMS zvezek 50 (G. Puliti - Sacrae modulationes) Notna izdaja L. M. Škerjanc - Tri skladbe (za godalni orkester in violončelo solo) 14. svetovni kongres saksofonistov

800.000

100.000

4.000.000

Festival Krakov trn 06 (6)

600.000

Koncertni cikel 2006 (20) DUB CLUB (6) Cikel Rapetek (8) 7. festival MKC Underground (10) 13. festival No border jam (15) 8. cikel koncertov etno glasbe (8) Glasbeno poletje na gradu Podsreda 2006 (13) Cikel jazz koncertov na Ptuju (5) Redna klubska koncertna dejavnost (18) Wolfov koncertni abonma (7) Cikel koncertov ob izidu zgoščenke (5) Festival pomladi 2006 (12) 9. mednarodni festival Mladi na meji (6) Cikel pesmi Daneta Zajca (5)

600.000 300.000 500.000 150.000 300.000 300.000 200.000 200.000 500.000

500.000 300.000

400.000 150.000

500.000

3

55.

56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75. 76.

ZALOŢBA SANJE ROK ZAVRTANIK s.p. Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA SLOVENSKO ORGELSKO DRUŠTVO, Jenkova 4, 3320 VELENJE MLADINSKI CENTER KRŠKO, Cesta Krških ţrtev 105, 8270 KRŠKO LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR ZAVOD RADIO ŠTUDENT, Cesta 27. aprila 31, 1000 LJUBLJANA GRAMUS d.o.o., Cankarjeva 14, 4000

Festival Sanje (20)

500.000

Mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi (13) 10. mednarodno srečanje saksofonistov (6) Cikel Glasbena mladina Nova Gorica (8) Glasba z vrtov sv. Frančiška (5) Koncertni abonma (8) 5. poletni orgelski ciklus (5) Jazz koncerti v Čebel'nak-u (7) Jazzinty abonma (5) 54. ljubljanski poletni festival (9) 21. slovenski glasbeni dnevi (4+1) Koncertni cikel LINK (6)

4.000.000 800.000 800.000 500.000 2.000.000 200.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 6.000.000 500.000

Komorni ciklus 2006 (6)

4.997.211

Festival Glasbeni september (6)

3.000.000

Orkestrski ciklus (6)

7.195.816

Jazz Lent 2006 (16)

1.000.000

Mladinski cikel (6)

1.000.000

Novi Jazz v Narodnem domu (6)

500.000

Jazz festival Maribor (6)

800.000

Salon glasbenih umetnikov (25)

350.000

Klubski maraton 06 (23) 3. jazz kamp festival Kranj (8)

1.000.000 500.000

4

77.

78. 79.

80.

81. 82. 83. 84. 85. 86.

87.

88. 89. 90.

91. 92.

93. 94. 95. 96. 97.

98.

KRANJ DRUŠTVO GLASBENIKOV SLOVENIJE, Slomškova 17a, 1000 LJUBLJANA KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, Ljubljanska 61, 1230 DOMŢALE KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CORTESIA, Bratov Rozmanov 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BALADOOR, Nazorjev trg 3, 6000 KOPER ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO ARIART, Dolenjska cesta 92a, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO ARIART, Dolenjska cesta 92a, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO MOHORJAN, Na fari 44, 2391 PREVALJE CENTER ZA MLADE RUŠE, Trg vstaje 3, 2342 RUŠE KULTURNI CENTER - DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUTOMER KRIŢEVCI VERŢEJ RAZKRIŢJE, Prešernova 20, 9240 LJUTOMER DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE KOPER, Gallusova 2, 6000 KOPER DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE KOPER, Gallusova 2, 6000 KOPER KULTURNI CENTER DELAVSKI DOM, Cesta 9. avgusta 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI GLASBENA ŠOLA ZAGORJE OB SAVI, Cankarjev trg 4, 1410 ZAGORJE ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART, Poljanska 20b, 1000 LJUBLJANA ŠALAMON SAMO, Mašere in Spasiča 1, 2000 MARIBOR RADYOYO, Teslova 3, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO CAFE TEATER, Miklošičeva 2, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO HUGO WOLF SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 40, 2380 SLOVENJ GRADEC GLASBENA ŠOLA KOPER, Gallusova 2,

4. festival slovenskega jazza (5)

500.000

Abonmajski koncertni cikel (6) Cikel Evropska glasbena plesna dediščina (7) Baladoor jazz evenings 2006 (6)

400.000 300.000

500.000

Serija glasbenih akcij (17) Festival OFF (5) Ariartove serenade 2006 (5) 16. koncertna sezona (12) 4. festival KANTFEST (12) 11. festival Valvasorjevi večeri (6) Osterčevi dnevi (5)

400.000 200.000 500.000 600.000 500.000 300.000

200.000

Mednarodni koncertni cikel (8) Mladinski glasbeni večeri (6) Jazzagorje (9)

700.000 300.000 300.000

6. festival flavtistov Slovenije (9) Celjski koncertni abonma (6)

300.000 1.200.000

Tartini festival Piran (8) Koncertni cikel: Turneja Sama Šalamon tria po Sloveniji Breakbitnikk festival (12) Dnevi šansonov La vie en rose (6) Koncertni cikel Wolf povezuje

700.000 500.000 700.000 1.000.000 600.000

Festival Glasbeni julij na Obali

1.000.000

5

99.

100.

101.

102. 103.

104.

105.

6000 KOPER ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN, Trg maršala Tita 8, 5220 TOLMIN KLUB POMURSKI AKADEMSKI CENTER, Lendavska ulica 5a, 9000 MURSKA SOBOTA KLUB POMURSKI AKADEMSKI CENTER, Lendavska ulica 5a, 9000 MURSKA SOBOTA FOLKLORNA SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE ZVOKA RANDOM LOGIC, Devova 13, 1000 LJUBLJANA KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR SERUM, Trubarjeva 26, 3270 LAŠKO

(12) Glasbeni abonma (6)

1.200.000

Koncertni cikel resne glasbe v klubu PAC (7) PAC-ev glasbeni maj v Pomurju (13) Folklorna produkcija Dekle na vrtu zelenem stoji (5) Produkcija Odmev prostora (5) Večer samospevov z Marjano Lipovšek Glasbeni performans Kako zveni Šiška Večer slovenskega ljudskega petja Zajuckaj in zapoj Yoyocuts live Klasick suite Koncerta The Fool Cool Jazz Orchestra z Ericom Vloeimansom Komorna opera Hommage a Mozart (5) Koncert ob 100. letnici smrti Simona Gregorčiča Jubilejni koncert ob 55. letnici Slovenskega okteta Gostovanje projekta Simon Gregorčič v Gorici in Celovcu Sodelovanje ansambla Slavko Osterc v Rio de Janeiru Koncertna turneja skupine Elvis Jackson po Italiji Turneja skupine Elvis Jackson po Avstriji in na Češkem Mednarodna koprodukcija Punkapella Gostovanje DGUM na Hrvaškem Gostovanje Alzheimer tria v Italiji

300.000

400.000

400.000 500.000

400.000

500.000 500.000

106. GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU, Novi trg 5, 1000 LJUBLJANA 107. RADYOYO, Teslova 3, 1000 LJUBLJANA 108. RADYOYO, Teslova 3, 1000 LJUBLJANA 109. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PULZ, Hmelina 14, 2360 RADLJE OB DRAVI 110. SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE, Slomškova 5, 1000 LJUBLJANA 111. ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN, Trg maršala Tita 8, 5220 TOLMIN 112. KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKI OKTET, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA 113. ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN, Trg maršala Tita 8, 5220 TOLMIN 114. GLASBENO DRUŠTVO ANSAMBEL SLAVKO OSTERC, Galetova 9A, 4000 KOKRICA 115. DRUŠTVO ELVIS JACKSON, Lokavec 1a, 5270 AJDOVŠČINA 116. DRUŠTVO ELVIS JACKSON, Lokavec 1a, 5270 AJDOVŠČINA 117. SUBKULTRNI AZIL MARIBOR, Meljska cesta 9, 2000 MARIBOR 118. DGUM, Gregorčičeva 33a, 2000 MARIBOR 119. ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000

300.000 200.000 500.000

500.000

400.000

200.000 300.000

300.000

200.000 200.000 200.000 200.000 100.000

6

120. 121. 122.

123.

124. 125. 126. 127. 128. 129.

130.

131. 132. 133.

134.

135.

136.

137. 138.

139. 140. 141.

LJUBLJANA FOLKLORNA SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA VOKALNA SKUPINA CANTICUM, Partizanska 5, 2000 MARIBOR RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA IM.PULS d.o.o., Levstikova ulica 22, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO SPEKTRUM, Trubarjeva 10, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA KRŢIŠNIK BORUT, Bratov Učakar 46, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO GLASBENIH UMETNIKOV SLOVENIJE, Stari trg 34, 1000 LJUBLJANA ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE AKADEMIJA ZA GLASBO, Stari trg 34, 1000 LJUBLJANA LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO SLOVENSKO MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA SLOVENSKO MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL TEMSIG, Gradaška 24, 1000 LJUBLJANA USTANOVA IMAGO SLOVENIAE – PODOBA SLOVENIJE, Gornji trg 15, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO STOP Novo Polje cesta XI/14a 1260 LJUBLJANA POLJE ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA, Glavna ulica 2, 9220 LENDAVA TURISTIČNO DRUŠTVO RUARDI, 16 Cesta 9. avgusta 68, 1140 ZAGORJE KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA KULTURNO DRUŠTVO FOLK

Gostovanje folklorne skupine Emona v Pragi Gostovanje skupine Canticum na Sardiniji Gostovanje simfoničnega orkestra RTV Slovenija v Amsterdamu Mednarodna koprodukcija Zvočni most Ljubljana – Berlin Gostovanje klavirskega dua Gorišek – Lazar Nastopa tria Amael v Carnegie Hall Turneja skupine Moveknowledgement po Franciji Evropska klubska turneja skupine Backstage Delovna štipendija Nagrada Jurija Betteta

200.000 200.000 1.000.000

1.000.000

400.000 150.000 100.000 200.000 2.500.000 450.000

27. mednarodni mladinski pevski festival - pripravljalno leto Simpozij Ţivljenje in delo Janka Ravnika Jazzon 2006 Simpozij Etnomuzikologija in etnokoreologija v vzgoji in izobraţevanju Ciklus predavanj o raziskovanju glasbe (9) 35. tekmovanje mladih glasbenikov RS Koncertni cikel Imago Sloveniae 2006 (30) Izdaja zgoščenke - Slovenski skladatelji za tolkala Cikel Obisk v sinagogi (7)

800.000

400.000 500.000 500.000

300.000

4.043.195

2.000.000

300.000 200.000

Gostovanje skupine Orlek v ZDA Goriške muze na gradu Dobrovo (5) Izdaja zgoščenke: Uspavanke na

600.000 800.000 300.000

7

142.

143.

144. 145.

146. 147. 148.

149. 150. 151. 152.

153.

154.

SLOVENIJA, p.p. 1578, 1001 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA, Kosovelova 4a, 6210 SEŢANA VULC TADEJA, Spodnja Viţinga 44, 2360 RADLJE OB DRAVI RTV SLOVENIJA GLASBENA PRODUKCIJA, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA ŠAVLI PETER, Brejčeva ulica 13a, 1230 DOMŢALE ŠIJANEC MARJAN, Vrečarjeva 15, LAVRICA, 1291 ŠKOFLJICA DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA GLASBENO BOBNARSKO DRUŠTVO DUNUN, Knafelčeva 24, 2000 MARIBOR KULTURNO DRUŠTVO BEŢIGRAD, Smoletova 16, 1000 LJUBLJANA DOM SV. JOŢEF CELJE, Plečnikova 29, 3000 CELJE KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA GLASBENA AGENCIJA JOTA FRANJO POLANC s.p., Gregorčičeva 5, 5212 DOBROVO SKUPAJ

Slovenskem Izdaja zgoščenke: Mojca Zlobko Vajgl in Miran Kolbl Mednarodni festival kitare (7) Delovna štipendija Naročila dela Milko Lazar - Koda 328531 Naročilo dela Peter Šavli Koncert za marimbo in orkester Delovna štipendija Koncertni cikel – Jubilejnih 15 let 250.000

300.000

2.500.000 641.829

641.829 2.500.000 400.000

Festival Bobnanje je zdravo, redno pa še bolj (5) Glasbeno-plesna produkcija VRL VRČ Orgelski ciklus Pridi in prisluhni (6) 18. mednarodni folklorni festival Folkart 2006 (12) Izdaja zgoščenke: Slovenski oktet – S pesmijo okoli sveta Koncertni cikel Šmartno (7)

500.000 300.000 200.000 1.000.000

300.000

500.000

105.199.880

II. V primeru sprostitve ali povečanja proračunskih sredstev v letu 2006 ali v primeru odstopa katerega od odobrenih projektov iz I. točke izreka te odločbe od pogodbe se v letu 2006 v sofinanciranje sprejmejo kulturni projekti prijaviteljev iz te rezervne liste po naslednjem vrstnem redu: PRIJAVITELJ BRIZANI IMER TRAJA, Nusdorferjeva 17, 1000 LJUBLJANA SLOVENSKO MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA SOUND - TECH d.o.o., Ulica Milana Majcna 25, 1433 RADEČE PROJEKT Delovna štipendija Simpozij Etnomuzikologija in etnokoreologija v vzgoji in izobraţevanju Izdaja zgoščenke: Slovenski sekstet klarinetov slovenskim SIT 2.500.000 500.000

1. 2.

3.

300.000

8

4.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CORTESIA, Bratov Rozmanov 4, 1000 LJUBLJANA SKUPAJ

avtorjem Naročilo koreografije Lidija Podlesnik na glasbo Isaaca Poscha

855.727

4.155.727

III. V letu 2006 se ne sprejme v sofinanciranje naslednjih kulturnih projektov: Prijavitelj KULTURNO DRUŠTVO GLASBE, Alpska cesta 42, 4248 LESCE RADYOYO, Teslova 3, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO KORUZNO ZRNO, Travniška 22, 2310 SLOVENSKA BISTRICA KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKI OKTET, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKI OKTET, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA FAMILIJA, Preradovičeva 6, 1000 LJUBLJANA LP GLASBENA PRODUKCIJA d.o.o., Boršt 12b, 8263 CERKLJE OB KRKI GYRUS d.o.o., Streliška 1a, 1000 LJUBLJANA ICENTRAL DIGITALNA PRODUKCIJA SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČINA ICENTRAL DIGITALNA PRODUKCIJA SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČINA Projekt Izdaja zgoščenke: Slovanska duša Izdaja zgoščenke: Murat & Jose Izdaja zgoščenke: Seme, olje in tropine Izdaja zgoščenke: Pri farni cerkvici Izdaja zgoščenke: Comedian Izdaja zgoščenke: Phonophobia Izdaja zgoščenke: Olivija Izdaja zgoščenke: Štempel Izdaja zgoščenke: Titan Izdaja 3 zgoščenk: Najlepše slovenske popevke 1-3 Izdaja 3 zgoščenk: Najlepše slovenske popevke 4-6 Izdaja 3 zgoščenk: Najlepše slovenske popevke 7-9 Izdaja zgoščenke: Anavrin Izdaja zgoščenke: Klemen Klemen Izdaja zgoščenke: Morska zvezdica Izdaja zgoščenke: Leeloojamais Izdaja zgoščenke: Maturant&ka kompilacija Izdaja zgoščenke: Fabrika Izdaja zgoščenke: Ataraxia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

19.

9

20.

21. 22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. 29.

30. 31.

32.

33. 34. 35. 36.

37.

38. 39.

40.

ICENTRAL DIGITALNA PRODUKCIJA SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČINA GLASBENO BOBNARSKO DRUŠTVO DUNUN, Knafelčeva 24, 2000 MARIBOR RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA ZALOŢBA SANJE ROK ZAVRTANIK s.p., Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA ZAVOD RADIO ŠTUDENT, Cesta 27. aprila 31, 1000 LJUBLJANA GLASBENO GLEDALIŠČE MELITE OSOJNIK, Gerbičeva 3, 1000 LJUBLJANA PIHALNI ORKESTER KOMEN, Komen 118, 6223 KOMEN KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU-KU, Ulica Pohorskega bataljona 10, 2342 RUŠE KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU-KU, Ulica Pohorskega bataljona 10, 2342 RUŠE ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA GLASBENO DRUŠTVO MEFISTO, Marohovih 16, 2000 MARIBOR DRUŠTVO SPEKTRUM, Trubarjeva 10, 1000 LJUBLJANA GLASBENO AKUSTIČNO DRUŠTVO MIKS, Preradovičeva 44, 1000 LJUBLJANA HYMNOS ZAVOD ZA USTVARJALNOST, Vodovodna 7, 1000 LJUBLJANA SERUM Trubarjeva 26 3270 LAŠKO KULTURNO DRUŠTVO FINIS MUNDI SIDDHARTA, Ravbarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA ŠPRAJC BORIS (SKUPINA

Izdaja zgoščenke: Inertia Izdaja zgoščenke: Jam - bashi Out of the forest Izdaja zgoščenke: Milena Morača – sopran

Izdaja DVD operete Netopir Izdaja zgoščenke: Zlato izročilo slovenskega godbeništva Izdaja zgoščenke: Camerata Slovenica Izdaja zgoščenke: Miloš Mlejnik & Rainer Gepp Izdaja zgoščenke: Laganee Izdaja zgoščenke: Klubski maraton 06 Izdaja zgoščenke: Slovenske ljudske pesmi Izdaja zgoščenke Pihalnega orkestra Komen Izdaja zgoščenke Improces II Izdaja zgoščenke: Povabilo na čaj Izdaja zgoščenke: Eksperiment 2004 Izdaja zgoščenke: UM A ZERO Izdaja zgoščenke: Koncerti Spektrum 2001-2005 (3) Izdaja zgoščenke: 5x299SIT band Izdaja zgoščenke: Glasba za flavto, kitaro in godala Izdaja DVD: The stroj Izdaja zgoščenke skupine Siddharta Izdaja zgoščenke: Vinil

10

41.

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

49.

50.

51. 52. 53. 54.

55.

56.

57. 58. 59. 60. 61.

62.

REVOLUTE), Tbilisijska 48, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PREPIH, Trţaška c. 10, 1000 LJUBLJANA FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA GALERIJA AVSENIK-HOFNER d.o.o., Begunje 22, 4275 BEGUNJE ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ SLOVENSKO MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA FUNDACIJA LUCIJANA MARIJE ŠKERJANCA, Rozmanova 9, 1000 LJUBLJANA MEDNARODNA FUNDACIJA BELI GOLOB, Trnovo pri Gorici 26, 5252 TRNOVO ZAVOD PLAVAJOČE GLEDALIŠČE, Karlovška 20, 1000 LJUBLJANA MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR FOLKLORNA SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA GLASBENA AGENCIJA JOTA FRANJO POLANC s.p., Gregorčičeva 5, 5212 DOBROVO GLASBENA AGENCIJA JOTA FRANJO POLANC s.p., Gregorčičeva 5, 5212 DOBROVO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 BELTINCI RTN & MOM d.o.o., Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA KLUB KANALSKE MLADINE, Čargova 15 5213 KANAL PEKARNA MAGDALENSKE MREŢE, Ob ţeleznici 8, 2000 MARIBOR KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ENOTA, Breg 129, 4274 ŢIROVNICA KLUB ŠTUDENTOV ŠMARSKE REGIJE IN OBSOTELJA – KŠŠO, Celjska 28, 3000 CELJE LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000

Izdaja zgoščenke: Pastir na skali Izdaja zgoščenke HUMANIST Izdaje Avsenikovih priredb za zbore Notna izdaja Sto slovenskih ljudskih, ki to niso Notna izdaja Miro Kokol - Upevanje Egi Gašperšič - 3 skladbe za otroke Notna izdaja Damijan Močnik - Prešernova ljubezen Notna izdaja Benjamin Ipavec - Zbrani samospevi Notna izdaja L. M. Škerjanc Tri skladbe za levo roko (In tema con variazioni za klavir) Koncertni cikel Zgodba o miru in ljubezni (9)

Festival Trava plava (8) Glasbeno poletje v Mariboru (11) Cikel Na visokih gorah, na ravnem polju (5) Cikel Grajski večeri (7) Češnjev etnofestival (6)

36. mednarodni folklorni festival Beltinci (6)

Cikel Talent forum @ metalkamp (30) Festival Kontrada (6) Mednarodni festival etno glasbe Etnika (9) Summerbrejk 06 - mednarodni festival lomljenih ritmov (8) Študentski festival Š.O.K. (13)

Festival Poletje v mestu (11)

11

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69. 70. 71. 72. 73. 74.

75.

NOVO MESTO KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TECHNOLOGIJA, Mariborska cesta 2, 3000 CELJE KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TECHNOLOGIJA, Mariborska cesta 2, 3000 CELJE KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TECHNOLOGIJA, Mariborska cesta 2, 3000 CELJE MLADINSKI ZAVOD POPRAD, Trg E. Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA MLADINSKI ZAVOD POPRAD, Trg E. Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA SOUND - TECH d.o.o., Ulica Milana Majcna 25, 1433 RADEČE DRUŠTVO SPEKTRUM, Trubarjeva 10, 1000 LJUBLJANA GLASBENO KULTURNO DRUŠTVO SAX, Prešernova 15, 5270 AJDOVŠČINA ZVEZA ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE, Trţaška cesta 42, 1000 LJUBLJANA JAVNI ZAVOD POLHOGRAJSKA GRAŠČINA, Polhov Gradec 61, 1355 POLHOV GRADEC ZAVOD ŠTIP, Kosovelova 5, 6210 SEŢANA MORDOR d.o.o., Ulica bratov Učakar 86, 1000 LJUBLJANA ŠPRAJC BORIS (SKUPINA REVOLUTE), Tbilisijska 48, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO SLOVENSKIH UČITELJEV KITARE – EGTA, Gradaška 24, 1000 LJUBLJANA IM.PULS d.o.o., Levstikova ulica 22, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE KOPER, Gallusova 2, 6000 KOPER PIHALNI ORKESTER KOMEN, Komen 118, 6223 KOMEN KULTURNO DRUŠTVO FINIS MUNDI

Cikel nastopov tria Savski / Manček Prinčič (6)

CrossRadio festival (6)

Festival Lent - ostali programi (19)

Cikel Technopark 2006 (6)

Eurocamp Slovenija 2006 (6)

Clubbing Technologia 2006 (30)

Festival Mesto mladih (6) Koncertni cikel Poletna scena (27) Clarus Clarum (5) Komorni koncerti Spektrum (6) Njoki summer festival (8) Škisova trţnica (7) Grajski glasbeni večeri (7)

76. 77. 78. 79.

Koncertni cikel Podlagamo 2006 (11) Master of Metal koncerti (25) Revolute Vinil (5) Kitarski večer v modrem salonu (5)

80.

81. 82. 83. 84.

Poletni koncerti v atriju Mestnega muzeja Ljubljana (5) Glasbeni večeri (11) Cikel pihalni orkester Komen 10 let (6) Siddhartina koncertna turneja (24)

12

85. 86. 87. 88. 89.

90. 91. 92.

93. 94.

95.

96.

97.

98. 99. 100. 101. 102. 103.

104.

105.

SIDDHARTA, Ravbarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA SREDIŠČE ROTUNDA KOPER, Vojkovo nabreţje 23, 6000 KOPER DRUŠTVO GLASBENIKOV EVROPE, Šerkova 3, 1000 LJUBLJANA KULTURA d.o.o., Pleteršnikova 10, 1000 LJUBLJANA GRAD ŠTANJEL ŠVAJGEL DUŠANA s.p., Štanjel 1a, 6222 ŠTANJEL DRUŠTVO ZA RAZVOJ MLADINSKEGA CENTRA Dr. Jagodiča 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA TURISTIČNO DRUŠTVO OTOČEC, Šentpeter 1, 8222 OTOČEC GALLUS J. CARNIOLUS, Vojkova 1, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO MIŠKO KRANJEC, Velika Polana 111, 9225 VELIKA POLANA KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA ATELJE 2050 DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN RAZVOJ VIZUALNE KULTURE, Vilharjeva 3a, 1000 LJUBLJANA MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER, Slovenska 11, 1000 LJUBLJANA MEDNARODNA FUNDACIJA BELI GOLOB, Trnovo pri Gorici 26, 5252 TRNOVO MEDNARODNA FUNDACIJA BELI GOLOB, Trnovo pri Gorici 26, 5252 TRNOVO FAMILIJA, Preradovičeva 6, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZBILJE, Zbilje 30, 1215 MEDVODE MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR ICENTRAL DIGITALNA PRODUKCIJA SIMON ŠERC s.p. Vilharjeva 27 5270 AJDOVŠČINA ZDRUŢEVANJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE, Valvasorjeva 26, 2000 MARIBOR GLASBENO BOBNARSKO DRUŠTVO DUNUN, Knafelčeva 24, 2000 MARIBOR

Festival Anabdi (6) Ciklus koncertov Karantane (6) Abonma Glasba po naše (6) Cikel grajski večeri (10) Koncertni cikel ob Literinem srečanju slovenskih knjiţevnikov (5) Cikel koncertov na gradu Otočec (17) Cikel Mladi umetniki v Rogaški (27) Festival Musica Pannoniae (6) Koncert klasične glasbe v izvedbi računalnikov Koncert Osunlade in Domu

Produkcija otroške opere David in Goljat (5)

Koncert Giannija Rijavca - Zgodba o miru in ljubezni Koncert Giannija Rijavca - Zgodba o miru in ljubezni Koncert Imate radi Bacha Produkcija Slovenska etnoambientalnost Koncert komorne glasbe nemško govorečih deţel 20. in 21.stoletja Koncert Rokerji pojejo pesnike 2006 Koncert komornega orkestra Savitra in Ane Magdovski Glasbenoscenska predstava Iluminata

Koncert Dobrih 12

Koncert Kompas srca

13

MUSIC NET d.o.o., Ulica Dušana Mravljaka 10, 2000 MARIBOR 107. KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR 108. KULTURNI CENTER - DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 1 1410 ZAGORJE OB SAVI 109. ZAVOD AUTOMATA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA 110. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STADION, ORKESTER MANDOLINA Staničeva 41, 1000 LJUBLJANA 111. KULTURNO DRUŠTVO GLASBE, Alpska cesta 42, 4248 LESCE 112. KULTURNA AGENCIJA LANE d.o.o., Cesta dolomitskega odreda 35, 1358 LOG PRI BREZOVICI 113. KULTURNA AGENCIJA LANE d.o.o., Cesta dolomitskega odreda 35, 1358 LOG PRI BREZOVICI 114. SLOVENSKO ORGELSKO DRUŠTVO, Jenkova 4, 3320 VELENJE 115. DRUŠTVO STOP Novo Polje cesta XI/14a, 1260 LJUBLJANA POLJE 116. KULTURNO DRUŠTVO PRIDEN MOŢIC, Glavni trg 1, 1240 KAMNIK 117. KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU-KU, Ulica Pohorskega bataljona 10,2342 RUŠE 118. DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO KEBATAOLA, Partizanska 5, 2000 MARIBOR 119. RADYOYO, Teslova 3, 1000 LJUBLJANA 120. KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PULZ, Hmelina 14 2360, RADLJE OB DRAVI 121 DRUŠTVO KORUZNO ZRNO, Travniška 22, 2310 SLOVENSKA BISTRICA 122. ZAVOD SENZORIUM, Kavčičeva 4, 1000 LJUBLJANA 123. ERMAN MIHA, Štula 11a, 1210 LJUBLJANA 124.. ŠAVLI PETER, Brejčeva ulica 13a, 1230 DOMŢALE 125. PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL 126. PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL 127. PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL 128. KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKI 106.

Koncert skupine Terrafolk in simfoničnega orkestra Gala koncert Irish Harp Orchestra

W.A.Mozart: Requiem

Glasbenoscenska produkcija Automata javno 2006 Produkcija OML - v 80 minutah okoli sveta Predstavitev zgoščenke Slovanska duša Koncert Karmen Pečar in Srebrenke Poljak

Koncert nagrajencev mednarodnega tekmovanja na Bledu Slovenski orgelski dan 2006 Produkcija Klasična tolkalna glasba Produkcija Kriţarka spremljava v ţivo Produkcijainproces II Potemkin glasbena

Glasbenoscenski projekt Muriel

Koncert The SeeeD Produkcija Accademia Vloeimansom z gostom Ericom

Produkcija Seme olje in tropine Multipraktikopera Zemlja je modra kot pomaranča Naročilo dela Miha Erman - Izdelava glasbe za kratki avtorski film Naročilo dela Peter Šavli Koncert za violino in godalni orkester Naročilo delo Štefan Mauri - Judeţev obup Naročilo dela Štefan Mauri - Trudna pot Naročilo dela - Štefan Mauri U konu je šla Mednarodno gostovanje Slovenskega okteta v

14

129. 130.

131.

132.

133.

134.

135. 136. 137. 138. 139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

147. 148.

OKTET, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO HARMONIKARJEV MURSKA SOBOTA, Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA DRUŠTVO HARMONIKARJEV MURSKA SOBOTA, Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA ICENTRAL DIGITALNA PRODUKCIJA SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČINA DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO GLASBENIH UMETNIKOV SLOVENIJE, Stari trg 34, 1000 LJUBLJANA ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA FOLKLORNA SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STADION, ORKESTER MANDOLINA, Staničeva 41, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PREPIH, Trţaška c. 10, 1000 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO MUSIKOS, Prušnikova 54, 1210 LJUBLJANA DRUŠTVO CAFE TEATER, Miklošičeva

Veliki Britaniji Gostovanje Red Five Point Star na mednarodni turneji Sodelovanje tria SLO-A3 na mednarodnem tekmovanju v Italiji Udeleţba tria SLO-A3 na tekmovanju v Nemčiji

Turneja skupine Pureh Udeleţba na tekmovanju Miltenberg Ljubljanskih madrigalistov v Nemčiji Koncerta klavirskega dua Dekleva v ZDA Turneja Alzheimer tria v Srbiji in Črni gori Gostovanje Alzheimer tria v Italiji Gostovanje Alzheimer tria v Bosni Hercegovini Gostovanje folklorne skupine Emona Portugalskem Gostovanje Orkestra Mandolina mandolinskem festivalu v Bambergu in na na

Srečanje evropskih ansamblov klarinetov v Italiji Gostovanje simfoničnega Slovenija v Beogradu orkestra RTV

Gostovanje zasedbe Savski Manček Prinčič v Italiji Gostovanje tria Savski Manček Prinčič v Franciji Gostovanje tria Savski Manček Prinčič v Mostarju Gostovanje tria Savski Manček Prinčič v Italiji Gostovanje tria Savski Manček Prinčič

Gostovanje Mateja Grahka na mednarodnem festivalu flavtistov v Pittsburgu Gostovanje Vite Mavrič in Bojana Goriška v

15

149. 150.

151.

152. 153. 154.

155. 156. 157.

158. 159.

160.

161. 162.

