kommentar til skabelonen by housework

VIEWS: 14 PAGES: 11

More Info
									                    Side 1 af 11
                  Højdan opgave: titel
             Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
             Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006


Kommentar til Skabelonen
 1) Skabelonen som her er vedlagt er ment som et redskab til udarbejdelsen af opgaven til
  højdangradueringen.
  Indholdet og opbygningen af skabelonen er således ikke endegyldig og kan naturligvis
  afvige fra person til person, alt efter smag og behag.
  Dog er nogle punkter i skabelonen meget anbefalingsværdige idet disse fremmer læsningen
  og forståelsen af selve opgaven, for censorernes vedkommende.

 2) Krav til en højdan opgave
  Opgaven skal omhandle noget Taekwondo relateret. Dermed forstået at den ikke skal
  omhandle ens campingtur til det sydlige Antwerpen hvor man tilfældigvis så to TKD
  udøvere.
  Opgaven skal have følgende omfang:
  Minimum 8 sider
  Maksimum 10 sider
  Fontstørrelsen må ikke være større end 12 pkt. i den generelle tekst, overskrifter kan
  sagtens være større men inden for rimelighedens grænser
  Opgaven må meget gerne indeholde billedmateriale som understøtter teksten
  Forsiden på opgaven må gerne være både tekst og billede som har relation til opgaven.
  Opgaven skal afleveres i en eller anden form for mappe, så risikoen for at smudse den til
  skæres drastisk.
  Opgaven skal være gennemlæst af en mentor inden aflevering. Navnet på denne mentor bør
  nævnes i opgaven. Dette sikrer at opgaven læses med andre øjne og evt. stavefejl og
  misforståelser rettes til inden aflevering. Det er således mentorens opgave at sikre at
  opgaven fremstår så fornuftigt som muligt.
  Opgavens indhold skal kunne forstås alene ud fra indholdet. Det er meningen at opgaven
  kan bruges som et redskab ude i klubberne og derfor skal opgavens indhold ikke være
  afhængig af at fremlæggeren er til stede for at indholdet kan forstås.
  Opgaven bør udarbejdes så den teoretisk kan underbygge en praktisk fremlægning i form
  af en træning hvor alle – eller dele af elementerne tages op i undervisningen.
  Mentor skal være en anden højdan gradueret person med minimum samme grad eller
  højere grad end én selv.
  Til den mundtlige fremlægning overfor censorerne kan evt. benyttes elektroniske
  virkemidler såsom Power point eller whiteboard præsentation. Ønskes dette, bør man
  kontakte Kaj Østergård eller Morten Jensen i god tid for at ordne de praktiske detaljer.

 3) For egen skyld, bør den person der fremlægger sin opgave for censorerne, have afprøvet
  fremlægningen for én eller flere personer i egen klubregi.

 4) Foruden dette følges de retningslinier der står beskrevet i opgaveoplægget som du finder
  andet sted på www.simuu.dk
       Side 2 af 11
     Højdan opgave: titel
Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006
              Side 3 af 11
            Højdan opgave: titel
        Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
        Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006
Indholdsfortegnelse:
Side 1: blablablablablabla blablablablablabla

Side 2: blablablablablabla blablablablablabla

Side 3: blablablablablabla blablablablablabla

Side 4: blablablablablabla blablablablablabla

Side 5: blablablablablabla blablablablablabla

Side 6: blablablablablabla blablablablablabla

Side 7: blablablablablabla blablablablablabla

Side 8: blablablablablabla blablablablablabla

Side 9: blablablablablabla blablablablablabla

Side 10: blablablablablabla blablablablablabla

Bilag  1
Bilag  2
Bilag  3
Bilag  4
                       Side 4 af 11
                     Højdan opgave: titel
                 Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
                 Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006
Indledning
Her fortælles evt. lidt om dig som udøver og i hvilken klub du træner, evt. lidt omkring din
baggrund. Er du træner, chefinstruktør, hvilke hold du har hvis du har hold, sidder du i bestyrelse,
eller måske som medlem af HB eller andet som du gerne vil fortælle kort om dig og dit daglige
virke.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem
Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the
leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s
with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. Lorem
Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the
industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the
leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s
with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.


Problemformulering
Her skrives lidt om hvad din opgave skal omhandle. Hvilke tanker ligger til grund for din opgave og
hvad undrer du dig over som udøver i forhold til opgavens indhold.
Generelt hvilke problemstillinger du ønsker at belyse.
I dette afsnit bør du gøre flittig brug af HV-spørgsmål.
HV betyder at dit spørgsmål starter med HV, som f.eks: (nedenstående kunne være eksempler)
   Hvilken metode er nemmest til at træne yeop chagi?
   Hvor kommer sammenhængen mellem Tang Soo Do og Taekwondo?
   Hvorfor trænes der meget lidt selvforsvar ude i klubberne?
   Hvordan kan Forbundet ruste sig til næste OL?

