LAPORAN PERTENGAHAN TAHUN BAGI PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN

Document Sample
LAPORAN PERTENGAHAN TAHUN BAGI PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN Powered By Docstoc
					LAPORAN PERTENGAHAN TAHUN BAGI PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 2009 SJK (C) FOON YEW 1 Penasihat : : : : : : : Encik Ang Teck Yoke Puan Chan Yin Pheng Cik Wong Mee Ying Pn. Teo Lee Wang En. Tew Eng Cik. Chin Lan Sze Semua guru PJK

Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Ahli-ahliAKTIVITI

YANG DIJALANKAN PADA SEMESTER 1

Pada semester 1, dua mesyuarat panitia telah dijalankan untuk membincangkan tentang perkara berkaitan dengan PJK. Perbincangan tentang pembahagian guru PJK yang bertugas untuk melatih murid-murid untuk sukan zon dan daerah telah diadakan. Pada awal bulan Mac, latihan sukan untuk persiaran Sukan Tahunan Foon Yew telah diadakan. Semua guru PJK yang ditugaskan menjalankan latihan mengikut jadual masing-masing. Pada pertengahan bulan April, perlaksanaan Ujian Segak bagi murid-murid dari Tahun 4 hingga Tahun 6 telah diadakan. Pada 29 Mei, Sukan Tahunan sekolah telah dijalankan dengan lancar. Keputusan Sukan Tahunan: Johan : Pasukan Biru N.Johan : Pasukan Kuning Tempat Ke-3 :Pasukan Hijau Diharapkan Panitia ini akan terus aktif pada semester 2 yang akan datang.

Yang menjalankan tugas,

18 JUN 2009

……………………………….. (CHIN LAN SZE) Setiausaha Panitia Pendidikan Jasmani dan Kesihatan SJK(C) FOON YEW 1.