; TO THE POINT
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

TO THE POINT

VIEWS: 259 PAGES: 8

TO THE POINT

More Info
  • pg 1
									Page----1 of 8

BOWLS SOUTH AFRICA TECHNICAL OFFICIALS

TO THE POINT
Issue 18
THOUGHT FOR THE MONTH

September 2006 dubbelsinnigheid uit te skakel. Die Engelse weergawe, wat die oorspronklike en regsgeldende dokument is, is nagesien en bewoord deur die “Plain English Campaign” en dra die “CRYSTAL CLEAR”handelsmerk. Daar is reeds ‘n Afrikaanse weergawe van die hersiene reëls beskikbaar en kan deur die onderskeie Distriksekretarisse by Rolbal Suid-Afrika bestel word. Rolbal Suid-Afrika beklemtoon dat die hersiene weergawe van die reëls nie drastiese veranderings bevat, wat die wese en speel van die sport rolbal verander nie. Die nuwe reëlboek bevat enkele reëls wat reeds in Suid-Afrika as huishoudelike reëls toegepas is. Onder hierdie reëls is dié betreffende die merk en posisionele aanstip van raakballe in die sloot, skoeisel, byhou van die telbord en –kaart, oefening en opwarmingsessies. Daar is enkele nuwe reëls wat vir die eerste keer in die hersiene reëls hulle verskyning maak. Hier is veral van belang die reëls rakende die posisie op die mat en verwante voetfout, optrede nadat ‘n kop gebrand is, gedetailleerde voorskrifte oor die posisie van spelers op eie baan, sowel as oortreding op aangrensende bane en die gepaardgaande strafbepalings, strafbepalings vir ander oortredings word uitgespel. Omvattende voorskrifte vir spel in stelle word in die nuwe reëls omskryf. Die hersiene reëls maak ook voorsiening dat Nasionale Lidowerhede (waarvan SuidAfrika een is) huishoudelike reëls kan uitvaardig om voorsiening te maak vir plaaslike en eiesoortige omstandighede. Hierdie reëls mag slegs van toepassing wees op klub-, distrik- en nasionale bepalings. Vir internasionale bepalings sal slegs die internasionale reëls geld en toegepas word. Vanaf 20 tot 26 Julie het Tegniese Beamptes (Skeidsregters) van al die 20 Rolbaldistrikte in Suid-Afrika in Bloemfontein bymekaar

All that is human must retrograde if it does not advance — Edward Gibbon, English historian (1737-1794)
WORKSHOP HELD IN BLOEMFONTEIN

A tremendous input from all 20 districts TOSC representatives was received? All districts have now been trained and have worked through the new Laws thoroughly and the training material that includes home study to allow any player no matter where they reside to qualify as a club umpire.
PERS VERKLARING DEUR ROLBAL SAROLBAL SE REëLS GEMODERNISEER.

Soos alle ander sportsoorte word die reëls van rolbal van tyd tot tot tyd deur die internasionale sportliggaam, Wêreld Rolbal (World Bowls) hersien en aangepas om probleme uit die weg te ruim en om by veranderende omstandighede aan te pas. Die Reëls van die Sport Rolbal geld wêreldwyd in alle rolbalspelende lande. Die laaste hersiening van die reëls was in 2004 toe verskeie reëls gewysig is. Intussen het Suid-Afrika verteenwoordiging op die Reëlskomitee van Wêreld Rolbal gekry, in die persoon van Trevor Davis van SuidVrystaat, wat ook die Voorsitter is van die Staande Komitee vir Tegniese Beamptes (Skeidsregters) van Rolbal Suid-Afrika. Die nuutste hersiene reëls tree op 1 September in werking in die Suidelike Halfrond, waar Suid-Afrika geleë is. Vanaf 1 September sal die hersiene reëls landswyd geld en alle toernooie en kompetisies op klub-, distrik;, nasionale en internasionale vlak, wat in Suid-Afrika gespeel word, sal volgens die nuwe reëls plaasvind. Die nuwe hersiene reëls behels hoofsaaklik die herbewoording en heromskrywing van bestaande reëls ten einde onduidelikhede en

