Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Copy of TAI LIEU MAY EVN

VIEWS: 1,579 PAGES: 45

									QUI TRÌNH SỬA CHỮA DÕNG MÁY NOKIA WD2 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 16 Tháng 7, 2008 12:05 pm NOKIA 6600 – 6800 – 6820 I/ KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN D190 : IC Nguồn D100 : CPU D312 : Ram D314(15,16,17) : Flash N801 : Công suất Z601 : Duplex N601 : Trung tần G701 : Dao dộng VCO Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw lọc B601 : Dao động 26MHz X130 : jack cắm camera X472 : Thẻ nhớ X470 : Tiếp xúc ổ sim X380 : Tiếp xúc pin X142 : Jack cắm màn hình X381 : Jack cắm sạc + Mic B340 : Chuông B341 : Loa M130 : Rung X140 : Jack cắm bàn phím N430 : Bluetooch V370 : Cổng hồng ngoạI G190 : Pin Backup II/ KHÔNG RUNG Dùng VOM kiểm tra rung Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc rung Kiểm tra điện áp tại Chân 1(rung)  C135 (Nếu không có điện áp nối tới C135) Chân 2(rung)  C 134, V132, V 131 Tháo C135, C134, V132 Từ V131c  G3 (D190) Hàn lại các linh kiện : C135, C314, V132, V131 Hàn lại D190 Thay D190 (giải mã) III/ KHÔNG CHUÔNG Dùng VOM kiểm tra chuông Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông Chân 1 (chuông)  L359  C338  1 (N30) 3 Chân 2 (chuông)  L360  C341  2 (N330) Kiểm tra và hàn lại các linh kiện L359, L360, R341, R340, C338, C340, C341, C334, R337, R339, R338, C336, C337, C334, R336 Hàn lại N330 – kiểm tra: IN (+)  R338  C337  L2 (D190) IN (-)  R337  C336  L1 (D1 90) Thay N330 Hàn lại D190 Thay D190 (giải mã)

IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH – MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ Dùng VOM kiểm tra các bóng đèn Hàn lại các chân bóng đèn Vệ sinh tiếp xúc màn hình (X142) Kiểm tra điện áp VBATT tại chân số 1 (D140)  VBAT = 3,6 V Hàn lại các linh kiện R168, C161, L140, V141, C164, C169, L141 Hàn lại D140 Kiểm tra từ chân (3,2) (D140)  L140  V141  12 (X142) Kiểm tra từ chân 8 (D140)  3 (V164) 2  F1 (D190) Kiểm tra từ chân 7 (D140) C146 Kiểm tra từ chân 5 (D140)  R165 Kiểm tra từ chân 6 (D140)  GND Kiểm tra từ chân 4 (D140)  12 (X142) Hàn lại chân số 12 (X142) Hàn lại IC nguồn (D190) Thay D190 (giải mã) V/ NÓI KHÔNG NGHE Dùng VOM kiểm tra MIC và nâng cao chân MIC Vệ sinh tiếp xúc Mic và nâng cao Mic Kiểm tra đường mạch in từ Chân 1 (mic)  R364  C330  J2 (D190) Chân 1 (mic)  R330  R366  H1 (D190) Chân 2 (Mic)  R365  C331  J1 (D190) Kiểm tra linh kiện: C332, R334, R333, R332, R365, R364, R330, C369, C368, C330, C331, C333, R366, C254, C211, C213 Hàn lại các điện trở và tụ điện trên Tháo bỏ R334, R333, R332, C369, C368, C333, C254, C211, C213 Hàn lại IC nguồn (D190) VI/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC Dùng VOM kiểm tra loa Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu loa Kiểm tra đường mạch in từ: Chân (1) (Loa)  R357  R356  M2 (D190) Chân (2) (Loa)  R 358  C356  M1 (D190) Kiểm tra và hàn lại các linh kiện R354, R355, R357, R358, C354, C355, C356, R356 Tháo bỏ R354, R355, C354, C356 Hàn lại IC nguồn (D190) Thay (D190) (giải mã) VII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC Kiểm tra điện áp pin => 3,6V Về sinh và nâng cao Jack cắm sạc Kiểm tra đường mạch in từ Chân số 1  GND Chân số 2  F380  L380  V381  C385  M9, P9, L6 (D190, N10, P10, L9  R191 Kiểm tra các linh kiện: L380, F380, V381, C385, C190, C191, C192, R191 Hàn lại các linh kiện Tháo bỏ: C835, C190, C191, C192, V381 Hàn lại IC nguồn (D190) Thay IC nguồn (giải mã)

VIII/ INSERT SIMCARD

Vệ sinh Simcard Vệ sinh tiếp xúc ổ sim Hàn lại chân ổ sim Hàn lại R496 (giống R388 của 8310) Kiểm tra từ: Chân 4 (X470)  GND Chân 6 (X470)  R489, R490  R1 (R496)  B2 (D190) Chân 1 (X470)  R2 (R496)  B3 (D190) Chân 2 (X470)  R3 (R496)  A2 (D190) Chân 3 (X470)  C471  C245  C3 (D190) Chân 5 bỏ Thay R496 (nối giống 8310) Hàn lại IC nguồn (D190) Thay IC nguồn (giải mã) IX/ CAMERA Hàn lại chân Camera Thay Camera Kiểm tra: C130, R134, R135, R137, R136, R139, R138, R130, R131, C131 Hàn lại các linh kiện trên Hàn lại socket X130 Kiểm tra đường mạch in từ Chân 2 (X130)  R130  U19(D100) Chân 3 (X130)  R137 Y1 (D100) Chân 5 (X130)  R137  W3 (D100) Chân 4 (X130)  R134  R131  U8 (D100) 1 Chân 6 (X130)  R139  R138  W4 (D100) Chân 7 (X130)  R267  C273  N264  ra C270  W17 (D100) Hàn lại D100 Thay D100

X/ MẠCH ĐỌC THẺ Vệ sinh Memory Card Vệ sinh ổ đọc thẻ và nâng cao chấu đọc thẻ Hàn lại chân ổ thẻ Hàn lại X472, R472, N470 Kiểm tra chân số 2 (X472)  GND Chân số 1 (X472)  R3 (R472)  D1 (N470)  B2 (N470) U3(D100) Chân số 3 (X472)  R2 (R472)  C1 (N470)  B1(N470)  C490  treo điện áp VMMC  C485 R10, R20 (R472)  Treo điện áp VMMC  R1 (R472) D2(N470)  C491  B4 (N470)VMMC = 2,8V . Chân số 4 (X472)  R10, R20 (R472) R1  D2 (N470)  C491  B4 (N470) Chân số 5 GND Chân số 6  R1 (R472)  D2(N470)  C491  B4(N470) Thay R 472 Hàn N470 Thay N470 Hàn D100 Thay D100 XI/ MẤT NGUỒN Kiểm tra điện áp viên pin  3,6 V Vệ sinh và nâng chấu Pin Dùng VOM kiểm tra nút nguồn Kiểm tra điện áp vào VBATT = C489 = C192 = C342 = 3,6V Kiểm tra điện áp ngõ ra (Lấy từ CPU) Vcore = C100 = 1,8V

VIO = C118 = 1,8V VR3 ( do haga cấp dao động 26 MHz) = C257 = 2,8V Nếu 1 trong 2 điện áp trên không có  IC nguồn (D190) bị hở chân hoặc hỏng. Hàn lại D190 Kiểm tra dao động cấp cho CPU tại C171 = R171 = 26 MHz. Nếu tại C171 không có dao động 26MHz, thì thay B601, N601, V601 Kiểm tra dao động 26MHz từ đường (REFOUT)  R620, C602  V601  C171  R171  B2 0 (D100) Nếu không có dao động 13MHz thay V601 hoặc N601 Chạy chương trình cho Flash Hàn lại Flash Hàn lại CPU Thay Flash Thay CPU XII/ MẤT SÓNG Đường thu sóng Ănten  Z601 (Ănten swich) Z604 (bộ lọc saw)  L606. L607  C1, B1 (N601) C5, C6, B6, A5  C13 , B14, D12, C14 (D190) M1, M2  Loa Đường phát sóng Mic 1  H1, J2, J1 (D190) E11, D14, E14, E12  R715, R716  H3, G3, G4, H4 (N601) J2, H2  R725, R726  C732, C733  Z701  R272  C824  C822  (V802)  C820  R805  9(N801) 6  L801  Z601  Ănten Kiểm tra Ănten Vệ sinh tiếp xúc Ănten Kiểm tra đường mạch in từ phần thu và phát sóng Kiểm tra điện áp VR1A = C244 = 4,75V VR2 = C258 = 2,8V VR5 = C259 = 2,8V VR6= C239 = 2,8V VREF = C255 = 1,35V Nếu 1 trong 5 điện áp trên không có  IC nguồn (D190). Hàn lại IC nguồn Hàn IC trung tần N601 Hàn lại Z601 Hàn lại Z 604, Z 701 (saw lọc) Thay IC trung tần N601 Thay duplex Z601 Thay công suất N801 Hàn IC nguồn  chạy chương trình cho Flash Hàn CPU Thay IC nguồn (giải mã) Thay CPU Yahoo: hanhvtdng Didongclub_Mobile Care Service: 170C2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TPHCM ..::Didongclub::.. Quản trị viên Bài viết: 257 Ngày tham gia: Thứ 3 20 Tháng 5, 2008 10:04 am Given: 0 thanks Received: 0 thanks Đầu trang Re: QUI TRÌNH SỬA CHỮA DÕNG MÁY NOKIA WD2 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 16 Tháng 7, 2008 12:06 pm NOKIA 6670, 7610

I/ KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN X602, X603, X604, X605, X607: Tiếp xúc rung S420 : Nút nguồn G500 : Dao động VCO (cấp cho phần song) G501 : Dao động 26 MHz N500 : haga Z800 : Anttenswich N700 : Công suất X131 : Chấu pin X420 : tiếp xúc camera D250 : IC nguồn X310 : Chấu sim X311 : Tiếp xúc thẻ nhớ X132 : Jack cắm tai nghe X401 : Tiếp xúc màn hình D370 : CPU D462, D460 : Flash D461 : Ram D440 : Điều khiển USB D190 : Điều khiển Bluetooth Z400, Z401 : IC đèn phím Z803, Z700 : saw lọc II/ KHÔNG RUNG Dùng VOM kiểm tra rung Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Kiểm tra điện áp VBATT tại chân số 1 = C603= 3,7V. Nếu đứt ta nối tới tụ C133 4. Kiểm tra chân số 2 (rung)  V601  V600  T3 (D250) Tháo bỏ các tụ loc: C603, C602, V600 Hàn lại D250 Chạy lại chương trình Thay D250 (giải mã)

III. KHÔNG CHUÔNG Dùng Vom kiểm tra chuông Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông Hàn lại N607 Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (chuông)  C640  L608  C618  R614  C614 R611  C611  E2 (D250)  Chân 1 (chuông)  R614  N607 Chân 2 (chuông)  C641  L609  C620  N607  R613  R612  C612  F3 (D250) Tháo bỏ các tụ lọc C640, C641, C618, C620 Hàn lại D200 Chạy lại chương trình cho Flash Thay D250 (giải mã) IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH , MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ Vệ sinh và hàn lại X401 Hàn lại Z402, hàn lại D400 Kiểm tra điện áp VBAT tại V401 hoặc T2 (D250) = L400  4V Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (D400)  L400 Chân 2,3,4 (D400)  L401  V402  C406, C407  12(X401)

Chân 5 (D400)  13 (X401) Chân 6  GND Chân 7 (D400)  C404 Chân 8 (D400)  V401  T2 (D250) Kiểm tra điện áp VLCD = 2.5 v = C240. Nếu không có thì hàn lại N233 Kiểm tra điện áp VBAT tại C239  4v. Nếu không có thì hàn lại C133 Thay N233 Kiểm tra các đường mạch in từ X401  Z402 Hàn lại CPU Kiểm tra đường mạch từ Z402  D370 (CPU) Chạy lại chương trình Thay CPU V. PHÍM BẤM KHÔNG ĂN Vệ sinh tiếp xúc phím X400 Hàn lại X400, Z400, Z401 Kiểm tra điện áp :VKEYB tại chân 7 (X400) = 1.8v. Nếu không có điện áp ta nối tới tụ C411 Hàn lại N400 Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 (N400)  4V Nếu đứt ta nối tới tụ C133 Thay N400 Kiểm tra điện áp VIO = 1.8v tại R114, R112, R110, R115 Nếu không có ta nối tới C282 Kiểm tra các đường mạch in từ X400  Z401, Z400  CPU (D370) Hàn lại CPU Chạy lại chương trình Thay CPU VI. NÓI KHÔNG NGHE Dùng Vom kiểm tra mic Vệ sinh và nâng cao chấu mic Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1(mic)  R609  R605  C608  C607  R602  C604  C261  K3 (D250) Chân 2(mic)  R610  R608  R606  C609  C606 R603  C604  K1 (D250)  Tháo bỏ các tụ lọc: C609, C608, C605 Hàn lại IC nguồn D250 Chạy lại chương trình Thay IC nguồn D250 (giải mã) VII. NGHE KHÔNG ĐƯỢC Dùng Vom kiểm tra Loa Vệ sinh và nâng cao tiếp xuc loa Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (Loa)  R6  L612  C623  C626  J2 (D250) 18 Chân 2 (Loa)  R619  L613  C625  H3 (D250) Tháo bỏ các tụ lọc: C623, C625 Hàn lại IC nguồn D250 Chạy lại chương trình Thay IC nguồn D250 (giải mã) VIII. SẠC KHÔNG ĐƯỢC Kiểm tra điện áp viện pin  3,6 V Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc . Hàn lại chấu pin Kiểm tra đường mạch in từ:

Chân 1 (tx sạc)  F130  L130  V130  C134  C135  U12, V12, T12 (D250) U13, V13, T13  R259  VBAT  4V Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc: C134, C135, V130 Hàn lại IC nguồn D250 IX. INSERT SIMCARD Vệ sinh sim card Vệ sinh tiếp xúc ổ sim Hàn lại chân ổ sim - Hàn lại R310 Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (X310)  C312 C2 (D250) Chân 2 (X310)  R3 (R310)  C4 (D250) Chân 3 (X310)  R2 (R310)  A5 (D250) Chân 4 (X310)  GND Chân 6 (X310) R311  R  R1 (R310)  B4 (D250) 312 Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C312 Hàn lại IC nguồn D250 Chạy lại chương trình Thay D250 (giải mã) X. CAMERA Vệ sinh tiếp xúc Camera Hàn lại chân Camera - Thay thử Camera Kiểm tra điện áp VCORE = C420 = 1.5V = Chân số 7 (X420) Kiểm tra điện ap VIO = R437 = R438= 1.8V Chân số 2 (X420). Nếu không có ta nối tới tụ C282 Kiểm tra điện áp VLCD = 2.5V = C422 tại chân 12 (X420). Nếu không có ta nối tới tụ C240 Kiểm tra đường mạch in từ: Chân số 2 (X420)  R438  R425  U18 (D370) Chân số 3 (X420)  R422  Y1 (D370) Chân số 4 (X420)  R437  R424  U19 (D370) Chân số 5 (X420)  R422  W 3 (D370) Chân số 6 (X420)  R426  W4 (D3790 Chân số 1, 8, 14 (X420)  GND Chân số 9 (X420)  R423  W1 (D370) Chân số 11 (X420)  R423  W2 (D370) Chân số 10 (X420)  J7 (D370) Chân số 13 (X420)  R620  R621  2 (D614)4  R622  V615  V10 (D250) Hàn lại D614 Hàn lại D250 Hàn lại D370 Chạy lại chương trình Kiểm tra và thay lần lượt D614, D250, D370 XI. MẠCH ĐỌC THẺ Vệ sinh memory card Vệ sinh ổ đọc thẻ và nâng cao tiếp xúc Hàn lại chân đọc thẻ Hàn lại R315 Hàn lại N310 Kiểm tra điện áp VIO = C316 = B3, B4 (N310) = 1.8V. Nếu đứt thì nối tới C282 Kiểm tra điện áp VBAT = C314 = A1 (N310)  4V. Nếu đứt thì ta nối tới tụ C133 Thay N310 ( Nếu không có điện áp)

Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (X311)  R3 (R315)  D1 (N310) Chân 2, 5, 7, 8, 9  GND Chân 3 (X311)  R2 (R315)  C1 (N310) Chân 4 (X311)  C317  R1 (R315 )  D2 ( N310) Chân số 4 tiếp tới C317  C315  B1 (N310) Tháo bỏ các tụ lọc : C315, C317 Kiểm tra đường mạch in từ: Chân C4, D4, D3, B2, C3 (N310)  T2, V3, T3, U3, R3 (D370) Hàn lại D370 Chạy lại chương trình Thay D370 XII. MẤT NGUỒN Kiểm tra điện áp viên pin  3,6 V Vệ sinh và nâng cao chấu pin - Hàn lại chấu pin Dùng Vom kiểm tra nút nguồn Kiểm tra điện áp ngõ vào C133  4V Kiểm tra điện áp ngõ ra : VR3 = C297 = 2.8v VIO = C282 = 1.8v +VCORE = C281 = 1.5v Nếu một trong các áp trên không có thì  IC nguồn hở chân hoặc bị hỏng. Hàn lại D 250 Thay D250 (giải mã) Kiểm tra dao động 26 MHZ tại G501. Nếu không có ta hàn lại G501. Thay G501 Kiểm tra dao động 26 MHZ tại chân B20 ( D370). Nếu không có thì nối tới C491 Hàn lại D370 Kiểm tra điện áp VIO tại chân A10, F10, K10, C10, A8, B1, D1 của D461 = 1.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C282 Hàn lại D461, D460, D462 Chạy lại chương trình Thay thứ tự các linh kiện XIII. MẤT SÓNG A.Đường thu sóng: Anten  Z800  Z803  L804  L805  C11, D11(N500)L10, H8  D18, C18(D250) J2, H3  Loa B. Đường phát sóng: Mic  K3, K1 (D250) F16, F17, G17, F18  L4, K4, K5, L5 (N50 0)A2, A3  R711, R712, L702  Z700  C707  R717  1 (N700)6 Z800  Anten Vệ sinh tiếp xúc anten Kiểm tra anten Kiểm tra các điện áp VR1A = C295 = 4.7 V VR2 = C296 = 2.8 V VR4 = C298 = 2.8 V VR5 = C299 = 2.8V VR6 = C300 = 2.8V VREF = C287 = 1.35V Nếu một trong các áp trên không có thì hàn lại D250 Thay D250 ( giải mã) Hàn lại N500 - Thay N500 Hàn lại Z800 - Thay Z800 Hàn lại N700 - Thay N700 Hàn lại Z803, Z700

