MATEMATIKA-FIZIKA TANULMÁNYI VERSENY KIÍRÁSA

Document Sample
MATEMATIKA-FIZIKA TANULMÁNYI VERSENY KIÍRÁSA Powered By Docstoc
					      MATEMATIKA-FIZIKA TANULMÁNYI VERSENY KIÍRÁSA
  A nyolcadik osztályos tanulók számára matematika és fizika tantárgyakból összevont
versenyt rendezünk.
Versenyünk célja, hogy a matematikából és fizikából legjobb képességű tanulók lehetőséget
kapjanak egy helyi versenyen való megmérettetésre a középiskolai felvételi előtt.    A verseny lebonyolítási módja:

A 2009-2010-es tanévben egyfordulós egyéni versenyt rendezünk, melynek helyszíne a
Vörösmarty Mihály Gimnázium. A nevező tanulókat az általános iskolák szaktanárai a saját
módszereik alapján választhatják ki.
Az egyéni komplex matematika-fizika versenyre iskolánként legfeljebb 6-6 fő jelentkezését
várjuk, kivétel a matematika tagozatos Bolyai János Általános Iskola és a Százhalombattai
Önkormányzat 1.sz. Általános Iskolája, ahonnan 8-8 versenyzőt nevezhetnek.
A verseny feladatai fizikából az általános iskola első hét évfolyamának teljes anyagából és a
nyolcadik évfolyamon tanított elektromos alapjelenségek és az egyenáram témaköréből
kerülnek ki.
Matematikából a feladatok az általános iskola első hét évfolyamának teljes anyagára és a
Hajdu Sándor szerkesztette nyolcadik osztályos tankönyv első két fejezetére támaszkodnak.
A matematika feladatok megoldásánál csak számológép használható. A fizika feladatok
megoldásánál bármilyen könyv, füzet, jegyzet és számológép is használható.    Versenynaptár:
2009. november 27. péntek
1345 -ig    : Megérkezés
  00    00
14   - 16  : Írásbeli egyéni verseny matematikából és fizikából
 00
17 -      : Ünnepélyes eredményhirdetés    Jutalmazás:
első helyezett:   5000 Ft-os könyvutalvány
második helyezett: 3000 Ft-os könyvutalvány
harmadik helyezett: 2000 Ft-os könyvutalvány

Oklevelet kap az első 10 tanuló.

Az első négy helyezett, amennyiben iskolánk matematika emelt szintű osztályába
jelentkezik, mentesül a matematika szóbeli vizsga alól, azaz megkapja az erre a
vizsgarészre adható maximális 50 pontot.
A versenyről külön értesítést nem küldünk.

Jelentkezési határidő: 2009. november 20.Jelentkezési cím:   Ruzsenszki Magdolna
Vörösmarty Mihály Gimnázium
2030 Érd
Széchenyi tér 1.
Tel/fax.: 06-23-365 671Érd, 2009. október 14.
...................................................  ....................................................
      Ruzsenszki Magdolna                  Bakos Mária
        m.k. vezető                       igazgató