M.R.I. (Magnetic Resonance Imaging)

Document Sample
M.R.I. (Magnetic Resonance Imaging) Powered By Docstoc
					M.R.I.
(Magnetic Resonance Imaging)
Röntgenafdeling
Waarom dit onderzoek?

Op verzoek van uw behandelend arts krijgt u binnenkort een M.R.I.-onderzoek. Bij dit onderzoek wordt
gebruik gemaakt van speciale apparatuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd om afwijkingen in bepaalde
weefsels aan te tonen of uit te sluiten. Het M.R.I.-onderzoek wordt uitgevoerd door een radiologisch
laborant(e), onder verantwoordelijkheid van een radioloog.

Wat is een M.R.I.-onderzoek?
M.R.I. is een methode om doorsnede-foto’s te maken van delen van het menselijk lichaam in elke
gewenste richting. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van een zeer sterk magneetveld en
radiogolven. Met behulp van het magneetveld en de radiogolven worden signalen in het lichaam
opgewekt. Door middel van antennes worden deze signalen opgevangen en kan een krachtige computer
uit deze signalen beelden samenstellen.
Bij deze methode van onderzoek wordt geen gebruik gemaakt van röntgenstralen.
Het sterke magneetveld en de radiogolven zijn niet schadelijk voor het menselijk lichaam. Het onderzoek
is volkomen pijnloos.

Hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd?
Tijdens het onderzoek kunt u een T-shirt, sokken en ondergoed aanhouden. U komt op een
onderzoektafel te liggen, die voor het uitvoeren van het onderzoek in een tunnel wordt geschoven. Bij
een aantal onderzoeken is het noodzakelijk om de hartslag te meten of om het verloop van de
ademhaling te volgen. Daarom kan het nodig zijn dat er plakkers op uw borst worden geplaatst
(hartslag) of dat u een band om de buik krijgt (ademhaling).
Als u in het apparaat ligt, hoort u een sterk kloppend en/of brommend geluid. Dit vindt plaats tijdens
het maken van de opnamen.

Om uw oren tegen geluidsoverlast te beschermen krijgt u oordopjes in of een hoofdtelefoon op. Indien u
naar muziek wilt luisteren kunt u zelf een CD meebrengen. Het is echter wel afhankelijk van welk
lichaamsdeel onderzocht moet worden of we voor u een koptelefoon kunnen gebruiken.

Tijdens het onderzoek kunt u altijd contact opnemen met de laborant(e). U kunt een belletje gebruiken
om hem of haar te roepen. Voor een goed verloop van het onderzoek is het uiterst belangrijk dat u stil
blijft liggen. Het duurt ongeveer 5 minuten voordat 1 serie foto's is gemaakt. Een onderzoek bestaat uit
4 tot 6 series.

Soms krijgt u via een injectie in de arm een contrastmiddel toegediend. U zult verder niets van dit
contrastmiddel merken. Het contrastmiddel is niet schadelijk.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Het hele onderzoek duurt, afhankelijk van het te onderzoeken gebied, ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek
Na het onderzoek kunt u uw normale bezigheden zonder beperking voortzetten.

Belangrijk
• Vanwege het sterke magneetveld is het niet mogelijk om patiënten met een pacemaker te
  onderzoeken.
• Een aantal zaken wordt door het magneetveld beschadigd of aangetrokken. Creditcards, bank- en
  giropassen, horloges, sleutels, haarspeldjes, gehoorapparaten, gebitsprothesen en sieraden moeten
  in het kleedkamertje worden achtergelaten. Uw kleedkamertje kan afgesloten worden. Wij raden u
  echter aan om waardevolle zaken thuis te laten. Piercings worden bij voorkeur verwijderd in
  verband met de beeldvorming.
• Kledingadvies: breng een T-shirt of hemd mee. Ook een broek zonder knopen of rits kunt u
  aanhouden.
• Tevens is het belangrijk dat u meldt dat u metalen voorwerpen in uw lichaam heeft. Dit kunnen zijn:
  vaatclips, schroeven, plaatjes, heuppennen, gewrichtsprothesen, kogels, ijzerfragmenten, enz.
• Wij stellen het zeer op prijs dat u, als u uit hoofde van uw werk veel met metaal-splinters in
  aanraking komt, dit aan de laborant meldt.
                          2
•  Indien er onderzoek aan het hoofd- of halsgebied moet plaatsvinden is het van belang dat u geen
  make-up draagt. Bij bepaalde make-upsoorten wordt metaal gebruikt. Dit metaal beïnvloedt het
  magnetisch veld en verstoort daarom het beeld.

