Docstoc

Masterclass Marketing 2.0

Document Sample
Masterclass Marketing 2.0 Powered By Docstoc
					‘A l

15 .0 0 m 0g ar ei ke ns te pi er re s’ er de

Op naar Marketing 2.0 Masterclass

Unieke Power Masterclass van 12 uur. Inclusief 2.0 lunch en 2.0 diner. Behaal beter marketingresultaat door de inzet van de ‘Marketing 2.0 methode’. Maak kennis met ‘The New MarketingCycle’.

customer-insights | productproposities | co-creatie | brandexperience | crossmedia | social media | web 2.0 | marketing-intelligence | event-drivenmarketing | accountability | marketing-IT

Initiator leergang: Richard van Hooijdonk Directeur MarketingMonday
Voormalig marketingdirecteur en schrijver van het boek ‘Op naar Marketing 2.0’, spreker op vele nationale en internationale congressen. Tevens als docent verbonden aan SRM/Erasmus en als gastdocent aan Nyenrode Business Universiteit.

www.marketingmonday.nl

Technologie en sociale veranderingen zorgen voor nieuwe behoeften: Consument 2.0 Binnen 12 uur leer je hoe je alle nieuwe ontwikkelingen kunt integreren in je bestaande of nieuwe strategie

proposities moeten veel beter aansluiten bij klantinzichten en worden in co-creatie met klanten, prospects en fans ontwikkeld.

Marketing en communicatie veranderen drastisch! Door nieuwe technologische ontwikkelingen verandert het gedrag van consumenten. Dit heeft verregaande consequenties voor de (commerciële) strategie van bedrijven, merken, organisaties en instellingen. De veranderende consument en burgers zijn mondiger en stellen nieuwe eisen aan merken, producten, marketingcommunicatie, distributie en verkoop. Loyaliteit en ‘branding’ krijgen een andere inhoud en actiemarketing verandert. Nieuwe marketing is daarnaast dynamisch, bevat een combinatie van oude ene nieuwe media en levert ook nog eens een beter rendement op. Binnen 12 uur leren we je op inspirerende wijze hoe je alle nieuwe ontwikkelingen kunt integreren in je bestaande strategie. We presenteren je talrijke cases, voorbeelden en stappenplannen, zodat je daarna zelf de eerste stap kunt zetten naar een succesvolle marketing 2.0 aanpak. Tijdens de Masterclass ga je onder leiding van Marketing 2.0 specialisten ook zelf aan de slag. Dus ‘hear-it’ en ‘do-it’. De consument is er al klaar voor. Jij ook?

3. Merken krijgen een branding make-over en worden ‘mensmerken’. Social Branding is cruciaal. Merken moeten eerlijk, transparant, laagdrempelig zijn en samenwerken met klanten, prospects, fans en ambassadeurs. Bedrijven, merken, organisaties en instellingen bouwen zo aan een waardevolle ‘connectie’, een warme voedingsbodem voor huidige en toekomstig resultaat. De consument staat eindelijk weer eens centraal. 4. Nieuwe technische mogelijkheden zorgen voor nieuw mediagedrag. Consumenten en burgers zijn crossmediaal en gebruiken social media om daarmee te etaleren, te communiceren, te beoordelen en te verspreiden. Een goede cross- en social media strategie is dan ook van groot belang. 5. De website is de meest belangrijke landingsplaats voor bedrijven, instellingen en organisaties. Daar krijgen consumenten de eerste indrukken en kunnen ze interacteren. Webpresence 2.0 heeft kleefkracht en geeft klanten, prospects, fans en ambassadeurs een reden om (terug) te komen en te blijven.