2, 1000 LJUBLJANA SOUND - TECH d.o.o., Ulica Milana Majcna 25, 1433 RADEČE KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PEVSKI ZBOR PTUJ, Frankovičeva 8, 2250 PTUJ GLASBENO DRUŠTVO SREČNA MLADINA, Resljeva 26, 1000 LJUBLJANA GALERIJA AVSENIK-HOFNER d.o.o., Begunje 22, 4275 BEGUNJE KULTURNICA BLAŢ KUMERDEJ, Gorenjska c. 25, 4240 RADOVLJICA DRUŠTVO HARMONIKARJEV MURSKA SOBOTA, Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA KULTURNO DRUŠTVO TRIGLAV TRENTA, Trenta 31, 5232 SOČA PIHALNI ORKESTER KOMEN, Komen 118, 6223 KOMEN KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA, Kosovelova 4a, 6210 SEŢANA LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO SLOVENSKO MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO FOLK SLOVENIJA, p.p. 1578, 1001 LJUBLJANA GRAMUS d.o.o., Cankarjeva 14, 4000 KRANJ KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TECHNOLOGIJA, Mariborska cesta 2, 3000 CELJE

Berlinu Gostovanje slovenskega seksteta klarinetov v Italiji Gostovanje APZ Ptuj v Rimu Gostovanje skupine Srečna mladina po Avstriji in Hrvaški 1. mednarodno tekmovanje v igranju Avsenikove glasbe za klavirsko in diatonično harmoniko Mednarodno tekmovanje Chopinov zlati prstan 2. mednarodno srečanje harmonikarjev

Mednarodni glasbeni forum Trenta Trobilni vikend na Krasu III Kitarski masterclass 2006 Jazzon Balkan 2006 – nagrada za najboljšo jazz kompozicijo iz območja drţav bivše Jugoslavije Mantuanijeva nagrada in priznanje Plesna srečanja Sodobne preobleke plesnega izročila Jazz kamp 2006 DJ delavnice KUD Technologija

Obrazložitev Na Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti in knjige, ki jih bo v letu 2006 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, projektni razpis 7, oznaka JPR7-UK-2006 (v nadaljevanju JPR7-UK-2006), objavljen v Uradnem listu RS, št. 95-96, z dne 28.10.2005 je prispelo 389 vlog za kulturne projekte s področja glasbene umetnosti. V postopku je bilo ugotovljeno, da je 320 vlog iz izreka te odločbe popolnih in pravočasnih ter da prijavitelji izpolnjujejo splošne razpisne pogoje: da kot javni zavodi v letu 2005 niso neposredno pozvani k predloţitvi programa dela in finančnega načrta za leto 2006 s strani ministrstva ali da kot izvajalci javnih kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu JP1 2005-2006; so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo: kopija izpiska iz

-

16

-

-

-

sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odraţati aktualno stanje in ne sme biti starejši od šestih mesecev!). Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo (društva v javnem interesu in ustanove na področju kulture), niso dolţne predloţiti dokazila; ali so posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih (obvezno dokazilo: seznam del na razpisnem področju!) in imajo stalno prebivališče v RS. Izjema so posamezniki na področju knjige, kjer lahko kandidirajo tudi prevajalci s stalnim prebivališčem v tujini, ki prevajajo dela slovenskih avtorjev s področja kulture v tuje jezike (obvezno dokazilo: seznam prevedenih slovenskih del v tuje jezike); prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2006 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); so v primeru, da so bili pogodbena stranka Ministrstva za kulturo v letih 2004 in 2005, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega najvišje moţne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznih področjih ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu 2005 oz. za leto 2006 ţe izbrani na katerem od javnih pozivov ali razpisov ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!); ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!) in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija za področje glasbene umetnosti:

I/1. Glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji (glasbeno scenska produkcija, folklorna produkcija, baletna produkcija, produkcija posameznih koncertnih gostovanj) Prijavitelj lahko prijavi glasbeno scenske, folklorne in baletne produkcije ter produkcije posameznih koncertnih gostovanj, katerih premiera in postprodukcija bo v letu 2006. - Najvišja zaprošena vsota za glasbeno scensko, folklorno in baletno produkcijo ne sme presegati 10.000.000 SIT in 70 % predvidenih stroškov. - Najvišja zaprošena vsota za produkcijo posameznega koncertnega gostovanja ne sme presegati 2.500.000 SIT in 70 % predvidenih stroškov. - Na razpisu lahko pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno umetniške dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

I/2. Glasbeni festivali in koncertni cikli - Glasbeni festival ali koncertni cikel mora obsegati najmanj pet in največ tridesetih koncertov in spremljajočih dogodkov. - Najvišja zaprošena vsota za glasbeni festival ali koncertni cikel ne sme presegati 15.000.0000 SIT in 50 % predvidenih stroškov. - Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno umetniške dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. I/3. Glasbeno založništvo (notne izdaje in izdaje na nosilcih zvoka) Posamezna izdaja na nosilcu zvoka (zgoščenka, DVD..) mora obsegati najmanj 45 minut posnetega materiala. - Posamezna notna izdaja mora obsegati najmanj pet strani. - Posamezna izdaja mora iziti v najmanj 500 izvodih. - Posamezna izdaja mora biti uvrščena v zaloţniški program prijavitelja oz drugega zaloţnika za leto 2006. - Najvišja zaprošena vsota za izdajo na nosilcu zvoka ne sme presegati 1.000.000 SIT in 70% vseh predvidenih stroškov. - Najvišja zaprošena vsota za notno izdajo ne sme presegati 2.000.000 SIT in 70% vseh predvidenih stroškov.

17

I/4. Naročila izvirnih glasbenih del in koreografij - Vsako naročeno izvirno slovensko glasbeno delo ali koreografija mora biti v letu 2006 najmanj enkrat javno predstavljeno ali arhivirano. - Zaprošena sredstva morajo biti usklajena s tarifami sofinanciranja avtorskih honorarjev na področju glasbene, glasbeno-scenske, plesne in baletne ustvarjalnosti, ki so del razpisne dokumentacije

I/5. Gostovanja v mednarodnem kulturnem prostoru - Najvišja zaprošena vsota za mednarodno sodelovanje ne sme presegati 10.000.000 SIT in 50 % predvidenih stroškov. - Prijavi je potrebno predloţiti vabilo organizatorja. - Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji, ki niso v rednem delovnem razmerju, nimajo statusa študenta ter niso prejemniki pokojnin in pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturno umetniške dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji.

I.6 Podporni projekti na področju glasbene umetnosti (tekmovanja in nagrade) - najvišja zaprošena vsota za podporne projekte lahko znaša 7.000.000 SIT in ne sme presegati 70% predvidenih stroškov. - Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniške dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji. I/7. Delovne štipendije Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji - katerih vsaj dvajset del je bilo javno predstavljenih ali arhiviranih - ki niso v rednem delovnem razmerju, nimajo statusa študenta ter niso prejemniki pokojnin - ki niso prejeli delovne štipendije iz naslova knjiţničnega nadomestila za leto 2003 ali za leto 2004, ki presega 1.500.000 sit bruto; - ki v letih 2003, 2004 ali 2005 niso prejeli delovne štipendije Ministrstva za kulturo. - ki v letu 2006 ne bodo sočasno z razpisano delovno štipendijo prejemali kakšne druge štipendije, namenjene ustvarjalcem.

IV/8. Rezidenčne udeležbe Na razpisu lahko kandidirajo prijavitelji - katerih vsaj dvajset glasbenih del je bilo javno predstavljenih ali arhiviranih ali so izvedli vsaj dvajset koncertov na uveljavljenih koncertnih prizoriščih v domačem ali mednarodnem kulturnem prostoru. - ki niso v rednem delovnem razmerju, nimajo statusa študenta ter niso prejemniki pokojnin - ki v letu 2006 ne bodo sočasno z razpisano podporo za rezidenčne udeleţbe prejemali kakšne druge štipendije, namenjene ustvarjalcem. Strokovna sluţba ministrstva za kulturo je podala mnenje k prispelim vlogam z vidika uresničevanja ciljev razpisa. Strokovna komisija Ministrstva za kulturo za področje glasbene umetnosti je v skladu s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) in v skladu s

18

Pravilnikom o izvedbi javnega poziva ali razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) ter v skladu z naslednjimi splošnimi in posebnimi razpisnimi kriteriji ovrednotila prispele vloge: Splošni razpisni kriteriji: Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta: - aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev in podizvajalcev; - izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi; - reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleţeni v vodenju in izvedbi; - stopnja celovitosti in zaokroţenosti; tehtnost vsebinske obrazloţitve in utemeljitve koncepta; - izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti; - predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeleţencev) in predvideni številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo, svetovno občinstvo); - stopnja vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev; - stopnja izvedljivosti projekta; - stopnja predlagane finančne soudeleţenosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi; - glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnoteţen projekt; - projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih: Ministrstvo za kulturo bo iz sredstev za mednarodno promocijo vrhunske slovenske kulture dodatno sofinanciralo projekte na vseh področjih razpisa, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: gostovanja v naslednjih prioritetnih drţavah: Avstrija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Španija, Češka, Madţarska, Portugalska, gostovanja, v katera organizator iz tujine (pobudnik) vloţi več kot 50% vseh potrebnih sredstev. V fazi strokovne presoje in ocenjevanja vlog so za prijavno področje glasbene umetnosti so razen za področje delovnih štipendij in rezidenčne udeleţbe, kjer so bili projekti presojani izključno na podlagi splošnih kriterijev, veljali naslednji prednostni kriteriji: - izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, - izpostavljajo skrb za arhiviranje glasbene dediščine in/ali za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in del (zagotavljanje primerne dostopnosti), - zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo

Strokovna komisija za glasbeno umetnost je skladno s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS št. 109/02, 25/04 in 104/05) pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti in prednostnih razpisnih kriterijev ter oblikovala predlog izbora. Izbrani so bili tisti projekti predlagateljev, ki so bili v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje. Povzetek načina ocenjevanja: na JPR7-UK-2006 so izbrani projekti, ki jih je ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih komisij uvrstilo na seznam odobrenih projektov za leto 2006. Splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja so v sklopih ovrednoteni s točkami. Najvišje število prejetih točk za projekt je 100 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), pri čemer je moţno število točk za splošne razpisne kriterije 70 točk, za prednostne razpisne kriterije, pa 30 točk. Ocenjevanje projektov je potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovoljivo (do 80 točk). Za posamezno delovno štipendijo je najvišje število prejetih točk 100 točk. Prijaviteljem je bila dana moţnost, da se v predpisanem roku pisno izjavijo o predlogu strokovne komisije. Povzetki izjav prijaviteljev, ki so to moţnost izkoristili, so zapisani v obrazloţitvah strokovne komisije in strokovne sluţbe.

19

Na podlagi 14. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva ali razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) je strokovna komisija predlagala po prednostnem redu razvrščeno rezervno listo projektov, ki lahko postanejo predmet sofinanciranja v primeru sprostitve ali povečanja sredstev oziroma rezervno listo, s katero se lahko poveča obseg sofinanciranja ţe odobrenih projektov. Na podlagi presoje prispelih vlog je strokovna komisija predlagala, da se sprejme v financiranje projekte, kot je razvidno iz I. točke izreka, in sicer: 1. RADYOYO, Teslova 3, 1000 LJUBLJANA Izdaja zgoščenke: Mixmash vol. 02 Po mnenju strokovne komisije izkazuje projekt primerno stopnjo celovitosti in zaokroţenosti s tehtno utemeljenim konceptom, prav tako pa izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese, ter vključuje mlajšo generacijo avtorjev in izvajalcev z niţjo stopnjo finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja. Izkazuje še visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti ter zagotavlja razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin na deficitarnih glasbenih področjih. V fazi vrednotenja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ter izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese in predvideva prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in mednarodni javnosti. Obenem je v projektu moč zaslediti tudi visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, s čimer se zagotavlja razpršenost vrhunskih vsebin na deficitarnih glasbenih področjih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 70 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje aktualno in kakovostno ponudbo ustvarjalnih avtorjev ter izkazuje cilje preseganja lokalnih interesov ter obeta prepoznavnost v slovenskem in tujem kulturnem prostoru. Po mnenju strokovne komisije gre obenem za projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička, pri čemer gre za vključevanje mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, ki zagotavljajo razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin na deficitarnih glasbenih področjih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 70 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije je v pričujočem projektu razvidna aktualna in kakovostna ponudba avtorjev ter izvajalcev, prav tako pa je v zasnovi moč zaslediti izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese zaradi predvidene prepoznavnosti v slovenskem in tujem kulturnem prostoru. Komisija ugotavlja, da je izpostavljena tudi skrb za arhiviranje ter zagotavljanje primerne dostopnosti glasbenih dogodkov in del. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil.

2.

NIKA Izdaja RECORDS, zgoščenke: d.o.o. Res nullius Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA

3.

NIKA Izdaja RECORDS, zgoščenke: d.o.o. Hic et nunc Šmartinska 152/6 1000 LJUBLJANA

4.

NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6 1000 LJUBLJANA

Izdaja zgoščenke: Fashion victim

20

5.

6.

7.

8.

Projekt izkazuje visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ter izvajalcev, prav tako pa je v njem moč zaslediti izvirno zasnovo ter ustvarjalnost v pristopu in izvedbi. Po ugotovitvah komisije projekt vključuje mlajšo generacijo avtorjev in izvajalcev, ki zagotavljajo razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. Glede na obseg in vsebino je po mnenju komisije nekoliko manj realno ovrednoten in uravnoteţen, v vsebinski utemeljitvi pa so pogrešali večjo stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 62 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk ter opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. FAMILIJA, Izdaja Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo Preradovičeva zgoščenke: O izvajalcev, obenem pa izkazuje visoko stopnjo izvedljivosti, 6, 1000 čem izvirne zasnove ter ustvarjalnosti slovenskih avtorjev, tako v LJUBLJANA govorimo, ko pristopu kot izvedbi. Komisija je v zasnovi prepoznala skrb govorimo o za arhiviranje glasbene dediščine ter medijsko posredovanje ljubezni glasbenih del. Opozorila je, da je projekt glede na obseg in vsebino premalo realno ovrednoten in uravnoteţen. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se je zahvalil za dodeljena sredstva in potrdil izvedbo projekta. ICENTRAL Izdaja Projekt izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalnost v pristopu DIGITALNA zgoščenke: in izvedbi, poleg tega je strokovna komisija v njegovi PRODUKCIJ Anhedonia zasnovi zasledila visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti A SIMON ter tehtno utemeljitev programskega koncepta, ki govori v ŠERC s.p., prid realnemu ovrednotenju projekta ter njegovi Vilharjeva 27, uravnoteţenosti. Projekt prav tako presega cilje lokalnih 5270 interesov in vključuje tudi mlajšo generacijo ustvarjalnih AJDOVŠČIN slovenskih avtorjev in izvajalcev, s čimer se zagotavlja A razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih ter skrb za primerno dostopnost glasbenih del. Kot pomanjkljivost je komisija izpostavila nizko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja. Projekt je v fazi vrednotenja prejel 65 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. VOGELNIK Izdaja Po mnenju strokovne komisije reprezentira pričujoči projekt BRINA, zgoščenke: aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in ostalih Štefanova 1, Kresnice izvajalcev, ki predstavljajo visoko zastopanost slovenske 1000 ustvarjalnosti in poustvarjalnosti; prav tako izkazuje izvirno LJUBLJANA zasnovo in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi. Izpostaviti velja tudi cilje, ki presegajo lokalne interese, s čimer je predvidena tudi prepoznavnost v slovenskem in širšem kulturnem prostoru. Strokovna komisija je ob presoji ugotovila tudi zadovoljivo stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja s pridobljenimi sredstvi ter skrb za arhiviranje glasbene dediščine, s čimer se zagotavlja primerna dostopnost deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi

NIKA Izdaja RECORDS, zgoščenke: d.o.o. Turist Šmartinska 152/6 1000 LJUBLJANA

21

9.

RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA

ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijaviteljica je izrazila zahvalo za dodeljena sredstva in potrdila izvedbo projekta ter komisijo opomnila na spremembo naslova projekta, ki se imenuje Pasja legenda. Izdaja Izdaja zgoščenke tenorista Mira Brajnika je pomemben zgoščenke: prispevek k arhiviranju in medijskemu posredovanju Miro Brajnik - slovenske glasbene dediščine. Projekt zaznamuje visoko tenor zastopanost domače ustvarjalnosti in poustvarjalnosti in mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno.

10.

11.

12.

13.

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja Projekt izkazuje dobre reference prijavitelja in SLOVENIJA zgoščenke: posameznikov, udeleţenih v izvedbi, poleg tega pa gre za OE Ladko izdajo znanega slovenskega poustvarjalca, ki ji ni moč ZALOŢBA Korošec – bas pripisati namen ustvarjanja dobička. Strokovna komisija je KASET IN ugotovila tudi izpostavljeno skrb za arhiviranje glasbene PLOŠČ dediščine, ki jo predpostavlja pričujoči projekt, s čimer se Kolodvorska zagotavlja primerna dostopnost deficitarnih glasbenih vsebin. 2, 1550 V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 LJUBLJANA iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja Izdaja zgoščenke uveljavljene slovenske komorne zasedbe z SLOVENIJA zgoščenke: visokim jubilejem je podkrepljena z visokimi referencami OE Trio Lorenz prijavitelja in posameznikov, udeleţenih v izvedbi, poleg ZALOŢBA ob 50. letnici tega pa izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. KASET IN Obenem izpostavlja tudi skrb za arhiviranje glasbene PLOŠČ, dediščine, s čimer obeta primerno dostopnost kakovostnega Kolodvorska poustvarjanja ansambla, za katerega delo je značilna visoka 2, 1550 zastopanost slovenske ustvarjalnosti. V fazi ocenjevanja je LJUBLJANA projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 27 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 92 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja Projekt izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, SLOVENIJA zgoščenke: prav tako je v njem moč zaslediti tehtnost vsebinske OE Tomaţ Petrač obrazloţitve in utemeljitve. Po mnenju komisije je v njem ZALOŢBA s simfoniki izraţena visoka zastopanost slovenske poustvarjalnosti z KASET IN izpostavitvijo skrbi za arhiviranje glasbenih vsebin na PLOŠČ deficitarnih področjih. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 Kolodvorska točk iz splošnih ter 28 iz prednostnih razpisnih kriterijev, 2, 1550 skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. LJUBLJANA Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja Komisija je presodila, da gre za projekt z aktualno in SLOVENIJA zgoščenke kakovostno vsebinsko ponudbo, ki izkazuje tudi visoko OE Zorana stopnjo izvirne zasnove, obenem pa predstavlja doseţek ZALOŢBA Škrinjarja izvajalca mlajše generacije ter izpostavlja visoko zastopanost KASET IN slovenske poustvarjalnosti. Komisija je pohvalila tudi stopnjo

22

PLOŠČ Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA

14.

RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA

Izdaja zgoščenke: Vinko Globokar

15.

Izdaja zgoščenke: Ţiga Stanič – skladatelj

16.

RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA

Izdaja zgoščenke: Vilma Bukovec – sopran

17.

ZDRUŢENJE Izdaja USTVARJAL zgoščenke: NIH LJUDI Abnormen NA PODROČJU KULTURE, Valvasorjeva 26, 2000 MARIBOR

18.

LUNDER IGOR, Tomačevo 39d, 1000

Izdaja zgoščenke: Igor with Reeds feat.

izvedljivosti projekta, ki mu ni moč očitati namena ustvarjanja dobička. Kot prednost prijavljenega projekta je bila izpostavljena tudi skrb za arhiviranje glasbene dediščine, kar zagotavlja razpršenost kvalitetnih glasbenih vsebin iz deficitarnih področij. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 61 točk iz splošnih ter 24 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju strokovne komisije gre za izdajo zgoščenke mednarodno uveljavljenega slovenskega skladatelja z visokimi referencami, čigar projekt odlikuje visoka stopnja celovitosti in zaokroţenosti s tehtno vsebinsko obrazloţitvijo, obenem pa za izdajo vrhunskega slovenskega poustvarjalca, ki ji ni moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 30 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 95 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Izdajo avtorskih del mladega slovenskega skladatelja odlikuje visoka stopnja celovitosti in zaokroţenosti, obenem pa je v zasnovi projekta moč zaslediti tudi visoko stopnjo zastopanosti slovenske ustvarjalnosti. V projektu je opazna primerna stopnja vključevanja mlajše generacije avtorjev ter izvajalcev, poleg tega gre za vrsto izdaje, ki ji ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 27 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 92 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt prinaša kakovosten prerez opusa uveljavljene sopranistke. Po mnenju komisije pričujoči izdaji ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička, saj je v njem prednostno izpostavljena skrb za arhiviranje glasbene dediščine deficitarnih vsebin, z realizacijo projekta pa se obeta tudi njihova primerna dostopnost. V fazi vrednotenja je projekt prejel 70 točk iz splošnih ter 24 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 94 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija je menila, da izkazuje pričujoči projekt izvirno zasnovo in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, prav tako pa presega cilje lokalnih interesov, s čimer je predvidena prepoznavnost v širšem slovenskem kulturnem okolju. Prav tako gre za projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička, v izdaji pa je močno izraţena visoka zastopanost slovenske ustvarjalnosti na deficitarnih glasbenih področjih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Komisija je presodila, da gre za projekt z aktualno in kakovostno vsebinsko ponudbo, ki izkazuje tudi visoko stopnjo izvirne zasnove, obenem pa predstavlja generacijo izvajalcev mlajše generacije in izkazuje visoko zastopanost

23

19.

20.

21.

22.

LJUBLJANA Zagreb slovenske poustvarjalnosti. Kot prednost izdaje je bila Saxophone izpostavljena tudi skrb za arhiviranje glasbene dediščine, ter Quartet + zagotavljanje razpršenosti kvalitetnih glasbenih vsebin iz guests deficitarnih področij. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 62 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se je strinjal s predlogom strokovne komisije in se zahvalil za dodeljena sredstva. SUBKULTU Izdaja Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev RNI AZIL zgoščenke: ter izvajalcev z visokimi referencami prijavitelja ter MARIBOR, Prvi člen posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Po mnenju komisije Meljska cesta ustave izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese in obeta 9, 2000 prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Projektu, ki MARIBOR sicer po mnenju komisije izpostavlja nizko stopnjo finančne soudeleţenosti prijavitelja, ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička, poleg visoke zastopanosti slovenske ustvarjalnosti pa zagotavlja tudi skrb za arhiviranje glasbene dediščine, s čimer se obeta primerno dostopnost deficitarnih glasbenih dogodkov in del. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ZALOŢBA Izdaja Po presoji komisije predstavlja izdaja zgoščenke aktualno in SANJE ROK zgoščenke: kakovostno avtorsko ponudbo, prav tako izkazuje tudi ZAVRTANIK Continents izvirno zasnovo ter ustvarjalnost v izvedbi. Opazno je tudi s.p., Cesta 24. izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in junija 23, predvidevajo prepoznavnost v slovenskem kulturnem 1231 prostoru. Projekt odlikujeta še primerna stopnja izvedljivosti LJUBLJANA ter visoka zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti z zagotavljanjem razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. Kot pomanjkljivost je komisija izpostavila nizko stopnjo finančne soudeleţenosti prijavitelja in nekoliko manj realno ovrednotenje projekta glede na obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ZALOŢBA Izdaja Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev SANJE ROK zgoščenke: z visoko zastopanostjo slovenske ustvarjalnosti in ZAVRTANIK Kosovel - poustvarjalnosti, prav tako pa je v njem opazno izkazovanje s.p., Cesta 24. vibrato tišine ciljev, ki presegajo lokalne interese, saj predvidevajo junija 23, prepoznavnost v širšem slovenskem kulturnem prostoru. Po 1231 mnenju komisije je stopnja izvedljivosti visoka, poleg tega pa LJUBLJANA je izpostavljena skrb za arhiviranje kulturne dediščine ter popularizacijo vrhunskih literarnih vsebin s pomočjo kakovostnih glasbenih ustvarjalcev. V fazi vrednotenja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 89 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ZOLTAN Izdaja Projekt izkazuje izvirno zasnovo ter ustvarjalnost v pristopu PETER, zgoščenke: in izvedbi, ter vključuje mlajšega kakovostnega Kidričeva ul. Con passione poustvarjalca, ki v programski zasnovi izkazuje skrb za

24

2, 8210 TREBNJE

23.

KOBAL CVETO, Rusjanov trg 2, 1000 LJUBLJANA

Izdaja zgoščenke: Potret Cveta Kobala

24.

GLASBENO DRUŠTVO MEFISTO, Marohovih 16, 2000 MARIBOR

Izdaja zgoščenke: Po slovensko

25.

CENTER ZA MLADE RUŠE, Trg vstaje 3, 2342 RUŠE

Izdaja zgoščenke: 4. festival KANTfest

26.

MORDOR d.o.o., Ulica bratov Učakar 86, 1000 LJUBLJANA

Izdaja zgoščenke: Count my numbers

27.

DRUŠTVO SPEKTRUM, Trubarjeva 10, 1000

Izdaja zgoščenke Volodje Balţalorsky

arhiviranje glasbene dediščine ter zagotavljanja primerne dostopnosti deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija je menila, da predstavlja projekt aktualno in kakovostno programsko zasnovo v izvedbi uveljavljenega slovenskega poustvarjalca, kar izkazuje visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti. S skrbjo za arhiviranje glasbene dediščine zagotavlja primerno dostopnost vrhunskih glasbenih vsebin. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje izvirno zasnovo v pristopu ter visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, prav tako predvideva visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije avtorjev ter izvajalcev. Strokovna komisija je izpostavila tudi realno ovrednotenje in uravnoteţenost projekta. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 28 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju strokovne komisije predstavlja projekt aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ter ostalih izvajalcev, prav tako pa izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. V projektu je moč prepoznati cilje, ki presegajo okvire lokalnih interesov, zato obeta prepoznavnost v širšem slovenskem kulturnem prostoru. Kljub visoki zastopanosti slovenske ustvarjalnosti ter zagotavljanju razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih je komisija izpostavila nizko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Izdaja zgoščenke predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalcev, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Iz njegove zasnove je razvidna tudi primerna dostopnost, obenem pa vključevanje mlajše generacije avtorjev in izvajalcev. Kljub visoki zastopanosti slovenske ustvarjalnosti ter zagotavljanju razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih je komisija tudi pri presoji drugega projekta prijavitelja izpostavila nizko stopnjo njegove finančne soudeleţenosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje visoko stopnjo zastopanosti slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti kot tudi celovitosti in zaokroţenosti, kar je razvidno iz tehtne vsebinske obrazloţitve in konceptualne utemeljitve. Izkazuje tudi cilje,

25

28.

29.

30.

31.

ki presegajo lokalne interese, s čimer se predvideva prepoznavnost v širšem slovenskem kulturnem prostoru. Strokovna komisija je ugotovila tudi izpostavljeno skrb za arhiviranje glasbene dediščine, s čimer se zagotavlja tudi primerna dostopnost do deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. MLADINSKI Izdaja Projekt izkazuje izvirno zasnovo ter ustvarjalnost v pristopu KULTURNI zgoščenke: in izvedbi, prav tako cilje, ki presegajo okvir lokalnih CENTER, Rokerji pojejo interesov, pri čemer je predvidena tudi visoka stopnja Ljubljanska 4, pesnike VI vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev z 2000 visoko zastopanostjo slovenske ustvarjalnosti in MARIBOR poustvarjalnosti. Po mnenju komisije gre za realno ovrednoten in uravnoteţen projekt, ki izpostavlja tudi skrb za arhiviranje deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 89 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. DRUŠTVO Izdaja Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo mlajše KAPA, zgoščenke: generacije avtorjev in glasbenih izvajalcev ter izkazujejo Masarykova Trends are visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in 24, 1000 changing poustvarjalnosti. V izdaji zgoščenke se izkazujejo cilji, ki LJUBLJANA presegajo lokalne interese, s čimer se zagotavlja predvidena prepoznavnost v širšem slovenskem kulturnem prostoru, obenem pa izpostavlja skrb za arhiviranje glasbene dediščine in zagotavljanje primerne dostopnosti deficitarnih vsebin. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Izdaja Projekt je nosilec aktualne in kakovostne ponudbe avtorjev UMETNIŠKO zgoščenke: ter ostalih izvajalcev in izkazuje visoko zastopanost DRUŠTVO Godec in slovenske poustvarjalnosti in ustvarjalnosti, kar se odraţa v KONTRABA planina izvirni idejni zasnovi ter predvidenih pristopih in izvedbi. NT, Izdaja zgoščenke izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese. Miklošičeva Ob visoki stopnji izvedljivosti projekta je komisija 2d, 1230 izpostavila tudi skrb za arhiviranje glasbene dediščine in DOMŢALE medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in del. V fazi vrednotenja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. SERUM, Izdaja Strokovna komisija je presodila, da predstavlja izdaja Trubarjeva 26, zgoščenke: pričujoče zgoščenke aktualno in kakovostno ponudbo 3270 LAŠKO Cona avtorjev in izvajalcev ter izkazuje visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, za katero je značilna izvirnost idejne zasnove ter primerna stopnja njene celovitosti in zaokroţenosti. Pri ocenjevanju projektu, ki izkazuje cilje preseganja lokalnega interesa, je komisija kot pomanjkljivost izpostavila premalo realno vrednotenje projekta glede na obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je LJUBLJANA Live Kolekcija 5-6

26

32.

KULTURNO DRUŠTVO ANSAMBEL ZA SODOBNO GLASBO MD7, Melikova 10, 1000 LJUBLJANA ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ

Izdaja zgoščenke ansambla MD7

33.

Notna izdaja Urška Pompe Speivaj nama Katica

34.

ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ

Notna izdaja Andrej Misson Jubilate Deo

35.

ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ

Notna izdaja Ambroţ Čopi - V snopu sončnih vej

36.

ZNANSTVE NORAZISKO VALNI CENTER SAZU MUZIKOLOŠ KI INŠTITUT, Novi trg 2, 1001 LJUBLJANA

Notna izdaja MAMS zvezek 51 (G. Gorzanis, Napolitane)

projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 84 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Pričujoči projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalcev, ki predstavljajo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Prav tako je v zasnovi opazna primerna stopnja celovitosti in zaokroţenosti projekta, ki se izkazuje tudi v izpostavljeni skrbi za arhiviranje slovenske glasbene dediščine in medijskem posredovanju glasbenih del domačih ustvarjalcev. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije je pričujoča notna izdaja delo uveljavljene slovenske skladateljice mlajše generacije. Projekt zaradi referenc prijavitelja odlikuje tudi visoka stopnja izvedljivosti, prav tako pa gre za izdajo, ki ji ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju strokovne komisije predstavlja projekt aktualno in kakovostno ponudbo uveljavljenega skladatelja, izkazuje visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti, ter izpostavlja skrb za arhiviranje glasbene dediščine. Projekt izkazuje tudi cilje, ki obetajo prepoznavnost v širšem, tudi mednarodnem kulturnem prostoru. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Pričujoča izdaja predstavlja delo kakovostnega slovenskega skladatelja mlajše generacije ter izpostavlja skrb za arhiviranje glasbene dediščine in zagotavljanje primerne dostopnosti zborovske literature. V fazi vrednotenja je projekt prejel 62 točk iz splošnih ter 26 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Pričujoča notna izdaja izkazuje visoke reference prijavitelja in posameznikov, udeleţenih v izvedbi, prav tako jo odlikuje izrazita stopnja celovitosti in zaokroţenosti, pri čemer je moč zaslediti tudi cilje, ki zagotavljajo njegovo prepoznavnost na nacionalni ravni. Strokovna komisija je v zasnovi projekta prepoznala skrb za arhiviranje glasbene dediščine, s čimer se zagotavlja tudi njena strokovna obdelava in primerna dostopnost. V fazi vrednotenja je projekt prejel 70 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 95 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil.

27

37.

ZNANSTVE NORAZISKO VALNI CENTER SAZU MUZIKOLOŠ KI INŠTITUT, Novi trg 2, 1001 LJUBLJANA FUNDACIJA LUCIJANA MARIJE ŠKERJANCA , Rozmanova 9, 1000 LJUBLJANA

Notna izdaja MAMS zvezek 50 (G. Puliti - Sacrae modulationes)

Po presoji komisije gre za projekt, ki izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, obenem pa zagotavlja tudi širšo prepoznavnost arhivirane slovenske glasbene dediščine v mednarodnem kulturnem prostoru. Projekt je glede na obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnoteţen. Prejel je 70 točk iz splošnih ter 26 iz prednostno razpisnih kriterijev, skupno 96 točk in opisno oceno vrhunsko.

38.

Notna izdaja L. M. Škerjanc - Tri skladbe (za godalni orkester in violončelo solo)

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predvideva široko dostopnost in zaradi referenc prijavitelja tudi visoko stopnjo izvedljivosti. Izkazuje skrb za arhiviranje pomembne dediščine na področju komorne glasbe. Projektu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je prejel 65 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno.

39.

40.