Chay lại chương trình , nạp file PM QUI TRÌNH SỬA CHỮA DÕNG MÁY NOKIA DCT4 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 16 Tháng 7, 2008 11:59 am NOKIA: 8310, 6500, 6510, 8910 I/ KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN D200 : IC Nguồn ( Gồm nguồn, CoBBa, Sạc, ngoại vi) D450 : Flash D400 : CPU X303 : Tiếp xúc bàn phím X300 : Tiếp xúc màn hình B301 : Chuông B300 : Pin Backup S300 : Nút nguồn B200 : Tạo dao động cho IC nguồn Z301 : IC đệm bàn phím X101 : Tiếp xúc bàn phím X386 : Tiếp xúc ổ sim G650 : Tạo dao động cho phần sóng G660 : Dao động 26MHZ N356 : Điều khiển Radio N600 : IC trung tần ( Haga) N700 : Công suất Z500 : Duplex X100 : Tiếp xúc sạc, rung, mic. II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng vom kiểm tra rung 2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung 3. Kiểm tra điện áp tại chân số 1(Tx rung) Nếu không có ta nối tới tụ C202 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (Tx rung) đến C115 đến C114,C108 đến G3(D200) 5. Hàn lại IC nguồn D200. 6. Chạy lại chương trình 7. Thay IC D200 ( phải giải mã vì có CoBBa)

III. KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom kiểm tra chuông 2. Kiểm tra VBAT tại chân 1 của chuông. Nếu tại chân 1 không có điện áp thì ta nối tới R200. 3. Kiểm tra đường mạch từ chân 2( chuông) → C308 → C307 → C306 → G2 (D200). 4. Hàn lại chân chuông 5. Chạy lại chương trình 6. Hàn lại IC nguồn 7. Thay IC nguồn (Giải mã) IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH 1. Dùng Vom kiểm tra các bóng đèn 2. Hàn lại chân Led 3. Hàn lại V329, V301, V300, R305, R306, R304, R307 4. Kiểm tra điện áp VBAT tại V329, R307, R304 Nếu đứt ta nối tới tụ C202

5. Kiểm tra đường mạch in từ V301 → chân (+) của đèn 6. Kiểm tra đường mạch từ chân số 5(V301) → R305 → F3(D200) 7. Chay lại chương trình 8. Hàn lại D200 9. Thay D200 (Giải mã) V/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom kiểm tra mic 2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic 3. Hàn lại linh kiện C105, Z100, L105, R157, C151(Tụ đôi) 4. Kiểm tra đường mạch in từ  chân số 1 mic đến L105 → R157 → C151 → j1,j2 (D200)  chân số 2 mic →Z100 → GND 5. Kiểm tra các linh kiện C105, L105, R157, C151 6. Hàn IC nguồn 7. Chạy lại chương trình 8. Thay IC nguồn (giải mã) VI/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC 1. Dùng Vom kiểm tra Loa 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Loa 3. Hàn lại linh kiện L151(đôi), C160(đôi), C152, C156, R164(Trở đôi) 4. Kiểm tra đường mạch in từ:  Chân 1 → L151 → C160 → R164  Chân 2 → L151 → C160 → C156, C152, C160 → R164 5. Kiểm tra các linh kiện L151, R164, C160, C152, C156 6. Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C160, C156 7. Kiểm tra đường mạch từ R164 → M1, M2(D200) 8. Chạy lại chương trình 9. Hàn lai IC nguồn (D200) 10. Thay D200 ( giải mã) VII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC 1. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu sạc 2. Hàn lại linh kiện: C100, C103, V100, L100, F100 3. Kiểm tra đường mạch in từ:  Chân 1 → F100 → L100 → C100 → C103 → V100  Chân 2 → mass 4. Kiểm tra đương mạch in từ: V100 → M9, P9, L6 (D200) → N10, P10, L9 → R200 → VBAT 5. Tháo bỏ C100, C103, V100 6. Chạy lại chương trình 7. Hàn lại D200. 8. Thay D200 (giải mã). VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ 1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc màn hình 2. Hàn laị chấu tiếp xúc 3. Thay thử màn hình 4. Kiểm tra các tụ C832, C303 và hàn lạI X300 (Dùng mỏ hàn) 5. Kiểm tra đường mạch in từ:  Chân 8(Tx màn hình)  C382  Chân 7(Tx màn hình)  C30 (Tụ đôi) = VIO= 1.8 V 3  Chân 6(Tx màn hình) C303(Tụ đôi) = VFLASH 1 = 2.8 V  Chân 5(Tx màn hình) C6 (D400)

 Chân 4(Tx màn hình) B6 D400)  Chân 3(Tx màn hình) GND  Chân 2(Tx màn hình) C7 (D400)  Chân 1(Tx màn hình) A7 (D400) 6. Chạy lạị chương trình 7. Hàn lạị CPU 8. Thay CPU Chú ý: Nếu chọn file chạy không đúng cũng có thể trắng màn hình. IX/ INSERT SIMCARD 1. Vệ sinh sim card 2. Vệ sinh và nâng cao ổ sim 3. Hàn lại các chân ổ sim 4. Hàn lại R388 5. Kiểm tra đường mach in từ :  Chân 1 (X386)  J389 C389  Chân 2 (X386)  J387 R1(R388)  A2(D200)  Chân 3 (X386)  J388 R2(R388)  B3(D200)  Chân 4 (X386)  C386 J386  R3(R388)  B2(D200)  Chân 5 (X386) không dùng  Chân 6 (X386)  GND 6. Nối dây R388 (Từ dấu chấm của R388 ta nối dây theo chiều kim đồng hồ : 7. Hàn lại D200 8. Thay D200 (Giải mã) X/ RADIO (N356) 1. Kiểm tra rack cắm phone 2. Kiểm tra áp: Vflash 2 = C367 =2.8V cấp cho N356 tại chân 8, 23, 25. Nếu không có thì ta nối dây tới tụ C204 do IC nguồn cấp ra áp . Nếu tại C204 ko có áp Vflash 2 thì hàn lại hoặc thay IC nguồn. 3. Dao động Z357, Z358, Z356 quản lý và phân chia kênh. 4. Kiểm tra đường mạch in tại:  Chân 47(N356)  ANT  Chân 42(N356)  R380GND 5. Hàn lại các tụ điện và điện trở. 6. Hàn lại N356, thay N356. XI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN 1. Vệ sinh board tiếp xúc bàn phím 2. Vệ sinh tiếp xúc X303 3. Hàn lại Z301 4. Kiểm tra đường mạch từ tiếp xúc X303  Z301 D400 5. Thay Z301 6. Hàn lại D400 7. Thay D400 XII/ MẤT NGUỒN 1. Kiểm tra điện áp viên pin  3.6 v 2. Vệ sinh tiếp xúc pin và nâng cao tiếp xúc 3. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch:  Chân 1(S300)  GND  Chân 2(S300) C312R301P7(D200) 4. Kiểm tra điện áp ngõ vào C202  3,6v 5. Kiểm tra điện áp ngõ ra:

 VIO = C207 = 1.8V  VCORE = C208 = 1.8 V  VR3 = C227 = 2.8 V Nếu 1 trong 3 điện áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn 6. Thay IC nguồn 7. Kiểm tra dao động 26MHZ tại C660. Nếu không có dao động 26MHZ thì hàn lại G660 , thay G660. 8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại trung tần N600. 9. Thay trung tần N600 10. Chạy lại chương trình cho Flash 11. Hàn lại CPU 12. Hàn lại Flash 13. Thay CPU 14. Thay Flash

XIII/ MẤT SÓNG PHẦN THU SÓNG Anten  Z500  Z520  L502  C501  V500  C502  Z501  C506,C505  C9,B9 (N600)  G5,G6  C13,D12 (D200) M1,M2  Loa PHẦN PHÁT SÓNG: MicJ1,J2 (D200) E11, G14, E12, E14R607, R608 H3,J3,G3, H4 (N600)A1,B1R706, R701 C701,C702 Z700 4 (N700)211 (L750)7C71616(Z500)12 anten 1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten 2. Kiểm tra các điện áp:  VRIA = C221 ≈ 5v  VR4 = C222 = 2.8v  VR5 = C226 = 2.8v  VR6 = C225 = 2.8v  VRT=VR7 = C224 = 2.8v 3. Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200 4. Thay D200 (giải mã) 5. Hàn lại trung tần 6. Thay trung tần 7. Kiểm tra và thay Duplex 8. Nếu không có sóng ra thì thường hư công suất. Kiểm tra và thay công suất. Yahoo: hanhvtdng Didongclub_Mobile Care Service: 170C2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TPHCM ..::Didongclub::.. Quản trị viên Bài viết: 257 Ngày tham gia: Thứ 3 20 Tháng 5, 2008 10:04 am Given: 0 thanks Received: 0 thanks Đầu trang Re: QUI TRÌNH SỬA CHỮA DÕNG MÁY NOKIA DCT4 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 16 Tháng 7, 2008 12:01 pm N0KIA : 6100, 3100, 3120 KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN: N801 : Công suất Z601 : Duplex Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw lọc S302 : Nút nguồn

X103 : Chấu Pin N601 : Trung tần (Haga) B601 : Dao động 26MHZ Z300 : IC phím, Volume G701 : VCO D200 : IC nguồn D400 : CPU D450 : Flash X387 : Chấu sim M300 : TX rung B101 : Mic X102 : TX sạc L300 : Cuộn dây B300 : TX Loa G300 : Pin Backup X302 : Socket màn hình B301 : TX chuông I/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom kiểm tra rung 2. Vệ sinh và nâng cao chấu rung 3. Kiểm tra đường mạch in từ Chân số 1 (rung) → VBATT. Nếu không có điện áp ta nối tới C202 Chân số 2 (rung ) → C306 → G3(D200) 4. Tháo bỏ tụ lọc C306 5. Hàn lại IC nguồn (D200) → Chạy lại chương trình cho Flash 6. Thay IC nguồn D200 (giải mã) II/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom kiểm tra chuông 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông 3. Hàn lại các linh kiện C312, L151, L152, C165, C164, R165, R164, C158, C162 4. Kiểm tra đường mạch in:  Chân 1 (chuông)→L151 →C165 →N150 →R164 →C158 →L1(D200)  Chân 2 (chuông) → L152→ C164→ N150→ R165→ C162→ L2(D200) 5. Hàn lại N150 6. Thay N150 7. Chạy lai chương trình 8. Hàn D200 9. Thay D200 ( giải mã) III/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM 1. Dùng Vom kiểm tra các Led 2. Hàn lại các chân bóng Led 3. Hàn lại điện trở R300, R301, R302, R303, R311 4. Kiểm tra điện áp tại cực dương của các Led. Nếu không có ta nối tới chân số 9 (X302) 5. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm của các bóng đèn → R301, R302, R303, R311→ R300 → chân số 5 (N300) 6. Hàn lại N300 7. Thay N300 8. Hàn lại D200 9. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8(N300) → F1(D200) 10. Thay D200.(giải mã) IV/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom kiểm tra mic từ 0.8 → 1,2k

2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic 3. Hàn lại các linh kiện: C154, R155, L153, R153, C153, C159, C171, C172 4. Kiểm tra đường mach in:  Chân 1 (Mic) → C154→ GND  Chân 2 (Mic) → C154 → L153 (1) → R153 → C159 L153 (2) → R153 → C153 (tụ lọc C172 và C171 có thể bỏ) 5. Kiểm tra các linh kiện: C154, L153, R155, R153, C159, C153, C172, C171. 6. Tháo bỏ tụ lọc: C171, C172 7. Hàn lại D200 8. Kiểm tra đường mạch in từ:  C171  J2 (D200)  C172  J1 (D200) 9. Thay D200 ( Dùng chương trình giải mã) V/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC 1. Dùng Vom kiểm tra Loa 2. Vệ sinh và nâng cao chấu Loa 3. Kiểm tra đường mạch từ:  Chân 1( Loa)  L150  R151 C179  M2(D200)  Chân 2 (Loa)  L150  R151  C180  M1 (D200) 4. Kiểm tra các linh kiện: L150, R151, C179, C180 5. Hàn lại D200 6. Thay D200 ( giải mã) VI/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ 1. Vệ sinh tiếp xúc X302 và tiếp xúc màn hình 2. Vệ sinh X302 3. Kiểm tra đường mạch in từ chân:  Chân 1 (X302)  C300 = VIO = 1.8v  Chân 2 (X302)  J308  A7 (D400)  Chân 3 (X302)  J310  R309  B6 (D400)  Chân 4 (X 302)  J309  R308  C6 (D400)  Chân 5 (X302)  J311  R310  C7 (D400)  Chân 6 (X302)  C301 = Vflash 1=2.8v  Chân 7 (X302) không dùng  Chân 8 ( X302)  GND 4. Hàn lại CPU (D400) 5. Chạy lại chương trình 6. Thay CPU VII/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM 1. Vệ sinh tiếp xúc X302 và tiếp xúc màn hình 2. Vệ sinh X302 3. Kiểm tra đường mạch in từ chân:  Chân 9 (X302)  J302  V310,V312,V314,V318  V311,V313,V315, V319  R301, R302, R303, R311  chân 5( N300)  Chân 10(X302)  J301 C304  V300 L300  chân 2 ,3 (N300) 4. Hàn lại N300 5. Thay N300 6. Hàn lại D200 7. Thay D200. VIII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC 1. Vệ sinh jack cắm sạc 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc

3. Hàn lại các linh kiện: F100, L100, V100, C106, C110 4. Kiểm tra đường mạch in :  Chân 1 (Tx sạc)  GND  Chân 2 ( Tx sạc)  F100  L100 M9, P9, L6 (D200) N10, P10, L9 C201, C202. 5. Kiểm tra các linh kiện 6. Tháo bỏ lần lượt V100, C106, C110 7. Hàn lại D200 8. Thay D200 ( giải mã). IX/ INSERT SIMCARD 1. Vệ sinh simcard 2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc ổ sim 3. Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim 4. Hàn lại R999, C390 5. Kiểm tra đường mạch in:  Chân 1 (X387)  R2(R388) B3 (D200)  Chân 2 (X387)  R1 (R388)  A2 (D200)  Chân 3 (X387)  R999  C390  Chân 4  GND  Chân 5 không dùng  Chân 6 (X387)  R3 (R388)  B2 (D200) 6. Hàn lại R388 7. Thay hoặc nối dây R388 8. Hàn lại D200 9. Thay D200 (giải mã) 10.Hàn lại CPU 11.Kiểm tra các đường mạch từ IC nguồn qua CPU 12.Thay CPU. Chú ý: Thường hư R388 X/ MẤT NGUỒN 1. Kiểm tra điện áp viên pin  3.6v 2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu pin 3. Kiểm tra nút nguồn:  Chân 1( S302)  GND  Chân 2 (S302)  C310  R306  P7(D200) 4. Kiểm tra điện áp ngõ vào:  VBAT = C815  3.6v 5. Kiểm tra điện áp ngõ ra:  VIO = C207 = 1.9v  VCORE = C208 = 1.9v  VR3 = C227 = 2.8v ( VR3 do IC nguồn cấp cho haga) Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200 hoặc thay D200 6. Kiểm tra dao động 26MHZ tại tụ C420, R420. Nếu không có thì kiểm tra dao động 26 MHZ tại B601 7. Hàn lại B601, thay B601 8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại Haga. 9. Thay Haga 10.Hàn lại CPU,Flash 11.Thay CPU, thay Flash. XI/ MẤT SÓNG PHẦN THU SÓNG Anten  L608  12(Z601)6  Z604  L606, L607  C1, B1 (N601) C5,C6,B6,A5 (N601)  C13, B14, D12,C14 (D200)M1, M2 Loa PHẦN PHÁT SÓNG

Mic  H1, J1, J2 (D200) E11, D14, E14, E12  H3, G3, G4, H4(N601)J2, H2  L932, L933  Z7011(R729)2  C824 C822 V802  C820  2(R805)1  9(N801)6 L801 16(Z601)  Anten 1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten 2. Kiểm tra các điện áp :  VR1A = C221 = 4.8V  VR4 = C222 = 2.8V  VR6 = C225 = 2.8V  VR5 = C226 = 2.8V  VR2 = C223 = 2.8V Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn 3. Thay IC nguồn 4. Hàn lại Haga 5. Chạy lại chương trinh và nạp lại file PM 6. Hàn lại Duplex, công suất 7. Thay lần lượt Haga , công suất , Duplex. Yahoo: hanhvtdng Didongclub_Mobile Care Service: 170C2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TPHCM ..::Didongclub::.. Quản trị viên Bài viết: 257 Ngày tham gia: Thứ 3 20 Tháng 5, 2008 10:04 am Given: 0 thanks Received: 0 thanks Đầu trang Re: QUI TRÌNH SỬA CHỮA DÕNG MÁY NOKIA DCT4 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 16 Tháng 7, 2008 12:03 pm NOKIA: 6220 KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN Z800 : Antenswich N700 : Công suất X970 : Tiếp xúc Camera X100 : Tiếp xúc Pin D970 : IC điều khiển Camera N500 : Trung tần (Haga) G501 : Dao động 26MHZ G500 : Dao động VCO N356 : FM X386 : Tiếp xúc sim X101 : Jack cắm tai nghe X302 : Xúc két màn hình X301 : Tiếp xúc bàn phím Z300 : IC đệm phím D400 : CPU D200 : IC nguồn D450 : Flash N150 : IC điều khiển chuông S302 : Nút nguồn S300, S301 : Nút Volum N350 : Hồng ngoại KHÔNG RUNG Dùng Vom kiểm tra rung

Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc rung Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (rung)  VBAT. Nếu đứt ta nối tới tụ C727 Chân tra đường mạch in từ chân 2 (rung)  C306 Tháo bỏ tụ lọc C306 Hàn lại D200 Kiểm tra đường mạch in từ tụ C306  G3 (D200). Nếu đứt thì ta nối lại Chạy lại chương trình cho Flash Thay IC nguồn D200 (giải mã) KHÔNG CHUÔNG Dùng Vom kiểm tra chuông Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (chuông)  L152  C174  B2 (N150) Chân 2 (chuông)  L151  C173  D2 (N150) Tháo bỏ tụ lọc C174, C173 Hàn lại N150 Thay N150 Chạy lại chương trình cho Flash MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ Vệ sinh tiếp xúc màn hình X302 Hàn lại xúc két màn hình X302 Kiểm tra điện áp VIO tại chân 1 (X302) = 1.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C207 Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 2 (X302)  J306 Chân 3 (X302)  R309  J305  B6 (D400) Chân 4 (X302)  R308  J307  C6 (D400) Chân 5 (X302)  J304  C7 (D4 0) 0 Chân 6 (X302) = Vflash1 = 2.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C205 Chân 7 (X302)  không dùng Chân 8 (X302)  GND Chạy lại chương trình cho Flash Hàn lại CPU Thay CPU KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH VÀ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím Hàn lại tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 9 (X302)  J303  R300  5(N300) Chân 10 (X302)  J302  C303  R310  C304  V301  V300  L300  2,3 (N300) Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8(N300)  F1 (D200) Hàn lại N300 Thay N300 Hàn lại D200 Thay D200(giải mã ) PHÍM BẤM KHÔNG ĂN Vệ sinh tiếp xúc phím Hàn lại X301 Kiểm tra đương mạch in từ X301  Z300 Hàn lại Z300. Thay Z300 Chạy lại chương trình

Hàn lại CPU Thay CPU NÓI KHÔNG NGHE Dùng Vom kiểm tra Mic Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc mic Kiểm tra đường mạch in từ: +Chân 1 (mic)  L101  R157  C153  J2(D200) +Chân 1 (mic)  L101  R156 R171  H1 (D200) +Chân 2 (mic)  GND Kiểm tra từ R156  R157  C153  J1(D200) Kiểm tra các linh kiện: L101, R156,R157, C153, R171, C153, R171 Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc Hàn lại D200 ( Chạy lại chương trình) Thay D200 (giải mã) VIII. NGHE KHÔNG ĐƯỢC. 1. Dùng Vom kiểm tra Loa 2. Vệ sinh và nâng cao chấu Loa 3. Kiểm tra đường mạch in từ: + Chân 1 (Loa)  L150  R151  C155  M2(D200) + Chân 2 (Loa)  L150  R151  C155  M1 (D200) 4. Tháo bỏ tụ lọc C155 5. Hàn lại D200 6. Chạy lại chương trình 7. Thay D200 (giải mã) IX. SẠC KHÔNG ĐƯỢC Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (Tx sạc)  X102  F100  L100  V100  C106  C110 Chân 2 (Tx sạc)  GND Tháo bỏ các linh kiện: C106, C110, V100 Hàn lại D200 Chạy lại chương trình Kiểm tra đường mạch từ: L100  M9, P9, L6(D200) N10, P10, L9  R200  C201,C202 = VBAT Thay D200 (giải mã) X. INSERTSIMCARD Vệ sinh chấu sim , simcard Hàn lại chấu sim Hàn lại R388 Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (X386)  R2 (R388)  B3 (D200) Chân 2 (X386)  R1 (R388)  A2 (D200) Chân 3,5 (X386)  C390  C203  C3(D200) Chân 4 (X386)  GND Chân 6 (X386)  R3  B2(D200) Thay R388 Chạy lại chương trình Hàn lại D200 Thay D200 (giải mã) XI. CAMERA

Vệ sinh và hàn lại tiếp xúc Camera Thay thử Camera Kiểm tra điện áp VIO, VBAT tại N970 VBAT = C982 = 3.7v VIO = 1.8v VCAMDIG = C984 = 2.8v Nếu áp VCAMDIG không có thì hàn lại N970 hoặc thay Kiểm tra điện áp: Vflash 2 = C970 = 2.8v tại chân 3 (X970) VCAMDIG = C974 = 2.8V tại chân 11 (X970) VCAMDIG tại chân C3 (D970) = C979 = 2.8v VFLASH 2 tại chân K7 (D970) = C981 = 2.8v Nếu không có điện áp VCAMDIG tại chân C3 (D970) ta nối tới tụ C974 = 2.8v (X970) Nếu không có áp Vflash2 tại chân K7 (D970) ta nối tới tụ C970=2.8 v (X970) Hàn lại các linh kiện Tháo bỏ các tụ lọc nối mass Chạy lại chương trình Kiểm tra đường mạch in từ D970 đến D400. Nếu đứt nối lại Thay D970 10.Thay D400. XII. FM – RADI0 Kiểm tra Jack cắm phone Kiểm tra điện áp Vflash 2 tại C362 = C359 = 2.8v Kiểm tra đường mạch in; Chân 8 (N356)  E13 (D400) Chân 9 (N356)  F11 (D400) Chân 11 (N356)  E11 (D400) Hàn lại N356 Tháo bỏ các tụ lọc Thay N356 Hàn lại CPU (D400) Thay D400 XIII. MẤT NGUỒN Kiểm tra điện áp viên pin  3.6 v Vệ sinh và nâng cao chấu pin Dùng Vom kiểm tra nút nguồn Kiểm tra điện áp nút nguồn: Chân 1 (S302)  GND Chân 2 (S302)  P7 (D200) Kiểm tra điện áp ngõ vào : VBAT = C727 = 3.6v Kiểm tra điện áp ngõ ra: VCORE = C208 = 2.8v VIO = C207 =1.8v VR3 = C227 = 2.8v Nếu một trên các áp trên không có thì IC nguồn hở chân hoặc bị hỏng Hàn lại D200 Thay D200(giải mã) Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501. Nếu không có thì hàn lại G501 Thay G501 Kiểm tra dao động 26MHZ tại C420 hoặc R420 = Chân M5 (D400). Nếu không có dao động 26MHZ thì hàn lại N500 Thay N500 Chạy lại chương trình cho Flash

Hàn lại CPU, Flash Thay CPU, Flash XIV. MẤT SÓNG Đường thu sóng: Anten  C809  Z800  Z809  L809  L810  C14, B14 (N500) B11, K8  C13, B14, D12, C14(D200)M1,  M2 Loa Đường phát sóng: Mic  H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12  R517, R516  C535, C536  P4, M4, M5, P5 (N500)A2, A3  C705, C706  L700  Z700  L701  R706  C707  15(N700)8  C720  L734  Z800  Anten 1.Kiểm tra và vệ sinh tiếp xúc anten 2.Kiểm tra đường mạch in từ phần thu song và phát sóng Kiểm tra điện các điện áp: VR1A = C221 = 4.7 v VR4 = C222 = 2.8v VR5 = C226 = 2.8v VR6 = C225 = 2.8v Nếu một trong các áp trên không đúng thì  IC nguồn bị hở chân hoặc bị hỏng Hàn lại IC nguồn Thay IC nguồn (giải mã) Hàn lại IC trung tần (N500) Hàn lại saw lọc Z809, Z700 Hàn lại Duplex Z800 Thay trung tần N500 Thay Z800, N700, Z809, Z700. Yahoo: hanhvtdng Didongclub_Mobile Care Service: 170C2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TPHCM ..::Didongclub::.. Quản trị viên Bài viết: 257 Ngày tham gia: Thứ 3 20 Tháng 5, 2008 10:04 am Given: 0 thanks Received: 0 thanks Đầu trang Re: QUI TRÌNH SỬA CHỮA DÕNG MÁY NOKIA DCT4 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 16 Tháng 7, 2008 3:54 pm NOKIA: 6610, 7210 I/ KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN S302 : Nút nguồn N350 : Cổng hồng ngoại N700 : Công suất Z800 : Duplex Z700 : Saw lọc Z802 : Saw lọc X100 : Tiếp xúc pin S300, S301 : Nút volume G300 : Pin Backup N500 : Haga G500 : Dao động VCO N356 : IC phím X302 : Tiếp xúc màn hình

X301 : Tiếp xúc bàn phím Z300 : Đệm phím D200 : IC nguồn D400 : CPU D450 : Flash D452 : Ram B200 : Dao động 32,768k N300 : Điều khiển đèn phím và đèn màn hình G501 : Dao động 26MHZ N150 : Điều khiển chuông N356 : FM RADIO II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom kiểm tra rung 2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu rung 3. Kiểm tra đường mạch in :  Chân 1 ( rung)  VBAT. Nết không có điện áp ta nối tới tụ C243  Chân 2 (rung)  C306  G3 (D200) 4. Tháo bỏ tụ C306 5. Hàn lại IC nguồn D200 6. Chạy lại chương trình 7. Thay IC nguồn D200 (giải mã) III/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng Vom kiểm tra chuông 2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao tiếp xúc chuông 3. Kiểm tra đường mạch in từ:  Chân 1 (chuông)  L152  B2 (N150)  Chân 2 (chuông)  L151  D2 (N150) 4. Kiểm tra các linh kiện: L151, L152, R161, R162, C164 5. Hàn lại N150 6. Thay N150 IV/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ 1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc trên board 2. Hàn lại X302 3. Thay thử màn hình 4. Kiểm tra đường mạch in từ:  Chân 1 (X302)  J301 = VIO = 1.8v  Chân 2 (X302)  J306  chân A7 (D400)  Chân 3 (X302)  R309  J305  B6 (D400)  Chân 4 (X302)  R308  J307  C6 (D400)  Chân 5 (X302)  J304  C7 (D400)  Chân 6 (X302) J300 = Vflash 1 = 2.8v  Chân 7 không dung  Chân 8  J308  GND 5. Kiểm tra và hàn lại các linh kiện 6. Tháo bỏ các tụ lọc nối mass 7. Chạy lại chương trình 8. Hàn lại D400 9. Thay D400 . V/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM 1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím 2. Kiểm tra đường mạch in:  Chân 9 (X302)  J302  R300  chân 5 (N300)

 Ch 10 (X302)  J303  R307  chân 2 (X301)  C303  C304  V301  V300  L300  Chân 2,3 (N300) ân 3. Hàn lại D200 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân 8 (N300)  F3 (D200) 5. Chạy chương trình 6. Thay D200 ( giải mã) VI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN 1. Vệ sinh kỹ các phím 2. Hàn lại X301 3. Hàn lại Z300 4. Thay Z300 5. Hàn lại CPU 6. Kiểm tra các chân R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4, S0(Z300)  D9, A10, B10, C10, G10, A8, B8, C8, B9, C9, P7 (D400) 7. Thay CPU VII/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Kiểm tra mic từ 0,8  1,2k  Vệ sinh và nâng cao chấu mic  Kiểm tra đường mạch in từ: o Chân 1(mic)  L101  R157  C153  J1, J2, H1(D200) o Chân 2 (mic)  GND  Kiểm tra và lại các linh kiện L101, R157, C153, C151, C152, R156  Tháo bỏ các tụ lọc C152, C152  Chạy lại chương trình  Hàn lại D200  Thay D200 ( giải mã) VIII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC  Dùng Vom kiểm tra Loa  Vệ sinh và nâng cao chấu loa  Kiểm tra đường mạch in từ: o Chân 1 ( Loa)  4 (L150) 1  M1 (D200) o Chân 2 (Loa)  3 (L150) 2  M2 ( D200)  Kiểm tra và hàn lại C155, R151, R152, L150  Chạy lại chương trình  Hàn lại D200  Thay D200 ( giải mã) IX/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC  Vệ sinh Jack cắm sạc  Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc  Hàn lại các linh kiện: F100, L100, V100, C106, C110  Hàn lại chân 1, chân 2 của X101  Kiểm tra đường mạch in từ: o Chân 1(Tx sạc)F100 L100  M9,P9, L6(D200)N10,P10,L9 R200 o Chân 2 (Tx sạc)  GND  Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C106, C110, V100  Chạy lại chương trình  Hàn lại D200  Thay D200 (giải mã) X/ INSERT SIMCARD  Vệ sinh sim card  Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc ổ sim  Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim và hàn lại R388  Kiểm tra đường mạch in:

o Chân 1(X386)  R1(R388)  B3 (D200) o Chân 2 (X386)  R2 (R388)  A2 (D200) o Chân 3 (X386)  R386  C390  Vsim o Chân 4 (X386)  GND o Chân 5 không dùng o Chân 6 X386)  R3(R388)  B2 (D200)  Thay R388 hoặc nối dây như N8310  Hàn lại D200  Thay D200 ( giải mã) XI/ MẤT NGUỒN 7. Kiểm tra điện áp viên pin  3.6v 8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin 9. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch in:  Chân 1 (S302)  GND  Ch 2 (S302)  P7 (D200) ân 10. Kiểm tra điện áp ngõ vào: VBATT = C243  3.6 v 11. Kiểm tra điện áp ngõ ra: VIO = C207 = 1.9V VCORE = C208 = 1.9V VR3 = C227 = 2.8V 12. Nếu một trong các áp trên không đúng  IC nguồn bị hở chân hoặc bị hỏng. 13. Hàn lạị D200 14. Thay D200 15. Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501 hoặc R551. Nếu không có thì hàn lại G501 16. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì bị hở chân Haga hoặc hỏng Haga 17. Hàn lại Haga 18. Thay Haga 19. Chạy lại chương trình cho Flash 20. Hàn lại CPU, Flash 21. Thay CPU, Flash XII/ MẤT SÓNG Phần thu sóng: Anten  C831  Z800  L810  L809  C14, B14 (N500) K8, P11  R527  C13, B14, D12, C14 (D200)M1, M2  Loa Phần phát sóng: Mic  H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14, E12  R516  R517  P4, M5, P5 (N500) A2, A3  C705  C706  M4, Z700  R706  15(N700)8  Z800  Anten 8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten 9. Kiểm tra các áp: VR1A = C221 = 4.8v VR2 = C223 = 2.8v VR4 = C222 = 2.8v VR5 = C226 = 2.8v VR6 = C225 = 2.8v 10. Nếu một trong các áp trên không có thì IC bị hở chân hoặc bị hỏng 11. Hàn lại IC nguồn 12. Thay IC nguồn ( giải mã) 13. Chạy lại một chương trình cho Flash , nạp file pm 14. Hàn lại Haga 15. Hàn lại Duplex, Công Suất 16. Thay lần lượt Haga, Duplex, Công suất. Yahoo: hanhvtdng Didongclub_Mobile Care Service: 170C2 Quang Trung, P.10, Q. Gò Vấp, TPHCM

..::Didongclub::.. Quản trị viên Bài viết: 257 Ngày tham gia: Thứ 3 20 Tháng 5, 2008 10:04 am Given: 0 thanks Received: 0 thanks Đầu trang Re: QUI TRÌNH SỬA CHỮA DÕNG MÁY NOKIA DCT4 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 16 Tháng 7, 2008 4:00 pm NOKIA: 6230 a. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN Z809: Antenswich N700: Công suất Z700, Z807, Z808, Z806 Saw lọc X100: Tiếp xúc pin N350: Cổng hồng ngoại S232: Nút nguồn S320, S321 Nút volume X900: Tiếp xúc Camera G500 Dao động VCO G501: Dao động 26MHZ N500; Trung tần X386: Chấu sim Z300, Z301: IC đệm bàn phím G300: PinBackup X910: Tiếp xúc thẻ nhớ N130: IC điều khiển Bluetooth N356: IC điều khiển phím M300: Tiếp xúc rung X102: Jack cắm tai nghe X101: Tiếp xúc sạc B151: Tiếp xúc mic X302: Tiếp xúc màn hình X300, X301: Tiếp xúc phím D455: Rom D450: Flash D451: Ram D400: CPU D200: IC nguồn b. KHÔNG RUNG Dùng Vom kiểm tra rung Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc rung Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (rung)  VBAT. Nếu đứt ta nối tới tụ C727 Chân 2 (rung)  L300  C300  R300  T3 (D200) Tháo bỏ tụ lọc C300 Hàn lại D200 Chạy lại chương trình cho Flash Thay D200 (giải mã) c. KHÔNG CHUÔNG

Dùng Vom kiểm tra chuông Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông Hàn lại N150 Kiểm tra đường mạch in từ: Chân 1 (chuông)  L155  R911  C162  N150  R169  C174  R170  C175  E2 (D200) Chân 2 (chuông)  L156  R911  C162  N150  R169  C174  R170 C175  F3(D200) Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc: C174, C162 Chạy lại chương trình cho Flash Hàn lại D200 Thay D200 (giải mã) IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH – KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH Vệ sinh tiếp xúc màn hình X302 Hàn lại tiếp xúc màn hình X302 Kiểm tra các đường mạch in: Chân 2 (X302)  R19 (D400) Chân 3 (X302)  M14 (D400) Chân 5 (X302)  R21 (D400) Chân 6 (X302)  P19 (D400) Chân 7 (X302)  N18 (D400) Chân 8 (X302)  M20 (D400) Chân 10(X302)  L302  C310 = Vflash1 = 2.8v Chân 17(X302)  N20 (D400) Chân 18 (X302)  M15 (D400) Chân 20 (X302)  P20 (D400) Chân 21 (X302) P18 (D400) Chân 22 (X302) R20 (D400) Chân 4, 9, 11, 19, 23  GND Chân 12(X302)  R308  C304 C1(N300)  R305  chân 5(X300) Chân 13 (X302)  R306  B3 (N300) Chân 15 (X302)  L301  C310 = VIO = 1.8v Chân 16 (X302)  R307  C309  L301  C310 = VIO = 1.8v Hàn lạI CPU (D400) Chạy lại chương trình Hàn lại D200, D400 Thay lần lượt D200, D400 V/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN Vệ sinh và nâng cao X300, X301 Hàn lại chân X300, X301 Hàn lại IC đệm phím Z300, Z301 Kiểm tra đường mạch từ X300  Z301 Kiểm tra đường mạch từ X301  Z300 Tháo bỏ tụ lọc Hàn lại CPU - kiểm tra đường mạch từ Z300, Z301  CPU (D400) Chạy chương trình Thay CPU VI/ NÓI KHÔNG NGHE Dùng VOM kiểm tra Mic Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Mic Kiểm tra đường mạch IN từ Chân 1 (Mic)  Mass Chân 2 (Mic)  L151  R154  R157  C168  C167  R162  K3 (D200) Chân 2 (Mic)  L151  C165  R157  C169  C166  R155  R162  K3 (D200) Chân 2 (Mic)  L151  R154  C151  R153  N3 (D200)

Kiểm tra linh kiện Tháo bỏ tụ lọc C165, C168, C169, C151 Hàn lại D200 (chạy chương trình) Thay D200 (giải mã) VII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC Dùng VOM kiểm tra loa Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc loa Kiểm tra đường mạch IN từ Chân 1 (Loa)  L150  C152  R167  R150  J2 (D200) Chân 2 (Loa)  L150  C156  R167  R150  H3 (D200) Tháo bỏ C156, C152 Hàn lại IC nguồn D200 Chạy chương trình Thay D200 (giải mã)