Marketing 2.0 zorgt voor grote veranderingen. De meest belangrijke op een rij:
1. De ‘nieuwe consument’ valt niet langer meer in standaard ‘hokjes’ in te delen. We ontwikkelen nieuwe segmentatiecriteria en nieuwe customer-insights die bepalend zijn productontwikkeling, merken, crossmedia en webpresence. 2. De nieuwe consument wil van betekenis zijn. Hij wil meedenken, creeren, meebeslissen en verspreiden. Nieuwe diensten, producten en

• Hoe sluit ik aan bij Consument 2.0 • Met welke klantinzichten kan ik de markt overwinnen? • Hoe ontwikkel ik betere producten en proposities? • Hoe koppel ik klanten, prospects en fans aan mijn merk? • Hoe pas ik crossmedia en social media toe? • Hoe ziet webpresence 2.0 eruit? • Hoe organiseer ik marketing 2.0?

6. We willen kennis. Kennis over markten, klanten, prospects en ambassadeurs. We willen weten wie ze zijn, wat ze willen, wie hun vrienden zijn en hoe ze met ons merk, product, instelling of organisatie willen samenwerken. Marketing-intelligence is dan ook cruciaal. 7. Om marketing 2.0 te laten werken hebben we technieken nodig. Deze technieken moeten we kennen, herkennen en kunnen gebruiken. 8. Marketing 2.0 vereist nieuw denken, een nieuwe cultuur en nieuw gedrag, waarbij we klein beginnen en groot eindigen. Inspiratie is het startpunt van verandering en de borging van het nieuwe denken in de bestaande strategie en een belangrijk sluitstuk. 12.00 - 13,00 Lunch 11.30 - 12.00 Uitleg van de cases 09.30 - 11.30 Inspiratiesessie ‘Op Naar Marketing 2.0’ 09.00 - 09.30 Uitleg van het dagprogramma en kennismaking

Het programma

• Kosten € 895,• Inclusief lesmateriaal, 2.0 lunch, 2.0 diner en 2.0 borrel • Gratis marketing 2.0 trend nieuwsbrief gedurende 1 jaar • Gratis marketing 2.0 helpdesk gedurende 3 maanden

13.00 - 14.30

Doelstellingen/doelgroepen 2.0 uitleg en uitwerking case

14.30 - 15.30

Productproposities 2.0 uitleg en uitwerking case

In 10-stappen naar de nieuwe marketingeconomie binnen 12 uur
De Masterclass ‘Op Naar Marketing 2.0’ geeft je de juist inspiratie, kennis en vaardigheden die nodig is om de stap te maken naar de nieuwe marketingeconomie. Met de ‘New Marketing Cycle’ in de hand doorlopen de deelnemers in 12 uur de 10 belangrijke stappen op weg naar een volledig nieuwe strategie.

15.30 - 16.00

Pauze

16.00 - 17.00

Cross- en social media 2.0 uitleg en uitwerking case

17.00 - 18.00

Webpresence 2.0 en uitwerking case

18.00 - 19.00 1. Welke doelstellingen passen bij de nieuwe marketingeconomie? 2. Met welke doelgroepen en subdoelgroepen bereik ik mijn doelstellingen? 3. Hoe verkrijg ik ‘customer insights’ en wat kan ik ermee doen? 4. Hoe ontwikkel ik een onderscheidende productpropositie? 5. Van ‘branding’ naar een experience. Op welke wijze kan social branding een extensie zijn van mijn reguliere branding? 6. Hoe ontwikkel ik een cross- en social media communicatiestrategie? 7. Hoe kan ik een waardevolle klantdialoog starten tussen de database, het web, de e-mailbox en de postbus en de klant? 8. Hoe ziet website 2.0 eruit? Met welke content en tools zorg ik voor kleefkracht en conversie? 9. Welke marketing-IT technieken heb ik nodig? 10. Hoe organiseer ik Marketing 2.0? 21.00 - 22.00 19.45 - 21.00 19.00 - 19.45

Diner 2.0

Vragen stellen/beantwoorden naar aanleiding van cases

Teampresentaties, beoordeling en Marketing 2.0 Team Award

Marketing 2.0 borrel

Unieke methode
De inhoud en methode van deze masterclass wordt in de praktijk ingezet door organisaties zoals Walibi, Dolfinarium, Oracle, Randstad, OHRA, Oudstanding en het Nederlands Uitburo. Het succes van deze methode is derhalve beproefd en succesvol gebleken. Tijdens de Masterclass wordt veelvuldig aandacht besteed aan de praktijkkant van Marketing 2.0.