41.

42.

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, ki je podkrepljena s referencami prijavitelja in udeleţenih posameznikov, obenem pa predstavlja visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti. Predvidena je široka dostopnost projekta, tako v domačem kot v mednarodnem kulturnem prostoru. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 27 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 92 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ZAVOD Festival Po presoji komisije izkazuje festival visoko stopnjo izvirne PLAVAJOČE Krakov trn 06 zasnove ter ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, prav tako pa GLEDALIŠČ (6) prinaša aktualno, zanimivo in kakovostno ponudbo glasbenih E avtorjev in izvajalcev mlajše generacije. Po mnenju komisije LJUBLJANA, projektu ni noč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi Karlovška 20, ocenjevanja je prejel 61 točk iz splošnih ter 24 iz prednostnih 1000 razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno LJUBLJANA kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. DRUŠTVO Koncertni Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev KAPA, cikel 2006 in izvajalskih skupin, ki izkazujejo visoko zastopanost Masarykova (20) slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. V koncertnem 24, 1000 ciklu je moč zaslediti uresničevanje ciljev, ki presegajo LJUBLJANA lokalne interese, prav tako pa je potrebno omeniti visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije vseh sodelujočih. Projekt odlikujejo tudi reference prijavitelja, obenem pa še zadovoljiva stopnja njegove finančne soudeleţenosti. Kot pomanjkljivost je komisija izpostavila stopnjo izvedljivosti projekta v celoti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. DRUŠTVO DUB CLUB Po presoji strokovne komisije predstavlja projekt aktualno in KAPA, (6) kakovostno ponudbo avtorjev ter izvajalskih skupin, obenem GLASBENO 14. svetovni DRUŠTVO kongres SAKSOFONI saksofonistov JA, Gestrinova 2, 1000 LJUBLJANA

28

Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA

43.

DRUŠTVO Cikel Rapetek KAPA, (8) Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA

44.

MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR

7. festival MKC Underground (10)

45.

MLADINSKI 13. festival KULTURNI No border jam CENTER, (15) Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR

46.

MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR

8. cikel koncertov etno glasbe (8)

47.

JZ

Glasbeno

pa izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi. Poleg referenc prijavitelja odlikuje projekt tudi primerna stopnja celovitosti in zaokroţenosti, prav tako pa izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese. Kot nadaljnji pozitivni vidik je komisija izpostavila tendenco po vključevanju mlajše generacije sodelujočih, pa tudi zadovoljiv deleţ predlagane finančne soudeleţenosti pri realizaciji projekta s področja deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi vrednotenja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterije, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt prinaša aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalcev, poleg referenc prijavitelja pa izkazuje tudi izvirno zasnovo ter ustvarjalnost v pristopu in izvedbi. Poudarjeni stopnji celovitosti in zaokroţenosti se pridruţuje tudi visoka raven vključevanja mlajše generacije sodelujočih, obenem pa je moč zaslediti tudi skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov. Kot nadaljnji pozitivni vidik je komisija izpostavila dejstvo o zadovoljivi stopnji predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt odlikuje poleg referenc prijavitelja tudi visoka stopnja celovitosti in zaokroţenosti. V sklopu projekta je moč zaslediti cilje, ki presegajo lokalne interese, ob izpostavljeni skrbi za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov pa mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je prejel 68 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 84 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Festival predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo domačih avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo visoko raven ustvarjalnosti in poustvarjalnosti in presegajo okvir lokalnih interesov. Projekt odlikuje tudi realno ovrednotenje ter skrb za medijsko posredovanje deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi ocenjevanja je prejel 69 točk iz splošnih ter 18 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju strokovne komisije predstavlja projekt aktualno in kakovostno ponudbo domačih avtorjev in izvajalcev ter izkazuje visoko raven slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Komisija je izpostavila pozitivni vidik predvidene dostopnosti in številčnega dosega po načelu teritorialnosti, prav tako tudi stopnjo finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja ter realno ovrednotenje in uravnoteţenost projekta. V fazi ocenjevanja je koncertni cikel prejel 68 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 86 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju strokovne komisije odlikuje projekt visoka

29

KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA OB SOTLI

48.

CENTER INTERESNIH DEJAVNOST I PTUJ, Osojnikova cesta 9, 2250 PTUJ

49.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CHANNEL ZERO, Metelkova 4, 1000 LJUBLJANA

50.

KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC, Francetova 5, 2380 SLOVENJ GRADEC DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANS KI MADRIGALI STI, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO

51.

na stopnja vključevanja mlajše generacije glasbenih izvajalcev kakor tudi izrazita raven celovitosti in zaokroţenosti projekta. Omenjen koncertni cikel je podprla tudi z namenom zagotavljanja razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin na področjih, kjer je tovrstne kulturne ponudbe malo. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 81 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Cikel jazz Po presoji komisije izkazuje koncertni cikel primerno stopnjo koncertov na izvirne zasnove ter ustvarjalnost v pristopu in izvedbi. Ptuju (5) Prinaša aktualno, zanimivo in kakovostno ponudbo glasbenih avtorjev in izvajalcev mlajše generacije ter izkazuje visoko raven slovenske poustvarjalnosti in ustvarjalnosti. Po mnenju komisije projektu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je prejel 60 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Redna Po mnenju strokovne komisije predstavlja projekt aktualno in klubska kakovostno ponudbo avtorjev in vseh soudeleţenih koncertna izvajalcev mlajše generacije. Izkazuje primerno raven dejavnost (18) slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, obenem pa izkazuje cilje, ki presegajo okvir lokalnih interesov. Komisija je izpostavila tudi dovolj visoko stopnjo finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja ter njegovo skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 17 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Wolfov Strokovna komisija je menila, da gre za aktualno in koncertni kakovostno ponudbo soudeleţenih izvajalcev, prav tako pa je abonma (7) izpostavila zagotavljanje razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin na področju, kjer je tovrstna ponudba deficitarna. Opozorila je na visoko stopnjo izvedljivosti projekta, ki izhaja iz referenc prijavitelja in izvedenih projektov v preteklosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Cikel Komisija je pohvalila kakovost vokalnega sestava ter tudi koncertov ob zanesljivost referenc prijavitelja iz preteklosti. Poudarila je izidu primerno stopnjo izvedljivosti projekta, ki zagotavlja zgoščenke (5) dostopnost in razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin. V fazi vrednotenja je projekt prejel 62 točk iz splošnih ter 26 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. poletje gradu Podsreda 2006 (13)

52.

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Festival Festival prestavlja aktualno in kvalitetno ponudbo domačih pomladi 2006 avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo visoko

30

CODEEP, (12) Čopova 14, 1000 LJUBLJANA

53.

KULTURNO 9. mednarodni UMETNIŠKO festival Mladi DRUŠTVO na meji (6) ZID NA MEJI, Kozjak pri Ceršaku 9, 2215 CERŠAK

54.

ZALOŢBA Cikel pesmi SANJE ROK Daneta Zajca ZAVRTANIK (5) s.p., Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA

55.

ZALOŢBA Festival Sanje SANJE ROK (20) ZAVRTANIK s.p. Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA

56.

PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL

Mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi

zastopanosti ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, izkazuje izviren programski koncept in predvideno visoko dostopnost. Strokovna komisija je ob visoki stopnji izvedljivosti projekta zaradi referenc prijavitelja izpostavila tudi pomanjkljivost nizke stopnje njegove finančne soudeleţenosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju strokovne komisije izkazuje projekt visoko stopnjo izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, prav tako dokazuje primerno raven celovitosti in zaokroţenosti. Vključuje mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, izkazuje visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, obenem pa obeta zadostno razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na področju, kjer je tovrstne kulturne ponudbe malo. Komisija je pohvalila tudi zadovoljivo stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja ter realno ovrednotenje projekta glede na pričujoči obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je prejel 67 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, obenem pa izkazuje izvirno zasnovo in inovativnost v pristopu in izvedbi. Ob povezovanju dveh vej umetnosti izraţa visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, pri čemer se uresničujejo cilji, ki obetajo prepoznavnost v širšem kulturnem okolju. Kot pomanjkljivost je komisija izpostavila manj realno ovrednotenje projekta glede na njegovo vsebino in obseg. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Pričujoči festival prinaša aktualno in kvalitetno ponudbo slovenskih avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, izkazuje visoko zastopanost ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, pri čemer je potrebno posebej izpostaviti tudi izvirnost programskega koncepta in projektne izvedbe. Po mnenju komisije gre za projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. Kot pomanjkljivost je strokovna komisija izpostavila predvsem lokalno usmerjenost dogodkov ter premalo realno ovrednotenje projekta glede na obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Pričujoči projekt izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, ter udejanja cilje, ki presegajo lokalne interese, s čimer se zagotavlja večja prepoznavnost omenjenega festivala tudi v širšem kulturnem prostoru. Po mnenju komisije gre za projekt, ki mu ni moč pripisati

31

57.

KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA

58.

KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA

59.

KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA

60.

KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA

namena ustvarjanja dobička, ter poleg zagotavljanja razpršenosti deficitarnih glasbenih vsebin izkazuje visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 24 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 92 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. 10. Projekt odlikujejo reference prijavitelja in tudi mednarodno posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Izkazuje izvirno srečanje zasnovo in ustvarjalnost ter po mnenju komisije uresničuje saksofonistov cilje, ki presegajo lokalne interese, s čimer se zagotavlja (6) večja prepoznavnost v slovenskem kulturnem okolju. Opazna je usmeritev po izrazitejšem vključevanju mlajše generacije poustvarjalcev. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Cikel Projekt izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, Glasbena z izrazito usmeritvijo po vključevanju mlajše generacije mladina Nova avtorjev in glasbenih izvajalcev. Strokovna komisija je Gorica (8) pohvalila tudi stopnjo izvedljivosti projekta, ki mu ni moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Glasba z vrtov Strokovna komisija je izpostavila reference prijavitelja in sv. Frančiška vseh posameznikov, soudeleţenih v izvedbi. Prav tako je v (5) pričujočem projektu moč zaslediti visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, podkrepljeno s tehtno vsebinsko obrazloţitvijo. Po mnenju komisije gre za realno ovrednoten in uravnoteţen projekt z izpostavljeno skrbjo za medijsko posredovanje pomanjkljivo zastopanih glasbenih dogodkov. V fazi ocenjevanja je prejel 65 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Koncertni V prijavljenem abonmaju je moč zaslediti aktualno in abonma (8) kvalitetno ponudbo avtorjev, predvsem pa glasbenih izvajalcev z visokimi referencami. Strokovna komisija ugotavlja visok nivo predvidene dostopnosti in številčnega dosega po načelu teritorialnosti, saj gre za redno koncertno dejavnost z dlje trajajočo časovno prezenco. Komisija je izpostavila tudi zagotavljanje razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin, ki so v tamkajšnjem okolju sicer pomanjkljivo zastopane. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je pisno izrazil svojo začudenost nad skromnejšo finančno podporo s strani ministrstva, pri čemer je poudaril kontinuiteto lastnih kulturnih doseţkov, programsko pestrost in strateško pomembnost realizacije prijavljenega cikla, ki se kaţe tudi v teritorialnem dosegu ciljne populacije. Izpostavil je tudi nekatere razvojno-strateške cilje, ob obletnici dnevi (13)

32

61.

SLOVENSK O ORGELSKO DRUŠTVO, Jenkova 4, 3320 VELENJE

5. poletni orgelski ciklus (5)

62.

MLADINSKI Jazz koncerti CENTER v Čebel'nak-u KRŠKO, (7) Cesta Krških ţrtev 105, 8270 KRŠKO

63.

LOKALPAT RIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO

Jazzinty abonma (5)

64.

FESTIVAL 54. ljubljanski LJUBLJANA, poletni Trg francoske festival (9) revolucije 2, 1000 LJUBLJANA

ambiciozneje zastavljen koncertni cikel ter komisijo naprosil za vnovično preučitev vloge in povečanje višine sredstev. Strokovna komisija je upoštevala predlog prijavitelja, pri čemer je izrazila obţalovanje nad višino razpoloţljivih sredstev. Kljub strinjanju s prijaviteljevimi argumenti je presodila, da le-ta ni navedel bistveno novih dejstev, ki jih komisija ne bi poznala ţe od prej. Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev se za povečanje podpore pričujočega projekta ni odločila. Pričujoči projekt izkazuje izvirno idejno zasnovo ter ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, prav tako gre za prijavitelja s kvalitetnimi referencami. Po mnenju strokovne komisije je projekt glede na zastavljen obseg in vsebino realno ovrednoten, pri čemer velja izpostaviti tudi skrb za medijsko posredovanje pomanjkljivo zastopanih glasbenih vsebin. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 63 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Cikel koncertov predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo na področju jazzovske glasbe, obenem pa izkazuje tudi dobršno mero izvirne zasnove ter stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Komisija je poleg zagotavljanja razpršenosti deficitarnih glasbenih vsebine ter visoke ravni izvedbe pohvalila tudi tendenco po vključevanju mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, ki izkazujejo visoko raven slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Komisija je menila, da pričujočemu koncertnemu ciklu ni moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 26 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 94 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po presoji komisije izkazuje pričujoči abonma visoko raven izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v izvedbi, prav tako predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo glasbenih avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo tudi visoko raven slovenske poustvarjalnosti in ustvarjalnosti. Po mnenju komisije projektu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. Iz navedenih razlogov je projekt v fazi ocenjevanja prejel 60 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije gre za projekt z aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev, obenem pa je moč zaslediti tudi zanesljive reference prijavitelja kot tudi posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Projekt izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, kar je podprto tudi s tehtno vsebinsko obrazloţitvijo. V pričujočem festivalu se izpostavlja tudi skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil.

33

65.

FESTIVAL 21. slovenski LJUBLJANA, glasbeni dnevi Trg francoske (4+1) revolucije 2, 1000 LJUBLJANA

66.

67.

68.

69.

Projekt izkazuje izvirno idejno zasnovo in ustvarjalnost pristopa ter izvedbe avtorjev in izvajalcev, ki dokazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, prav tako pa uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese, s čimer se zagotavlja večja prepoznavnost projekta v domačem kot tudi tujem kulturnem prostoru. Po mnenju komisije projektu s poudarjeno skrbjo medijskega posredovanja deficitarnih glasbenih vsebin ni moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je prejel 70 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 92 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Koncertni Strokovna komisija meni, da predstavlja projekt kakovostno UMETNIŠKO cikel LINK in aktualno ponudbo avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, DRUŠTVO (6) ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in KATAMAN, poustvarjalnosti, obenem pa je v ciklu moč prepoznati Trnovski izvirno zasnovo ter inovativnost v pristopu in izvedbi. Kot pristan 4, prednost je komisija izpostavila tudi širšo predvideno 1000 dostopnost in številčni doseg po načelu teritorialnosti, prav LJUBLJANA tako tudi visoko raven izvedljivosti, pri čemer je v zasnovi izpostavljena skrb za medijsko posredovanje pomanjkljivo zastopanih glasbenih dogodkov. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 84 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Komorni Pričujoči cikel predstavlja zanimivo in kakovostno ponudbo PRIREDITVE ciklus 2006 avtorjev in izvajalcev, pri čemer je izpostavljena skrb za NI CENTER (6) medijsko posredovanje deficitarnih glasbenih vsebin. Po NARODNI mnenju komisije odlikujejo projekt tudi zanesljive DOM, Ulica prijaviteljeve reference kot tudi reference posameznikov, kneza Koclja udeleţenih v izvedbi. Kot prednost je bila izpostavljena tudi 9, 2000 predvidena dostopnost dogodkov in številčni doseg publike MARIBOR po načelu teritorialnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Na podlagi novih dejstev, ki upravičujejo pomembnost projekta za lokalni kulturni utrip večjega teritorialnega dosega ter na podlagi kontinuirane kvalitete izvedbene ravni projekta se je strokovna komisija odločila za dodatno finančno podporo projekta, in sicer v višini 3.197.211 SIT. KULTURNO Festival Po mnenju strokovne komisije izkazuje projekt izvirno idejno PRIREDITVE Glasbeni zasnovo, podkrepljeno z visoko stopnjo celovitosti in NI CENTER september (6) zaokroţenosti. Prav tako je moč zaslediti uresničevanje NARODNI ciljev, ki presegajo pomen lokalnih interesov, s čimer se DOM, Ulica zagotavlja večja prepoznavnost omenjenega festivala v kneza Koclja slovenskem kulturnem prostoru. Komisija je kot prednost 9, 2000 izpostavila tudi zagotavljanje razpršenosti kvalitetnih MARIBOR glasbenih vsebin na pomanjkljivo zastopanih področjih. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Orkestrski V pričujočem ciklu je po presoji komisije moč zaslediti dobre

34

70.

71.

72.

73.

reference prijavitelja ter posameznikov, udeleţenih v izvedbi, obenem pa je prepoznavna tudi visoka stopnja celovitosti in zaokroţenosti, podkrepljena s tehtno vsebinsko obrazloţitvijo. Kot prednost je komisija izpostavila tudi predvideno dostopnost projekta ter številčni doseg po načelu teritorialnosti, s poudarjeno skrbjo medijskega posredovanja deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 64 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 84 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Na podlagi novih dejstev, ki upravičujejo pomembnost projekta za lokalni kulturni utrip večjega teritorialnega dosega ter na podlagi kontinuirane kvalitete izvedbene ravni projekta se je strokovna komisija odločila za dodatno finančno podporo projekta, in sicer v višini 4.795.816 SIT. KULTURNO Jazz Lent Projekt izkazuje visoko raven izvirne zasnove ter PRIREDITVE 2006 (16) ustvarjalnosti v izvedbi, prav tako predstavlja aktualno in NI CENTER kakovostno ponudbo glasbenih avtorjev in izvajalcev mlajše NARODNI generacije, pri čemer je izpostavljena zlasti skrb za DOM, Ulica zagotavljanje razpršenosti kakovostnih in deficitarnih kneza Koclja glasbenih vsebin. Po mnenju komisije projektu ni moč 9, 2000 pripisati namena ustvarjanja dobička. Iz navedenih razlogov MARIBOR je projekt v fazi ocenjevanja prejel 61 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Mladinski Po mnenju komisije predstavlja programska shema PRIREDITVE cikel (6) prijavljenega projekta aktualno in primerno ponudbo avtorjev NI CENTER ter izvajalcev, pri čemer je opazna zlasti tendenca po NARODNI intenzivnem vključevanju mlajše generacije izvajalcev; kot DOM, Ulica prednost pa je komisija izpostavila tudi visoko stopnjo kneza Koclja izvedljivosti projekta s poudarjeno skrbjo za medijsko 9, 2000 posredovanje deficitarno zastopanih glasbenih dogodkov. V MARIBOR fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Novi Jazz v Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo PRIREDITVE Narodnem glasbenih avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, prav tako NI CENTER domu (6) izkazuje visoko raven izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v NARODNI izvedbi, pri čemer je izpostavljena zlasti skrb za DOM, Ulica zagotavljanje razpršenosti kakovostnih in deficitarnih kneza Koclja glasbenih vsebin. Po mnenju komisije projektu ni moč 9, 2000 pripisati namena ustvarjanja dobička. Iz navedenih razlogov MARIBOR je projekt v fazi ocenjevanja prejel 60 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Jazz festival Po presoji komisije izkazuje pričujoči festival visok nivo PRIREDITVE Maribor (6) izvirne idejne zasnove ter ustvarjalnosti v izvedbi, prav tako NI CENTER predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo glasbenih NARODNI avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, s posebnim DOM, Ulica poudarkom na zagotavljanju razpršenosti deficitarnih kneza Koclja glasbenih vsebin. Po mnenju komisije projektu ni moč PRIREDITVE ciklus (6) NI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR

35

9, 2000 MARIBOR

74.

KULTURNO PRIREDITVE NI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR

Salon glasbenih umetnikov (25)

75.

ZAVOD Klubski RADIO maraton ŠTUDENT, (23) Cesta 27. aprila 31, 1000 LJUBLJANA

06

76.

GRAMUS d.o.o., Cankarjeva 14, 4000 KRANJ

3. jazz kamp festival Kranj (8)

77.

DRUŠTVO 4. festival GLASBENIK slovenskega OV jazza (5) SLOVENIJE, Slomškova 17a, 1000 LJUBLJANA

78.

KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA,

Abonmajski koncertni cikel (6)

pripisati namena ustvarjanja dobička. Iz navedenih razlogov je projekt v fazi ocenjevanja prejel 60 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 81 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije gre za projekt s kvalitetnimi referencami tako prijavitelja kot tudi posameznikov, udeleţenih v izvedbi, v nadaljevanju pa je bila izpostavljena tudi stopnja izvedljivosti projekta, kjer se izkazuje visoka zastopanost slovenske poustvarjalnosti, s poudarkom na medijskem posredovanju deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 64 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje izvirno idejno zasnovo kakor tudi visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, prav tako pa je moč zaslediti izrazito stopnjo njegove celovitosti in zaokroţenosti. Kot prednost je komisija izpostavila tudi predvideno dostopnost in številčni doseg po načelu teritorialnosti z visoko ravnijo izvedljivosti projekta in realnim ovrednotenjem. Z realizacijo pričujočega maratona se izpostavlja tudi skrb za medijsko posredovanje glasbeno deficitarnih vsebin. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 89 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po presoji komisije izkazuje projekt cilje, ki presegajo lokalne interese, s čimer je zagotovljena tudi njegova primerna prepoznavnost v slovenskem in tujem kulturnem prostoru. Kot prednost je bila izpostavljena tudi predvidena dostopnost in številčni doseg po načelu teritorialnosti, izpostavljena skrb po razpršenosti kvalitetnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih ter odsotnost namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 81 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt odlikujejo kakovostne reference prijavitelja kot tudi posameznikov mlajše generacije, udeleţenih v izvedbi. Po oceni komisije prestavlja festival aktualno in kakovostno ponudbo deficitarnih vsebin avtorjev in izvajalcev, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Kot prednost je komisija izpostavila tudi visoko stopnjo izvedljivosti projekta, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih in 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije predstavlja pričujoči projekt aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ter izvajalcev, po presoji komisije pa predvideva tudi širšo dostopnost in številčni doseg po načelu teritorialnosti. Zagotavlja razpršenost

36

Ljubljanska 61, 1230 DOMŢALE

79.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CORTESIA, Bratov Rozmanov 4, 1000 LJUBLJANA

Cikel Evropska glasbena plesna dediščina (7)

80.

KULTURNO Baladoor jazz UMETNIŠKO evenings 2006 DRUŠTVO (6) BALADOOR, Nazorjev trg 3, 6000 KOPER

81.

ZAVOD Serija SPLOH, glasbenih Trpinčeva 81, akcij (17) 1000 LJUBLJANA

82.

KULTURNO Festival OFF DRUŠTVO (5) ARIART, Dolenjska cesta 92a, 1000 LJUBLJANA

83.

KULTURNO Ariartove DRUŠTVO serenade 2006 ARIART, (5) Dolenjska cesta 92a, 1000 LJUBLJANA

deficitarnih glasbenih vsebin, obenem pa mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Pričujoči cikel izkazuje izvirne zasnove in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, poleg tega pa ga odlikujejo zanesljive reference prijavitelja in posameznikov, udeleţenih v pristopu in izvedbi, ter izpostavljena skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov na deficitarnih področjih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 56 točk iz splošnih ter 26 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja kakovostno in aktualno ponudbo avtorjev ter izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo visoko raven slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Kot prednost je komisija v obravnavi izpostavila zagotavljanje razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. Prav tako je komisija ugotovila, da projektu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je tako prejel 59 točk iz splošnih ter 23 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju strokovne komisije izkazuje projekt izvirno zasnovo in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, prav tako pa je moč zaslediti uresničevanje ciljev, ki presegajo lokalne interese. Kot prednost je komisija izpostavila tendenco po intenzivnejšem vključevanju mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, ki izkazujejo visoko zastopanosti slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, obenem pa velja omeniti še zagotavljanje razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin deficitarnih področij. Kot pomanjkljivost je bilo izpostavljeno premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 14 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 81 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Festival predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, podkrepljeno z zanesljivimi referencami prijavitelja in posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Kot prednost je komisija izpostavila razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 iz splošnih ter 24 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 84 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, obenem pa uresničuje cilje, ki presegajo okvir lokalnih interesov. Kot prednost je bila izpostavljena tudi zadostna stopnja finančne soudeleţenosti prijavitelja ter visoka zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v njem. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 28 iz prednostnih razpisnih kriterijev,

37

84.

85.

86.

87.

88.

skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO 16. koncertna Koncertni cikel izkazuje visoko stopnjo celovitosti in DRUŠTVO sezona (12) zaokroţenosti, prav tako predvideva široko dostopnost in MOHORJAN, številčni doseg po načelu teritorialnosti. Po mnenju komisije Na fari 44, zagotavlja tudi razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na 2391 področju, kjer je tovrstne ponudbe malo, obenem pa projektu PREVALJE ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. CENTER ZA 4. festival Po mnenju strokovne komisije izkazuje festival visoko MLADE KANTFEST stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, prav tako pa vsebuje RUŠE, Trg (12) aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalskih vstaje 3, 2342 skupin mlajše generacije, ki zastopajo visoko raven RUŠE slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. V projektu, ki uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese, je moč zaslediti tudi zagotavljanje razpršenosti deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi vrednotenja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNI 11. festival Projekt izkazuje izvirno zasnovo ter ustvarjalnost v pristopu. CENTER Valvasorjevi Po mnenju komisije gre za projekt, ki mu ni moč pripisati DELAVSKI večeri (6) namen ustvarjanja dobička, obenem pa zagotavlja DOM razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na področju, kjer je ZAGORJE tovrstne ponudbe malo V fazi vrednotenja je projekt prejel 58 OB SAVI, točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, Cesta 9. skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. avgusta 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI Prijavitelj se je strinjal s predlogom komisije ter izrazil zahvalo za podporo. ZVEZA Osterčevi Po presoji strokovne komisije izkazuje projekt zanesljive KULTURNIH dnevi (5) reference predlagatelja in posameznikov, udeleţenih v DRUŠTEV izvedbi, obenem pa je v njem moč prepoznati širšo LJUTOMER dostopnost in številčni doseg po načelu teritorialnosti, pri KRIŢEVCI čemer je izpostavljena tudi skrb za arhiviranje glasbene VERŢEJ dediščine mednarodno uveljavljenega slovenskega RAZKRIŢJE, skladatelja. Izhajajoč iz obsega in vsebine, je komisija Prešernova izpostavila tudi realno ovrednotenje projekta; v fazi 20, 9240 ocenjevanja je tako prejel 56 točk iz splošnih ter 25 točk iz LJUTOMER prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 81 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. DRUŠTVO Mednarodni Pričujoči cikel predstavlja aktualno in kvalitetno ponudbo PRIJATELJE koncertni glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev, ki zagotavljajo V GLASBE cikel (8) razpršenost pomanjkljivo zastopanih glasbenih vsebin. KOPER, Projekt odlikujejo tudi zanesljive reference prijavitelja ter Gallusova 2, posameznikov, udeleţenih v izvedbi, prav tako tudi visoka 6000 KOPER stopnja celovitosti in zaokroţenosti. V fazi vrednotenja je

38

89.

90.

91.

92.

93.

projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. DRUŠTVO Mladinski Projekt izkazuje visoke reference prijavitelja kakor tudi PRIJATELJE glasbeni posameznikov, udeleţenih v izvedbi, poleg tega je opazna V GLASBE večeri (6) izrazitejša tendenca po vključevanju mlajše generacije KOPER, glasbenih avtorjev in izvajalcev. Komisija je pohvalila visoko Gallusova 2, stopnjo izvedljivosti projekta ter izpostavljeno skrb za 6000 KOPER medijsko posredovanje glasbenih del in dogodkov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 64 točk iz splošnih ter 26 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNI Jazzagorje (9) Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo CENTER glasbenih avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, pri čemer DELAVSKI je izpostavljena zlasti skrb za zagotavljanje razpršenosti DOM, Cesta kakovostnih in deficitarnih glasbenih vsebin. Po mnenju 9. avgusta 1, komisije projektu ni moč pripisati namena ustvarjanja 1410 dobička. Iz navedenih razlogov je projekt v fazi ocenjevanja ZAGORJE prejel 70 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih OB SAVI kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je izrazil soglasje s presojo komisije in se zahvalil za finančno podporo. GLASBENA 6. festival Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ŠOLA flavtistov ter izvajalcev, prav tako pa izkazuje zanesljive reference tako ZAGORJE Slovenije (9) prijavitelja kot tudi vseh sodelujočih. Po mnenju komisije OB SAVI, izkazuje projekt izvirno zasnovo, obenem pa zagotavlja Cankarjev trg razpršenost kvalitetnih glasbenih vsebin na deficitarnih 4, 1410 področjih. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz ZAGORJE splošnih ter 24 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 84 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ZAVOD ZA Celjski Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudba avtorjev KULTURNE koncertni ter izvajalcev, ki zagotavljajo zadostno razpršenost glasbenih PRIREDITVE abonma (6) vsebin na deficitarnih področjih, obenem pa je moč izkazuje CELJE, Trg tudi zanesljive reference prijavitelja in posameznikov, celjskih udeleţenih v izvedbi. Komisija je pohvalila tudi predvideno knezov 8, dostopnost in številčni doseg po načelu teritorialnosti. V fazi 3000 CELJE vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se je komisiji zahvalil za dodeljeno podporo, pri čemer je izrazil tudi soglasje s strokovnim mnenjem. KULTURNO Tartini Pričujoči festival odlikujejo kvalitetne reference predlagatelja DRUŠTVO festival Piran in posameznikov, soudeleţenih v izvedbi, prav tako pa jev LIB-ART, (8) njem moč zaslediti visoko stopnjo celovitosti in Poljanska 20b, zaokroţenosti. Po mnenju strokovne komisije tudi 1000 poudarjeno izpostavlja skrb za medijsko posredovanje LJUBLJANA deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi ocenjevanja je tako prejel 60 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je v svojem ugovoru zapisal ter izrazil nezadovoljstvo nad obravnavanjem s strani lokalne

39

94.

ŠALAMON SAMO, Mašere in Spasiča 1, 2000 MARIBOR

Koncertni cikel: Turneja Sama Šalamon tria po Sloveniji

95.

RADYOYO, Breakbitnikk Teslova 3, festival (12) 1000 LJUBLJANA

96.

DRUŠTVO Dnevi CAFE šansonov La TEATER, vie en rose (6) Miklošičeva 2, 1000 LJUBLJANA

97.

DRUŠTVO HUGO WOLF SLOVENJ

Koncertni cikel Wolf povezuje

skupnosti, ki se orientira na razsodbo strokovne komisije, obenem pa je poudaril zaskrbljenost nad višino dodeljenih sredstev s strani komisije, pri čemer je zaprosil za ponovno presojo glede finančne podpore festivala Tartini. Strokovna komisija je predlog prijavitelja upoštevala, pri čemer je sicer izrazila zaskrbljenost nad načinom obravnave prijavitelja s strani lokalne skupnosti, vendar je bila mnenja, da so bili argumenti v prid odobritev dodatnih finančnih sredstev premalo upravičeni in tehtno utemeljeni. Višina sredstev tako ostaja nespremenjena. Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Prav tako je komisija izpostavila poudarjeno izkazovanje izvirne idejne zasnove kot tudi močno izraţeno stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. Projekt uresničuje tudi cilje, ki presegajo raven lokalnih interesov, s čimer se dosega večja prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru. Kot prednost je bila izpostavljena tudi skrb za zagotavljanje primerne razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih ter dejstvo, da projektu ni moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je tako prejel 70 točk iz splošnih ter 27 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 97 točk in opisno oceno vrhunsko. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije gre za projekt z aktualno in kakovostno ponudbo, ki je vsebinsko zaokroţena, prav tako pa izkazuje cilje, ki presegajo okvire lokalnih interesov, s čimer dosega ţeleno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Komisija je pohvalila izraţeno skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov, pa tudi tendenco po intenzivnejšem vključevanju glasbenih avtorjev in izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja aktualno in zanimivo programsko jedro z visoko stopnjo slovenske poustvarjalnosti. Po presoji komisije izkazuje izvirno zasnovo ter ustvarjalnost v izvedbi, prav tako so bile izpostavljene izvrstne reference prijavitelja ter izkazovanje ciljev, ki presegajo okvir lokalnih interesov in se obeta večja prepoznavnost festivala. Kot prednost projekta je bila izpostavljena tudi skrb za medijsko posredovanje deficitarnih glasbenih vsebin in dogodkov. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo mednarodno uveljavljenega skladatelja slovenskega rodu, obenem pa velja izpostaviti tudi realno ovrednotenje in uravnoteţenost projekta glede na začrtan obseg in vsebino.

