CAI DAT WINDOWS 98 CO HÌNH VE by daovannghedn

VIEWS: 180 PAGES: 17

									Trước tiên để Win98 có thể cài đặt, bạn chọn Option 2 (boot from CD-ROM) sau khi bạn đã cho đĩa khởi động vào.

Tiếp theo bạn chọn Option 1. (Start Windows 98 Setup from CD-ROM)

Đĩa CD-ROM sẽ bắt đầu cài đặt sau một khoảng thời gian ngắn.

Tiếp theo bạn ấn Enter để tiếp tục hay nhấn F3 để thóat.

Setup bây giờ sẽ kiểm tra hệ thống, bạn nhấn Enter để tiếp tục.

Tiếp theo Scandisk sẽ chạy, không được dừng ngang nếu không setup sẽ không chạy tiếp.

Tiếp theo setup sẽ copy những file quan trọng để có thể cài đặt.

PART 2 Setup bây giờ sẽ bắt đầu, lúc này bạn đã dùng được chuột, bạn nhấn Continue để tiếp tục. Nếu bạn thay đổi ý định bạn nhấn vào nút Exit Setup. Nếu chuột không hoạt động bạn nhấn "ENTER" trên bàn phím.

Bây giờ máy sẽ tự động cài đặt, bạn chỉ cần ngồi đợi trong một lúc.

Bây giờ bạn chọn ổ mà bạn muốn cài. Mặc định là "C:\Windows" sẽ được chọn. Bạn có thể thay đổi nhưng điều này là không đúng đắn. Bạn chọn Next để tiếp tục.

Setup bây giờ sẽ chuẩn bị thư mục cài đặt, bạn hãy kiên nhẫn chờ một lúc.

Setup bây giờ sẽ kiểm tra dung lượng ổ cứng còn trống.

Tiếp theo bạn chọn kiểu càu đặt. Chúng tôi để mặc định là Typical. Bạn nhấn Next để tiếp tục.

Những thành phần của Windows sẽ được vài đặt. Để mặc định và nhấn Enter.

Nếu card mạng được tìm thấy, mục sau sẽ hiện ra. Điền đầy đủ chi tiết và nhấn Next.

Now your country settings, select as needed and then press Next. Bây giờ là chọn hệ thống khu vực của bạn, chọn cái cần thiết và nhấn Next.

Windows sẽ copy file, nó sẽ mất một khoảng thời gian. Bạn hãy kiên nhẫn

PART 3 Sau một khoảng thời gian bạn sẽ nhận được thông báo khởi động lại. Windows sẽ tự động restart lại, bạn cũng có thể nhấn vào nút Restart Now để cho quá trình nhanh chóng.

Đĩa CD-ROM sẽ khởi động lại và hiện lại menu. Bạn chọn Option 1 (Boot from Hard Disk)

Khởi động lần đầu tiên màn hình sẽ hiện ra như sau:

Bây giờ bạn điền tên bạn và công ty, điều này là không bắt buộc. Bạn nhấn Next để tiếp tục.

Tiếp theo là cho phép sự đồng ý. Bạn đọc và nếu đồng bạn nhấn "I accept the Agreement" và click next. Nếu bạn chọn "I don't accept the Agreement" thì setup sẽ kết thúc.

Bây giờ bạn điền khóa sản phẩm vào. Nó gồm có 16 ký tự. Bạn nhấn Next để tiếp tục.

Tiếp theo bạn nhấn Finish.

PART 4 Setup sẽ tìm hoàn thành phần cứng và cài đặt hệ thống.

Tìm kiếm những thiết bị cắm và chạy.....

Máy tính của bạn sẽ hiện lên bảng yêu cầu restart lại...

Đĩa CD sẽ khởi động lại và hiện nên menu sau. Chọn option 1 (Boot from Hard Disk) và nhấn Enter.

Windows sẽ khởi động.

và tiếp tục cài đặt thiết bị.

PART 5 Bây giờ bạn chọn hệ thống ngày/tháng của bạn.

Bạn chọn một thứ sau đó nhấn apply và sau đó là OK.

Windows sẽ tiếp tục cài đặt những mục cho Window

Máy tính bây giờ cần được restart lại

PART 6

Đĩa CD-ROM sẽ khởi động lại và menu xuất hiện. Bạn chọn Option 1 (Boot from Hard Disk) và nhấn Enter.

Windows sẽ tiếp tục được nạp.

và cập nhật hệ thống.

Bạn sẽ nhận được màn hình như sau.

Tiếp theo bạn kiểm tra Device Manager để xem những thiết bị nào không nhận được như là card mạng, card sound, máy in, card hình... và bạn cài driver cho nó. THE END


								
To top