cai dat in tet net

Document Sample
cai dat in tet net Powered By Docstoc
					Hướng dẫn kết nối giữa thiết bị đầu cuối CDMA Joa L200 và máy tính thông qua cáp USB để truy nhập Internet
1. Cài modem trên máy tính . Cài đặt Modem Sau khi nối cáp dữ liệu vào cổng USB của máy tính, chờ trên màn hình xuất hiện thông báo như sau:

Chọn mục thứ 3: No, not this time. Nhân tiêp: Next. Xuất hiện bảng bên dưới Chọn mục thứ 3: No, not this time. Nhân tiêp: Next. Xuất hiện bảng bên dưới



c

Bỏ đĩa cài vào ổ CD, sau đó đánh dấu tích vào mục Search removable media( floopy, CDROM..). Nếu không có đĩa cài thì đánh dấu tích vào mục Include this location in the searchs sau đó chọn Browse để tìm đường dẫn đặt bộ cài.  Nhấn Next>. Xuất hiện các thông báo sau Nhấn Continue Anyway. Xuất hiện thông báo sau  Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt. Cấu hình và kiểm tra lại Modem đã cài đặt  Chọn Modem mới cài đặt ở đây là UBIQUAM CDMA USB Modem COM7. Chú ý: ở đây phải chọn đúng modem cần cấu hình bằng cách kích 2 lần vào modem mới cài đặt xong UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 hoặc Nhấp chọn Modem vừa cài đặt một lần sau đó chọn Properties. Chọn Tab Đặt Maximum Port Speed: 115200 Kiểm tra xem máy tính có nhận thiết bị đầu cuối như là một Modem hay không Chọn Diagnostic. Nhấn Query Modem. Nếu hiện ra thông báo như trên có nghĩa là máy tính đã nhận điện thoại như một Modem Sau đó nhấn OK 2 lần để kết thúc quá trình cài đặt modem.2. Tạo kết nối (Connection) 2  Vào mục: Start/ Setting/ Control Panel. Nháy đúp vào mục Network Connections. Chọn mục Create a new Connection (Trong ô Network Tasks). Nếu trong ô Network Tasks không có mục Create a new Connection thì chọn File/New Connection. Sẽ hiện ra bảng sau:Nhấn Next> để tiếp tục  Chọn mục Connect to the Internet. Nhấn Next> để tiếp tục  Chọn mục Set up my connection manually. Nhấn Next> để tiếp tục  họn mục Connect uCsing dial-up modem. Nhấn Next> để tiếp tục  Điền vào mục ISP name: ví dụ EVNTelecom. Nhấn Next> để tiếp tục  Nhập Phone Number: #777. Nhấn Next> để tiếp tục Điền vào các ô thông số sau:  User name: evntelecom  Password: evntelecom  Confirm password: evntelecom  Nhấn Next. Bảng kết nối hiện ra như sau như sau:


Sau đó đánh dấu tích vào Add a shortcut to this connection to my desktop để tạo biểu tượng shortcut trên màn hình nền.  Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt kết nối. Kết nối có dạng bảng như sau:  Nhấn vào mục Properties. Chọn Modem vừa mới cài đặt (UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 Chú ý: ở đây cũng phải chọn đúng modem vừa mới cài đặt UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 ( trên hình vẽ là JOA mobile USB Modem COM5 không quan trọng là COM mấy ) bằng cách tích dấu chéo đen vào modem đó, và bỏ dấu tích chéo vào các modem khác đi.  Nhấn vào Configure, đặt Maximum speed (bps)= 115200 bps, nhấn OK.  Sau khi hoàn thành việc cài đặt kết nối. Nhấn Dial để quay số và kết nối internet  Cuối cùng để vào Internet click vào Internet Explore trên màn hình nền.hoặc tìm Internet Explore trong Start. Chú ý: Khi kết nối Internet, đóng mọi chương trình khác dùng chung cổng, tránh tình trạng xung đột cổng 

