Sykingar í neeri lofvegum

Document Sample
Sykingar í neeri lofvegum Powered By Docstoc
					Sýkingar í beinum og liðum
        Unnið upp úr:
        Bókum og greinum
        Fyrirlestri Guðmundar K Jónmundssonar
        Rannsóknarverkefni Ásgeirs Þórs Másonar
   Osteomyelitis – septiskur arthritisAcute haematogen       Septiskur arthritis – SA
osteomyelitis – AHO     Bráð liðsýking
Bráð blóðborin
beinsýking barna - BBBB
        Inngangur
• Sýkingar í beinum og
 liðum eru erfiðar sýkingar
• Í börnum er blóðborin
 sáning algengust
• Löng bein og burðarliðir
• Skjót greining og markviss
 meðferð skiptir sköpum
                Ásgeir Þór Másson
Inngangur
Osteomyelitis
      http://www.youtube.com/watch?v=KTfOwYS1ykY
Downloaded from: StudentConsult (on 21 September 2007 05:34 PM)
                         © 2005 Elsevier
Beingerð
                Beingerð
Section parallel to the surface from the body of the femur. X 100. a, Haversian
canals; b, lacunæ seen from the side; c, others seen from the surface in lamellæ,
              which are cut horizontally.
Haversian canals
Acute haematogen osteomyelitis

Alvarleg sýking – krefst markvissra viðbragða


•  Nýgengi á Íslandi: 15/ ári (Ásgeir Þ Másson)
•  Drengir: Stúlkur 1,2:1 (Ásgeir Þ Másson). Erl ranns:2-3 : 1
•  Oftast á aldrinum 2-5 ára
•  >80% < 16 ára

•  Metaphysis langra beina (algengasta staðsetningin vegna
   anatomiu og blóðrásar)

•  Ganglimir í > 70% tilfella, (Ásgeir Þ Másson) og erl ranns
 Staðsetning bein- og liðsýkinga

• Handl og öxl: < 10%

• Hryggur:   < 10%

• Mjaðmagrind: < 10%

• Fótleggur:  um 75%               Ásgeir Þór Másson
      Staðsetning AHO
        (erl ranns)


•  Femur        36%
•  Tibia        33%
•  Fibula        7%
•  Humerus       10%
•  Radius        3%
•  Ulna         2%
•  Calcaneus      3%
       Sýklar AHO
       (erl. ranns.)

•  Staphylococcus aureus >70%
•  Streptococcus Gr.B
•  Strept. Pyogenes
•  Staph. Epidermidis
•  E.Coli
•  Pseudomonas aeruginosa
•  Hemophilus influenzae o.fl.
           Sýklar AHO
           (erl. ranns.)Smábörn (< 1 árs)  1 – 16 ára     >16 ára
Gr. B streptococca  Staph.aureus    Staph. aureus
Staph aureus     Strept. Pyogenes  St. epidermidis
E.coli        Hemophilus infl.  Pseudom. aerug.
           Kingela kingae   Serratia marcescence
                    E.coli
      Osteomyelitis


•  241 barn (Panama 1974-1992)
•  92 % acut, 8 % chronic
•  Pos. ræktanir 57%
•  Staph. aureus 40%
•  Pseudomonas aeruginosa 4%
•  Salmonella 3%
•  Haemophilus influenzae gr. B 3%
                     Orsakavaldar

                  Fimm algengustu bakteríur bein- og liðsýkinga

          60
          50
Fjöldi tillfella
          40
                                              Beinsýkingar
          30
                                              Liðsýkingar
          20
          10
          0
            S. aureus   Kingella   KNS    S. pyogenes  S. pnemoniae
                    kingae
                          Bakteríur
                                               Ásgeir Þór Másson
  Einkenni við akút
hematogen osteomyelitis
   (erl. Ranns.)


Eymsli     88%
Hitahækkun   75%
Bólga      50%
Hreyfihindrun  45%
           Einkenni
      (osteomyelitis og sept arthritis)

• Algengustu einkenni við greiningu:

  –  Verkur          98%
  –  Starfræn truflun     96%
  –  Bólga           78%
  –  Roði           58%
  –  Aukin líkamshiti     53%                        Ásgeir Þór Másson
      Osteomyelitis
      Mismunagreining

•  Arthritis rheumatoides og JIA
•  Septiskur arthritis
•  Trauma
•  Cellulitis
•  Ewing´s sarcom
•  Hvítblæði
•  Æðabólga
•  Beininfarkt (sickle cell anemia)
•  Toxiskur synovitis (coxitis simplex)
•  O.m.fl.
      Rannsóknir


•  Blóðstatus
•  Sökk
•  CRP
•  Blóðræktun
•  Aspirat í ræktun
  (NB: bl.ræktunarglös!!!)
•  Beinaskann
•  Rtg., CT, MRI
Downloaded from: StudentConsult (on 21 September 2007 05:34 PM)
                         © 2005 Elsevier
          Meðferð

0 – ½ árs:
    Cloxacillin+Aminoglysoid

>1/2 árs:
   Cloxacillin +/- Cephalosporin
          Osteomyelitis


Til að breyta frá i.v. lyfjagjöf í oral þarf að tryggja:

1.  Að góður árangur hafi verið af lyfjagjöfinni í æð.
2.  Meðferðarhlýðni (compliance)
3.  Sýkillinn verður að vera til staðar í ræktun og
   næmi gott fyrir því lyfi, sem ætlunin er að nota.
4.  Halda verður drápsþéttni (bactericidal titer)
   > 1:2
      Septiskur arthritis


