LAPORAN AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH BESTARI BAGI MATA

Document Sample
LAPORAN AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH BESTARI BAGI MATA Powered By Docstoc
					LAPORAN AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH BESTARI BAGI MATA PELAJARAN
              MATEMATIK 2002-2003

 Nama Pengetua          En Ashari B Yaacob
 Nama Guru Sumber         Pn Hjh Sara Arija Bt Sulong
 Nama dan Alamat Sekolah     Sekolah Menengah Kebangsaan Kamil, 16800,
                 Pasir Puteh ,Kelantan

 Mata Pelajaran : Matematik
 Ahli Jawatan Kuasa       Pengerusi: En Ashari B Yaacob
 Pengurusan Perubahan      Timbalan Pengerusi: Tn Hj Daud B Muhamad
 Mata Pelajaran         Naib Pengerusi : Tn Hj Zainal Abidin B A Hamid
                Penyelaras : Pn Hjh Rohani Bt Mansor
                Setiausaha : Pn NorFaezah Bt Mohamad
                Ahli:
                    Pn Nik Sabariah Bt Mohamed
                    Pn Zairiha Bt Hamzah
                    En Zulkifli B Ideris
                    Tn Azhan B Tn Ismail
                    En Mohd Nain B Mohamad
                    Pn Razian Bt Abd Ghani
                    En Ong Kek Thong
                    Cik Norhayani Bt Abd Halim
 Ciri Sekolah Berkaitan Dengan Mata Pelajaran Matematik
 Wawasan Sekolah        Melahirkan pelajar cemerlang yang berdaya fikir yang untuk
                menyelesai masalah, cekap teknologi dalam penggunaan
                komputer dalam pembelajaran dan pengajaran Matematik
                serta beraklak murni
 Kekuatan Sekolah        Kemasukan Pelajar ke SMK Kamil adalah terpilih
                Pencapaian min: UPSR – 3A dan PMR – 4A(Untuk Pelajar luar)
 Kelemahan Sekolah       Kekurangan bilik komputer untuk proses p & p
 Keutamaan Sekolah       Kamil Tersohor dengan pencapaian PMR dan SPM yang
                semakin baikPMR(100%) ; SPM(99%)
 Kemahiran Sedia ada di     Guru terlatih dengan konsep sekolah Bestari
 Sekolah Kita
 Sumber Sedia ada di Sekolah  2
 Kita              Bilik Komputer
LAPORAN AKTIVITI PENGURUSAN PERUBAHAN SEKOLAH BESTARI BAGI MATA PELAJARAN
              MATEMATIK 2002-2003

KURSUS DALAMAN
     Aktiviti        Kumpulan    Bilangan Peserta  Kekerapan  Petunjuk
                 Sasaran                    Kejayaan
Latihguna JW Versi ll     JK JW        50(KP Mate- 1     2     100%
               KP Panitia       orang)
Pedagogi p & p        Semua guru     96(Guru Mate 10    2    100%
                           org)
Pengajaran Kreatif      Semua guru     96(Guru Mate 10    1    100%
                           org)
Pengurusan SSMS        KP Panitia     26(KP Mate- 1     4    100%
Bank Soalan                     orang)
Rancangan Mengajar      Guru Mata        10        4    100%
Pembelajaran kendiri     pelajaran
Pengurusan Ujian       Matematik


PENYEBARAN MAKLUMAT
     Aktiviti        Kumpulan    Bilangan Peserta  Kekerapan  Petunjuk
                 Sasaran                    Kejayaan
Pendaftaran Pelajar Tg 1   Penjaga &        600        2     100%
               pelajar
Mesyuarat PIBG        Ibu bapa        600        2    100%
Konsultasi Ibubapa      Pelajar         550        3    100%
               PMR,SPM &
               STPM bersama
               penjaga
Taklimat ke sekolah saluran  Pelajar Tahun 6     200        1    100%


MESYUARAT PENYELARASAN
    Aktiviti        Kumpulan    Bilangan Peserta  Kekerapan  Petunjuk
                 Sasaran                    Kejayaan
J/K Pemandu Bestari      AJK Bestari     25(4 org guru     4     100%
                        Sumber matematik)
Peningkatan Profesional    AJK Kerja      30(2 org guru     2    100%
                        sumber matematik)
Mesyuarat Panitia       Guru           10        5    100%
               Matematik
LAIN-LAIN

      Aktiviti         Kumpulan      Bilangan    Kekerapan     Petunjuk
                    Sasaran      Peserta             Kejayaan
Kelab Komputer          Pilihan Tg 1- Tg 6     40    1 X 2 minggu     100%
Briged Cyber           Tg 4            22    1 X seminggu     100%
Proses P & P           Guru matematik       10     Mengikut      100%
                                    Jadual waktu
Pembinaan Laman web        Guru             2      28 kali      100%
anjuran TSS            Pelajar Tg 4         4

CABARAN

        Isu dan Masalah                    Cara Mengatasi
Networking tidak berfungsi dengan baik         Help desk dan ITC
Server Down                      Help desk dan ITC
Tidak boleh install bahan-bahan software lain     Bantuan ITC
Software Versi Inggeris Tg 1 belum ada(CD)       Rujuk TSS dan KPM
Penggunaan Bilik Komputer terhad            Mengikut Jadual setiap kelas max 2 kali setahun