VIII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc Kiểm tra đường mạch in từ Chân 2 (sạc)  mass Chân 1 (sạc)  F100  L100  V101  C102 C103  U12, V12, T12 (D200), U13, V13, T13  R200  C282  C20  VBA T Tháo bỏ V101, C102, C103 Chạy lại chương trình Thay D200 (giải mã) IX/ CAMERA Vệ sinh tiếp xúc camera Hàn lại chân Camera - thay thử Camera Kiểm tra đường mạch từ Chân số 2 (X900)  R901  L4 (D400) Chân số 3 (X900)  R913  C1 (D400) Chân số 4 (X900)  R902  L7 (D400) Chân số 5 (X900)  R913  E4 (D400) Chân số 6 (X900)  C905  R900  K3 (D400) Chân số 7 (X900)  C902  L901  C903 = Vcore = 2,8V Chân số 8 (X900)  mass Chân số 9 (X900)  R906  D2 (D400) Chân số 10(X900)  C904  L3 (D400) Chân số 11 (X900) R906  F4 (D400) Chân số 12(X900)  C900  L900  C901  Vflash1 = 2,8V Chân số 13, 14 (X900)  mass Tháo bỏ các tụ lọc C900, C901, C902, C903, C904, C905 Hàn lại CPU (D400) - chạy lại chương trình Thay CPU (D400) X/ FM RADIO Kiểm tra jack cắm tai nghe Kiểm tra điện áp Vflash tại R358, R356 = 2,8V Kiểm tra điện áp VIO tại R363 = 1,8V Hàn lại N356 Kiểm tra các đường mạch theo sơ đồ Tháo bỏ các tụ lọc Thay N356 Hàn lại CPU (D400) - chạy lại chương trình Thay CPU (D400)

XI/ MẤT NGUỒN Kiểm tra điện áp viên pin ≥ 3,6V Vệ sinh và nâng cao chấu pin Dùng VOM kiểm tra nút nguồn Kiểm tra điện áp ngõ vào VBATT = C727 = 3,7V Kiểm tra điện áp ngõ ra VR3 = C295 = 2,8V VIO = C218 = 1,8V Vcore = C291 = 2,8V Nếu 1 trong các áp trên không có ta hàn lại D200 Kiểm tra dao động 26 MHz tại G501 hoặc C540. Nếu không có hàn lại G501 - Thay G501 Kiểm tra dao động 26 MHz tại V13 (D400). Nếu không có hàn lại N500 - Thay N500 Chạy lại chương trình cho Flash Hàn lại CPU Thay Flash Thay CPU XII/ MẤT SÓNG Đường thu sóng: Ănten  C831  Z809  Z808  C830  L806  L807  C840 C14, B14(N500) P11, K8 C18, C17, D18, D17 (D200) ra J2, J3  Loa Đường phát sóng Mic  N3, K3, K1 (D200) F16, F17, G17, f18  R516, R517  C535, C536  P4, M4, M5, P5 (N500), A3, A2  C705, C706  Z700  L  R706  C707  15 (N700) 8  Z809  C831  Ănten 701 Kiểm tra Ănten Vệ sinh tiếp xúc Ănten Kiểm tra đường mạch IN từ phần thu và phần phát sóng Kiểm tra điện áp VR1A = C299 = 4,7 V VR4 = C297 = 2,8 V VR5 = C295 = 2,8 V VR6 = C296 = 2,8 V VR2 = C297 = 2,8 V Nếu 1 trong các áp trên không đúng, hàn lại IC nguồn D200 Hàn lại IC trung tần (Haga) Hàn lại Duplex Z809 Hàn lại các saw lọc Z808, Z700 Thay IC trung tần Thay Z809 Thay công suất N700 Chạy lại chương trình hàn CPU Thay IC nguồn (giải mã) Thay CPU XIII/ MẠCH ĐỌC THẺ Vệ sinh Memory Card Vệ sinh và nâng cao chấu đọc thẻ Hàn lại chân mạch đọc thẻ Kiểm tra điện áp VMMC = 2,8V tại C913. Nếu không có ta hàn lại N910  Thay N910 Hàn lại R910 Kiểm tra đường mạch

Chân 2 (X910)  R1 (R910)  A3 (D200) Chân 3,4 (X910)  mass Chân 4 (R910) = VMMC = C910 = 2,8V Chân 5 (R910)  R2 (R910)  B3 (D200) Chân 7 (X910)  R3 (R910)  B2 (D200) Thay R910 - Gỡ bỏ tụ lọc C910 Hàn lại IC nguồn D200 Chạy chương trình Thay IC nguồn (giải mã) QUI TRÌNH SỬA CHỮA DÕNG MÁY NOKIA DCT3 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 16 Tháng 7, 2008 11:55 am NOKIA: 8210 – 8250 – 8850 – 8890 – 8855 – 5210 – 3610 – 2100 I/ KHÁI QUÁT LINH KIỆN D200 : CPU N101 : IC sạc N310 : IC giao tiếp hồng ngoại vi (rung, chuông, đèn màn hình, bàn phím) N505 : IC trung tần (Haga) (quản lý sóng + nguồn) N250 : COBBA (quản lý sóng và âm thanh) D210 : Flash, Ram, Rom N400 : Cổng hồng ngoại X302 : Tiếp xúc ổ sim X300 : Tiếp xúc màn hình V350 : Diot (bảo vệ) B301 : Chuông N702 : Công suất (PA) G502 : Dao động 26 MHz G800 : Vco (tạo dao động đồng bộ cho phần sóng) N100 : IC nguồn Ký hiệu: Supply power line : đường nguồn RX signal : Đường thu sóng TX signal plow : Đường phát sóng LO signal line : Đường dao động II/ KHÔNG RUNG 1. Dùng Vom hoặc bộ nguồn kiểm tra rung 2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung 3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 của rung. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số (2) của rung tới V350  R352  R350, R3517  Chân số 16 (N310) Để phát ra tín hiệu báo cuộc gọi dạng rung IC CPU D200 sẽ cho ra 1 lệnh Vbri PWM trên chân số G12. Lệnh này đưa đến chân 19 của N310. Lúc này rung sẽ được cấp điện qua chân 16 và qua các R trên. Như vậy hoạt động của rung điều khiển đóng mở bởi CPU D200 5. Hàn lại IC N310 6. Thay IC N310 7. Kiểm tra từ đường mạch in từ chân 19 (N310)  G12 (D200) III/ KHÔNG CHUÔNG 1. Dùng vom kiểm tra chuông ≈ 30 Ω 2. Hàn lại chân chuông 3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103. 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 của ( chuông) đến chân số 6 (N310). Nếu đứt thì nối lại 5. Hàn lại N310. 6. Thay N310.

7. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 3 (N310) đến chân D9 (D200) 8. Hàn lại CPU và thay CPU. IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH 1. Dùng VOM kiểm tra các Led 2. Hàn lại chân các đèn Led 3. Kiểm tra điện áp của VBAT tại cực dương của các bóng đèn. Nếu một trong các bóng đèn không có điện áp thì ta nối tới cuộn day L103. 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (bóng đèn)  đến chân số 9 (N310). Nếu đứt thì nối lại. 5. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8 (N310)  (R310).(R310 chỉnh độ sáng tối của đèn, muốn chỉnh sáng hơn thì thay điện trở 12k xuống 10k hoặc 5k. Nếu tháo bỏ sẻ bị cháy 6. Hàn lại N310 7. Thay N310 8. Kiểm tra đường mạch in chân số 7 (N310) C12 (CPU) 9. Hàn lại CPU và thay CPU V/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM 1. Dùng vom kiểm tra các Led. 2. Hàn lại chân các Led 3. Kiểm tra điện áp tại cực (+) của các Led. Nếu không có điện áp thì ta nối tới cuộn dây L103 hoặc tụ C310 4. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm ( - ) của các Led đến chân số 13 (N310). Nếu đứt thì ta nối lại 5. Kiểm tra điện trở R311 nằm trong khoảng 10k  12k 6. Kiểm tra đường mạch in từ chân 14 (N310)  R311 7. Kiểm tra đường mạch từ chân số 15 (N310)  C12 (CPU) 8. Hàn lại N310 và thay N310 9. Hàn lại CPU - Thay CPU VI/ NÓI KHÔNG NGHE 1. Dùng Vom kiểm tra mic ≈ 1,2k 2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic. 3. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (mic) → mass. 4. Kiểm tra chân số 1 của mic →L287→R268→C263→A3(N250) 5. Kiểm tra chân số 1 của mic →L287→R267→C262→B3(N250) 6. Kiểm tra và hàn lại L287, R268, C287, C276, C278, C274, C263, C262, R267 7. Tháo bỏ các tụ lọc C276, C278, C274. 8. Hàn lai CoBBa 9. Thay CoBBa ( giải mã) VII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC 1. Dùng Vom kiểm tra Loa ≈ 30 Ω 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Loa 3. Kiểm tra đường mạch từ chân số 1, 2 ( Loa) tới L271, L272→C291, C292 4. Kiểm tra và hàn lại L271, L272, C291, C292. 5. Hàn lại CoBBa 6. Kiểm tra đường mạch in từ C292→chân D2(N250) 7. Kiểm tra đường mạch in từ C291→chân D1(N250) 8. Thay CoBBa(giải mã) VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ 1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình 2. Vệ sinh màn hình và vệ sinh tiếp board 3. Thay tiếp xúc màn hình và thay thử màn hình 4. Kiểm tra đường mạch của các chân màn hình : LCD-RST, VOUT, GND, OSC, LCD-CS, LCDD/C, GENS-I/O, GENSCLK, VBB. 5. Chạy lại chương trình

6. Hàn lại CPU 7. Thay CPU IX/ INSERT SIMCARD 1. Vệ sinh sim 2. Vệ sinh tiếp xúc ổ sim và nâng cao chấu sim 3. Kiểm tra R125, R124, R126, C127, C128, V104 4. Kiểm tra đường mach in từ:  Chân 2 (X302) → R124  Chân 3(X302) → R126  Chân 4 (X302) →GND  Chân 5 (X302) → C127,C128→ chân 1(X302)  Chân 6 (X302) → R125 5. Hàn lại ổ sim 6. Tháo bỏ V104 7. Hàn lại ic nguồn, thay ic nguồn 8. Chạy lại chương trình 9. Hàn lại CPU. Kiểm tra đường mạch từ ic nguồn qua CPU 10. Thay CPU X/ SẠC KHÔNG VÀO 1. Thay thử sạc và vệ sinh chấu cắm sạc 2. Nâng cao tiếp xúc sạc 3. Kiểm tra F101,L104,V100,C103,C104 4. Kiểm tra đường mạch từ chân số 1( tiếp xúc sạc ) → mass 5. Kiểm tra đường mạch từ chân số 2( tiếp xúc sạc ) → F101 → L104 → C103 → C104 → A5,A4,A3,A2(N101) 6. Tháo bỏ V100 (bảo vệ),C103,C104 7. Hàn lại Ic sạc N101, thay N101 8. Thay Ic sạc N101 9. Hàn lại Ic nguồn 10. Kiểm tra đường mạch in từ chân C1,D1(N101) →B1(N100) 11.Thay Ic nguồn XI/ MẤT NGUỒN Khái quát: Nhiệm vụ của IC nguồn là cung cấp nguồn cho các bộ phận khác trong máy . Nó phải cần có điện áp cấp cho nó (Chính là pin).  IC nguồn cần điện áp VBAT để chạy  CPU cần điện áp VBB, VCORE  Flash cần điện áp VBB  Haga cần điện áp : VCXO, VRX, VSYN1, VSYN2, VREF Điện áp vào: VBAT ≥ 3,6v Điện áp ra:  VBB = 2.8v  VCORE=1,9v  VCXO =2,8v 1. Kiểm tra điện áp pin ≥ 3,6v 2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin 3. Dùng Vom kiểm tra nút nguồn 4. Kiểm tra điện áp ngõ vào VBAT ≥ 3,6v 5. Kiểm tra điện áp ngõ ra  VBB = 2.8v=C159  VCORE=1,9v=C158  VCXO =2,8v =C156 Nếu một trong các áp trên không đúng => Hàn lại IC nguồn N100 6. Thay IC nguồn N100 7. Kiểm tra dao động 13MHZ ( tại L800)

8. Kiểm tra dao động 26MHZ ( tại C833 = C830 = 26MHz), nếu không có hàn lại G502 hoặc G830 (khác sima 8210…) 9. Thay G502 hoặc G830 (sima 5210) 10. Hàn lại N505 (Haga) 11. Thay Haga 12. Chạy lại chương trình 13. Hàn lại CPU 14. Hàn lại Flash 15. Thay CPU, thay Flash XIII/ MẤT SÓNG PHẦN THU SÓNG PHẦN PHÁT SÓNG

G3, F3 (N250)  H3, J3, H4, G3 (N605)  A1, B1 (chạy đường 900)  L504  T700  R712  Z700  R710  T750  R758  C863  V801  L506  C860  R723  N702  L553  C744  Z670  Anten 1. Vệ sinh tiếp xúc Anten 2. Nâng cao tiếp xúc Anten 3. Kiểm tra điện áp  VREF = C155 = 2,8 V  Vcobba = C154 = 2,8V  VTX = C152 = 2,8 V  VRX = C153 = 2,8V  VSYN1 = C151 = 2,8V  VSYN2 = C150 =2.8V  VCP = C157 = 5V = C108 (5210) Khi mà máy tìm sóng không có thì sẽ có được 5 áp trên. Máy tìm sóng rất nhanh nên đo tụ rất nhanh 4. Hàn lại Haga (N505), hàn Duplex 5. Hàn Cobba (N250) 6. Thay Haga, Duplex 7. Hàn công suất 8. Thay Cobba (đồng bộ chạy lại chương trình) XIV/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN Ký hiệu: Row: vòng trong / Col: vòng ngoài 1. Vệ sinh tiếp xúc phím 2. Kiểm tra đường mạch vòng trong của phím: Send, end  F1 (D200); Left  Right  F2 (D200); 1,4,7,*  F3(D200) 2,5,8,0  F4 (D200); 3,6,9,#  E2 (D200) 3. Kiểm tra đường mạch vòng ngoài của phím Left ,1,2,3  C4(D200); Send , ,4,5,6  D4(D200); end ,, 7,8,9  D3(D200); Right ,*, 0, #  D2(D200) Nếu đường mạch vòng trong, vòng ngoài nào đứt ta nối lại 4. Hàn lại CPU - Thay CPU Các loại màn hình tương thích xài chung được!!! gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 5 03 Tháng 7, 2008 2:59 pm Nokia 1600,2310,(6125,6136(externe)) Nokia 2600,2650,2652,3200,5140,6220,7250i,3100,3120,6100 ,3200,5100,6610,6610i,7210 Nokia 2610,5140i,6030 Nokia 3220,7260,6020,6021, externe 9500,9300,9300i Nokia 3300,6800 Nokia 5200,6070,6080 Nokia 5300,6233,6234,7370,E50 Nokia 6060,6101,6102,6103,6125,6136,6151,7360

Nokia lcd externe 6101,6102,6170,7270 Nokia lcd interne 6170,7270 Nokia 6270,6280,6288 Nokia 6630,6260,N91 Nokia 6680,N70,N72 Nokia 7610,6670 Nokia N71,N73,N93 2300 = 1100 6170 for 7270 N93 for N71 and N73 6270 for 6280 6680 for N70 and N72 6260 for 6630 3220 lcd for 9300 exterior lcd 7210 for 6100, 7250, 3100, 2650, 2600, 5140, 3120, 6610, 5100, 3200 6020, 3220 works on 9500 back screen 7610 = 6670, 6630, 3230 6101 = 6060, 6103 3310-3315-3390-3390b-3360-3210-5510 8210-8250-8210b-8250a-8211c--8850

SONY ERRICSON

SonyErricson K310 , K510 SonyErricson K750 , D750 , W800 sonyErricson J300 Siemens C62 j230 = j220 T230=T290 ?62 ?? se j300 K750=D750i=W700i=W800i Some times you will have some prob. If lcd is with old revision K600,K608,V600 K790/k800/W850 M600,W950 MOTOROLA

Motorola V300, V500 ,V525 , V547 , V550 Motorola V180 , V220 Motorola T191, T190 , C200 , C205 T191/T190/C200/C205 V300/500/525 - Small V300=500=525=V550=600 External V547, V551 C350, C450,?550, (V150 not tested) T190, T191, C200, C205 E398, V360 L6, L7 C650/380/V180(big)/V220 not tested E398, E1, E770

SAMSUNG S500=E100=E700=D100 N600=N620 S200=S300 V200=P100=P400 E630=E830 R200=R210=R220=R225 ?200=?200n=?210=?230=X140 C100=C110+patch E630/E830 E800=E820 X160=X200 E710=E715 Q200=V200=S100 small LCD SIEMENS 1. A60, A62, A65,C60, M55, MC60, A75, AX75 M65,CX65,SX65,CX70, SK65,S65 A52,A55,A57,C55 Lcd is compatible but not cover C45,A50,M50,MT50 C75- ME75 C65-C72-AX72=AX75 S75 - M75 - CX75- ?81 CF110 =AL21

LG G1600=C?1100 LG C1100=LG G1600=LG C3100 (just ?3100 not G3100) LG C1400=LG 7020 LG5200=LG5210

SAGEM Sagem X6 , X7 , V75 , V65 Sagem X6-2 , V76 Sagem X3-2 , X2[/i][/b][/size][/color] 1 lỗi phổ biến của NGage (classic và QD) gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 5 26 Tháng 6, 2008 9:47 am Lỗi này xuất hiện rất nhiều, ngay cả trên nhưng đt sử dụng HĐH symbian như 7610,6600........ nhưng phổ biến nhất là Ngage C và Ngage QD Hiện tượng: Khởi động lên ,không vào đc máy, chạy đến chữ NOKIA là dừng. Nguyên nhân: Mất file hệ thống trong quá trình sử dụng ,thường khi cài đặt quá nhiều phần mềm hay nhưng phần mềm lỗi thì file hệ thống trong C:/system sẽ khuyết hay lỗi 1 vài file ---------->không khởi động để vào máy. Giải quyết:

