biên bản bàn giao

					             CTy TNHH A Seung Global
      Địa chỉ: 19M nguyễn hữu cảnh - Phường 19 – Bình Thạnh – HCM
                 Tel: 08 38408722

           BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

Hôm nay, ngày…..tháng……năm….2009

Địa điểm tại Văn phòng hiện trường công ty Aseung

Chúng tôi gồm
I - Đại diện bên giao (Bên A): cty thang long
II - Đại diện bên nhận(Bên B):… Công ty TNHH A Seung Global
 Cùng nhau xác nhận lại số lượng hàng hoá đã giao nhận, cụ thể như sau:


 STT  Chủng loại hàng hoá      ĐVT        Số lượng     Ghi chú


 1   Day an toan          cai        11
     Đại diện bên giao hàng             Đại diện bên nhận hàng
        (Ký, họ tên)                 (Ký, họ tên)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:51294
posted:12/5/2009
language:Vietnamese
pages:1