Matematika ariketak by jw8490k

VIEWS: 784 PAGES: 2

									Matematika ariketak
Izen-abizenak:                       Data:

1)Kalkulatu biderketa hauen emaitzak. Ez ahaztu koma dagokion lekuan
ipintzea.

      28,75 x 8,4 =            94,67 x 5,4 =

2)Kalkulatu eragiketa hauen emaitzak. Ez ahaztu koma dagokion lekuan
ipintzea:
764,9 + 76,43 =           97,1 – 7,65 =

58,53 +53,8 =            845,3 – 29,72 =

Osatu berdintza hauek:

   8,5 + _____= 11,9        0,7+ 1,3 + ____ = 4,6

   7,4+ _____= 9,8         0,4 + 2,5 + ____ = 7,9

3) Kalkulatu zatiketa honen emaitza. Zatiduran zenbaki hamartarrak
ipini.
        654,75 : 56=         587,36 : 0,4 =4) Osatu segida hauek:

0,1;0,14;0,18;0,22;     ;     ;       ;      ;

0,41;0,415;0,42;0,425;      ;     ;     ;      ;5) Osatu taula:

   1/2     0,5        %50           erdia

   3/4                     
   1/4                     
6) Kalkulatu eragiketa hauen emaitzak:

60x 2/3=       56x 5/8=       27x 8/9=     81x 5/9=

7) Korrikalari batek 13.603 kilometroko bidea 61 egunetan egitea
pentsatu du. Zenbat kilometro egin behar ditu egunero?
       kilometro egiten ditu.

8) Liburutegian 6.324 liburu daude . Hiru laurdenak ipuinak dira eta
gelditzen direnak eleberriak dira . Zenbat eleberri daude?
      eleberri daude.

9) Fruita dendan 50 kilo laranja daude. Atzo 12,75 kilo saldu zituzten
eta gaur 13, 94 kilo. Zenbat kilo gelditu dira saldu gabe?
       Kilo gelditu dira.

10) 14 lagunen artean 126 kromo banatu dira. Zenbat diru irabazi du
bakoitzak kromoak 45 zentimo balio badu?
Bakoitzak         zentimo irabazi du.

								
To top