40

GRADEC, Glavni trg 40, 2380 SLOVENJ GRADEC

98.

GLASBENA ŠOLA KOPER, Gallusova 2, 6000 KOPER

Festival Glasbeni julij na Obali (12)

99.

ZVEZA Glasbeni KULTURNIH abonma (6) DRUŠTEV TOLMIN, Trg maršala Tita 8, 5220 TOLMIN

100.

KLUB POMURSKI AKADEMSK I CENTER, Lendavska ulica 5a, 9000 MURSKA SOBOTA

Koncertni cikel resne glasbe v klubu PAC (7)

101.

KLUB PAC-ev POMURSKI glasbeni maj v AKADEMSK Pomurju (13) I CENTER,

Omenjeni koncertni cikel zagotavlja razpršenost vrhunskih glasbenih na področju, kjer je tovrstne ponudbe malo, poleg tega pa mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je prejel 54 točk iz splošnih ter 27 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 81 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je v odgovoru opozoril na dejstvo, da je strokovna komisija za sofinanciranje projekta namenila premalo sredstev, pri čemer je poudaril potencialno oteţevalne okoliščine pri sami izvedbi projekta ter mednarodni pomen realizacije cikla, v katerem sodelujejo mednarodno uveljavljeni umetniki. Zapisal je, da upa, da bo strokovna komisija ob ponovnem tehtanju upravičenosti našla rešitev za povečanje sredstev. Strokovna komisija je ob ponovni presoji menila, da so argumenti prijavitelja dovolj prepričljivi. V skladu z obstoječimi finančnimi moţnostmi je predlagala povečanje sredstev v višini 200.000 SIT. Po mnenju strokovne komisije izkazuje projekt visoko stopnjo izvirne zasnove kot tudi tendenco po intenzivnejšem vključevanju mlajše generacije avtorjev in glasbenih izvajalcev, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Komisija je pohvalila visoko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja, pa tudi njegovo zagotavljanje razpršenosti deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi vrednotenja je projekt prejel 66 točk iz splošnih ter 30 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 96 točk in opisno oceno vrhunsko. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije vsebuje projekt aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ter izvajalcev. Obenem se v okviru abonmaja izkazujejo tudi zanesljive reference prijavitelja ter v izvedbi udeleţenih posameznikov. Komisija je pohvalila tudi visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti ter zagotavljanje zadostne razpršenosti kakovostnih in deficitarnih glasbenih vsebin. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 28 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt odlikujejo zanesljive reference prijavitelja kot tudi posameznikov, udeleţenih v izvedbi, prav tako pa je po mnenju komisije moč zaslediti izkazovanje ciljev, ki presegajo raven lokalnih interesov, saj gre zvečine za izvajalce z visoko zastopanostjo slovenske poustvarjalnosti. Komisija je pohvalila tudi zagotavljanje razpršenosti kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 26 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 86 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje izvirno zasnovo ter ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, poleg tega velja omeniti tudi dovolj visoko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja. Po mnenju komisije gre za projekt, ki mu ni moč pripisati namen

41

Lendavska ulica 5a, 9000 MURSKA SOBOTA

102.

FOLKLORN A SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA

Folklorna produkcija Dekle na vrtu zelenem stoji (5)

103.

DRUŠTVO Produkcija ZA Odmev RAZISKOVA prostora (5) NJE ZVOKA RANDOM LOGIC, Devova 13, 1000 LJUBLJANA

104.

KULTURNO PRIREDITVE NI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR

Večer samospevov z Marjano Lipovšek

105.

SERUM, Glasbeni Trubarjeva 26, performans 3270 LAŠKO Kako zveni Šiška

106.

GLASBENO NARODOPIS NI INŠTITUT ZRC SAZU,

Večer slovenskega ljudskega petja Zajuckaj

ustvarjanja dobička, obenem pa izpostavlja tudi skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov in del. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 28 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije izkazuje projekt izvirno zasnovo in ustvarjalnost, obenem pa še zanesljive reference predlagatelja in posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Komisija je pohvalila tudi izkazovanje visoke zastopanosti slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti ter skrb za medijsko posredovanje kulturnega dogodka. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 86 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ter izvajalske skupine, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske (po)ustvarjalnosti. Prav tako je komisija pohvalila izvirno idejno zasnovo ter ustvarjalnost pristopa, obenem pa poudarila pomen stopnje celovitosti in zaokroţenosti ter uresničevanje ciljev, ki presegajo raven lokalnih interesov, s čimer se obeta večja prepoznavnost projekta v slovenskem kulturnem prostoru. Kljub temu pa je komisija izpostavila nizko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja ter premalo realno ovrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je tako prejel 65 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija je izpostavila aktualnost in kakovost ponudbe, prav tako referenčnost pričujočega prijavitelja. Kot prednost je komisija izpostavila izraţeno skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov, obenem je menila, da izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese, saj gre za recital pevke z mednarodnim ugledom. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 27 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 92 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Komisija je menila, da gre za aktualno in kakovostno ponudbo glasbenih izvajalcev, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti. Obenem je pohvalila izvirnost idejne zasnove, prav tako visoko raven celovitosti in zaokroţenosti projekta. Kot pomanjkljivost je izpostavila premajhno stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja, poudarila pa je še izraţeno skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt odlikuje zanesljiva referenčnost prijavitelja ter posameznikov, soudeleţenih v njegovi izvedbi. Ob negovanju ljudske tradicije izkazujejo visoko raven slovenske poustvarjalnosti. Poleg navedenega je komisija

42

Novi trg 5, in zapoj 1000 LJUBLJANA

107.

RADYOYO, Yoyocuts live Teslova 3, 1000 LJUBLJANA

108.

RADYOYO, Klasick suite Teslova 3, 1000 LJUBLJANA

109.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PULZ, Hmelina 14, 2360 RADLJE OB DRAVI

Koncerta The Fool Cool Jazz Orchestra z Ericom Vloeimansom

110.

SLOVENSK O KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČ E, Slomškova

Komorna opera Hommage Mozart (5)

a

izpostavila visoko stopnjo izvedljivosti projekta, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 91 točk in opisno oceno kakovostno. (dodanih 300.000 SIT z dne 29. 3. 2006, skupno 500.000) Prijavitelj je izrazil zaskrbljenost nad višino dodeljenih sredstev, pri čemer je strokovno komisijo opozoril na neugodno finančno situacijo ter morebitne zaplete pri sami realizaciji projekta. Strokovni komisiji je predlagal zvišanje dodeljenih finančnih sredstev. Strokovna komisija je ob ponovni presoji menila, da so argumenti prijavitelja dovolj prepričljivi, pri čemer je v skladu z obstoječimi finančnimi zmoţnostmi dodatno podprla projekt še za 300.000 SIT. Komisija je izpostavila aktualnost in kvaliteto pričujočega projekta, prav tako tudi zanesljive reference prijavitelja in sodelujočih posameznikov. Menila je, da je iz projekta razvidno uresničevanje ciljev, ki presegajo okvire lokalnih interesov, obenem pa izpostavljajo tendenco po intenzivnejšem vključevanju izvajalcev mlajše generacije. V projektu je moč zaslediti tudi skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov. Na podlagi navedenih dejstev je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 84 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje izvirno zasnovo in visoko raven celovitosti ter zaokroţenosti. Kot prednost je komisija izpostavila tudi visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ki jo izkazujejo predlagani izvajalci mlajše generacije. Projekt izpostavlja skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov, obenem pa mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. Na podlagi navedenih dejstev je prejel 67 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja zanimivo in aktualno ponudbo, obenem pa izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. Komisija je izpostavila tudi zanesljive reference prijavitelja ter posameznikov, udeleţenih v realizaciji projekta, ki izkazujejo visoko raven slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Projekt zagotavlja primerno razpršenost kvalitetnih in deficitarnih glasbenih vsebin, obenem pa mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je tako prejel 63 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Priprava in izvedba opere izkazuje izvirne zasnove in ustvarjalnost v pristopu, poleg tega pa je moč zaslediti visoko stopnjo celovitosti in uravnoteţenosti projekta, v katerem je posebej izpostavljena skrb za medijsko posredovanje glasbenih vsebin. Obenem produkciji opere ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt

43

5, 1000 LJUBLJANA 111. ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN, Trg maršala Tita 8, 5220 TOLMIN Koncert ob 100. letnici smrti Simona Gregorčiča

112.

KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKI OKTET, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA

Jubilejni koncert ob 55. letnici Slovenskega okteta

113.

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN, Trg maršala Tita 8, 5220 TOLMIN

Gostovanje projekta Simon Gregorčič v Gorici in Celovcu

114.

GLASBENO DRUŠTVO ANSAMBEL SLAVKO OSTERC, Galetova 9A, 4000 KOKRICA DRUŠTVO ELVIS JACKSON, Lokavec 1a, 5270 AJDOVŠČIN A

Sodelovanje ansambla Slavko Osterc v Rio de Janeiru

115.

Koncertna turneja skupine Elvis Jackson po Italiji

116.

DRUŠTVO ELVIS JACKSON,

Turneja skupine Elvis Jackson po

prejel 65 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt odlikujejo kakovostne reference prijavitelja, obenem pa izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. Gre za projekt glasbenih izvajalcev, ki izkazujejo visoko stopnjo slovenske poustvarjalnosti, obenem pa je v njem moč zaslediti izpostavljeno skrb za negovanje glasbene dediščine ter medijsko posredovanje glasbenih dogodkov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 62 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 86 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija je presodila, da gre za projekt prijavitelja z izvrstnimi referencami, v katerem se izkazujejo tudi cilji, ki presegajo raven lokalnih interesov. Jubilejni koncert mednarodno uveljavljenega izvajalskega sestava reprezentira visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 86 točk ter opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt izkazuje izvirno idejno zasnovo, v kateri se uresničujejo tudi cilji, ki presegajo raven lokalnega interesa in obetajo prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru. Komisija je presodila, da gre za projekt izvajalca, ki reprezentira visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti. V fazi ocenjevanja je tako prejel 60 točk iz splošnih ter 28 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Pričujoči projekt odlikujejo kakovostne reference prijavitelja kot tudi udeleţenih posameznikov, ki izkazujejo visoko raven slovenske poustvarjalnosti. Komisija je pohvalila tendenco po obširnejšem vključevanju mlajše generacije izvajalcev pa tudi odsotnost namena ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po mnenju komisije predstavlja projekt aktualno in kvalitetno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo visoko stopnjo slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Kot pomanjkljivost je komisija izpostavila premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino, poudarila pa je v njem izraţeno skrb za medijsko posredovanje glasbenih vsebin. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija je izpostavila kakovostno in aktualno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo visok nivo slovenske poustvarjalnosti.

44

Lokavec 1a, 5270 AJDOVŠČIN A

117.

SUBKULTR NI AZIL MARIBOR, Meljska cesta 9, 2000 MARIBOR

118.

DGUM, Gregorčičeva 33a, 2000 MARIBOR

119.

ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA

120.

FOLKLORN A SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA

121.

VOKALNA SKUPINA CANTICUM, Partizanska 5, 2000 MARIBOR RTV

122.

Avstriji in na Izpostavljena je bila tudi skrb za medijsko posredovanje Češkem glasbenih dogodkov. Menila je, da je projekt premalo realno vrednoten glede na začrtano vsebino in obseg.. Projekt je v fazi ocenjevanja prejel 67 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Mednarodna Projekt odlikuje izvirna idejna zasnova ter ustvarjalnost v koprodukcija pristopu in izvedbi, poleg tega je moč opaziti tudi visoko Punkapella raven njegove celovitosti in zaokroţenosti. Po presoji komisije gre za koprodukcijo izvajalca z zanesljivim referencami z izvajalci, ki izkazujejo visoko raven slovenske poustvarjalnosti in ustvarjalnosti. Komisija je pohvalila tudi skrb za posredovanje glasbenih dogodkov. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Gostovanje Strokovna komisija je pohvalila visoko stopnjo izvedljivosti DGUM na projekta, prav tako realno vrednotenje glede na obseg in Hrvaškem vsebino s strani prijavitelja, izpostavila pa je tudi dejstvo, da gostovanju ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Gostovanje Projekt izkazuje visoko raven izvirne idejne zasnove ter Alzheimer tria uresničuje cilje, ki presegajo lokalne interese. Komisija je v Italiji izpostavila reference prijavitelja, visoko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti ter izvedljivosti celotnega projekta. Po presoji komisije gre za gostovanje glasbenih izvajalcev, ki izkazujejo visoko zastopanosti slovenske poustvarjalnosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 89 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Gostovanje Po mnenju komisije predstavlja projekt aktualno in folklorne kakovostno ponudbo avtorjev in plesnih izvajalcev, ki skupine izkazujejo visoko raven slovenske poustvarjalnosti. Komisija Emona v je izpostavila tudi zanesljivost referenc prijavitelja ter visoko Pragi stopnjo vključevanja mlajše generacije aktivnih soudeleţencev. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 90 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Gostovanje Projekt odlikujejo reference prijavitelja, ki reprezentira skupine uveljavljeno izvajalsko telo z visoko zastopanostjo slovenske Canticum na poustvarjalnosti. Komisija je pohvalila realno ovrednotenje Sardiniji ter uravnoteţenost projekta. V fazi ocenjevanja je prejel 65 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Gostovanje Po mnenju komisije predstavlja projekt aktualno in

45

SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA

simfoničnega orkestra RTV Slovenija v Amsterdamu

123.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA

Mednarodna koprodukcija Zvočni most Ljubljana – Berlin

124.

IM.PULS d.o.o., Levstikova ulica 22, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje klavirskega dua Gorišek – Lazar

125.

DRUŠTVO Nastopa tria SPEKTRUM, Amael v Trubarjeva 10, Carnegie Hall 1000 LJUBLJANA

126.

DRUŠTVO

Turneja

kakovostno ponudbo na slovenskih tleh uveljavljene zasedbe z visoko zastopanostjo slovenske poustvarjalnosti. Poleg visoke stopnje celovitosti in zaokroţenosti projekt odlikujejo tudi zanesljive reference izvajalca. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 27 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 92 točk in opisno oceno kakovostno. Strokovna komisija za glasbeno umetnost je s priporočilom predala vlogo v presojo tudi strokovni komisiji za promocijo in mednarodno sodelovanje na ministrstvu, ki pa je ob presoji ugotovila, da projekt ne ustreza prednostnemu kriteriju (ne bo izveden v prioritetni drţavi), zato mu je ob obravnavi dodelila 0 točk in ni predlagala njegovega dodatnega sofinanciranja. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt reprezentira aktualno in kvalitetno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev mlajše generacije, ki izkazujejo visoko raven slovenske poustvarjalnosti in ustvarjalnosti. Komisija je poleg izvirne zasnove izpostavila tudi izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese, ter obetajo širšo dostopnost in številčni doseg publike po načelu teritorialnosti. Kot prednost pri zasnovi projekta je bila omenjena tudi skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 70 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Gostovanje uveljavljenih slovenskih izvajalcev, ki izkazujeta visoko zastopanost slovenske (po)ustvarjalnosti, izkazuje uresničevanje ciljev, ki presegajo lokalne interese, in obeta predvideno prepoznavnost v slovenskem, pa tudi tujem kulturnem prostoru. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Strokovna komisija za glasbeno umetnost je s priporočilom predala vlogo v presojo tudi strokovni komisiji za promocijo in mednarodno sodelovanje na ministrstvu, ki je ob presoji ugotovila, da projekt ustreza prednostnemu kriteriju (izveden bo v prioritetni drţavi), mu dodelila 10 točk ter s tem podprla predlog strokovne komisije za glasbeno umetnost in mu iz postavke 7114 odobrila dodatna sredstva v višini 200.000 SIT, skupno 400.000 SIT. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo uveljavljenih slovenskih izvajalcev z visoko zastopanostjo slovenske poustvarjalnosti. Kot prednost je komisija izpostavila izkazovanje izvirne zasnove projekta ter ustvarjalnosti v njegovi izvedbi, pri čemer je menila, da mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Projekt predstavlja zanimivo in kvalitetno ponudbo avtorjev

46

127.

128.

129.

130.

in glasbenih izvajalcev mlajše generacije, ki izkazuje visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, ter v kateri je moč prepoznati visok nivo celovitosti in zaokroţenosti. Kot pomanjkljivost je komisija izpostavila nizko stopnjo finančne soudeleţenosti prijavitelja, poudarila pa je skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov, ki jo pričujoči projekt uspešno realizira. V fazi ocenjevanja je le-ta prejel 67 točk iz splošnih ter 15 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 82 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. DRUŠTVO Evropska Strokovna komisija je izpostavila pomen aktualne in KAPA, klubska kakovostne avtorske ter izvajalske ponudbe, ki jo prinaša Masarykova turneja pričujoči projekt, obenem pa poudarila visoko raven 24, 1000 skupine celovitosti in zaokroţenosti turneje glasbene skupine mlajše LJUBLJANA Backstage generacije, v kateri se uresničujejo cilji, ki presegajo okvir lokalnih interesov. Kot pomanjkljivost je komisija omenila skromno stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja, kot pozitivni vidik pa pomen izpostavljene skrbi za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 85 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KRŢIŠNIK Delovna Po mnenju komisije uresničuje delovni načrt uveljavljenega BORUT, štipendija glasbenega ustvarjalca cilje, ki presegajo osebne interese, pri Bratov Učakar čemer se izkazuje izjemna izvirna zasnova ter visoka stopnja 46, 1000 celovitosti in zaokroţenosti njegovega delovnega načrta. V LJUBLJANA fazi ocenjevanja je projekt prejel 70 točk iz splošnih ter 30 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 100 točk in opisno oceno vrhunsko. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. DRUŠTVO Nagrada Jurija Umetniška nagrada mednarodno uveljavljenega pevca GLASBENIH Betteta izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalni princip v stimuliranju UMETNIKO profesionalne poustvarjalne glasbene kulture v slovenskem V okolju. Projektu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička, SLOVENIJE, saj izpostavlja skrb za arhiviranje in obeleţevanje glasbene Stari trg 34, dediščine. V fazi ocenjevanja je prejel 70 točk iz splošnih ter 1000 30 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 100 točk in LJUBLJANA opisno oceno vrhunsko. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ZAVOD ZA 27. Po mnenju strokovne komisije izkazuje pevski festival cilje, KULTURNE mednarodni ki presegajo lokalne interese, pri čemer je zagotovljena PRIREDITVE mladinski njegova prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru, obenem CELJE, Trg pevski festival pa tudi primerna dostopnost in številčni doseg po publike celjskih - pripravljalno načelu teritorialnosti. Komisija je pohvalila tudi velik deleţ knezov 8, leto vključevanja mlajše generacije aktivnih udeleţencev 3000 CELJE projekta, obenem pa izpostavila razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 64 točk iz splošnih ter 25 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 89 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je izrazil soglasje s predlogom komisije ter zahvalo za dodeljena sredstva. KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA skupine Moveknowled gement po Franciji

47

131.

AKADEMIJA ZA GLASBO, Stari trg 34, 1000 LJUBLJANA

Simpozij Ţivljenje in delo Janka Ravnika

132.

LOKALPAT RIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO

Jazzon 2006

133.

SLOVENSK O MUZIKOLOŠ KO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA

Simpozij Etnomuzikolo gija in etnokoreologij a v vzgoji in izobraţevanju

134.

SLOVENSK O MUZIKOLOŠ KO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA

Ciklus predavanj o raziskovanju glasbe (9)

135.

ZVEZA 35. SLOVENSKI tekmovanje H mladih

Pričujoče strokovno glasbeno srečanje nadaljuje tradicijo, ki jo odlikujeta kakovostna referenčnost prijavitelja ter visoka stopnja celovitosti in zaokroţenosti realno izvedljivega projekta, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. Njegov primarni cilj je po mnenju komisije negovanje in arhiviranje glasbene dediščine ter njena strokovna evalvacija. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 70 točk iz splošnih ter 22 iz prednostno razpisnih kriterijev, skupno 92 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Aktualna in kakovostna ponudba projekta, ki izkazuje tako visoko stopnjo izvirne zasnove kot tudi celovitost in zaokroţenost, uresničuje cilje, ki presegajo raven lokalnih interesov, obenem pa predpostavlja vključevanje mlajše generacije glasbenih ustvarjalcev. Omenjenemu projektu po presoji komisije ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička, saj zagotavlja zgolj primerno razpršenost vrhunskih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 23 iz prednostno razpisnih kriterijev, skupno 83 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po presoji strokovne komisije gre za projekt z odličnimi referencami prijavitelja kot tudi v njem soudeleţenih posameznikov. V njem je moč zaslediti uresničevanje ciljev, ki presegajo raven nacionalnih interesov, pri čemer je v zasnovi izpostavljena tudi skrb za negovanje, arhiviranje in strokovno vrednotenje glasbene dediščine. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 70 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 93 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je izrazil zaskrbljenost nad višino dodeljenih sredstev s strani strokovne komisije, pri čemer je izpostavil oteţevalne okoliščine in zaplete pri sami realizaciji projekta, v kolikor bi višina sredstev ostala nespremenjena. Poudaril je kakovost in pomembnost prijavljenega projekta, ki je v svojem segmentu edinstven in ključnega pomena. Strokovna komisija je predlog prijavitelja upoštevala, pri čemer je oblikovala stališče o uvrstitvi projekta na prioritetno rezervno listo ter izrazila svojo podporo pri nadaljnjem sofinanciranju projekta v skladu s finančnimi zmoţnostmi. Omenjeni cikel predavanj izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti izhodiščne strokovne teme prijavitelja kot tudi vseh aktivnih sodelavcev z odličnimi referencami. Po presoji strokovne komisije projektu ni moč pripisati namen ustvarjanja dobička, saj je primarno izpostavljena skrb za arhiviranje in znanstveno-strokovno umeščanje glasbene dediščine. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 88 točk ter opisno oceno kakovostno. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Pričujoče tekmovanje nadaljuje tradicijo izbora in nagrajevanja najperspektivnejših mladih slovenskih poustvarjalcev. Komisija je pohvalila visoko stopnjo

48

GLASBENIH glasbenikov ŠOL RS TEMSIG, Gradaška 24, 1000 LJUBLJANA 136. USTANOVA IMAGO SLOVENIAE – PODOBA SLOVENIJE, Gornji trg 15, 1000 LJUBLJANA

izvedljivosti projekta ter odsotnost namena ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 70 točk iz splošnih ter 30 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 100 točk ter opisno oceno vrhunsko.

137.

DRUŠTVO STOP Novo Polje cesta XI/14a 1260 LJUBLJANA POLJE

138.

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA, Glavna ulica 2, 9220 LENDAVA

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Koncertni Projekt izkazujejo visoke reference prijavitelja, kakor tudi cikel Imago širša predvidena dostopnost in številčnost dosega po načelu Sloveniae teritorialnosti, pri čemer je komisija izpostavila tudi 2006 (30) zagotavljanje razpršenosti vrhunskih glasbenih vsebin na pomanjkljivo zastopanih področjih. Iz pričujočih razlogov je komisija projekt uvrstila na rezervno listo. V fazi vrednotenja je tako prejel 60 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 80 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem ugovoru zapisal in zaprosil komisijo za ponovno presojo projekta, pri čemer je izpostavil izvirno zasnovo ter promocijo resne umetnosti na širšem teritorialnem območju. Strokovna komisija je predlog prijavitelja upoštevala, pri čemer je ugotovila nekatera nova dejstva, na podlagi česar je pričujočemu projektu dodelila finančno podporo v višini 2.000.000 SIT. Izdaja Strokovna komisija je ugotovila, da izkazuje projekt visoko zgoščenke stopnjo izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in Slovenski izvedbi, prav tako je izpostavila opazno tendenco po skladatelji za vključevanju mlajše generacije glasbenih avtorjev in tolkala izvajalcev, ki dokazujejo visoko raven slovenske ustvarjalnosti, v nadaljevanju pa je izpostavila tudi močno izraţeno stopnjo celovitosti in zaokroţenosti projekta, zaradi česar ga je uvrstila na rezervno listo. V fazi vrednotenja je projekt prejel 59 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 80 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem ugovoru zapisal, da se s presojo strokovne komisije ne strinja, pri čemer je poudaril edinstvenost in pomembnost lastne dejavnosti na področju glasbe za tolkala. Strokovno komisijo za glasbo je zaprosil za ponovno presojo projekta. Strokovna komisija je upoštevala mnenje prijavitelja, pri čemer so bila ugotovljena nekatera nova dejstva v prid podpore projekta. V skladu s ponovno presojo je izrekla predlog sofinanciranja v višini 300.000 SIT. Cikel Obisk v Pričujočemu projektu po mnenju komisije ni moč pripisati sinagogi (7) namen ustvarjanja dobička, kljub temu pa je bila kot pomanjkljivost izpostavljena nezadostna razpršenost kvalitetnih in deficitarno zastopanih glasbenih vsebin, poleg tega pa še nekoliko niţja stopnja izkazovanja izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi. Omenjena je bila tudi prenizko zastavljena stopnja dostopnosti in številčnega dosega po načelu teritorialnosti, obenem pa še nedosledna raven celovitosti in zaokroţenosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 44 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih

49

139.

140.

razpisnih kriterijev, skupno 62 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem ugovoru izrazil nezadovoljstvo in nestrinjanje nad presojo strokovne komisije, pri čemer je opozoril na teritorialni doseg, pomembnost projekta ter multinacionalnost izvajalske zasedbe v okviru dvojezičnega kulturnega prostora ter navedel oteţevalne okoliščine v izvedbi samega projekta, v kolikor le-ta ne bi bil podprt. Strokovna komisija je upoštevala pisni ugovor prijavitelja, pri čemer je ugotovila nekatera nova dejstva v prid podpori projekta. Menila je, da je pričujoči koncertni cikel ključnega pomena za kulturni utrip dvojezičnega kulturnega prostora, pri čemer je izpostavila tudi kakovost navedenih izvajalcev. V skladu z navedenimi ugotovitvami je komisija predlagala sofinanciranje projekta v višini 200.000 SIT. TURISTIČN Gostovanje Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev O DRUŠTVO skupine Orlek in izvajalske skupine, ki izkazuje visoko zastopanost RUARDI, 16 v ZDA slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, pri čemer je Cesta 9. strokovna komisija izpostavila tudi nekoliko manj izraţeno avgusta 68, stopnjo celovitosti in zaokroţenosti ter negotovo raven 1140 izvedljivosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz ZAGORJE splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je izrazil ugovor nad presojo strokovne komisije, pri čemer je izpostavil pomembnost izbora ter pričujočega gostovanja skupine Orlek v ZDA, ki temelji na povabilu tamkajšnjih gostiteljev. Prav tako je prijavitelj zaprosil komisijo za ponovno preučitev vloge ter izrazil zaskrbljenost nad samo realizacijo projekta, v kolikor bo projekt ostal finančno nepodprt. Strokovna komisija je na podlagi pisnega ugovora ter prijaviteljeve prošnje ponovno preučila vlogo ter ugotovila, da so bila navedena nekatera nova dejstva v prid podpori projekta, pri čemer je bil izpostavljen zlasti obseţen teritorialni doseg, številčnost in dostopnost ter promocija slovenske glasbe v tujini. V skladu z navedenimi dejstvi in finančnimi zmoţnostmi je komisija podprla gostovanje skupine v višini 600.000 SIT. KULTURNI Goriške muze Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev DOM NOVA na gradu ter izvajalskih skupin, pri čemer se izkazujejo izvirne GORICA, Dobrovo (5) zasnove in ustvarjalnost prijavitelja in sodelujočih Bevkov trg 4, posameznikov z zanesljivimi referencami. Komisija je 5000 NOVA pohvalila tudi zagotavljanje razpršenosti kakovostnih GORICA glasbenih vsebin na deficitarnih področjih, zato je priporočila uvrstitev projekta na rezervno listo. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 20 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 80 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem pisnem ugovoru izrazil nestrinjanje s presojo strokovne komisije v zvezi s pričujočim ciklom, pri čemer je navedel tudi svoje temeljne delovne cilje in strategije ter opozoril na nezmoţnost izvajanja ter morebiten propad pričujočega cikla v primeru nepodprtosti projekta. Zaradi pomena projekta je zaprosil komisijo za ponovno

50

141.

142.

preučitev vloge. Strokovna komisija je na pobudo prijavitelja vlogo ponovno proučila ter ugotovila, da so bila navedena nekatera nova dejstva v prid podpori prijavljenega cikla. V skladu s finančnimi zmoţnostmi se je le-ta odločila za podporo projekta v višini 800.000 SIT. KULTURNO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se DRUŠTVO zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki FOLK Uspavanke na naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno SLOVENIJA, Slovenskem financiralo. p.p. 1578, Strokovna komisija je mnenja, da izkazuje projekt izvirno 1001 idejno zasnovo, vendar v celoti ne izpolnjuje ciljev, ki bi LJUBLJANA obetali predvideno prepoznavnost v širšem slovenskem kulturnem prostoru ter dostopnost publiki, prav tako pa je bilo kot pomanjkljivost izpostavljeno premalo realno finančno ovrednotenje projekta glede na njegov obseg in vsebino. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je izrazil ugovor na predlog strokovne komisije, pri čemer je navedel dejstva v zvezi z regionalno in kulturno večplastnostjo projekta ter raziskovalno dejavnostjo na področju etnologije in antropologije. Strokovno komisijo je zaprosil za ponovno ovrednotenje projekta. Strokovna komisija je na predlog prijavitelja vlogo vnovič preučila ter ugotovila, da so bila navedena nekatera nova dejstva, ki se nanašajo na upravičenost podpore pričujočega projekta, zlasti z vidika edinstvenosti ter teritorialnega dosega. V skladu s finančnimi zmoţnostmi je komisija izrekla podporo v višini 300.000 SIT. RTV Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SLOVENIJA zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki OE Mojca Zlobko naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno ZALOŢBA Vajgl in financiralo. KASET IN Miran Kolbl Projekt predstavlja ponudbo kakovostnih glasbenih PLOŠČ, poustvarjalcev. Kljub navedenemu strokovna komisija Kolodvorska ugotavlja pomanjkljivo izkazovanje izvirne zasnove ter 2, 1550 ustvarjalnosti v pristopu, prav tako je bila ugotovljena LJUBLJANA premajhna stopnja celovitosti in zaokroţenosti vsebine izdaje ter premalo izčrpni vsebinska obrazloţitev in utemeljitev koncepta. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 14 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je izrazil svoj ugovor na predlog komisije ter nestrinjanje z njenim mnenjem, pri čemer je izpostavil vsebinsko izvirnost, ki se kaţe ţe v sami izvajalski zasedbi. Poudaril je tudi deficitarnost obstoječih izdaj na nosilcih zvoka s tovrstnim programom in zasedbo, pri čemer je komisijo zaprosil za ponovno proučitev vloge. Komisija je na predlog prijavitelja vlogo ponovno proučila in ugotovila, da so bila navedena nova dejstva v prid upravičenosti projekta do finančne podpore, zlasti z vidika preteklih izdaj na nosilcih zvoka, na katerih ni moč zaslediti take zasedbe kot v pričujočem projektu. Strokovna komisija

51

143.

KOSOVELO V DOM KULTURNI CENTER KRASA, Kosovelova 4a, 6210 SEŢANA

144.