The New Marketing Cycle©
Webpresence 2.0
Steeds meer consumenten komen naar aanleiding van crossmediale campagnes terecht op uw website. Is uw online aanwezigheid persoonlijk, functioneel en daadkrachtig genoeg? Bent u in staat om bezoekers door middel van minisites, weblog-concepten en applicaties online te converteren? En bent u ook in staat om bezoekers die niets ondernemen, wel te profileren in uw database zodat u ze later kunt bewerken? Heeft personalisatie van het aanbod op uw site plaatsgevonden? Heeft u al nagedacht over web 2.0-applicaties als onderdeel van uw online presentatie?

Doestellingen 2.0

Doelstellingen vormen de basis voor ambitie. formuleert u specifieke doelstellingen voor merkwaarde, behoud of voor up-/cross- en deepselling? Of per communicatie-instrument, communicatieflow (crossmedia), product of productgroep? Voor online bezoek, klik- en aanvraaggedrag, mobiele respons of virale effecten? Goed gespecificeerde doelstellingen zorgen voor goede ‘monitoring’ en aanzienlijk betere marketingresultaten.

Doelgroepen 2.0
KLANT WAARDE

Heeft u in kaart voor welke doelgroepen u van betekenis kunt zijn? Bent u in het bezit van de juiste ‘customer-insights’ op basis waarvan u wellicht nieuwe doelgroepen kunt aanspreken of bestaande groepen veel beter van dienst kunt zijn? Meer dan ooit staan klanten en prospects open voor een intelligente doelgroepbenadering.

Multichannel 2.0
Tijdens de verschillende fasen van het verkoopproces maakt de consument gebruik van verschillende kanalen (internet, telefoon, print en persoonlijk). Is de inrichting en output van de kanalen afgestemd op de wensen van uw klanten? Is de verhouding tussen de inkomsten en uitgaven van de verschillende kanalen gezond? Heeft u nagedacht over kanaalinnovatie om hierdoor kosten te verlagen en opbrengsten te verhogen?

Productontwikkeling 2.0
Door technologische ontwikkelingen verandert marketing de komende jaren drastisch. Marketing 1.0 maakt plaats voor Marketing 2.0 met consequenties voor de commerciële strategie. NIEUWE KANSRIjKE KLANTEN

KlANTfoCUs PrIorITeIT

Producten en diensten die voorzien in een duidelijke behoefte zijn succesvol. Gebruikt u de juiste ‘customer-insights’ voor de ontwikkeling van onderscheidend makende doelgroepproducten? Betrekt u uw klanten door middel van ‘co-creatie’ bij de ontwikkeling van producten en diensten die zij later bij u zullen kopen? Durft u de touwtjes voor een deel uit handen te geven in ruil voor onderscheidend makende producten, diensten en proposities?

DIsTrIBUTIe BelANgrIjKe DrIjfVeer

Distributie 2.0
De consument bepaalt waar hij zijn product koopt. Dat kan via dealers, direct of via andere distributiepartners. Consumenten kopen graag producten op basis van een goede relatie met de ‘afzender’. Distributiepartners bieden daarom krachtige mogelijkheden tot samenwerking en hebben in sommige gevallen een loyalere band met de eindconsument. Van deze band kunt u gebruik maken. Urgentie is vereist! Op dit moment worden volop langetermijnafspraken gemaakt tussen krachtige distributiepartners en bedrijven uit verschillende branches.

