Hướng dẫn kết nối giữa thiết bị đầu cuối CDMA LS

Document Sample
Hướng dẫn kết nối giữa thiết bị đầu cuối CDMA  LS Powered By Docstoc
					Hướng dẫn kết nối giữa thiết bị đầu cuối CDMA LS-40 với máy tính thông qua cáp USB để truy nhập Internet(Hướng dẫn này minh hoạ trên hệ
điều hành WinXP. Với các hệ điều hành khác việc cài đặt tương tự) Trước khi cài đặt, cần chắc chắn đã bật nguồn của máy điện thoại. Sau đó chọn cổng data trên máy bằng cách: Chọn menu  Settíng  Phone  Data Settings  Data Baud  USB. 1) Cài đặt driver. Chạy file LGUSBModemDriver_Eng_Ver_4.5 Chọn Next. Tiếp tục hiện ra thông báo như sau  Chọn Continue Anyway (thông báo này có thể hiện lại thêm 1,2 lần nữa- tuy nhiên vẫn tiếp tiếp tục chọn Continue Anyway)


Thông báo sau thể hiện cài đặt Driver đã thành công

2) Tiến hành cài đặt Modem và Cáp dữ liệu Cắm máy và cáp dữ liệu vào máy tính, trên màn hình sẽ xuất hiện thông báo sau  Chọn Install the Software Automatically. Sau đó nhấn Next Chọn Continue Anyway  Thông báo trên thể hiện việc cài đặt Modem thành công Máy tính tiếp tục yêu cầu cài đặt cáp USB  Chọn Install the Software Automatically. Sau đó nhấn Next Chọn Continue Anyway  Thông báo sau thể hiện việc cài đặt cáp USB đã xong
  

Tiếp theo, vào mục Control panel, chọn Phone and Modem option Sau đó, chọn Tab Modems Click đúp vào dòng LGE CDMA USB Modem, tiếp đó, ch ọn tab Advanced và gõ vào dòng lệnh: at+crm=1;$lgpkt=3 như hình dưới

3. Tạo kết nối (Connection)  Vào mục: Start/ Setting/ Control Panel. Nháy đúp vào mục Network Connections. Chọn mục Create a new Connection (Trong ô Network Tasks). Nếu trong ô Network Tasks không có mục Create a new Connection thì chọn File/New Connection. Sẽ hiện ra bảng sau:       Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Connect to the Internet. Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Set up my connection manually. Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Connect using dial-up modem. Nhấn Next> để tiếp tục Điền vào mục ISP name: ví dụ EVNTelecom. Nhấn Next> để tiếp tục Nhập Phone Number: #777. Nhấn Next> để tiếp tục

Điền vào các ô thông số sau:  User name: evntelecom Password: evntelecom  Confirm password: evntelecom  EVNTelecom sẽ thông báo khách hàng nếu có bất cứ thay đổi nào về username và password ) Nhấn Next. Bảng kết nối hiện ra như sau như sau  Sau đó đánh dấu tích vào Add a shortcut to this connection to my desktop để tạo biểu tượng shortcut trên màn hình nền. Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt kết nối. Kết nối có dạng bảng như sau


 Nhấn vào mục Properties. Chọn Modem vừa mới cài đặt (LGE CDMA USB Modem –COM9) Chú ý: ở đây cũng phải chọn đúng modem vừa mới cài đặt LGE CDMA USB Modem –COM9 ( trên hình vẽ là LGE CDMA USB Modem –COM9 không quan trọng là COM mấy ) bằng cách tích dấu chéo đen vào modem đó, và bỏ dấu tích chéo vào các modem khác đi.  Nhấn vào Configure, đặt Maximum speed (bps)= 115200 bps, nhấn OK.  Sau khi hoàn thành việc cài đặt kết nối.

Nhấn Dial để quay số và kết nối internet.  Cuối cùng để vào Internet click vào Internet Explore trên màn hình nền.hoặc tìm Internet Explore trong Start.

Chú ý: Khi kết nối Internet, đóng mọi chương trình khác dùng chung cổng, tránh tình trạng xung đột cổng


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:236
posted:10/12/2008
language:Vietnamese
pages:3