VULC TADEJA, Spodnja Viţinga 44, 2360 RADLJE OB DRAVI

145.

RTV SLOVENIJA GLASBENA

je v skladu s finančnimi zmoţnostmi izdajo zgoščenke podprla v višini 250.000 SIT. Mednarodni Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se festival kitare po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki (7) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt sicer zagotavlja razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih, vendar je komisija menila, da je izkazovanje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v njegovi zasnovi premalo izrazito. Prav tako po njenem mnenju festival ne presega ciljev lokalnih interesov in ne obeta prepoznavnosti v širšem kulturnem prostoru. V fazi ocenjevanja je tako le-ta prejel 60 točk iz splošnih ter 17 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je podal svoj pisni ugovor na presojo strokovne komisije ter navedel razloge za upravičenost finančne podpore, od katerih velja izpostaviti zlasti širok, tudi mednarodni teritorialni doseg projekta ter specifičen pomen festivala za kulturni utrip okolice, pri čemer je zaprosil za ponovno ovrednotenja projekta. Projekt je strokovna komisija na podlagi pisne pritoţbe vnovič preučila in ugotovila, da zagotavlja razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih, pri čemer je moč zaslediti sodelovanje slovenskih glasbenih poustvarjalcev mlajše generacije. Ugotovljeno je bilo, da festival presega uresničevanje ciljev lokalnih interesov, pri čemer obeta prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru. V skladu z zmoţnostmi je pričujoči projekt podprla v višini 300.000 SIT. Delovna Po mnenju komisije gre za projekt mlade in perspektivne štipendija skladateljice s kakovostnimi referencami dosedanjega dela, ki izkazuje visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, prav tako pa je potrebno izpostaviti tehtnost in uravnoteţenost pričujočega delovnega načrta, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. Komisija je predlagala prednostno obravnavo projekta in ga uvrstila na rezervno listo. V fazi ocenjevanja je tako prejel 60 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 80 točk ter opisno oceno nezadovoljivo. Prijaviteljica je potrdila predlog strokovne komisije ter izrazila seznanjenost z uvrstitvijo na rezervno listo. Po odzivu izvajalke je strokovna komisija ministra opozorila na nezadostna sredstva, ki onemogočajo sofinanciranje tako pomembnih projektov, kot je pričujoči. Podporo mnenju strokovne komisije je izrazila tudi strokovna sluţba ministrstva. Minister je na podlagi priporočila strokovne komisije v zvezi s podporo pričujočega projekta ter v ţelji po podpori izvirne domače ustvarjalnosti zagotovil dodatna finančna sredstva ter tako odobril financiranje projekta v višini 2.500.000 SIT. Naročila dela Projekt izkazuje visoko stopnjo referenčnosti uveljavljenega Milko Lazar - slovenskega skladatelja, ki izkazuje visoko stopnjo Koda 328531 ustvarjalnosti, prav tako pa je v delu moč zaslediti kvalitetno

52

PRODUKCIJ A, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA

146.

ŠAVLI PETER, Brejčeva ulica 13a, 1230 DOMŢALE

Naročilo dela Peter Šavli Koncert za marimbo in orkester

147.

ŠIJANEC Delovna MARJAN, štipendija Vrečarjeva 15, LAVRICA, 1291 ŠKOFLJICA

raven celovitosti in zaokroţenosti. Kot prednost je komisija izpostavila tudi stopnjo izvedljivosti projekta ter nenamenskost ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 63 točk iz splošnih ter 24 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je pisno izrazil seznanitev z uvrstitvijo projekta na rezervno listo, pri čemer je navedel nekatera nova dejstva v zvezi s kvaliteto naročenega dela ter promocijo slovenske ustvarjalnosti in komisijo zaprosil za vnovično obravnavo vloge. Strokovna komisija je ministra opozorila na nezadostna sredstva, ki onemogočajo sofinanciranje tako pomembnih projektov, kot je pričujoči. Podporo mnenju strokovne komisije je izrazila tudi strokovna sluţba ministrstva. Minister se je na podlagi priporočila strokovne komisije ter v ţelji po podpori izvirne domače ustvarjalnosti odločil za podporo projekta v višini avtorskega honorarja, 641.829 SIT. Komisija je izpostavila zanesljive reference prijavitelja in avtorja dela, prav tako tudi izkazovanje visoke stopnje izvirne zasnove. Vendar pa je komisija presodila, da se omenjena ideja ne uresničuje dovolj celovito in zaokroţeno v primerjavi z ostalimi prijavljenimi projekti pričujočega predlagatelja. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v zvezi s predlogom komisije izrazil ugovor, pri čemer se je skliceval na dokazovanje o celovitosti in zaokroţenosti projekta, ki je bil ţe posnet oz. realiziran. Komisijo je zaprosil tudi za vnovično presojo. Strokovna komisija je v skladu s predlogom prijavitelja vlogo ponovno preučila, pri čemer je sklenila prijavitelja obvestiti o načinu njegove argumentacije, prav tako pa je odkrila nekatera nova dejstva, na podlagi katerih je predlagala odobritev projekta v višini avtorskega honorarja 641.829 SIT. Podporo mnenju komisije je izrazila tudi strokovna sluţba ministrstva. Minister je v ţelji po podpori izvirne domače ustvarjalnosti za sofinanciranje navedenega projekta zagotovil dodatna finančna sredstva v višini avtorskega honorarja. Strokovna komisija je menila, da gre za delovni projekt skladatelja z zanesljivimi referencami, pri čemer je moč zaslediti visoko izkazovanje slovenske ustvarjalnosti kot tudi izrazito stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. Komisija je pohvalila visoko raven izvedljivost projekta, ki mu ni moč pripisati namen ustvarjanja dobička, in ga uvrstila na rezervno listo. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 58 točk iz splošnih ter 22 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 80 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je na presojo in predlog strokovne komisije podal pisni ugovor, pri čemer je navedel nekatera nova dejstva in poudaril referenčnost in kontinuiteto lastnega ustvarjanja.

53

148.

149.

150.

Komisijo je naprosil za ponovno proučitev njegove vloge. Komisija je prijaviteljev predlog in prošnjo upoštevala, pri čemer je ugotovila nekatera nova dejstva v prid finančni podpori projekta. Kljub omejenim finančnim zmoţnostim se je odločila podpreti projekt v celotni višini 2.500.000 SIT zaradi tehtno argumentiranih dejstev. DRUŠTVO Koncertni Po mnenju komisije izkazuje prijavljeni projekt visoko MEŠANI cikel – stopnjo referenčnosti prijavitelja, saj gre za priznanega in KOMORNI Jubilejnih 15 tudi mednarodno uveljavljenega izvajalca na področju ZBOR let slovenskega zborovstva z daljšo kontiuniteto. Komisija je LJUBLJANS pohvalila visoko stopnjo izvedljivosti koncertnega cikla, ki KI zagotavlja zadostno teritorialno dostopnost obenem izkazuje MADRIGALI tudi visoko raven zaokroţenosti in celovitosti; prav tako STI, Krekov projektu ni moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi trg 2, 1000 ocenjevanja je projekt prejel 63 točk iz splošnih ter 24 točk iz LJUBLJANA prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 87 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je potrdil predlog strokovne komisije in izvedbo projekta ter se zahvalil za dodeljena sredstva. GLASBENO Festival Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se BOBNARSK Bobnanje je po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki O DRUŠTVO zdravo, redno naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno DUNUN, pa še bolj (5) financiralo. Knafelčeva Strokovna komisija je izpostavila izvirno zasnovo 24, 2000 pričujočega cikla, kljub navedenemu pa je presodila, da v MARIBOR celoti ne izkazuje ciljev, ki bi presegali raven lokalnih interesov in obetali širšo prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Kot nadaljnjo pomanjkljivost je izpostavila premalo realno finančno vrednotenje projekta s strani prijavitelja. V fazi ocenjevanja je cikel prejel 58 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 74 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem pisnem ugovoru zapisal, da komisija ni podprla nobenega izmed prijavljenih projektov ter izrazil nestrinjanje z mnenjem v zvezi s pričujočim projektom. Prav tako je omenil, da se na projekt pripravljajo ţe tretje leto, pri čemer so poudarili tudi prepoznavnost samega projekta in njegov teritorialni doseg ter mednarodno udeleţbo soizvajalcev. Prijavitelj je v skladu z novimi dejstvi izrazil tudi dvom, ali je komisija natančno preučila vlogo ter zaprosil za ponovno ovrednotenje projekta. Strokovna komisija je upoštevala prijaviteljevo pobudo ter ugotovila nekatera nova dejstva, pri čemer je soglašala s prijaviteljevimi argumenti in nekaterimi na novo poudarjenimi dejstvi. V skladu s finančnimi zmoţnostmi je izrazila podporo projektu v višini 500.000 SIT. KULTURNO GlasbenoStrokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se DRUŠTVO plesna po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki BEŢIGRAD, produkcija naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Smoletova 16, VRL VRČ financiralo. 1000 Menila je, da ne izkazuje ciljev, ki obetajo njegovo LJUBLJANA prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru, opozorila pa je tudi na predvideni manjši doseg publike zaradi premalo določene ciljne publike produkcije.

54

151.

152.

V fazi ocenjevanja je projekt prejel 62 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem pisnem ugovoru izrazil nestrinjanje s presojo in predlogom strokovne komisije, pri čemer je navedel nekatera nova dejstva glede sodelujočih umetnikov – glasbenikov in plesalcev. Opozoril je tudi na širši ciljni doseg projekta – tako publike kot tudi teritorialnega dosega, pri čemer je zaprosil komisijo za ponovno ovrednotenje projekta. Strokovna komisija je upoštevala predlog prijavitelja ter ugotovila pristnost na novo prezentiranih dejstev, pri čemer je soglašala z argumenti prijavitelja ter se posledično odločila za podporo projekta v skladu s finančnimi zmoţnostmi v višini 300.000 SIT. DOM SV. Orgelski Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se JOŢEF ciklus Pridi in po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki CELJE, prisluhni (6) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Plečnikova financiralo. 29, 3000 Prijavljeni projekt izkazuje visoko stopnjo izvedljivosti, prav CELJE tako je strokovna komisija izpostavila realno ovrednotenje s strani prijavitelja, vendar je obenem presodila, da pričujoči orgelski ciklus ne presega okvirov lokalnih interesov, zato ne obeta širše dostopnosti in dosega publike po načelu teritorialnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem pisnem ugovoru zapisal, da se z mnenjem komisije ne strinja, pri čemer je navedel nekatere nove argumente v zvezi s teritorialnim dosegom pričujočega koncertnega cikla ter v povezavi s kulturnim utripom okraja, ki bi postal prikrajšan za realizacijo pričujočega cikla s prepoznavno kontinuiteto, v kolikor bi projekt ostal nepodprt. Iz pričujočih razlogov je komisiji predlagal ponovno preučitev vloge. Strokovna komisija je upoštevala predlog prijavitelja, pri čemer je ugotovila nekatera nova in utemeljeno argumentirana dejstva v prid podpore koncertnega cikla. V skladu s finančnimi zmoţnostmi se je odločila za podporo pričujočega projekta v višini 200.000 SIT. KULTURNO 18. Po mnenju komisije izkazuje projekt visoko stopnjo PRIREDITVE mednarodni izkazovanja ciljev, ki presegajo lokalne interese, s čimer se NI CENTER folklorni dosega predvidena zaţelena prepoznavnost v slovenskem NARODNI festival kulturnem prostoru. Prav tako je bila izpostavljena tudi DOM, Ulica Folkart 2006 dostopnost in številčni doseg po načelu teritorialnosti, pri kneza Koclja (12) čemer je komisija ugotovila tudi realizacijo medijskega 9, 2000 posredovanja glasbenih dogodkov v sklopu pričujočega MARIBOR projekta, zato je priporočila njegovo uvrstitev na rezervno listo. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 59 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 80 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Na podlagi zanesljivih referenc prijavitelja ter pomembnosti pričujočega projekta s področja deficitarnih glasbenih vsebin s širokim teritorialnim dosegom se je komisija odločila

55

153.

154.

podpreti v obliki sofinanciranja v višini 1.000.000 SIT. RTV Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SLOVENIJA zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki OE Slovenski naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno ZALOŢBA oktet – S financiralo. KASET IN pesmijo okoli Izdaja zgoščenke predstavlja aktualno in kakovostno PLOŠČ sveta ponudbo uveljavljenega ansambla, vendar zasnova pričujoče Kolodvorska izdaje ne predstavlja dovolj visoke izvirne zasnove in 2, 1550 ustvarjalnosti v pristopu. Komisija je opozorila na skromno LJUBLJANA vsebinsko obrazloţitev programske zasnove izdaje. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Na podlagi novih dejstev v prid odobritve projekta, zlasti z vidika izvajalske kontinuitete ter referenčnosti prijavitelja, ter na predlog ministra se je strokovna komisija odločila podpreti izdajo zgoščenke v višini 300.000 SIT. GLASBENA Koncertni Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se AGENCIJA cikel Šmartno po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki JOTA (7) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno FRANJO financiralo. POLANC s.p., Pričujoči cikel izkazuje dovolj izvirno idejno zasnovo in Gregorčičeva ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, vendar je komisija 5, 5212 presodila, da v celoti ne izkazuje ciljev, ki bi presegali raven DOBROVO lokalnega interesa, prav tako pa ne zagotavlja dovolj široke dostopnosti in dosega publike po načelu teritorialnosti. Nadaljnja pomanjkljivost je po mnenju komisije premalo realno finančno vrednotenje projekta. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Na podlagi novih dejstev v prid odobritve projekta, zlasti z vidika izvajalske kontinuitete ter referenčnosti prijavitelja, ter na predlog ministra se je strokovna komisija odločila podpreti projekt v višini 500.000 SIT.

Na podlagi presoje prispelih vlog je strokovna komisija predlagala, da se na rezervno listo uvrsti projekte, kot je razvidno iz II. točke izreka, in sicer: 1. BRIZANI Delovna IMER štipendija TRAJA, Nusdorferjeva 17, 1000 LJUBLJANA Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila kakovostno vsebino delovnega projekta glasbenega avtorja, ki izkazuje velik ustvarjalni potencial, vendar je menila da v pričujoči prijavi manj dosledno izkazuje izvirne zasnove ter idejne projekte, ki bi opravičevali dodelitev štipendije iz drţavnega proračuna. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo.

56

2.

SLOVENSK O MUZIKOLOŠ KO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA

Simpozij Etnomuzikolo gija in etnokoreologij a v vzgoji in izobraţevanju

3.

SOUND TECH d.o.o., Ulica Milana Majcna 25, 1433 RADEČE

Izdaja zgoščenke: Slovenski sekstet klarinetov slovenskim avtorjem

Prijavitelj je v svojem pisnem ugovoru zapisal, da se z mnenjem strokovne komisije ne strinja, pri čemer je navedel dejstva o svojem dosedanjem kakovostnem delu na področju izvajanja romske glasbe. Komisiji je na podlagi lastnih argumentov predlagal vnovično presojo vloge ter finančno odobritev projekta. Strokovna komisija je predlog prijavitelja upoštevala, pri čemer je obţalovala nezadostnost višine razpoloţljivih finančnih sredstev. Na podlagi argumentov prijavitelja se je odločila, da uvrsti projekt prioritetno na rezervno listo, pri čemer predlaga ministrstvu podporo. Po presoji strokovne komisije gre za projekt z odličnimi referencami prijavitelja kot tudi v njem soudeleţenih posameznikov. V njem je moč zaslediti uresničevanje ciljev, ki presegajo raven nacionalnih interesov, pri čemer je v zasnovi izpostavljena tudi skrb za negovanje, arhiviranje in strokovno vrednotenje glasbene dediščine. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 70 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 93 točk in opisno oceno kakovostno. Prijavitelj je v svojem pisnem ugovoru izrazil zaskrbljenost nad nemoteno realizacijo mednarodno in za slovensko strokovno javnost pomembnega projekta, pri čemer je komisijo zaprosil za povečanje finančnih sredstev. Strokovna komisija se je z navedenimi argumenti prijavitelja strinjala, pri čemer je izrazila obţalovanje o nezadostnosti razpoloţljivih finančnih sredstev, ki bi omogočile višjo podporo kvalitetnega projekta. Iz pričujočih razlogov ga je uvrstila na rezervno listo ter ministrstvu priporočila povečanje dodeljenih sredstev za dodatnih 500.000. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Poudarila je dobre reference predlagatelja projekta, v katerem se izkazuje tudi visoka zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Kljub temu pa je menila, da je projekt glede na obseg in vsebino premalo realno ovrednoten, deloma pa je v njem moč zaslediti tudi pomanjkljivo stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. Komisija je pogrešala izčrpnejšo vsebinsko obrazloţitev ter tehtnejšo utemeljitev koncepta zgoščenke. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem pisnem ugovoru strokovno komisijo opozoril na pomembnost, izvajalsko vrhunskost, zaokroţenost ter teritorialni doseg pričujočega projekta, pri čemer je izpostavil tudi pomen promocije slovenskih avtorjev skladb za klarinet. Komisijo je zaprosil za ponovno preučitev vloge ter za rešitev k odobritvi finančne podpore pričujočega projekta. Strokovna komisija je po predlogu prijavitelja projekt uvrstila na rezervno listo, pri čemer je ugotovila nekatera nova dejstva zaradi česar ministrstvu priporoča

57

4.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CORTESIA, Bratov Rozmanov 4, 1000 LJUBLJANA

Naročilo koreografije Lidija Podlesnik na glasbo Isaaca Poscha

sofinanciranje pričujočega projekta, obenem pa je izrazila obţalovanje nad nezadostno višino razpoloţljivih finančnih sredstev, pri čemer je ministrstvu predlagala odobritev v znesku 300.000 SIT. Komisija priporoča odobritev pričujočega projekta, ki izkazuje visoko raven izvirne zasnove ter stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Prav tako je potrebno izpostaviti predvideno dostopnost in številčni doseg omenjenega projekta, saj gre za izpostavljeno skrb za arhiviranje glasbeno-plesne dediščine ter posledično medijsko posredovanje naročenega dela na deficitarnem področju, zaradi česar je komisija predlagala njegovo uvrstitev na rezervno listo. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 80 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil.

Na podlagi presoje prispelih vlog je strokovna komisija predlagala, da se ne sprejme v financiranje projektov, kot je razvidno iz III. točke izreka, in sicer: 1. KULTURNO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se DRUŠTVO zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki GLASBE, Slovanska naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Alpska cesta duša financiralo. 42, 4248 Menila je, da projekt obeta cilje, ki presegajo lokalne LESCE interese, vendar ni podprla, saj je menila, da ne izkazuje dovolj izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, opozorila pa je tudi na premajhno uravnoteţenost med njegovim obsegom in vsebino ter predstavljeno finančno konstrukcijo. V fazi ocenjevanja je tako projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 25 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. 2. RADYOYO, Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se Teslova 3, zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki 1000 Murat & Jose naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno LJUBLJANA financiralo. Projekt po mnenju komisije vključuje mlajšo generacijo potencialno perspektivnih avtorjev in izvajalcev, ki sta komercialno uspešna in medijsko prepoznavna, zato izdaja zgoščenke ne sodi med tiste, ki jim ne bi bilo moč pripisati namena ustvarjanja dobička. Poleg navedenega projekt ne izpolnjuje objavljenih prednostnih kriterijev na področju glasbene umetnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk ter opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. 3. DRUŠTVO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se KORUZNO zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki ZRNO, Seme, olje in naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Travniška 22, tropine financiralo. 2310 Po mnenju komisije predstavlja projekt primerno stopnjo SLOVENSK izvirne idejne zasnove, vendar je v nadaljevanju izpostavila

58

4.

5.

6.

7.

9.

predvsem pomanjkanje njegove celovitosti in vsebinske zaokroţenosti, prav tako pa je menila, da ne izkazuje ciljev, ki bi presegali raven lokalnih interesov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 23 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 73 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se DRUŠTVO zgoščenke: Pri po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki SLOVENSKI farni cerkvici naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno OKTET, financiralo. Krekov trg 2, Projekt sicer kakovostnih in prepoznavnih izvajalcev po 1000 mnenju komisije ne izkazuje izvirne zasnove v pristopu in LJUBLJANA izvedbi, obenem pa sodi med projekte, ki jim je moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se DRUŠTVO zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki SLOVENSKI Comedian naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno OKTET, financiralo. Krekov trg 2, Po mnenju strokovne komisije gre za ponudbo uveljavljene 1000 izvajalske skupine, vendar je projekt po presoji komisije LJUBLJANA glede na obseg in vsebino premalo realno finančno ovrednoten ter uravnoteţen. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk ter opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. NIKA Izdaja Po ugotovitvi strokovne komisije je bil projekt v letu 2005 ţe RECORDS, zgoščenke: realiziran, s čimer prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za d.o.o. Phonophobia sodelovanje na razpisu, ki navaja, da lahko prijavitelji na Šmartinska razpis prijavljajo le projekte, ki bodo v celoti realizirani v 152/6, 1000 letu 2006 (besedilo razpisa JPR7-UK-2006, odstavek 4.1). LJUBLJANA Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. NIKA Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se RECORDS, zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki d.o.o. Olivija naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Šmartinska financiralo. 152/6, 1000 Projekt sicer izkazuje visoko zastopanost slovenske LJUBLJANA ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, vendar pa se komisija za njegovo podporo zaradi premajhne vsebinske celovitosti in zaokroţenosti ter premalo tehtne obrazloţitve in utemeljitve koncepta ni odločila. Menila je, da je zaradi domnevnega razpada izvajalske skupine mogoče sklepati na njegovo manjšo izvedljivost. Tudi sicer ga je ocenila kot projekt, ki mu je moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk ter opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. NIKA Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se RECORDS, zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki

A BISTRICA

59

d.o.o. Štempel Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA

10.

NIKA Izdaja RECORDS, zgoščenke: d.o.o. Titan Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA

naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predstavlja sicer aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalcev, vendar je po mnenju strokovne komisije v prijavi moč zaslediti skromno stopnjo celovitosti in zaokroţenosti njegove zasnove ter pomanjkljivo vsebinsko obrazloţitev in utemeljitev koncepta. Prav tako je glede na obseg in vsebino manj po mnenju komisije premalo realno ovrednoten in uravnoteţen, obenem pa mu je moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Po ugotovitvi strokovne komisije je bil projekt v letu 2005 ţe realiziran, s čimer prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje na razpisu, ki navaja, da lahko prijavitelji na razpis prijavljajo le projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2006 (besedilo razpisa JPR7-UK-2006, odstavek 4.1).

11.

12.

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Izdaja 3 Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se zgoščenk: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Najlepše naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno slovenske financiralo. popevke 1-3 Projekt po presoji komisije ne predstavlja dovolj aktualne in zanimive ponudbe avtorjev in uveljavljenih glasbenih izvajalcev, prav tako ne izkazuje izvirne zasnove. Izdaje s podobno vsebinsko zasnovo je namreč na slovenskem trţišču ţe mogoče najti. Kot pomanjkljivost predloga je bila izpostavljena tudi premalo dosledna stopnja njegove celovitosti in zaokroţenosti,. Komisija je poudarila tudi dejstvo, da je iz zasnove razviden še namen ustvarjanja dobička, saj gre za potencialno komercialno uspešen projekt v treh posamičnih izdajah. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. NIKA Izdaja 3 Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se RECORDS, zgoščenk: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki d.o.o. Najlepše naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Šmartinska slovenske financiralo. 152/6, 1000 popevke 4-6 Projekt po presoji komisije ne predstavlja dovolj aktualne in LJUBLJANA zanimive ponudbe avtorjev in uveljavljenih glasbenih izvajalcev, prav tako ne izkazuje izvirne zasnove. Izdaje s podobno vsebinsko zasnovo je namreč na slovenskem trţišču ţe mogoče najti. Kot pomanjkljivost predloga je bila izpostavljena tudi premalo dosledna stopnja njegove celovitosti in zaokroţenosti,. Komisija je poudarila tudi dejstvo, da je iz zasnove razviden še namen ustvarjanja dobička, saj gre za potencialno komercialno uspešen projekt v treh posamičnih izdajah. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil.

60

13.

NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA

14.

NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA

15.

NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA

16.

FAMILIJA, Preradovičeva 6, 1000 LJUBLJANA

Izdaja 3 Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se zgoščenk: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Najlepše naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno slovenske financiralo. popevke 7-9 Projekt po presoji komisije ne predstavlja dovolj aktualne in zanimive ponudbe avtorjev in uveljavljenih glasbenih izvajalcev, prav tako ne izkazuje izvirne zasnove. Izdaje s podobno vsebinsko zasnovo je namreč na slovenskem trţišču ţe mogoče najti. Kot pomanjkljivost predloga je bila izpostavljena tudi premalo dosledna stopnja njegove celovitosti in zaokroţenosti,. Komisija je poudarila tudi dejstvo, da je iz zasnove razviden še namen ustvarjanja dobička, saj gre za potencialno komercialno uspešen projekt v treh posamičnih izdajah. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Anavrin naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt po mnenju komisije prinaša visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, obenem pa ne izkazuje dovolj velike stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Pomanjkljiva sta tudi tehtnost vsebinske obrazloţitve in utemeljitev koncepta. Glede na obseg in vsebino gre po mnenju komisije za premalo realno ovrednoten in uravnoteţen projekt, ki mu je moč pripisati tudi namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 50 iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 60 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Klemen naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Klemen financiralo. Projekt po mnenju komisije prinaša visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, obenem pa ne izkazuje dovolj velike stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Pomanjkljiva sta tudi tehtnost vsebinske obrazloţitve in utemeljitev koncepta. Glede na obseg in vsebino gre po mnenju komisije za premalo realno ovrednoten in uravnoteţen projekt, ki mu je moč pripisati tudi namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Morska naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno zvezdica financiralo. Projekt izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, vendar pa strokovna komisija ugotavlja, da je glede na obseg in vsebino premalo realno ovrednoten in

61

17.

LP Izdaja GLASBENA zgoščenke: PRODUKCIJ Leeloojamais A d.o.o., Boršt 12b, 8263 CERKLJE OB KRKI

18.

GYRUS d.o.o., Streliška 1a, 1000 LJUBLJANA

Izdaja zgoščenke: Maturant&ka kompilacija

19.

ICENTRAL Izdaja DIGITALNA zgoščenke: PRODUKCIJ Fabrika A SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČIN A

20.

ICENTRAL DIGITALNA

Izdaja zgoščenke:

uravnoteţen. Prav tako je iz prijave razvidna nizka stopnja predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predvideva visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, vendar po mnenju strokovne komisije glede na obseg in vsebino ni dovolj realno ovrednoten in uravnoteţen. Prav tako gre po ugotovitvah komisije za projekt, ki mu je moč pripisati namen ustvarjanja dobička, saj gre za medijsko prepoznavno in komercialno uspešno izvajalsko skupino, ki le deloma zagotavlja dovolj visoko razpršenost glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 iz splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje visoko stopnjo izvedljivosti, obenem pa predvideva tudi visok deleţ vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev. Vendar pa je po presoji komisije bilo ugotovljeno, da projekt ne izkazuje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, prav pa ne izkazuje ciljev, ki bi presegali lokalne interese in obetali njegovo prepoznavnost v širšem slovenskem in tujem kulturnem prostoru. V fazi vrednotenja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 68 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt zagotavlja razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih, vendar pa po presoji komisije ne izkazuje dovolj visoke stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Poleg navedenega je pogrešala tudi bolj izčrpno in tehtnejšo vsebinsko-konceptualno obrazloţitev ter bolj realno ovrednotenje projekta glede na njegov obseg in vsebino. Ugotovljena je bila tudi nizka stopnja finančne soudeleţenosti predlagatelja. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 62 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterije, skupno 72 točk ter opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki

62

21.

22.

23.

naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju strokovne komisije je v projektu predvidena visoka udeleţba mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, ki zagotavljajo zadostno razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih glasbenih področjih, kljub navedenemu pa je ugotovila, da je glede na obseg in vsebino premalo realno ovrednoten ter obenem ne zagotavlja dovolj visoke stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Po mnenju komisije je zaradi nizke stopnje predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja vprašljiva tudi izvedljivost projekta. V fazi vrednotenja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ICENTRAL Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se DIGITALNA zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki PRODUKCIJ Inertia naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno A SIMON financiralo. ŠERC s.p., Prijavljen projekt izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese Vilharjeva 27, in obetajo prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru, 5270 kljub navedenemu pa je strokovna komisija ugotovila nizko AJDOVŠČIN stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti predlagatelja ter A pomanjkljivo stopnjo celovitosti in zaokroţenosti programa zgoščenke, pri čemer velja izpostaviti zlasti premalo tehtno vsebinsko obrazloţitev. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 5 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. GLASBENO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se BOBNARSK zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki O DRUŠTVO Jam - bashi naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno DUNUN, Out of the financiralo. Knafelčeva forest Po mnenju komisije projekt ne zagotavlja dovolj aktualne in 24, 2000 kakovostne ponudbe na deficitarnih glasbenih področjih, MARIBOR prav tako ne izkazuje dovolj visoke stopnje vsebinske celovitosti in zaokroţenosti. Kot nadaljnja pomanjkljivost projekta je bilo izpostavljeno, da ne izkazuje ciljev preseganja lokalnih interesov, zaradi česar bo po mnenju komisije izdaja zgoščenke v širšem kulturnem prostoru premalo prepoznavna. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SLOVENIJA zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki OE Milena naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno ZALOŢBA Morača – financiralo. KASET IN sopran Projekt po mnenju komisije izkazuje visoke reference PLOŠČ, prijavitelja in predstavljene umetnice. Kljub temu pa je Kolodvorska strokovna komisija opozorila na manj izrazito stopnjo 2, 1550 celovitosti in zaokroţenosti projekta in predvsem na LJUBLJANA pomanjkljivo vsebinsko obrazloţitev, iz katere ni bilo mogoče sklepati na prepoznavnost izdaje v širšem kulturnem

PRODUKCIJ Ataraxia A SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČIN A

63

24.

prostoru in mednarodni javnosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 11 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja DVD Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SLOVENIJA operete po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki OE Netopir naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno ZALOŢBA financiralo. KASET IN Po mnenju komisije gre za projekt z visoko stopnjo PLOŠČ, izvedljivosti, ki pa ne izkazuje izvirne zasnove in Kolodvorska ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, saj gre za DVD izdajo 2, 1550 popularne operete, ki je na slovenskem trţišču ţe sedaj LJUBLJANA dostopna na različnih nosilcih zvoka in slike. Poleg navedenega izdaja ne izpostavlja slovenske ustvarjalnosti, pač pa poustvarjalno prakso ustaljenega opernega repertoarja. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 8 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 68 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SLOVENIJA zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki OE Zlato izročilo naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno ZALOŢBA slovenskega financiralo. KASET IN godbeništva Projekt obeta prepoznavnost v širšem slovenskem kulturnem PLOŠČ, prostoru, kljub navedenemu pa ne izkazuje izvirne zasnove in Kolodvorska ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, opazna pa je tudi manj 2, 1550 izrazita stopnja njegove celovitosti in zaokroţenosti. LJUBLJANA Komisija je opozorila tudi na pomanjkljivo vsebinsko obrazloţitev in utemeljitev programske zasnove. V fazi vrednotenja je projekt prejel 45 točk iz splošnih ter 15 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 60 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SLOVENIJA zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki OE Camerata naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno ZALOŢBA Slovenica financiralo. KASET IN Po mnenju komisije gre za projekt predlagatelja z visokimi PLOŠČ, referencami, vendar je v prijavi pogrešala večjo stopnjo Kolodvorska programske celovitosti in zaokroţenosti ter bolj izčrpno 2, 1550 vsebinsko obrazloţitev. Opozorila je tudi, da izdaja ne LJUBLJANA izkazuje dovolj visoke zastopanosti slovenskih glasbenih ustvarjalcev, pač pa predstavlja dela tujih skladateljev, ki so na slovenskem trţišču ţe dostopna. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. RTV Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SLOVENIJA zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki OE Miloš Mlejnik naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno ZALOŢBA & Rainer financiralo.