Nhiều bạn khi mắc lỗi này thường giải quyết bằng cách chạy lại phần mềm vì phán đoán mất file trong rom. nhưng cách giải quyết khá đơn giản như sau: 1) nhấn giữ phím bút chì đồng thời với phím nguồn để vượt qua "rào cản" là chữ NOKIA 2)backup lại dữ liệu:danh bạ,tin nhắn....... 3)CUối cùng là forrmat bằng 2 cách thông thường là nhấn *#7370#--->code mặc định là 12345 hoặc quy tắc "chưởng" 4 ngón Nokia N7610 mất sóng (no sevice) gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 7 21 Tháng 6, 2008 11:03 am Như ta đã biết máy mất sóng có hai kiểu đó là mất RX, hay TX 1. máy mất RX ( có nghĩa máy của bạn mất sóng vào chế độ dò thủ công không thu được mạng> * trước khi đo mạch sóng thì bạn có hai cách đo: -một là bạn nối anten vào điểm tiếp xúc anten của mên( có nghĩa là để thu sóng người ta còn gọi là đo ở chế độ động.chú ý là máy được khởi động nguồn. - bạn có thể cấp trực tiếp sóng bằng oscilolator tại tiếp xúc anten và tôi sẽ trình bày bằng phương pháp này. trước hết dùng oscilolator đo tại hai cuộn dây L804 và L805 tần số sóng phải là 942,4MHZ tưng ứng chuẩn là -15db< tùy theo oscilolator của bạn có hiện số hay không> *nếu tín hiệu tại đây không có như trên màn hình oscilolator thì bạn phải kiểm tra lại chuyển mạch anten bằng cách có thể tháo ra câu tắt *nếu tín hiệu tại hình 1 cũng tốt ta kiểm tra lại Trước khi sửa vào linh kiện nào đó ta thực hiện các đo nguồn từ UEM bằng cách check lại VR1A=4,7(v) tại tụ điện C516 VR2=2,8(v) tại tụ điện C513 VR3=2,8(v) tại tụ điện C522 VR4=2,8(v) tai tụ điện C519 VR5=2,8(v) tại tụ điện C517 VR6=2,8(v) tại tụ điện C251 VR7=2.8(v) tai điện trở R500 Nếu như một trong những điện áp ở trên thiếu hoặc không đủ ta phải làm lại chân UEM OR thay mới. < chú ý thay xong phải viết lai imei.> trường hợp thiếu đi phải làm lại N500 ( do IC này ăn nguồn ỏ chạm mass) Và đo được điện áp của VrefRF01=1,35(V) tại tụ C524 Đồng thời đo được tại điện trở R503 dao đông nội phải là 3769,6MHZ tưng ứng trên màn Mặt khác trong trường hợp tín hiệu tại L804&L805 là ok và điện áp đo đươc đầy đủ thì kiểm tra lại đường đi của RX và tạo lại chân cho N500 hoặc thay mới • trường hợp nữa mà mọi người hay rơi phải đó là khi làm lại cao tần chỉ dùng được hai hôm sáu đó lai mất sóng thì nguyên nhân lỗi là do CPU 2.máy mất TX< có thể dò mạng được nhưng không truy cập được mạng>: hướng dẫn khắc phục: bây giờ bạ lắp sim vào đồng thời cấp sóng bằng oscilolator vào tiếp xúc anten, bật nguồn hoặc bật nguồn đưa máy vào tình trạng LOCAL MODE. Sau đó dùng oscilolator đo như sau: đo tại điện trở R717 tín hiệu tần số sóng phải là 897,4MHZ • nếu tín hiệu tại đây không có thì thông thường phải làm lại RF-N500 • nếu tín hiệu trên ok thì phải kiểm tra lại chuyển mạch anten. Và khuếch đại công suất. bây giờ ta kiểm tra khuyếch đại công suất xem có hoạt đông được không bằng cách đo như sau: đo nguồn áp tai cuộn dây L700 điện áp ~ 4(V) DC dùng oscilolator đo Vpctrl tại tụ điện C712 & đo VTX_B_G tại tụ điện C532 Trong trường hợp tín hiệu trên (hình 6) là ok thì việc đầu tiên bạn phải sửa lỗi lại sytems bằng cách nạp lại File PM, không được bạn phải thay công suất khác. *trong một trường hợp khác nếu như nếu như tín hiệu vẫn có 897,4MHZ nhưng vẫn không có sóng, trong khi chuyển mạch anten Z800 vẫn ok vậy việc đầu tiên bạn phải kiểm tra ở chế độ đông của chuyển mạch anten có nghĩa là không thực hiện mở được. ta phải kiểm tra lại tại VC3 của Z800 và có tín hiệu trên màn hình mặt khác nếu tín hiệu tại R717 không có 897,4MHZ. ta kiểm ta cao tần bằng cách kiểm tra lại cao tần bằng cách đo áp: VR1A=4,7(v) VR2=2,8(v) tại tụ điện C513 VR3=2,8(v) tại tụ điện C522

VR4=2,8(v) tai tụ điện C519 VR5=2,8(v) tại tụ điện C517 VR6=2,8(v) tại tụ điện C251 VR7=2.8(v) tai điện trở R500 -check TXC tại tụ điện C528 và TXIQ tại tụ điện C529/530 có tín hiệu phải Nếu một trong tiến hiệu và điên áp trên không hiển thị rõ rang hoặc không có thì thông thường là do UEM gây ra *trong trường hợp tất cả các tín hiệu như trên và điện áp ok ta phải kiểm tra lại tín hiệu từ CPU đi ra cao tần N500 bằng cách dùng oscilolator đo tại hai điểm J813& J821 và tín hiệu trên màn hình như sau: Trong trường hợp nếu tín hiệu trên màn hình oscilolator không có tín hiệu gì thì lỗi cpu khắc phục làm lại chân hoặc thay mới< chú ý khi thay mới phải nạp lại flash thì máy mới lên nguồn 7610 bật không lên nguồn gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 7 21 Tháng 6, 2008 11:01 am Trước khi bắt đầu sửa lỗi, bao giờ người ta cũng kiểm tra dòng của phone, nếu nó tăng lên ngay 0.5(A) bằng cách kết nối với phone bằng nguồn ngoài thì hầu hết có thể do các đường vbat. Trong trường hợp nào đó, có thể bị chập ở khuyếch đại công suất N700. để muốn biết công suất có chập hay không bằng cách tháo bỏ cuộn dây L700, sau đó kiểm tra lại mạch, nếu dò mạch, có nghĩa là N700 đang bị chập, khắc phục thay mới N700. Trong trường nếu kẹp nguồn ngoài sau đó nhấn công tắc nguồn nếu kim dòng nhảy lên 50mA sau đó từ nhảy về 0. thông thường bước đầu tiên bạn phải nạp lại phần mềm. trường hợp trong quá trình nạp phần mềm mà lỗi không nạp thì có rất nhiều nguyên nhân gây ra. -kiểm tra lại điện áp: Vana, Vflash1, Vio, Vcorea và lại kiểm tra PURX, tín hiệu của 32,768KHZ bằng oscillator và tín hiệu cả 26M, trong tất cả các điện áp và tín hiệu trên đều tốt thì thông thường UEM bị có vấn đề. -dùng oscillator đo tại điểm (12) trên sơ đồ mạch. -……………………………(11)…………� � …… � đo điện áp tại điểm (11) phải là 2,56(V) đo điện áp tại điểm(12) phải là 2,92(v) -nếu tại (11) tín hiệu làm việc tốt thì bạn phải kiểm tra lại Flash hoặc làm lại chân hoặc thay mới. -nếu tại (12) tín hiệu làm việc tốt bạn phải làm lại SRAM bằng cách thay làm lại chân hoặc thay mới ( chú ý có rất nhiều trường hợp do phần này gây ra lỗi có thể vẫn lên nguồn như bật máy xuất hiện chữ NOKIA sau đó từ tắt máy> Hơn nữa trong tất cả các trường hợp không có tín hiệu , trong trường hợp cần thiết kiểm tra lại các tín hiệu điện áp và xung như trên nếu một trong thiếu thì phải làm lại chân UEM , hoặc phải thay UEM. Nếu điện áp và tín hiệu xung như trên đều tốt thì thông thường lỗi gây ra là CPU. -dùng oscillator đo tại 32,768KHZ tại hai tụ C253& C254 phải Trong trường hợp tín hiệu không hiển thị rõ được như trên ta kiểm tra lại dòng VDC tại hai tụ C253, C254 ~0,5(v) nếu không có thì UEM D250 lỗi hoặc hỏng và thay mới và phải viết lại imei. Nếu điện áp tại đó có thì thông thường là lỗi dao dộng 32,768 Trong trường hợp nếu dao động tại thạch anh 32,768KHZ làm việc tốt, bây giờ ta quay lại kiểm tra lại công tắc nguồn S420 điện áp tại đây phải là~4v Nếu tai công tắc mà không có điện áp thì bạn phải thay UEM D250 Nếu như tại công tắc nguồn làm việc rất tốt, kiểm tra lại sự làm việc của UEM bằng cách đo điện áp, đo điện áp tai hai cuộn dây L220& L222 điện áp tại đây ~4(v) Và dùng oscillator kiểm tra xung điểm J370 màn hình sẽ hiển thị Hơn nữa để đảm bảo sự chắc chắn ta phải thực hiện theo bước sau: bằng cách nhấn công tắc nguồn sau đó đo như sau: VFLASH1=2,8(V) tại C279 Kiểm tra lại: VIO=1,8(V) tại C282 VANA=2,8(V) tại C278 VR3=2,8V) tại C279 PURX=1,8(V) tại tụ C370 VcoreA=1,5(v) tại tụ điện C232/233 Nếu một trong những điện áp trên không đủ có thể bạn phải kiểm tra lại tiếp xúc mạch, làm lại chân UEM hoặc phải thay mới sau đó phải viết lại imei trong trường hợp tất cả các tín hiệu và điện áp trên đều tốt thì bạn phải kiểm tra lại 26M bằng cách dùng oscillator đo tại tụ điện C491 tín hiệu trên màn hình oscillator phải là Trong trường hợp nếu tín hiệu trên không hiển thị được kiểm tra tín hiệu đầu vào của dao động G501. Trong trường hợp tín hiệu trên không đáp ứng như trên kiểm tra VR3=2,8(V) tại C526 nếu như điện áp ok thì thay G501. Nếu tín hiệu tại 26M ok thì kiểm tra lại N500 bằng cách làm chân hoặc thay mới.

Nokia 7610 Không nhận SIM gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 4 18 Tháng 6, 2008 11:28 am Sim là một thẻ nhớ hoạt động theo cơ chế cắm vào là chạy do được thiết kế theo nguyên lý thám sát bằ ng xung được bắt đầu từ VSIM. VSIM ở NOKIA 7610 được cấu thành từ 2 thành phần DC 3vôn và AC 3,25 Mhz. Sau khi hệ thống được cấp nguồn, nếu chưa lắp SIM, CPU điều khiển AC phóng ra theo thời hằng quy ước. Nếu ta lắp SIM vào, AC lập tức biến đổi hồi tiếp báo hiệu sự hiện diện của SIM. Lúc này CPU điều khiển tiếp chíp nguồn SIM phóng ra áp DC theo mức tăng dần đến chừng nào SIM tiếp nhận được xung phục nguyên và hồi tiếp được xung nhịp về IC mã SIM, dữ liệu SIM được “vận chuyển” về CPU thì điện áp DC cung cấp năng lượng cho SIM mới được CPU cố định tại mức 3VDC để đưa SIM vào chế độ làm việc. Nhưng vì lý do gì đó mà SIM không gửi được dữ liệu về ( hoặc do thất thoát dữ liệu và xung 3,25 Mhz, hoặc mạch dẫn bị đứt, IC mã SIM hỏng…) thì CPU sẽ ra lệnh cắt áp DC của VSIM-Màn hình hiện lỗi SIM. Nếu sau khi cho SIM vào ổ và chắc chắn mạch dẫn tốt bạn có gắng kiểm tra nhanh VSIM , nếu yêu hoặc không có bạn cần lưu ý đến bộ ổn xung vì chúng luôn hoạt động trong trạng thái dư nhiệt nên thường biến tính nhanh.Cụ thể ở máy 7610 bạn bỏ R310 (loại IC kính) và câu tắt đường dẫn theo ảnh chụp dưới đây. Đa số máy sẽ hoạt động ngay,còn nếu không bạn phải làm lại chân IC nguồn thì mới hết bệnh .Chú ý là sau khi câu tắt bạn nên thay thế các mối nối tắt bằng các điện trở có trị số từ 10 đến 30 ÔM.Nếu không chỉ sau thời gian ngắn hoặc sẽ hỏng SIM hoặc sẻ hỏng IC mã SIM trong IC nguồn. Motorola V3 mất rung gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 8:08 pm Xem hình small1173075439nvpf6.jpg Nếu chắc chắn moto còn tốt bạn đo nóng điện áp cấp cho rung trên cực Katot-D910 để xác định nguyên nhân: - Nếu không có điện áp cấp rung 1,5 vôn DC-bạn khò IC nguồn ra và kiểm tra mạch in từ chân L17 đến cựcK-D910, nếu đứt, nối lại– Sau khi gắn lại nguồn mà vẫn không có 1,5 vôn tại đây, thay IC nguồn. - Nếu điện áp cấp rung không đạt 1,5 vôn-bạn bỏ hẳn D910 và thử lại, nếu điện áp ra vẫn thấp thì chắc chắn IC nguồn đã hỏng, thay IC nguồn mới. Chúc các bạn thành công! Hình 1: Giản đồ tuyến rung V3 sodomatrungge3.jpg Sony Ericsson P900 có sóng nhưng không gọi được gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:58 pm Nếu bạn để ý kỹ thì nhận thấy phần cao tần máy SonyEricsson P900 có thiết kế gần giống máy SonyEricsson T610,T618,T630…và bởi vậy chúng ta nên dựa vào sơ đồ các máy này mà làm.Chắc bạn đã tham khảo bài trả lời bạn Võ Cao Phong ở Quỳnh Hợp-không tự nhiên chúng tôi lại viết hẳn một bài dài lê thê như thế về cao tần của máy T610 -bạn tham khảo thêm bài trả lời đó trong mục này. Bây giờ đến việc của bạn: Đã có sóng cũng có nghĩa CPU và mạch HF tốt. Công việc còn lại bạn tuần tự làm theo các bước sau: -1- Bạn khò PAHF( có mã hiệu CX77302) ra khỏi main, câu tắt vị trí chân 4-10 của nó trên main. -2- Lắp SIM nào có sóng khỏe nhất trên địa bàn của bạn( chỗ chúng tôi là mạng VIETEL), kết nối cuộc gọi bất kì, nếu gọi được, bạn thay công suất cao tần. Nếu vẫn chưa, bạn làm lại chân IC IF, đo nóng nguồn cấp, nếu đủ bạn hàn IC IF và công suất cao tần (tốt nhất là mới) vào. Đa số các máy làm đến đây là đã nghe gọi được. tuy nhiên, đôi khi còn gặp phải trường hợp chỉ nghe gọi tốt ở một mạng, hoặc không gọi được mạng nào, bạn cứ bình tĩnh thay nốt IF là xong. -3- Dòng máy này thiết kế theo kiểu “nghe - gọi" là phụ, làm “văn” là chính” nên bệnh của khối “thoại” ta chỉ có thể thỏa mãn ở mức chấp nhận được, không nên cố làm thật hoàn chỉnh như các dòng chuyên cho thoại-vừa lan man vừa không hiệu quả, đôi khi gây thêm họa. Sony Ericsson P900 lệch cảm ứng gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:55 pm Màn hình cảm ứng ( Touscreen ) hoạt động theo nguyên lý tập hợp điện trường định điểm bề rộng xung rời rạc. Có nghĩa là tại mỗi hàng và cột người ta đưa ra các xung quy ước theo mã lệnh viết sẵn và được thực hiện bằng cách cảm nhận điểm đóng mở bằng điện trường giống như những công tắc thường hở. Khi tác động, điện trường làm nội trở của chúng thay đổi,

CPU căn cứ hằng số này và lập tức xác định nó thuộc tọa độ nào trên màn hình để bung các tiện ích kèm theo nội dung tại tọa độ đó, rõ ràng các lệnh này thực chất là những lệnh ảo, và thường được các nhà sản xuất viết riêng cho từng loại màn hình. Nếu chất lượng phần cứng trên đó không đảm bảo thì các xung này luôn ứng trực nguy cơ sai lệch làm tọa độ sai lệch theo.. mà như chúng ta đã biết, mạch dẫn trên kính lại được chế tạo bằng công nghệ in carbon với tiết diện rất mảnh, mật độ liên kết hạt thấp(công nghệ μ lớn) nên chịu dòng rất nhỏ, đàn hồi kém- chỉ cần có một tác động vật lý nhỏ như nhiệt, lực, điện… cũng đủ làm nó biến tính thậm chí đứt gãy cả một mảng, làm cho một diện tích bề mặt cảm ứng bị vô hiệu hóa. Còn nữa, do nội trở mạch dẫn tăng dần theo thời gian khai thác, mà tín hiệu điều khiển là sự hợp thành phổ hẹp nên sẽ biến dạng theo là đương nhiên. Sự biến dạng này phát sinh hiện tượng điểm cảm ứng đột nhiên bị lệch hoặc trên, hoặc dưới hoặc dần dần bị trôi đồng bộ, cho đến khi nó trôi qúa xa so với quy ước thì gọi là hỏng, Như trên tôi đã trình bày : Việc quy ước điểm ảnh tương ứng với lệnh là do phần mềm quyết đinh. Nên mọi sai lệch của Touscreen đều phải bắt đầu bằng phần mềm điều chế xung, bạn vào phần mềm thứ cấp theo cách sau: Menu -> Control Panel -> Display -> Screen -> Calibrate screen Nếu hiệu số điều chỉnh còn đủ năng lực sửa sai thì bạn phục nguyên lại định vị, nếu không bạn đành phải thay màn cảm ứng-Kỹ năng thủ công không thể sửa chữa các mạch in carbon dạng mờ hẹp của nó. SAMSUNG E105 mất cả loa và chuông! gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:54 pm Do hơi ẩm lọt vào bộ cắm tai nghe ngoài ngưng đọng lâu tạo thành tác nhân làm các tiếp điểm bằng kim loại bên trong nó bị “sùi rỉ” dò chập sang nhau và như vậy tín hiệu sẽ bị triệt tiêu.Nếu nhẹ thì âm thanh của loa chuông bị nhỏ đi, nếu nặng thì mất hẳn âm thanh loa chuông. Và nữa, đôi khi do tính đàn hồi của các tiếp điểm này bị “dão” làm cho chúng bị dính, tín hiệu bị chập “mát” làm cho toàn bộ loa chuông im bặt. Do vậy bạn phải thám sát bộ cắm loa ngoài, trước hết bạn dùng tăm vót nhỏ thấm “butin” vệ sinh thật sạch các tiếp điểm bên trong, sấy khô. Tuy nhiên không ai cam đoan là chúng không bị lại ( do lớp mạ vàng đã bị axit bào mòn hoặc làm nó biến tính)- chúng vẫn tiếp tục “rỉ sét” lại, hoặc các tiếp điểm bị “dính” mà không gỡ ra được. Bởi vậy tốt nhất là bạn nên thay cái mới để giữ uy tín. Nhân đây xin lưu ý với bạn, ở những vùng địa lý đặc thù của bạn, nhiều khi gặp những bệnh rất vô lý, kèm theo xu hướng không ổn định, nhất là với các loại máy đã cũ, thì mọi việc bạn nên bắt đầu là kiểm tra các tiếp xúc kim loại như các chấu tiếp xúc của CONECT, SIM, MMC, ổ cắm ngoài và đặc biệt là mạch in có bị hoen rỉ dò chập không rồi mới tiếp cận sửa chữa sang các bước tiếp theo. Nhiều khi khách mang đến một cái máy với một đống bệnh làm cho ta sốc , ấy thế mà chỉ cần vệ sinh thật cẩn thận bằng xà phòng, xả sạch, sấy khô là mọi bệnh tiêu tan, mọi tật thất tán, khách khen nức nở và…1 năm nó vẫn chạy tốt! Nokia 7260 Mất đèn led gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:53 pm Mạch nguồn cấp cho LED màn hình và bàn phím phụ thuộc vào tần số của bộ dao động trong N2400. Nguồn sơ cấp qua L2406 giữ vai trò như một bộ lọc cảm nhờ tụ 1µF C2410 vào B1, nguồn thứ cấp ra tại mối nối C2409-L2405 và được đưa vào C2 của IC này. Bạn cũng đã biết đây là mạch tạo áp họat động theo nguyên lý ngắt mở được quyết định bởi tốc độ đóng cắt dòng điện chảy trong bộ dao động . Điện áp xung sau khi nâng công suất và nắn nắn biên ra tại C1 N2400.