Page----2 of 8
gekom om die implikasies en toepassing van die hersiens reëls in diepte te bespreek. Dit sal opgevolg word deur landswye besoeke aan klubs in streeksverband, om die hersiene reëls bekend te stel en verduidelikings te verstrek. ‘n Algehele nuwe opleidingsprogram is reeds in plek, waarvolgens merkers en die verskillende vlakke van tegniese beamptes in die toekoms opgelei sal word. ‘n Modulestelsel (“Unit Standards”), wat reeds deur verskeie groot myngroepe en handelsondernemings aangewend word, sal toegepas word, terwyl kwalifisering op die uitkoms gebaseerde beginsels gegrond sal wees. In ‘n neutedop behels dit die verdeling van alle opleidingsmateriaal in afsonderlike komponente of modules. Indien ‘n kandidaat enige van die komponente/modules slaag, sal dit op alle vlakke erken word. Die opleidingsmateriaal en –program sal by die betrokke regeringsinstellings geregistreer word en sal amptelike erkenning geniet. Daar word in die vooruitsig gestel dat daar geen formele hersiening van die reëls voor 2010 sal wees nie. Indien enige geringe wysigings intussen nodig blyk te wees, sal dit op ‘n adhoc-basis deur Wêreld Rolbal hanteer word. Rolbalspelers sal dus nie binne die volgende 5 jaar weer ‘n nuwe reëlboek hoef aan te skaf nie. Let’s look why. I suggest you obtain a copy of the new laws and read the following two laws: Law 37. Players and their duties, specially sections 37.1; and Law 54. Deliberate non-sporting action A bowl delivered in accordance with law 1.3.2 is a legally delivered bowl and as such, can cause a change to the head, thus placing the opponents at a disadvantage. It is also possible, that the same bowl can place your own team at a disadvantage. To make matters worse, if your team only has one bowl in the head, and the skip sees that a legally delivered bowl is going to take that bowl out of the head, he stops the bowl before it reaches the head. This is bad for our game but, similarly where a skip stops his own player’s bowls, because they did not adhere to his instructions. In a recent game, a skip who did not have a good night's sleep, decided to take it out on his team, and stopped 5 of his team's bowls. The result being, that when he (the skip) got to the mat there was only one of his team’s bowls on the green. This type of skip is not a “team player”, and should no be encouraged or even put in charge of a team (skip). Care should also be taken before putting the blame on the Third, or for that matter on any of the other players in the team, because neither he nor they have broken any laws. Does the law allow for the skip to do this? The law states that players should do what the skip asks of them. If players then do not follow the skips instructions, what can be done? Even though the skip may have sole charge of the team, any instruction not carried out, becomes an internal matter, and the team must sort it out. Any player not carrying out the skips instruction has no penalty within the laws. Let me say categorically, if we want to damage the image of bowls, we should allow this bad element to creep into our game. A bowl delivered legally is a legal bowl, and may not be interfered with. Any interference of the legally delivered bowl, especially by the skip, will not be tolerated. The fact that a player does not carry out the skips instruction has no penalty, but by a

NOTE; THE NEW LAWS HAVE TO BE IMPLEMENTED WITH IMMEDIATE EFFECT. THIS IS A WORLD BOWLS DECISION AND WE AS CLUB, DISTRICT AND BOWLS SA MAY NOT DECIDE OTHERWISE.
IT IS THEREFORE IMPORTANT TO PURCHASE YOUR NEW LAW BOOK TO AVOID BEING LEFT BEHIND. WHAT HAPPENS TO A PLAYER THAT DOES NOT CARRY OUT THE SKIPS INSTRUCTION?

The problem of a Skip taking on a dictator status is a problem that has started to take abnormal proportions in local Bowls and this has to be eradicated in order to make the game more enjoyable for all.

Page----3 of 8
player moving in front of the jack after a bowl is delivered has a penalty. However should this be the action of any player/skip, the penalty will be applied. Under duties of the Third it does not say that the Third has to execute what the skip instructs? The skip may have sole charge of the team, so any instruction not carried out is an internal matter and the team must sort it out. The skip should be building goodwill within the team at all times and should he not earn the respect of the rest of his team by consulting them, at times making a team decision. We should be very careful of putting the blame on the Third, as he has not broken any law that has a penalty In closing, we have only looked at it from one side. What about the opponents? They also have rights and by stopping a legally delivered bowl one is also infringing on their rights as the bowl could have changed the head and may have even changed the outcome of the game. That is why one should always remember that a bowl delivered legally is a legal bowl. I am very sure no law will be changed to give the skip “dictator” status. Glad our previous issue has created a reaction and that’s what TO THE POINT is there for. It was wonderful receiving the various interpretations of the skips amazing powers.