25.

26.

27.

64

KASET IN Gepp PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA ZALOŢBA Izdaja SANJE ROK zgoščenke: ZAVRTANIK Laganee s.p., Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA

28.

29.

ZAVOD RADIO ŠTUDENT, Cesta 27. aprila 31, 1000 LJUBLJANA

Izdaja zgoščenke: Klubski maraton 06

30.

GLASBENO GLEDALIŠČ E MELITE OSOJNIK, Gerbičeva 3, 1000 LJUBLJANA

Izdaja zgoščenke: Slovenske ljudske pesmi

31.

PIHALNI ORKESTER KOMEN, Komen 118,

Izdaja zgoščenke Pihalnega orkestra

Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo izvajalcev, vendar po mnenju komisije ne izkazuje izvirne programske zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk iz opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije je v projektu moč zaslediti aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ter ostalih izvajalcev, prav tako je spodbudno vključevanje mlajše generacije glasbenih ustvarjalcev, ki izkazujejo visoko zastopanost slovenske kreativnosti in poustvarjalnosti. Kot pomanjkljivost prijavljenega projekta je komisija izpostavila nekoliko niţjo stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja kot tudi manj realno ovrednotenje projekta glede na obseg in vsebino. V fazi vrednotenja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt zagotavlja visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, ne izkazuje pa primerne stopnje celovitosti in zaokroţenosti, prav tako pa je bila ugotovljena nizka stopnja finančne soudeleţenosti prijavitelja projekta in premajhna finančna uravnoteţenost projekta glede na obseg in vsebino. V fazi vrednotenja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je poudarila tehtnost vsebinske obrazloţitve projekta. Vendar po strokovni presoji ne izkazuje izvirnega programskega koncepta (izdaj s tovrstno tematiko je v slovenskem prostoru ţe precejšnje število), prav tako pa je moč zaslediti premalo realno finančno ovrednotenje projekta glede na obseg in vsebino. V fazi vrednotenja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 12 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 67 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo.

65

32.

33.

34.

35.

Po mnenju komisije predvideva projekt visoko stopnjo dostopnosti, kot pomanjkljivost pa velja izpostaviti pomanjkanje izvirnih zasnov ter ustvarjalnosti v programskem pristopu ter premalo realno ovrednotenje projekta glede na njegov obseg in vsebino. Strokovna komisija je še menila, da bi bila glede na naravo delovanja orkestra primernejša prijava na razpis Javnega sklada za kulturne dejavnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 60 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KLUB Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se KULTURNIH zgoščenke po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki USTVARJAL Improces II naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno CEV KU-KU, financiralo. Ulica Projekt izkazuje po mnenju komisije izvirno zasnovo, kljub Pohorskega temu pa je izrazila pomisleke glede njegove vsebinske bataljona 10, celovitosti in uravnoteţenosti ter izkazovanja ciljev, ki ne 2342 RUŠE presegajo okvira lokalnih interesov, zato obetajo premajhno prepoznavnost in dostopnost izdaje. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 14 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 64 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KLUB Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se KULTURNIH zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki USTVARJAL Povabilo na naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno CEV KU-KU, čaj financiralo. Ulica Projekt izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalnost v pristopu Pohorskega in izvedbi. Vendar je strokovna komisija ugotovila, da izdaja bataljona 10, zgoščenke ne presega interesov lokalnega pomena, opozorila 2342 RUŠE pa je še na nizko stopnjo finančne soudeleţenosti prijavitelja ter na premalo realno finančno ovrednotenje projekta glede na njegov obseg in vsebino. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ZAVOD Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SPLOH, zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Trpinčeva 81, Eksperiment naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno 1000 2004 financiralo. LJUBLJANA Izdaja zgoščenke predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalcev, vendar bi po presoji komisije veljalo izpostaviti pomanjkljivost celovitosti in zaokroţenosti projekta, nizko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti predlagatelja, pa tudi premalo realno finančno ovrednotenje projekta glede na njegov obseg in vsebino. Projektu velja po mnenju komisije pripisati tudi namen ustvarjanja dobička, kar se odraţa predvsem v zahtevi izjemno visokega avtorskega honorarja. V fazi vrednotenja je projekt prejel 69 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. GLASBENO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se

6223 KOMEN

Komen

66

DRUŠTVO MEFISTO, Marohovih 16, 2000 MARIBOR

36.

37.

38.

po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt zajema aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev ter glasbenih izvajalcev, vendar po presoji komisije ne izkazuje dovolj visoke stopnje celovitosti in zaokroţenosti ter ciljev, ki bi presegali lokalne interese in s tem obetali prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. DRUŠTVO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se SPEKTRUM, zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Trubarjeva 10, Koncerti naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno 1000 Spektrum financiralo. LJUBLJANA 2001-2005 (3) Po mnenju komisije projekt predstavlja kakovostno ponudbo avtorjev ter izvajalcev, vendar pa je potrebno izpostaviti, da ne izkazuje dovolj izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu, prav tako pa iz vsebinske obrazloţitve in konceptualne utemeljitve ni razvidna stopnja njegove programske celovitosti in zaokroţenosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 14 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 74 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. GLASBENO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se AKUSTIČNO zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki DRUŠTVO 5x299SIT naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno MIKS, band financiralo. Preradovičeva Po presoji strokovne komisije je v pričujočem projektu moč 44, 1000 prepoznati izkazovanje izvirne idejne zasnove, vendar pa je LJUBLJANA kot pomanjkljivost potrebno izpostaviti predvsem premajhno stopnjo njegove celovitosti in zaokroţenosti, ki jo je pripisati tudi skromni vsebinski obrazloţitvi in konceptualni utemeljitvi. Komisija je opozorila še na nizko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti predlagatelja ter na premalo realno finančno ovrednotenje projekta glede na obseg in vsebino. V fazi ocenjevanje je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 0 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. HYMNOS Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se ZAVOD ZA zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki USTVARJAL Glasba za naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno NOST, flavto, kitaro financiralo. Strokovna komisija ugotavlja, da izkazuje projekt Vodovodna 7, in godala visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, vendar pa ne 1000 izkazuje v celoti ciljev, ki bi presegali okvir lokalnih LJUBLJANA interesov in s tem obetali prepoznavnost v širšem slovenskem kulturnem prostoru. Komisija je kot pomanjkljivost izpostavila tudi premalo realno finančno vrednotenje projekta glede na obseg in vsebino. V fazi vrednotenja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo.

zgoščenke: UM A ZERO

67

39.

40.

41.

42.

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. SERUM Izdaja DVD: Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se Trubarjeva 26 The stroj po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki 3270 LAŠKO naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in izvajalcev, kljub navedenemu pa je temu strokovna komisija menila, da v izdaji DVD-ja ni moč zaslediti izvirne ideje ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi. Čeprav je v prijavi izpostavljena skrb za arhiviranje deficitarnih glasbenih vsebin, projekt ne zagotavlja primerne stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Kot dodatno pomanjkljivost je strokovna komisija izpostavila tudi nizko stopnjo finančne soudeleţenosti prijavitelja. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se DRUŠTVO zgoščenke po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki FINIS skupine naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno MUNDI Siddharta financiralo. SIDDHARTA Po mnenju strokovne komisije bo imela zgoščenka velik , Ravbarjeva številčni doseg po načelu teritorialnosti, saj gre za ulica 5, 1000 komercialno uspešno in medijsko prepoznavno izvajalsko LJUBLJANA skupino. Omenjena izdaja pa ne izkazuje prepričljive stopnje celovitosti in zaokroţenosti, pri čemer je vlogi moč očitati tudi premalo tehtno vsebinska obrazloţitev in utemeljitev programske zasnove. Kot pomanjkljivost je komisija izpostavila še premalo realno finančno vrednotenje projekta s strani prijavitelja in izrazila mnenje, da je kljub izpostavljeni skrbi za medijsko posredovanje glasbenih del izdaji moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 8 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ŠPRAJC Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se BORIS zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki (SKUPINA Vinil naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno REVOLUTE), financiralo. Tbilisijska 48, Projekt izkazuje visoko stopnjo izvedljivosti, vendar po 1000 mnenju strokovne komisije ne vsebuje dovolj izvirne zasnove LJUBLJANA in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, kakor tudi ne dovolj prepoznavne stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Kot nadaljnjo pomanjkljivost je komisija izpostavila tudi premalo realno finančno vrednotenje projekta glede na obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 0 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Izdaja Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se UMETNIŠKO zgoščenke: po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki DRUŠTVO Pastir na skali naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno PREPIH, financiralo.

68

Trţaška c. 10, 1000 LJUBLJANA

43.

FILOZOFSK Izdaja A zgoščenke FAKULTETA HUMANIST , Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA

44.

GALERIJA AVSENIKHOFNER d.o.o., Begunje 22, 4275 BEGUNJE

Izdaje Avsenikovih priredb za zbore

45.

ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ

Notna izdaja Sto slovenskih ljudskih, ki to niso

Po mnenju komisije izkazuje projekt cilje, ki presegajo lokalne interese, vendar pa presoji komisije ne izkazuje dovolj prepoznavne izvirne idejne zasnove, prav tako pa je zaradi premalo določene ciljne poslušalske publike vprašljiva tudi njegova dostopnost in številčni doseg publike po načelu teritorialnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostno razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. V izdaji pričujoče zgoščenke je moč prepoznati visoko referenčnost prijavitelja, vendar strokovna komisija ugotavlja, da projekt ne izkazuje vsebinskih ciljev, ki bi dosegali merila in kriterije za sofinanciranje glasbenih projektov iz drţavnega proračuna. Zaradi specifične ciljne orientiranosti izdaje (tj. izbrane študentske populacije) komisija predvideva niţjo ciljno dostopnost in doseg publike po načelu teritorialnosti, pri čemer velja kot nadaljnjo pomanjkljivost izpostaviti še niţjo stopnjo vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev. Strokovna komisija predlagatelju priporoča prijavo projekta na Ministrstvo za znanost. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 48 točk iz splošnih ter 12 iz prednostno razpisnih kriterijev, skupno 60 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je o presoji komisiji izrazil odločno nestrinjanje, še posebej v zvezi glede orientiranosti projekta, saj je le-ta po mnenju prijavitelja namenjen celotni študentski populaciji. Strokovna komisija kljub navedenemu prijaviteljevem argumentu ni zasledila novih dejstev, ki bi bila v prid finančni podpori projekta. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju strokovne komisije gre za projekt, ki ne izkazuje dovolj visoke ravni izvirne zasnove, saj prinaša priredbe in ne originale znanih Avsenikovih del, poleg tega pa je glede na obseg in vsebino premalo realno finančno ovrednotena in uravnoteţena. Omenjeni izdaji, v kateri je opaziti tudi premalo izrazito stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, je po presoji komisije moč pripisati tudi namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija ugotavlja, da gre za notno izdajo prijavitelja z visokimi zaloţniškimi referencami, kljub temu

69

46.

ASTRUM Notna izdaja d.o.o., Miro Kokol Cankarjeva 7, Upevanje 4290 TRŢIČ

47.

ASTRUM Egi Gašperšič d.o.o., - 3 skladbe za Cankarjeva 7, otroke 4290 TRŢIČ

48.

ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ

Notna izdaja Damijan Močnik Prešernova ljubezen

49.

SLOVENSK O MUZIKOLOŠ KO DRUŠTVO,

Notna izdaja Benjamin Ipavec Zbrani samospevi

pa je potrebno omeniti dejstvo, da pričujoč projekt v celoti ne izkazuje izvirne programske zasnove. Kot nadaljnjo pomanjkljivost izdaje je komisija izpostavila tudi premajhno stopnjo njene celovitosti in zaokroţenosti, ter premalo izčrpno in tehtno vsebinsko obrazloţitev in utemeljitev programske zasnove. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Omenjena notna izdaja je projekt prijavitelja in avtorja s kakovostnimi referencami, kljub navedenemu pa je strokovna komisija ugotovila, da pričujoči projekt v svoji zasnovi ne obeta širše prepoznavnosti v slovenskem kulturnem okolju. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Pričujoči projekt predstavlja kakovostno ponudbo slovenskega avtorja, vendar je strokovna komisija presodila, da notna izdaja ne izkazuje dovolj prepričljive izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu, opazna pa je tudi skromna stopnja njene celovitosti in zaokroţenosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju strokovne komisije predstavlja projekt aktualno ponudbo uveljavljenega zborovskega skladatelja, ob obravnavi pa je komisija presodila, da notna izdaja v celoti ne izkazuje primerne stopnje celovitosti in zaokroţenosti, predvsem zaradi premalo izčrpne vsebinske obrazloţitve, iz katere tudi ni bilo mogoče sklepati na njeno primerno dostopnost in prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje sicer visoke reference prijavitelja in

70

Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA

50.

FUNDACIJA LUCIJANA MARIJE ŠKERJANCA , Rozmanova 9, 1000 LJUBLJANA

Notna izdaja L. M. Škerjanc Tri skladbe za levo roko (In tema con variazioni za klavir)

51.

MEDNAROD NA FUNDACIJA BELI GOLOB, Trnovo pri Gorici 26, 5252 TRNOVO

Koncertni cikel Zgodba o miru in ljubezni (9)

52.

ZAVOD Festival Trava PLAVAJOČE plava (8) GLEDALIŠČ E, Karlovška 20, 1000 LJUBLJANA

53.

MLADINSKI Glasbeno

posameznikov, udeleţenih v izvedbi, vendar je strokovna komisija presodila, da gre za izdajo, ki je glede na obseg in vsebino premalo realno finančno ovrednotena, iz nje pa je razvidna tudi skromna finančna soudeleţenost prijavitelja. Zaradi navedenega se za predlog sofinanciranja projekta ni odločila. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 12 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju strokovne komisije je v pričujočem projektu izraţena visoka zastopanost slovenske ustvarjalnosti. Kljub temu je presodila, da v predlaganem projektu ni mogoče zaslediti primerne stopnje celovitosti in zaokroţenosti, ki bi ju utemeljevala tehtnejša vsebinska obrazloţitev, prav tako ne dovolj izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi. Projekt je prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje sicer dobronamerno in druţbeno konstruktivno gesto uveljavljenega slovenskega izvajalca, vendar je strokovna komisija poudarila komercialen značaj pričujoče produkcije ter nedoslednosti v izkazovanju stopnje njegove celovitosti in zaokroţenosti. Prav tako je menila, da v njem ni dovolj prepoznavne izvirne idejne programske zasnove. Izhajajoč iz dejstva, da gre za medijsko prepoznaven projekt s šibkeje izraţeno komponento ustvarjalnosti, mu je v fazi ocenjevanja dodelila 55 točk iz splošnih ter 15 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije predstavlja projekt aktualno in kakovostno ponudbo domačih avtorjev ter izvajalcev, vendar je presodila, da je stopnja izvedljivosti projekta prenizka, tudi zaradi ravni skromne finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja. Zaradi navedenega je podprla projekt prijavitelja, ki se je pri obravnavi uvrstil višje. V fazi vrednotenja je projekt prejel 63 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 73 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se

71

KULTURNI poletje v CENTER, Mariboru (11) Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR

54.

FOLKLORN A SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA

Cikel Na visokih gorah, na ravnem polju (5)

55.

GLASBENA Cikel Grajski AGENCIJA večeri (7) JOTA FRANJO POLANC s.p., Gregorčičeva 5, 5212 DOBROVO

56.

GLASBENA Češnjev AGENCIJA etnofestival JOTA (6) FRANJO POLANC s.p., Gregorčičeva 5, 5212 DOBROVO

po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt odlikuje dobre reference prijavitelja ter izpostavljena skrb za medijsko posredovanje glasbenih dogodkov, vendar po mnenju strokovne komisije v celoti ne izkazuje dovolj izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi. Kot nadaljnji pomanjkljivosti je komisija izpostavila premalo izrazito stopnjo celovitosti in zaokroţenosti projekta, ter izkazovanje ciljev, ki ne presegajo okvira lokalnih interesov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 8 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 73 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predstavlja kakovostno ponudbo izvajalcev, vendar je komisija presodila, da koncertni cikel ne izkazuje dovolj prepričljive izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, prav tako pa ne dovolj visoke ravni vsebinske celovitosti in zaokroţenosti. Projekt je v fazi vrednotenja prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Prijavljeni cikel zagotavlja razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na pomanjkljivo zastopanih področjih. Kljub navedenemu je strokovna komisija presodila, da ne vsebuje dovolj izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, prav tako ne izkazuje ciljev, ki bi obetali njegovo prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru. Komisija je izpostavila še premalo realno finančno ovrednotenje projekta ter skromno stopnjo njegove vsebinske celovitosti in zaokroţenosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 66 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije predstavlja projekt aktualno in kakovostno ponudbo domačih avtorjev ter izvajalcev, vendar je po njenem mnenju stopnja njegove izvedljivosti nizka, predvsem zaradi skromne ravni finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja. V fazi vrednotenja je projekt prejel 63 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 73 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil.

72

57.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 BELTINCI

36. mednarodni folklorni festival Beltinci (6)

58.

RTN & MOM d.o.o., Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA

Cikel Talent forum @ metalkamp (30)

59.

KLUB Festival KANALSKE Kontrada (6) MLADINE, Čargova 15 5213 KANAL

60.

PEKARNA MAGDALEN SKE MREŢE, Ob ţeleznici

Mednarodni festival etno glasbe Etnika (9)

Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije izkazuje projekt reference prijavitelja, saj gre za festival z dolgotrajno tradicijo. Kljub temu pa je presodila, da ne izkazuje ciljev, ki bi presegali raven lokalnih interesov in izkazovali izvirno zasnovo v pristopu in izvedbi. Menila je, da bi bilo projekt primerneje prijaviti na razpise Sklada za kulturne dejavnosti RS. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 68 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je ob obravnavi menila, da je v zasnovi projekta moč zaslediti ţeljo po intenzivnem vključevanju mlajše generacije avtorjev in izvajalcev. Kljub izpostavljeni skrbi za medijsko posredovanje pomanjkljivo zastopanih glasbenih dogodkov pa je presodila, da gre za prijavitelja in soudeleţence s premalo prepoznavnimi referencami. Kot nadaljnje pomanjkljivosti projekta so bile izpostavljene tudi manjša stopnja izvedljivosti, premalo realno finančno ovrednotenje projekta glede na zastavljen obseg in vsebino ter nizka stopnjo finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja. Zaradi navedenega je menila, da je omenjenemu projektu moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt po mnenju komisije ne izkazuje dovolj prepoznavne izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, poleg navedenega pa ne predstavlja dovolj aktualne in kakovostne ponudbe glasbenih avtorjev in izvajalcev. Kot nadaljnja pomanjkljivost projekta je bilo izpostavljeno premalo dosledno izkazovanje ciljev, ki bi presegali raven lokalnih interesov, obenem pa obetali zaţeleno dostopnost in številčnih doseg publike po načelu teritorialnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo.

73

61.

62.

63.

Po mnenju komisije gre za projekt s primerno izraţeno stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, vendar je v nadaljevanju presodila, da gre za prijavitelja, ki se je v preteklem sodelovanju z ministrstvom izkazal s premalo zanesljivimi referencami. Tudi sicer v projektu ni bilo moč zaslediti izkazovanja ciljev, ki bi presegali okvir lokalnih interesov. Kot nadaljnjo pomanjkljivost je komisija izpostavila tudi skromno stopnjo finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Summerbrejk Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se UMETNIŠKO 06 - po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki DRUŠTVO mednarodni naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno ENOTA, Breg festival financiralo. 129, 4274 lomljenih Strokovna komisija je izpostavila aktualnost in kakovost ŢIROVNICA ritmov (8) ponudbe avtorjev ter ostalih izvajalcev, vendar je v nadaljevanju presodila, da gre za prijavitelja, katerega reference v širšem kulturnem prostoru še niso dovolj prepoznavne. Kot nadaljnje pomanjkljivosti je komisija omenila še premajhno stopnjo zanesljivosti dejanske izvedljivosti prijavljenega projekta ter prenizko raven finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja, zaradi česar je sklepala, da je omenjenemu projektu moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KLUB Študentski Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se ŠTUDENTO festival po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki V ŠMARSKE Š.O.K. (13) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno REGIJE IN financiralo. OBSOTELJA Po presoji komisije za glasbo gre za projekt z visoko stopnjo – KŠŠO, vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, vendar Celjska 28, pa le-ta ne izkazuje dovolj visoke stopnje celovitosti in 3000 CELJE zaokroţenosti, ki bi bila podprta z ustrezno vsebinsko obrazloţitvijo in utemeljitvijo programske zasnove. Prav tako po mnenju komisije festival ne izkazuje ciljev, ki bi presegali lokalne interese oz. interese specifične skupine, ki ji je namenjen, po njegovi finančni konstrukciji pa je moč sklepati, da mu je moč pripisati še namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je tako prejel 63 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 63 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. LOKALPAT Festival Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se RIOT, Poletje v po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Prešernov trg mestu (11) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno 6, 8000 financiralo. NOVO Čeprav predstavlja projekt aktualno in kakovostno ponudbo MESTO avtorjev in glasbenih izvajalcev, je strokovna komisija izrazila obţalovanje zaradi pomanjkanja finančnih sredstev, zaradi katerega se je odločila za podporo projektov 8, 2000 MARIBOR

74

64.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA

Cikel nastopov tria Savski / Manček Prinčič (6)

65.

KULTURNO CrossRadio UMETNIŠKO festival (6) DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA

66.

KULTURNO Festival Lent PRIREDITVE ostali NI CENTER programi (19) NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR

67.

KULTURNO Cikel UMETNIŠKO Technopark

prijavitelja, ki so se ob obravnavi uvrstili višje. Kot njegovo temeljno pomanjkljivost je izpostavila premalo izrazito izkazovanje ciljev, ki bi presegali okvire lokalnih interesov in obenem obetali prepoznavnost projekta v širšem kulturnem prostoru. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje cilje, ki obetajo večjo prepoznavnost izvajalcev v slovenskem kulturnem prostoru, vendar pa je komisija ob obravnavi presodila, da je premalo realno finančno ovrednoten in uravnoteţen glede na obseg in vsebino, obenem pa predpostavlja nizko stopnjo finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja. V fazi ocenjevanja je tako prejel 68 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Festival predstavlja kvalitetno ponudbo avtorjev in izvajalcev, vendar pa je komisija presodila, da kljub izpostavljeni skrbi za medijsko posredovanje glasbenih vsebin ne izkazuje ciljev, ki bi presegali raven lokalnih interesov in s tem obetali zaţeleno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Kot nadaljnja pomanjkljivost projekta je bila izpostavljena nizka stopnja predvidene finančne soudeleţenosti prijavitelja ter premalo realno finančno ovrednotenje projekta glede na zastavljen obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je tako prejel 69 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predstavlja kvalitetno ponudbo avtorjev in izvajalcev, podkrepljeno z zanesljivo referenco prijavitelja. Vendar pa je komisija presodila, da iz priloţene vsebinske utemeljitve ni mogoče razbrati primerne stopnje njegove programske celovitosti in zaokroţenosti, obenem pa je po menila, da je iz zasnove moč sklepati na namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki

75

DRUŠTVO TECHNOLO GIJA, Mariborska cesta 2, 3000 CELJE

2006 (6)

68.

KULTURNO Eurocamp UMETNIŠKO Slovenija DRUŠTVO 2006 (6) TECHNOLO GIJA, Mariborska cesta 2, 3000 CELJE

69.

KULTURNO Clubbing UMETNIŠKO Technologia DRUŠTVO 2006 (30) TECHNOLO GIJA, Mariborska

naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju strokovne komisije predpostavlja projekt visoko raven vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, obenem pa ne izkazuje dovolj prepričljive izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi. Komisija je presodila, da projekt ne uresničuje ciljev, ki bi presegali lokalne interese in s tem zagotavljali večjo prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Kot nadaljnja pomanjkljivost je bilo izpostavljeno premalo realno ovrednotenje projekta glede na zastavljen obseg in vsebino, iz česar je bilo mogoče sklepati na namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je izrazil svojo pritoţbo in odločno nestrinjanje z mnenjem strokovne komisije, pri čemer je poudaril, da noben od prijavljenih projektov ni prejel ne finančne podpore ne ustreznega mnenja. Prijavitelj je izpostavil zatiranje s strani komisije ter neutemeljenost pripisovanja projektu ustvarjanja dobička. Strokovna komisija je upoštevala pritoţbo prijavitelja, pri čemer ni ugotovila nobenih novih dejstev v zvezi z realizacijo in vsebino prijavljenega projekta, zaradi česar se za podporo ni odločila. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Pričujoči projekt sicer predvideva visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, vendar je strokovna komisija presodila, da gre za projekt z manj prepričljivimi referencami kot tudi z niţjo stopnjo moţnosti realizacije. Prav tako je bila kot pomanjkljivost izpostavljeno premalo realno ovrednotenje projekta glede na zastavljen obseg in vsebino, iz česar je bilo mogoče sklepati na namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je prejel 63 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 63 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je izrazil svojo pritoţbo in odločno nestrinjanje z mnenjem strokovne komisije, pri čemer je poudaril, da noben od prijavljenih projektov ni prejel ne finančne podpore ne ustreznega mnenja. Prijavitelj je izpostavil zatiranje s strani komisije ter neutemeljenost pripisovanja projektu ustvarjanja dobička. Strokovna komisija je upoštevala pritoţbo prijavitelja, pri čemer ni ugotovila nobenih novih dejstev v zvezi z realizacijo in vsebino prijavljenega projekta, zaradi česar se za podporo ni odločila. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije projekt predpostavlja vključevanje mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, vendar pa je menila,

76

70.

71.

72.

da gre za prijavitelja s premalo prepoznavnimi referencami ter za projekt s skromno stopnjo celovitosti in zaokroţenosti ter s premalo ambicioznim izkazovanjem ciljev, ki bi presegali lokalne interese. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je izrazil svojo pritoţbo in odločno nestrinjanje z mnenjem strokovne komisije, pri čemer je poudaril, da noben od prijavljenih projektov ni prejel ne finančne podpore ne ustreznega mnenja. Prijavitelj je izpostavil zatiranje s strani komisije ter neutemeljenost pripisovanja projektu ustvarjanja dobička. Strokovna komisija je upoštevala pritoţbo prijavitelja, pri čemer ni ugotovila nobenih novih dejstev v zvezi z realizacijo in vsebino prijavljenega projekta, zaradi česar se za podporo ni odločila. MLADINSKI Festival Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se ZAVOD Mesto mladih po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki POPRAD, Trg (6) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno E. Kardelja 1, financiralo. 5000 NOVA Pričujoči projekt sicer predvideva visoko stopnjo GORICA vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, vendar pa je komisija v nadaljevanju presodila, da festival ne vsebuje dovolj aktualne in kakovostne ponudbe avtorjev in glasbenih izvajalcev, prav tako ne izkazuje dovolj prepričljive izvirne zasnove. Kot nadaljnje pomanjkljivosti so bili izpostavljeni skromno uresničevanje ciljev, ki bi presegali raven lokalnih interesov, premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino ter iz zasnove razviden namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 63 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 63 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. MLADINSKI Koncertni Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se ZAVOD cikel Poletna po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki POPRAD, Trg scena (27) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno E. Kardelja 1, financiralo. 5000 NOVA Po mnenju komisije predvideva projekt širšo dostopnosti in GORICA številčni doseg po načelu teritorialnosti, vendar pa je presodila, da ne predstavlja dovolj aktualne in kakovostne ponudbe ter ne izkazuje dovolj prepoznavne izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi. Kot nadaljnja pomanjkljivost je bilo izpostavljeno tudi premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 66 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 66 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. SOUND Clarus Clarum Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se TECH d.o.o., (5) po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Ulica Milana naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Majcna 25, financiralo. 1433 Projekt izkazuje dovolj visoko stopnjo celovitosti in

cesta 2, 3000 CELJE

77

RADEČE

73.

DRUŠTVO SPEKTRUM, Trubarjeva 10, 1000 LJUBLJANA

74.

GLASBENO KULTURNO DRUŠTVO SAX, Prešernova 15, 5270 AJDOVŠČIN A

75.

ZVEZA ŠTUDENTSK IH KLUBOV SLOVENIJE, Trţaška cesta 42, 1000 LJUBLJANA

zaokroţenosti, kar je razvidno tudi iz tehtne vsebinske obrazloţitve. Vendar pa je komisija presodila, da ne izkazuje ciljev, ki bi presegali raven lokalnih interesov in s tem obetali prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Prav tako sta bili kot pomanjkljivosti izpostavljeni predvidena premajhna dostopnost ter številčni doseg publike po načelu teritorialnosti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Komorni Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se koncerti po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Spektrum (6) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila zanesljive reference prijavitelja ter posameznikov, udeleţenih v izvedbi, vendar je v nadaljevanju presodila, da projekt v celoti ne izkazuje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu, poleg tega ne zagotavlja dovolj visoke prepoznavnosti, dostopnosti in številčnosti dosega publike po načelu teritorialnosti. Kot nadaljnja pomanjkljivost je bilo izpostavljeno premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je tako prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Njoki summer Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se festival (8) po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predpostavlja visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, vendar je strokovna komisija kljub temu ugotovila, da pričujoči festival ne izkazuje dovolj prepoznavne izvirne zasnove, prav tako pa ne primerne stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Kot nadaljnje pomanjkljivosti projekta so bili izpostavljeni premalo dosledno izkazovanje ciljev, ki presegajo okvir lokalnih interesov, premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino ter namen ustvarjanja dobička iz festivala. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 63 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 63 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Škisova Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se trţnica (7) po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je presodila, da projekt ne izkazuje dovolj izrazite izvirne idejne zasnove ter dosledne stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Kot nadaljnja pomanjkljivost je bilo izpostavljeno nepopolno uresničevanje ciljev, ki presegajo okvir lokalnih interesov oz. interesov ozko selekcionirane ciljne publike, s čimer bi bila doseţena večja prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Po mnenju

78

76.

JAVNI ZAVOD POLHOGRAJ SKA GRAŠČINA, Polhov Gradec 61, 1355 POLHOV GRADEC

77.

ZAVOD ŠTIP, Kosovelova 5, 6210 SEŢANA

78.

MORDOR d.o.o., Ulica bratov Učakar 86, 1000 LJUBLJANA

79.

ŠPRAJC BORIS (SKUPINA REVOLUTE), Tbilisijska 48, 1000 LJUBLJANA

komisije je projektu moč pripisati še namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 59 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 59 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Grajski Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se glasbeni po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki večeri (7) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Pričujoči koncertni cikel je po mnenju komisije glede na začrtan obseg in vsebino realno ovrednoten in uravnoteţen, vendar pa je izpostavila pomanjkljivo stopnjo njegove programske celovitosti in zaokroţenosti ter le delno uresničevanje ciljev, ki presegajo lokalne interese, s čimer bi bila zagotovljena večja prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Koncertni Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se cikel po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Podlagamo naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno 2006 (11) financiralo. Po presoji komisije izkazuje pričujoči koncertni cikel visoko stopnjo vključevanja aktivnih udeleţencev mlajše generacije. Vendar pa je kot pomanjkljivosti izpostavila nekoliko slabše izkazovanje izvirne zasnove ter premalo dosledno izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese. Projekt je po oceni komisije tudi finančno premalo realno ovrednoten in uravnoteţen. V fazi vrednotenja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Master of Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se Metal koncerti po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki (25) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt vsebuje zanimivo ponudbo avtorjev in izvajalcev, kljub temu pa je komisija presodila, da ne izkazuje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi. Po mnenju komisije reference prijavitelja in posameznikov, udeleţenih v izvedbi, v širšem kulturnem prostoru še niso dovolj prepoznavne, poleg navedenega pa je projektu moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je tako prejel 68 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Revolute Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se Vinil (5) po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt vključuje avtorje in izvajalce mlajše generacije, ki izkazujejo kakovostno raven slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Po presoji komisije pa iz prijave ni bilo moč

79

80.