Tại đây nó được chia thành 2 nhánh : - Một nhánh vào chấu 12 CN X2400 cấp cho cực (+) LED màn hình và ra tại chấu 1 X2400 cuối cùng được phân thành 2 nhánh xuống mát:1 nhánh vào B3 N2400 thông qua chíp điều khiển để tại C3 N2400; 1 nhánh qua điện trở R2425-33ôm , như vậy R2425 giữ vai trò phân dòng giảm tải cho chíp điều khiển trong N2400. Bạn đo cực (+) C2407 có 11 VDC thì tại chấu 1 X2400 phải có ~ 1VDC, nếu không, mach in hoặc mối nối LED đã đứt hoặc X2400 bẩn, kênh chân; nếu áp này cao, dòng chảy qua LED nhỏ làm cho màn hình tối, nếu quá cao, chứng tỏ chíp điều khiển bên trong đã biến tính, hoặc N2400 đã trống chân, và dĩ nhiên LED màn hình rất tối, thậm chí không sáng. Vì lý do gì đó mà cùng lúc cả R2425 và chân C3 N2400 bị trống chân , áp tại đây sẽ vọt cao tới xấp xỉ 14 vol , LED bàn phím rất sáng. - Điều khiển tắt mở LED bàn phím là mức cao từ chân B13-D400 đặt vào chân 2 V2420 qua R2400-1k. V2420 nối thông nguồn cấp LED bàn phím qua CE xuống mát, khép kín mạch điện thông qua R2428 và R2401. Nếu đứt một trong 2 điện trở này dòng chảy chỉ thông ở một nhánh nên dòng mở nhỏ, LED bàn phím tối hơn đồng thời V2420 và điện trở còn lại bị gia nhiệt, dễ đứt mạch làm mất LED bàn phím. Nếu cả 2 R này bị đứt LED màn hình rất sáng. Theo kinh nghiêm của Hạnh Linh, bạn làm như sau:

- Nếu mất LED cả màn hình và bàn phím, bạn đo áp sau L2406, nếu không có- thay L2406; Nếu có- bạn đo tiếp đầu C2407, tại đây phải có 11Vol; Nếu không; bạn khò lại N2400, thay L2405 thậm chí phải thay cả N2400. - Nếu LED màn hình mất, kèm theo LED bàn phím sáng hơn bình thường-bạn vệ sinh sạch X2400, kiểm tra kỹ mạch in, câu tắt chấu 1 của X2400 xuống đầu R2425. Tất nhiên bạn phải chắc chắn rằng tại chân A2 N2400 đã có mức cao xấp xỉ 2,8 vol. - Nếu LED bàn phím mất, bạn khò lại V2401 và đo tại chân 2 IC này phải có điện áp mở xấp xỉ 2 Vol, nếu không, bạn "vê" lại mối hàn R2400; nếu vẫn không, bạn đấu tắt chân 3 và 4 V2401, nếu LED sáng, thay V2420.Cuối cùng là kiểm tra mạch in từ đầu tụ C2407 đến chân 6 IC này, và 2 đèn LED bàn phím. Nokia 7610 Không nhận thẻ nhớ gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:53 pm -Trước hết bạn phải chắc chắn hệ thống cơ học của thẻ đã tiếp xúc tốt, mạch in đã tốt thì bạn có thể lần lượt kiểm tra theo trình tự sau: Bạn khò lại bộ bảo vệ R315 và IC điều hợp thẻ N310. Nếu chưa hết bệnh bạn tiến hành suy luận như sau: Mạch thẻ nhớ được cấu thành từ IC điều hợp N310 và bộ bảo vệ dẫn thông R315, tất cả chịu sự kiểm soát và điều khiển của CPU. - Lệnh bật tắt bộ điều hợp ra từ D13CPU về A4N310 :Khi có mức cao(~2,8VDC) là bật đọc, khi về mức thấp (~0VDC) là tắt đọc. Nếu không có áp này thì : Mạch dẫn D13-A4 bị đứt, CPU bị "kênh" chân. Nếu có, bạn khò lại N310. - Kiểm tra điện áp cấp cho thẻ nhớ được bắt đầu từ nguồn BATT`~4 vôn cấp vào A1 và ra tại B1 N310. Nếu sau khi có mức cao tại A4 mà B1 không có áp ra thì N310 bị chết. Trong trường hợp này bạn có thể tận dụng N310 (nếu phần xử lý dữ liệu còn tốt) bằng biện pháp lai ổn áp mà bạn đã học và thực nghiệm trên lớp. - Nếu tại B1 có 1,8 vôn, bạn phải kiểm tra xem điện áp này có đến được chấu 4 của ổ cắm thẻ hay không, nếu không, bạn câu tắt từ đầu tụ lọc nguồn C315, hoặc C317 vào để phải có 1,8 cấp cho thẻ . Sau các bước trên, bạn kiểm tra tiếp điện áp nuôi N310 1,8 vôn VIO. Nếu không có, bạn câu tại một điểm bất kì gần nhất vào đầu C316, và ta có thể bỏ tụ này. Sau cùng bạn bỏ R315, dùng 3 điện trở có trị số khoảng từ 5 đến 10 ôm thay thế R1,R2,R3 ; dùng 2 điện trở 12 đến 15 Kom thay vào vị trí R10 và R20 trong tổ hợp này. Trên đây là mô tả quy trình sửa chữa sâu của khối thẻ. Còn thực tế thì theo kỹ thuật viên chuyên sửa chữa NOKIA của Hạnh Linh thì thông thường bạn chỉ việc khò lại N310 và R315 là xong. Nokia 7610 Mất Chuông gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:52 pm Tần số tạo rung được trích xuất từ tần số tạo chuông, bởi vậy khi đã có rung thì ắt phải có chuông nếu bạn không can thiệp bằng phần mềm. Nếu khi mất chuông kèm theo mất luôn cả rung thì lỗi thường liên quan từ tuyến điều khiển LOGIC đến ICD250, nếu chỉ mất riêng chuông thì bạn làm theo gợi ý sau: Tín hiệu chuông ra từ E2-F3 IC UEMD250 được đưa vào 2 mạch đảo bên trong bộ âm hưởng vòng thông cao N607: - Tại E2, tín hiệu(–) qua C611 cách ly DC, qua R611 giảm “chấn” xung DC hồi ngược đưa vào cổng(-) N607-được khuếch đại đảo kiểu ức chế định pha qua R614-C614. Nếu R614 tăng trị số âm thanh ra sẽ lớn hơn nhưng “màu” âm tối và thô, nếu ta giảm trị số R614 thì âm thanh ra sẽ nhỏ hơn, bù lại âm thanh chuông nghe sáng mượt hơn. - Tại F3, tín hiệu(+) qua C612 cách ly DC, qua R612 giảm “chấn” xung hồi ngược cung cấp cho cổng (+) N607. Tần số và điện áp “hồi tiếp vòng” qua R613 “ tái hiện” tại cổng vào giúp cho tín hiệu ra mạnh hơn và ổn định. Nếu R613 bị bong, âm thanh ra nghe rất nhỏ và nghẹt. Tại cổng ra hồi tiếp có tụ C613 dùng để lọc DC và thóat mát phổ tần vô ích, làm cho phổ tần có ích nổi trội và có “tính hiệu ứng vang” giúp cho màu âm sinh động hơn. Nếu C613 bị bong, cung bậc âm thanh bị phá vỡ, tiếng chuông nghe rất khó chịu. Nếu L608 hoặc L609 bị đứt -âm thanh ra loa gần như không có. Nếu C618 hoặc C620 bị đứt hoặc bong-âm thanh ra loa “nông” và thường bị nghẹt nếu để mức cao. C640 và 641 lọc nhiễu cao lọt vào phá rối phổ tần bản nhạc. Nếu tại chân T19-D370 có mức cao: N607 bật-Mức thấp: N607 tắt. Lệnh này được đưa vào chân Shutdown N607. Theo kỹ thuật viên chuyên sửa máy NOKIA của Hạnh Linh thì bạn nên: .. Kiểm tra xem máy có tắt chức năng chuông không. .. Đo Vbatt tại B3-N607, nếu có ~ 3,7 VDC, bạn nối tắt L608-L609. Khò lại N607. .. Nếu vẫn không có âm thanh chuông, bạn phải thay N607. Thật chú ý chiều chân của IC này, nếu đặt ngược, mên rất dễ bị chập. SAMSUNG T500 mất cả chuông và rung

gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:51 pm Trong hầu hết mạch âm thanh của Hàn quốc, nhà thiết kế thường sử dụng IC xử lý âmYMU(Yamaha Music), và tùy theo thiết kế mà số hiệu IC thay đổi, số hiệu càng cao bộ nhớ trong càng lớn (759-16 âm;762-40 âm…). Còn nguyên lý hoạt động trong IC thì hoàn toàn giống nhau: Đó là 1 tổ hợp được cấu thành từ 2 ngăn Digital và Analog: -1- Ngăn Digital (gọi là ngăn D) thực chất là ngăn gồm một bộ nhớ ROM và một vài bộ phận trung gian như sửa biên mã, luân chuyển các lệnh từ CPU vận hành bộ nhớ. -2- Ngăn Analog (gọi là ngăn A) là một mạch âm chất chủ yếu là làm cân bằng âm, hoán đổi âm-xung để tạo tín hiệu đưa ra các phần chuông, LED và cuối cùng là một tầng khuếch đại công suất đối kênh. Mỗi ngăn đều được cấp nguồn và tiếp nhận tín hiệu riêng biệt, nguyên lý mạch này ở máy SAMSUNG T500 như sau: -a- Ngăn D: Từ chân 27 về chân 20 là bộ bus 8 bit của ROM giao tiếp với CPU để tiếp nhận lưu trữ dữ liệu bản nhạc khi nạp vào. Muốn các bus này hoạt động ta phải thỏa mãn các điều kiện sau: + Nguồn cấp VDD3.0VDC Lấy từ chân 5-U104 cấp trực tiếp vào chân 32 để cung ứng nguồn cho khối giao tiếp “vào-ra” với CPU; vào chân 7 cấp cho khối điều hợp và sửa biên mã, cả tuyến VDD này được khép mạch DC tại chân 8 Vss. Trên chân 7 có tụ C309-C390( 390 là tụ được hình thành ảo) lọc chống nhiễu xâm thực phá rối dữ liệu, nếu tụ này bong hỏng nhiều khi làm cho tín hiệu chuông bị nghẹt. - Chân 9 là điểm đo kiểm tra điện áp VDD có vào được bên trong IC hay không, C310 bù sụt áp đo kiểm. + Xung RD ra từ C1-U401CPU (thực chất là biến thể của xung nhịp chuẩn) vào chân 31 kích hoạt các chức năng điều khiển “ngăn D” trongYMU762, nếu mất xung này “ngăn D” không hoạt động-không nạp và lấy được dữ liệu ra-không có chuông và rung. + Chân 30 tiếp nhận tín hiệu A0 từ F13 U401 để “hỗ trợ” điều khiển việc nạp dữ liệu trên các phiến. Ở những máy đời trung có tốc độ xử lý chậm thường chọn cơ chế nạp tuần tự ( MMMMM) thì không sử dụng lệnh này. + Tín hiệu khiển chọn phiến chíp CS lấy từ N2U401đưa vào chân 29 để xác lập và chọn nhanh nội dung dữ liệu bản nhạc chuông quy ước đang ở dòng nào đưa về xử lý giải mã thành âm tần trong DSP. Nếu ở mức cao(H) là lệnh chọn cho nạp dữ liệu vào; nếu ở mức thấp là lệnh chọn cho lấy dữ liệu ra. Mất lệnh này không nạp và lấy dữ liệu được-mất chuông và rung. - Chân 28 có lệnh WR từ chân C2U401 là điều khiển trạng thái viết dữ liệu vào cổng nối dòng (hoặc song song, hoặc tuần tự). Nếu ở mức cao(H) là trạng thái điều khiển tắt, nếu là mức thấp(L) là trạng thái điều khiển viết. + Xung nhịp chủ 13MHz có xuất xứ từ chân 19-U503(S14201) đưa vào chân 1 để duy trì thời lượng quy ước cho mỗi bản nhạc cũng có nghĩa đây là nhịp đồng hồ tham khảo cho bộ chương trình âm nhạc. Mất xung này cả khối YMU rơi vào trạng thái “không thời gian”, và do vậy nó sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Nếu tất cả các điều kiện trên thỏa mãn thì dữ liệu nhạc sau khi được CPU đưa lên DSP bằng các đường Byte (Do -D7) xử lý thành tín hiệu âm tần và ra tại K8-U401 nhờ U403 xử lý vòng âm lương và cuối cùng được vào chân 13YMU khuếch đại âm tần tại “ngăn A”. Nguyên lý hoạt động của “ngăn A” này như sau: Do ngăn A là một tổ hợp có chức năng khuếch đại âm tần nên cần dòng tiêu thụ lớn và người ta phải cấp áp trực tiếp từ Batt đưa vào chân 15 để tránh sụt dòng làm ảnh hưởng đến chất lượng âm. Mạch DC này được thoát mát khép kín tại chân 16 GND. Nếu 1 trong 2 chân này của YMU bị bong đứt, mạch âm tần không hoạt động-không có chuông và rung. +Tại chân 13, tín hiệu âm thanh vào tiền khuyếch đại âm chất theo mô hình bù cân bằng. + Mạch bù cân bằng tại chân 12 được hình thành bởi sự hỗ trợ của C311-R317bù tần thấp, nếu 1 trong 2 linh kiện này bị bong hỏng âm thanh ra thiếu phổ tần trầm, tiếng không “sâu”; tại chân 14, R318-C314 bù tần cao, nếu 1 trong 2 linh kiện này bị hỏng âm thanh thiếu phổ tần cao, tiếng ra nhỏ và nghẹt. Thực chất đây là 2 nhánh hồi tiếp âm và hồi tiếp dương quản lý về chất lượng phổ tần có ích quy ước và do bộ điều khiển cân bằng bên trong IC thực hiện. + Tại chân 6 là mạch bù vòng khóa được tạo thành từ R314-C307 hỗ trợ cho bộ điều hợp âm thanh theo quy ước của chương trình. Nếu 1 trong 2 linh kiện này bị bong hoặc hỏng thì âm thanh ra chỉ là những tiếng lạo sạo khó chịu, thậm chí không có âm thanh. Chân 4 tiếp nhận phục nguyên vận hành. Trước, sau và mỗi lần thay đổi chức năng của YMU đều có sự hiện diện của tín hiệu chậm này giúp hệ thống phục nguyên hệ thống khởi động và xác lập mô thức kích hoạt. Nếu không có xung này, hoặc xung này bị liệt- không nạp và cũng không xuất được dữ liệu- không có chuông và rung. Chân 3 tiếp nhận lệnh từ K1-U406 chọn ngắt chuông(rung)theo yêu cầu chủ sử dụng. Mất lệnh này (do đứt mạh in) không điều khiển tắt chuông (rung) được. Chân 2 cấp áp cho LED trang trí. Chân 19 là tín hiệu đưa về khối moto tạo rung. Tín hiệu âm tần sau khi khuếch đại đạt ngưỡng đưa ra trên chân 18 là cực “âm” N và chân 17 là cực “dương” P vào tầng khuếch đại công suất trong U205 để cuối cùng ra loa tại chân 3 vào “pin”8 và chân 9 vào “pin”28 CN205.