Branding 2.0
LIfE-TIMECyCLE

De consument is mondiger, grilliger en minder loyaal. Is uw merk onderscheidend, is het vertrouwenwekkend en geniet het voorkeur en waardering? Is uw merk klaar voor de nieuwe consument die laagdrempeligheid, transparantie, multichanneling, crossmedia en de dialoog met uw merk als eis stelt om zaken met u te doen?

Marketing Intelligence 2.0
Goede kennis over concurrenten, klantbehoefte, klantwaarde, Iife-time-cycle, prospects en gedetailleerde marketingresultaten is cruciaal. Ontwikkelt u op basis van deze kennis analyses en scenario’s die u een beter resultaat opleveren? Zoals nieuwe kansrijke doelgroepen, lagere verkoopkosten, hogere conversie en/of efficiëntere marketingcommunicatie.

“

Social Branding 2.0

TeCHNologIe VerANDerT MeDIA

Marketing-IT 2.0
Marketing technologiseert. Dit betekent dat we nieuwe technieken nodig hebben om nieuwe marketing mogelijk te maken. Denk daarbij aan web 2.0 applicaties, content-management, campagnemanagement-systemen, intelligente CRM en goede oplossingen voor marketing-intelligence. Hiervoor is uitgekiende kennis en nodig en een goede samenwerking tussen marketing & IT.

Social Branding vergroot de betrokkenheid van klanten en relaties. Deze betrokkenheid moeten we ‘uitlokken’ door de klant actief en interactief te betrekken bij relevante onderwerpen. Zodat klanten kunnen participeren, creeren, verspreiden of zelfs evangeliseren. Om dit te realiseren introduceren we social media, waar men kan delen, waarderen en creëren. We maken daarbij gebruik van interne en externe sociale media, welke wij integreren in onze crossmediale communicatiemix. Social Marketing zal de komende jaren uitgroeien tot het meest krachtige instrument dat de marketeer tot zijn beschikking heeft: het is goedkoper, sneller en effectiever.

Sales 2.0
Bijna 75% van de consumenten geeft aan dat ze graag zaken willen doen met bedrijven die selfservice aanbieden. Ze willen ongestoord zelf (online) zaken doen en transacties verwerken. Heeft u het selfserviceniveau van uw dienstverlening afgestemd op de wensen van uw doelgroep? Welke vormen van selfservice dragen bij aan de commerciële strategie?

Crossmediale communicatie 2.0

In de zoektocht naar producten en diensten levert crossmediale communicatie de beste resultaten op. Zijn uw marketeers in staat om de juiste combinaties te maken tussen offline- en online marketing en hierover een goede regie te voeren? Bestaat er voldoende kennis over de inhoud, werking en organisatie van crossmediale campagnes? Ruim 60% van alle marketingactiviteiten ten aanzien van behoud en cross-, up- en deepselling kan worden geautomatiseerd, zodat uw klanten en prospects op basis van gedragstriggers hun eigen individuele campagne ontvangen. Heeft u reeds kennis gemaakt met event-driven technieken en ontdekt hoe eenvoudig resultaten snel kunnen worden verbeterd?

”

Organisatie en cultuur
Een nieuwe benadering van marketing eist een verandering in denken en werken. Marketingmonday ontwikkelde hiervoor een speciale methode die inmiddels al vele malen met succes toegepast binnen kleine en grote organisaties. De IKVB-methode richt zich op inspiratie, kennisoverdracht, vaardigheden en de borging binnen uw organisatie.

Referenties
Wat levert het inspiratieseminar op?
• Inzicht in het kernproces van de commerciële strategie 2.0 • Inzichten in nieuwe 2.0 ontwikkelingen • Vaardigheden praktische toepassing marketing 2.0 • Kennis over speciale teammethode “Marketingmonday is erin geslaagd om mensen in beweging te krijgen.” De hele groep is 1000% geinspireerd en heeft veel nieuwe kennis en ideeen opgeleverd, waarvan er al een aantal in de executie-fase zitten.” Marie-jose van Den Boomgaard, marketingmanager KPN/Hi

Voor wie is het programma bestemd?
Deze Masterclass is bestemd voor marketingmanagers, productmanagers en het commercieel management van bedrijven. Ook voor marketingmedewerkers en communicatiemedewerkers van overheid, zorg- en charitatieve instellingen biedt deze Masterclass bijzondere mogelijkheden.