DRUŠTVO Kitarski večer SLOVENSKI v modrem H salonu (5) UČITELJEV KITARE – EGTA, Gradaška 24, 1000 LJUBLJANA

81.

IM.PULS d.o.o., Levstikova ulica 22, 1000 LJUBLJANA

Poletni koncerti v atriju Mestnega muzeja Ljubljana (5)

82.

DRUŠTVO PRIJATELJE V GLASBE KOPER, Gallusova 2, 6000 KOPER

Glasbeni večeri (11)

83.

PIHALNI

Cikel pihalni

razbrati prepoznavne izvirne zasnove, pri čemer je bila izpostavljena tudi premalo izrazita stopnja celovitosti in zaokroţenosti projekta. Obenem je komisija menila, da je glede na začrtan obseg in vsebino premalo realno ovrednoten in uravnoteţen, obenem pa mu je moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi vrednotenja je projekt prejel 62 točk iz splošnih ter 5 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 67 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije gre za projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička, vendar je ob obravnavi izpostavila skromno stopnjo njegove celovitosti in zaokroţenosti. Prav tako po presoji komisije projekt v celoti ne izkazuje ciljev, ki presegajo lokalne interese in obetajo prepoznavnost v celotnem slovenskem kulturnem prostoru. Kot pomanjkljivost je bila izpostavljena tudi nekoliko niţja raven predvidene dostopnosti in številčnega dosega njegove publike. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 54 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Pričujoči projekt izkazuje kakovostne reference prijavitelja, a vendar ne tudi vseh posameznikov, soudeleţenih v izvedbi. Po mnenju komisije je koncertni cikel zastavljen z manj izrazito stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, prav tako pa je nekoliko pomanjkljivo zagotovljena razpršenost kvalitetnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk iz opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Pričujoči koncertni cikel predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev. Kot pomanjkljivost je bila izpostavljena premalo izvirna idejna zasnova ter manj dosledno realizirana stopnja njegove programske celovitosti in uravnoteţenosti. Projektu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička. Zaradi navedenega je v fazi vrednotenja prejel 60 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se

80

ORKESTER KOMEN, Komen 118, 6223 KOMEN

84.

KULTURNO DRUŠTVO FINIS MUNDI SIDDHARTA , Ravbarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA

85.

SREDIŠČE ROTUNDA KOPER, Vojkovo nabreţje 23, 6000 KOPER

86.

DRUŠTVO GLASBENIK OV EVROPE, Šerkova 3, 1000 LJUBLJANA

orkester po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Komen 10 let naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno (6) financiralo. Po presoji komisije se v pričujočem projektu izkazuje primerna stopnja razpršenosti glasbenih vsebin na deficitarnih področjih, vendar je bila kot pomanjkljivost izpostavljena pomanjkljiva prepoznavnost referenc prijavitelja in sodelujočih v širšem kulturnem prostoru. Prav tako je po presoji komisije premalo izraţena stopnja programske celovitosti in zaokroţenosti projekta, obenem pa se v zasnovi ne izkazujejo cilji, ki bi presegali lokalne interese. Menila je, da bi bilo projekt primerneje prijaviti na razpise Sklada za kulturne dejavnosti RS. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 60 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Siddhartina Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se koncertna po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki turneja (24) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje kakovostne reference uveljavljene glasbene skupine, ki izkazuje visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, vendar je strokovna komisija poudarila, da je projekt glede na začrtan obseg in vsebino premalo realno ovrednoten, poleg tega pa mu je moč pripisati namen ustvarjanja dobička. Iz navedenih razlogov je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Festival Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se Anabdi (6) po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju strokovne komisije predstavlja festival aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev, vendar pa ne izkazuje ciljev, ki bi presegali lokalni interes, s čimer bi se obetala njegova prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Prav tako je bila kot pomanjkljivost izpostavljena premalo realno finančno ovrednotenje projekta. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 68 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 68 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Ciklus Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se koncertov po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Karantane (6) naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po presoji strokovne komisije se v projektu izkazujejo reference posameznikov, soudeleţenih v izvedbi. Vendar pa je bila ob obravnavi izpostavljena skromna stopnja programske celovitosti in zaokroţenosti projekta. Komisija je ob navedbah sodelujočih izvajalcev starejše generacij izrazila

81

87.

KULTURA Abonma d.o.o., Glasba Pleteršnikova naše (6) 10, 1000 LJUBLJANA

po

88.

GRAD ŠTANJEL ŠVAJGEL DUŠANA s.p., Štanjel 1a, 6222 ŠTANJEL

Cikel grajski večeri (10)

89.

DRUŠTVO ZA RAZVOJ MLADINSKE GA CENTRA Dr. Jagodiča 5, 2310 SLOVENSK A BISTRICA

Koncertni cikel ob Literinem srečanju slovenskih knjiţevnikov (5)

90.

TURISTIČN O DRUŠTVO OTOČEC, Šentpeter 1, 8222 OTOČEC

Cikel koncertov na gradu Otočec (17)

še dvom o izvedljivosti projekta v načrtovanem obsegu. V fazi vrednotenja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt odlikujejo reference nekaterih posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Komisija je ob obravnavi presodila, da je prijavljena ponudba premalo aktualna in kakovostna, prav tako ne izkazuje dovolj prepoznavne izvirne idejne zasnove ter primerne stopnje celovitosti in zaokroţenosti, obenem pa je projekt glede na obseg in vsebino premalo realno ovrednoten in uravnoteţen. V fazi ocenjevanja je tako prejel 50 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Omenjeni koncertni cikel zagotavlja razpršenost kakovostnih glasbenih vsebin na deficitarnih področjih, obenem pa mu ni mogoče pripisati namena ustvarjanja dobička. Kljub temu je komisija presodila, da se v projektu prešibko izkazujeta izvirna idejna zasnova in ustvarjalnost v pristopu in izvedbi, kot pomanjkljivost pa je bila izpostavljena tudi skromna stopnja njegove programske celovitosti in zaokroţenosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 14 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 64 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Omenjeni cikel izkazuje visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, kljub temu pa je strokovna komisija menila, da ne izkazuje izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, prav tako pa ne primerne stopnje programske celovitosti in zaokroţenosti. Po mnenju komisije je projekt tudi premalo realno finančno ovrednoten in uravnoteţen. Na podlagi navedenih dejstev je tako prejel 67 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije gre za projekt, v katerem se izkazuje visoka referenčnost predlagatelja. Vendar pa je komisija v

82

91.

GALLUS J. Cikel Mladi CARNIOLUS umetniki v , Vojkova 1, Rogaški (27) 1000 LJUBLJANA

92.

KULTURNO Festival DRUŠTVO Musica MIŠKO Pannoniae (6) KRANJEC, Velika Polana 111, 9225 VELIKA POLANA

93.

KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA

Koncert klasične glasbe v izvedbi računalnikov

nadaljnji obravnavi izpostavila predvsem pomanjkljivost uresničevanja izvirne zasnove, premalo dosledno stopnjo programske celovitosti in zaokroţenosti, pa tudi manjšo predvideno dostopnost in številčni doseg publike. Na podlagi navedenih dejstev je projekt prejel 45 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 60 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predpostavlja visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, ki predstavljajo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti. Kljub temu je komisija presodila, da projekt v celoti ne izkazuje ciljev, ki bi presegali okvir lokalnih interesov, kakor tudi ne zagotavlja dovolj široke predvidene dostopnosti in številčnega dosega publike po načelu teritorialnosti. Iz navedenih dejstev je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije gre za projekt, ki je glede na obseg in vsebino dovolj realno ovrednoten in uravnoteţen, prav tako se v okviru festivala zagotavlja razpršenost kakovostnih in deficitarnih glasbenih vsebin. Vendar pa je komisija presodila, da je v projektu premalo izkazana primerna stopnja programske celovitosti in zaokroţenosti, prav tako v celoti ne izkazuje ciljev, ki bi presegali lokalne interese in s tem obetali predvideno prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru. Kot pomanjkljivost je bila izpostavljena tudi relativno nizka stopnja izvedljivosti projekta v začrtanem obsegu. V fazi ocenjevanja je tako prejel 45 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 66 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije gre sicer za zanimiv projekt, ki izkazuje primerno stopnjo izvirne zasnove in ustvarjalnosti, vendar je iz njegove utemeljitve razvidna skromna stopnja celovitosti in zaokroţenosti. Komisija je še menila, da ne izkazuje ciljev, ki bi presegali okvir lokalnih interesov in obetali njegovo prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Na podlagi navedenih dejstev je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo.

83

94.

ATELJE 2050 Koncert DRUŠTVO Osunlade ZA Domu PROMOCIJO IN RAZVOJ VIZUALNE KULTURE, Vilharjeva 3a, 1000 LJUBLJANA

in

95.

MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER, Slovenska 11, 1000 LJUBLJANA

Produkcija otroške opere David in Goljat (5)

96.

MEDNAROD NA FUNDACIJA BELI GOLOB, Trnovo pri Gorici 26, 5252 TRNOVO

Koncert Giannija Rijavca Zgodba miru ljubezni

o in

97.

MEDNAROD NA FUNDACIJA BELI GOLOB, Trnovo pri Gorici 26, 5252

Koncert Giannija Rijavca Zgodba miru ljubezni

– o in

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje ustvarjalnosti v pristopu, vendar pa je komisija menila, da ne izkazuje ciljev, ki bi presegali lokalne interese in obetali doseganje večje prepoznavnosti v slovenskem kulturnem prostoru. Prav tako sta bila kot pomanjkljivosti izpostavljena nizka stopnja predvidene dostopnosti in številčnega dosega publike po načelu teritorialnosti ter premalo realno finančno vrednotenje projekta s strani prijavitelja glede na začrtan obseg in vsebino. Projekt je v fazi ocenjevanja prejel 64 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 64 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Produkcija izkazuje visoko stopnjo vključevanja glasbenih izvajalcev mlajše generacije, obenem pa predvideva tudi široko predvideno dostopnost le-te. Kot pomanjkljivost je strokovna komisija izpostavila dejstvo, da gre za produkcijo, ki ne izkazuje visoke zastopanosti slovenske ustvarjalnosti, obenem pa ne uresničuje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 13 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje sicer dobronamerno in druţbeno konstruktivno gesto slovenskega izvajalca, vendar je strokovna komisija poudarila komercialni značaj pričujoče produkcije, nedoslednost v izkazovanju celovitosti in zaokroţenosti ter premalo izvirno idejo programske zasnove. Izhajajoč iz dejstva, da gre za medijsko prepoznaven projekt s šibkeje izraţeno komponento ustvarjalnosti, je v fazi ocenjevanja prejel 55 točk iz splošnih ter 15 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje sicer dobronamerno in druţbeno konstruktivno gesto slovenskega izvajalca, vendar je strokovna komisija poudarila komercialni značaj pričujoče produkcije, nedoslednost v izkazovanju celovitosti in

84

TRNOVO

98.

FAMILIJA, Koncert Imate Preradovičeva radi Bacha 6, 1000 LJUBLJANA

99.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZBILJE, Zbilje 30, 1215 MEDVODE

Produkcija Slovenska etnoambiental nost

100.

MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR

Koncert komorne glasbe nemško govorečih deţel 20. in 21.stoletja

101.

MLADINSKI Koncert KULTURNI Rokerji pojejo CENTER, pesnike 2006 Ljubljanska 4, 2000

zaokroţenosti ter premalo izvirno idejo programske zasnove. Izhajajoč iz dejstva, da gre za medijsko prepoznaven projekt s šibkeje izraţeno komponento ustvarjalnosti, je v fazi ocenjevanja prejel 55 točk iz splošnih ter 15 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije odlikujejo projekt reference prijavitelja ter v izvedbi soudeleţenih posameznikov, vendar pa v zasnovi koncerta ni moč prepoznati izrazitejše izvirne zasnove, prav tako ne njene celovitosti in zaokroţenosti. Po presoji komisije projekt v ne uresničuje ciljev, ki bi presegali lokalne interese in obetali prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Iz navedenih razlogov je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje izvirno zasnovo in ustvarjalnosti v pristopu, kljub temu pa je komisija presodila, da je v njem prešibko izraţena stopnja celovitosti in zaokroţenosti. Glede na obseg in vsebino gre po mnenju komisije za premalo realno ovrednoten in uravnoteţen projekt, zato je ob obravnavi izrazila pomisleke tudi v zvezi z ravnijo njegove izvedljivosti v načrtovanem obsegu in vsebini. V fazi ocenjevanja je tako prejel 65 točk iz splošnih ter 7 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije izkazuje projekt predvideno dostopnost, pri čemer je opazna tendenca po vključevanju aktivnih udeleţencev mlajše generacije. Vendar je komisija izpostavila, da iz prijave ni bilo moč razbrati izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu, prav tako je v njem pogrešala izrazitejšo stopnjo celovitosti in zaokroţenosti. V fazi vrednotenja je tako prejel 56 točk iz splošnih ter 12 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 68 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje primerno stopnjo izvirne zasnove ter

85

MARIBOR

102.

103.

104.

105.

ustvarjalnosti, vendar pa je komisija ob obravnavi izpostavila, da ne obeta preseganja okvirov lokalnih interesov, široke dostopnosti in številčnega dosega publike ter ţelene prepoznavnosti. Menila je tudi, da je zastavljen projekt glede na obseg in vsebino premalo realno finančno ovrednoten. V fazi ocenjevanja je tako prejel 65 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. MLADINSKI Koncert Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se KULTURNI komornega po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki CENTER, orkestra naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Ljubljanska 4, Savitra in Ane financiralo. 2000 Magdovski Projekt vključuje visoko stopnjo mlajše generacije MARIBOR izvajalcev, vendar pa je bila v obravnavi strokovne komisije izpostavljena predvsem niţja stopnja njegove izvedljivosti, kot temeljna pomanjkljivost pa je bila izpostavljena premalo izvirna idejna zasnova. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 56 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ICENTRAL Glasbenoscen Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se DIGITALNA ska predstava po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki PRODUKCIJ Iluminata naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno A SIMON financiralo. ŠERC s.p. Projekt izkazuje izpostavlja tudi skrb za medijsko Vilharjeva 27 posredovanje glasbenih dogodkov. Kljub temu je strokovna 5270 komisija menila, da je v njegovi zasnovi premalo AJDOVŠČIN izpostavljena programska celovitost in zaokroţenost. Kot A pomanjkljivosti sta bili izpostavljeni še nizka stopnja izvedljivosti projekta ter njegovo premalo realno finančno vrednotenje glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 7 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. ZDRUŢEVA Koncert Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se NJE Dobrih 12 po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki USTVARJAL naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno NIH LJUDI financiralo. NA Komisija je pohvalila visoko stopnjo moţnosti realizacije PODROČJU projekta, obenem pa je izpostavila tudi pomanjkljivost KULTURE, izkazovanja njegove izvirne zasnove ter uresničevanja ciljev, Valvasorjeva ki bi presegli okvire lokalnih interesov. Komisija je prav tako 26, 2000 opozorila na nizek nivo predvidene dostopnosti in MARIBOR številčnega dosega publike po načelu teritorialnosti. Na podlagi navedenih dejstev je prejel projekt 55 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. GLASBENO Koncert Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se BOBNARSK Kompas srca po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki O DRUŠTVO naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno DUNUN, financiralo.

86

Knafelčeva 24, 2000 MARIBOR

106.

107.

108.

Po presoji komisije predstavlja projekt aktualno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev, vendar pa je komisija menila, da projekt ne predvideva dovolj široke dostopnosti in zadovoljivega številčnega dosega publike po načelu teritorialnosti. Kot nadaljnjo pomanjkljivost je komisija izpostavila še prenizko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti prijavitelja. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. MUSIC NET Koncert Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se d.o.o., Ulica skupine po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Dušana Terrafolk in naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno Mravljaka 10, simfoničnega financiralo. 2000 orkestra Koncert javnosti prepoznavne skupine odlikujejo izvrstne MARIBOR reference prijavitelja kot tudi posameznikov, udeleţenih v izvedbi, vendar pa je bil v obravnavi kot pomanjkljivost poudarjen predvsem komercialni značaj omenjene produkcije, komisija pa je podvomila tudi v moţnost realizacije celotnega projekta v načrtovanih okvirih. V fazi ocenjevanja je tako prejel 55 točk iz splošnih ter 19 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 74 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO Gala koncert Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se PRIREDITVE Irish Harp po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki NI CENTER Orchestra naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno NARODNI financiralo. DOM, Ulica Po mnenju komisije predstavlja projekt, v katerem se kneza Koclja izkazujejo tudi izvrstne reference predlagatelja, kakovostno 9, 2000 ponudbo glasbenih izvajalcev, vendar pa je presodila, da ne MARIBOR vsebuje dovolj visoke ravni izvirne idejne zasnove, obenem pa ne zagotavlja zadovoljive zastopanosti slovenske poustvarjalnosti, saj gre za nastop tujega orkestra, ki po mnenju komisije tudi zaradi moţnosti komercialnega uspeha ne sodi v kontekst prioritetnega sofinanciranja. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNI W.A.Mozart: Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se CENTER Requiem po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki DELAVSKI naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno DOM financiralo. ZAGORJE Produkcija glasbe svetovno uveljavljenega in prepoznavnega OB SAVI ustvarjalca po mnenju strokovne komisije ne predstavlja Cesta 9. izvirne programske ideje zvečine ljubiteljskih glasbenih avgusta 1 izvajalcev, saj gre za pogosto izvajano in javnosti dobro 1410 poznano skladbo. Kot nadaljnji pomanjkljivosti je komisija ZAGORJE izpostavila še manjši obseg predvidene dostopnosti in OB SAVI številčnega dosega publike po načelu teritorialnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 13 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 68 točk in opisno oceno nezadovoljivo.

87

109.

ZAVOD AUTOMATA , Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA

Glasbenoscen ska produkcija Automata javno 2006

110.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STADION, ORKESTER MANDOLIN A Staničeva 41, 1000 LJUBLJANA

Produkcija OML - v 80 minutah okoli sveta

111.

KULTURNO DRUŠTVO GLASBE, Alpska cesta 42, 4248 LESCE

Predstavitev zgoščenke Slovanska duša

112.

KULTURNA AGENCIJA LANE d.o.o., Cesta dolomitskega odreda 35, 1358 LOG PRI BREZOVICI

Koncert Karmen Pečar in Srebrenke Poljak

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije izkazuje produkcija primerno raven izvirne idejne zasnove, vendar je ob obravnavi menila, da reference prijavitelja v slovenskem kulturnem ţivljenju še niso dovolj prepoznavne ter da se v projektu celovitost in zaokroţenost programa le delno izkazujeta. Prav tako je komisija iz prijave razbrala nizko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti s strani predlagatelja, obenem pa je poudarila, da ne izpostavlja ciljev, ki bi presegli okvire lokalnih interesov in obetali večjo prepoznavnost projekta v širšem kulturnem prostoru. V fazi vrednotenja je prejel projekt 53 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 53 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Čeprav odlikujejo projekt zanesljive reference prijavitelja, je strokovna komisija presodila, da omenjena produkcija ne izkazuje dovolj izvirne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, prav tako ne dovolj izrazite ravni programske celovitosti in zaokroţenosti. Po mnenju komisije je projekt glede na začrtan obseg in vsebino premalo realno ovrednoten in uravnoteţen. V fazi ocenjevanja je tako prejel 57 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predvideva primerno dostopnost, vendar je komisija presodila, da je glede na začrtan obseg in vsebino premalo realno ovrednoten, prav tako je bila ob obravnavi izpostavljena niţja stopnja izvedljivosti projekta ter izkazovanje premalo izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi predstavitve. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 58 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 73 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je pohvalila visoko stopnjo udeleţenosti mlajše generacije izvajalcev, vendar je v nadaljevanju izpostavila nedosledno izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi projekta, obenem pa še manj izrazito stopnjo njegove celovitosti in zaokroţenosti. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 18 iz

88

113.

KULTURNA AGENCIJA LANE d.o.o., Cesta dolomitskega odreda 35, 1358 LOG PRI BREZOVICI

Koncert nagrajencev mednarodnega tekmovanja na Bledu

114.

SLOVENSK O ORGELSKO DRUŠTVO, Jenkova 4, 3320 VELENJE

Slovenski orgelski dan 2006

115.

DRUŠTVO STOP Novo Polje cesta XI/14a, 1260 LJUBLJANA POLJE

Produkcija Klasična tolkalna glasba

116.

KULTURNO DRUŠTVO PRIDEN MOŢIC, Glavni trg 1, 1240

Produkcija Kriţarka Potemkin glasbena spremljava ţivo

v

prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju strokovne komisije odlikujejo projekt teţnje po intenzivnejšem vključevanju izvajalcev mlajše generacije v koncertno ţivljenje. Kljub temu je komisija izpostavila premalo dosledno izkazovanje izvirne zasnove projekta ter slabšo zastopanost slovenske poustvarjalnosti v njem, obenem pa je še izpostavila, da je po svoji naravi predvsem sklepni del mednarodnega tekmovanja in ne samostojen projekt. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 14 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 74 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt odlikujejo zanesljive reference predlagatelja in posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Vendar pa je komisija izpostavila premalo prepričljivo izkazovanje ciljev, ki presegajo interese specifične, ozko zamejene publike, s čimer projekt ne obeta zaţelene prepoznavnosti v slovenskem kulturnem prostoru. Kot njegova nadaljnja pomanjkljivost sta bila izpostavljena tudi manjša predvidena dostopnost in številčni doseg publike po načelu teritorialnosti. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 58 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je pohvalila tendenco vključevanja mlajše generacije izvajalcev kakor tudi zanesljive reference predlagatelja. Vendar pa je v nadaljevanju opozorila na nekoliko manj izrazito izkazovanje izvirne idejne zasnove ter ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, obenem pa še ne povsem dosledno stopnjo programske celovitosti in zaokroţenosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 16 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije izkazuje produkcija primerno raven izvirne idejne zasnove, vendar pa je izpostavila, da prijavitelj

89

KAMNIK

117.

KLUB Produkcijainp KULTURNIH roces II USTVARJAL CEV KU-KU, Ulica Pohorskega bataljona 10,2342 RUŠE

118.

DRUŠTVO Glasbenoscen ZA ski projekt ETNIČNO Muriel GLASBO KEBATAOL A, Partizanska 5, 2000 MARIBOR

119.

RADYOYO, Koncert Teslova 3, SeeeD 1000 LJUBLJANA

The

120.

KULTURNO

Produkcija

v slovenski kulturni javnosti še nima dovolj prepoznavnih referenc, pri čemer se tudi stopnja celovitosti in zaokroţenosti projekta uresničuje le delno. Izpostavila je še nizko stopnjo predlagane finančne soudeleţenosti s strani predlagatelja, obenem pa je poudarila tudi premajhno vsebnost ciljev, ki bi presegali okvire lokalnih interesov in obetali večja prepoznavnost projekta v širšem kulturnem prostoru. V fazi vrednotenja je prejel projekt 58 točk iz splošnih ter 15 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 73 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je pohvalila izvirno zasnovo prijavitelja, vendar pa je ob obravnavi izpostavila nedosledno izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in obetajo zaţelena prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru. Kot nadaljnja pomanjkljivost sta bila izpostavljena tudi manjša predvidena dostopnost in številčni doseg publike po načelu teritorialnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 56 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila aktualno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev. Kljub navedenemu pa je menila, da je stopnja izvedljivosti projekta nizka, predvsem zaradi ravni predlagane finančne soudeleţenosti predlagatelja in premalo realnega vrednotenja projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je prejel 62 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila zanesljivost referenc prijavitelja in posameznikov, udeleţenih v izvedbi projekta, za katerega pa je menila, da izkazuje premalo izrazito stopnjo celovitosti in zaokroţenosti ter le deloma nakazuje cilje, ki presegajo lokalne interese in obetajo prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru. Kot pomembna pomanjkljivost je bilo izpostavljeno še premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 67 točk iz splošnih ter 8 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se

90

UMETNIŠKO DRUŠTVO PULZ, Hmelina 14 2360, RADLJE OB DRAVI

Accademia z gostom Ericom Vloeimansom

121.

DRUŠTVO KORUZNO ZRNO, Travniška 22, 2310 SLOVENSK A BISTRICA

Produkcija Seme olje in tropine

122.

ZAVOD SENZORIUM , Kavčičeva 4, 1000 LJUBLJANA

Multipraktiko pera Zemlja je modra kot pomaranča

123.

ERMAN MIHA, Štula

Naročilo dela Miha Erman -

po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Komisija je izpostavila aktualno in kakovostno ponudbo avtorjev in glasbenih izvajalcev, kljub navedenemu pa je presodila, da je stopnja izvedljivosti projekta nekoliko niţja predvsem zaradi ravni predlagane finančne soudeleţenosti predlagatelja. Kot pomanjkljivost je bilo izpostavljeno še premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je prejel 62 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju strokovne komisije izkazuje projekt primerno stopnjo izvirne zasnove, kljub navedenemu pa je izrazila pomisleke glede stopnje realizacije celotne produkcije v načrtovanem obsegu. Izpostavila je tudi manjšo predvideno dostopnost in številčni doseg publike po načelu teritorialnosti. V fazi ocenjevanja je prejel 50 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 67 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Čeprav je komisija poudarila nenavadnost ter poudarjeno izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi, je presodila, da je v pričujočem projektu moč zaslediti premalo dosledno stopnjo celovitosti in zaokroţenosti, prav tako pa je opozorila na nekoliko niţjo raven izvedljivosti v načrtovanem obsegu. V nadaljevanju je izpostavila še premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino, obenem pa je podala oceno, da je omenjeni produkciji moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 53 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 53 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je o predlogu komisije izrazil pisno pritoţbo, pri čemer je poudaril kompleksnost, večplastnost in sobivanje različnih umetniških področij v prijavljenem projektu. Prav tako je poudaril izvajalsko kakovost uveljavljenih glasbenikov ter komisijo zaprosil za ponovno preučitev vloge. Komisija je prijaviteljev predlog sprejela in preučila, vendar po vnovični presoji ugotovila, da ni bilo prezentiranih novih dejstev, ki bi govorili v prid finančni podpori projekta, zato se za sofinanciranje ni odločila. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki

91

11a, 1210 Izdelava LJUBLJANA glasbe za kratki avtorski film

124.

ŠAVLI PETER, Brejčeva ulica 13a, 1230 DOMŢALE

Naročilo dela Peter Šavli Koncert za violino in godalni orkester

125.

PROSVETNO Naročilo delo DRUŠTVO Štefan Mauri SOČA, Judeţev obup Pionirska 8, 5213 KANAL

126.

PROSVETNO Naročilo dela DRUŠTVO Štefan Mauri SOČA, Trudna pot

naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Komisija je pohvalila visoko stopnjo celovitosti in zaokroţenosti projekta, vendar je presodila, da mu je moč pripisati namen ustvarjanja dobička, pri čemer pa se cilji preseganja lokalnih interesov v njem uresničujejo le delno. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 12 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Komisija je izpostavila reference prijavitelja in avtorja dela, prav tako tudi izkazovanje visoke stopnje izvirne zasnove. Vendar pa je presodila, da se v primerjavi z ostalimi prijavljenimi projekti predlagatelja ideja ne uresničuje dovolj celovito in zaokroţeno, zato se je odločila, da podpre tiste, ki so se pri obravnavi uvrstili višje. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 17 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je v svojem pisnem ugovoru zapisal, da se z razsodbo komisije ne strinja, pri čemer je podal argumente, ki posredno (implicitno) dokazujejo, da je bil projekt ţe delno realiziran (posnet). Prijavitelj namreč navaja, da je celovitost in zaokroţenost moč ugotoviti iz posnetega materiala, obenem pa presoja komisijo za vnovično presojo, kot razloge pa navaja tudi lastne zagate v zvezi z napovedjo dohodnine, zatekanje k drugim moţnostim preţivetja (k prakticiranju sive ekonomije), ipd. Strokovna komisija je vnovič preučila pričujočo vlogo prijavitelja, pri čemer je sklenila, da prijavitelja obvesti o njegovem načinu argumentiranja (ki ni v njegovem pravnem interesu), obenem pa je predlagala podprtje projekta istega prijavitelja – Koncert za marimbo in orkester. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Komisija je izpostavila zanesljivo referenčnost glasbenega ustvarjalca, vendar je poudarila, da se v projektu v celoti ne izkazuje visoka stopnja celovitosti in zaokroţenosti, nekoliko pomanjkljiva je bila tudi vsebinska obrazloţitev in utemeljitev zasnove. Prav tako po mnenju komisije projekt docela ne uresničuje ciljev, ki bi presegli lokalne interese in obetali prepoznavnost prijavljenega dela. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno

92

Pionirska 8, 5213 KANAL

127.

PROSVETNO Naročilo dela DRUŠTVO - Štefan Mauri SOČA, U konu je šla Pionirska 8, 5213 KANAL

128.

KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKI OKTET, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA

Mednarodno gostovanje Slovenskega okteta v Veliki Britaniji

129.

DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje Red Five Point Star na mednarodni turneji

financiralo. Komisija je izpostavila zanesljivo referenčnost glasbenega ustvarjalca, vendar je poudarila, da se v projektu v celoti ne izkazuje visoka stopnja celovitosti in zaokroţenosti, nekoliko pomanjkljiva je bila tudi vsebinska obrazloţitev in utemeljitev zasnove. Prav tako po mnenju komisije projekt docela ne uresničuje ciljev, ki bi presegli lokalne interese in obetali prepoznavnost prijavljenega dela. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Komisija je izpostavila zanesljivo referenčnost glasbenega ustvarjalca, vendar je poudarila, da se v projektu v celoti ne izkazuje visoka stopnja celovitosti in zaokroţenosti, nekoliko pomanjkljiva je bila tudi vsebinska obrazloţitev in utemeljitev zasnove. Prav tako po mnenju komisije projekt docela ne uresničuje ciljev, ki bi presegli lokalne interese in obetali prepoznavnost prijavljenega dela. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila reference prijavitelja, obenem pa poudarila dejstvo, da se v pričujočem projektu stopnja celovitosti in zaokroţenosti uresničujeta na premalo dosleden način, prav tako je izrazila pomisleke v zvezi s stopnjo izvedljivosti projekta, ki v premalo izraziti meri izkazuje lastno izvirno zasnovo. V fazi vrednotenja je projekt prejel 58 točk iz splošnih ter 18 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt po mnenju komisije izkazuje zanesljive reference prijavitelja, kljub temu pa je presodila, da je stopnja njegove izvedljivosti premalo zanesljiva ter izrazila pomisleke v zvezi z dosledno izkazano stopnjo njegove celovitosti in zaokroţenosti, obenem izpostavila dejstvo o premalo realnem vrednotenju projekta glede na obstoječi obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 63 točk iz splošnih ter 10 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 73 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil.

93

130.

DRUŠTVO HARMONIK ARJEV MURSKA SOBOTA, Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA

Sodelovanje tria SLO-A3 na mednarodnem tekmovanju v Italiji

Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije gre za projekt, ki izkazuje visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti. Ob navedenem je komisija izpostavila premalo dosledno izkazovanje izvirne zasnove ter programske celovitosti in zaokroţenosti projekta. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 12 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 62 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Pristojna usluţbenka se je strinjala s predlogom strokovne komisije. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti, obenem pa je v pričujoči udeleţbi potrebno premalo izrazito uresničevanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v izvedbi. Poleg tega je komisija kot pomanjkljivost omenila tudi premalo dosledno izkazovanje njegove celovitosti in zaokroţenosti, pri čemer je izrazila tudi pomisleke o stopnji izvedljivosti projekta v celoti. V fazi vrednotenja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 12 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 62 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je med obravnavo izpostavila izvirno zasnovo projekta vendar pa je obenem izrazila tudi pomisleke o premalo dosledno izkazovani programski celovitosti in zaokroţenosti ter o realni stopnji izvedljivosti projekta. V fazi vrednotenja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po presoji strokovne komisije gre za projekt kakovostnih izvajalcev, ki pa le delno izkazuje izvirno zasnovo ter primerno stopnjo celovitosti in uravnoteţenosti. Prav tako je komisija izpostavila pomanjkanje ciljev, ki bi predvidevali večjo dostopnost in predvideni številčni doseg publike po načelu teritorialnosti, saj gre za udeleţbo na specifični publiki namenjenemu mednarodnemu tekmovanju. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 14 iz

131.