Tóm lại để tránh khò hàn nhiều dễ làm hỏng main, trước khi thay IC này, bạn nên thực hiên đo nóng nguồn cấp và xung 13 MHz có hiện diện tại các chân IC không. Nếu không bạn phải khai thông chúng, thường là do đứt mạch in hoặc bong linh kiện. Kế đó bạn phải kiểm tra các linh kiện trước cuối và ngoại vi với YMU như IC công suất âm, IC nắn nâng biên13MHz ( nếu có), chúng rất ít hỏng mà thường chỉ bong chân hoặc đứt mạch dẫn. Nói thì như vậy, nhưng theo kỹ thuật viên chuyên ngành của Hạnh Linh thì bạn chỉ cần quan tâm đến nguồn VDD3.0VDC từ chân 3-U108 có đến được chân 32 và chân 7 và mạch dẫn 13MHZ có đến được chân 1-YMU762 không (với các dòng máy đời “trung cao” xung nhịp này thường phải qua IC tách nâng biên trước khi vào chân 1 thông qua 1 tụ điện, tụ này rất hay bị thoái hóa). Lược trình: ..VDD3.0 phải có tại chân 32 và chân 7. Nếu không có, nối tắt từ chân 5U104 xuống. .. Mạch dẫn 13MHz vào chân 1 phải thông, ( các dòng E, S còn thêm tụ dẫn tín hiệu hoặc IC sửa nâng biên, các bạn phải kiểm tra mạch in và những linh kiện này còn tốt không ). Nếu không, bạn dùng 1 tụ điện khoảng 200pF nối tắt tuyến ra 13 MHz vào chân 1 YMU. .. Điện áp Vbatt vào chân 15 phải đạt tối thiểu có 3,3 VDC. Nếu không có , nối tắt từ +BATT vào. .. Khi đọc, mức áp CS tại chân 30YMU phải về mức thấp~Ovol. Nếu không, các bạn nối tắt GND chân này để thử. Nếu sau khi nối mát, mạch làm việc bình thường thì lỗi thường do CPU hở chân- Khò lại CPU. Nếu vẫn mất âm, thì lỗi do YMU762 bị kênh chân, hoặc đã chết. .. Nếu không có chuông thì cũng không có rung ( do cùng dữ liệu ), nếu không đọc được thì cũng không viết được. Nếu viết được mà không đọc được thì thường là hỏng khối ngoại vi của YMU. …  Đặc biệt lưu ý: Một số dòng máy LG có chức năng nghe nhạc MP3, nếu máy mất nguồn thì ta nên kiểm tra YMU trước. Nguyên nhân thường là do người nghe đã khai thác quá mức công suất phát của YMU làm nó thường gia nhiệt lớn dẫn đến tầng công suất bị chập làm YMU "sập" theo. Samsung E700 Không hiện cột báo Pin gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:51 pm Sẽ có 2 trường hợp xảy ra: -1- Nếu còn kèm theo hiện tượng không xạc được, bạn kiểm tra mạch dẫn từ + Batt về chân 3 U501 đầu nối tiếp với R505330k - Nối mạch dẫn này bằng dây đồng. -2- Nếu vẫn xạc được, bạn kiểm tra R505. Có thể bị bong mạch, hoặc bản thân điện trở này tăng trị số, đứt. Thay nó bằng trị số tương đương hay nhỏ hơn, nhưng không nên nhỏ hơn 100KΩ . Nokia 6030 không lên đèn led gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:50 pm Mạch đèn LED của NOKIA 6030 về cơ bản giống như tất cả các máy khác, chỉ có điều mạch được dùng loại LED đời mới có điện áp nuôi thấp, hiệu xuất phát quang cao, và do vậy cả 2 dãy LED này đều được mắc nối tiếp và cùng chung mạch bật tắt. -1- Cấp nguồn cho mạch LED là N2400 tạo xung AC bằng cơ chế chuyển mạch cảm kháng trên L2400, nắn thành DC 7,5 vôn cấp cho 2 dàn LED màn hình và bàn phím mắc nối tiếp. Như vậy nếu 1 trong số LED này bị bong chân, hoặc mạch dẫn từ C1N2400 về mối nối R2400-B3IC2400 bị đứt thì toàn bộ hệ thống LED bị tắt -2- Lệnh bật LED từ chân J2-D2200UEM vào chân B-V2401 nối thông VFLASH12,8 vol vào A2-N2400 kích khởi hệ thống chuyển mạch hoạt động nhờ nguồn cấp từ BATT vào chân B1 N2400 và hồi tiếp cảm kháng vào chân C2 để cuối cùng sau khi nắn được đưa ra tại C1 cung cấp nguồn cho toàn bộ hệ thống LED. Như vậy toàn bộ tuyến mạch dẫn này ( từ UEM đến A2-N2400 và nguồn cấp) hoặc cuộng dây L2400 bị đứt cũng đều làm cho toàn bộ LED tắt. Cụ thể bạn kiểm tra như sau : -1- Nối tắt chân 9-10 bộ nối cáp màn hình CN2400, nếu LED bàn phím sáng thì đã đứt ngầm mạch dẫn trong hệ thống LED màn hình, dùng ôm kế tìm chỗ đứt nối lại. Tiếp sau bạn nối chân 9 CN2400 vào đầu R2400 ( hoặc chạm nhanh xuống GND) nếu LED màn hình sáng thì mạch dẫn LED bàn phím đã bị đứt hoặc ICN2400 bị hở chân đồng thời với R2400 bị bong đứt. -2- Sau khi bật nguồn tại thời điểm 15 giây đầu, bạn kiểm tra nhanh: + Kiểm tra V2401: Khi tại chân B có ~2,0 VDC mà tại chân E có 2,8 VDC thì tại chân C phải có ~ 2,8VDC. Nếu tại B không có áp ~2VDC từ J2UEM về thì kiểm tra mạch dẫn này; nếu tại E không có áp, nối tắt thử từ đầu tụ C2202 vào, tất nhiên tại đây đã có áp VFLASH2,8 VDC từ N3-D2200 đưa ra. Nếu đã thỏa mãn các điều kiện trên mà tại C vẫn không có áp thì V2401 hỏng. + Kiểm tra N2400:

Tại B1 có DC~ 4 vol. Nếu mất, nối tắt từ BATT vào. Tại A2 có 2,8 VDC. Nếu mất, kiểm tra mạch dẫn từ chân C-V2401vào, đã tốt rồi, khò lại UEM-D2200. Kẹp que ĐỎ thang 1Ω đồng hồ cơ vào “mát” máy; que ĐEN chấm vào chân B V2401, nếu LED sáng thì: hoặc J2D2200 bị đứt chân, hoặc bản thân IC này chết. Tại C2 phải có > 4VDC và ~9VAC, nếu có áp này mà tại C1 không có 7,5VDC thì N2400 bị hở chân, hoặc bản thân nó bị chết- Thay N2400 bằng 1 IC cùng loại, hoặc lai từ một IC có cùng tính năng. Nếu tại C2 không có áp, hoặc sụt quá mức thì L2400 bị đứt, chập. Có thể thay tương đương từ bất kỳ máy nào miễn là hàn đúng chiều cực. Tại B3 phải có áp DC khoảng 1 vôn. Nếu không có, đứt mạch dẫn trên hệ thống LED. Nếu có ~5 vôn – N2400 bị đứt mát tại C3, hoặc bản thân N2400 hỏng-Thay N2400. Bạn chú ý : Nếu R2400 đứt, dòng chảy qua N2400 tăng, làm cho IC này nóng hơn bình thường, nếu dùng lâu sẽ hỏng. Theo các kỹ thuật viên Hạnh Linh, trong trường hợp cụ thể này, bạn nên làm “nóng” trước, làm “nguội” sau. Cụ thể: - Khò lại N2400, đo kiểm L2400- thay 1 cuộn dây tốt tương ứng từ máy khác. Nhớ là hàn đúng chiều. Nhiều khi phải thay cả N2400 và L2400. - Thay thử V2401. Nếu vẫn chưa được, bạn chuyển sang làm nguội theo gợi ý trên và tập trung khơi thông lệnh bật LED ra từ J2D2200UEM đến chân BV2401. Motorola E398 không nhận thẻ nhớ gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:49 pm Cái khác căn bản nhất của đa số các dòng máy Motorola là tách riêng khối mã tiện ích ra khỏi khối dữ liệu điều khiển. Có nghĩa là các chức năng xử lý mã lệnh được chia riêng chứ không gom chung trong CPU như kiểu thiết kế truyên thống. Như vậy, IC U1301 trong E398 chỉ giữ vai trò nhận mã và giải mã toàn bộ dữ liệu cho khối LCD, CAMERA, và MMC ( mà thực tế nó là một bộ giải mã kỹ thuật số tích hợp chung chíp điều khiển xử lý ). Và cũng bởi vậy nếu các chức năng trên đã hoạt động tốt thì phần thẻ nhớ thường cũng “bình an vô sự”. Mọi vướng mắc ở các dòng máy này chỉ còn tập trung lỗi ở phần mềm và phần kết nối cơ học, trong đó có vấn đề mạch in. Bạn làm theo cách sau: -1- Trước hết bạn kiểm tra phần mềm: Cho thẻ vào máy→Vào menu tìm “media”→ âm thanh → nhấn phím menu → sau khi đổi thiết bị lưu trữ bạn sẽ thấy 2 phần : Thẻ; máy. Nếu không hiện 2 dòng này có nghĩa phần mềm đã bị lỗi → nạp lại phần mềm. Nạp xong mà vẫn bị lỗi bạn làm sang phần cứng. -2- Phần cứng thuộc khối thẻ Motorola đơn giản hơn Nokia bởi IC mã thẻ được tích hợp trong U1301, vậy bạn chỉ còn việc kiểm tra mạch in bằng cách đo điện trở ổ thẻ sau khi rút thẻ ra khỏi máy, đặc biệt chú ý đến mạch CLK từ K17 -U1301 vào pin 7, tại đây có tụ C1341 lọc ổn xung, nếu tụ này dò nhẹ việc đọc thẻ thường chập chờn. Tiếp đó bạn thám sát V1: - Tại chấu 6 M1300 phải có 1,8 VDC khi có thẻ. - Qua hệ thống R1341-R1342 cấp bù áp GMOS đảm bảo cho thẻ hoạt động tốt ngay cả khi nguồn chính không ổn định. Thật chú ý đến trị số các điện trở này phải đồng nhất, nếu sai số dù nhỏ cũng phải thay thế. - Nếu nguồn V1 sụt thì toàn bộ khối logic bị sự cố, mà hiện tượng đầu tiên hay gặp là hệ thống bị treo. Xong phần này nếu vẫn lỗi thẻ, bạn chỉ việc làm lại chân U1301 và vệ sinh sạch là xong. WD2 (7610 - 6600 - N-gade...) trắng màn hình gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:49 pm Chúng ta đã biết xung đưa lên màn hình vừa có tần số cao, vừa có độ dốc lớn nên buộc nhà thiết kế phải xây dựng 1 mô hình bảo vệ đáp ứng nhanh. Bộ bảo vệ này được thiết kế bằng nhiều hình thức, có thể đơn giản là một khe phóng điện ( như Motorola, Alcatel…), hoặc tổ hợp điện trở, cũng có thể là DIAC, gần đây lại xuất hiện thêm cả TRIAC, thậm chí là một tổ hợp của tất cả các loại linh kiện trên với chỉ mục đích cuối cùng là bảo vệ an toàn các bộ chủ động trước-sau là CPU và TFT. Bởi vậy trên tuyến VIDEO các bộ bảo vệ này được coi như luôn đứng “đầu sóng ngọn gió” để hứng chịu áp lực rất lớn của những “cơn bão xung điện” buộc chúng phải luôn luôn “sống chung với nhiệt” tự sinh và đương nhiên do môi trường bất khả kháng này mà nó là một phần tử hay bị “thoái hóa biến chất ”nhất. Thế nhưng tìm thay thế chúng thì lại rất khó khăn do thiết kế và mã tự các chân thường không tương thích và Z402 trong Nokia 7610 là 1 bộ như vậy. Trước hết, chúng ta khảo sát sơ lược tuyến mạch này dữ liệu xử lý VIDEO từ CPU đưa vào bộ giải mã và RAM động trong màn hình thông qua Z402 là bộ bảo vệ trung gian. Cơ cấu các BUS của chúng bao gồm: -1- Từ Do đến D7 là 8 bit dữ liệu video, sau khi qua giải mã sẽ cho ra dữ liệu hình-màu theo quy ước : Màu đỏ (Red) 8bit; màu lục(Gren) 8bit; màu lam (Blue) 8bit . Tiếp đó chúng được đưa vào bộ ma trận hàng và cột để chia thành các tuyến bus hàng dọc, hàng ngang cung cấp tín hiệu lên phim Transisstor màn hình. Thực ra nhiệm vụ chính của khối này chỉ là: Từ 8

bit đầu tiên nó phải nhân lên đủ thỏa mãn các hàng và cột để bật mở các điểm ảnh trên màn hình(Ở Nokia 7610 là 176 cột và 208 hàng). -2- Điều khiển bật mở các cột và hàng này là xung điều khiển CS. -3- Điều khiển nội dung hiển thị là xung WR. -4- V400 là bộ điều tiết tự động tỉ lệ hoạt động theo nguyên lý điều chế trộn xung hữu dụng. -5- Điện áp cấp cho chíp giải mã trước cuối là VIO-1,8 vol.Điều khiển khối này là xung WR. -6- Điện áp cấp cho các chíp ma trận hàng và cột trên phim là VLCD2,5 vol do N233 cung cấp từ VBATT. Điều khiển chọn bật các chíp này là xung CS . Tất cả các chíp chức năng này đều tích hợp bằng một hệ thống mạch độc lập dưới nền màn hình được chế tạo bằng công nghệ quang khắc nên chúng ta không thể can thiệp thủ công được. Do vậy, sau khi chắc chắn điện áp đã cung ứng đủ vào bo mạch màn hình , và hệ thống mạch dẫn trên main đã tốt, bạn làm theo cách của chúng tôi sau đây: -1- Nếu chỉ cần cứu nguy, ta nối tắt các chân vào-ra của Z402 lại -2- Nếu muốn giảm thiểu rủi ro bạn nên măc nối tiếp các cổng “vào-ra” trên bằng các điện trở có trị số từ 20Ω đến 100Ω tùy theo chất lượng màn hình Cách làm này rất thành công với dòng WD2 của NOKIA. Nokia 3230 không nghe được RADIO gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:48 pm Nguyên lý và cơ chế làm việc phần RADIO trong máy NOKIA 3230 cũng giống như các máy khác và được hiểu như sau: - N656 chính là một cái đài thu thanh kỹ thuật sốđã được vi thể hóa và được giao tiếp bằng chuỗi BUS (GPIO37-0) từ CPU vào các chân 8; 9;11. - Tín hiệu RADIO từ dây tai nghe thu vào chân 35N656 qua C657 và được cộng hưởng nhờ L658 trên chân 37. Điện áp dò đài ra tại chân 2 được bắt đầu từ mức thấp 0,6 vôn tăng dần đến gần 2 vôn vào đầu cuộn dây L656; L657 đến khi nào AFC dừng dò được tín hiệu của 1 Đài tốt nhất. - Nguồn cung cấp cho toàn bộ N656 là VAUX1, trong đó quan trọng nhất là tuyến qua R658 cấp cho dao dộng nội. Xung SLEEPCLK đưa vào chân 17 vừa khởi động tinh thể thach anh dao động nội,vừa phục vị chíp mỗi khi bật nguồn. - Tín hiệu âm tần về DSP ra tại chân 22; 23 trên tuyến XAUDIO(17-0). - Trên N656 còn các chân : - Chân 19 nối với mạch bập bênh đồng bộ dữ liệu. - Chân 24 nối tụ C665 lọc tuyến làm câm - Chân 26 là điểm đo kiểm nguồn đã vào trong IC hay chưa. - Chân 27 nối với tụ lọc khối điều chế tín hiệu trung tần. - Chân 28;29 nối tụ tăng ích tầng hạn biên. - Chân 38 nối tụ lọc điện áp AGC. Nếu bạn đã kiểm tra nguồn cấp, các cuộn dây, tiếp xúc ra tai nghe và các mối giao tiếp với DSP; CPU đã tốt -thì nếu sau khi chuyển sang RADIO mà máy: - Im lìm thì : Phần mềm có lỗi; dữ liệu từ CPU không giao tiếp với N656; đứt mạch in về DSP; đứt tai nghe ngoài; mất dao động nội do R658 bong, đứt, chân 36 N656 bị bong; V656-657 bị dò hoặc hỏng… - Có tiếng sôi, không có tiếng phát thanh viên: Tín hiệu cao tần yếu và sai do L658 đứt, 1 trong 2 tụ C 678,679 bị dò, đứt; do R658 tăng trị số, điện áp dò không đạt ngưỡng-dao động nôi yếu; - Tiếng rú rít lớn hơn tiếng nói, có hiện tượng lẫn nhiều đài : R662; R667 tăng trị số, C668 dò, bong. Vậy công việc tiếp theo là: - Bạn đo kiểm toàn bộ điện áp cấp trên chân 5, chân7, chân12, chân 34;. Nếu đủ, bạn kiểm tra điện áp tuning ra tại chân 2 trong chế độ dò đài. Nếu tăng giảm tuyến tính thì bạn kiểm tra kỹ các cuộn dây xem có bong đứt không. Tiếp theo, bạn tiến hành : Thay tụ C665 trên chân 24-N656. Sau đó cắm tai nghe thử nếu vẫn còn im bặt, bạn thay tiếp C662 trên chân 5 -N656. Nếu đã có tiếng sôi, bạn vào chế độ dò đài chờ xác định băng tần. Nếu vẫn chưa dò được, bạn thay tiếp 3 tụ C670 tại chân 38; C678;C679 trên L658. Các công việc này chỉ tiến hành khi bạn biết chắc N656 không tăng nhiệt và đã nạp thử phần mềm. Thực tế phần RADIO thường sự cố khi máy chung sống trong môi trường ẩm , hoặc bị nước lọt vào main làm các chân của IC N656 và L658 bị rỉ thậm chí đứt cả mạch in, cuối cùng là tụ lọc làm câm tại chân 24 bị dò. Còn IC N656 thì chúng tôi chưa thấy nó bị hỏng. Nokia 6680 Không xạc được gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:47 pm