“Zelden maak je een programma mee waarin harde zakelijke doelstellingen en oude en nieuwe marketing zo helder worden verbonden.” Hedwig Wassing, directeur Euro Relais

“Voor mijn werk zit ik regelmatig bij diverse presentaties, seminars en workshops. Maar ‘op naar Marketing 2.0’ was een eye-

Wie geeft het seminar:
Richard Van Hooijdonk (1968) was marketingdirecteur bij verschillende organisaties in binnen- en buitenland en is op dit moment veelgevraagd spreker en dagvoorzitter op internationale congressen. Daarnaast is hij (gast) docent aan SRM/ Erasmus en Nyenrode. Richard van Hooijdonk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als een van de belangrijkste Nederlandse consultants op het gebied van Marketing 2.0. Zijn inspiratieseminars zijn populair en door ruim 15.000 mensen bezocht. Meer informatie en video’s: www.vanhooijdonk.com en www.marketingmonday.nl.

opener en het beste dat ik in tijdens heb gezien. Bedankt!” Ron Grevink, director of marketing RES software

“Als enthousiasmeren het 2.0 buzzwoord is, dan zijn de sprekers van MarketingMonday de verpersoonlijking ervan. Denkt vooral groot, breed en buiten de waan van de dag. Enjoy the ride!” job Koopman, Strategy Director marketingbureau Etcetera

“MarketingMonday vatte de ontwikkelingen op het gebied van marketing goed samen in de Marketing 2.0 leergang en leert je

Hoge kwaliteit
De programma’s van Marketingmonday zijn gebaseerd op wetenschap, praktijk en de vele interne en externe inspiratiebronnen. De hoge kwaliteit van de programma’s wordt geborgd door de voortdurende praktijkervaring die de MarketingMonday vakdocenten van de verschillende programma’s etaleren. Onze docenten zijn dagelijks actief om organisaties in de praktijk te assisteren met de ‘kanteling’ naar nieuwe marketing, nieuwe media en nieuwe technieken. Deze kennis, ervaring en cases vormen dan ook een sterke kwalitatieve basis en praktische basis voor alle deelnemers.

hoe je het beste in kunt springen op deze veranderingen... Zeer praktisch en inspirerend.” Robert Gijsbers, Albert Heijn

“MarketingMonday inspireert met haar Leergang Marketing 2.0. Enthousiast en gepassioneerd. De leergang ‘pakt’ de deelnemers. Ik wil de leergang en MarketingMonday van harte aanbevelen. ” Liesbeth janssen, Standaard Uitgeverij, België

Kortom • Binnen 12 uur up-to-date • 100% inspiratiegarantie • je leert hoe je marketing 2.0 kunt toepassen • Talrijke cases, stappenplannen en voorbeelden • Topdocenten • Masterclass wordt wereldwijd gegeven

een greep uit de bedrijven die u voor gingen:

Richard van Hooijdonk
vaardigheden ‘‘ De kennis entoepassen in de kun je direct praktijk. Het levert je direct een winstgevende voorsprong op!

U kunt ook contact opnemen via telefoonnumer

+31(0)20 6541941. Wilt u direct contact +31(0)6 41330000.

’’

Voor meer informatie over de leergang marketing 2.0 kunt u terecht op: www.marketingmonday.nl
Evert van de Beekstraat 310 1118 CX Schiphol-Centrum T +31(0)20 6541941 f +31(0)84 7163822 E info@marketingmonday.nl www.marketingmonday.nl


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:71
posted:12/17/2009
language:Dutch
pages:6