Verslag 2 - Train the Trainer Occupational Therapy - Belarus, Minsk by zaaaaa4

VIEWS: 108 PAGES: 2

									Verslag 2 - Train the Trainer Occupational Therapy - Belarus, Minsk

Matra project Occupational Therapy Minsk – Belarus 4 t/m 8 februari 2009 (2e periode)
Nanine van Lieshout: Sterk in Werk - Koraal Groep,
Jan Schrurs en Jos Kienhuis: Fontys University of Applied Sciences – Inclusive Education

    De dagen stonden in het teken van de praktijk van de trainees. Zij hebben als huiswerkopdracht een 15
tot 20 minuten durende video opname gemaakt van de wijze waarop ze hun activiteiten met hun cliënten
uitvoeren in hun activiteiten centrum. Elke trainee presenteert een cliënt beschrijving aan de hand van de
methodologie van Vlaskamp (2005). Er zijn in totaal 16 video’s gemaakt. 13 Video opnames zijn door Dima
gefilmd en bewerkt. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van dit rijke beeldmateriaal..

Activiteiten
     Nanine stelde zich voor aan de groep en startte met een programma overzicht van het project met
betrekking tot OT, definitie van OT, betekenis van OT voor cliënten en de voordelen van het gebruik van OT t.a.v.
zelfverzorging, werk en vrijetijdsbesteding. Tevens zijn de 1e, 2e, en 3e graad strategie van Kok als basis voor OT
besproken en toegelicht met voorbeelden uit de praktijk van Sterk in Werk. In de bespreking van de video’s van
de trainees kon aan deze aspecten gericht aandacht aan worden gegeven.
     De TTAP is besproken door Jan: Teacch Transition Assessment Profile en hoe de test wordt gescoord. De
test focust op sterke kanten en niet op tekorten, focust op de interesses van de persoon, de coping vaardigheden,
werk gewoonten, competenties, visuele communicatie op het gebied van beroepsvaardigheden, beroepsgedrag,
autonoom functioneren, vaardigheden in de vrije tijd besteding, functionele communicatie en inter persoonlijk
functioneren. Jan zette tijdens de bespreking van de video’s van de trainees zijn video begeleiding vaardigheden
in waarin hij tot in het kleinste detail aandacht gaf aan, positie, spiegelen, turn taking, oogcontact, enz.
     De Roos van Leary is besproken door Jos. Het betrof het coachen van cliënten en het observeren en
bespreken van verbale en non-verbale communicatie. De trainees gebruikten een vertaald overzicht van 24
verschillende soorten oplossingsgerichte vragen (talk goals, what does your client want?, assume competence, get
permission, etc.) om oplossingsgerichte vragen te kunnen stellen bij de video opname van hun collega’s. Trainees
dienden bij elke video opdracht 2 oplossingsgerichte vragen op stickerblaadjes te formuleren en deze op 1 van de
24 passende categorieën te plakken. In totaal zijn er ongeveer 300 oplossingsgerichte vragen geformuleerd die in
april 2009 worden besproken.

Integrale werkwijze tijdens bespreking van de video opnames
  • reflectie – 3 vragen
  • de trainee geeft informatie: client description (Vlaskamp methode)
  • bekijken van de video in de groep: video interactie begeleiding Heykoop – aanpak – micro analyse en
    discussie waarbij Nanine, Jan en Jos afwisselend vragen stellen en leiding geven
  • oplossingsgerichte vragen stellen en schriftelijk formuleren op stickerblaadjes door collega’s
  • doelen voor de praktijk; lange en korte termijn doelen
  • Rondje complimenten

Huiswerkopdrachten voor april 2009
   Reflection on the 3-day training in February and how you are going to use the learning experiences?: 1 A4
   Kok – description of first, second & third strategy in your workplace: Max. 2 A4
   A 5-minutes video interaction moment about your client and you being their activity guider: ‘simple’
   version (see your info about ‘Select pictures’ and ‘Making of a micro-analysis)
   Leary’s (piece of) cake: description of your coaching position to a difficult client at your workplace: 1 A4
   - describe your challenges as a coach and your plan
    - enable your client to have ‘a voice

Bezoek van Wim Ketelaars en Thieu Dollevoet
Op de 3e trainingsdag kwamen Wim Ketelaars en Thieu Dollevoet ’s (Fontys-OSO) ochtends op bezoek van 10.30
tot 13.00. Wim Ketelaars vertelde een indrukwekkend verhaal aan de groep over de start van dit project – 7 jaren
geleden . Wim kreeg 7 jaar geleden bezoek van een groep Russen in zijn organisatie. Twee maanden later een
brief voor samenwerking en 2 maanden later een uitnodiging om een Congres over meervoudige gehandicapten
in Minsk te bezoeken op uitnodiging van Belapdi (NGO) en het Ministerie van Sociale Zaken waarop werd
ingegaan.
Het brengen van een bus enkele jaren later bleek achteraf een hele onderneming te zijn. De dochter van Wim gaf
de tip om een waxinelichtje en lucifers in een plastic zak mee te nemen voor in het dashboard kastje bij mogelijke
calamiteiten. Dit advies was zoals later bleek, een geschenk uit de hemel.
Tijdens een oponthoud van 27 uur aan de grens was het dit kleine waxinelichtje dat de auto verwarmde, en licht
gaf in de donkere momenten bij het halen van 7 benodigde stempels – wat een onbegonnen taak leek. Wim gaf
aan dat hij en Paul van Alphen dit simpele waxinelichtje toen als teken van hoop hebben ervaren. De behoefte
was groot om het bijltje erbij neer te leggen. Dit bleek nog eens des te meer waar het de Matra aanvraag voor dit
project betrof waarin Thieu Dollevoet een centrale rol speelde. Na verschillende herschrijvingen en afwijzingen
werd het project uiteindelijk toch goedgekeurd. ‘Vsjo khorosjo sjto khorosjo kontsjajetsja!’ Eind goed al goed!
Voor de deelnemers van de training bleek het verhaal van Wim en ‘het waxinelichtje’ een treffende metafoor om
te blijven focussen op al die kleine zaken van vooruitgang die betekenisvol zijn in de dagelijkse werkzaamheden
met meervoudige gehandicapten.
Wim zei het treffend: “Het zijn de lichtpuntjes die je door het donker helpen.”

								
To top