DOMESTIC REGULATIONS AND GENERAL CONDITIONS OF PLAY
For Domestic play the following regulations have been amended as per World Bowls (law 17.1) and as per minutes of Biennial Council Meeting held in Australia on 25 March 2006
LAWSLaw 2.4: Synthetic surfaces may be used if approved by the Controlling Body Law 2.5: All greens previously constructed prior to these laws may be approved for use by the Controlling Body Law 5.1: Rink widths may not deviate from those laid down in the laws. It is recommended that rinks be 5 metres wide whenever practically possible. Law 5.5: Boundary pegs are acceptable without the centre line on the peg being defined. Law 5.9: Boundary threads may NOT be used when a mirror complying with law 10 is available (mirror and a square both with levelling bubbles) Law 8.1.5: Distinguishing marks should be visible on all bowls. Law 8.1.8: Controlling bodies may allow the use of temporary adhesive stickers e.g. club stickers, as opposed to supplying its own stickers. However, should the controlling body supply stickers, these will be used instead of those previously used. Note that all adhesive stickers are to be used temporarily and may therefore

BOWLS SOUTH AFRICA IS EMPOWERED TO MAKE DOMESTIC REGULATIONS IN REGARD TO A NUMBER OF MATTERS (LAW 17.1). THE FOLLOWING HAS BEEN APPROVED BY THE EXECUTIVE. -----DUE TO ITS LENGTH THE AFRIKAANS WILL BE PUBLISHED IN THIS COLUMN NEXT MONTH. THESE ARE CURRENTLY AT THE PRINTER AND WILL BE AVAILABLE SHORTLY.

Page----4 of 8 not form a permanent feature of a bowl and that the bowls of all the players in a team should have similar stickers. Law 8.2.3: Re-testing and re-stamping of bowls will not be enforced until further notice. However, alteration to bowls can only be done by a Licensed Tester. Law 8.3.4: A deposit of R5000 (in cash) is to be paid when a challenge is lodged against a set of bowls. All costs incurred to have the bowls tested will be for the challenger’s account should the bowls pass the test. However, should the challenged bowls fail the test, the owner/player of the challenged set will be responsible for the costs involved of the testing the bowls as well as the costs of restamping the bowls (where applicable). Law 8.6.2 Alteration to the bias of bowls/tampering may result in the suspension of the player for a period not exceeding one year. Law 9.5: From the 2007 season, all bowls used by players in the SA Masters Tournament, and from the 2008 season, all bowls used by players in Inter Districts Tournaments, should have a legal stamp mark not older than 10 years. Any further enforcement of this law will be subject to the availability of testing facilities in South Africa. Law 12.4: No player/team should on any day of a competition play on the same rink. Law 13: Practice. Teams/player not playing for whatever reason, but due to play in the next round, may practice on any rink allocated by the Controlling Body. Warm up. Any team/player may warm up before any game, time allowing and with approval of the Controlling Body. Warm up should be in the opposite direction of expected play. Warm up should not be deliberate play and no target such as a jack may be used, but bowls may be delivered to enable the player to warm/loosen up. Law 15.3.2: The winner will be decided by shot aggregate should the scores of 2 or more teams/players be equal after law 15.3.2 has been applied. Law 15.5: The Controlling Body may use the conditions regarding the respotting of the jack in sets format, in formats of play other than sets play. Law 34.2.3 and 34.2.4: Order of play. This proviso will be at the discretion of the Controlling Body/Conditions of Play. Teams may be rearranged within a game if specified within the conditions of play. The opposition skip and duty Umpire should be notified when such a change is made. Changes may only be made at the completion of an end. Such changes will NOT be considered to be in contravention of any laws as specified in The Laws of Sport of Bowls. Law 37.3.2: In the event of any discrepancy between the scoreboard and the score card the two skips will agree to the correct score. If there is no consensus, the scoreboard will overrule the score card. It is the responsibility of the team winning the toss to ensure that the scoreboard is updated after each end. Law 38.5: Players with disabilities may make use of an artificial device for delivering the jack or bowl with