Hướng dẫn kết nối giữa thiết bị đầu cuối CDMA LS-40 với máy tính thông qua cáp USB để truy nhập Internet(Hướng dẫn này minh hoạ trên hệ điều hành WinXP. Với các
hệ điều hành khác việc cài đặt tương tự) Trước khi cài đặt, cần chắc chắn đã bật nguồn của máy điện thoại. Sau đó chọn cổng data trên máy bằng cách: Chọn menu  Settíng  Phone  Data Settings  Data Baud  USB. 1) Cài đặt driver. Chạy file LGUSBModemDriver_Eng_Ver_4.5 Chọn Next. Tiếp tục hiện ra thông báo như sau  Chọn Continue Anyway (thông báo này có thể hiện lại thêm 1,2 lần nữa- tuy nhiên vẫn tiếp tiếp tục chọn Continue Anyway) Thông báo sau thể hiện cài đặt Driver đã thành công



2) Tiến hành cài đặt Modem và Cáp dữ liệu Cắm máy và cáp dữ liệu vào máy tính, trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo sau  Chọn Install the Software Automatically. Sau đó nhấn Next Chọn Continue Anyway  Thông báo trên thể hiện việc cài đặt Modem thành công Máy tính tiếp tục yêu cầu cài đặt cáp USB  Chọn Install the Software Automatically. Sau đó nhấn Next Chọn Continue Anyway  Thông báo sau thể hiện việc cài đặt cáp USB đã xong Tiếp theo, vào mục Control panel, chọn Phone and Modem option  Sau đó, chọn Tab Modems Click đúp vào dòng LGE CDMA USB Modem, tiếp đó, ch ọn tab Advanced và gõ vào dòng lệnh: at+crm=1;$lgpkt=3 như hình dưới

Hướng dẫn kết nối giữa máy fixphone IQ200 và máy tính thông qua cáp USB để truy nhập Internet
Chọn Modem mới cài đặt ở đây là UBIQUAM CDMA USB Modem COM7. Chú ý: ở đây phải chọn đúng modem cần cấu hình bằng cách kích 2 lần vào modem mới cài đặt xong UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 hoặc Nhấp chọn Modem vừa cài đặt một lần sau đó chọn Properties.  Chọn Tab Modem. Đặt Maximum Port Speed: 115200 Kiểm tra xem máy tính có nhận thiết bị đầu cuối như là một Modem hay không Chọn Diagnostic. Nhấn Query Modem. Nếu hiện ra thông báo như trên có nghĩa là máy tính đã nhận điện thoại như một Modem Sau đó nhấn OK 2 lần để kết thúc quá trình cài đặt modem. 2. Tạo kết nối (Connection) .  Vào mục: Start/ Setting/ Control Panel. Nháy đúp vào mục Network Connections. Chọn mục Create a new Connection (Trong ô Network Tasks).


Nếu trong ô Network Tasks không có mục Create a new Connection thì chọn File/New Connection. Sẽ hiện ra bảng sau: Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Connect to the Internet. Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Set up my connection manually. Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Connect using dial-up modem. Nhấn Next> để tiếp tục Điền vào mục ISP name: ví dụ EVNTelecom. Nhấn Next> để tiếp tục Nhập Phone Number: #777. Nhấn Next> để tiếp tục Điền vào các ô thông số sau:  User name: vptelecom


Password: vptelecom Confirm password: vptelecom Chú ý:


Hướng dẫn kết nối giữa thiết bị đầu cuối CDMA ZAKANG ZX410 và máy tính thông qua cáp USB để truy nhập Internet  Nhấn vào mục Properties. Chọn Modem vừa mới cài đặt (UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 Chú ý: ở đây cũng phải chọn đúng modem vừa mới cài đặt UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 ( trên hình vẽ là UBIQUAM CDMA USB Modem COM5 không quan trọng là COM mấy ) bằng cách tích dấu chéo đen vào modem đó, và bỏ dấu tích chéo vào các modem khác đi.

