Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Lập dự �n đầu tư Tư vấn đầu tư Xin giấy ph�p đầu tư (DOC)

VIEWS: 60 PAGES: 2

Lập dự �n đầu tư - Tư vấn đầu tư - Xin giấy ph�p đầu tư

More Info
									Công ty cổ phần tƣ vấn đầu tƣ THẢO NGUYÊN XANH hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư tại Việt Nam nhƣ: tƣ vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nƣớc ngoài, tƣ vấn lập dự án đầu tƣ (dự án tiền khả thi và dự án khả thi), tƣ vấn thủ tục xin ƣu đãi đầu tƣ....


Tƣ vấn, thực hiện theo ủy quyền đăng ký kinh doanh các hình thức đầu tƣ chủ yếu: Doanh nghiệp liên doanh, Doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài, Hợp đồng hợp tác kinh doanh hay một số các hình thức khác nhƣ Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thƣơng nhân nƣớc ngoài tại Việt Nam

    

Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tƣ và các ƣu đãi đầu tƣ Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tƣ và các ƣu đãi đầu tƣ. Lập các Dự án chi tiết. Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh Nhận sự ủy quyền của các nhà đầu tƣ để liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký hoặc xin cấp phép đầu tƣ.... Thế mạnh của chúng tôi là việc tƣ vấn và xin cấp các ƣu đãi đầu tƣ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài…



Là một nhà tƣ vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tƣ vấn đầu tƣ, Công ty Thảo Nguên Xanh hiện đang cung cấp nhiều các dịch vụ tƣ vấn đầu tƣ hỗ trợ Quý khách hàng: - TƢ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - DỊCH VỤ KẾ TOÁN - LẬP DƢ AN ĐẦU TƢ ̣ ́ - THẨM ĐỊNH GIA VA HỖ TRỢ VAY VÔN NGÂN HÀNG ́ ̀ ́ - DỊCH VỤ MÔI GIỚI – KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN - ĐĂNG KÝ THƢƠNG HIỆU LOGO

Cty chúng tôi rất mong đựợc hợp tác với Quý Doanh Nghiệp. Quý DN có nhu cầu xin vui lòng liên hê: CÔNG TY CỔ PHẦN TƢ VẤN ĐẦU TƢ THẢO NGUYÊN XANH Đc: 12N Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q.1 Đt: 0903.034381 - 08.39118551 - 08.39118552 08.22411880 - 08.22411886 -

08.22411112 - 08.22411116 - 08.22414375 - 08.22410412 - 08.62103670 08.66568637 - 08.66568638 Fax: 08.39118579 Website: www.taichinhketoan.com.vn E-mail: tuvan@taichinhketoan.com.vn Tƣ vấn trực tuyến: : ducmaivn@yahoo.com blogketoan1@yahoo.com dichvuketoan1@yahoo.com


								
To top