Voorbereiding
Voor dit onderzoek geldt geen specifieke voorbereiding. Als u er moeite mee heeft om enige tijd in een
nauwe ruimte te liggen, zegt u dit dan s.v.p. van tevoren. Wij kunnen hier dan zoveel mogelijk rekening
mee houden.

U wordt dringend verzocht de vragenlijst op de achterzijde van deze folder goed door te lezen, in te
vullen, te ondertekenen en mee te nemen op de dag van het onderzoek.

  Patiënten voor een MRI onderzoek van de galblaas en/of galwegen (MRCP) mogen vanaf 4 uur vóór
  het onderzoek niets meer eten en drinken.

Uitslag
Uw behandelend arts heeft na 7 dagen de uitslag van het onderzoek.

Vragenlijst voor MRI-onderzoek
In verband met het sterke magneetveld dat tijdens het onderzoek gebruikt wordt willen we u
onderstaande vragen stellen. Indien u één van de vragen uit de eerste groep met 'ja' moet
beantwoorden, wilt u dan contact opnemen met de MRI-kamer.

Heeft u:                Ja  Nee
• een pace-maker?
• aneurysmaclips in de schedel?
• ooit metaalfragmenten in het
  oog gehad, ook al zijn deze
  verwijderd?
• metaalfragmenten in andere
  lichaamsdelen?
• een neuro-stimulator?
• binnenoorimplantaten?
• een hartklepprothese?
• minder dan één jaar geleden
  een hartoperatie gehad?
• minder dan één jaar geleden
  een gewrichtsprothese
  gekregen?
• minder dan drie maanden
  geleden een operatie
  ondergaan?

Bent u zwanger?
Bent u bang voor kleine ruimtes?
Bent u overgevoelig voor
geneesmiddelen?
Heeft u een prothese van een
ledemaat?

Wat is uw gewicht?         ________ kg

Ik heb bovenstaande vragenlijst begrepen en naar beste weten ingevuld.

Datum          Handtekening
___________       ___________________
                          3
Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Datum:         …………………………………………

Tijd:          …………………………………………

Locatie:           Langendijk
               Molengracht

Waar vindt u de röntgenafdeling en hoe kunt u deze telefonisch bereiken?
  Locatie Langendijk:
  Adres: Langendijk 75, Breda
  De röntgenafdeling bevindt zich op de eerste verdieping en staat vanaf de hoofdingang
  aangegeven.
  Locatie Molengracht:
  Adres: Molengracht 21, Breda
  De röntgenafdeling bevindt zich op de begane grond, op afdeling Noord 64.
•  Telefoonnummer:       076 595 1086

Mocht u verhinderd zijn, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan de röntgenafdeling? Wij
kunnen uw plaats dan voor een andere patiënt gebruiken.

Buiten kantooruren kunt u alleen in zeer dringende gevallen contact opnemen met het centrale
nummer van het ziekenhuis 076 595 5000. Vraag naar de MRI-kamer op de locatie waar u een afspraak
heeft.

Vragen?
Tijdens het onderzoek kunt u vragen stellen aan de radioloog of de laborant(e). Heeft u voorafgaand aan
het onderzoek vragen, dan kunt u contact opnemen met de MRI-kamer van de röntgenafdeling.1910p
RON.011/0908.SL.A
                          4