Hướng dẫn cài đặt cáp dữ liệu (Cáp Serial) nối thiết bị đầu cuối với máy tính
Cách cài đặt cáp dữ liệu với máy tính
 Nối cáp dữ liệu vào cổng COM của máy tính Cài đặt Modem



Start/ Setting/ Control Panel/ Phone and Modem Options, chọn thẻ Modems: Nhấn Add.. để cài đặt 1 Modem mới. Chọn “Don’t detect my modem”; I will select it from a list. Bấm Next để tiếp tục:  Trong cửa sổ Models, chọn Standard 19200 bps Modem, bấm Next để tiếp tục.



Trong mục Select ports, chọn cổng COM mà máy đã nhận được (trong trường hợp này là COM1). Bấm Next để tiếp tục:      Bấm Finish Chọn vào Standard 19200 bps Modem, bấm Properties để tiếp tục:

Trong thẻ General, chọn tốc độ là 115200 trong mục Maximum Port Speed.

Trong thẻ Advanced, nhập dòng lệnh “at+crm=1” vào Extra initialization commands.

Trong thẻ Diagnostics, bấm vào nút “Query” để kiểm tra máy có nhận biết được modem không.



Nếu xuất hiện thông báo trên thì máy đã nhận biết được modem. Nếu máy báo lỗi thì kiểm tra lại các bước cài đặt thông số bên trên. 2. Tạo kết nối để truy cập Chọn Make new connection



Chọn Start/Settings/Control Panel/Network and Dial-up Connections    Chọn Dial-up to private network, sau đó chọn “Next” Nhập Phone number là: #777. Sau đó bấm “Next””   Nhấn “Next” để tiếp tục Đặt tên cho kểt nối. Ví dụ: evntelecom Nhấn Finish để kết thúc.      Username: evntelecom Password: evntelecom Chọn Properties

Trong thẻ Genaral, chọn configure:

Chọn tốc độ là 115200, nhấn OK để tiếp tục.



Sau đó bấm Dial để kết nối. Sau khi kết nối thành công là có thể truy cập được Internet CÁCH ĐỌC MẬT KHẨU CỦA MÁY IQ LINK NẾU QUÊN MẬT KHẨU THÌ BẠN HÃY LÀM NHƯ SAU

với còn với máy với còn với máy

máy IQW200 thì ##3435872 reset ở mục 3 là ok nếu KH lỡ khóa máy(chưa đổi mật khẩu) thì nhập 000000 máy IQW200 thì ##3435872 reset ở mục 3 là ok nếu KH lỡ khóa máy(chưa đổi mật khẩu) thì nhập 000000 bấm phím bất kỳ rồi bấm 0000 CÁCH ĐỌC MẬT KHẨU CỦA MÁY LG-200E

Quên pass a, đơn gian lăm, dùng cái phần mềm của nó đọc ngay được lookcode à, thư đi nhe. bọn mình đọc nhiều rồi mà ̀ ̉ ́ ̉ ́

CÁCH ĐỌC MÁY DOWTEL
Em đã thử dùng mã #0*9... mà không được. Tool SPPT cũng chẳng thấy mục nào đọc pass cả, H-PST cũng chịu không nhận dạng được máy, phải làm sao Thú thật, có lần tui làm cho HPST nhận ra máy WSH 1000U nhưng không biết bằng cách nào. Bạn có thể tải phần mềm SPPT phiên bản dành cho máy WS7010. Cái này có thể xài được đấy. SPPT ver 0.7.0 EVN (hình như dùng cho WS7010 thì phải) chỉ có thể đọc được MIN và các thông số khác nhưng không có đọc được pass. Pác có thể chỉ giùm chi tiết hơn được không? Bạn thiết lập lại baud rate ở tốc độ 38400 là HPST sẽ kết nối được ngay thôi mà. Mơ pass máy HX 550 c : # 5625 *


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:569
posted:10/12/2008
language:Vietnamese
pages:5