Page----5 of 8 the prior approval of the Controlling Body. Law 51.9 as read with Law 46: SUBSTITUTES AND RESERVES The following is an extract out of the minutes of Biennial Council Meeting held in Australia on 25 March 2006: “In drawing this discussion to a close the President expressed the view that it had been a worthwhile exercise for Council to debate these issues and, even though it was accepted that no formal changes to the Laws in these areas will arise at this stage, no doubt the attendees will take these issues back to their National Authorities and some experimentation will take place at domestic level, the results of which could be fed back to World Bowls at a later date”. With this Bowls South Africa decided that Circular 08/2005 will still apply and that the use of reserves and/or substitutes in all formats of the game (except singles) will be allowed. Bowls South Africa furthermore accepted the following interpretations when reference is made to bona fide members, reserves and substitutes. 1.Bona fide members Bona fide members shall include:Life members and honorary life members with full privileges; All members liable to pay subscriptions; Junior members whether they pay any form of subscription or not 2.Reserve Means a player who is a bona fide member of the same club in a tournament of clubs, or the same district in a tournament of districts, and who is registered together with the team, or side, prior to the commencement of the tournament. 3.Substitute Means a player whose name has been drawn in the approved manner, to replace a player who fails to appear at the start or restart of a game; or who is compelled to withdraw for any valid reason acceptable to both skips; or failing agreement by them, by the Controlling Body during the course of a game. The substitute introduced may in all likelihood not be from the same club, as the club requesting a substitute. The “approved manner” is described in the section that deals with the use of substitutes in tournaments below. 4.Use of reserves and substitutes The use of reserves and substitutes will be as follows: 4.1 Use of reserves In both the trips and the fours a reserve may be registered and used. A substitute may only be used if a reserve is already playing or was not registered. In pairs the general rule that will apply is that one of the original players must always be present on the green. If, during a game, the pair’s team should be playing with a reserve or a substitute and the original player cannot continue for reasons acceptable to the Controlling Body, the game will be conceded to the opposition. In any mixed competition two reserves, one of each gender, will be allowed and the same conditions as described above will apply.

Page----6 of 8 4.2 Use of substitutes: Substitutes, if required, shall be allowed as follows:1. In the event that there are no reserves or the registered reserves are already playing, the names of not more than four bowlers, who have not played for any team participating in the Tournament, shall be recorded and placed in a hat/container. 2. The manager, or failing him the Captain of the opposing team concerned, shall be allowed to draw out one name from the hat/container and the Controlling Body should accept this name. This player will be allowed to play for the team for as many matches as he/she may be required but may not skip. In any instance of absenteeism a reserve, if registered, should be used before a substitute is considered. Law 46: Absentee players in a team or side in fours play Due to the acceptance of the above changes, the use of a reserve or substitute will NOT be construed as the introduction of an ineligible player as described in laws 46.1.1 and 46.2.1. Law 50.1: Lightning---Umpires shall not be responsible to call off the players during lightning/thunderstorm activity, unless an appeal has been made by a player(s). specified hereunder. Controlling Bodies may authorise variations in these clothing specifications from time to time. Furthermore, the Controlling Body shall also have the right, even retrospectively, to declare any variation in dress unacceptable after which such variation in dress shall not be worn.

Men a. Headwear, if worn, may have approved hatbands and/or insignia. b. Shirts shall have conventional collars and be adequately buttoned. c. Trousers shall be full length. d. Footwear: “Players, umpires, markers should wear heelless footwear which has either a smooth or ribbed sole (maximum depth of 2 mm of the ribbed section of sole making contact with the green, or the thickness of a matchstick) while playing on the green or acting as Markers and Umpires. Shoes with protrusions are not acceptable. The width of the rear part of the shoe should be at least 50% of the widest part of the sole. National Authorities reserve the right to allow the use of specific colours of footwear”.

Ladies a. Headwear, if worn, may have approved insignia and/or hatbands. b. A bowling dress with collar, a skirt or tailored slacks of any length together with a blouse with a collar, is permissible provided they are not manufactured from Lycra or

CONDITIONS OF PLAY
1. DRESS: In all representative matches (all matches other than social games and club competitions) players shall wear either white or cream clothing as

