MEMORAMDUM OF AGREEMENT by by654321

VIEWS: 19 PAGES: 3

									              TAHSİSAT SÖZLEŞMESİ

              İstanbul’da bugün _______________ tarihinde imzalandı,I. TaraflarSayın Sammarina Srl Romanya, 74th Mangaliei Street, Constantza, Romanya adresinde bulunan İstanbul
Haydarpaşa – Köstence RoRo feribot denizyolunun genel acentesi ROD-MAR Gemi Acenteliği Mustafa Cüneyt
DENİZ olarak, burada ve bundan böyle Denizyolu olarak anılacaktır,

Ve

Sayın _____________ Türkiye, _____________________Türkiye adresinde bulunan, burada ve bundan
böyle Müşteri olarak anılacaktır.II. Amaç

Madde 1. Bu sözleşmenin amacı Konstantza Güney Limanı ve Haydarpaşa Limanı arasında kamyonlar /
  treylerler için kısa deniz yolu nakliyesi sağlamaktır.

III. Süre

Madde 2. Bu sözleşme _________________ tarihinden başlayarak ________süreyle geçerlidir.IV. Tarife/Bilet

Madde 3. Haydarpaşa – Köstence – Haydarpaşa gidiş-dönüş seyahat olarak bir kamyon/treyler için nakliye
   tarifesi/bileti 800 Euro’dur.

Madde 4. Tarife/bilet aşağıdaki hizmetleri/maliyetleri içermektedir:

   a. Haydarpaşa – Köstence- Haydarpaşa güzergahında deniz navlunu nakliyesi;

   b. Haydarpaşa Limanında bir kamyonu yükleme ve boşaltma için terminal maliyeti;

   c.   Haydarpaşa Limanında Acente ve gemi harcama hesabı;

   d. Boğazı geçen gemi maliyeti;

   e. Köstence Limanında bir kamyonu yükleme ve boşaltma için terminal maliyeti;

   f.   Köstence Limanında Acente ve gemi ödeme hesabı maliyetleri.
  g. Köstence ve Haydarpaşa Limanında kamyonun gemi güvertesine palamar (bağlama) / palamar
    (bağlama) çözme / emniyete alma / emniyeti çözme, denizyolunun tayfaları tarafından yürütülen
    işlemler.

  h. Bir Türk kamyonu için Romanya bölgesinde her iki yönde ödemesiz transit izni.

Madde 5. Tahmini dönüş tarihi bilete yazılacaktır ve süre kamyonun ayrılışından itibaren _____ günü
  geçmeyecektir.

Madde 6. Güvertede kolay bozulabilir yüke sahip kamyonlar/treylerler yolculuk sırasında gemi güvertesinde
   frigorifik ekipmanları için elektrik prizi kullanma olanağına sahip olacaktır (yaklaşık 2 x 14 saat). Bu
   hizmet için tarife yolculuk başına her kamyon/treyler için 40 Euro’dur (Gidiş-dönüş seyahat olarak her
   kamyon/treyler için 80 Euro’dur).

Madde 7. Gemide seyahat sırasında her sürücü için yatak ve banyo bulunan konaklama kamarası, her sürücü
   için seyahat başına bir öğün yemek (gidiş-dönüş seyahat olarak yolculukta dört öğün) yolculuk başına
   15 Euro (gidiş-dönüş seyahat olarak 30 Euro) tarifesinden sunulacaktır.V. Denizyolu Yükümlülükleri ve Hakları

Madde 8. Denizyolu sözü edilen yolculukları usulüne uygun olarak itinayla, uluslararası deniz nakliyesi
   yönetmeliklerine göre ve Ek 1’de verilen tahmini program içerisinde gerçekleştirmeyi taahhüt
   etmektedir.

Madde 9. Deniz nakliyesi denizyolunun konşimentolarına göre –Ek 2 uyarınca Taşıma Kayıt ve Şartlarına göre
   gerçekleştirilecektir.

Madde 10. Denizyolu mevcut sözleşmenin Madde 12’si uyarınca kamyonlar/treylerler için gemi güvertesinde
  alanı garanti edecektir ve ayıracaktır.

Madde 11. Denizyolu, müşteri tarafından yükleme esnasında ödenecek olan ilave olarak gemiye yakıt alma ek
  ücretini BAF (Gemiye Yakıt Alma Düzeltme Faktörü *Bunker Adjustment Factor+) isteme hakkını saklı
  tutmaktadır. Bu vergi gemiye yakıt alma maliyetlerindeki dalgalanmalara bağlı olarak hesaplanır ve artı
  veya eksi olabilir.

