Docstoc

HOC CAI DAT INTERNET

Document Sample
HOC CAI DAT INTERNET Powered By Docstoc
					Hướng dẫn kết nối giữa thiết bị đầu cuối CDMA ZAKANG ZX410 và máy tính thông qua cáp USB để truy nhập Internet
(Hướng dẫn này minh hoạ trên hệ điều hành WinXP. Với các hệ điều hành khác việc cài đặt tương tự)

1. Cài modem trên máy tính .Cài đặt Modem


Sau khi nối cáp dữ liệu vào cổng USB của máy tính, chờ trên màn hình xuất hiện thông báo như sau:

Chọn mục thứ 3: No, not this time. Nhân tiêp: Next. Xuất hiện bảng bên dưới


Chọn mục thứ 2 “Install from a list or specification location (Advanced)” . Nhấn Next>



Bỏ đĩa cài vào ổ CD, sau đó đánh dấu tích vào mục Search removable media( floopy, CDROM..). Nếu không có đĩa cài thì đánh dấu tích vào mục Include this location in the searchs sau đó chọn Browse để tìm đường dẫn đặt bộ cài. Nhấn Next>. Xuất hiện các thông báo sau Nhấn Continue Anyway. Xuất hiện thông báo sau Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.





Cấu hình v à kiểm tra lại Modem đã cài đặt
 

Vào Start/ Setting/ Control Panel/ Phone and Modem Options/ Modems Chọn Modem mới cài đặt ở đây là UBIQUAM CDMA USB Modem COM7. Chú ý: ở đây phải chọn đúng modem cần cấu hình bằng cách kích 2 lần vào modem mới cài đặt xong UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 hoặc Nhấp chọn Modem vừa cài đặt một lần sau đó chọn Properties.



Chọn Tab Modem.

Đặt Maximum Port Speed: 115200 Kiểm tra xem máy tính có nhận thiết bị đầu cuối như là một Modem hay không


Chọn Diagnostic. Nhấn Query Modem. Nếu hiện ra thông báo như trên có nghĩa là máy tính đã nhận điện thoại như một Modem  Sau đó nhấn OK 2 lần để kết thúc quá trình cài đặt modem.

2. Tạo kết nối (C onnection)  Vào mục: Start/ Setting/ Control Panel. Nháy đúp vào mục Network Connections. Chọn mục Create a new Connection (Trong ô Network Tasks). Nếu trong ô Network Tasks không có mục Create a new Connection thì chọn Connection. Sẽ hiện ra bảng sau:      
  

File/New

Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Connect to the Internet. Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Set up my connection manually. Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Connect using dial-up modem. Nhấn Next> để tiếp tục Điền vào mục ISP name: ví dụ EVNTelecom. Nhấn Next> để tiếp tục Nhập Phone Number: #777. Nhấn Next> để tiếp tục User name: evntelecom Password: evntelecom Confirm password: evntelecom Đối với các tỉnh thành sau: Bình Định, Đà Nẵng, ĐăcNông, Đak Lac, Gia Lai, Huế, Kontum,

Điền vào các ô thông số sau:

Chú ý:


Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị thì sử dụng Username: huawei@pdsntest.com và password: huawei.
 

Tắt chế độ chữ Hoa khi nhập Password EVNTelecom sẽ thông báo khách hàng nếu có bất cứ thay đổi nào về username và password Nhấn Next. Bảng kết nối hiện ra như sau như sau: Sau đó đánh dấu tích vào Add a shortcut to this connection to my desktop để tạo biểu

)  

tượng shortcut trên màn hình nền. Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt kết nối. Kết nối có dạng bảng như sau:  Nhấn vào mục Properties. Chọn Modem vừa mới cài đặt (UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 Chú ý: ở đây cũng phải chọn đúng modem vừa mới cài đặt UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 ( trên hình vẽ là UBIQUAM CDMA USB Modem COM5 không quan trọng là COM mấy ) bằng cách tích dấu chéo đen vào modem đó, và bỏ dấu tích chéo vào các modem khác đi.  Nhấn vào Configure, đặt Maximum speed (bps)= 115200 bps, nhấn OK.  Sau khi hoàn thành việc cài đặt kết nối. Nhấn Dial để quay số và kết nối internet.