DRUŠTVO HARMONIK ARJEV MURSKA SOBOTA, Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA

Udeleţba tria SLO-A3 na tekmovanju v Nemčiji

132.

ICENTRAL Turneja DIGITALNA skupine Pureh PRODUKCIJ A SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČIN A

133.

DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANS KI MADRIGALI STI, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA

Udeleţba na tekmovanju Miltenberg Ljubljanskih madrigalistov v Nemčiji

94

134.

DRUŠTVO GLASBENIH UMETNIKO V SLOVENIJE, Stari trg 34, 1000 LJUBLJANA

Koncerta klavirskega dua Dekleva v ZDA

135.

ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA

Turneja Alzheimer tria v Srbiji in Črni gori

136.

ZAVOD Gostovanje SPLOH, Alzheimer tria Trpinčeva 81, v Italiji 1000 LJUBLJANA

137.

ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje Alzheimer tria v Bosni in Hercegovini

prednostnih razpisnih pogojev, skupno 74 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila referenčnost prijavitelja kot tudi posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Vendar je kot pomanjkljivost izpostavila manj dosledno izkazovanje izvirne programske zasnove gostovanja ter glede na obseg in vsebino premalo realno ovrednoteno in uravnoteţeno finančno konstrukcijo. V fazi vrednotenja je projekt prejel 58 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila dovolj visoko izkazovanje izvirne zasnove projekta. Kljub navedenemu pa menila, da v celoti ne izkazuje primerne stopnje programske celovitosti in zaokroţenosti ter obenem poudarila premalo realno ovrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila dovolj visoko izkazovanje izvirne zasnove projekta. Kljub navedenemu pa menila, da v celoti ne izkazuje primerne stopnje programske celovitosti in zaokroţenosti ter obenem poudarila premalo realno ovrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila dovolj visoko izkazovanje izvirne zasnove projekta. Kljub navedenemu pa menila, da v celoti ne izkazuje primerne stopnje programske celovitosti in zaokroţenosti ter obenem poudarila premalo realno ovrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo.

95

138.

FOLKLORN A SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje folklorne skupine Emona na Portugalskem

139.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STADION, ORKESTER MANDOLIN A, Staničeva 41, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje Orkestra Mandolina na mandolinskem festivalu v Bambergu

140.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PREPIH, Trţaška c. 10, 1000 LJUBLJANA

Srečanje evropskih ansamblov klarinetov Italiji

v

141.

RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA

Gostovanje simfoničnega orkestra RTV Slovenija v Beogradu

Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je izpostavila visoko stopnjo vključevanja izvajalcev mlajše generacije, obenem pa izrazila zaskrbljenost zaradi nekoliko nizke stopnje izvedljivosti projekta v celoti, prav tako pa je omenila tudi premalo izraţeno stopnjo njegove celovitosti in zaokroţenosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 13 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 73 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije gre za projekt prijavitelja s kakovostnimi referencami, pri obravnavi pa je presodila, da se izvirna idejna zasnova ter ustvarjalnost v projektu ne izkazujeta dosledno, prav tako je izrazila pomisleke glede nekoliko pomanjkljive stopnje njegove celovitosti in zaokroţenosti. Menila je, da bi bila zaradi narave projekta primernejša prijava na razpis Sklada za kulturne dejavnsoti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 50 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je pohvalila predvideno dostopnosti in številčni doseg projekta po načelu teritorialnosti, obenem pa opozorila na nekatere pomanjkljivosti v doslednem izkazovanju njegove izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi ter v stopnji njegove celovitosti in zaokroţenosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 21 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 76 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt odlikujejo kvalitetne reference izvajalskega telesa, udeleţenega v izvedbi. Komisija je ob obravnavi izpostavila pomanjkljivosti v doslednem izkazovanju izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu ter v premalo izraţeni stopnji celovitosti in zaokroţenosti projekta. Podprla je gostovanje izvajalca, ki se je pri obravnavi uvrstilo višje. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno

96

142.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje zasedbe Savski Manček Prinčič v Italiji

143.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje tria Savski Manček Prinčič v Franciji

144.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje tria Savski Manček Prinčič v Mostarju

145.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje tria Savski Manček Prinčič v Italiji

oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje dovolj visoko stopnjo izvirne zasnove, kljub navedenemu temu pa je komisija presodila, da se v njem stopnja celovitosti in zaokroţenosti izkazuje le delno, prav tako pa je, izhajajoč iz začrtanega obsega in vsebine, izrazila pomisleke glede realnega vrednotenja projekta s strani prijavitelja.. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje dovolj visoko stopnjo izvirne zasnove, kljub navedenemu temu pa je komisija presodila, da se v njem stopnja celovitosti in zaokroţenosti izkazuje le delno, prav tako pa je, izhajajoč iz začrtanega obsega in vsebine, izrazila pomisleke glede realnega vrednotenja projekta s strani prijavitelja.. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje dovolj visoko stopnjo izvirne zasnove, kljub navedenemu temu pa je komisija presodila, da se v njem stopnja celovitosti in zaokroţenosti izkazuje le delno, prav tako pa je, izhajajoč iz začrtanega obsega in vsebine, izrazila pomisleke glede realnega vrednotenja projekta s strani prijavitelja.. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje dovolj visoko stopnjo izvirne zasnove, kljub navedenemu temu pa je komisija presodila, da se v njem stopnja celovitosti in zaokroţenosti izkazuje le delno, prav tako pa je, izhajajoč iz začrtanega obsega in vsebine, izrazila pomisleke glede realnega vrednotenja projekta s strani prijavitelja.. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil.

97

146.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje tria Savski Manček Prinčič

147.

KULTURNO DRUŠTVO MUSIKOS, Prušnikova 54, 1210 LJUBLJANA

Gostovanje Mateja Grahka na mednarodnem festivalu flavtistov v Pittsburgu

148.

DRUŠTVO CAFE TEATER, Miklošičeva 2, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje Vite Mavrič in Bojana Goriška v Berlinu

149.

SOUND TECH d.o.o., Ulica Milana Majcna 25, 1433 RADEČE

Gostovanje slovenskega seksteta klarinetov v Italiji

Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt izkazuje dovolj visoko stopnjo izvirne zasnove, kljub navedenemu temu pa je komisija presodila, da se v njem stopnja celovitosti in zaokroţenosti izkazuje le delno, prav tako pa je, izhajajoč iz začrtanega obsega in vsebine, izrazila pomisleke glede realnega vrednotenja projekta s strani prijavitelja.. V fazi ocenjevanja je prejel projekt 64 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 79 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je pohvalila aktualno ponudbo uveljavljenega slovenskega flavtista, vendar je presodila da v pričujočem projektu ni moč v celoti zasleditii dovolj visoke stopnje programske celovitosti in zaokroţenosti, prav tako pa po presoji komisije ta le delno izkazuje cilje, ki presegajo okvire ozko strokovnih interesov in obetajo prepoznavnost v širšem kulturnem prostoru. V fazi vrednotenja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt odlikujejo kakovostne reference prijavitelja kakor tudi vseh posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Komisija je ob obravnavi kljub temu izpostavila premalo realno ovrednotenje in uravnoteţenost projekta, prav tako je menila, da pričujoče gostovanje ne predstavlja primerne stopnje domače ustvarjalnosti. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 12 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po oceni komisije izkazuje projekt cilje, ki presegajo lokalne interese, s čimer se dviguje prepoznavnost slovenske poustvarjalnosti v širšem kulturnem prostoru. Kljub temu pa je komisija presodila, da v gostovanju ni moč v celoti prepoznati izkazovanja izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu, prav tako ne visoke stopnje celovitosti in zaokroţenosti. Kot pomanjkljivost je komisija izpostavila še ne povsem realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je le-ta prejel 48 točk iz splošnih ter 20 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 68

98

150.

KULTURNO Gostovanje UMETNIŠKO APZ Ptuj v DRUŠTVO Rimu PEVSKI ZBOR PTUJ, Frankovičeva 8, 2250 PTUJ

151.

GLASBENO DRUŠTVO SREČNA MLADINA, Resljeva 26, 1000 LJUBLJANA

Gostovanje skupine Srečna mladina po Avstriji in Hrvaški

152.

GALERIJA AVSENIKHOFNER d.o.o., Begunje 22, 4275 BEGUNJE

1. mednarodno tekmovanje v igranju Avsenikove glasbe za klavirsko in diatonično harmoniko

153.

KULTURNIC A BLAŢ KUMERDEJ, Gorenjska c. 25, 4240 RADOVLJIC A

Mednarodno tekmovanje Chopinov zlati prstan

točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija prepoznava v projektu reference prijavitelja, ki izkazuje visoko zastopanost slovenske poustvarjalnosti. Kljub temu pa je ob obravnavi projekta izpostavila premalo dosledno izkazovanje izvirne zasnove v pristopu in izvedbi, premalo izrazito stopnjo njegove celovitosti in zaokroţenosti, izrazila pa je tudi pomisleke v zvezi z ravnijo izvedljivosti celotnega projekta. V fazi ocenjevanja je tako ta prejel 50 točk iz splošnih ter 14 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 64 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predstavlja aktualno ponudbo glasbene skupine, ki izkazuje visoko raven slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, vendar pa je komisija ob obravnavi izpostavila premalo dosledno izkazovanje stopnje njegove celovitosti in zaokroţenosti ter nizko raven finančne soudeleţenosti s strani prijavitelja. Komisija je izrazila tudi pomisleke glede stopnje izvedljivosti projekta, kakor tudi njegovega realnega vrednotenja glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk in splošnih ter 10 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt predstavlja aktualno in kakovostno ponudbo na področju stimuliranja poustvarjalnosti na harmoniki, pri čemer je komisija izpostavila zlasti pomanjkljivosti v izkazovanju stopnje celovitosti in konceptualne utemeljitve tekmovanja, prav tako pa je bila izpostavljen (posredni ali neposredni) namen ustvarjanja dobička iz njega. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 75 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je pohvalila visoko stopnjo vključevanja mlajše generacije glasbenih izvajalcev v pričujoči projekt, kljub temu pa je presodila, da glede na obseg in vsebino ni

99

154.

DRUŠTVO HARMONIK ARJEV MURSKA SOBOTA, Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA

155.

KULTURNO DRUŠTVO TRIGLAV TRENTA, Trenta 31, 5232 SOČA

156.

PIHALNI ORKESTER KOMEN, Komen 118, 6223 KOMEN

157.

KOSOVELO V DOM

povsem realno finančno ovrednoten. Menila je tudi, da projekt s slovenske kulturne perspektive ni dobro utemeljen, izpostavila pa je tudi moţnost za ustvarjanje dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 45 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno oceno 60 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. 2. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se mednarodno po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki srečanje naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno harmonikarjev financiralo. Projekt je po mnenju komisije realno ovrednoten in uravnoteţen, izhajajoč iz začrtanega obsega in vsebine. Kljub temu je bila kot pomanjkljivost izpostavljena predvsem premajhna stopnja celovitosti in zaokroţenosti, obenem pa je komisija pogrešala tehtnejšo utemeljitev dejanske potrebe po realizaciji tovrstnega projekta. Izraţen je bil tudi pomislek glede stopnje izvedljivosti mednarodnega srečanja v začrtanih okvirih. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 40 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 58 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Mednarodni Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se glasbeni po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki forum Trenta naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Po mnenju komisije izkazuje projekt zanesljive reference prijavitelja in posameznikov, udeleţenih v izvedbi. Vendar pa je komisija izpostavila premalo dosledno izkazovanje izvirne zasnove, prav tako tudi le delno realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. Menila je še, da je pričujočemu forumu moč pripisati namen ustvarjanja dobička. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 55 točk iz splošnih ter 22 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 77 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Trobilni Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se vikend na po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki Krasu III naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt odlikuje visoka stopnja vključevanja mladih glasbenih poustvarjalcev. Strokovna komisija je presodila, da v pričujoči idejni zasnovi ni razvidna primerna stopnja celovitosti in zaokroţenosti, prav tako po mnenju komisije projekt ne izkazuje ciljev, ki bi presegali lokalne interese in obetali večjo prepoznavnost dogodka v širšem kulturnem prostoru. Zaradi narave dogodka je komisija menila, da bi bila primernejša prijava na razpise Sklada za kulturne dejavnosti RS. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 48 točk iz splošnih ter 13 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 61 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Kitarski Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se masterclass po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki

100

KULTURNI CENTER KRASA, Kosovelova 4a, 6210 SEŢANA

2006

158.

LOKALPAT RIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO

Jazzon Balkan 2006 – nagrada za najboljšo jazz kompozicijo iz območja drţav bivše Jugoslavije

159.

SLOVENSK Mantuanijeva O nagrada in MUZIKOLOŠ priznanje KO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA

160.

KULTURNO DRUŠTVO FOLK SLOVENIJA, p.p. 1578, 1001 LJUBLJANA

Plesna srečanja Sodobne preobleke plesnega izročila

161.

GRAMUS d.o.o., Cankarjeva

Jazz 2006

kamp

naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je pohvalila kakovostne reference prijavitelja, vendar je presodila, da je projekt glede na začrtan obseg in vsebino premalo realno ovrednoten in uravnoteţen. Prav tako je bilo izpostavljeno premalo dosledno izkazovanje izvirne zasnove mojstrskega tečaja, komisija pa je poudarila še moţnosti ustvarjanja dobička iz njega. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 56 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 72 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Strokovna komisija je pričujoči projekt ocenila kot zanimiv in aktualen način stimulacije komponiranja novih del na področju jazzovske glasbe, vendar je kot temeljno pomanjkljivost izpostavila predvsem premajhno geografsko transparentnost projekta, prijavitelju pa priporočila razmislek o njegovi zasnovi. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Projekt odlikujejo kakovostne reference prijavitelja kot tudi soudeleţenih posameznikov. Zaradi narave nagrade pa je komisija menila, da bi bilo njeno sofinanciranje iz proračuna Ministrstva za kulturo manj upravičeno kot sofinanciranje iz proračuna Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. V fazi ocenjevanja je tako prejel 55 točk iz splošnih ter 15 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno financiralo. Komisija je pohvalila visoko stopnjo vključevanja izvajalcev mlajše generacije, kljub navedenemu pa je opozorila na nekoliko manjšo predvideno dostopnost in številčni doseg publike po načelu teritorialnosti, obenem pa še na ne povsem dosledno izkazovanje ciljev, ki bi presegali okvire lokalnih interesov. V fazi vrednotenja je projekt prejel 54 točk iz splošnih ter 16 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 70 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno

101

162.

financiralo. Projekt izkazuje visoko raven kakovostne ponudbe avtorjev ter soudeleţenih glasbenih izvajalcev, kljub temu pa je strokovna komisija izpostavila predvsem nedosledno izkazovanje ciljev, ki bi presegali raven lokalnih interesov, poleg tega pa skromno stopnjo celovitosti in zaokroţenosti projekta. Odločila se je za podporo drugih prijav predlagatelja, ki so se obravnavi uvrstili višje. V fazi vrednotenja je projekt prejel 60 točk iz splošnih ter 18 iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 78 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj se o predlogu komisije ni pisno izjasnil. KULTURNO DJ delavnice Strokovna komisija se za podporo projekta ni odločila, saj se UMETNIŠKO KUD po presoji in številu dodeljenih točk ni uvrstil med tiste, ki DRUŠTVO Technologija naj bi jih Ministrstvo za kulturo v letu 2006 prednostno TECHNOLO financiralo. GIJA, Strokovna komisija ugotavlja visoko stopnjo vključevanja Mariborska mlajše generacije avtorjev in izvajalcev, vendar obenem cesta 2, 3000 opozarja na premalo dosledno izkazovanje stopnje celovitosti CELJE in zaokroţenosti projekta. Prav tako je bilo izpostavljeno tudi premalo izrazito izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese, komisija pa je opozorila še na premalo realno vrednotenje projekta glede na začrtan obseg in vsebino. V fazi ocenjevanja je projekt prejel 65 točk iz splošnih ter 0 točk iz prednostnih razpisnih kriterijev, skupno 65 točk in opisno oceno nezadovoljivo. Prijavitelj je izrazil svojo pritoţbo in odločno nestrinjanje z mnenjem strokovne komisije, pri čemer je poudaril, da noben od prijavljenih projektov ni prejel ne finančne podpore ne ustreznega mnenja. Prijavitelj je izpostavil zatiranje s strani komisije ter neutemeljenost pripisovanja projektu ustvarjanja dobička. Strokovna komisija je upoštevala pritoţbo prijavitelja, pri čemer ni ugotovila nobenih novih dejstev v zvezi z realizacijo in vsebino prijavljenega projekta, zaradi česar se za podporo ni odločila.

14, 4000 KRANJ

Glede na navedeno je strokovna komisija ministrstva predlagala v financiranje za leto 2006 projekte kot izhaja iz izreka te odločbe.

Glede na navedeno je minister na podlagi prvega odstavka 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in 15. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa odločil, kot je razvidno iz izreka te odločbe.

102

PRAVNI POUK: Zoper to odločbo ni dovoljena pritoţba, dopustno pa je vloţiti toţbo na Upravno sodišče Republike Slovenije, Trţaška 68a, v roku 30 dni od vročitve odločbe. Toţba se lahko pošlje po pošti, vloţi pisno ali ustno na zapisnik pri sodišču. Toţba z morebitnimi prilogami se vloţi v najmanj treh izvodih. Toţbi je potrebno priloţiti tudi to odločbo v izvirniku ali prepisu.

Postopek vodila: Biserka Močnik sekretarka

dr. Vasko Simoniti minister

Vročiti: AKADEMIJA ZA GLASBO, Stari trg 34, 1000 LJUBLJANA ASTRUM d.o.o., Cankarjeva 7, 4290 TRŢIČ ATELJE 2050 DRUŠTVO ZA PROMOCIJO IN RAZVOJ VIZUALNE KULTURE, Vilharjeva 3a, 1000 LJUBLJANA BRIZAN IMER TRAJA, Nusdorferjeva 17, 1000 LJUBLJANA-osebno CENTER INTERESNIH DEJAVNOSTI PTUJ, Osojnikova cesta 9, 2250 PTUJ CENTER ZA MLADE RUŠE, Trg vstaje 3, 2342 RUŠE DGUM, Gregorčičeva 33a, 2000 MARIBOR DOM SV. JOŢEF CELJE, Plečnikova 29, 3000 CELJE DRUŠTVO CAFE TEATER, Miklošičeva 2, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO ELVIS JACKSON, Lokavec 1a, 5270 AJDOVŠČINA DRUŠTVO GLASBENIH UMETNIKOV SLOVENIJE, Stari trg 34, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO GLASBENIKOV EVROPE Šerkova 3 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO GLASBENIKOV SLOVENIJE, Slomškova 17a, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO HARMONIKARJEV MURSKA SOBOTA, Trubarjev drevored 4, 9000 MURSKA SOBOTA DRUŠTVO HUGO WOLF SLOVENJ GRADEC, Glavni trg 40, 2380 SLOVENJ GRADEC DRUŠTVO KAPA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO KORUZNO ZRNO, Travniška 22, 2310 SLOVENSKA BISTRICA DRUŠTVO MEŠANI KOMORNI ZBOR LJUBLJANSKI MADRIGALISTI, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO PRIJATELJEV GLASBE KOPER, Gallusova 2, 6000 KOPER DRUŠTVO SLOVENSKIH UČITELJEV KITARE – EGTA, Gradaška 24, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO SPEKTRUM, Trubarjeva 10, 1000 LJUBLJANA DRUŠTVO STOP, Novo Polje cesta XI/14a, 1260 LJUBLJANA POLJE DRUŠTVO ZA ETNIČNO GLASBO KEBATAOLA, Partizanska 5, 2000 MARIBOR DRUŠTVO ZA RAZISKOVANJE ZVOKA RANDOM LOGIC, Devova 13, 1000

103

LJUBLJANA DRUŠTVO ZA RAZVOJ MLADINSKEGA CENTRA, Dr. Jagodiča 5, 2310 SLOVENSKA BISTRICA ERMAN MIHA, Štula 11a, 1210 LJUBLJANA-osebno FAMILIJA, Preradovičeva 6, 1000 LJUBLJANA FESTIVAL LJUBLJANA, Trg francoske revolucije 2, 1000 LJUBLJANA FILOZOFSKA FAKULTETA, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA FOLKLORNA SKUPINA EMONA, Belokranjska 6, 1000 LJUBLJANA FUNDACIJA LUCIJANA MARIJE ŠKERJANCA, Rozmanova 9, 1000 LJUBLJANA GALERIJA AVSENIK-HOFNER d.o.o., Begunje 22, 4275 BEGUNJE GALLUS J. CARNIOLUS, Vojkova 1, 1000 LJUBLJANA GLASBENA AGENCIJA JOTA FRANJO POLANC s.p., Gregorčičeva 5, 5212 DOBROVO GLASBENA ŠOLA KOPER, Gallusova 2, 6000 KOPER GLASBENA ŠOLA ZAGORJE OB SAVI, Cankarjev trg 4, 1410 ZAGORJE GLASBENO AKUSTIČNO DRUŠTVO MIKS, Preradovičeva 44, 1000 LJUBLJANA GLASBENO BOBNARSKO DRUŠTVO DUNUN, Knafelčeva 24, 2000 MARIBOR GLASBENO DRUŠTVO ANSAMBEL SLAVKO OSTERC, Zaloška cesta 47, 1000 LJUBLJANA GLASBENO DRUŠTVO MEFISTO, Marohovih 16, 2000 MARIBOR GLASBENO DRUŠTVO SAKSOFONIJA, Gestrinova 2, 1000 LJUBLJANA GLASBENO DRUŠTVO SREČNA MLADINA, Resljeva 26, 1000 LJUBLJANA GLASBENO GLEDALIŠČE MELITE OSOJNIK, Gerbičeva 3, 1000 LJUBLJANA GLASBENO KULTURNO DRUŠTVO SAX, Prešernova 15, 5270 AJDOVŠČINA GLASBENONARODOPISNI INŠTITUT ZRC SAZU, Novi trg 5, 1000 LJUBLJANA GRAD ŠTANJEL ŠVAJGEL DUŠANA s.p. Štanjel 1A 6222 ŠTANJEL GRAMUS d.o.o., Cankarjeva 14, 4000 KRANJ GYRUS d.o.o., Streliška 1a, 1000 LJUBLJANA HYMNOS ZAVOD ZA USTVARJALNOST, Vodovodna 7, 1000 LJUBLJANA ICENTRAL DIGITALNA PRODUKCIJA SIMON ŠERC s.p., Vilharjeva 27, 5270 AJDOVŠČINA IM.PULS d.o.o., Levstikova ulica 22, 1000 LJUBLJANA JAVNI ZAVOD POLHOGRAJSKA GRAŠČINA, Polhov Gradec 61, 1355 POLHOV GRADEC JAVNI ZAVOD KOZJANSKI PARK, Bistrica ob Sotli 6, 3256 BISTRICA OB SOTLI KLUB KANALSKE MLADINE, Čargova 15, 5213 KANAL KLUB KULTURNIH USTVARJALCEV KU-KU, Ulica Pohorskega bataljona 10, 2342 RUŠE KLUB POMURSKI AKADEMSKI CENTER, Lendavska ulica 5a, 9000 MURSKA SOBOTA KLUB ŠTUDENTOV ŠMARSKE REGIJE IN OBSOTELJA – KŠŠO, Celjska 28, 3000 CELJE KOBAL CVETO, Rusjanov trg 2, 1000 LJUBLJANA-osebno KOSOVELOV DOM KULTURNI CENTER KRASA, Kosovelova 4a, 6210 SEŢANA KRŢIŠNIK BORUT, Bratov Učakar 46, 1000 LJUBLJANA-osebno KULTRUNO DRUŠTVO MUSIKOS, Prušnikova 54, 1210 LJUBLJANA KULTURA d.o.o., Pleteršnikova 10, 1000 LJUBLJANA KULTURNA AGENCIJA LANE d.o.o., Cesta dolomitskega odreda 35, 1358 LOG PRI BREZOVICI KULTURNI CENTER - DELAVSKI DOM ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 1, 1410 ZAGORJE OB SAVI KULTURNI DOM FRANCA BERNIKA, Ljubljanska 61, 1230 DOMŢALE KULTURNI DOM NOVA GORICA, Bevkov trg 4, 5000 NOVA GORICA KULTURNI DOM SLOVENJ GRADEC, Francetova 5, 2380 SLOVENJ GRADEC KULTURNICA BLAŢ KUMERDEJ, Gorenjska c. 25, 4240 RADOVLJICA

104

KULTURNO DRUŠTVO ANSAMBEL ZA SODOBNO GLASBO MD7, Melikova 10, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO ARIART, Dolenjska cesta 92a, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO BEŢIGRAD, Smoletova 16, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO CODEEP, Čopova 14, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO FINIS MUNDI SIDDHARTA, Ravbarjeva ulica 5, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO FOLK SLOVENIJA, p.p. 1578, 1001 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO GLASBE, Alpska cesta 42, 4248 LESCE KULTURNO DRUŠTVO LIB-ART, Poljanska 20b, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO MIŠKO KRANJEC, Velika Polana 111, 9225 VELIKA POLANA KULTURNO DRUŠTVO MOHORJAN, Na fari 44, 2391 PREVALJE KULTURNO DRUŠTVO PRIDEN MOŢIC, Glavni trg 1, 1240 KAMNIK KULTURNO DRUŠTVO SLOVENSKI OKTET, Krekov trg 2, 1000 LJUBLJANA KULTURNO DRUŠTVO TRIGLAV TRENTA, Trenta 31, 5232 SOČA KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM, Ulica kneza Koclja 9, 2000 MARIBOR KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BALADOOR, Nazorjev trg 3, 6000 KOPER KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO BELTINCI, Mladinska ulica 2, 9231 BELTINCI KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CHANNEL ZERO, Metelkova 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO CORTESIA, Bratov Rozmanov 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ENOTA, Breg 129, 4274 ŢIROVNICA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KATAMAN, Trnovski pristan 4, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO KONTRABANT, Miklošičeva 2d, 1230 DOMŢALE KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PEVSKI ZBOR PTUJ, Frankovičeva 8, 2250 PTUJ KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PREPIH, Trţaška c. 10, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PULZ, Hmelina 14, 2360 RADLJE OB DRAVI KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO STADION, ORKESTER MANDOLINA, Staničeva 41, 1000 LJUBLJANA KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO TECHNOLOGIJA, Mariborska cesta 2, 3000 CELJE KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZBILJE, Zbilje 30, 1215 MEDVODE KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO ZID NA MEJI, Kozjak pri Ceršaku 9, 2215 CERŠAK LOKALPATRIOT, Prešernov trg 6, 8000 NOVO MESTO LP GLASBENA PRODUKCIJA d.o.o., Boršt 12b, 8263 CERKLJE OB KRKI LUNDER IGOR, Tomačevo 39d, 1000 LJUBLJANA-osebno MEDNARODNA FUNDACIJA BELI GOLOB, Trnovo pri Gorici 26, 5252 TRNOVO MEŠANI MLADINSKI PEVSKI ZBOR VETER, Slovenska 11, 1000 LJUBLJANA MLADINSKI CENTER KRŠKO, Cesta Krških ţrtev 105, 8270 KRŠKO MLADINSKI KULTURNI CENTER, Ljubljanska 4, 2000 MARIBOR MLADINSKI ZAVOD POPRAD, Trg E. Kardelja 1, 5000 NOVA GORICA MORDOR d.o.o., Ulica bratov Učakar 86, 1000 LJUBLJANA MUSIC NET d.o.o., Ulica Dušana Mravljaka 10, 2000 MARIBOR NIKA RECORDS, d.o.o. Šmartinska 152/6, 1000 LJUBLJANA PEKARNA MAGDALENSKE MREŢE, Ob ţeleznici 8, 2000 MARIBOR PIHALNI ORKESTER KOMEN, Komen 118, 6223 KOMEN PROSVETNO DRUŠTVO SOČA, Pionirska 8, 5213 KANAL RADYOYO, Teslova 3, 1000 LJUBLJANA RTN & MOM d.o.o., Kotnikova 5, 1000 LJUBLJANA

105

RTV SLOVENIJA OE ZALOŢBA KASET IN PLOŠČ, Kolodvorska 2, 1550 LJUBLJANA SERUM, Trubarjeva 26, 3270 LAŠKO SLOVENSKO KOMORNO GLASBENO GLEDALIŠČE, Slomškova 5, 1000 LJUBLJANA SLOVENSKO MUZIKOLOŠKO DRUŠTVO, Aškerčeva 2, 1000 LJUBLJANA SLOVENSKO ORGELSKO DRUŠTVO, Jenkova 4, 3320 VELENJE SOUND - TECH d.o.o., Ulica Milana Majcna 25, 1433 RADEČE SREDIŠČE ROTUNDA KOPER, Vojkovo nabreţje 23, 6000 KOPER SUBKULTURNI AZIL MARIBOR, Meljska cesta 9, 2000 MARIBOR ŠALAMON SAMO, Mašere in Spasiča 1, 2000 MARIBOR-osebno ŠAVLI PETER, Brejčeva ulica 13a, 1230 DOMŢALE- osebno ŠIJANEC MARJAN, Vrečarjeva 15, Lavrica, 1291 ŠKOFLJICA- osebno ŠPRAJC BORIS (SKUPINA REVOLUTE), Tbilisijska 48, 1000 LJUBLJANA-osebno TURISTIČNO DRUŠTVO OTOČEC, Šentpeter 1, 8222 OTOČEC TURISTIČNO DRUŠTVO RUARDI, 16. cesta 9. avgusta 68, 1140 ZAGORJE USTANOVA IMAGO SLOVENIAE – PODOBA SLOVENIJE, Gornji trg 15, 1000 LJUBLJANA VOGELNIK BRINA, Štefanova 1, 1000 LJUBLJANA-osebno VOKALNA SKUPINA CANTICUM, Partizanska 5, 2000 MARIBOR VULC TADEJA, Spodnja Viţinga 44, 2360 RADLJE OB DRAVI-osebno ZALOŢBA SANJE ROK ZAVRTANIK s.p., Cesta 24. junija 23, 1231 LJUBLJANA ZAVOD AUTOMATA, Masarykova 24, 1000 LJUBLJANA ZAVOD PLAVAJOČE GLEDALIŠČE LJUBLJANA, Karlovška 20, 1000 LJUBLJANA ZAVOD RADIO ŠTUDENT, Cesta 27. aprila 31, 1000 LJUBLJANA ZAVOD SENZORIUM, Kavčičeva 4, 1000 LJUBLJANA ZAVOD SPLOH, Trpinčeva 81, 1000 LJUBLJANA ZAVOD ŠTIP, Kosovelova 5, 6210 SEŢANA ZAVOD ZA KULTURNE PRIREDITVE CELJE, Trg celjskih knezov 8, 3000 CELJE ZDRUŢENJE USTVARJALNIH LJUDI NA PODROČJU KULTURE, Valvasorjeva 26, 2000 MARIBOR ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SAZU MUZIKOLOŠKI INŠTITUT, Novi trg 2, 1001 LJUBLJANA ZOLTAN PETER, Kidričeva ul. 2, 8210 TREBNJE-osebno ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LENDAVA, Glavna ulica 2, 9220 LENDAVA ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV LJUTOMER KRIŢEVCI VERŢEJ RAZKRIŢJE, Prešernova 20, 9240 LJUTOMER ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV TOLMIN, Trg maršala Tita 8, 5220 TOLMIN ZVEZA SLOVENSKIH GLASBENIH ŠOL TEMSIG, Gradaška 24, 1000 LJUBLJANA ZVEZA ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE Trţaška cesta 42 1000 LJUBLJANA

106


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:114
posted:12/19/2009
language:Slovenian
pages:106