Docstoc

Cách cấu hình modem ADSL TPLink_tựthiếtkế_

Document Sample
Cách cấu hình modem ADSL TPLink_tựthiếtkế_ Powered By Docstoc
					Cách cấu hình modem ADSL TPLink bước 1: từ trình duyệt web internet exploer nhập vào địa chỉ 192.168.1.1 như hình vẽ dưới đây:

tiếp theo màn hình xuất hiện như hình vẽ dưới đây:

Sau đó nhập : Username là Admin Password là Admin


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:373
posted:10/13/2008
language:Vietnamese
pages:1