Docstoc

Huong dan cach su dung file tai lieu QLTB

Document Sample
Huong dan cach su dung file tai lieu QLTB Powered By Docstoc
					HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG FILE TÀI LIỆU QLTB
Bước 1: Đọc tài liệu quy trình với tên file: “Quy trình phan he QLTB” và tài liệu hướng dẫn sử dụng với tên file: “Huong dan su dung QLTB”. Bước 2: Sau khi hiểu nghiệp vụ các anh chị thực hành chương trình treo hướng dẫn với tên file “Hướng dẫn thao tác phân hệ QLTB”. Bước 3: Sau khi biết cách vận hành phân hệ QLTB, các anh chị thực hiện nhập dữ liệu tồn với tên file “Huong dan chot ton QLTB”


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:196
posted:10/12/2008
language:Vietnamese
pages:1