• Osteoarthritis
• Haematogen
• Direct
•   áverkar
•   aðgerðir
   Staðsetning sept. Arthritis
       (erl. ranns.)Hné         38%
Mjöðm        32%      81%
Ökkli        11%

Úlnliður       4%
Olnbogi       8%       19%
Öxl         5%
Staðsetning bein- og liðsýkinga


         • Öxl og handleggur: 8%

         • Mjaðmagrind: 2%         • Mjöðm og fótleggur: 90%
                   Ásgeir Þór Másson
  Orsakir SEPTISKS ARTHRITIS


Staph. aureus      56%
Streptococcus gr A   22%
Pneumococcus      6%
Hemophilus influenzae  14%
Salmonella        1%
Aðrar enterobacteriur  7%
                     Orsakavaldar

                  Fimm algengustu bakteríur bein- og liðsýkinga

          60
          50
Fjöldi tillfella
          40
                                              Beinsýkingar
          30
                                              Liðsýkingar
          20
          10
          0
            S. aureus   Kingella   KNS    S. pyogenes  S. pnemoniae
                    kingae
                          Bakteríur
                                               Ásgeir Þór Másson
       MEÐFERÐ


• CLOXACILLININ +/- CEPHALOSPORIN
       Mismunagreiningar SA

•  JIA
•  Febris rheum.
•  Vasculitis / Henoch-Schönlein
•  Festumein
•  Orthop. sjd (perthes, o.m.fl)
•  Reiter
•  Colitis ulcerosa
•  Psoriasis
•  Lyme
•  Trauma
•  O.m.fl.
Bein- og liðsýkingar barna af völdum
 baktería á tímabilinu 1996-2005
       Rannsóknarverkefni, vor 2007
             Ásgeir Þór Másson
   Inntöku og úttöku skilyrði
• Inntökuskilyrði:
  – Fá greiningarkóða fyrir bein- og/liðsýking


  – Uppfylla tvö af eftirfarandi:
    •  Klínísk einkenni
    •  Sýkingarblóðmynd
    •  Jákvæð myndrannsókn
    •  Jákvæð bakteríuræktun
  – Full meðferð
                          Ásgeir Þór Másson
            Niðurstöður


• Leit skilaði 234 tilfellum, 201 stóðust inn- og
 úttökuskilyrði
  – Beinsýkingar 149
  – Liðsýkingar 52


• Samanburður á tilfellum með staðfesta bakteríuræktun
 og heildarhópnum
  – ekki marktækur                          Ásgeir Þór Másson
              Aldursstaðlað nýgengi bein- og liðsýkinga                        Nýgengi bein- og liðsýkinga
Nýgengi á 100.000 börn
             40,0
             35,0
             30,0
             25,0
                                          Nýgengi
             20,0
             15,0                            Línulegt nýgengi
             10,0
             5,0
             0,0
                1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
                            Ár                                           (p=0.086)
                                             Ásgeir Þór Másson
              Aldursstaðlað nýgengi eftir aldurflokkum


                        Nýgengi bein- og liðsýkinga
Nýgengi á 100.000 börn
             80,0
             70,0
             60,0                            0 til 5 ára
             50,0                            6 til 11 ára
             40,0
             30,0                            12 til 17 ára
             20,0                            Línulegt nýgengi
             10,0
             0,0
                1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
                            Ár                                            (p=0.036)

                                              Ásgeir Þór Másson
                Aldursdreifing og kynjahutfall

                     Aldursdreifing bein- og liðsýkinga

        40
        35
        30
Fjöldi barna
        25                                    Beinsýkingar
        20
                                            Liðsýkingar
        15
        10
        5
        0
          0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17
                         Aldur í árum
                         • Kynjahlutfallið (drengir:stúlkur) er 1,2:1

                                             Ásgeir Þór Másson
Staðsetning bein- og liðsýkinga
                 Ásgeir Þór Másson
                         Orsakavaldar


                  Fimm algengustu bakteríur bein- og liðsýkinga

          60
          50
Fjöldi tillfella
          40
                                               Beinsýkingar
          30
                                               Liðsýkingar
          20
          10
          0
            S. aureus   Kingella    KNS    S. pyogenes  S. pnemoniae
                    kingae
                          Bakteríur
                                               Ásgeir Þór Másson
          Einkenni

• Algengustu einkenni við greiningu:

  –  Verkur         98%
  –  Starfræn truflun    96%
  –  Bólga          78%
  –  Roði          58%
  –  Aukin líkamshiti    53%                    Ásgeir Þór Másson
   Greiningaraðferðir - Blóðrannsóknir           Blóðmynd bein- og liðsýkinga

70%
60%
50%
40%                                 Beinsýking
30%                                 Liðsýking
20%
10%
0%
   HBK ≥12x10E9  Kleyfkirningar ≥7x10E9  Eitilfrumur ≥5x10E9
                                   Ásgeir Þór Másson
    Greiningaraðferðir – Blóðrannsóknir frh.

            Bólguviðbragð

100%

80%

60%                         Beinsýkingar

40%                         Liðsýkingar

20%

 0%
     CRP ≥ 8mg/L       Sökk ≥ 10mm/klst
                           Ásgeir Þór Másson
   Greiningaraðferðir - Myndrannsóknir


          Gerð í:   Jákvæð í:
•  Röntgenmynd   91%      36%
•  Ísótóparannsókn  76%     92%
•  Ómun       28%     41%
•  Segulómun     21%     98%
•  Tölvusneiðmynd  6%      64%                       Ásgeir Þór Másson
Endir

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:35
posted:12/6/2009
language:Icelandic
pages:43