Page----7 of 8 any other body clinging material. c. Footwear: “Players, umpires, markers should wear heelless footwear which has either a smooth or ribbed sole (maximum depth of 2 mm of the ribbed section of sole making contact with the green, or the thickness of a matchstick) while playing on the green or acting as Markers or Umpires. Shoes with protrusions are not acceptable. The width of the rear part of the shoe should be at least 50% of the widest part of the sole. National Authorities reserve the right to allow the use of specific colours of footwear”. 2. CODE OF CONDUCT AND DISCIPLINARY PROCEDURE 1. Players shall at all times comply with the laws of the Sport of Bowls as read within the Conditions of Play imposed in terms of Law 17.2 together with Appendix A.1 of the said Laws. 2. Players shall not, under any circumstances, use obscene language; use any obscene signs; assault or threaten to assault; threaten or victimise any other player, official or spectator, whether during or after play on the greens, or in or around the venue where the competition is held, or conduct themselves in any manner which in the sole and absolute opinion of the organising Controlling Body is contrary to the spirit of the game of bowls; 3. The Controlling Body has the power to restrict the use of alcoholic beverages and tobacco products on the green. It is proposed that no tobacco products be used on the green. 4. Any player who is deemed to be in breach of the provision of paragraphs 1, 2 and 3 above, shall be guilty of an offence; 5. The Controlling Body shall have the power to; a) through the presiding Umpire, take any action which the said umpire may consider necessary at the time which may include, but are not be limited to, the forthwith suspension of the player from the game; and/or b) require the player concerned to attend a disciplinary hearing at a time and place determined by the Controlling Body which shall be held in an informal manner. 6. Upon the completion of the disciplinary hearing referred to in 5b above the Controlling Body may, at its sole and absolute discretion, impose any penalty and/or sanctions which it deems appropriate in the circumstance on such player. The penalty and/or sanctions may include a period of suspension of the player from playing bowls and/or the payment of a fine. 7. The decision of the Controlling Body made in terms of paragraph 6 above shall be final and shall not be subject to appeal other than that provided for by the Constitutions of the District and Bowls South Africa, to any other body or authority including recourse to any Court or official tribunal of the Republic of South Africa.
3. 15 ENDS CONSTITUTE A GAME

Provision should be made for weather delayed, interrupted or incomplete games, to either be replayed, or that 15 ends would constitute a played game. In the last mentioned case, games will not be restricted to 15 ends if more ends were played and

Page----8 of 8 completed than the set minimum, as the ends played over 15 ends will constitute ends completed and the score at the greater number of ends completed, will count.
4. DEFAULT OR WITHDRAWAL DURING SECTIONAL PLAY

LETTER FROM A YOUNG BOWLER

Should a team or singles player withdraw at any time in sectional play for any reason acceptable by the Controlling Body, after commencement of the tournament, all relevant results of the team/player will be expunged from that section.
5. ADVERSE WEATHER CONDITIONS

“Does anyone notice that the age group of the people playing bowls are all over middle age and are nearer the age of 80?. The game which is supposed to be a young person’s game, as told to us the young bowlers, proves that the image of a bowls team remains a team of old grandpa’s and granny’s. Therefore bowls is an old grandpa’s sport - thank you” *Don't believe it. Bowls is a game for everyone - young and old - most of the old grandma’s and grandpa’s, that you see still playing bowls, started off years ago. Fresh air and regular exercise is how they grew up to become old grandma’s and grandpa’s. Our advice to you – keep playing and bring your friends along!. Bowls is definitely a sport for EVERYONE. More and more international sports magazines are highlighting this issue, that Bowls is a sport that can be played and enjoyed by everyone. The recent Inter Districts Under 25 tournament in Klerksdorp proved just that. Bowls has changed direction and with the talent on display that week, Bowls has made huge strides in accommodating everyone, with commitment, determination and the necessary skills anyone, young or “old” can achieve their personal goals, even at the highest level. "Geen groot prestasie is ooit sonder entoesiasme behaal nie".
Any comment preferably positive, or if negative, with the solution, may be E-mailed to me Trevor tpdavis@mweb.co.za

The Tournament committee shall have the right to curtail the number of rounds to be played and/or shots required to win a match in order to determine the winners, in the event of adverse weather conditions or any other reason.
THE MARKER

*Markers must wait for players to toss. The winner may elect to play or he may ask his opponent to play first. Irrespective of the outcome of the toss, the names will stay on the scoreboard as indicated on the scorecard. * Keep a neat and accurate scorecard and scoreboard. *Remove dead bowls in ditch. Place these on the mat on the bank so that they are clearly visible to the players. * Do not remain aloof from the players; show them you are enjoying their game * Do not use the occasion to illustrate your extensive knowledge of the Laws of the Sport of Bowls. * Do not display your contempt if the standard of bowling does not come up to YOUR expectations * Do not take fiendish delight in the hopeless plight of the luckless player * Measure carefully; a clumsy marker can score more shots than either competitor.

Any bowler who would like to get a copy of this news letter sent directly to them; just let us have your e-mail address Club and Bowls S.A. Membership Number

“The greater the challenge, the greater the reward”


								
To top