Madde 12. Boğaz geçişi maliyetleri, limanlarda harcama hesabı veya terminal maliyetleri %5’e kadar
   değişecek olursa, Denizyolu tarifeyi aylık olarak yükseltme hakkını saklı tutmaktadır.VI. Müşteri Yükümlülükleri ve Hakları

Madde 13. Müşteri Türkiye’den Romanya, Moldova, Macaristan, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve
   Avusturya ülkelerine ortalama trafik/hacim olarak haftada ______ kamyon tahmin etmiştir.

Madde 14. Müşteri geminin programına göre (Ek 1) Haydarpaşa ve Konstanta Limanında her bir çağrı için
   ______ kotada kamyonlarla geminin yükünü (yani kamyonlar / treylerler) güvenceye almayı taahhüt
   etmiştir ve bununla ilgili olarak sorumluluk üstlenmeyi kabul etmiştir.

Madde 15. Müşterinin bir çağrı için yukarıda sözü edilen trafiği güvenceye alma olanağının bulunmaması
   durumunda, buna uygun olarak geminin programlanmış kalkış zamanından 48 saat önce denizyoluna
   bildirimde bulunma yükümlülüğü olacaktır.

Madde 16. Müşteri Madde 13’e göre bu yükümlülüğü yerine getiremeyecek olursa, denizyolu mevcut
   sözleşmenin Madde 3’ü uyarınca eksik her birim için tarife / bilet maliyetini uygulayacaktır.
Madde 17. Denizyolu diğer müşterilerden eksik kamyon yerini doldurmak için elinden gelen gayreti
   gösterecektir. Eksik kamyon (ünite) yerini zamanında dolduramadığı takdirde, denizyolu müşteriye
   mevcut sözleşmenin Madde 3’ü uyarınca eksik her birim için tarife / bilet maliyetini uygulayacaktır.

Madde 18. Müşterinin Madde 12’de öngörülen kotasının üzerinde ilave sayıda kamyonlar/treylerler sevk
   etmeyi istemesi durumunda, geminin programlı kalkış zamanından 5 (beş) gün önce Denizyoluna
   bildirimde bulunacaktır ve sıkışıklık durumunda, kalkışı programlama ve bildirim anında gemideki
   alanın müsait olması kaydıyla gemi güvertesinde yer ayırma önceliğine sahip olacaktır.

Madde 19. Müşterinin, kamyonun tahmini dönüş tarihi ile ilgili bir değişiklik söz konusu olursa, denizyoluna
   geminin programlı kalkış zamanından 48 saat önce bildirimde bulunma yükümlülüğü vardır ve
   bildirim anında gemideki alanın müsait olması kaydıyla kamyonun dönüş yolu yeniden
   programlanacaktır.

Madde 20. Köstence ve Haydarpaşa Limanları arasında Ro-Ro feribot denizyolunu kullanan bir Türk kamyonu
   Romanya bölgesinde her iki yönde transit izinlerinden ödemesiz (ücretsiz) faydalanacaktır. İzin, gidiş-
   dönüş seyahat olarak yolculuk bileti ile bir orijinal belgenin denizyolu tarafından tasdik edilmesine
   bağlı olarak geçerli olacaktır.


VII. Tarife/bilet ödemesi

Madde 21. Müşteri bilet fiyatını Denizyoluna ödemek için aşağıdaki alternatiflere sahip olacaktır:

      a. Yükleme ve gemi kalkış işlemleri öncesinde kamyonun sürücüsü tarafından acente temsilcisine
       gemide nakit olarak;

      b. Madde 12’de öngörülen hacim / trafik için her 6 çağrıda bir nakit olarak önceden;

      c. Madde 12’de öngörülen hacim / trafik için her 6 çağrıda bir banka havalesiyle.

VIII. Rehin

Madde 22. Denizyolu bilet maliyetinin geri kazanımı için gemiye yüklenen kargo üzerine rehin koyma hakkını
   saklı yutmaktadır.

IX. Hakemlik (Tahkim)

Madde 23. Bu sözleşme ile bağlantılı olarak oluşan her türlü uyuşmazlık _________ kanunu kapsamında
   _______’da hakemlik (tahkim) ile çözümlenecektir.

X. Fesih

Madde 24. Bu Tahsisat Sözleşmesi tarafların her ikisinin karşılıklı anlaşmasıyla fesih edilecektir.

								
To top