Cuối cùng để vào Internet click vào Internet Explore trên màn hình nền.hoặc tìm Internet Explore trong Start.

Chú ý: Khi kết nối Internet, đóng mọi chương trình khác dùng chung cổng, tránh tình trạng xung đột cổng

Hướng dẫn kết nối giữa máy fixphone IQ200 và máy tính thông qua cáp USB để truy nhập Internet
(Hướng dẫn này minh hoạ trên hệ điều hành WinXP. Với các hệ điều hành khác việc cài đặt tương tự) 1. C ài modem tr ên máy tính . Cài đặt M odem


Sau khi nối cáp dữ liệu vào cổng USB của máy tính, chờ trên màn hình xuất hiện thông báo như sau: Chọn mục thứ 3: No, not this time. Nhân tiêp: Next. Xuất hiện bảng bên dưới



Chọn mục thứ 2 “Install from a list or specification location (Advanced)” . Nhấn NextBỏ đĩa cài vào ổ CD, sau đó đánh dấu tích vào mục Search removable media( floopy, CD-ROM..). Nếu không có đĩa cài thì đánh dấu tích vào mục Include this location in the searchs sau đó chọn Browse để tìm đường dẫn đặt bộ cài.



Nhấn Next>. Xuất hiện các thông báo sau





Nhấn Continue Anyway. Xuất hiện thông báo sau Nhấn Finish để kết thúc quá trình cài đặt.



Cấu hình và kiểm tr a lại M odem đã cài đặt  Vào Start/ Setting/ Control Panel/ Phone and Modem Options/ Modems


Chọn Modem mới cài đặt ở đây là UBIQUAM CDMA USB Modem COM7. Chú ý: ở đây phải chọn đúng modem cần cấu hình bằng cách kích 2 lần vào modem mới cài đặt xong UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 hoặc Nhấp chọn Modem vừa cài đặt Properties. một lần sau đó chọn



Chọn Tab Modem. Đặt Maximum Port Speed: 115200

Kiểm tra xem máy tính có nhận thiết bị đầu cuối như là một Modem hay không


Chọn Diagnostic. Nhấn Query Modem. Nếu hiện ra thông báo như trên có nghĩa là máy tính đã nhận điện thoại như một Modem  Sau đó nhấn OK 2 lần để kết thúc quá trình cài đặt modem.

2. Tạo kết nối (C onnection)  Vào mục: Start/ Setting/ Control Panel. Nháy đúp vào mục Network Connections. Chọn mục Create a new Connection (Trong ô Network Tasks). Nếu trong ô Network Tasks không có mục Create a new Connection thì chọn Connection.  Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Connect to the Internet. Nhấn Next> để tiếp tục    
  

File/New

Chọn mục Set up my connection manually. Nhấn Next> để tiếp tục Chọn mục Connect using dial-up modem. Nhấn Next> để tiếp tục Điền vào mục ISP name: ví dụ EVNTelecom. Nhấn Next> để tiếp tục Nhập Phone Number: #777. Nhấn Next> để tiếp tục User name: vptelecom Password: vptelecom

Điền vào các ô thông số sau:

Confirm password: vptelecom  Nhấn Next. Bảng kết nối hiện ra như sau như sau:  Sau đó đánh dấu tích vào Add a shortcut to this connection to my desktop để tạo biểu tượng shortcut trên màn hình nền. Nhấn Finish để hoàn thành cài đặt kết nối. Kết nối có dạng bảng như sau  Nhấn vào mục Properties. Chọn Modem vừa mới cài đặt (UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 Chú ý: ở đây cũng phải chọn đúng modem vừa mới cài đặt UBIQUAM CDMA USB Modem COM7 ( trên hình vẽ là UBIQUAM CDMA USB Modem COM5 không quan trọng là COM mấy ) bằng cách tích dấu chéo đen vào modem đó, và bỏ dấu tích chéo vào các modem khác đi.  Nhấn vào Configure, đặt Maximum speed (bps)= 115200 bps, nhấn OK.  Sau khi hoàn thành việc cài đặt kết nối. Nhấn Dial để quay số và kết nối internet


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7219
posted:10/12/2008
language:Vietnamese
pages:4