Det er her at du definerer din opgave for læseren, og forklarer med disse HV-spørgsmål hvad du
ønsker at skrive om. Det er også her du kan komme med mulige stikord til de løsningsmodeller som
du vil skrive opgaven ud fra.
Lyder din problemstilling f.eks. noget i stil med:
   Hvordan undervises der bedst i udøvelsen af Mom dollyo chagi til børnehold?11
  Se bilag 1 om Mom Dollyo Chagi
                         Side 5 af 11
                       Højdan opgave: titel
                  Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
                  Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006
Så kunne dine stikord være noget i stil med:
Jeg vil gerne her komme ind på hvilke pædagogiske redskaber jeg vil arbejde med for at løse op for
ovenstående problem.
Overskrift 1
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose
(injected humour and the like). Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an
unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has
survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially
unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem
Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker
including versions of Lorem Ipsum. 2
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose
(injected humour and the like). 3


Overskrift 2
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable

2
  Her er så en fodnote mere
3
  Og endnu en fodnote med henvisning til bilag 2
                          Side 6 af 11
                        Højdan opgave: titel
                   Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
                   Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose
(injected humour and the like).
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of
classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin
professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words,
consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical
literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and
1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written
in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The
first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose
(injected humour and the like). 4

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of
classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin
professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words,
consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical
literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and
1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written
in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The
first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.


Overskrift 3
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
4
  Fodnoten her fortæller evt. om en forfatter til en bog
                         Side 7 af 11
                       Højdan opgave: titel
                  Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
                  Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
            distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it
look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use
Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web
sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident,
sometimes on purpose (injected humour and the like). 5

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of
classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin
professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words,
consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical
literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and
1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written
in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The
first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.6


Overskrift 4
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose
(injected humour and the like).
5
  Denne fodnote kunne henvise til bilag 3
6
  Taekwondo. Bog 1 af Choi Kyoung An
                      Side 8 af 11
                    Højdan opgave: titel
               Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
               Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006
Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of
classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin
professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words,
consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical
literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and
1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written
in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The
first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose
(injected humour and the like).


Opsummering
Her laver du en opsummering på selve opgaven. Fortæl læseren hvilke problemstillinger du har
taget op i selve opgaven og afslut derefter med et kort oprids af den eller de løsningsmodeller du har
gjort rede for.
Selve opsummeringen skal være ret kort. Husk det er ikke en genfortælling af hele opgaven men et
meget kort oprids af opgavens indhold.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
                      Side 9 af 11
                    Højdan opgave: titel
               Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
               Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006

Konklusion
Her er det så du skal føre din sag og komme frem med den endelige konklusion på opgaven.
Du skal her huske at samle op på alle du punkter du tog udgangspunkt i da du skrev
problemstillingen. Du skal også her gøre rede for hvad du er nået frem til i løbet af denne opgave og
hvilket resultat/svar der er givet på de HV-spørgsmål du stillede i problemstillingen.
Du skal også gøre op med dig selv og forklare læseren om du er kommet frem til en endelig
konklusion som er ”banebrydende” for taekwondo eller om du forudser at der skal arbejdes videre
eller videreudvikles på oplægget som du her har skrevet om.
Det vigtigste er at få samling på alle de tråde/spørgsmål du har arbejdet med i løbet af opgaven.
Som en afrunding på konklusionen kan du meget kort fortælle læseren hvilken opdagelse du har
gjort i forbindelse med opgaveskrivningen, er der gået nogle lys op for dig som udøver eller har det
været et positivt/negativt forløb med denne opgave.
Konklusionen kan sagtens fylde meget tæt på en hel A4 side.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose
(injected humour and the like).

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of
classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old. Richard McClintock, a Latin
professor at Hampden-Sydney College in Virginia, looked up one of the more obscure Latin words,
consectetur, from a Lorem Ipsum passage, and going through the cites of the word in classical
literature, discovered the undoubtable source. Lorem Ipsum comes from sections 1.10.32 and
1.10.33 of "de Finibus Bonorum et Malorum" (The Extremes of Good and Evil) by Cicero, written
in 45 BC. This book is a treatise on the theory of ethics, very popular during the Renaissance. The
first line of Lorem Ipsum, "Lorem ipsum dolor sit amet..", comes from a line in section 1.10.32.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been
the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of
type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but
also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when
looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal
distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable
English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their
default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy.
Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose
(injected humour and the like).
                     Side 10 af 11
                    Højdan opgave: titel
               Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
               Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006

Fodnote forklaring
Her kan du vælge at forklare en eller flere fodnoter som du har indført igennem opgaven.


Kildehenvisning
Her gør du rede for hvor du har fundet materiale til opgave skrivningen.
Har du gjort brug af internettet, skal der her listes de forskellige links til den/de websider du har
benyttet.
Har du benyttet bøger eller anden form for skreven materiale skal du skrive en henvisning til den
bog/artikel eller andet du har benyttet.
Inddel f.eks. kildehenvisningerne i en Internet sektion og en bog/artikel sektion:

Kildehenvisninger Internet: (F.eks. sådan her)
http://a2z.antville.org/topics/Taekwondo
Artikel ” Why Become a Black Belt?” af John Haaland
www.motion-online.dk
Webside af Morten Zacho. Artikel om styrketræning


Kildehenvisninger bøger/artikler:
Henry Cho, Sihak
Tae Kwon Do: Secrets of Korean Karate
Sept. 1998 Forlag Suido

Kolby, Lise m.fl.
Skader i taekwondo
Dansk sportsmedicin. - Årg. 9, nr. 2 (2005)

Vraa, Mich
Taekwondo er sejest!
2006
Forlag Sesam
BEMÆRK at disse kildehenvisninger skal stå i alfabetisk orden som vist foroven.
                    Side 11 af 11
                   Højdan opgave: titel
              Jens Jensen – xxxxxx Taekwondo klub
              Ønskede grad: xxx – Dato: 06/06/2006Bilag 1
(bilag 2, bilag 3, bilag 4…….)

								
To top