Nguyên lý hoạt động của khối xạc máy NOKIA 6680 cũng giống như các dòng máy khác, thậm chí giống như các dòng DCT4. Có điều thiết kế ở máy này và một số dòng máy tương tự ( ví như 6630 chẳng hạn ) có khác đôi chút khi nhà thiết kế “xé” mạch này ra làm 2 phần nhằm mục đích kiểm soát dòng xạc chính xác hơn khống chế sự tăng nhiệt của BATT tốt nhất , chống “chai”, và kéo dài thời gian sử dụng. Mạch điện hoạt động như sau: Mạch xạc BATT của máy NOKIA 6680 hợp thành từ 2 IC N2200 và N2300: - IC N2200(RETU) tiếp nhận BSI tại chân M12 và điện áp của BATT tại G10 để xây dựng mẫu chuẩn nhờ điện trở R2071 (biểu diễn dưới dạng bù nhiệt) để bù sai tại chân L3-N2200 . Nếu mức bù sai không qúa chênh lệch (BSI và dòng của BATT không qúa nhỏ, đồng nghĩa không có ngăn nào của BATT bị hỏng) nó sẽ nhanh chóng phát lệnh “đồng ý cho xạc” ra tại chân F10-N2200 về D9-N2300(TAHVO) bật công tắc dẫn dòng từ bộ xạc vào bộ điều tiết dòng xạc, để cuối cùng trên chân G10-F10-N2300 có dòng xạc đúng chuẩn vào (+)BATT. Cũng từ thời điểm này các bộ dò sai phải làm nhiệm vụ kiểm soát mức tăng áp để giảm dần dòng xạc khống chế không để các phần tử tích điện trong BATT bị “nở” ra →nội trở của BATT tăng dẫn đến tăng nhiệt làm giảm tuổi thọ của nó, thậm chí làm BATT nổ ngay trong quá trình xạc. Mức kiểm này phụ thuộc vào chất lượng chuỗi NAD và mức biên xung từ J1-2300 về K10-N2200. Nếu N2200 tiếp nhận tốt nó sẽ được CPU xử lý thành trạng thái xạc lên màn hình . - Điện áp bộ xạc đưa vào chân E9, điện áp của BATT đưa vào chân F10 N2300 luôn lệch nhau tạo thành 1 hiệu thế cung cấp cho công tắc đóng xạc, nếu hiệu thế này quá cao hay quá thấp so với chuẩn đều tác động cấm không đóng xạc. Giả sử bộ xạc vì lý do gì đó bị chập , hoặc có điện áp cao lọt vào; hoặc BATT quá sụt áp→ hiệu thế tại E9 -F9 thay đổi, bộ so sánh chuẩn đưa ra áp sai →cắt nguồn tại D10-E10 và G10-F10 tránh cho xung điện phá hỏng chíp, còn nếu trong phạm vi chuẩn thì chíp xử lý sẽ căn cứ vào mức chênh áp này để định lượng dòng xạc ra BATT. Cũng tại E10 người ta còn phải tạo được lệnh bật mặc định khi cắm bộ xạc vào. Như vậy khi máy không xạc và không hiển thị mức xạc trên màn hình, bạn tuần tự làm như sau: - Kiểm tra tất cả các linh kiện trên tuyến DC từ bộ nạp vào các chân E9-D9-E10 xem có linh kiên nào bị chập, dò, đứt thì thay thế. Đặc biệt thông số của V2000, ngoài tác dụng ổn áp nó còn là phần tử chống xung điện đột biến thường xuất hiện mỗi khi ta cắm hoặc rút bộ xạc ra. Và cũng chính vì lý do này mà N2300 rất hay bị chết-khi đó ta đo tại F9-F10-G10 không xuất hiện hiệu thế (so với GND) >1,0 VDC khi không cũng như có BATT trong ổ . - Nếu sau khi khò N2300 và kiểm tra mạch in tốt, R2071 tốt, mà mạch vẫn không hoạt động thì chắc chắn modul xạc trong N2300 đã bị chết - Bạn phải thay IC này Các bệnh liên quan đến màn hình Nokia 7610 gửi bởi ..::Didongclub::.. vào ngày Thứ 3 17 Tháng 6, 2008 7:45 pm Mô tả lược đồ màn hình máy NOKIA 7610 như sau: Các điều kiện sau đều làm cho màn hình vào hoạt động kể cả LED làm sáng: -Bắt đầu khởi động máy và phần mềm khởi động tốt, phần cứng của nguồn và LOGIC tốt. -Máy đang quay phim, chụp ảnh, xem phim, xem ảnh từ một bộ lưu trữ nào đó. -Có tín hiệu gọi đến từ 5 đến 10 giây đầu và tuỳ thuộc chức năng điều khiển. -Tác động vào phím bấm chức năng. - Chịu sự chỉ định của phần mềm điều khiển như báo thức, báo giờ, bảo an… Ngoài ra màn hình luôn ở trạng thái “ngủ”, toàn bộ hệ thống vào giai đoạn “cấm”- . Lúc này ảnh tồn tại trên màn TFT là nhờ bộ nhớ trong (PDRAM) cung ứng theo hình thức hiệu ứng lưu trữ xung LCDM ra tại C18-D370 điều khiển. Mạch hoạt động như sau: A-Tuyến tín hiệu: Sau khi khởi động nguồn , hệ thống nguồn của màn hình được cấp ngay sau bước CPU kiểm soát hệ thống cứng. Thủ tục hiển thị được thực hiện : CPU phóng về X401 điện áp WR vào chân 2 kích hoạt khối “bập bênh” sẵn sàng tiếp nhận nội dung hình ảnh. Nếu WR không biến động, CPU lần lượt đưa nội dung hình ảnh được biểu diễn dưới dạng dữ liệu vào bộ mã VIDEO cùng với xung dẫn chọn ngăn CS . - CS vào tại chân 15 có nhiệm vụ mở “cửa vào” điều khiển hệ thống “bập bênh” đón nhận dữ liệu giống như những “quả bóng”xếp đặt đúng nội dung “hình ảnh” cho tới khi đủ một quy ước thì mở “cửa ra” để chuyển tiếp lên bộ PMUX, tại đây CS cũng phải làm công việc giống như với đơn nguyên DECODE- CS chỉ kết thúc chu kỳ công việc của mình sau khi đã “quét” hoàn chỉnh một ảnh thực lên màn hình. Trong chế độ ảnh tĩnh CS ngưng. - Xung RXD được cơ cấu chung trong tuyến dữ liệu có nhiệm vụ kiểm soát và hướng dẫn cho dữ liệu nội dung phân luồng chính xác vào các tuyến hàng và cột đồng bộ với DECODE, giúp CS giải toả điểm ảnh đúng chu kỳ xếp mã . - CLK vào chân 4 có tần số cao nhất điều khiển quét ảnh trên TFT. Nếu xung này không đáp ứng đúng, trên màn hình xuất hiện các “quầng thâm” loang lổ, màu sắc loang lổ theo.

- CLK vào chân 6 điều khiển đồng bộ quét mã trong PMUX, giúp cho CS kết thúc một chu kỳ xếp mã đúng nội dung gốcTính chất của nó cũng gần giống như RXD nhưng có tần số cao hơn, do phải xử lý nhiều dữ liệu hơn trong cùng đơn vị thời gian. Nếu xung này hoạt động không đồng bộ với xung RXD sẽ gây lên hiện tượng kẹt dữ liệu: trên màn hình thường chỉ có một vệt ảnh bất kỳ, còn lại thì loang lổ và xám đen… Tất cả các xung này phải được đồng bộ chính xác, đóng mở cửa “vào-ra” phải nhịp nhàng, tránh ùn tắc dồn ứ- Sự vận hành của nó na ná như công việc của những cảnh sát giao thông trên các giao lộ: Nếu duy trì thời gian thông xe ở một nhánh nào đó lâu hơn quy ước thì thời gian tắc đường ở các nhánh còn lại tăng lên, số lượng xe ứ đọng trên các tuyến này nhiều lên. Nếu giữa các cảnh sát này không có sự phối hợp nhịp nhàng, không tự điều chỉnh kịp thời sẽ gây tắc nghẽn trên toàn bộ hệ thống. Nhưng trên đường dẫn, xung nhịp lại luôn bị mất ổn định do nhiễm các xung đột biến do các linh kiện tự dao động như các cuộn dây, tụ điện, xung nhịp khác… làm chúng lúc chậm lúc nhanh và méo mó- phá vỡ chuẩn quy ước. Nếu màn hình càng rộng, điểm ảnh càng nhiều thì tần số các xung nhịp càng phải cao, và đương nhiên nó càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị “va quệt”, chỉ cần chúng nhanh hơn hoặc chậm hơn quãng “3 mức” trên 1 đơn vị thời hằng cũng đủ mất đồng bộ giữa các đơn nguyên, xung đột lập tức xảy ra, nhẹ thì làm cho hình ảnh bị rung giật, dạn, dừng hình; nặng thì phá vỡ trật tự hình ảnh, làm cho hình ảnh vỡ vụn… Vấn đề này càng khốc liệt khi ta khai thác chế độ ảnh động có tốc độ cao như xem VIDEOCLIP, chơi GEM, quay CAMERA …( thường là f không đáp ứng T- ∫f<ΔT ). Ở các máy chất lượng cao, để hạn chế tối đa sự mất động bộ này, nhà thiết kế phải “ vẽ ” thêm một mạch tăng cường đồng bộ xung nhịp, nó giống như đội tuần tra kiểm soát chống ùn tắc, có nhiệm vụ phát hiện các điểm tắ c nghẽn điều chỉnh kịp thời tần số nhịp để giải toả dữ liệu-Mạch này ở máy NOKIA7610 như sau:Xung đóng mở của đơn nguyên DECODE đựợc đưa về tại “pin” 16; của đơn nguyên “lập mã ma trận ảnh” ra tại “pin” 24 cùng vào V400 để xác lập mức bình quân cho các chức năng quay CAMERA hoặc xem VIDEOCLIP. Căn cứ vào kết quả của V400, CPU sẽ định liệu điều tiết tốc độ đóng mở của CS nhịp nhàng hơn, tuyến tính hơn, và đặc biệt là chính xác hơn tránh cho dữ liệu chỗ thì dày đặc, dồn ứ; chỗ thì thưa thớt, trống rỗng . Ngoài ra cũng từ các tín hiệu xung này, CPU còn xác lập các thông số phụ như tự điều khiển tỷ lệ “trắng-đen” tối đa(thường là1000:1) của ảnh để điều tiết nguồn cung ứng phù hợp cho màn hình chống sụt áp làm giảm khả năng ổn định của các chíp xử lý tốc độ xung; bật chức năng lưu mẫu ảnh loại bỏ tình trạng phải bấm giữ lâu phím khi chụp ảnh(để chờ đồng bộ hình ảnh)... Tất cả hệ thống xung nhịp này đều có xuất xứ từ xung nhịp chủ G501, và được xử lý tăng cao hay giảm thấp trong D370 theo quy ước định sẵn do phần mềm định chuẩn và phần cứng dẫn thông. B- Nguồn cấp. Điều kiện để bật nguồn LCD cũng giống như điều kiện bật dữ liệu, chỉ trừ LED làm sáng là bật tắt theo chương trình điều khiển, còn lại nguồn VLCD và VIO thì liên tục được cấp, không ngừng nghỉ ngay cả khi máy đang trong chế độ chờ để duy trì hình ảnh đã được nhớ trên màn hình. - Nguồn VIO-1,8 Vôn được D3-D250 vào chân 9-X401 cấp vào bộ tổng hợp chuỗi dữ liệu trong IC DECODE. Nếu nguồn này mất (do đứt mạch in; do kênh hoặc bẩn tiếp xúc X401), màn hình trắng xoá; nếu nguồn này bị sụt (do X401 bẩn, tụ dò…) , hình ảnh bị nhẩy giật; nếu dò nặng hình ảnh bị “thở”, bị chớp tắt liên tục, nhất là khi ta tăng âm thanh ra loa quá mức, hoặc đang trong chế độ dò mạng. - Nguồn VLCD được N233 cung ứng dưới sự kiểm soát mặc định của xung SLEEPCLK ra tại chân C13-D250. Nó có nhiệm vụ cung ứng năng lượng cho toàn bộ hệ thống tín hiệu analog-video và bộ giải mã ma trận cột và hàng trên TFT. Nó được cấp liên tục để duy trì hình ảnh nền do bộ nhớ “tĩnh” trong PMUX quản lý và duy trì. Nếu điện áp này bị mất, không có ảnh trên màn hình. Nếu điện áp này yếu do tiếp xúc X401 bị bẩn, xung nhịp vào thấp hơn, hoăc bị biến dạng ( thường kèm theo hiện tượng đồng hồ thời gian quá chậm ) thì hình ảnh mờ nhạt, tỷ lệ mức sáng-tối giảm làm cho độ tương phản giảm-hình ảnh “nhờ nhờ nước hến”; nếu nặng, màn hình trội ở một màu nào đó làm cho hình ảnh lem luốc. - Nguồn cuối cùng là 14 vôn cung cấp cho LED màn hình được D400 cung ứng dưới sự điều khiển của D250 thông qua V401. Trong đó D400 là IC tạo xung “bồi” trên L401 thông qua xung điều khiển do V401 đưa vào từ D250 theo cơ chế điều rộng xung. Bề rộng xung càng rộng tần số càng thấp, xung bồi ra trên L401 càng thấp, DC sau nắn V402 càng thấp, ánh sáng LED càng tối; Bề rộng xung càng hẹp, tần số càng cao, xung bồi trên L401 càng cao, DC sau nắn V402 càng cao, LED càng sáng. Như vậy điều khiển mức sáng↔tối của LED màn hình thức chất là việc định lượng bề rộng xung cấp về D400 do D250 điều khiển. Mạch điện được diễn giải như sau: Nguồn BATT vào D400 bằng 2 đường: 1- Vào V401 tại E ra tại C-đến chân 8-D400 khởi động toàn bộ D400 vào làm việc và cấp năng lượng cho bộ dao động đóng mở tạo xung . Sau khi bộ dao động hoạt động, xung của nó đưa vào tầng công suất để nâng biên đủ lớn cấp cho L401 làm nhiệm vụ cảm ứng bội xung tại chân 2 D400 và được V402 nắn thành DC vào chân 12 -X401.Như vậy L401 vừa là bộ công suất dao động, vừa là biến áp bội áp . Có điều phổ xung này cận với phổ âm tần và có biên độ rộng nên chính L401 lại là cái anten phát tán tần số do chính nó tạo ra can nhiễu lên toàn bộ hệ thống. Tần số này truyền lan trong máy và được bộ khuếch đại âm tần cộng hưởng phách rồi đưa vào công suất khuếch đại chúng lên. Do là tần số cận âm tần nên bộ khuếch đại âm tần dễ dàng chấp nhận và đương nhiên cũng làm tăng ích nó lên giống như tín hiệu âm thanh. Nếu không

đàm thoại, hoặc tiếng đàm thoại quá nhỏ thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng “ vu vu vo vo” như ruồi muỗi bay trong loa, nhất là khi màn hình đang được giữ ở chế độ sáng vừa phải (do lúc này tần số điều khiển D400 thấp hơn nên (tín hiệu) này dễ “luồn” vào phổ âm tần hơn). Nhưng cũng không loại trừ tần số này bị cao hơn, phù hợp với tần số VIDEO và lại cộng hưởng vào tuyến hình ảnh làm màn hình xuất hiện các vệt trắng ( nếu là biên dương ) hoặc xám mờ( nếu là biên âm) chạy dọc màn hình; nhiều khi xung này đủ mạnh làm cho các vệt này chạy đến đâu hình ảnh vẹo ngang đến đấy, rất khó chịu. 2- VBATT vào chân 1-D400 được lọc nhiễu nhờ L400 vào “chíp công suất” ra L401. Nếu điện áp này yếu, biên xung hẹp, AC ra yếu→DC trên V402 yếu theo→LEDLCD tối. Đặc biệt nếu L400 biến chất, tính kháng nhiễu không còn, nó cũng dễ biến thành cuộn dây công hưởng nhiễu phá rối tần số xung nhịp bên trong D400, làm tần số ra L401 sai theo, và đây là 1 trong những nguyên nhân làm sai tần số ra L401. - C404-47p hỗ trợ nạp xả bù quán tính xung rơi trên L401. Nếu tụ này dò làm sụt biên và giảm tần suất bội áp, điện áp ra sẽ yếu. Nếu thiết kế tụ này có trị số lớn hơn→tốc độ nạp xả xung bù biên chậm: điện áp ra yếu; nếu trị số tụ này giảm→tốc độ nạp xả nhanh sinh ra phách tần số: xung ảo nhiều hơn xung thực, điện áp ra mạnh hơn nhưng không ổn định, làm cho LEDLCD nhấp nháy có thời hằng, ánh sáng trên màn hình nhấp nháy theo. - V402 tiếp nhận AC từ L401 nắn thành DC~14 vôn và được lọc âm tần bởi tụ C240 cung ứng cho LED vào tại chân 12X401. Nếu V401 dò, lọt AC vào LED, ánh sáng bị “đục” ; nếu X401 bẩn ánh sáng chập chờn; nếu bong đứt, màn hình không sáng, đo trên chân đầu ra L401 thấy điện áp vọt cao hơn 20 vôn. Tuy chỉ là một mạch LCD đơn giản nhưng để hiểu một phần của mạch này đã phải mất rất nhiều thời gian, và đấy mới chỉ là khái quát , còn nếu dùng thuật ngữ kỹ thuật và giải thích tỉ mỉ thì phải mất cả năm, mà chưa chắc đã thấu đáo. Với lĩnh vực sửa chữa, chúng tôi lưu ý các bạn một vài ý sau: Nếu màn hình của bạn còn tốt mà xảy ra các hiên tượng bất thường thì: - Phần nhựa chế tạo bộ cắm X401 rất dễ bị nhiễm bẩn “bụi” điện , trở suất bề mặt giảm nhanh, trong khi đó khoảng cách giữa các chân lại rất gần nhau, tín hiệu và nguồn cấp bị thất thoát xuyên nhiễu sang nhau gây mất ổn định hình ảnh, ánh sáng. - L401 và tụ C404 là các linh kiện chưa có giải pháp công nghệ hoàn hảo nên chỉ hoạt động một thời gian là bị biến tính, như tự cộng hưởng, dò, thậm chí bị phân cực làm cho xung bị quán tính sinh ra nhiễu nội bộ gây lên hiện tượng hình ảnh bị kéo vệt, không ổn định và đặc biệt xuất hiện tạp nhiễu này trên loa gây không ít khó chịu cho người sử dụng. - Thông thường chúng ta phải: Đối với bộ cắm X401 thì sau khi dùng axeton lau nhiều lần để hoà “nhão” chất bẩn, ta còn phải cọ rửa sạch nó bằng xà phòng nhiều lần, sấy thật khô thì mới có khả năng phục hồi chúng. Khi thao tác, các bạn nên chú ý nhẹ tay và dùng chổi quét mềm. Chú ý đặc biệt đến chấu 12, nếu thấy biến màu thì nên thay X402. - Với cuộn dây L401, bạn làm như sau: Dùng băng kim loại bọc kín xung quanh tạo thành lồng Faraday “giam” không cho xung phát tán ra ngoài. Nên nhớ sau khi bọc, bạn phải dùng dây đồng tiếp mát thì mới hiệu quả. - Với tụ C404, đây là một tụ đăc biệt chịu xung cao nên khi thay nhất thiết phải thay đúng chủng loại. Nếu thay vào 1 tụ có trị số lớn hơn thì áp ra sẽ yếu hơn, và ngược lại. - Với tụ C406 lọc 14 vôn, bạn cũng cần quan tâm đến nó, nếu dò sẽ làm sụt áp DC→LED tối hơn bình thường. Nếu bong, không lọc được can nhiễu làm cho ánh sáng không thật “trong”, quan sát kĩ ta thấy ánh sáng nhấp nháy nhẹ, và đôi khi nó cũng là tác nhân gây lên tiếng vo vo nhỏ ở loa.


								
To top